Det är alltid lätt att kritisera den som gör något

Folkmord? Världsfreden? Hotar de med vedergällning om vi inte gör som dom säger!?

35 procent av svenska folket tycker USA och Nord-korea är de två största hoten mot världsfreden. Obegripligt!

Hur ett land som är den enda buffertstaten mot förtryckarregimer som hotar andra stater till höger och vänster på vår jord och som därmed är försvarare av världsfreden kan komma att framstå som ett hot mot densamma kan endast förklaras med den fullkomliga och totala värderelativistiska hjärntvätten från den över lag, svenska vänstervridna mediaflocken.

Förmodligen når man inte fram förnuftsmässigt till dom 35 procenten i det här landet som anser USA vara den Store Satan om man ber dom för ett ögonblick tänka bort USA ur den historiska och världspolitiska ekvationen och sen göra en översikt och alternativ världspolitisk spekulation.

De begriper säkert inte heller vad jag menar när jag påstår att den här bloggen förmodligen inte skulle skrivas på svenska om inte USA hade funnits 1941.

Samtidigt är det begripligt att dessa människor, såväl journalister som de 35 procenten enkätsvarare i SvD, tycker som de gör då det är lätt att kritisera den som agerar istället för att göra som dom själva, bara reagera med sin indignerade moraliska svada, stillasittandes på arselet.

Istället anses det mer moraliskt korrekt att vända andra kinden till och babbla lite etik och diplomatiska fraser om självständiga stater och sen luta sig tillbaka och stillatigande tillåta massmord och folkmord på sin omedelbara geografiska bakgård (ledtrådar: EU, NATO-bombningar, Serbien. FN, Kofi Annan, Rwanda, Darfur, …).

Sån attityd och inställning till sin omvärld visar på moralisk naivitet och farlig obeslutsamhet som har sin grund i generell moralisk okunskap och vilsenhet. …”Jag vet inte hur…inte varför dom…kan vi verkligen…måste dom…får vi göra så?…men tänk om någon blir arg…varför kan dom inte bara vara snälla”.

Det är tyvärr den människotypen NannyStaten fostrar. Medborgaren som alltid söker en moralisk ställföreträdare som kan ta i skiten åt dom. Då räcker det med att vi medborgare renar våra samveten genom att åtminstone säga (kallas att hyckla) att vi är snälla och vill gott…så ordnar det sig nog.

Den som inte vet sitt värde och aldrig står upp för det blir alltid till sist, hur snäll han än är, överkörd av någon som är mindre moraliskt nogräknad och som av kända eller okända anledningar har helt andra avsikter än du med sin moral.

Det är därför det passar så bra med en liten aforism här:

”Democracy is the theory that the common people know what they want and deserve to get it good and hard.”

– H L Mencken

Plantskolan

Göran Skytte rapporterar från Skåne om vad Sverigedemokraterna och såssarna har för gemensamt. Jisses, vad förvånad man blir, kunde jag aldrig anat.

Den tabubelagda kunskapen i det här samhället är ju att nazism och övriga extrema åsikter har sin plantskola i vissa delar av arbetarklassen och ute på vänsterkanten (Jo faktiskt! Med tanke på den näst intill sekellånga politiska hegemonin i det här landet så är det faktiskt så). Alla andra påståenden om nåt annat förhållande är bara försök att blanda bort korten, som Skytte säger.

Men ett förslag för att eliminera (sd) politiska livskraft är ju att öppna gränserna och sluta subventionera invandringen så löser man knuten på snöret som i ett trollslag. Utifrån de förutsättningarna kan ju sen staten ägna sig åt det den är till för, enligt Liberaler, nämligen att försvara medborgarnas negativa rättigheter. Vem som helst borde få bosätta sig var som helst, men under villkoren att du försöjer dig själv naturligtvis.

Givetvis är detta en vision som tenderar att dra åt det religiösa så som politiken ser ut i dag. Statlig kontrollmakt som grundlagts och rotat sig likt mycelet hos svampar sedan Birger Jarl och tiden för kristnandet av Svitjod, sopar man inte bort i en handvändning.

Men samtidigt är människan en förnuftig, förunderlig och dynamisk varelse som via evolutionen kommit dit hon kommit genom anpassning och förmågan att se vad som är bäst för henne och vad hon gillar mest.

Förmodligen kommer inte människan att anpassa sig till maktstrukturer som visar tydliga tecken på att drabbas av mer eller mindre medveten sklerotia.

Bara för att du ännu inte ser horisonten behöver det inte betyda att den inte finns där borta, rakt föröver. Men det innebär visst ansvar. Det handlar förmodligen bara om när vi själva som evolutionära individer anser oss tillräcklit mogna att axla det ansvaret.

Armageddon 1975 A.D.

Det är inte många av oss som kommer ihåg det här längre. Minnet är ju kort som ni vet. Kortare än en dyslektisk politikers mandatperiod faktiskt. Och det är rätt många mandatperioder som har passerat sedan 1975. Det går helt enkelt mode i sånt här.

Och om inte sånt här reser frågor om etablissemangets avsikter med sin makt och våra liv, så vet jag inte vad. Politiserad forskning för att bygga opinioner är väl det mest oärliga man kan hålla på med som makthavare. Enbart i syfte att få rätt, för att kunna dänga sin politiska motståndare i huvudet så han tystnar. Varför används annars alla fakta från rödgrönt håll som debattdödare?

De vill ju inte ha en allomfattande diskussion om det här när det uppenbarligen flödar över av institutioner, institut, människor och forskare och avhandlingar och artiklar runt om i världen som har ett mer nyanserat och icke-alarmistiskt förhållningssätt till påståendena om den eventuella, katastrofala klimatförändringen som dessutom anses vara orsakad av människans Västerländska levnadssätt med allt vad det innebär.

Men det är ju klart, är man övertygad om att folk med andra åsikter i den här frågan är Satan själv så kan det ju förklara en hel del. Steget över till det religiösa är ju inte speciellt långt då. Ooch har man väl hamnat där när det gäller utformandet av politiken, ja då är det ju liksom kört för oss alla från början.
Det räcker för dom att fösa in tillräckligt många ja-sägare i hyllningskören för att de skall sova gott om natten.

Vad kommer det för apokalyptiska tongångar från makten som vi skall rätta in oss efter i den tredje världs-undergångs-vågen när världen inte har gått under 2024?

Det är bara att vänta och se vad det då finns för lukrativa skattebaser som de kan reglera sönder verkligheten med och självklart även finansiera och berättiga sin egen närvaro i våra liv.

Politik är nämligen det möjligas konst. Vem vet, de kanske har kommit på att det egentligen var Kalla Krigets slut som orsakade den Globala Uppvärmningen.

Tyst! Det är vi som Anklagar, Dömer och Verkställer här

Något är allvarligt fel hävdar dessa gentlemen i citatet nedan, (nej, just det ja, de är ju inte pålitliga eftersom de är korrupta.) De miljömuppar som står bakom den pålitliga och helt korrekta informationen på den där länken förestår även den här websidan som vill att vi alla skall bo i energisnåla palats (sic!).

Exxon-Mobil förväntas helt enkelt att aller ödmjukast böja sig framåt å dra ner byxorna medans de Gröna eländesmånglarna med sina korrupta forskningsresultat helt oprovocerat skall få placera sina stövelavtryck där bak, helt utan motstånd eller självförsvar. Det är som Reisman hävdar, vad gagnar Exxon i det läge de befinner sig? Spridandet av lögner eller sökandet efter sanningen?

”…Clearly, either something is drastically wrong with climate-alarmist theory, or something is drastically wrong with the pertinent real-world data. Although many people choose to believe the theory over the data – or they promote the theory in spite of believing the data (or they simply ignore the data) for philosophical or political reasons – we find it much more compelling – and satisfying – to both believe the data and act in harmony with that belief.

So we ask you what we ask ourselves almost every day: what do you believe? … why do you believe it? … and how do you act in light of that belief?”

– Sherwood, Keith and Craig Idso

I God Marxistisk anda

Guilt by association, påvisa samröre istället för att vederlägga fakta. Detta var kommunisternas reflexmässiga reaktion när någon övade målskytte på deras doktriner förr i tiden. De var köpta av Kapitalisterna på nåt sätt och därmed ointressanta att lyssna på. Nazisterna använde sig av jude-argumentet när de stötte på folk med andra åsikter. Socialister avfärdar meningsmotståndare på båda grunderna.

George Reismann, den gode laissez-faire-ekonomen, går i denna artikel i svaromål på en annan artikel han skrev om de rådande forskningsrönen om CO2, global uppvärmning och växthuseffekten.

Reismann menar att det är samma taktik idag från den Grönvänstern när de attackeras av åsiktsmotståndare.

Reisman pekar på det allra vanligaste och slentrianmässiga motargumentet när någon ifrågasätter den teoribildning som kallas Växthuseffekten och alla de oräkneliga och besläktade debatter som bubblar upp i dess kölvatten.

Miljövänstern (självutnämnd och den Goda Parten i denna konflikt) menar att all åsiktbildning som motsäger dem i denna debatt är finansierad av Exxon Mobile och eventuellt andra oljefirmor. Om nu så vore fallet, säger George Reisman, är det väl högst normalt.

Exxon kanske gör efterforskningar själv för att se om anklagelserna verkligen stämmer. Om det verkligen förhåller sig så att konsumtionen av deras produkter bidrar till att värma upp jorden på ett onaturligt och miljömässigt farligt sätt som leder till katastrofens rand. Exxon Mobiles bästa försvar måste ju vara sanningen i det här fallet. Vilket är det bästa försvaret sett ur deras egenintresse? Spridandet av lögner eller fakta som stöder deras sak?

En branch som kanske ser slutet på sina dagar på grund av socialistiskt influerad lagstiftning lägger väl sig inte ner självmant och blottar strupen på grund av att rödingarna plötsligt blivit gröna och istället via diverse lobbygrupper och NGO:er försöker förinta och smutskasta företagsamhet och kapitalism var helst den dyker upp i medialt lämpliga avarter runtom i världen.

Förmodar att det också är en del i den gröna strategin, att fånga medias intresse och rikta fokus så ofta och så intensivt att beskrivningarna av de hemska undantagen och felstegen i marknadsekonomin utmålas som regelmässiga i folks medvetanden eftersom någon tydligen vill ha det till att Kapitalister tycker att kapitalism är ett felfritt och perfekt system i förhållande till alla andra politiska system. Inget kan vara mer fel.

Det är det nog ingen kapitalist eller fri marknadsförespråkare som tycker. Men ett förtydligande bör göras kring dagens statskramande etablissemang av kapitalister som förmodligen är de första att opponera sig mot en mindre men tydligare reglerad världsmarknad och den prissänkande konkurrens det innebär för oss konsumenter. En statligt subventionerande och konkurrensmotande kompisarm runt axelpartiet gör alltid gott för affärerna (deras affärer, inte dina affärer. Du skall helst inte ha några).

Det är därför alla meningsmotståndare till En Grön Världsordning diskvalificeras som duperade, hjärt- och samvetslösa kapitalistlakejer och neo-liberaler (i princip det värsta du kan vara idag efter rasist/fascist och nazist) som bara vill förstöra, förtrycka och roffa åt sig helt tanklöst på andras bekostnad och därför är deras åsikter inte värda att överhuvudtaget tas till övervägande som beskrivning av verkligheten på det rådande forskningsområdet.

Med andra ord gäller det att bevaka Det Gröna korthusbygget från anfall på alla fronter. Vi kan bara hoppas att världen får ha sin gilla gång och värka ut eländesmånglarna sakta men säkert och låta historieböckerna än en gång göra sitt arbete (minns klimatdebatten om den kommande istiden på 70-talet) om inte förnuftet dessförinnan lyckas finna tillräckligt god jordmån i lejonparten av det demokratiska förnuftets medlemmar.

Makten över problemformuleringsinitiativet måste erövras från Vattenmelonerna.

Dagens citat

Det är som den amerikanske tidningsmannen H L Mencken sa en gång: Det är inte Frihet folk vill ha utan Trygghet. Den omedelbara frågan är om det ena motsäger det andra? För det är som det ofta sagts att ger man upp det ena så förtjänar man heller inte det andra och kommer med säkerhet att på sikt förlora båda.

Därför skall man se upp med politiska slamkrypare av den här sorten:

”When we got organized as a country and we wrote a fairly radical Constitution with a radical Bill of Rights, giving a radical amount of individual freedom to Americans…” “And so a lot of people say there´s too much personal freedom. When personal freedom´s being abused, you have to move to limit it”

– Bill Clinton

Därför är det skönt att fram lite skurmedel och göra rent hus med dylik smörja och istället insupa lite rakryggad, mental klarsynthet:

”Government is actually the worst failure of civilized man. There has never been a really good one, and even those that are most tolerable are arbitrary, cruel, grasping, and unintelligent.”

H. L. Mencken

H L M är så skön i sin iskalla rättframhet att jag inte kan avhålla mig från att låta honom leverera en bredsida till:

”Democracy is the theory that the common people know what they want and deserve to get it good and hard.”

Blah, blah, blah…

Humor är världens billigaste och bästa vapen mot dumskallar av den sort som oftast avhandlas på denna websida (nej, den websida som länken hänvisar till). Jag är ledsen, man kan aldrig vara nog tydlig.