Det är alltid lätt att kritisera den som gör något

Folkmord? Världsfreden? Hotar de med vedergällning om vi inte gör som dom säger!?

35 procent av svenska folket tycker USA och Nord-korea är de två största hoten mot världsfreden. Obegripligt!

Hur ett land som är den enda buffertstaten mot förtryckarregimer som hotar andra stater till höger och vänster på vår jord och som därmed är försvarare av världsfreden kan komma att framstå som ett hot mot densamma kan endast förklaras med den fullkomliga och totala värderelativistiska hjärntvätten från den över lag, svenska vänstervridna mediaflocken.

Förmodligen når man inte fram förnuftsmässigt till dom 35 procenten i det här landet som anser USA vara den Store Satan om man ber dom för ett ögonblick tänka bort USA ur den historiska och världspolitiska ekvationen och sen göra en översikt och alternativ världspolitisk spekulation.

De begriper säkert inte heller vad jag menar när jag påstår att den här bloggen förmodligen inte skulle skrivas på svenska om inte USA hade funnits 1941.

Samtidigt är det begripligt att dessa människor, såväl journalister som de 35 procenten enkätsvarare i SvD, tycker som de gör då det är lätt att kritisera den som agerar istället för att göra som dom själva, bara reagera med sin indignerade moraliska svada, stillasittandes på arselet.

Istället anses det mer moraliskt korrekt att vända andra kinden till och babbla lite etik och diplomatiska fraser om självständiga stater och sen luta sig tillbaka och stillatigande tillåta massmord och folkmord på sin omedelbara geografiska bakgård (ledtrådar: EU, NATO-bombningar, Serbien. FN, Kofi Annan, Rwanda, Darfur, …).

Sån attityd och inställning till sin omvärld visar på moralisk naivitet och farlig obeslutsamhet som har sin grund i generell moralisk okunskap och vilsenhet. …”Jag vet inte hur…inte varför dom…kan vi verkligen…måste dom…får vi göra så?…men tänk om någon blir arg…varför kan dom inte bara vara snälla”.

Det är tyvärr den människotypen NannyStaten fostrar. Medborgaren som alltid söker en moralisk ställföreträdare som kan ta i skiten åt dom. Då räcker det med att vi medborgare renar våra samveten genom att åtminstone säga (kallas att hyckla) att vi är snälla och vill gott…så ordnar det sig nog.

Den som inte vet sitt värde och aldrig står upp för det blir alltid till sist, hur snäll han än är, överkörd av någon som är mindre moraliskt nogräknad och som av kända eller okända anledningar har helt andra avsikter än du med sin moral.

Det är därför det passar så bra med en liten aforism här:

”Democracy is the theory that the common people know what they want and deserve to get it good and hard.”

– H L Mencken

Plantskolan

Göran Skytte rapporterar från Skåne om vad Sverigedemokraterna och såssarna har för gemensamt. Jisses, vad förvånad man blir, kunde jag aldrig anat.

Den tabubelagda kunskapen i det här samhället är ju att nazism och övriga extrema åsikter har sin plantskola i vissa delar av arbetarklassen och ute på vänsterkanten (Jo faktiskt! Med tanke på den näst intill sekellånga politiska hegemonin i det här landet så är det faktiskt så). Alla andra påståenden om nåt annat förhållande är bara försök att blanda bort korten, som Skytte säger.

Men ett förslag för att eliminera (sd) politiska livskraft är ju att öppna gränserna och sluta subventionera invandringen så löser man knuten på snöret som i ett trollslag. Utifrån de förutsättningarna kan ju sen staten ägna sig åt det den är till för, enligt Liberaler, nämligen att försvara medborgarnas negativa rättigheter. Vem som helst borde få bosätta sig var som helst, men under villkoren att du försöjer dig själv naturligtvis.

Givetvis är detta en vision som tenderar att dra åt det religiösa så som politiken ser ut i dag. Statlig kontrollmakt som grundlagts och rotat sig likt mycelet hos svampar sedan Birger Jarl och tiden för kristnandet av Svitjod, sopar man inte bort i en handvändning.

Men samtidigt är människan en förnuftig, förunderlig och dynamisk varelse som via evolutionen kommit dit hon kommit genom anpassning och förmågan att se vad som är bäst för henne och vad hon gillar mest.

Förmodligen kommer inte människan att anpassa sig till maktstrukturer som visar tydliga tecken på att drabbas av mer eller mindre medveten sklerotia.

Bara för att du ännu inte ser horisonten behöver det inte betyda att den inte finns där borta, rakt föröver. Men det innebär visst ansvar. Det handlar förmodligen bara om när vi själva som evolutionära individer anser oss tillräcklit mogna att axla det ansvaret.

Armageddon 1975 A.D.

Det är inte många av oss som kommer ihåg det här längre. Minnet är ju kort som ni vet. Kortare än en dyslektisk politikers mandatperiod faktiskt. Och det är rätt många mandatperioder som har passerat sedan 1975. Det går helt enkelt mode i sånt här.

Och om inte sånt här reser frågor om etablissemangets avsikter med sin makt och våra liv, så vet jag inte vad. Politiserad forskning för att bygga opinioner är väl det mest oärliga man kan hålla på med som makthavare. Enbart i syfte att få rätt, för att kunna dänga sin politiska motståndare i huvudet så han tystnar. Varför används annars alla fakta från rödgrönt håll som debattdödare?

De vill ju inte ha en allomfattande diskussion om det här när det uppenbarligen flödar över av institutioner, institut, människor och forskare och avhandlingar och artiklar runt om i världen som har ett mer nyanserat och icke-alarmistiskt förhållningssätt till påståendena om den eventuella, katastrofala klimatförändringen som dessutom anses vara orsakad av människans Västerländska levnadssätt med allt vad det innebär.

Men det är ju klart, är man övertygad om att folk med andra åsikter i den här frågan är Satan själv så kan det ju förklara en hel del. Steget över till det religiösa är ju inte speciellt långt då. Ooch har man väl hamnat där när det gäller utformandet av politiken, ja då är det ju liksom kört för oss alla från början.
Det räcker för dom att fösa in tillräckligt många ja-sägare i hyllningskören för att de skall sova gott om natten.

Vad kommer det för apokalyptiska tongångar från makten som vi skall rätta in oss efter i den tredje världs-undergångs-vågen när världen inte har gått under 2024?

Det är bara att vänta och se vad det då finns för lukrativa skattebaser som de kan reglera sönder verkligheten med och självklart även finansiera och berättiga sin egen närvaro i våra liv.

Politik är nämligen det möjligas konst. Vem vet, de kanske har kommit på att det egentligen var Kalla Krigets slut som orsakade den Globala Uppvärmningen.

Tyst! Det är vi som Anklagar, Dömer och Verkställer här

Något är allvarligt fel hävdar dessa gentlemen i citatet nedan, (nej, just det ja, de är ju inte pålitliga eftersom de är korrupta.) De miljömuppar som står bakom den pålitliga och helt korrekta informationen på den där länken förestår även den här websidan som vill att vi alla skall bo i energisnåla palats (sic!).

Exxon-Mobil förväntas helt enkelt att aller ödmjukast böja sig framåt å dra ner byxorna medans de Gröna eländesmånglarna med sina korrupta forskningsresultat helt oprovocerat skall få placera sina stövelavtryck där bak, helt utan motstånd eller självförsvar. Det är som Reisman hävdar, vad gagnar Exxon i det läge de befinner sig? Spridandet av lögner eller sökandet efter sanningen?

”…Clearly, either something is drastically wrong with climate-alarmist theory, or something is drastically wrong with the pertinent real-world data. Although many people choose to believe the theory over the data – or they promote the theory in spite of believing the data (or they simply ignore the data) for philosophical or political reasons – we find it much more compelling – and satisfying – to both believe the data and act in harmony with that belief.

So we ask you what we ask ourselves almost every day: what do you believe? … why do you believe it? … and how do you act in light of that belief?”

– Sherwood, Keith and Craig Idso

I God Marxistisk anda

Guilt by association, påvisa samröre istället för att vederlägga fakta. Detta var kommunisternas reflexmässiga reaktion när någon övade målskytte på deras doktriner förr i tiden. De var köpta av Kapitalisterna på nåt sätt och därmed ointressanta att lyssna på. Nazisterna använde sig av jude-argumentet när de stötte på folk med andra åsikter. Socialister avfärdar meningsmotståndare på båda grunderna.

George Reismann, den gode laissez-faire-ekonomen, går i denna artikel i svaromål på en annan artikel han skrev om de rådande forskningsrönen om CO2, global uppvärmning och växthuseffekten.

Reismann menar att det är samma taktik idag från den Grönvänstern när de attackeras av åsiktsmotståndare.

Reisman pekar på det allra vanligaste och slentrianmässiga motargumentet när någon ifrågasätter den teoribildning som kallas Växthuseffekten och alla de oräkneliga och besläktade debatter som bubblar upp i dess kölvatten.

Miljövänstern (självutnämnd och den Goda Parten i denna konflikt) menar att all åsiktbildning som motsäger dem i denna debatt är finansierad av Exxon Mobile och eventuellt andra oljefirmor. Om nu så vore fallet, säger George Reisman, är det väl högst normalt.

Exxon kanske gör efterforskningar själv för att se om anklagelserna verkligen stämmer. Om det verkligen förhåller sig så att konsumtionen av deras produkter bidrar till att värma upp jorden på ett onaturligt och miljömässigt farligt sätt som leder till katastrofens rand. Exxon Mobiles bästa försvar måste ju vara sanningen i det här fallet. Vilket är det bästa försvaret sett ur deras egenintresse? Spridandet av lögner eller fakta som stöder deras sak?

En branch som kanske ser slutet på sina dagar på grund av socialistiskt influerad lagstiftning lägger väl sig inte ner självmant och blottar strupen på grund av att rödingarna plötsligt blivit gröna och istället via diverse lobbygrupper och NGO:er försöker förinta och smutskasta företagsamhet och kapitalism var helst den dyker upp i medialt lämpliga avarter runtom i världen.

Förmodar att det också är en del i den gröna strategin, att fånga medias intresse och rikta fokus så ofta och så intensivt att beskrivningarna av de hemska undantagen och felstegen i marknadsekonomin utmålas som regelmässiga i folks medvetanden eftersom någon tydligen vill ha det till att Kapitalister tycker att kapitalism är ett felfritt och perfekt system i förhållande till alla andra politiska system. Inget kan vara mer fel.

Det är det nog ingen kapitalist eller fri marknadsförespråkare som tycker. Men ett förtydligande bör göras kring dagens statskramande etablissemang av kapitalister som förmodligen är de första att opponera sig mot en mindre men tydligare reglerad världsmarknad och den prissänkande konkurrens det innebär för oss konsumenter. En statligt subventionerande och konkurrensmotande kompisarm runt axelpartiet gör alltid gott för affärerna (deras affärer, inte dina affärer. Du skall helst inte ha några).

Det är därför alla meningsmotståndare till En Grön Världsordning diskvalificeras som duperade, hjärt- och samvetslösa kapitalistlakejer och neo-liberaler (i princip det värsta du kan vara idag efter rasist/fascist och nazist) som bara vill förstöra, förtrycka och roffa åt sig helt tanklöst på andras bekostnad och därför är deras åsikter inte värda att överhuvudtaget tas till övervägande som beskrivning av verkligheten på det rådande forskningsområdet.

Med andra ord gäller det att bevaka Det Gröna korthusbygget från anfall på alla fronter. Vi kan bara hoppas att världen får ha sin gilla gång och värka ut eländesmånglarna sakta men säkert och låta historieböckerna än en gång göra sitt arbete (minns klimatdebatten om den kommande istiden på 70-talet) om inte förnuftet dessförinnan lyckas finna tillräckligt god jordmån i lejonparten av det demokratiska förnuftets medlemmar.

Makten över problemformuleringsinitiativet måste erövras från Vattenmelonerna.

Dagens citat

Det är som den amerikanske tidningsmannen H L Mencken sa en gång: Det är inte Frihet folk vill ha utan Trygghet. Den omedelbara frågan är om det ena motsäger det andra? För det är som det ofta sagts att ger man upp det ena så förtjänar man heller inte det andra och kommer med säkerhet att på sikt förlora båda.

Därför skall man se upp med politiska slamkrypare av den här sorten:

”When we got organized as a country and we wrote a fairly radical Constitution with a radical Bill of Rights, giving a radical amount of individual freedom to Americans…” “And so a lot of people say there´s too much personal freedom. When personal freedom´s being abused, you have to move to limit it”

– Bill Clinton

Därför är det skönt att fram lite skurmedel och göra rent hus med dylik smörja och istället insupa lite rakryggad, mental klarsynthet:

”Government is actually the worst failure of civilized man. There has never been a really good one, and even those that are most tolerable are arbitrary, cruel, grasping, and unintelligent.”

H. L. Mencken

H L M är så skön i sin iskalla rättframhet att jag inte kan avhålla mig från att låta honom leverera en bredsida till:

”Democracy is the theory that the common people know what they want and deserve to get it good and hard.”

Blah, blah, blah…

Humor är världens billigaste och bästa vapen mot dumskallar av den sort som oftast avhandlas på denna websida (nej, den websida som länken hänvisar till). Jag är ledsen, man kan aldrig vara nog tydlig.

Media och Världssamfundet

Var är medias rapporter från de stillsamma perioderna i kriget mot Israel (Mellanösternkonflikten, alltså)?

Den frågan ställer Samuel Danofsky i Snabbnytts ledarartikel, ”Tystnaden döljer kommande strider”, där han även hävdar att det internationella samfundet återigen har svikit freden då Israel är den enda part som dragit tillbaka sina styrkor medan den internationella FN-styrkan vingklippts i sina befogenheter att avväpna Hizbollah.

Medial ensidighet över hela linjen

Amerikanska media visade sig i en studie från 2001, gjord av MCR:s FMR (Free Market Project), vara överväldigande partiska och ensidiga i sin rapportering om den de senaste rönen om den Globala uppvärmningen.

Uppmärksammandet av en så uppenbart tydlig ensidighet kan förvandla den mest rakryggade sanningsägare till konspirationsteoretiker i andras ögon och förpassa honom rakt in i mörkrets och tystnadens eviga träsk bland övriga rättshaverister. Det är tyvärr där de hamnar, kättarna, de som inte blir uppmärksammade, de som blir fnysta åt men ändå envisas med att vilja göra sin röst hörd.

Det finns nämligen bara plats för en given mängd lagom kontroversiell samhällsinformation. Och den info som är för uppstudsig mot etablissemanget (inklusive media) eller inte gagnar media rent kommersiellt blir satt på undantag och fullständigt ignorerad.

Det är därför vi måste sätta vårt hopp till alla förnuftiga medborgare. Hopp om att de trots all medial indoktrinering och vänsterinspirerad bevaknings- och kontrollideologi på alla samhälleliga plan, ändå på nåt sätt lyckas se igenom den förrädiska slöja av felaktig och bristfällig information som de dagligen förväntas svälja med hull och hår.

Fri- och Rättigheter? Grundlagsskydd? Hm, njäea…OK då!

”[…] Vår gällande regeringsform (RF) daterar sig till det ”röda 1970-talet”, något som präglar förarbetena till grundlagen och dess utformning. RF:n var kronan på verket i en lång uppbyggnad av den svenska välfärdsstaten. Det ansågs viktigt att slå fast riksdagens vunna ställning som rikets främsta organ och ta avstånd från den ”föråldrade” maktdelningstanken som kännetecknade 1809 års RF. Den nya RF:n skulle en gång för alla klargöra och bekräfta den offentliga maktens nya uppgifter och dess inflytande över det civila samhället och marknadsekonomin.

[…] År 1954 tillsattes författningsutredningen som fick till uppgift att modernisera RF:n och se över de problem som demokratin tampades med. Det hör till saken att de ursprungliga direktiven till utredningen icke ens nämnde skapandet av en rättighetskatalog.

[…]Utredningen resulterade dock icke i någon lagstiftning utan arbetet med att skapa en ny RF fortsatte i ny skepnad, i form av den 1966 tillsatta grundlagsberedningen (GLB). En utredningen som i hög grad behärskades av den socialdemokratiska regeringen, vilket givetvis satte sina spår. Socialdemokraterna var vid denna tidpunkt den ledande kraften i Sveriges omvandlingen till välfärdsstat. Det som fordrades, enligt den förhärskande uppfattningen, var en kraftfull offentlig maktutövning, som gavs ett öppet mandat att styra och ställa efter de krav som samhällsomvandlingen uppställde. Att i denna konstruktivistiska berusning tänka på en rättighetskatalog, som tvivelsutan hade begränsande effekter på den offentliga maktutövningen, var helt främmande. När så beredningens förslag gick ut på remiss möttes den av en förödande kritik och regeringen pressades till att i sin proposition ändå införa ett rättighetskapitel, slarvigt och ogenomtänkt till sin formulering och innehållande ett stadgande om att hela samhället skulle verka för ett socialistiskt jämlikhetsideal (!).

 

[…] Även om jag skisserat viktiga förbättringar av rättsstaten som genomförts på senare tid får icke detta skymma det faktum att åtskilligt återstår att revidera om vi skall få en konstitution i medborgarnas och inte i statsmaktens intresse. En sådan konstitution måste betraktas som medborgarnas instruktion till den offentliga makten, där denna binds och begränsas till den enskildes fördel. Att individen skall stå i centrum när stadganden utformas är någonting relativt nytt i svensk statsrätt som tidigare främst fokuserat sig till reglering av statsorganen och deras inbördes relationer och förståelsen för medborgarens situation har lyst med sin frånvaro i parlamentariska utredningar och föreskrifters utformning.

[…] Avslutningsvis bör påpekas att jag här bara berört några få förslag till behövliga förändringar i de politiska spelreglerna. Åtskilligt återstår att avhandla och det är uppenbart att vi har en lång och mödosam väg framför oss innan ovannämnda förslag har en realistisk möjlighet att vinna gehör i riksdagen. Det socialistiska motståndet lär bli hårt, men jag tror att det på sikt kommer att övervinnas.”

…………………………………………..

– Från Svensk Linje av Jesper Ekroth, doktorand i Offentlig rätt vid Stockholm Universitet (1996)

 

§ § § § § § § § § §

”Grundlagarnas utformning har stor, i vissa fall avgörande, betydelse för hur politik, ekonomi och rättsväsende fungerar i ett land. Är de mindre ändamålsenligt utformade fungerar demokratin sämre än vad som skulle kunna vara möjligt; den ekonomiska tillväxten blir lägre och företagsklimatet sämre (t ex svagt äganderättsskydd); rättssäkerhet och normer urholkas.

Det finns goda skäl att tro att Sverige befinner sig just i denna typ av situation. Systematiskt och under lång tid tycks det politiska beslutssystemet, oavsett riksdagsmajoritet, ha premierat kortsiktighet och särintressen. De politiska besluten har blivit ”sämre” än vad samtliga inblandade aktörer har önskat eller förväntat sig.”

………………………………………

– Ur boken ”Makt utan motvikt”

Den Svenska Rättighetsförklaringen!!?

De följande tre posternas citat hittades på en av mina gamla hårddiskar som jag börjat använda igen. Eftet att ha installerat dem hittade jag dessa tre citat, men tyvärr vet jag inte vem som yttrat dessa tänkvärda ord. Förmodligen är de inspirerade från Thomas Hobbes ”Leviathan”.

————————

”Regeringar har, oavsett partifärg, aldrig visat någon större omsorg om medborgarnas integritet. Administrativ bekvämlighet och den egna klåfingrigheten har gett den svenska statsförvaltningen ovanor som upprepade gånger renderat den smäll på fingrarna i Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen.

Icke så att länder som Frankrike, Storbritannien, Italien och Tyskland skulle vara några mönster av respekt för medborgarna och deras rättigheter gentemot staten. Men historiska traditioner av kamp för rättigheter – och lika historiska erfarenheter av hur det är att leva utan dem – har åtminstone lärt deras överheter att hyckla demokratiskt sinnelag. Bara detta är ett framsteg.

Festtalens påståenden om att Sverige skulle ha särskilt djupt rotade demokratiska traditioner är ogrundade. Tvärtom har vårt folk alltid stått med mössan i hand när överheten farit förbi.

Själva tanken på generella rättigheter och friheter har varit djupt motbjudande för en byråkrati som alltid värnat om sin rätt att förfara i enlighet med förvaltningsmässig expediens och behandla befolkningen som statshjon. Ett diagnostiskt prov på hur överheten i verkligheten ser på underhetens rättigheter kan vi göra på en källa vars auktoritet inte kan ifrågasättas, nämligen Regeringsformen.

När denna totades samman under gemytliga former i Torekov 1971, upptäckte grundlagsfäderna, trots dimmorna, att det i civiliserade stater var brukligt med en grundlagsfäst rättighetsförklaring. En sådan måste givetvis också Sverige ha. Och Sverige fick den. (Va!? Fick vi den först 1971!? min anm.)

Nu är det ju så att dessa deklarationer får status av grundlag därför att de stadgar om rättigheter som anses grundläggande och viktiga. Grundlagar är alltid svåra att ändra. Den amerikanska rättighetsförklaringen kan över huvud taget inte ändras, bara utvidgas. Svensk grundlag kan bara ändras genom två riksdagsbeslut med ett val mellan, eller genom val plus folkomröstning.

Med ett undantag: rättighetsförklaringen. Ty på denna, med dess stolta deklarationer om oförytterliga och bjudande rättigheter, följer skammens coda i paragraferna 12 – 14: rättigheterna ”får begränsas genom lag”. Vanlig lag, eller till och med en regeringsförordning som ger polisen rätt att förfara som den behagar.

Med andra ord, det finns en del av Sveriges grundlag som inte har grundlagsskydd, utan som kan undanröjas under en nattmangling med ett enkelt majoritetsbeslut av en lämpligt preparerad riksdag, i värsta fall med en rösts övervikt. Och denna del är den som behandlar medborgarnas rättigheter.

Klarare och mer auktoritativt kan herrarnas förakt för packet inte redovisas.”

————————

– Citatets ursprung okänt

 

§§§

 

Ur 2 kapitlet Regeringsformen – Grundläggande fri- och rättigheter:

12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen.

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller upphävande av sådan lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Utan hinder härav kan riksdagen antaga förslaget, om minst fem sjättedelar av de röstande förenar sig om beslutet.

Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller ej heller förslag till lag som enbart angår

1. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn till intresse som angives i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intrång eller

3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.

Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida tredje stycket är tillämpligt i fråga om visst lagförslag. Lag (1988:1443).”

 

 

Samhällets Svarta hål

———————–

Makt äter och kräver makt, och skapar mer makt. Makten är samhällenas svarta hål, som växer sig allt större genom att sluka allt mer materia, allt fler stjärnor och planeter, och därmed kan sluka ännu mer … ad infinitum.

Makten är som skräcködlorna i Jurassic Park, som kanske för en tid kunde stängas in bakom elektrifierade stängsel, men som slapp lösa vid första strömavbrott.

Den saknar principiella begränsningar och är därmed i princip okontrollerbar, mer okontrollerbar ju större den växer sig. Ingen strategi för samhällelig omvandling, reformistisk eller revolutionär, kan tas på allvar om den stillatigande accepterar att vi under någon längre tid ska sammanleva med detta monster.

Förr eller senare slappnar vår vaksamhet, förr eller senare sammansvärjer sig händelserna mot oss, med hjälp av andras onda avsikter eller dem förutan, och Leviathan slipper lös.

Varje långsiktig handlingsplan måste sikta mot avskaffandet av makten – definierad som förmågan och rätten att utöva tvång mot andra, som samhällenas hierarkiska system av över- och underordning.

Detta är inte vimsig filantropi. Det är en fråga om ren självbevarelse. Eller har vi redan glömt Gulag?”

————————

– Citat okänt

Leviathan som tingens ordning

————————

”Socialdemokraterna, liksom Stalins ideologer på sin tid, kan inte inse varför medborgarna måste kunna försvara sig mot staten. Den är ju deras egen, i varje fall så länge den har socialdemokratisk partietikett, och när den inte har det, är det de elaka borgarna de måste försvara sig mot, inte staten (som ju enligt tingens ordning snart ska bli socialdemokratisk igen, som den alltid hade bort vara).

Tanken att det skulle sättas upp något slags rättsliga skrankor för den administrativa maktutövningen och för beslut fattade »i demokratisk ordning» enligt ovan, till exempel genom att domstolar skulle kunna vägra följa lagar som strider mot de mänskliga rättigheterna, fyller dem med avsky.

I början av november 1993 argumenterade Harry Schein i DN mot en sådan perversion, apropå författningsrevisionen. Sådant borde man lugnt kunna överlämna åt riksdagsmajoritetens och regeringens gottfinnande.

Harry Schein har inga ursäkter. Han är född och uppvuxen i det Mitteleuropa, som under hans generation upplevt statliga tyrannier vilka haft olika politiska färger men som förenats av barbariet som gemensam nämnare. Han kan alltså inte urskulda sig med någon provinsiell svensk aningslöshet.
————————-

– Ursprung okänt (men ack så träffande)

Myten om Golfströmmen

Det tillhör väl idag klimatkunskapens allmängods att det är Golfströmmen som är orsaken till Europas, särskilt de norra delarnas, behagliga klimat.

Det är en sanning med modifikation, hävdar Richard Seager i sin artikel ”The Source of Europe’s Mild Climate” i American Scientist, eftersom det både är sant och missvisande med denna slarviga beskrivning. Myten har uppstått och i huvudsak formulerats av alarmistiska och dramatiska artiklar i massmedia och som dessutom glatt spritts vidare av miljöaktivister och deras handgångna politiker.

Så därför menar han även att om det påstått katastrofala scenariot skulle inträffa, nämligen att denna ström av varmvatten mot nordligare breddgrader skulle upphöra eller minska sitt flöde så inträffar inte den klimatkatastrof vi alla matas med via media:

”…But from what specialists have long known, I would expect that any slowdown in thermohaline circulation would have a noticeable but not catastrophic effect on climate. The temperature difference between Europe and Labrador should remain. Temperatures will not drop to ice-age levels, not even to the levels of the Little Ice Age, the relatively cold period that Europe suffered a few centuries ago. The North Atlantic will not freeze over, and English Channel ferries will not have to plow their way through sea ice. A slowdown in thermohaline circulation should bring on a cooling tendency of at most a few degrees across the North Atlantic—one that would most likely be overwhelmed by the warming caused by rising concentrations of greenhouse gases. This moderating influence is indeed what the climate models show for the 21st century and what has been stated in reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Instead of creating catastrophe in the North Atlantic region, a slowdown in thermohaline circulation would serve to mitigate the expected anthropogenic warming!”

Gröna avfärdar teknik och vetenskap

”Världens största vetenskapliga samarbetsprojekt” har det kallats. I Provence skall de bygga den första fusionsreaktorn så att mänskligheten eventuellt kan få den rena elektricitet vi så väl behöver.

Fisson, som dagens kärnkraftsreaktorer bygger på, kräver gruvbrytning och flera olika förädlande industriprocesser av uranet innan det kan tas i bruk. Det är en smutsig, tung, gammal och förhoppningsvis snart förlegad form av energiproduktion.

Fusion, sammanslagning av grundämnen, är det som dagligen sker i solens inre. Det är därför fusion länge ansetts som ekonomiskt olönsam. Vissa menar att vi aldrig kommer att kunna återskapa de processer som sker inne i solen, här nere på moder jord, men…

Det här kan innebära en möjlighet för fattiga världen över hävdar Chris Llewellyn Smith, chef vid världens största existerande reaktor i Culham i Oxfordshire: ”This project is of huge significance. It could lift billions out of poverty, by providing them with cheap electricity for the first time.”

Givetvis hänger teknikfientliga Gröna miljömuppar på staketet och skriker ut sin tveksamhet. De menar att det är en farlig leksak och att pengarna kunde spenderas bättre genom att bygga tusentals fler vindkvarnar istället.

– – – §§§ – – –

Just precis, alla miljömuppar världen över, det är ju en sån attityd till utveckling och framsteg som tagit mänskligheten till var vi är idag, heja.

De Grönas Sensmoral: Det är bättre att inte pröva vart vi kan nå med vårt mänskliga tekniska kunnande, det är bättre att inte pröva vad den här nya [energi]tekniken kan ge mänskligheten. Det innebär för stora risker, man vet ju aldrig, det KAN vara farligt så därför har vi en anledning att inte pröva något alls som den politiska motståndarsidan lägger fram förslag om [det är detta allt kokar ner till egentligen när det gäller de gröna]. Det är bättre att lägga det gemensamma tekniska kunnandet åt sidan för mänsklighetens fromma … för titta hur världen ser ut idag, eller hur? Det är bättre om alla sätter sig under korkeken och sniffar på blommor och istället gör som dom blir tillsagda, när dom blir tillsagda, av bättre vetande människor.

Visst det finns även fysiker som avfärdar fusionstekniken. Till exempel fusions-pionjären, William Parkins, som fick sitt postuma eftermäle publicerat i den vetenskapliga tidskriften Science. Han sammanfattade sin forskning bland annat med orden:

”The history of this dream is as expensive as it is discouraging.”

Skillnaden är att han lade ner 50 år och 20 miljarder US-dollars av forskning på att komma fram till sina slutsatser. Sånt räcker för de Gröna för att stänga dörren till det forskningsfältet för ALLTID. Jag menar att man då istället går till nästa dörr och försöker och ser om det kanske kan gå bättre där.

Våga vara dum

I vetenskapen är förvirring och osäkerhet nödvändig för den vetenskapliga utvecklingsprocessen. Oviljan att våga känna sig vilsen och förlorad stoppar ganska effektivt kreativiteten.

Apropå Iran, Nord-Korea, Hezbollah…

………………………………….. 

”You cannot be objective about an aerial torpedo. And the horror we feel of these things has led to this conclusion: if someone drops a bomb on your mother, go and drop two bombs on his mother. The only apparent alternatives are to smash dwelling houses to powder, blow out human entrails and burn holes in children with thermite, or to be enslaved by people who are more ready to do these things than you are yourself; as yet no one has suggested a practicable way out.”

…………………………………..

— George Orwell, reviewing Arthur Koestler’s Spanish Testament for the magazine Time and Tide, Feb. 5, 1938

Ju svagare landet blir, desto farligare blir det

Kim Jong Il’s atombomb döljer den riktiga faran: insikten om Nord-Koreas eventuella (och katastrofala) kollaps. När dammet då väl har lagt sig, kommer den troliga vinnaren att bli Kina … läs vidare>>

Utbrott av rent masochistiskt oförnuft

Spelets regler borde nu stå klara och tydliga för alla: dispyter mellan Kristenheten och Islam måste följa regler uppsatta av den politiska Islamismen. Vi uppmanas lyda dessa regler annars riskeras vi utsättas för våld och död… läs vidare>>läs vidare>>läs vidare>>. Västvärlden, säger Sam Harris, står verkligen inför ett hot från de extrema islamisterna.

Här kan du skratta läppen av dig

Om du bara blir nedstämd av allt strunt jag skriver så har jag tillfällig terapi för dig, … bara ett klick härifrån.

Men tag varning du måste vara över 18 för att gå in på den här sidan, och du får inte vara en pånyttfödd kristen, överkänslig fotbollsmorsa eller en liten mes. Besitter du självinsikten att något av detta stämmer in på dig själv avrådes du å det bestämdaste från att besöka följande länk.

Lisa Lampanelli ”The Queen Of Mean” driver med de etniska stereotyperna. Hon är kvinna ”and she’s doin it the female way”. Vilket osökt får mig att tänka på den numera marginaliserade stackaren, 90-tals-stå-upp-komikern The Diceman.

Han gjorde i princip samma sak, han drev med de etniska stereotyperna, men på ett grovt, manligt, grabbigt sätt (han anklagades givetvis för att vara bland annat rasist, sexist och misogyn), att det var hans rollfigur The Diceman som borde ta smällarna och kritiken hjälpte inte som försvar när moralmedia tillsammans med Nisse Hökarängen var ute på jakt.

I början var Diceman framgångsrik (han fyllde Madison Square Garden i omgångar) men han körde med full gas hela tiden utan att vända sig om och utan backspeglar och till slut nådde han givetvis vägs ände.

Han nådde gränsen för vad man kan skämta om och visade därmed att det finns ett svar på den ständiga frågan om det finns sånt man inte får eller kan driva gäck med. Han nådde den gränsen och körde dessutom över den, in i mörkret och tystnaden.

Vi önskar givetvis inte Lisa Lampanelli samma öde utan all framgång och berömmelse hon orkar bära. Nåt säger mig att när Allmänhetens Intresse verkligen stöter på en real bi-atch så är det inte lika passande på löpsedlarna. 🙂

POLITOPIA

Den nya politiska kartan eller så som den borde sett ut från allra första början.

Politikerna tror att vi endast behöver den enkla vänster – högerskalan för att vi enkla människor ute i förskingringen lättare skall förstå vad politiken handlar om. Så är det inte.

Det är den nuvarande skalan som gör att vi föraktar käbblet och babblet i den politiska clownteatern och ofta känner oss politiskt rotlösa.

Det är en skala som utesluter mer än den innefattar. Därför får du nu här en chans att kalibrera in dig i det nya politiska landskapet. Du kanske får reda på nåt du inte visste om dig själv.

Vet du vad som är bäst för dig…eller?

Liberals favor government action to promote equality, whereas

conservatives favor government action to promote order.

Libertarians favor freedom and oppose government action to promote either equality or order.”

Libertarianism is a vision of how people should be able to live their lives-as individuals, striving to realize the best they have within them; together, cooperating for the common good without compulsion. It is a vision of how people may endow their lives with meaning-living according to their deepest beliefs and taking responsibility for the consequences of their actions.

Vampyrism, eller…

———————-

Socialism: …

———————-

Gränsdragningar

——

Israel:

West Palestine

——

Definition

……………………..

Statliga bidrag
…………………….

Dagens definition II

Ursäkta, men jag kan inte hjälpa det…

———————–

Politiker:

”En termit i konstitutionens byggställning”

———————–

Dagens definition

———————-

Palestine:

South Central Israel

———————-

– inspiration, Devils Dictionary 

Föreläsning: Felaktig information om den Antropogena Växthuseffekten

Dr Art Robinson ger en föreläsning om hysterin kring den påstått antropogena klimatförändringen (växthuseffekten) och den forskarlitteratur som finns tillgänglig. Han menar att det inte någonstans står att finna att ansamlingen av gasen CO2 i atmosfären skulle ha någon som helst negativ påverkan på det globala vädret.

CO2 ökar istället på växtlighetens tillväxttakt. Det är helt enkelt felaktigt att påstå att en ökning av CO2 skulle vara skadligt på det sätt som Kyoto-protokollets hyllningskör hävdar.

Därför är föreläsningen för alla dom som bryr sig om den falska informationen som sprids om den av människan orsakade globala uppvärmningen och den därpå följande klimatförändringen.

Liberalismen och friheterna

Det gäller att fylla de politiska begreppen med innehåll. Det var så Liberalismen vann framsteg i början av 1800-talet, enligt Johan Norberg. Ordet Demokrati som ju i en betydelse innebär oinskränkt folkmakt kom att få innebörden medborgerliga rättigheter och kontroll av de styrande.

I början av 1900-talet kom andra krafter att byta namn på de liberala honnörsorden. Det var i huvudsak de totalitära staterna som gjorde detta, enligt Norberg. Även i de västerländska demokratierna har betydelsefulla politiska begrepp genomgått en förvandling.

För att vidga din redan breda horisont kan du läsa mer om detta på följande länk.

Trygg och Omyndigförklarad i NannyStaten

Apropå den annalkande katastrofen med EU:s Arbetstidsdirektiv från och med 1 januari, 2007.

”En paniksyndrombaserad lag som berättar att det är farligt att gå till jobbet, skriver chefspsykiatrikern David Eberhard. När reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv införs fullt ut vid ­årsskiftet försvinner rätten att själv välja sina arbetstider. Att arbeta över för att dryga ut lönen blir i stort sett omöjligt. Den som jobbar extra tvingas i stället att ta ut ledighet. På en akutavdelning blir följden att de som vill gå jour jobbar ­mindre och ersätts av dem som inte passar för uppgften. Samhällskostnaderna med nödvändiga nyanställningar kommer att bli ofantliga. Vi måste vägra att acceptera den nya lagstiftningen, skriver sektionschef David Eberhard vid Stockholms läns psykiatriska akutmottagning.”

…………………………………..

David Eberhard, sektionschef vid Stockholms läns psykiatriska mottagning

Läs hela artikeln på DN Debatt