Citat i tiden

————————

”I det ekonomiska valet och kvalet mellan att göra sig av med kostnaden för en halvtaskig statlig löneförsäkring eller medlemsavgiften till en förening för att få åtnjuta deras sällanutnyttjade och möjligen tveksamma beskyddarverksamhet, vilket redan i huvudsak är ett lagskyddat intresseområde, så förefaller valet enkelt.”

————————

Löften, svek, CO2 och $$$$$ …

Sparka inte på den som ligger!

Som ni säkert känner till har miljörörelsen och deras allierade i västvärldens alla parlament lovat att de skall få bukt med den oerhört livsfarliga växthusgasen koldioxid för att rädda jorden genom att sätta ett pris på Förstörelsen…och deras heliga principer.

Handeln med utsläppsrätter på CO2 är på väg att bli ett fiasko utan motstycke. Läs vidare på Affärsvärlden hur politikerna återigen bevisar hur lyckade lösningar de åstadkommer när de försöker leka affärsmän.

Julian Simon (AntiChrist) och Björn Lomborg (Judas) vs ”The Sprawling Eco-Media Propaganda Complex”

Nedanstående textavsnitt är ett urklipp från artikeln ”Green With Ideology” av Ronald Bailey på Reason Magazine där han citerar ur boken ”The Sceptical Environmentalist” av den danske statistikern Björn Lomborg:

”We are all familiar with the Litany. The environment is in poor shape here on earth. Our resources are running out. The population is ever growing, leaving less and less to eat. The air and water are becoming ever more polluted. The planet’s species are becoming extinct in vast numbers — we kill off more than 40,000 each year. The forests are disappearing, fish stocks are collapsing, and the coral reefs are dying.

We are defiling our Earth…and will end up killing ourselves in the process. The world’s eco-system is breaking down. We are fast approaching the absolute limit of viability, and the limits of growth are becoming apparent.

We know the Litany and have heard it so often that yet another repetition is, well, almost reassuring.

Lomborg wrote his book after reading about the economist Julian Simon, who argued that many environmental trends were in fact positive. Lomborg, steeped in the Litany, thought it would be a simple matter to refute Simon. As Lomborg delved further into the economic, demographic, and scientific evidence, however, what he found shocked him: The Litany was wrong. Lomborg discovered that ”in terms of practically every measurable indicator…mankind’s lot has vastly improved”

Fel Metod + Korrekt Svar = Dålig Vetenskap

Följande artikel av Lawrence Solomon, ”Statistics Needed” står att läsa i kanadensiska National Post. Den är en av 10 artiklar på temat ”The Deniers, Part I – IX”.

Lawrence Solomon berättar i den inledande artikeln om Dr. Edward Wegman som är professor vid Centret för Datorstödd Statistik vid George Mason Universitetet, han har en stol vid National Academy of Sciences Committee i tillämpad och teoretisk Statistik, och är medlem i American Statistical Association. Få statistiker i världen har ett lika imponerande CV som Wegman.

Wegman blev tillfrågad av USA:s Energi- och Handelskommitté i representanthuset om han ville utvärdera Michael Manns berömda Hockeyklubbskurva med tanke på Wegmans djupa och vetenskapligt grundade kunskaper i Statistik. Manns kurva påstods visa hur otroligt allvarligt det verkligen var ställt med Den Människoorsakade (antropogena) Klimatuppvärmningen.

Men det stod snart klart att den inte innehöll speciellt mycket vetenskap, statistiskt grundad sådan i alla fall, efter att Wegman granskat den ingående.

Wegmans summering om Hockeyklubbskurvan var allt annat än rolig läsning för IPCC och Klimatvänsterns ekonomiska nedrustningsplaner för den Globala Ekonomin…detta sagt under förutsättning att man lägger den minsta lilla vikt vid det empiriska förhållningssättet inom vetenskapen.

I sin rapport nämnde Wegman bland annat att Michael Mann och hans lilla forskarlag suttit och tagit fram sin då berömda kurva (nu kastad på sophögen) lite på en höft utan samråd med STATISTIKER för att pröva och fastställa dess giltighet:

”… Wegman found that Mann made a basic error that may be easily overlooked by someone not trained in statistical methodology. We note that there is no evidence that Dr. Mann or any of the other authors in paleoclimate studies have had significant interactions with mainstream statisticians. Instead, Michael Mann’s small group of climate scientists were working on their own, largely in isolation, and without the academic scrutiny needed to ferret out false assumptions.”

Tror ni att detta hade någon som helst kognitiv inverkan på konsensus-anhängarna i Klimatförändringsdebatten? Nä, precis! Helt riktigt.

”… In other words, Wegman believes that much of the climate science that has been done should be taken with a grain of salt — although the studies may have been peer reviewed, the reviewers were often unqualified in statistics. Past studies, he believes, should be reassessed by competent statisticians and in future, the climate science world should do better at incorporating statistical know-how.”

Stora bebisar eller vuxna medborgare

”Autonomi är det främsta kännetecknet på en vuxen. Bebisar, barn och tonåringar har ingen. Vi vill inte vara i deras båt.”

Så säger Michael Bywater i sin artikel ”We are all Babies”. Han tycker vi är infantiliserade och inte har ett liv, att vi är trendkänsliga, att vi lyssnar på kändisar i större utsträckning än vad kändisarna förtjänar att uppmärksammas för.

Vi tror att vi är vuxna bara för att vi har körkort, eget bankkonto, hypotekslån, ett jobb och betalar skatt och för att vi har en sambo, är gifta eller har barn.

Han menar att vi ständigt matas med regler, påbud, förbud och trender och åsikter för att vårt sociala beteende och konsumtion säger att vi behöver det. Därför är vi föremål för en utdragen kampanj som går ut på att infantilisera oss.

(Frågan är när vi skall ta oss ur detta Moment-22-liknande tillstånd och växa ur blöjstadiet och börja agera som vuxna medborgare.)

Bywater gör paralleller med sin morfar som föddes 1888. Han hade ingen livsstil och därmed aldrig några livsstilsproblem. Han hade ett liv. Ingen hade en livsstil på den tiden eftersom ingen sa åt dem att ha det. De var vuxna.

Bywater menar vidare att vi förvirras med politiska färger och aktivism och behandlas nedlåtande, vi matas med sked och individuellt agerande förhindras samtidigt som det som kännetecknar vuxenheten, individens autonomi, mals ner genom ett omfattande och välfinansierat förakt.

Den mediala ensidighetens förväntade effekt

CNN’s nyhetsankare Lou Dobb´s tröttnade på den Globala Uppvärmningsdebatten. Han gav därför upp objektiviteten, valde sida och drog en lättnadens suck.

Förlåt, vad sa ni? Anpasslingar och goddagspiltar? Ja, det ligger en hel del i det. En sak är i alla fall säker.

Vetenskapliga metoder, faktagranskning och sökandet efter sanning och korrrekthet står inte högt i kurs i dessa yttersta av tider.

Det är viktigare att tillbedja och krama Guldkalven på lämpligast och mest behagfulla sätt.

——————-

Här kan du läsa vidare om ytterligare bevis på vänstermedias partiskhet (liberal media bias) och ensidiga rapporterande >>>

100 år av medial förvirring om klimatet

Media granskar aldrig sig själva på nyhetsplats. Vill du finna andra perspektiv, ändra eller korrigera medias syn på verkligheten får du lov att leta själv på annat håll.

Business and Media Institute har vaskat fram intressant material om hur alarmismen utvecklats i fråga om att skrämma och styra folks uppfattningar med Klimathysteri över decennierna.

I över hundra år har det varnats i media världen över om huruvuda klimatet skall störta mänskligheten utför ättestupan. Forskare och media och politikerna i synnerhet verkar ha stora bryderier kring hur mänskligheten skall gå detta öde tillmötes.

Global Cooling!

———————–

”The ice age is coming, the sun’s zooming in

Engines stop running, the wheat is growing thin

A nuclear era, but I have no fear

’Cause London is drowning, and I live by the river

———————–

– The Clash, LondonCalling

Desinformation i informationsåldern?

Kanadas första Dr of Science in Climatology, Timothy Ball, är ännu en kättare som vågar tala ut om vad som är osanning i klimatdebatten och vad som är korrekt vetenskap. I en artikel i nyhetsorganet ”Canada Free Press” skriver Ball om hur ingen lyssnar på honom trots hans omfattande kunskap i ämnet eftersom han har en avvikande åsikt:

”Believe it or not, Global Warming is not due to human contribution of Carbon Dioxide (CO2). This in fact is the greatest deception in the history of science. We are wasting time, energy and trillions of dollars while creating unnecessary fear and consternation over an issue with no scientific justification. For example, Environment Canada brags about spending $3.7 billion in the last five years dealing with climate change almost all on propaganda trying to defend an indefensible scientific position while at the same time closing weather stations and failing to meet legislated pollution targets.

No sensible person seeks conflict, especially with governments, but if we don’t pursue the truth, we are lost as individuals and as a society. That is why I insist on saying that there is no evidence that we are, or could ever cause global climate change. And, recently, Yuri A. Izrael, Vice President of the United Nations sponsored Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) confirmed this statement. So how has the world come to believe that something is wrong?”

Dr Richard Lindzen tror sig veta varför det har blivit sådan politisk hysteri i den här frågan:”The consensus was reached before the research had even begun”. Även Timothy Ball har en förklaring till varför det gärna blir så här bisarrt i denna och liknande prestige- och ideologibaserade frågor:

”No doubt passive acceptance yields less stress, fewer personal attacks and makes career progress easier. What I have experienced in my personal life during the last years makes me understand why most people choose not to speak out; job security and fear of reprisals. Even in University, where free speech and challenge to prevailing wisdoms are supposedly encouraged, academics remain silent.”

——————————

– via HAX >>>

Religiösa kättare? År 2007? Ska vi slå vad om hur långt yttrandefriheten sträcker sig?

KättarUtmaningen.com och The Rational Response Team hjälper dig att komma ut ur garderoben angående din religiösa skepticism eller Gudsförnekelse. Vissa hävdar att barnen leker Texas Hold’em med Evigheten.

Spela in ditt meddelande om att du förnekar den Helige Ande, skicka in det till YouTube så blir du kanske en lycklig vinnare av en av 1001 utgåvor av dokumentärfilmen ”The God Who Wasn’t There”.

Gudfruktan och tro är en gåva, heter det, enligt företrädaren för det religiösa etablissemanget i det här nyhetsinslaget.

Ska vi nu anta att Gnostiker, ateister och religiösa skeptiker trätt in i den politiska minoritetsfållan för att granskas av etablissemanget (ja, både det politiska och religiösa)?

Ett hett tips i så fall är att det kommer att dröja innan de kommer ut därifrån.

Det bästa politiska verktyget genom tiderna

Leo Strauss, den påstådda chefsgurun för den amerikanska neokonservatismen. Till skillnad från Karl Marx ansåg han att folket verkligen behövde sitt opium – Religionen.

Han hävdade därför att Makten var tvungen att konstruera ädla lögner och gudfruktiga svindlerier oavsett politisk färg.

————————

Using religion as a political tool has two equally unsavory consequences.  First, when religious beliefs (antropogenic climatechange) become the guide for public policy, the social virtues of tolerance, freedom and plurality are undermined, if they are not extinguished all together. Second, the use of religion as a political tool encourages the cultivation of an elite of liars and frauds who exempt themselves from the rules they apply to the rest of humanity. And this is a recipe for tyranny, not freedom nor democracy.

————————

Din själ är mer värd än du tror. Var noga med vem du säljer den till.

————————

Verachte nur Vernunft und Wissenschaft,
des Menschen allerhöchste Kraft,
laß nur in Blend- und Zauberwerken
dich von dem Lügengeist bestärken,
so hab’ ich dich schon unbedingt.

————————

– Mephistopheles, ur Ghoetes ”Faust”

Översatt till engelska kan det låta ungefär så här >>

Den Farliga Medborgaren

———————– 

”One of the best ways to get yourself a reputation as a dangerous citizen these days is to go about repeating the very phrases which our founding fathers used in the struggle for independence.”

———————–

 – Charles A. Beard

Entré, Grand Inquisitor. Slå kättarna i bojor!

Ingen skall dömas ohörd. Alla skall få göra sin röst hörd. Objektivitet är ett honnörsord. Konsensus i frågan är ingen anledning att inte lyssna på motparten, om sådan finnes. Vi har ingen Agenda med vår nyhetsrapportering. Nyheter är politiskt neutrala och politiskt ofärgade. Vi anser att forskningen (förutspåelserna, min anm.) i Klimatfågan inte är beställningsjobb av västerländska socialdemokratiska (socialister) regeringar som vill kupera Kapitalismen och De Fria Marknadskrafterna.

I kontrast till detta vill jag att ni tar del av mindre kända nyheter, sånt som etablissemanget helst skulle förtiga, aktivt, om det gick. Följande länk (”Skeptikerna rasar mot miljödebatten”) är sånt som det röd-gröna anti-kapitalistiska Etablissemanget uppfattar ungefär som atmosfäriska störningar under den reguljära utsändningen av Dagens Katekesläsning.

Nej, det är inte liknelser med någon gammal SocialistStat jag vill framhålla utan det är hur vi drillas mentalt via nyheterna som jag vill ge ett sken av. Det är ju där vi får vår verklighetsbild bekräftad och upprepad. Och det är just bekräftelsen och upprepningen som är nyckeln i kråksången.

Det som upprepas tillräckligt ofta i ett politiskt eller religiöst syfte blir tillslut en sanning eftersom alla säger samma sak och ingen kritik hörs, så då måste det ju vara sant. Med sådana metoder kan man snart sagt flytta berg på bekostnad av sådana obetydligheter som de negativa Friheterna.

I en framtida verklighet kanske någon välvillig politisk inriktning ser sig nödgad att kupera yttrandefriheten, tryckfriheten, äganderätten. Givetvis för vårt eget bästa.

Att vara kritisk under såna förutsättningar är inte speciellt opportunt.

Klimatforskare är inte forskare – De är Profeter. Vem tillåts vi att lyssna på?

Förlåt! Jag menar de flesta, givetvis inte alla. Man hör allt oftare i Klimatförändringsdebatten att forskare förutspår!? Förutspåelser och spådomar trodde jag hörde den gamla världen till.

Tiden före Upplysningen. Tiden då allt var höljt i dunkel för oss små människor och där präster och prelater höll oss i strama tyglar och varslade om domedagen om man inte följde rättfärdighetens väg.

Saken är den, käre läsare, att forskare skall inte syssla med spådomar. Forskare skall lägga fram forskningsresultat som baserar sig på de empiriska undersökningar forskaren arbetat med.

Dessa resultat skall sedan testas, stötas och blötas, diskuteras och debatteras av andra forskare innan några tvärsäkra uttalanden överhuvudtaget bör göras. Än mindre bör någon hänga upp sin politik på prematura forskningsresultat.

Men det är bara att inse att så går det inte till när vår tids KlimatAgenda skall forceras igenom så att vi kanske undviker domedagen…om hundra år!

S:t Göran har sannerligen fått en värdig motståndare i Apokalypsens domedagsryttare Koldioxiden, Kapitalismen, Den Vite Mannen och De Fria Marknadskrafterna.

Klimatförändringen – The Battle of The Sexes

Det politiska vansinnet når ständigt nya höjder. Den här något ålderstigna nyheten kvalar lätt in på en finalplats.

På den elfte årliga Klimatkonferensen i Montreal i början av December 2006 klargjordes det av den tyska feministiska talaren och taltratten Ulrike Rohr att det i huvudsak är männen som är orsak till klimatets förändring. Fan tro’t.

Förutom denna upplysande tillrättaläggning av orsakerna till den ökande värmen krävde hon dessutom något så radikalt som ”Climate Gender Justice” – klimatkönsrättvisa.

Vad skönt att vi i alla fall nu kan utesluta 50% av mänskligheten som orsak till den globala koldioxiddöden.

Detta var väl egentligen ingen nyhet för alla vet ju redan att mannen (i synnerhet den vite) är något av det mest destruktiva som någonsin kommit fram genom den evolutionära processen på den här planeten.

Om denna könsförtryckande varelse nu fortsättningsvis skall tillåtas köra bil, röka, supa, åka motorcykel, tävla med bilar och syssla med diverse andra koldioxidsutspyende sporter och starta miljö- och människoexploaterande företag och luft- och vattenförorenande industrikonglomerat så måste verkligen våra förnuftiga och klarsynta politiker ta sitt ansvar och kupera kapitalismen och marknadskrafterna så att denna vansinniga varelses framfart hejdas en gång för alla.

Jag säger bara en sak – måtte aldrig den svensk-tyska feministalliansen lyckas i sina strävanden att nå de högre politiska höjderna för då ligger vi verkligen brunt till – vi män, alltså. Mansskatt, kan det vara nåt som en inledning?