Citat i tiden

————————

”I det ekonomiska valet och kvalet mellan att göra sig av med kostnaden för en halvtaskig statlig löneförsäkring eller medlemsavgiften till en förening för att få åtnjuta deras sällanutnyttjade och möjligen tveksamma beskyddarverksamhet, vilket redan i huvudsak är ett lagskyddat intresseområde, så förefaller valet enkelt.”

————————

Löften, svek, CO2 och $$$$$ …

Sparka inte på den som ligger!

Som ni säkert känner till har miljörörelsen och deras allierade i västvärldens alla parlament lovat att de skall få bukt med den oerhört livsfarliga växthusgasen koldioxid för att rädda jorden genom att sätta ett pris på Förstörelsen…och deras heliga principer.

Handeln med utsläppsrätter på CO2 är på väg att bli ett fiasko utan motstycke. Läs vidare på Affärsvärlden hur politikerna återigen bevisar hur lyckade lösningar de åstadkommer när de försöker leka affärsmän.

Julian Simon (AntiChrist) och Björn Lomborg (Judas) vs ”The Sprawling Eco-Media Propaganda Complex”

Nedanstående textavsnitt är ett urklipp från artikeln ”Green With Ideology” av Ronald Bailey på Reason Magazine där han citerar ur boken ”The Sceptical Environmentalist” av den danske statistikern Björn Lomborg:

”We are all familiar with the Litany. The environment is in poor shape here on earth. Our resources are running out. The population is ever growing, leaving less and less to eat. The air and water are becoming ever more polluted. The planet’s species are becoming extinct in vast numbers — we kill off more than 40,000 each year. The forests are disappearing, fish stocks are collapsing, and the coral reefs are dying.

We are defiling our Earth…and will end up killing ourselves in the process. The world’s eco-system is breaking down. We are fast approaching the absolute limit of viability, and the limits of growth are becoming apparent.

We know the Litany and have heard it so often that yet another repetition is, well, almost reassuring.

Lomborg wrote his book after reading about the economist Julian Simon, who argued that many environmental trends were in fact positive. Lomborg, steeped in the Litany, thought it would be a simple matter to refute Simon. As Lomborg delved further into the economic, demographic, and scientific evidence, however, what he found shocked him: The Litany was wrong. Lomborg discovered that ”in terms of practically every measurable indicator…mankind’s lot has vastly improved”

Fel Metod + Korrekt Svar = Dålig Vetenskap

Följande artikel av Lawrence Solomon, ”Statistics Needed” står att läsa i kanadensiska National Post. Den är en av 10 artiklar på temat ”The Deniers, Part I – IX”.

Lawrence Solomon berättar i den inledande artikeln om Dr. Edward Wegman som är professor vid Centret för Datorstödd Statistik vid George Mason Universitetet, han har en stol vid National Academy of Sciences Committee i tillämpad och teoretisk Statistik, och är medlem i American Statistical Association. Få statistiker i världen har ett lika imponerande CV som Wegman.

Wegman blev tillfrågad av USA:s Energi- och Handelskommitté i representanthuset om han ville utvärdera Michael Manns berömda Hockeyklubbskurva med tanke på Wegmans djupa och vetenskapligt grundade kunskaper i Statistik. Manns kurva påstods visa hur otroligt allvarligt det verkligen var ställt med Den Människoorsakade (antropogena) Klimatuppvärmningen.

Men det stod snart klart att den inte innehöll speciellt mycket vetenskap, statistiskt grundad sådan i alla fall, efter att Wegman granskat den ingående.

Wegmans summering om Hockeyklubbskurvan var allt annat än rolig läsning för IPCC och Klimatvänsterns ekonomiska nedrustningsplaner för den Globala Ekonomin…detta sagt under förutsättning att man lägger den minsta lilla vikt vid det empiriska förhållningssättet inom vetenskapen.

I sin rapport nämnde Wegman bland annat att Michael Mann och hans lilla forskarlag suttit och tagit fram sin då berömda kurva (nu kastad på sophögen) lite på en höft utan samråd med STATISTIKER för att pröva och fastställa dess giltighet:

”… Wegman found that Mann made a basic error that may be easily overlooked by someone not trained in statistical methodology. We note that there is no evidence that Dr. Mann or any of the other authors in paleoclimate studies have had significant interactions with mainstream statisticians. Instead, Michael Mann’s small group of climate scientists were working on their own, largely in isolation, and without the academic scrutiny needed to ferret out false assumptions.”

Tror ni att detta hade någon som helst kognitiv inverkan på konsensus-anhängarna i Klimatförändringsdebatten? Nä, precis! Helt riktigt.

”… In other words, Wegman believes that much of the climate science that has been done should be taken with a grain of salt — although the studies may have been peer reviewed, the reviewers were often unqualified in statistics. Past studies, he believes, should be reassessed by competent statisticians and in future, the climate science world should do better at incorporating statistical know-how.”

Stora bebisar eller vuxna medborgare

”Autonomi är det främsta kännetecknet på en vuxen. Bebisar, barn och tonåringar har ingen. Vi vill inte vara i deras båt.”

Så säger Michael Bywater i sin artikel ”We are all Babies”. Han tycker vi är infantiliserade och inte har ett liv, att vi är trendkänsliga, att vi lyssnar på kändisar i större utsträckning än vad kändisarna förtjänar att uppmärksammas för.

Vi tror att vi är vuxna bara för att vi har körkort, eget bankkonto, hypotekslån, ett jobb och betalar skatt och för att vi har en sambo, är gifta eller har barn.

Han menar att vi ständigt matas med regler, påbud, förbud och trender och åsikter för att vårt sociala beteende och konsumtion säger att vi behöver det. Därför är vi föremål för en utdragen kampanj som går ut på att infantilisera oss.

(Frågan är när vi skall ta oss ur detta Moment-22-liknande tillstånd och växa ur blöjstadiet och börja agera som vuxna medborgare.)

Bywater gör paralleller med sin morfar som föddes 1888. Han hade ingen livsstil och därmed aldrig några livsstilsproblem. Han hade ett liv. Ingen hade en livsstil på den tiden eftersom ingen sa åt dem att ha det. De var vuxna.

Bywater menar vidare att vi förvirras med politiska färger och aktivism och behandlas nedlåtande, vi matas med sked och individuellt agerande förhindras samtidigt som det som kännetecknar vuxenheten, individens autonomi, mals ner genom ett omfattande och välfinansierat förakt.

Den mediala ensidighetens förväntade effekt

CNN’s nyhetsankare Lou Dobb´s tröttnade på den Globala Uppvärmningsdebatten. Han gav därför upp objektiviteten, valde sida och drog en lättnadens suck.

Förlåt, vad sa ni? Anpasslingar och goddagspiltar? Ja, det ligger en hel del i det. En sak är i alla fall säker.

Vetenskapliga metoder, faktagranskning och sökandet efter sanning och korrrekthet står inte högt i kurs i dessa yttersta av tider.

Det är viktigare att tillbedja och krama Guldkalven på lämpligast och mest behagfulla sätt.

——————-

Här kan du läsa vidare om ytterligare bevis på vänstermedias partiskhet (liberal media bias) och ensidiga rapporterande >>>

100 år av medial förvirring om klimatet

Media granskar aldrig sig själva på nyhetsplats. Vill du finna andra perspektiv, ändra eller korrigera medias syn på verkligheten får du lov att leta själv på annat håll.

Business and Media Institute har vaskat fram intressant material om hur alarmismen utvecklats i fråga om att skrämma och styra folks uppfattningar med Klimathysteri över decennierna.

I över hundra år har det varnats i media världen över om huruvuda klimatet skall störta mänskligheten utför ättestupan. Forskare och media och politikerna i synnerhet verkar ha stora bryderier kring hur mänskligheten skall gå detta öde tillmötes.