Opolitiska vetenskapsmän?

Det här visste du bergis inte om Albert Einstein, en av vår tids största vetenskapsmän.

Geniförklarad av många… förmodligen endast inom sitt snäva vetenskapliga fält får jag förmoda efter att ha läst den här artikeln av honom från 1943 där hans tankar kommer till uttryck kring en värld i förändring och vad han anser vara den lämpigaste lösningen för alla människor. Det är förvånande att han sjunger socialismens lovsång trots att han visar att han erkänner dess synnerligen allvarliga brister:

”The achievement of socialism requires the solution of some extremely difficult socio-political problems: how is it possible, in view of the far-reaching centralization of political and economic power, to prevent bureaucracy from becoming all-powerful and overweening? How can the rights of the individual be protected and therewith a democratic counterweight to the power of bureaucracy be assured?”

Vetenskaplig konsensus i klimatfrågan en myt

Daily Tech kan man ta del av en undersökning av alla forskarrapporter som skrivits och publicerats i klimatfrågan sedan 2004 fram till 2007. Det är alla de rapporter och forskningsresultat som blivit ”peer-reviewed”. Det innebär att de granskats och tagits med för publicering av de stora respektabla och ansedda forskningstidskrifterna eftersom de presenterade resultaten anses motsvara vissa politiskt godtagbara kriterier…får man väl anta.

Det är medicinforskaren Dr. Klaus-Martin Schulte som fortsatt på en studie av Naomi Oreskes som sträckte sig från 1993 fram till 2003.

John Ray på bloggen GreenieWatch refererar också till den här undersökningen av Dr. Schulte:

”The figures are surprising. Of 528 total papers on climate change, only 38 (7%) gave an explicit endorsement of the consensus. If one considers ”implicit” endorsement (accepting the consensus without explicit statement), the figure rises to 45%. However, while only 32 papers (6%) reject the consensus outright, the largest category (48%) are neutral papers, refusing to either accept or reject the hypothesis. This is no ”consensus.”

Det kanske kan vara kul att veta att inledningen av IPCC:s rapport, den del som alltid rapporteras i media – ”Summary for policymakers”, inte är skriven av forskare utan av politiker och dessutom ratificerad och godkänd av medlemstaternas berörda politiker ord för ord.

För den som bryr sig det minsta om rättvisa, etik och moral i såna här sammanhang finns det mycket övrigt att önska när det gäller en sådan här rapport som används i så uppenbara politiska opiniomsbildande syften.

Det är bara att inse att du som medborgare blir manipulerad, du får aldrig hela sanningen serverad, det lilla stycket av verkligheten som kommer dig till del serveras i en politiskt färgad och slagfärdig vinkling dessutom. Hela sanningen får du ta reda på själv bäst du gitter.

Den förut så kraftfullt och barskt galopperande käpphästen om vetenskaplig konsensus i CO2 och klimatfrågan har tappat fart, den tar sig idag fram i tveksamt förvirrad skritt.

Det är nog snarare politisk konsensus de menar. Det ligger närmare sanningen. Politisk konsensus är lättare att frammana om det bara finns tillräckligt mycket pengar i frågan.

Hotet om klimatkatastrofen är Big Business, inbilla er inget annat. Det finns krafter som vill ändra samhällssystem via Det Gröna Konceptet. 

Konsensus eller grupptryck

———————–

”It should also be noted that when a vast majority of scientists concur with a theory, peer review may easily turn into peer pressure.”

———————–

– John Ray, Greenie Watch

Tidlös sanning

————————

”Bry dig inte om vad andra tycker om dig. De är fullt upptagna med att oroa sig över vad du tycker om dem”

————————

– Okänd

Hypade klimatlarm

Tidskriften Analys & Kritik har en artikel som kritiserar alla larmrapporter om det hotande klimatet.

Det ligger stora och mäktiga kapitalintressen bakom det politiskt drivna gröna klimatkomplexet.

Drivkraften heter givetvis pengar, politiska satsningar och dito miljardinvesteringar av hedgefonder och riskkapitalister. Dessa investeringar måste givetvis betala sig…hoppas dom.

Författaren till artikeln ”Klimathysteri och Gröna spekulationsbubblor” menar att allt detta har klara indikationer på att bli en finansbubbla:

”Drivkraften bakom detta klimathyckleri handlar som vanligt om pengar. De statliga satsningarna på klimat, bioenergi, vindkraft och miljöteknik har skapat en ny gigantisk grön finansbubbla. Riskkapitalister och hedgefonder har investerat miljardbelopp i så kallad alternativ energi, ”den nya energiekonomin”. Enligt en ny rapport från Lux Research Inc., ”The Cleantech Report”, har detta skapat en ny investeringsbubbla. […] Det är tydligt att marknaderna för solenergi och biobränslen är överhettade. Därför är det troligt att endast en bråkdel av investeringarna kommer att lyckas och precis som börsbubblorna kring övervärderade IT-bolag kommer dessa att spricka.”

Att det är en bubbla på gång behöver du inte vara någon avancerad siffernisse för att förstå eftersom rapporten omnämner detta redan i rubriken: ”CLEAN TECHNOLOGY” TAKES OFF WITH $48 BILLION (drygt 320 miljarder SEK) IN 2006 FUNDING, BUT ENERGY TECH BUBBLE LOOMS”.

Med detta faktum i åtanke så är det fanimig bäst att det är en människoorsakad global uppvärmning på gång, enligt dessa investerare och alla andra parter. Om inte, så hjälper de nog gärna till att lobba ordentligt så att medborgare världen över skall förstå hur allvarligt menat detta är från etablissemanget.

Nytt ord, gammal företeelse

———————————-

What makes globalisation today appear so dramatic and sometimes controversial, Mr Chanda reckons, is its visibility. He points out that in 1453 it took 40 days for the pope to learn that Constantinople had fallen to the Turks. In 2001, by contrast, “the twin towers of the World Trade Centre fell in real time, on live television, as the world watched on in horror.”

———————————- 

Globaliseringen är en gammal företeelse. Den har pågått i 60.000 år i olika intensiva faser ända sen människan gav sig ut på savannen för att till slut lämna Afrika, säger Nayan Chanda, avdelningschef för publikationer på Yale Centre for the Study of Globalisation och redaktör för Yale Global Online Magazine.

Allt sedan dess har den mänskliga utvecklingen varit en ständigt pågående process mot ökande global sammankoppling (interconnectedness).

Chanda pekar på fyra olika grupper genom historien som varit framträdande i denna process: handelsmän, präster, äventyrare och krigare.

Dessa grupper finns fortfarande bland oss om än något olika skepnader, säger Chanda:

”The preachers are going strong, but they now have competition from secular NGOs whose “missionaries” preach human rights and the need to take care of the environment. And while some of us might fancy ourselves as adventurers, we have for the most part degenerated into cheap-flight-enabled tourists—Vasco da Gama and Ibn Battuta would not be impressed.” […]

Hr. Chanda framhåller ett starkt och solitt argument för globaliseringen och dess välgörande krafter. Även om en globaliserad värld är känslig för störningar i systemet så är ändå mänsklighetens samlade kompetens och möjligheter att motstå och svara upp mot olika typer av globala katastrofer starkare än den nånsin varit i historisk tid.

Envetna Misantroper i Fårakläder

Sociala forum för att diskutera ”alternativ till den rådande globala världsordningen”?

Nej, det är inget synopsis till nåt B-filmsmanus i Hollywood. Det är tyvärr alldeles äkta verklighet.

Ett Europeiskt Socialt Forum (ESF) kommer att hållas i Malmö nästa höst och dit väntas omkring 20.000 aktivister… f’låt, besökare, eller kommu…?

Insiktsfulla idéer påstås även komma från denne man som är på agitationsturné i Sverige, en påstådd vänsterlegendar (sic!), Michael Albert.

Frågan är om man vill veta vad som gjort honom legendarisk. Är det att han förespråkar Soft Communism eller ”Rättvis Kapitalism” eller Deltagande Ekonomi (Participatory Economics)? Eller är det att hans idéer just nu är gångbara i Venezuela?

Själv gissar jag att han är legendarisk för att han lyckats hålla sig flytande i sin lilla glaskupa av drömlika idéer trots att ingen hört talas om honom i den verklighetsbaserade och faktagranskande delen av världen.

Han menar på fullt allvar att kapitalism på nåt sätt är otillräcklig och att han givetvis har en receptlösning att komma med som frälser oss alla ifrån ondo, halleluja:

”Både kapitalismens konkurrensdrivna marknader och kommunismens centralistiska planekonomi har visat sig fullt kapabla att industrialisera och effektivisera produktionen av varor. Men de bygger samtidigt på principer som befäster orättvisa skillnader i samhället: inom kapitalismen mellan de som har och de som inte har, inom den kommunistiska planekonomin mellan de som bestämmer och de som lyder. Idén med deltagarekonomi är i stället att skapa ett klasslöst, demokratiskt och rättvist samhälle.” […] ”I regel har arbetare lättare att förstå och sympatisera med idéerna, men jag kan förklara deltagarekonomi för en läkare i flera timmar, och han skulle ändå inte förstå vad jag pratar om. Han kan varken förstå eller acceptera att han åtnjuter en ställning i klassamhället som är orättvis, säger Michael Albert.”

Fan tro´t! Har du hört den förut? Sånt här är det tydligaste utslaget av monomani. Samma smörja skall prånglas ut i nya kostymer och förklädnader av maktfrustrerade kontrollmänniskor som bara väntar på att få köra ner sin samhällssystems moral i halsen på dig.

Samtidigt kommer dom när de väl fått makten att se till att du aldrig någonsin, med mindre än en beväpnad revolution, kommer att få chansen att köra ner din moral i halsen på dom.