Den riktigt obekväma sanningen

Den nya tidens Grönokrater ser inget slut på vad som borde förbjudas till fromma för uppnåendet av den högsta sanningen.

Vilka tokerier som helst är tydligen gångbara i dessa miljö- och klimatkatastroftider. Alla försöker övertrumfa varandra om hur vi bäst skall ställa om hela den västerländska utvecklingen på grund av utsläpp av en växtlighetsfrämjande gas som plötsligt har blivit mänsklighetens största fiende.

Hos Moderna Myter finns ytterligare aktuell läsning i ämnet och här är ytterligare några artiklar, ”Kasta inte pengar på Klimatbluffen” och här ”Växthuschocken är här för att stanna” (som är en replik på den förra.)

Excuse me, Mr Inquisitor!

Det var en speciell vecka, förra veckan. Det är nu 20 år sedan NASA-anställde astronomen (!) James E. Hansen stod inför kongressen och berättade, med benägen hjälp av fina diagram och obegripliga statistikkurvor, att det fanns ett starkt samband mellan CO2-utsläpp i atmosfären och rådande klimatförhållanden.

Just då, 1988, var det en värmebölja/torrperiod i USA. Skrämseltaktiken sjönk in i folklagren som en svetsloppa i smörbunken.

För två dar efter Hansen’s hearing går nyhetskanalen CNN ut med en enkätundersökning där 70% av de tillfrågade höll med påståendet om att Den Globala Uppvärmningen var orsak till den rådande torrperioden i USA. Som ni vet älskar media katastrofscenarier, verkliga som påhittade.

Cato Institute’s Patrik J. Michaels kritiserar nu därför Hansens tjugoåriga profetior i sin artikel, ”Hansen Unhinged”.

Hansen’s testimony that year included a graph of annual temperatures, with a dramatic spike on the last point, the January-May temperatures. He knew, as does any scientist, that a sample of monthly data will vary much more than year-to-year temperatures, and that monthly data could give a false impression of extremely hot (or cold) conditions, compared to annual temperatures.

Michaels menar att ingen forskare eller vetenskapsman/kvinna kan nånsin påstå att enskilda väderfenomen kan härledas till Global Uppvärmning. Dessutom vet alla i ”branchen” att det nu inte varit några förhöjningar i temperaturen de senaste tio åren (1998 – 2008), enligt de klimatdata det politiska FN-organet IPCC tillhandahåller.

Michaels anser även att Hansen profetiserade och skrämdes lite väl mycket med sina klimatmodeller eftersom inget av de scenarier han visade fram har slagit in. I synnerhet stämmer det för de senaste 10 åren och därför undrar Michaels varför vi skall tro på karl’n och hans profetior för resten av århundradet.

Allt blir bättre ju snabbare vi inser att Hansen, Gore och deras hantlangare endast är produkter av en politisk åskådning som tar avstamp i en politisk agenda med den främsta avsikten att manipulera sig till maktpositioner genom skrämseltaktik för att sen släppa lös sin verkliga politik över folk(et).

Lyckas de med att manipulera demokratin så till den milda grad att de når sina eftertraktade maktpositioner så är jag rädd att vi inte längre pratar med en folkvald västerländsk demokratisk regering utan snarare med en regim.

Lyckligtvis skräms inte alla till betingad lydnad på det sätt som avses. >>> [Länk], >>> [Länk]

Ändamålsglidning: Facecrime

It was terribly dangerous to let your thoughts wander when you were in any public place or within range of a telescreen. The smallest thing could give you away. A nervous tic, an unconscious look of anxiety, a habit of muttering to yourself—anything that carried with it the suggestion of abnormality, of having something to hide. In any case, to wear an improper expression on your face … was itself a punishable offense. There was even a word for it in Newspeak: facecrime…

Den brittiska filmen ”Suspect Nation” är en dokumentär om världens mest kameraövervakade stad – London. Filmen berör även de saker som händer i (samhälls)övervakningens frontlinje. Frågor som ställs i filmen är bland annat varför det här görs.

Är det rimligt att rättssäkerheten sätts på spel eller rent av helt kastas över bord? Vi har gått från att övervaka misstänkta personer för ett speciellt brott till att börja massövervaka oskyldiga människor som inte har begått några brott…(ännu!?)

Så här har du förmodligen aldrig tänkt

Det här är sjukt. Myndigheterna måste sluta leka politiker. Alla myndigheter som gör reklam och utövar opinionsbildning har alldeles för stora anslag via statsbudgeten.

Visst är det så att du tror att de pengar som utgör din skatt inte tillhör dig längre när de dragits av från din bruttolön? Javisst, de facto så är de inte dina pengar längre, de finns ju inte på ditt konto.

Visst tror du att du inte har med att göra hur dessa pengar används?

Dick Erixon ger sin syn på det hela i artikeln ”PR-konsulter köpta med myndigheters skattepengar”.

Någonting är ruttet i den Svenska Staten

————

– Publicerat på klok inrådan från Henrik Alexandersson

Vad är det man säger om vatten i ankdammar och stillastående vattendrag?

Cynthia Tucker, Carlin, Glassman, Maher and Katrina

George Carlin, R.I.P.