Libertarianismen och de två andra extremerna

The revival of libertarian ideas in many countries of the world reflects a growing disdain for government, yes, a loss of faith in the capability of governments to solve major problems of modern societies.

Ronald Meinardus, The Korea Times, November 7, 2003

—- —-

Basically, Libertarians are all about individualism and letting people get on with their lives with as little intereference as possible. I can dig it. My problem with Republicans is their rather selfish, intolerant, cavalier philosophy; the main drawback for Democrats is their general failure to grasp reality, an overzealous idealism, you could call it. The attraction of Libertarianism is it seems to be a more practical, intelligent alternative to these two extremes.

D. Allan Kerr, Seacoast Online (New Hampshire), September 16, 2004

—- —-

The core divide in American politics now is not between liberals and conservatives, or between capitalists and socialists. It is between libertarians and communitarians.

E.J. Dionne, The Washington Post, May 19, 2003

– via Advocates of Self-Government

(P.S. Orkar inte mer än så här i sommarvärmen. Alla kan ju inte vara som HAX. 🙂 )

Lite balans i obekvämligheten

Phelim McAleer och Ann McElhinney har gjort en film ”Not Evil Just Wrong” som de ska försöka sprida till alla biografer över hela USA.

Varför inte Europa och Sverige oxå när de ändå håller på? Det skulle vara lätt att fara ut i kaskder av sarkasmer här varför det inte låter sig göras i politiska och ovetenskapliga konsensustider som dessa.

With respect to science, the assumption behind the [alarmist] consensus view is that science is the source of authority and that authority increases with the number of scientists [who agree.] But science is not primarily a source of authority. It is a particularly effective approach of inquiry and analysis. Skepticism is essential to science – consensus is foreign.

– Richard Lindzen

Efter att ha sett trailern så avhandlar den avigsidorna och baksidorna med det Al Gore och Grönokraterna egentligen vill omvandla vårt västerländska samhälle till och de obekväma sanningar det leder fram till.

Särskilt intressanta saker står att läsa om Phelim och Ann under länken FILMMAKERS på filmens hemsida. Det får mig att undra hur olika typer av NGO:er, i synnerhet Greenwar, f’låt Greenpeace, lyckats få politikernas odelade uppmärksamhet i miljö- och klimatdebatten.

Kan det vara så att de pratar en sorts språk som politikerna i grund och botten gillar?

Kan det vara så att politikerna i några slags återkommande pendlande tillstånd av verklighetsförankring och kortvariga tillstånd av klarsyn begriper att NGO:ernas metoder och samhällslösningar inte går att genomföra …politiskt, och att det vi istället utsätts för är The Light Version of The Environmental- and Climate War Propaganda.

Det gäller ju att hålla populasen i tukt och förmaning om hur de beter sig på och med vår lilla jord, enligt devisen Själv till näpst och androm till varnagel.

[…] Enär såvid Meijers hustru Ingrid Hansdotter, oaktat flera henne givna förmaningar och varningar på intet sätt velat sig förbättra ifrån sitt oskickliga och ovärdiga och förargliga uppförande samt åsidosatt barnens uppfostran, försummat att sig i Guds hus infinna samt kringstrykande både sön-och vardagarna – hon till billigt straff och förbättring samt androm till varnagel skall sitta i stocken en söndag vid kyrkdörren – börandes såväl uppsyningsmannen, som var rättskaffens kristen hava ett vakande öga på henne, huruvida en sådan näpst förmår beveka henne till bättring och upprättelse. […]

En ny ryttare i sadeln

Ett något senkommet påpekande för alla politiskt intresserade och dito bloggare är ju att Leif G.W. Persson har greppat tömmarna och grenslat bloggsadeln.

Vi ser fram emot galopperande intressanta lästurer. Fördjupande läsäventyr i målvedvetet trav mot insikterna om det svenska samhällets mindre upplysta områden.

Här serveras en unik läs- och kunskapsupplevelse tillsammans med denne, manliga motsvarighet till Barbro Alvings signatur i Vecko-Journalen, Kärringen mot Strömmen (övriga liknelser med B. Alvings liv och journalistiska gärning lämnas därhän och får tillskrivas den enskilde läsarens uppfattning).

En betraktelse från avgrunden

Human happiness, and certainly human fecundity (fortplantning), are not as important as a wild and healthy planet. I know social scientists who remind me that people are part of nature, but it isn’t true. Somewhere along the line – at about a billion years ago (!?) – we quit the contract and became a cancer. We have become a plague upon ourselves and upon the Earth. It is cosmically unlikely that the developed world will choose to end its orgy of fossil energy consumption, and the Third World its suicidal consumption of landscape. Until such time as Homo Sapiens should decide to rejoin nature, some of us can only hope for the right virus to come along.

– David Graber, Research biologist at U.S. National Park Service

Kunskapen hos klimatets korsfarare

It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.

– Mark Twain

¤¤¤   ¤¤¤   ¤¤¤

So, how low would anti-carbon dioxide crusaders consider pushing CO2 levels, if they were able? At 250 ppm, plants suffer and at 150 ppm most die, resulting in no oxygen and no life on the planet. Maybe that answer is the objective, or is it just the people who should go? […]

– Tim Ball

Al Gore’s och Grönokraternas favorittrick

Most of our leaders know very well the World is in little danger from climate change, at least not any caused by human activity.  But they also realize, as does any thinking person, that there are indeed serious pollution problems that we must continue to address.  In an effort to appear ‘green’, politicians are then pushed by party strategists to intentionally confuse the issue by referring to the benign gas carbon dioxide as “global warming pollution” (a favourite trick of Al Gore and Boxer) and speaking of ‘clean air’ and ‘climate control’ as if they were interchangeable.  This is amplified by many in the media who, out of ignorance, laziness or opportunism simply repeat the mistake until it becomes part of the landscape.  As a result, the emotional pressure to ‘do something about global warming’ mounts and billions of dollars are wasted trying to ‘stop climate change’ – a wholly impossible objective – while real issues are neglected. 

Timothy F. Ball, professor emeritus in Climatology

Tim Ball’s artikelserie om Klimathysterin

Via Moderna Myter vill jag hänvisa till en intressant artikelserie, ”Environmental extremism must be put in its place in the climate debate”.

Perhaps the greatest scientific deception of the IPCC is the abuse and misuse of computer climate models. They allow them to make their reports and deliberations appear credible. They allow them to bamboozle the public because computer models are a complete mystery to most people. Pierre Gallois explains, If you put tomfoolery into a computer, nothing comes out of it but tomfoolery. But this tomfoolery, having passed through a very expensive machine, is somehow ennobled and no one dares criticize it.

Det är en vidräkning med klimatalarmisterna som heter duga. Många skopor ovett och mycken sans och förstånd delas ut av denna kanadensiska professor emeritus i historisk klimatologi. Den passar alldeles utmärkt att läsa så här i regniga semestertider.

I Östgöta Correspondenten kan du också följa en artikelserie på samma tema. Den är initierad av Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori vid Linköpings Universitet med artikeln ”Klimatdebatten – en röra”.

Här är replik ett på Nordins artikel, här replik 2, replik 3, replik 4 (IPCC), replik 5 (försvar), slutreplik.

En uppdaterad syn på PK-liberalismen

Demokratiska stater är ju inte några sociala gemenskaper, utan system för att härska. Demokrati betyder: En politisk elits herravälde i folkets namn, ibland för, ibland emot, men alltid över folket.

Via bloggen Mothugg och artikeln ”Skräckens Liberalism” vill jag uppmärksamma det mycket insiktsfulla citatet av Wolfgang Sofsky i en intervju i Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Björkris, yxor och röda små band…

att knytas till ett knippe som symbol för Makten över folket i vårt land. 

—–

Med tanke på senaste tidens avslöjanden om Alliansens sätt att samla styrkorna inför, och i synnerhet efteråt, en omröstning spinner Moderskeppet vidare på förslaget som lagts om Moderaternas eventuellt nya partisymbol; ett knippe morötter.

Moderskeppet tycker att den idén går att utveckla ett par steg till utan att man för den delen kan anklagas att ta i för mycket eller ens överdriva det minsta lilla.

Håller med fullständigt.

Mänskliga kroppar klassas som industriavfall

Amerikanska EPA yttrar i en rapport att mänskliga kroppar har omklassicificerats till kategorin industriavfall.

Kropparna hos dagens människa innehåller så stora koncentrationer av artificiella, syntetiska och giftiga substanser att det är nödvändigt att göra denna omvärdering, säger EPA.

Dagens människokropp är bara till 35% organisk, säger EPA-chefen Ralph Johnson. Han påstår vidare att de kroppsliga förändringar som dagens människor utsätter sina kroppar för genom t.ex implantat av olika slag och processad mat gör att mänsklig vävnad inte längre bör komma i kontakt med amerikas översta jordlager.