Folket blockerade Amerikanska Statens Ekonomiska Alvedonkur

En tydligare markering kan Folket inte göra (via Representanthuset) angående vad de tycker om det liggande receptet på ekonomisk lösning för den Amerikanska ekonomin.

Efter Berlinmurens och kommunismens fall påstods central- och östeuropéerna vara tvingade att genomgå ekonomiska hästkurer på sin tid för omvälva och kalibrera sina ekonomiska system med övriga världen, för att komma upp på spåret. Amerikanerna kanske inte är riktigt lika illa ute men en Svinkur är i alla fall på sin plats.

Amerikanerna får stå ut med mycket från sina ledare. När det verkligen gäller, då har de vett att säga ifrån.

Annars är de som de flesta andra folk i alla andra länder. De sköter sitt och betraktar det politiska skeendet över axeln med en ryckning och en fnysning och återgår sen till det de sysslade med.

Dock, när de blir tillfrågade i krisfrågor som den nu stundande ekonomiska friköpningen av alla ansvarslösa ekonomiska institutioner så slår de näven i bordet: ”NOG NU!”

Heders!

Thomas Sowell (Tal, Arbeten och avhandlingar) ger sin syn på den rådande situationen i artikeln Bailout Politics.

It would be better if no such government-supported enterprises had been created in the first place and mortgages were in fact left to the free market. This bailout creates the expectation of future bailouts.

Från David Brooks på NYT kommer förfärande rop om ”Nihilisternas Revolt”. Mmmm, det brukar låta så när det blåser på toppen.

And let us recognize above all the 228 who voted no — the authors of this revolt of the nihilists. They showed the world how much they detest their own leaders and the collected expertise of the Treasury and Fed. They did the momentarily popular thing, and if the country slides into a deep recession, they will have the time and leisure to watch public opinion shift against them.

Stanley Kurtz på NYP skriver om O’S farliga kompisar i ACORN och deras roll i skapandet av den nuvarande krisen:

In other words, community organizers (medlemmar i ACORN, min anm.) help to undermine the US economy by pushing the banking system into a sinkhole of bad loans. And Obama has spent years training and funding the organizers who do it. […] Fannie and Freddie acted in response to Clinton administration pressure to boost homeownership rates among minorities and the poor. However compassionate the motive, the result of this systematic disregard for normal credit standards has been financial disaster.

Mona Charen på Real Clear Politics skriver också om ACORN, Obama and the Mortgage Mess:

ACORN does many things under the umbrella of ”community organizing.” They agitate for higher minimum wages, attempt to thwart school reform, try to unionize welfare workers (that is, those welfare recipients who are obliged to work in exchange for benefits) and organize voter registration efforts (always for Democrats, of course). Because they are on the side of righteousness and justice, they aren’t especially fastidious about their methods. In 2006, for example, ACORN registered 1,800 new voters in Washington. The only trouble was, with the exception of six, all of the names submitted were fake. The secretary of state called it the ”worst case of election fraud in our state’s history.

Och vidare så har John Shadegg på USA Today en annan syn på det hela. Han menar i artikeln Opposing View: The Sky Is Not Falling:

Paulson’s $700 billion dollar plan was fundamentally flawed. The bill asked for a blank check. It did not specify which assets could be purchased or the procedure by which they would be purchased. […] Regrettably, Congressional Democrats inserted extraneous provisions and chose to put groups such as ACORN (a liberal housing advocacy group) and trial lawyers before the American people. After Sen. John McCain, R-Ariz., courageously halted the stampede, most negotiation time was spent removing harmful Democrat language, rather than improving Paulson’s proposal.

Fritt från religion är ReligionsFrihet

Frihet från religion – den tolkning av begreppet Religionsfrihet som säkerligen aldrig avsågs, men som lagsvarvarna borde tagit sig en närmare titt på när de godhjärtade intentionerna angående religionens roll i samhället författades.

”No Colors in school” gäller på de flesta håll i US. Alltså inga synliga gängrelaterade utsmyckningar, ut- eller tillrop eller attribut på kläder under tiden du är i skolan.

På samma sätt borde det förhålla sig för vuxna människor ute i samhället och politiken och i vardagslivet. Jo, faktiskt, allvarligt.

Med tanke på religionens trackrecord de senaste två tusen åren så tycker jag att mänskligheten borde ha lärt sig nånting om just denna form av föreningsverksamhet.

Men det här är ett svårpenetrerat område eftersom all gängse och vedertagen kunskap om diverse företeelser som människan förvärvat de senaste 300 åren kraftigt ifrågasätts idag (En historiskt exempellös framgångssaga).

Saklig diskussion är svår att genomföra. Lättkränkthetens paradigm är förhärskande. Den ligger som en våt filt över alltihopa. Tro är tydligen större än att veta.

Upplysningens ideal är idag utsatt för ett regelrätt utskottsförhör av anledningar som enbart kan tolkas som att religion och vidskepelse återfunnit sin forna historiskt förhärskande energi och ihärdighet i sin jakt på själarna.

I synnerhet har vetenskaplig vrångsyn, metafysik och andlig vidskepelse fått nytt bränsle i och med Internets framväxt från, säg 1994 och fram till idag. Till exempel så får TV-program som SVT:s Existens en allt större relevans apropå detta.

Det vi ser är knappast en framväxt av vad jag menar är ReligionsFRIhet (fritt från religion) utan snarare en skärpning av det religiösa greppet och människorna. Det är alltid så med irrationella motståndare, deras nästa drag är svårbedömda. Vi måste komma ihåg att t.ex. påvestolen är en snart två tusenårig institution.

Så för att avrunda det här megaämnet så tycker jag istället vi skall trycka på en oerhört mycket större och viktigare sak i samhället, en sak som borde utgöra ett grundläggande och nytt förhållningssätt för människorna till livet på jorden och de framtida problem vi kan komma att behöva ta itu med…på riktigt alltså.

Jag tycker vi skall lagstadga om Vetenskapens ställning i samhället också (ordet vetenskapsfrihet kanske inte bör användas). Som ett principiellt ställningstagande, alltså. Samma goda intentioner på det här området borde väl kunna skrivas in i Lagen på samma sätt som för religionen.

På precis samma sätt som vi är beredda att ge utrymme för vidskepelse och diverse religiöst färgad moral att tränga in i samhällskroppen och lagtexten (!), så borde vi som försvarar personlig frihet, oberoende, integritet, yttrandefrihet, kritiskt tänkande, empiri, tolerans, medmänsklighet och, ja, allt vad mer du kan tänka dig som ryms inom det klassiskt liberala konceptet få en liten, bara en liten, lagpassus och avsiktsförklaring. Mer behövs egentligen inte. men bara så att alla parter vet var de har varandra. Ett litet avtal helt enkelt.

Annars är det lätt hänt att historien upprepar sig. Jag är rädd att de vi minst anar idag önskar sig det.

Statens ansvar med pengar som inte finns

Reason Magazine och David Weigel berättar om RSC (Republican Study Committee) som gjorde ett skarpt uttalande den 17 September angående den amerikanska statens försök att nu rädda de kraschade bolåneinstituten genom att ta över deras osunda lån:

”[…] The federal government’s propensity to bail out failing companies in struggling industries ought to be troubling to all taxpayers….Aside from the fiscal impact of spending money that the federal government doesn’t have, these bailouts will likely have the opposite of their intended effect”

Ofta är det här inget bekymmer för den amerikanska staten, de ”trycker” bara nya pengar (det handlar i verkligheten om att köpa o sälja obligationer på den globala penningmarknaden. Dock förekommer det fysiska tryckandet av pengar som ett av många verktyg i det övergripande reglerandet) om de anser att de behöver ge ett litet extra tillskott i nåt fallerat eller fallerande samhällsekonomiskt sammanhang.

Nästa patient kanske blir bilundustrin, den har det ju besvärligt, den kanske får lite statlig Alvedon för sina benbrott, vem vet.

Hur som helst, det är alltid skattebetalarna som sitter i kläm när politiker subventionerar, och då skall vi veta att politikerna inte reglerar av ekonomiska skäl utan av politiska skäl och dessutom ogenomtänkta sådana.

De kan inte vara annat än ogenomtänkta eftersom det här inte är någon långsiktigt verkande medicinsk kur som nu nattmanglas fram i kongressen. Det är grundläggande systemfel som måste rättas till.

Det är inslag och regleringar och subventioner av typen Socialism Light i världens länder och ekonomier som måste göras av med, förr lär vi aldrig bli av med den här typen av konstruerade kriser.

De kommer att dyka upp i framtiden också och förmodligen med allt värre och mer drastiskt verkande konsekvenser för varje ny kris- och regleringsrunda världen genomgår.

Och det som vi nu då ser hända och som vissa anser vara den Äkta Kapitalismens verkningar och Marknadens Sanna Natur (det är naturligtvis ingenting Äkta det vi ser av vare sig det ena eller det andra), vilka spelar detta rätt i händerna, tror ni?

Schumpeter var en klok man med rent profetiska begåvningar, kan man uttrycka det.

Lögnen som politiskt styrmedel

Uppenbarligen är sanning, relevans och trovärdighet ingenting annat än en stor soppåse för etablissemanget att fylla med precis vad de vill för att uppnå sina syften (Ja, både höger och vänster).

Saken är bara den att de verkliga förhållandena (Sanningen) kommer alltid att segra till slut när påsen blivit ståendes överfull och illaluktande och historien lagt sitt avslöjande sken på den tillräckligt länge.

Som vanligt är i sammanhnag som dessa (som tangerar ideologi och religion) så kommer de ”skyldiga” som vanligt inte orka bära ut den till sopnedkastet och sätta i en ny påse som en gest till avbön.

Vi vet alla vilka som i slutändan får stå för den formen av sophantering och sanering.

Så här ser delar av innehållet i maktens soppåse ut:

We have to offer scary scenarios [about global warming and destruction of the environment], make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts one might have…each of us have to decide what the right balance is between being effective and being honest (sic!)

– Stephen Schneider, 1989 – Professor of Environmental Biology and Global Change at Stanford University

Klimatalarmismen tar sig rent oetiska proportioner emellanåt. På Youtube finns videon ”The big Lie: Man-made Global Warming”.

Videon är ett hopklipp av citerade påståenden gjorda av forskare och politiker och diverse företrädare för olika NGO:er genom åren.

We got to ride the Global Warming issue. Even if the theory of Global Warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy.

– Timothy Wirth, 1990 – US Under Secretary of State for Global Affairs

Ännu fler prominenta personer gör liknande hårresande yttranden, det av Ross Gelbspan, redaktör’n på Boston Globe är i särklass [tidsindex 9:52].

Det är det här man skall ha i åtanke när man hör politiker och ideologiskt färgade forskare och vetenskapsmän och journalister göra tvärsäkra uttalanden om saker och ting i vårt samhälle och vår värld som kräver tillgång till skattemedel (ofta ökad tilldelning av desamma).

Ju mer tvärsäkert och kategoriskt våra makthavare och deras påhejande experter uppträder (vi vet ju var experternas lön kommer ifrån), i lika hög grad är de osäkra och tveksamma över den vetenskapliga och sanningsenliga grund deras uttalanden vilar på.

Jag menar, det är väl vederlagd vetenskap och inte politiserad sådan (det gränsar nämligen till religiöst troende, då) som bör vara rättesnöret för fattandet av politiska beslut?

Dessa beslut påstås ju för sitt genomförande vara så beroende av allmänhetens demokratiska samtycke och dess medel och dessutom pockar de så ivrigt på nödvändigheten av att ALLA SKALL MED.

Det heter ju att endast väl informerade medborgare blir Goda Medborgare. Hur goda medborgare Väl Manipulerade Medborgare är återstår väl att se.

IPCC varnar: Jordens rotation upphör

Enligt Yttermera.se varnar IPCC i sin senaste rapport att klimatförändingen/arna går fortare än de befarat.

Inom loppet av ett decennium eller två kommer jordrotationen att avstanna helt…och till och med kanske börja snurra baklänges.

Endast i fantasin kan man föreställa sig vad detta kommer att få för konsekvenser för livet på jorden.

Mike Whyman säger att det förmodligen kommer att gå bra på det stora hela och att det i alla fall är att föredra att jorden börjar snurra åt andra hållet istället för att stanna helt och hållet.

Ett icke-roterande klot vore inte så bra eftersom det skulle innebära ett 365 dagar långt dygn, säger Mike Whyman (och evigt mörker för halva jorden, min anm.).

En expert kan se positiva saker med den här förändringen eftersom Tiden kommer att gå baklänges när jorden börjar snurra åt andra hållet och då kommer alla problem med Växthuseffekter och Global uppvärmning att lösa sig av sig själv.

The End Of Capitalism: Schumpeters vision

___________________________

Where, today, do we find wisdom, light, and hope? Where do we find foolishness, darkness, and despair? You find the first wherever man is free and markets work, wherever technologies arise and flourish on their own merits. When you look at the realm of state action, you find foolishness, darkness, and despair 24/7

– Fred L. Smith

___________________________

Den berömde Österrike-ekonomen Joseph Schumpeter (österrike-skolan, alltså) hade en skrämmande vision om Kapitalismens död. Den är skrämmande så till vida att vi alla vet vilka som önskar dess död och att de gärna träder in och tar över direkt efter dödens inträffande.

Det diskuteras allt oftare om Schumpeter i dessa yttersta av dagar kommer att få rätt. Schumpeter hade visioner om Kapitalismen som leder till korporativism där idéer kommer att fostras som i sin slutliga yttring får konsekvenser som kommer att innebära upphävandet av Kapitalismen så som vi känner den…och allt annat som följer i dess spår, givetvis.

Schumpeter’s theory is that the success of capitalism will lead to a form of corporatism and a fostering of values hostile to capitalism, especially among intellectuals. The intellectual and social climate needed to allow entrepreneurship to thrive will not exist in advanced capitalism; it will be replaced by socialism in some form. There will not be a revolution, but merely a trend in parliaments to elect social democratic parties of one stripe or another. (källa:Wikipedia)

Det är ju i princip det vi ser idag världen över och i synnerhet nu i den amerikanska bankkrisens dagar som fått återverkningar över i stort sett hela världen. Det ropas högt och lågt på vart är Förnuftet, sluta med girigheten, statens ansvar (?) och en massa mer orosyttringar som alla bottnar i att det nog i alla fall är nåt inneboende fel med den här Kapitalismen, Fria marknader och Globalisering…och global uppvärmn…oj, det var visst ett annat ämne.

Tyvärr inser allt för få att det är på grund av statlig inblandning i och reglering av annars Fria Marknader och företag (banker är företag) som annars bättre visste att ta sitt eget ansvar i en konkurrensutsatt verklighet (nu vet dom ju att Staten räddar dom. Vem tar sitt ansvar då, tror ni?) som vi har att tacka för och som gör att vi får sådana här tvära kast och kriser i ekonomin.

Staters inblandning (borde vara översyn) i Näringsliv och kapitalets strömmar gör att allt fuckas upp…och i all praktisk mening socialiseras mer och mer på grund av regleringar som läggs på efter varje nationell/global krishantering. Detta visar dock opinionen att det finns statlig handlingskraft…skönare vatten på sin kvarn kan ingen förespråkare för socialism få (om de får måla verkligheten med sina egna penslar, vill säga).

Vi har det med andra ord precis så som vi har bäddat. Det är inte Kapitalismen det är fel på. Det är dom som styr den och PÅSTAR att det är nödvändigt att styra den på det vis dom gör (med sina regleringar) som det är fel på. På riktigt.

Vaclav Klaus höll tal på CEI (Competitive Enterprise Institute) i July, 2008 på temat Is Schumpeter’s Vision Of Capitalism’s End Still Relevant?

Ett ledmotiv för Grönokrater och Varmister

Hot, hot, hot…

Till en början är det svängigt, roligt och dansant. Det lockar till glädje och sång och skratt.

Strax blir det tjatigt, irriterande och tramsigt.

När du dessutom börjar inse att det är en Never Ending Story, så slår du dövörat till och klickar bort fliken i din webläsare.

Påminner det här dig om nåt? En viss form av rapportering i olika gammelmedia? Om inte så är du antingen hjälplöst förlorad i deras klor eller lyckligt immuniserad mot PK-bombardemanget.

För övrigt är Tamales jeklit gott.