Folket blockerade Amerikanska Statens Ekonomiska Alvedonkur

En tydligare markering kan Folket inte göra (via Representanthuset) angående vad de tycker om det liggande receptet på ekonomisk lösning för den Amerikanska ekonomin.

Efter Berlinmurens och kommunismens fall påstods central- och östeuropéerna vara tvingade att genomgå ekonomiska hästkurer på sin tid för omvälva och kalibrera sina ekonomiska system med övriga världen, för att komma upp på spåret. Amerikanerna kanske inte är riktigt lika illa ute men en Svinkur är i alla fall på sin plats.

Amerikanerna får stå ut med mycket från sina ledare. När det verkligen gäller, då har de vett att säga ifrån.

Annars är de som de flesta andra folk i alla andra länder. De sköter sitt och betraktar det politiska skeendet över axeln med en ryckning och en fnysning och återgår sen till det de sysslade med.

Dock, när de blir tillfrågade i krisfrågor som den nu stundande ekonomiska friköpningen av alla ansvarslösa ekonomiska institutioner så slår de näven i bordet: ”NOG NU!”

Heders!

Thomas Sowell (Tal, Arbeten och avhandlingar) ger sin syn på den rådande situationen i artikeln Bailout Politics.

It would be better if no such government-supported enterprises had been created in the first place and mortgages were in fact left to the free market. This bailout creates the expectation of future bailouts.

Från David Brooks på NYT kommer förfärande rop om ”Nihilisternas Revolt”. Mmmm, det brukar låta så när det blåser på toppen.

And let us recognize above all the 228 who voted no — the authors of this revolt of the nihilists. They showed the world how much they detest their own leaders and the collected expertise of the Treasury and Fed. They did the momentarily popular thing, and if the country slides into a deep recession, they will have the time and leisure to watch public opinion shift against them.

Stanley Kurtz på NYP skriver om O’S farliga kompisar i ACORN och deras roll i skapandet av den nuvarande krisen:

In other words, community organizers (medlemmar i ACORN, min anm.) help to undermine the US economy by pushing the banking system into a sinkhole of bad loans. And Obama has spent years training and funding the organizers who do it. […] Fannie and Freddie acted in response to Clinton administration pressure to boost homeownership rates among minorities and the poor. However compassionate the motive, the result of this systematic disregard for normal credit standards has been financial disaster.

Mona Charen på Real Clear Politics skriver också om ACORN, Obama and the Mortgage Mess:

ACORN does many things under the umbrella of ”community organizing.” They agitate for higher minimum wages, attempt to thwart school reform, try to unionize welfare workers (that is, those welfare recipients who are obliged to work in exchange for benefits) and organize voter registration efforts (always for Democrats, of course). Because they are on the side of righteousness and justice, they aren’t especially fastidious about their methods. In 2006, for example, ACORN registered 1,800 new voters in Washington. The only trouble was, with the exception of six, all of the names submitted were fake. The secretary of state called it the ”worst case of election fraud in our state’s history.

Och vidare så har John Shadegg på USA Today en annan syn på det hela. Han menar i artikeln Opposing View: The Sky Is Not Falling:

Paulson’s $700 billion dollar plan was fundamentally flawed. The bill asked for a blank check. It did not specify which assets could be purchased or the procedure by which they would be purchased. […] Regrettably, Congressional Democrats inserted extraneous provisions and chose to put groups such as ACORN (a liberal housing advocacy group) and trial lawyers before the American people. After Sen. John McCain, R-Ariz., courageously halted the stampede, most negotiation time was spent removing harmful Democrat language, rather than improving Paulson’s proposal.

Fritt från religion är ReligionsFrihet

Frihet från religion – den tolkning av begreppet Religionsfrihet som säkerligen aldrig avsågs, men som lagsvarvarna borde tagit sig en närmare titt på när de godhjärtade intentionerna angående religionens roll i samhället författades.

”No Colors in school” gäller på de flesta håll i US. Alltså inga synliga gängrelaterade utsmyckningar, ut- eller tillrop eller attribut på kläder under tiden du är i skolan.

På samma sätt borde det förhålla sig för vuxna människor ute i samhället och politiken och i vardagslivet. Jo, faktiskt, allvarligt.

Med tanke på religionens trackrecord de senaste två tusen åren så tycker jag att mänskligheten borde ha lärt sig nånting om just denna form av föreningsverksamhet.

Men det här är ett svårpenetrerat område eftersom all gängse och vedertagen kunskap om diverse företeelser som människan förvärvat de senaste 300 åren kraftigt ifrågasätts idag (En historiskt exempellös framgångssaga).

Saklig diskussion är svår att genomföra. Lättkränkthetens paradigm är förhärskande. Den ligger som en våt filt över alltihopa. Tro är tydligen större än att veta.

Upplysningens ideal är idag utsatt för ett regelrätt utskottsförhör av anledningar som enbart kan tolkas som att religion och vidskepelse återfunnit sin forna historiskt förhärskande energi och ihärdighet i sin jakt på själarna.

I synnerhet har vetenskaplig vrångsyn, metafysik och andlig vidskepelse fått nytt bränsle i och med Internets framväxt från, säg 1994 och fram till idag. Till exempel så får TV-program som SVT:s Existens en allt större relevans apropå detta.

Det vi ser är knappast en framväxt av vad jag menar är ReligionsFRIhet (fritt från religion) utan snarare en skärpning av det religiösa greppet och människorna. Det är alltid så med irrationella motståndare, deras nästa drag är svårbedömda. Vi måste komma ihåg att t.ex. påvestolen är en snart två tusenårig institution.

Så för att avrunda det här megaämnet så tycker jag istället vi skall trycka på en oerhört mycket större och viktigare sak i samhället, en sak som borde utgöra ett grundläggande och nytt förhållningssätt för människorna till livet på jorden och de framtida problem vi kan komma att behöva ta itu med…på riktigt alltså.

Jag tycker vi skall lagstadga om Vetenskapens ställning i samhället också (ordet vetenskapsfrihet kanske inte bör användas). Som ett principiellt ställningstagande, alltså. Samma goda intentioner på det här området borde väl kunna skrivas in i Lagen på samma sätt som för religionen.

På precis samma sätt som vi är beredda att ge utrymme för vidskepelse och diverse religiöst färgad moral att tränga in i samhällskroppen och lagtexten (!), så borde vi som försvarar personlig frihet, oberoende, integritet, yttrandefrihet, kritiskt tänkande, empiri, tolerans, medmänsklighet och, ja, allt vad mer du kan tänka dig som ryms inom det klassiskt liberala konceptet få en liten, bara en liten, lagpassus och avsiktsförklaring. Mer behövs egentligen inte. men bara så att alla parter vet var de har varandra. Ett litet avtal helt enkelt.

Annars är det lätt hänt att historien upprepar sig. Jag är rädd att de vi minst anar idag önskar sig det.

Statens ansvar med pengar som inte finns

Reason Magazine och David Weigel berättar om RSC (Republican Study Committee) som gjorde ett skarpt uttalande den 17 September angående den amerikanska statens försök att nu rädda de kraschade bolåneinstituten genom att ta över deras osunda lån:

”[…] The federal government’s propensity to bail out failing companies in struggling industries ought to be troubling to all taxpayers….Aside from the fiscal impact of spending money that the federal government doesn’t have, these bailouts will likely have the opposite of their intended effect”

Ofta är det här inget bekymmer för den amerikanska staten, de ”trycker” bara nya pengar (det handlar i verkligheten om att köpa o sälja obligationer på den globala penningmarknaden. Dock förekommer det fysiska tryckandet av pengar som ett av många verktyg i det övergripande reglerandet) om de anser att de behöver ge ett litet extra tillskott i nåt fallerat eller fallerande samhällsekonomiskt sammanhang.

Nästa patient kanske blir bilundustrin, den har det ju besvärligt, den kanske får lite statlig Alvedon för sina benbrott, vem vet.

Hur som helst, det är alltid skattebetalarna som sitter i kläm när politiker subventionerar, och då skall vi veta att politikerna inte reglerar av ekonomiska skäl utan av politiska skäl och dessutom ogenomtänkta sådana.

De kan inte vara annat än ogenomtänkta eftersom det här inte är någon långsiktigt verkande medicinsk kur som nu nattmanglas fram i kongressen. Det är grundläggande systemfel som måste rättas till.

Det är inslag och regleringar och subventioner av typen Socialism Light i världens länder och ekonomier som måste göras av med, förr lär vi aldrig bli av med den här typen av konstruerade kriser.

De kommer att dyka upp i framtiden också och förmodligen med allt värre och mer drastiskt verkande konsekvenser för varje ny kris- och regleringsrunda världen genomgår.

Och det som vi nu då ser hända och som vissa anser vara den Äkta Kapitalismens verkningar och Marknadens Sanna Natur (det är naturligtvis ingenting Äkta det vi ser av vare sig det ena eller det andra), vilka spelar detta rätt i händerna, tror ni?

Schumpeter var en klok man med rent profetiska begåvningar, kan man uttrycka det.

Lögnen som politiskt styrmedel

Uppenbarligen är sanning, relevans och trovärdighet ingenting annat än en stor soppåse för etablissemanget att fylla med precis vad de vill för att uppnå sina syften (Ja, både höger och vänster).

Saken är bara den att de verkliga förhållandena (Sanningen) kommer alltid att segra till slut när påsen blivit ståendes överfull och illaluktande och historien lagt sitt avslöjande sken på den tillräckligt länge.

Som vanligt är i sammanhnag som dessa (som tangerar ideologi och religion) så kommer de ”skyldiga” som vanligt inte orka bära ut den till sopnedkastet och sätta i en ny påse som en gest till avbön.

Vi vet alla vilka som i slutändan får stå för den formen av sophantering och sanering.

Så här ser delar av innehållet i maktens soppåse ut:

We have to offer scary scenarios [about global warming and destruction of the environment], make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts one might have…each of us have to decide what the right balance is between being effective and being honest (sic!)

– Stephen Schneider, 1989 – Professor of Environmental Biology and Global Change at Stanford University

Klimatalarmismen tar sig rent oetiska proportioner emellanåt. På Youtube finns videon ”The big Lie: Man-made Global Warming”.

Videon är ett hopklipp av citerade påståenden gjorda av forskare och politiker och diverse företrädare för olika NGO:er genom åren.

We got to ride the Global Warming issue. Even if the theory of Global Warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy.

– Timothy Wirth, 1990 – US Under Secretary of State for Global Affairs

Ännu fler prominenta personer gör liknande hårresande yttranden, det av Ross Gelbspan, redaktör’n på Boston Globe är i särklass [tidsindex 9:52].

Det är det här man skall ha i åtanke när man hör politiker och ideologiskt färgade forskare och vetenskapsmän och journalister göra tvärsäkra uttalanden om saker och ting i vårt samhälle och vår värld som kräver tillgång till skattemedel (ofta ökad tilldelning av desamma).

Ju mer tvärsäkert och kategoriskt våra makthavare och deras påhejande experter uppträder (vi vet ju var experternas lön kommer ifrån), i lika hög grad är de osäkra och tveksamma över den vetenskapliga och sanningsenliga grund deras uttalanden vilar på.

Jag menar, det är väl vederlagd vetenskap och inte politiserad sådan (det gränsar nämligen till religiöst troende, då) som bör vara rättesnöret för fattandet av politiska beslut?

Dessa beslut påstås ju för sitt genomförande vara så beroende av allmänhetens demokratiska samtycke och dess medel och dessutom pockar de så ivrigt på nödvändigheten av att ALLA SKALL MED.

Det heter ju att endast väl informerade medborgare blir Goda Medborgare. Hur goda medborgare Väl Manipulerade Medborgare är återstår väl att se.

IPCC varnar: Jordens rotation upphör

Enligt Yttermera.se varnar IPCC i sin senaste rapport att klimatförändingen/arna går fortare än de befarat.

Inom loppet av ett decennium eller två kommer jordrotationen att avstanna helt…och till och med kanske börja snurra baklänges.

Endast i fantasin kan man föreställa sig vad detta kommer att få för konsekvenser för livet på jorden.

Mike Whyman säger att det förmodligen kommer att gå bra på det stora hela och att det i alla fall är att föredra att jorden börjar snurra åt andra hållet istället för att stanna helt och hållet.

Ett icke-roterande klot vore inte så bra eftersom det skulle innebära ett 365 dagar långt dygn, säger Mike Whyman (och evigt mörker för halva jorden, min anm.).

En expert kan se positiva saker med den här förändringen eftersom Tiden kommer att gå baklänges när jorden börjar snurra åt andra hållet och då kommer alla problem med Växthuseffekter och Global uppvärmning att lösa sig av sig själv.

The End Of Capitalism: Schumpeters vision

___________________________

Where, today, do we find wisdom, light, and hope? Where do we find foolishness, darkness, and despair? You find the first wherever man is free and markets work, wherever technologies arise and flourish on their own merits. When you look at the realm of state action, you find foolishness, darkness, and despair 24/7

– Fred L. Smith

___________________________

Den berömde Österrike-ekonomen Joseph Schumpeter (österrike-skolan, alltså) hade en skrämmande vision om Kapitalismens död. Den är skrämmande så till vida att vi alla vet vilka som önskar dess död och att de gärna träder in och tar över direkt efter dödens inträffande.

Det diskuteras allt oftare om Schumpeter i dessa yttersta av dagar kommer att få rätt. Schumpeter hade visioner om Kapitalismen som leder till korporativism där idéer kommer att fostras som i sin slutliga yttring får konsekvenser som kommer att innebära upphävandet av Kapitalismen så som vi känner den…och allt annat som följer i dess spår, givetvis.

Schumpeter’s theory is that the success of capitalism will lead to a form of corporatism and a fostering of values hostile to capitalism, especially among intellectuals. The intellectual and social climate needed to allow entrepreneurship to thrive will not exist in advanced capitalism; it will be replaced by socialism in some form. There will not be a revolution, but merely a trend in parliaments to elect social democratic parties of one stripe or another. (källa:Wikipedia)

Det är ju i princip det vi ser idag världen över och i synnerhet nu i den amerikanska bankkrisens dagar som fått återverkningar över i stort sett hela världen. Det ropas högt och lågt på vart är Förnuftet, sluta med girigheten, statens ansvar (?) och en massa mer orosyttringar som alla bottnar i att det nog i alla fall är nåt inneboende fel med den här Kapitalismen, Fria marknader och Globalisering…och global uppvärmn…oj, det var visst ett annat ämne.

Tyvärr inser allt för få att det är på grund av statlig inblandning i och reglering av annars Fria Marknader och företag (banker är företag) som annars bättre visste att ta sitt eget ansvar i en konkurrensutsatt verklighet (nu vet dom ju att Staten räddar dom. Vem tar sitt ansvar då, tror ni?) som vi har att tacka för och som gör att vi får sådana här tvära kast och kriser i ekonomin.

Staters inblandning (borde vara översyn) i Näringsliv och kapitalets strömmar gör att allt fuckas upp…och i all praktisk mening socialiseras mer och mer på grund av regleringar som läggs på efter varje nationell/global krishantering. Detta visar dock opinionen att det finns statlig handlingskraft…skönare vatten på sin kvarn kan ingen förespråkare för socialism få (om de får måla verkligheten med sina egna penslar, vill säga).

Vi har det med andra ord precis så som vi har bäddat. Det är inte Kapitalismen det är fel på. Det är dom som styr den och PÅSTAR att det är nödvändigt att styra den på det vis dom gör (med sina regleringar) som det är fel på. På riktigt.

Vaclav Klaus höll tal på CEI (Competitive Enterprise Institute) i July, 2008 på temat Is Schumpeter’s Vision Of Capitalism’s End Still Relevant?

Ett ledmotiv för Grönokrater och Varmister

Hot, hot, hot…

Till en början är det svängigt, roligt och dansant. Det lockar till glädje och sång och skratt.

Strax blir det tjatigt, irriterande och tramsigt.

När du dessutom börjar inse att det är en Never Ending Story, så slår du dövörat till och klickar bort fliken i din webläsare.

Påminner det här dig om nåt? En viss form av rapportering i olika gammelmedia? Om inte så är du antingen hjälplöst förlorad i deras klor eller lyckligt immuniserad mot PK-bombardemanget.

För övrigt är Tamales jeklit gott.

10 frågor till Vaclav Klaus

2005 var Vaclav Klaus i USA och marknadsförde sin då nya bok: On the Road to Democracy: The Czech Republic from Communism to Free Society.

Efter bokturnén och före sitt samtal med GWB fick TIME Magazine ett liten pratstund med honom.

WHY DO YOU FEAR AN E.U. SUPERSTATE? We spent a half-century under communist eyes. We are more sensitive than some other West Europeans. We feel things, we see things, we touch things that we don’t like. For us, the European Union reminds us of COMECON [Moscow’s organization for economic control of the Soviet bloc].

Vaclav Klaus om Klimat-Alarmismen

Tjeckiens President har uttalat sig i ett ämne han haft praktisk erfarenhet av större delen av sitt liv: Manipulation, styrning och design av människans liv och moral av överheten, etablissemanget och självpåtagna maktutövare.

Idag menar Klaus att han ser den självgående samhällsmanipulerande tre-stegsraketen statsavlönade forskare i en eller annann mening, vänstermedia och vänsterpolitiker införa socialism light bakvägen med demokratins instrument. Igår var det i Marxismens och proletariatets namn idag är det i Den Döende och Till Livet Hotade Planetens Namn.

Klaus genomskådar givetvis att det bara är på pappret det är en Light Socialism. Klaus vet vad dessa människor går för i grund och botten. Ord och löften är billiga för dessa mäniskor som på vägen till sitt lyckorike är beredda att förgripa sig på både sanning, vetenskap och folks privatliv:

I spent most of my life under the communist regime which ignored and brutally violated human freedom, and I remember quite well, wanted to command, not only the people, but also the nature, to command wind and rain is one of the famous slogans I remember since my childhood. In the past, it was in the name of the Marxist or the proletariat, this time in the name of the planet. Structurally, it is very similar. The current danger as I see it is environmentalism and especially its strongest version, climate alarmism.

Och på frågan om varför Klaus diskuterar den här frågan så engagerat, svarar han:

I feel very strongly about it, not about global warming but for the discussion in principle. It’s not a discussion about the climate; it’s a discussion about human society; it’s a discussion about freedoms; it’s a discussion about human prosperity, especially in developing countries. That’s the issue which has been a topic for my whole life. Global warming is just an instrument for influencing the future behavior of mankind. In this respect I am involved in the discussion.

[…]

Now, the attack is led under a more seductive slogan: stop the immiseration (or perhaps destruction) of the Planet. This shift seems to me dangerous. The ambitions look more noble, more attractive and more appealing; they are also cleverly and very efficiently oriented towards the far away future and thus practically “immunized” from reality, from existing evidence, from available observations, and from standard testability. They are almost religious.

_______

Här kan vi även ta del av alarmisternas musikaliska ledmotiv. Men se upp det är en Never Ending Story…

_______

via och inspiration från Moderna Myter

Do The Hadron Collider Rap

Hmm, världen gick inte under trots de tokiga vetenskapsmännen i sina vita rockar.

Om du har svårt att förstå vad det hela handlar om kan du kanske lära dig mer av den här videon.

Medborgaren som nyttig marionett

MySpace, Facebook, Lunarstorm och allsköns andra virtuella sociala nätverksplattformar bara längtar efter ditt medlemsskap. Det handlar om övervakning, integritet och sociometri och dessa fenomens motsatser Frihet, Oberoende och Suveränitet. På ett annat och allvarligare plan har vi den pågående debatten om FRA.

Marknadskrafterna och Välfärdsstatens samlade aktörer lägger ner stor energi för att få grepp om oss medborgare. Det blir liksom lättare att styra oss då i alla möjliga avseenden.

Komplett kartläggning av medlemmarnas liv är deras stora, våta dröm. Sociometri är verksamheten som skapar sociogram och detta innebär en tung informationskälla om folks beteenden som sen kan behandlas, kanske säljas och eventuellt läcka ut till andra intressenter som inte skulle haft denna info från början och vars syften ibland kan vara svåra att utröna. Syftena behöver inte enbart vara kommersiella.

Vissa anser att deras liv fått en ny mening med dessa virtuella sociala kompisnätverk. Vissa anser att det finns baksidor med det här. Som medlem i ett socialt nätverk på internet är du nämligen livegen vad gäller din integritet eftersom all information du lägger upp inte tillhör dig utan t.ex. Facebook.

Personlig integritet är någonting de flesta människor lärt sig att det är viktigt att värna om. Skaparna av dessa sociala plattformar (inget annat än avancerade telefonböcker) vill helst att du inte bryr dig om den där fåniga integriteten.

[…] Mark Zuckerberg made a series of bad moves which have hurt the privacy of its member and has allowed the site to become a hot bed for sexual predators (including but not limited to new inside the site features such as the news feed – which tells all of your friends your every move on the website). I guess what is more alarming is that when individuals have complained of harassment from online predators…the site did little or nothing in most instances.

I förlängningen vill de egentligen göra precis som FRA, skapa enorma sociogram om hur folk konsumerar, vilka de umgås med, hur ofta de träffas, var de träffas, vad de pratar om, vad de äter när de träffas, när de går och lägger sig, när de stiger upp, hur långa semestrar de brukar ta ut, om de har jobb, vilka jobb de söker, …pust orkar inte mer, jag tror ni fattar.

Nu håller Facebooooook på att avancera uppåt på de sociala nätverkens evolutionära trappstege. Nu finns ett litet program som heter Baby Predictions där du som är gravid (en ny liten FB-medlem, kanske?) kan paras ihop med andra medlemmar och då kan ditt/ert kommande barns utseende bedömas/studeras.

Nä, det är inte det minsta vetenskapligt, det är mer roligt.

Och, nej, jag har ingen profil på något som helst virtuellt kompisnätverk. Jag har alldeles för djupt rotad integritetskänsla (vissa kallar det nojja) för att bete mig på det viset. Jag är så gammal och mossig att jag håller mig till Messenger. 😉

Alarm! Alarm! Beware Of The Black Hole Machine

CERN-laboratoriet och deras partikelaccelerator i Schweiz startar kl. halv tio. Den skall ge forskarna mer information om hur allt började med universum och allt, ja rent konkret hur tiden började existera i rummet i och med Big Bang. Dessa forskare verkar benhårda i sin övertygelse om att det inte var Gud som skapade ALLT i alla fall.

Givetvis finns det alarmister även inom det här gebitet. Denna form av stöllepro går ut på att det aldrig går att vara säker på vad som händer när man gör experiment som det här (och därför borde man låta bli då, eller?).

Dessa alarmisters (Citizens Against The Large Hadron Collider) ångest, invändningar och hotelser går ut på att forskarna i CERN är i färd med att skapa ett Svart hål eller mikroskopiska svarta hål och antimateria och farfar vet allt hemskt som kan komma ut av sådan här forskning. CERN har även blivit stämda för det här.

”…all in the name of science to validate theories of no concrete practical benefit.”

En stilla undran är hur de kan veta detta?

Folk, ideologier och livsåskådningar som kan komma med såna påståenden vad gäller forskning och vetenskap är det viktigt att vi håller ett journalistiskt och kritiskt vakande öga på.

A report published 5 September 2008, in the peer reviewed Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics provides comprehensive evidence that safety fears about the Large Hadron Collider (LHC) are unfounded. The LHC is CERN’s new flagship research facility. As the world’s highest energy particle accelerator, it is poised to provide new insights into the mysteries of our universe.

[…] contrary to popular myth, a black hole is not a cosmic vacuum cleaner. If our Sun was suddenly replaced with a black hole of the same mass, the earth’s orbit around the Sun would be unchanged.

För att sugas in i ett svart hål är det nödvändigt att objektet befinner sig innanför den gräns som populärt kallas The Event Horizon (händelsehorisonten). Den vetenskapliga termen är The Schwarzschild radius.

En välkänd refräng

De första säkerhetshålen är redan funna i Google Chrome.

Tele2-bolag säljer Pirat-Iphone

Computer Sweden skriver om företaget Datametrix som säljer olåsta Iphone utan abonnemang. Det är ett Tele2-ägt bolag och de köper in sina telefoner från Norge.

VD:n för Datametrix säger att deras kunder har efterfrågat det här och de gillar monopol lika lite som sina kunder och allt skall vara OK enligt vad deras jurister sagt.

Googles nya webläsare

Google Chrome kan nu laddas ner för hugade surfare som inte är rädda för att testa nytt.

Enligt den första kritiken och omdömena på den här sidan så verkar Google i alla fall inte ha strulat till det alldeles bort i tok. Ska bli kul och testa.

Uppdatering:

Mitt första intryck är att jag saknar menyraden, alltså Arkiv, Visa, Historia, Bokmärken, Verktyg, ja, ni vet. Sen vill jag ha verktygsknappar att klicka på uppe till vänster, inte till höger. Rullgardinen för bokmärkena skall vara till vänster (där den alltid varit). Fasen alltså, det är jobbigt att lära nytt. Jag skulle vilja ha mer av flexibilitet i utformandet av knapparnas placering, utseendet helt enkelt…och en menyrad med text istället för som nu, bara symboler.

Flikarna är väl OK, längst upp istället för som i Firefox, under menyraden, men det är ingen stor sak, same difference, som irländarna säger.

Tja, får se om jag återkommer, om jag orkar bry mig. Google Crome verkar lite för avskalad och strippad för min smak, jag gillar att tweaka, ratta och göra inställningar, men det är förmodligen bara jag.

PC World har en mer kompetent och utförlig recension av Googles nya webläsare. Här är ytterligare en från PC Mag. Lance Ulanoff hävdar att all hype kring Chrome är överdriven för vad han anbelangar så är den ännu s.k. Vaporware avseende antal användare av denna påstådda webläsarnas webläsare.

På Matt Cutts sajt ges svar på ”Answers To Common Google Chrome Objections”.

The Game Console über alles

Piicron heter den lilla grunkan som det står att läsa om i SvD. Det är en ny spelkonsol som skall klara alla spel, såväl gamla som nya, säger utvecklaren Theodor Pramer, som grunnat på idén sen han var nio år. Fniss!

Givetvis är skepcisen stor till ett så här annorlunda projekt där det går att investera i idén direkt på websajten om man lämnar över sina kreditkortsuppgifter. Och de lovar dessutom att investeringarna skall tiotusenfaldigas till 2012.

General­sekreteraren Annelie Persson på konsumentorganisationen Good­game är dock positiv till projektet.

–Vi tycker om idén. Vi tror att det finns mycket att vinna på standardisering i spelbranschen, och framför allt är det bra för konsumenterna. Så det är hedervärt att de försöker något i den här riktningen.

Nämnas skall också att det har gjorts liknande försök att konstruera en One For All Gaming Console tidigare. Dessa försök gick under namnen Indrema (vars koncept Piicron verkar vara en blåkopia på) och Phantom (Entertainment) som hade för avsikt att leverera spel online som man prenumererade på.

Då sas det att det var ”a revolutionary new gaming platform, that would offer an on-demand video game service, delivering games via an online subscription.”

Vad kunde man då läsa på diverse håll om firman Infinium Labs (eller Phantom Entertainment—formally known as Infinium Labs and more formerly known as Global Business Resources, som Ars Technica skriver) som gav sig på försöket att frälsa världen med ett allomfattande och ultimat spelkonsolskoncept?

Läsning finnes på följande länkar om Piicrons konsol:

Whirlpool.net >>>,

och på dessa länkar om Phantom Entertainments konsol:

Ars Technica >>>, På Hardocp >>>, På GameSpot >>>, På CNN/Technology >>>

Nämnas skall att Phantom Entertainment har en ny pryl på gång, The Lapboard. Engadget skriver mer i artikeln ”Phantom Lapboard Now On Sale, Suckers Rejoice”. Det återstår att se om Piicron kommer att gå samma öde till mötes som Fantomen, – alla har hört om’an men ingen har sett’an.

FRA och hur debatten började

I en artikel i Göteborgs Fria Tidning kan vi ta del av hur frilansjournalisten Martin Jönsson uppmärksammade anläggningen i Rörvik, fyra mil söder om Göteborg. På FRApedia går det att vaska fram detta också.

Det var i TV-programmet Kalla Fakta 2003 Martin Jönsson avslöjade att ett 20-tal parabolantenner med upp till tolv meters diameter byggts på mindre än tio år vilket gjorde att utländska bedömare blev förvånade över basens storlek.

I samband med Martin Jönssons reportage skrevs även en rapport om Försvarets Radioanstalt 2003-2004 som kördes i Kalla Fakta 17 november 2003 och där finns ytterligare intressant läsning.

Tilläggas kan att inslaget i Kalla Fakta rönte noll uppmärksamhet eller respons när det sänts. Det kan ha sin orsak i att politiska bloggar inte var så i ropet då 2003 som de är nu.

Vänstermedia och dess patologi

Visst är väl tidningar, radio och TV opartiska i sina program och nyhetssändningar? I synnerhet de skattefinansierade? Det enda stället i världen du får höra det är väl på journalistutbildningarna. Vi som konsumerar nyheter vet att så inte är fallet.

Dick Erixon accentuerar det hela med medias bevakning av Sarah Palin. SVT anser att hon borde stanna hemma hos sina barn och att hon är en dålig mor som utsätter dem för det hon nu gör.

Obama är också småbarnsförälder men angående hans karriärval har vi inte hört ett knyst från media i Sverige.

Inget kan tydligare avslöja medias vänsteragenda, generella hyckleri och totala avsaknad av objektivitet när det passar dom.

Och som en kommentar på Erixons undran hur lågt media kan sjunka så tror jag faktiskt att träsket är bottenlöst.

Jätteproppen Allan

Den svenska basindustrin skissar på planer för ett eget kärnkraftverk, enligt Magnus Hall, vd för Holmen och ordförande i Basel (Basindustrins elektricitetsaktiebolag) i en artikel i Dagens Industri 3/9.

Det är nämligen akut nu. Orsaken till dessa skisser och Halls artikel är den totala politiska förvirringen kring svensk energiförsörjning. Billig energiförsörjning krävs snabbt under rådande omständigheter, men vilka tror ni obstruerar? ja, förutom lagstiftningen på området, alltså?

LO:s representant Irene Wennemo inser att industrin vill se snabba investeringar i elproduktion. Men för att det skall ske måste det till en mer samhällelig acceptans, hävdar hon.

– Det är jag tveksam till. Jag tror det är väldigt viktigt med samhälleligt inflytande för att få acceptans för kärnkraften. Industrin vill investera för att sänka sina produktionskostnader, men hushållen vill se att sådana investeringar också påverkar deras elpris positivt långsiktigt.

Samhälleligt inflytande för mer acceptans? Ha! Hon avslöjar sig som okunnig och ovetande angående folks förändrade attityd till kärnkraften sen den propagandafyllda folkomröstningens dagar i slutet på 70-talet. Den omröstningens relevans har ju spelat ut sin roll för länge sen men vi vet ju att det fortfarande är den käpphästen vänstern lutar sig mot.

I DN-artikeln ”Socialdemokratin måste satsa på nya kärnkraftverk” talar sig Sören Wibe (s) varm för en kärnkraftsutbyggnad. Hans motiveringar till utbyggnad utgår dock ifrån den numera tröttsamma (artikeln skrevs 071010) politiska motivationsfaktorn om minskade CO2-utsläpp, arktiska isar och jordens uppvärmning (jag menar, manipulationsgraden och den obefintliga substansen i det där är ju redan avslöjad).

Men låt gå för det då. Kärnkraften har kanske möjlighet att här bli en sällsynt och bra kompromiss där båda de politiska lägren blir nöjda. Det borde de bli om demokrati och förnuft och kompromisser accepteras som en del i det politiska spelet. Jag tror dock att det är för mycket att be om, det är ju politiker vi har att göra med. Sker nåt vettigt där ideologiska låsningar släpper i såna här stora frågor (plötsligt tillkomna förnuftsbaserade insikter) händer det oftast under galgen och då är det redan för sent.

Hos Miljövänner för Kärnkraft kan du förkovra dig mer i ämnet.

Medborgare: Skäligen misstänkt

Lagstiftningens förespråkare har ofta sökt tona ned kränkningen av den personliga integriteten genom att framhålla att behandlingen inte görs av människor. För oss är det just potentialen i den automatiserade behandlingen – där till synes harmlösa data med statistikens hjälp förvandlas till en fullständig kartläggning av våra liv – som är det verkligt hårresande med FRA:s verksamhet.

I Dagens Nyheter har en mängd forskare och diverse underrättelse- och signalspaningsexperter anförda av Mark Klamberg skrivit en artikel om att, ”FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga”.

Vi har alla rent mjöl i påsen, eller hur? Det hade säkert folk i DDR också. Så frågan ställs apropå den allt mer uppskruvade tonen i FRA-debatten.

Det verkar tändas små ljus av insikt i det totalstatliga övervakningsmörkret lite här och var i kungadömet.

Det känns som om det börjar gå upp för folk och expertis vad det egentligen var riksdagen röstade igenom den där ödesdigra artonde dagen i Juni månad anno 2008.

Från och med nu är all annan politisk strategi än tystnad förenad med politiskt självmord. Tar alliansen däremot debatten så kommer vi att se ett antal politiker tappa ansiktet och FRA-lagen gå mot sitt avskaffande i deras futila försök att försvara ett av de största sveken mot svenska befolkningen på många årtionden.

Från ansvarigt håll har tystnaden aldrig varit mer talande.

¤            ¤            ¤            ¤            ¤

Genom denna form av analys av sociala nätverk kommer FRA ofta ha bättre kunskap om en viss människas liv än vad denna själv har, till exempel omedvetna vanor. Det stora problemet är att data måste samlas in under väldigt lång tid och vi kan inte i förväg veta vem som uppfyller kriterierna för en ”avvikande” person kopplad till ett yttre hot. Därför måste FRA spara på sociogram över en stor mängd människor, med andra ord en omfattande kartläggning av helt oskyldiga människor. […] Lagen är en styggelse i ett demokratiskt samhälle och måste rivas upp.

Skjut inte upp, skjut ut.

Paradoxalt nog kan personer med uppskjutarbeteende vara högproducerande, men bakom resultaten gömmer sig ineffektivt utnyttjande av tid, alternativt överoptimistisk tidsplanering. Flykt från att göra det viktigaste och istället välja andra aktiviteter skapar ångest och självförebråelser. Många har stora problem att komma till skott, samtidigt som de är perfektionister och har svårt att släppa ifrån sig sitt arbete.

Detta säger Jane Burka, psykolog på Berkeley University, i en artikel i SvD om Prokrastinerare.

Det där är nog nåt vi alla känner igen oss i om vi idkar lite självkritik. Men Jane Burka menar att det finns hopp för dem som besväras av insikten att de är prokrastinerare och den ännu besvärligare insikten att uppfattas som tidstjuvar av sin omgivning.

Hon tittar bland annat på familjemönster i barndomen för att hitta lösningar.

– Jag försöker se hur det bidragit till beteendet. Kanske har föräldrarna förväntat sig perfektion, eller haft så låga förväntningar att man aldrig lärt sig att anstränga sig. I terapin försöker vi jobba med de underliggande problemen så att klienten får mindre behov av att skydda sig med prokrastinering.

Min dag är räddad

[…] Jag blir mörkrädd av den absoluta narcissism, det storhetsvansinne, som präglar svenska politiker. Vad i h-e har de med hur föräldrar planerar sin tid med sina barn att göra? Vad!!? Den människosyn som präglar kvoteringstänkandet utgår från att medborgare inte är kapabla att bestämma själva, utan behöver politiker som överförmyndare. Men om medborgarna är så inkompetenta, så dåraktiga, då finns ingen plats för demokrati. Denna antika grekiska idé utgör från att medborgarna är smarta nog att utse samhällets ledare. Om de saknar denna förmåga, är diktatur det enda logiska svaret.

Jag blir alldeles varm av mys vid frukostbordet när jag läser Dick Erixons artikel ”Mona Sahlin förespråkar ökat förmynderi av familjen”. Det är lysande formulerat om våra politiker och demokratins egentliga överflödighet om vi låter dom hållas längre.

Den trista analysen är att det kanske redan är försent. Det är en skendemokrati vi lever i. Vem vet när vi gick över gränsen? Det måste ha varit på natten när alla låg och sov.