Vägen till helvetet…

är kantad av goda föresatser. Det är de omedelbara tankar som far genom huvudet när man läst Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelts debattbok ”Folkhemmets balkanisering” där de hävdar att politikernas avsikter i den här frågan vänts till sin motsats, splittring och särbehandling. Jag är benägen att hålla med dom.

Samhället som består av alla diskriminerade enskilda människor blir till slut ett intolerant samhälle, säger de. Alla ”diskriminerade” grupper kräver omedelbar anpassning av alla andra i samhället inför deras situation eftersom man tillhör en diskriminerad grupp människor och har fått särskilda rättigheter av Staten inskrivna i Lag (Staten sanktionerar alltså genom lagstiftning att en särskild grupp människor skall ha särskilda rättigheter och privilegier).

Vanlig moral och grundläggande etisk kompetens och folklig demokrati räcker uppenbarligen inte till längre. Folk måste läras veta hut via lagstiftning när de inte har vett att uppföra sig som vi politiker vill (!).

Konsekvensanalys ligger inte för det politiska moderna heltidsvärvet. Gjorde politikerna kompetenta konsekvensanalyser (en uppenbar oxymoron) om sin samhällsroll skulle de komma fram till den enda rimliga slutsatsen att ”ju mindre vi blandar oss i vanligt folks göranden och låtanden och de små strukturerna i folks vardag desto bättre kommer vårt samhälle att fungera”. Ett sånt analyskompendium vill ju ingen politiker få dängd i sitt statliga tjänstemannaskrivbord en måndagmorgon, det förstår man ju.

Katri Linna går i svaromål på sin egen blogg, f’låt DO:s websida, och i Excessen där hon hävdar att Rennerfelt och Erikssons artikel är full av sakfel och att allt det här med fokus på diskriminering minsann är FN:s påfund ursprungligen.

Diagnose this

Apropå ”BDS” (Bush Derangement Syndrome) så finns nu även CDP (Cognitive Disorder of Progressives).

På bloggen Useful fools under länkrubriken Progressive Cognitive Disorder kan man läsa om denna psykiska åkomma som presenterades redan 1996 på en psykiatrikonferens i New York.

Den mer korrekta benämningen är Progressive Cognitive Disorder.

Det är en svår sjukdom med allvarliga affektiva och kognitiva tillstånd, ofta med psykotiska kännetecken.

Å när han har levat, å när han har levat, …

Bloggen EU-referendum uppmärksammar en artikel av Christopher Booker angående de senaste ansträngningarna från klimatprästerskapet.

Dissekering av Medialögnen om Israels Försvarskrig

Bloggen FiM (Fred i Mellanöstern) håller koll på och skriver informativt och avslöjande om den anti-semitism som smyger sig in i den svenska samhällskroppen via media, gatudemonstrationer och bloggar och andra frigående galningar med uppenbara Mao och Stalin-komplex.

Det senaste och mest flagranta i den förment objektiva mediarapporteringen är den historieskrivning som finns att läsa i SvD:s artikel ”Mellanösternkonflikten år för år” som även kan sägas hänger ihop med följande kartor över delar av det ursprungliga Engelska Protektoratet Palestina som tilldelades som eget självständigt land till judarna av FN 1948.

After the second Jewish revolt under Bar Cochba (A.D. 132-135) it is said the Roman emperor Hadrian renamed the land of Israel and Judea as Palastina (‘Palestine’) after the ancient enemies of the Jews – the Philistines. Because of his hatred of the Jews, it was meant to be an insult to dishonor them and remove their history. Hadrian built Aelia Capitolina, in the area of the destroyed Temple and dedicated it to Jupiter-Zeus demonstrating the supremacy of the Roman deities in Judea. He then forbid the Jews from entering.

För den som vill förkovra sig i konfliktens historiska grundorsaker (som du aldrig får läsa om i media) och hur namnet och landet Palestina har uppstått finns mer att läsa på A TIME TO SPEAK i artikeln ”The History and Meaning of Palestine and Palestinian”.

Dessa historiska förklaringar är inte ihopsvarvade tillrättalagda falsarier, det är historiska fakta, lätt kontrollerbara för den som orkar.

Vad beskrivningen om den här konflikten istället handlar om är att den är ett bräckjärn för så mycket annat som socialister tycker är skit med den här världen och stora delar av den mänsklighet som bor i den, och vilka metoder man anser sig ha rätt att ta till för att göra nåt åt det hela.

Så den bild som presenteras oss mediakonsumenter grundar sig i generell intellektuell lathet och bekvämlighet och medlöperi parat med gängse medial fårskocksmentalitet, generella vänsterattityder och socialist- och kommunistdriven historierevisionism.

Yes, the existence of a separate Palestinian identity serves only tactical purposes. The founding of a Palestinian state is a new tool in the continuing battle against Israel… “ (Zuheir Muhsin, late Military Department head of the PLO and member of its Executive Council – Dutch Newspaper Daily Trouw, March 1977)

Medeltidsauktoritet styr och fakta ignoreras

The Renaissance began when the absolute authority of the church and ancient texts was overthrown. Science then evolved as our most reliable method for acquiring knowledge, free of superstition and political authority. Suppose you wanted to know whether big cannonballs or small cannonballs fell faster. In medieval times you argued theoretically with what could be gleaned from the Bible, the works of Aristotle, or maybe a Papal announcement. In the Renaissance you ignored the authorities and simply dropped cannon balls from a tower and observed what happened – this was science, where empirical evidence trumps theory.

Så skriver den välmeriterade forskaren David Evans i artikeln ”The ETS: Completely Unnecessary” (ETS – Emission Trading Scheme).

Han menar att många investerat sitt åsiktskapital i AGW-teorin (AGW – Antropogenic Global Warming) och verkar helt bortse från att det i huvudsak är staten i alla länder som sponsrar denna typ av politiserad forskning. Det finns alltså en politisk avsikt (vinst för politikerbranchen) med att föra fram teorin om att människans utsläpp av CO2 är skadlig för klimatet så till den grad att det leder till katastrof OM inget görs NU (bråttom, bråttom, bråttom, alltså).

Evans menar att AGW-anhängarna är känslomässiga,  medeltida och okunniga i sitt sätt att tänka och resonera vad gäller forskningen och dess metoder och de verkliga implikationerna av det dom står för.

Antingen beror detta på att de inte förstår bättre och bara hasplar ur sig saker för att andra de anser sig lita på säger så eller för att de ärligen vill rulla tillbaka samhällsutvecklingen så som vi känner den tillbaka till tiden för Renässansen och Upplysningsidealens uppkomst.

Läs även en annan (bättre) sammanfattning på bloggen En Kättares Notiser…

Om ryckningar, osportsliget och Järvafältets blodröda nyans

Och för alla dom åsiktsinnehavare i mellanösternfrågan, invandringsfrågan, islamistfrågan, terroristfrågan, rasistfrågan som har svårt för nyanserna och vart de vattentäta skotten går vad gäller åsikter, ställningstaganden och generell moraluppfattning föreslår jag att de läser Henrik Alexanderssons inlägg Det slår aldrig fel!

Att smeta ner den politiska motståndaren med ovederhätfiga nedsättande epitet och åsiktsetiketter är den moraliskt korruptes och politiskt desperates sista utväg innan han tappar ansiktet fullständigt.

Världen må protestera hur mycket den vill…

jag vet hur som helst vem jag lyssnar på och vems sida jag ställer mig på:

Hoppas Hamas kan se till den lilla flickans framtidsutsikter istället för sina egna religionspolitiska fundamentalistiska maktbegär.

Tyvärr ser framtiden mörk ut för den lilla flickan, och alla hennes kompisar, i Gaza när man läser sånt här från en av Hamas representanter, Fathi Hamad:

For the Palestinian people death became an industry, at which women excel and so do all people on this land: the elderly excel, the Jihad fighters excel, and the children excel. Accordingly [Palestinians] created a human shield of women, children, the elderly and the Jihad fighters against the Zionist bombing machine […]

Att barn och andra palestinska medborgare tvingas till att utgöra mänskliga skjöldar åt modiga Gudssoldater, istället för att åtminstone tänka på barnen och låta dem få växa upp i trygghet, lugn och ro och gå i skolan, skratta och leka med sina jämnåriga, säger allt om den galna situation som skapats inne i Gaza av dessa fundamentalistika Gudsbesvärjande våldsdyrkare i Hamas.