The Nano Song

Vetenskapen tar ett kliv framåt eller uppåt, eller…?

Ljudet av pengar i ett avloppsrör

Via bloggen En kättares notiser… läser vi att utbyggnaden av vindkraften skall snabbas på och för att det skall bli praktiskt genomförbart så måste den gängse byråkratiska processen snabbas upp, vilket bland annat innebär att t.ex. PBL:s krav på detaljplan och bygglov åsidosätts. Det finns mer invändningar mot att lägga allt för många ägg i vindkraftskorgen:

Problemet med vindkraften är emellertid att den måste backas upp av reservkraft eftersom vinden är opålitlig. Den bästa reglerkraften är kraftbolagens vattenmagasin. Ju mer vindkraft som byggs, desto mer av vattenkraften måste användas som reglerkraft. Och då får vi, enligt vissa branschanalytiker, en ”vindkraftsparadox”, det vill säga att vindkraften binder upp vattenkraften vilket ställer krav på mer kärnkraft som en pålitlig energibas.

– Ny Teknik, i artikeln ”Rena rama vindkraftssnurren”

Datormodellerad klimatvetenskap jämförs med astrologi

Några japanska vetenskapsmän och forskare har gjort ett tydligt avsteg från den av FN- och övriga västerlandet hårt uppbackade hypotesen om att människan är orsak till den Globala Uppvärmningen (kan även beskrivas som: de naturliga modifieringarna och variationerna över århundradena i de komplexa lokala vädersystemen över jorden).

The Register >>>

The report by Japan Society of Energy and Resources (JSER) is astonishing rebuke to international pressure, and a vote of confidence in Japan’s native marine and astronomical research. Publicly-funded science in the West uniformly backs the hypothesis that industrial influence is primarily responsible for climate change, although fissures have appeared recently. Only one of the five top Japanese scientists commissioned here concurs with the man-made global warming hypothesis. JSER is the academic society representing scientists from the energy and resource fields, and acts as a government advisory panel. The report appeared last month but has received curiously little attention.

Om jag skall fortsätta lägga lök på lax, så meddelar vetenskapsmagasinet Nature att klimatforskarna har gjort en stor förlust i dagarna då en av deras satelliter, som skulle mäta och samla in data om CO2-sänkor och annat nyttigt klimatpropagandamaterial, kraschlandat i havet direkt efter uppskjutet.

En inte allt för avancerad gissning är att alltings bekyddare, den moderna Välfärdsstaten, och dess äganderätt till den ofantliga säcken med offentliga  medel skjuter till ännu mer pengar till sina fria forskare på området. Allt må göras för att upprätthålla skenet om att åtgärder är nödvändiga nu och visa vilka som skall sköta om det.

Animusic

Notgeld! Historien upprepar sig, kanske…

I dessa nödtider kanske det är dags att ta tag i saker och ting själv.

Den svenska kronan duger ju snart inte till nånting annat än att vi säljer ut landets tillgångar och stoppar in exportinkomsterna på konto i nåt skatteparadis. Nån ökad konsumtion för att rädda landet ur den globala ekonomins käftar lär inte hända om folk värnar om sina intjänade och hårt beskattade luftpengar.

Som en meningslös tröst i bedrövelsen så förväntas ett litet morganatiskt äktenskap få folket att vrida huvudet och tankarna åt ett annat håll för att glömma de mest akuta monetära bekymren.

Snart, efter denna furstliga förlovnings- och bröllopsyra, kanske vi istället får se till att trycka lite Notgeld, lite nödvaluta (se även: Fiat valuta) för att skapa nån slags stabilitet för oss konsumenter och arbetare, då den sturska lilla valutan SEK går mot sotdöden. Det räcker med Photoshop och en schysst fyrfärgs-skrivare numera.

notgeld

Ur Wikipedia:

[…] Den österrikiska skolans ekonomer anser tvärtom att konjunkturcykler skapas av en expansiv kreditpolitik. De menar att eftersom centralbanken skulle vara avskaffad i ett kapitalistiskt samhälle, skulle fiatpengar inte kunna uppstå och en guldmyntfot med privata valutor skulle användas. Om centralbanken inte fungerade som lender of last resort skulle fractional-reserve banking vara riskfyllt och olönsamt. Det skulle därför vara omöjligt för en bank att bedriva en kreditexpansion stor nog för att utlösa en konjunkturcykel. Enligt dessa ekonomer orsakas lågkonjunkturen inte av att tillväxten varit för hög, utan av att krediten expanderats, vilket lett till felinvesteringar. En del av tillväxten är strukturell, resten är skapad av kreditexpansionen. Om kreditexpansionen upphörde skulle även konjunkturcyklerna göra det. […]

Miljön som politiskt dragplåster

Alexander Sanchez är miljödebattör på Eudoxa och skriver klokt om det politiskt rödfärgade begreppet Försiktighetsprincipen.

Den princip som föddes i Rio-deklarationen 1992 om miljö och utveckling. I artikeln Den Reaktionära Försiktigheten berättar han hur miljörörelsen kom att införliva detta utvecklingsfientliga ord i sin politiska begreppsflora.

[…] Det är viktigt att komma ihåg att många av miljörörelsens ideologer på 70-talet hade ordentligt strikta ideal av ett decentraliserat, småskaligt och självförsörjande samhälle i tankarna, där motståndet definierades av kapitalism, sopberg, fågeldöd och allmänna utsläpp som hotade själva existensen för liv på jorden. Därför krävde man en fullständig omställning av samhället. När gröna aktivister kom att agera inom de vanliga institutionerna blev det tämligen tufft. Idéerna lyckades inte genomföra marschen genom institutionerna, just för att de handlade om att ta bort hela systemet. För att möta detta dilemma uppstod den gröna reformismen, först när man omformulerade sig så att idéerna passade in i det administrativa samtalet kunde de få genomslag. Många av den gröna reformismens idéer blev så integrerade i den politiska dagordningen att många nu uppfattar dem som neutrala och objektiva tankar. […] Från att ha varit mer av en praxis har försiktighetsprincipen kommit att framstå som ett värde i sig, i många fall som ett hinder för rationella lagbeslut inom främst miljöområdet, där drastiska appliceringar har begränsat tekniska framsteg.

——————————–

Försiktighetsprincipens fokus på total riskeliminering innan nåt av ett företags produkter kan godkännas om det finns risk att det inverkar skadligt på miljön eller folkhälsan skall ställas mot ett samhälles beredskap och kompetens att faktiskt besitta förmågan till kalkylerad riskhantering. Vi får en värld som påstås vara antingen farlig eller ofarlig (företagen står givetvis i det här sammanhanget för allt som är farligt) när vi istället borde lära oss vad som är tillräckligt säkert i den istället.

För att bättre förstå vad Försiktighetsprincipen innebär är det givande att läsa Angela Logomasinis När boten är värre än soten, en rapport om kemikaliepolitiken – REACH. Det är här Försiktighetsprincipens absurditeter spricker ut i full blom.

Ett viktigt fokus för REACH är att tvinga företag att ersätta så kallade ”farliga produkter” med säkrare alternativ. […] I slutändan lider dock subsititutionstanken av allvarliga brister. Den baserar sig på den felaktiga tanken att regleringar kan framtvinga produkter från industrin som är överlägsna dem som har beskrivits som ”farliga” i lagen. Om substituten verkligen var så överlägsna hade de varit framträdande på marknaden även utan regleringarnas påbud. De påstått säkrare alternativen används inte så ofta då de har alternativkostnader till säkerheten, exempelvis att de är dyrare, av lägre kvalitet eller har en högre frekvens av produktfel. I några fall har alternativen reglerarna utvalt eller förespråkat visat sig vara farligare än produkterna de ersatte eller att riskerna med substituten var sämre studerade.

När rätt bara helt enkelt är rätt och inte politik

Peter Schiff är ekonomen som förutsade den rådande ekonomiska kraschen och efterföljande krisen redan för fyra år sedan och hånades av alla ekonomiska för-stå-sig-påare och tyckare och politiker.

Nu sågar han alla regeringars agerande och fingrande i den ekonomiska politiken jäms med fotknölarna.

Det är politikerna som ställt till det här, enligt Schiff. De måste fås att förstå sin roll i det hela och träda tillbaka. Obama gör givetvis tvärtemot Schiffs råd. Höll han sina kladdiga fingrar borta i det här läget, så vore DET verkligen CHANGE.

Det är en dyster prognos Schiff gör för USA:s framtida roll i världen som dess ledande ekonomiska nation, om de fortsätter på Obamas inslagna väg att göra precis som sina politiska företrädare, nämligen att kasta friska pengar efter sjuka pengar, bara för att blidka en opinion.

Tyvärr går Schiffs varningsrop också att överföra på all annan konsensuspolitik i vår samtid. Den politik som påkallar samstämmighet och starkt enande mot de hotande farorna, både från himlen och underjorden, och som utesluter, pekar ut och fjärmar de som är kritiska till den taktfasta och uppblåsta hyllningsparaden.

Lögner, rena och skära lögner

How will we manage to get environmentalism out of the clutches of religion, and back to a scientific discipline? There’s a simple answer: we must institute far more stringent requirements for what constitutes knowledge in the environmental realm. I am thoroughly sick of politicized so-called facts that simply aren’t true. It isn’t that these ”facts” are exaggerations of an underlying truth. Nor is it that certain organizations are spinning their case to present it in the strongest way. Not at all—what more and more groups are doing is putting out is lies, pure and simple. Falsehoods that they know to be false.

– Micheal Crichton, i artikeln/föreläsningen ”Environmentalism as Religion” på Commonwealth Club, San Francisco, CA September 15, 2003

Megalomani, Makt och massakrering av världens ekonomier

Så varför är Riksbanken och resten av världens ekonomer så till synes inkompetenta? Varför tar de beslut som leder oss in i en accelererande spiral av höjningar och sänkningar som massakrerar ekonomin? Min gissning är professionel megalomani. För att staten och riksbanken desperat vill tro att de har makt över ekonomin, när det enda de har möjlighet att göra är att förstöra den. Detta har lett till en feltolkning som får dramatiska följder.

—–

– Hans Palmstierna, Newsmill – ”Riksbanken orsakar finanskriser”

Problematikens kärna

– En förklaring till att kapitalismen inte har fått den historiskt rättmätiga plats den borde i Afrika är att de flesta länder i samband med avkolonialiseringen föll offer för kommunismen. Planekonomi och centralstyrning passar väldigt bra ihop med eliternas maktanspråk och ambition att styra enväldigt. Frihet och kapitalism hade givit företagandet utrymme, medan regeringarna hade tappat i inflytande.

– James Shikwati, chef för InterRegion Economic Network (IREN) i Kenya

Geo-engineering i sann Sovjetanda

Det senaste påfundet i klimatkatastrofskretsar är att finna på tekniska lösningar för att gå in och laborera i jordens intrikata atmosfär för att KYLA NER JORDEN (gränserna för grönokratins galenskaper finner snart sina historiska paralleller).

I detta känsliga system vill nu forskare (och politiker) gå in å börja styra om under förevändningen att det måste göras NÅT NU, eftersom dessa människor är helt målstyrda på att den Globala Uppvärmningen (klimatets naturliga förändring) ÄR orsakad av människan (den politiska piskan och berättigandet) OCH att det därmed leder till en katastrof…om inget görs.

[…] There are many other problems. For example, they assume differences in the amount of iron are unnatural as are the variations in the number of phytoplankton. This false thinking is driven by the false assumption that change and variability are not natural in nature. […]

I en artikel på Environmental Research Web, säger John Latham på National Center for Atmospheric Research i Boulder :

The geoengineering community believes the chance of achieving the necessary reductions in CO2 to avert likely catastrophe are virtually zero, so it is necessary and responsible to examine alternative ways of stabilizing global temperature. […]

The trouble with the geoengineering at the moment, say the UEA researchers, is the lack of quantitative framework for evaluating projects. What’s more, they suggest that the enthusiasm of certain proponents has created a skewed view, where a handful of schemes are surrounded by bold but unsubstantiated claims.

Varför har fokus kommit att läggas på att stabilisera jordens temperatur? Den fluktuerar ju naturligt över decennierna, århundradena och millenierna? Är det någon som funderat kring faran med dessa geotekniska experiment och de olika klimatreglerande tekniska systemens konsekvenser OM de inte fungerar som det är tänkt i praktiken?  Om deras datormodeller inte går att föra över till verkligheten. Då kanske det verkligen blir läge att snacka om katastrof à la bästa Hollywoodscenario, ”The Day The Climate Engine Went Heywire”.

I det förra århundradet, då det fanns en teknokratisk förtryckarStat som kallades Sovjetunionen. Där, och då, i just denna stat fanns det inga hinder för vad man kunde åstadkomma med tekniken. Himlen är bokstavligen ‘the limit’.

Stora bevattningsprojekt sattes till exempel igång på 60-talet) för att vända de stora sibiriska flodernas lopp (Amur Darya, Syr Darya och Ob) för att odla upp öknen och framställa ris, meloner och sädesslag och framför allt det ”vita guldet” (bomull). Det var ju bara överflödigt eller dåligt utnyttjat vatten som rann ut i det insignifikanta ishavet i norr. Det kunde användas bättre genom att bevattna öknen. (Hur påverkar det isbildningen i ishavet i våra dagar?)

De flesta känner idag till att den en gång så mäktiga Aralsjön fick betala det högsta priset. Idag finns den inte kvar.

Andra liknande historiska geo-ingenjörsprojekt ägde ju rum under det tidiga kalla kriget, då både USA och Sovjet laborerade och experimenterade kring Climatological Warfare.

An even more gargantuan proposal aimed directly at climate. Around 1956, Soviet engineers began to speculate that they might be able to throw a dam across the Bering Strait and pump water from the Arctic Ocean into the Pacific. This would draw warm water up from the Atlantic. Their aim was to eliminate the ice pack, make the Arctic Ocean navigable, and warm up Siberia.

– Spencer Weart, i artikeln ”Climate Modification Schemes

Vad var det jag hörde någon säga? Försiktighetsåtgärder? Ja, jo, men det gäller bara när de neoliberala och neokonservativa krafterna bedriver sin miljö- och klimatförstörande egoistiska utveckling mot det DOM kallar välfärd och välstånd och utveckling för sig och sina kapital-imperialistiska intressen.

Vi Grönokrater och socialliberaler däremot vet ju vad som är bäst för ALLA.

eBoken så som den ska se ut

Amazon har uppdaterat sin ebokläsare Kindle och kommit med en nätt liten platta (eng. pad) med högkontrastskärm. Veckan Affärer berättar mer.

Tyvärr går utvecklingen i gamla Svitjod åt ett annat håll. Här är vi torsk på ljudböcker, fortfarande.

Företagen, den nya indoktrineringen och småbarnen

Glenn Beck har en synpunkt på det här med småbarn, miljön (och dess sammanblandning med Klimatet) och hur företag tillåts marknadsföra sig (om de bara gör som Det Politiskt Korrekta påbjuder, vill säga).

Beck berättar hur företag som säljer solpaneler tillåts komma in i klassrummet hos femteklassare och berätta om hur illa ställt det är med planeten jorden, miljön (och Klimatet) för att runda av det hela med en liten film om hur bra det är med solpaneler.

Indoktrinering och faktaförvirring om vår tids mest politiskt infekterade frågor, klimatet och miljön i samma andetag, i skolan hos femteklassare är helt OK tydligen, medan ondskefull TV-reklam riktad mot barn på ”bästa” sändningstid, ja, då har minsann den fria marknaden och de kapitalistiska och nyliberala krafterna gått för långt.

Det gäller att vifta med den röd(grön)a moralfanan i alla lägen, allt enligt devisen att ”Det som rött skall bli, må färgas i tid”.

Det är så här den korporativistiska särintressestyrda (kapitalstarka särintressen) staten (Crony Capitalism – KompisKapitalism) breder ut sig (och marknadsför sig). Det är dags att göra med Kapitalet som en gång med Kyrkan. Innan det är för sent.

OK. Tillbaka till förnuftet, men…

Äntligen hävs det tidigare fullkomligt stupida beslutet att förbjuda ytterligare utbyggnad av kärnkraften. Alliansen visar fram en allt starkare och tydlig politisk körriktning i förnuftets anda. Snyggt! Ett val för 2010, kanske. I brist på annat, menar jag.

Dock finns det smolk i bägaren. De verkar inte ha förmåga att styra undan från det monomana mantrat om klimatutsläppen. Vi skiter väl högaktningsfullt i hur deras inompolitiska klimatmål skall uppfattas av omvärldens politikerfrälse. Det borde räcka att säga att vi på sikt skall göra samhällskritiska funktioner oberoende av fossila bränslen.

Villfarelsen som  skapas med sånt prat är t.ex. att Bensin och diesel kommer att försvinna som drivmedel av fordon. Saken är den att, så vida inte politiker rätt upp och ner förbjuder fossila bränslen så kommer de att alltid leva kvar vid sidan av alla dessa fina, dyra och framkrystade förnyelsebara energikällor, hårt beskattade och subventionerade med dina skattepengar, käre medborgare.

Fossila energislag kommer inte att försvinna. Den makten har inte politiker med mer än att de upphäver och förbjuder vissa inslag i den fria marknaden och i din och min frihet. Och vad såna politiker kallas vet vi alla.

Man kan som sagt inte begära allt av en politiker. Ett steg fram och ett halvt hopp tillbaka får väl ses som acceptabelt under rådande omständigheter.

Ytterligare ett steg mot miljöfascistisk övervakningsstat

Har du fått din elmätare utbytt ännu? Oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet så skall nu din elförbrukning läsas av på mikroöret. Det låter väl bra tycker du, kanske?

Bered dig då på att detta är den politiskt uppsminkade framsidan av den verklighet som presenteras för dig, o du naive, blåögde medborgare. I förlängningen är det ditt avtryck som förorenande människa på jorden och av klimatet som skall mätas och beskattas, styras upp och regleras. Känner du smaken av tvångströjan?

De nya elmätarna är ytterligare en byggsten i framväxandet (medvetet eller omedvetet) av den totala (miljö)övervakningsstatens infrastruktur. Allt görs givetvis för allas bästa och för miljöns bästa (detta är sminket). Michael D. Mehta är professor i sociologi vid Winnipeg University och har givit sin syn på denna samhällets panopticering (Allseende, Panopticon Society) och övervakning av medborgarna. I detta sammanhang är även TELDOK-rapporten ”Kan Storebror hejdas” intressant läsning.

Det som inte nämns är att all den insamlade data som den här precisionsmätningen av folks elförbrukning för med sig kommer att fungera som statistiskt underlag för ambitiösa och karriärkåta politiker att ytterligare införa tekniska kontroll- och styrmekanismer för att minimera dina felaktiga livsval (under förespeglingen att dessa livsval är katastrofala för Klimatet och Miljön).

Påtryckningsmedel via skatteuttag tycker politikerna är förlegat och alldeles för trubbigt och långsamt som styrmedel. Du konsumerar och lägger ju ändå inte pengarna på det dom vill. Du uppför dig ju som en virrpanna i verkligheten anser dom. De vill ju bara hjälpa dig att hålla en rakare linje genom livet angående dina livsval. Att dina livsval antingen påtagligt fördyras och din frihet minskas bekymrar dem mindre.

Allt det här kommer ju till för att de anser att du inte är att lita på, att du inte förstår ditt eget bästa, att du inte förstår klimatets och miljöns och den här planetens bästa och därför behöver lite hjälp på traven för att göra de korrekta livsval du hade gjort om du bara hade varit lite klokare och förnuftigare.

Nu spelar det ingen roll att du är lite dum i huvudet eftersom politikerna i den Goda Staten tar hand om den här svåröverbryggade problematiken med vår medborgerliga dumhet och oförmåga att marschera i snöräta åsiktsled…för allas bästa.

Pär Ström på Den Nya Välfärden gav sin syn på det hela i Expressen i artikeln ”Stoppa miljö-STASI”. Karl Palmås, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som forskar på företags roll i samhället, har en mer förlåtande och kanske mer nyanserad syn på det hela i artikeln ”Efter Storebror: Demokratiserad övevakning och kontrollsamhälle” i Fria Tidningen:

Samtidigt kan beteendemönster hos medborgare bara påfinnas om det finns en rik tillgång på rådata. Kontrollsamhället förutsätter därför existensen av ett brett lapptäcke av överlappande datakällor. Dess utveckling är alltså i symbios med intensifieringen och demokratiseringen av traditionell, panoptisk övervakning. […]

Vad är det då som gör kontrollsamhällets metodiker så attraktiva? En viktig förklaring är att de blir alltmer nödvändiga för att bibehålla ordning i en tid då medborgare rör sig fritt mellan olika panoptiska institutioner. Medborgare – och än mer de kunskaper och ‘andar’ de besitter – är inte längre låsta till en bostad, en företagsbyggnad, eller ett nationellt territorium. […]

Samtidigt kan beteendemönster hos medborgare bara påfinnas om det finns en rik tillgång på rådata. Kontrollsamhället förutsätter därför existensen av ett brett lapptäcke av överlappande datakällor. Dess utveckling är alltså i symbios med intensifieringen och demokratiseringen av traditionell, panoptisk övervakning. […]

Denna dubbla utveckling – demokratiserad panopticism plus kontrollsamhälle – följer alltså inte någon ‘masterplan’, sammansatt av konspirerande mörkermän. Det är snarare tillfälligheter som gjort att dessa två samhällstrender börjat samverka och bilda en sammanhängande logik. Samma gällde för övrigt framväxten av panoptiska organisationer, som fängelset och fabriken. […]

Samtidigt gör ju ordningsmakter sitt bästa för att positionera sig i detta framväxande samhälle. För det första har stater fortfarande bäst tillgång till information från panoptisk övervakning. För att få ett försprång i kontrollsamhället måste ordningsmakten få tillgång till så många överlappande datakällor som möjligt. Den information som skapas ur demokratiseringen av panoptisk övervakning har alltså en tendens till att ändå, när politiker spelar sina kort väl, hamna i staters händer. Ett bra exempel är det datalagringsdirektiv som Bodström drev igenom i EU-parlamentet, direkt efter terrorbombningarna i London. […]

För den som ändå känner att denna tvångströja blir för mycket, och att han/hon inte kommer att palla trycket med mindre än att sälja sin moral till djävulen, så finns det tröst i bedrövelsen.

Motkraften som sakta växer fram går ut på s.k. sousveillance (franskans ‘sous’ – under). Enligt NY Times skall ursprunget till sousveillance vara när Rodney King misshandlades brutalt av några Los Angeles-poliser och allt videofilmades av en förbipasserande medborgare.

Det är en MAD, MAD, MAD Värld!

The U.N. is a place where governments opposed to free speech demands to be heard!
—–
– Alfred E. Neuman

Det Globala Uppvärmningstestet

sun_clipart_81

********************************************

Hur oberoende är du i ditt tänkande i fråga om allt som sägs i klimatdebatten? Har du en vag känsla av att du kanske är manipulerad? Håller du tyst med dina åsikter för att inte bli utpekad, utskrattad eller utsatt för hot, elakheter eller andra subtila otrevligheter i vardagen bara för att du anar att det inte är riktigt rätt det här med klimathysterin?

Heartland Institute har komponerat ett litet test med enkla frågor kring de vanligaste påståendena i debatten.

Vågar du testa dig själv och dina, ähum, klimatkunskaper?

THE GLOBAL WARMING TEST

J. Hansens f.d. chef avslöjar sig som Klimatskeptiker

Bloggen Watts Up With That? Har uppmärksammat ännu en avhoppare från det totalitära klimattåget som rusar mot katastrofens brant.

Den här gången är det ingen mindre än James Hansens tidigare chef John S. Theon, f.d. chief of the Climate Processes Research Program at NASA och även tidigare Chief of the Atmospheric Dynamics & Radiation Branch, som slänger av sig tvångströjan. Det blev väl alldeles för varmt till slut, kan man gissa.

Han uppskattar tillfället att äntligen få berätta att han anser att människan inte är orsak till den påstådda och eventuellt katastrofala förändringen av klimatet.

I appreciate the opportunity to add my name to those who disagree that global warming is man made,” Theon wrote to the Minority Office at the Environment and Public Works Committee on January 15, 2009. “I was, in effect, Hansen’s supervisor because I had to justify his funding, allocate his resources, and evaluate his results […]

[…] Hansen was never muzzled even though he violated NASA’s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankind’s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1988 in his testimony before Congress

För nytillkomna i klimatdebatten så är James Hansen NASAs chefsklimatolog (nä, inte kosmetolog, klimatolog. Fast vid närmare eftertanke, så…) på GISS (Goddard Institute for Space Studies) och den man som först började yra om klimatet och en stundande katastrof 1988 i  USAs Kongress. Han är även den vars klimatdata det oftast citeras från och refereras till i gammelmedia. Ja, ni vet de där tidningarna och journalisterna som totalt tappat bort sitt updrag om att granska, kritisera och ifrågasätta Maktens (VälfärdStaten) skenbara särintressedemokrati i Sverige.

Det är någonting speciellt med alla dessa f.d. chefer och pensionerade forskare och vetenskapare. De har en förmåga att låta tunga löpa fritt och säga som det är och det dom VERKLIGEN anser, tycker och tänker EFTER de slutat sina forskarkarriärer.

Tänk även på att det endast behövs en enda person som har rätt när det gäller vetenskap och forskning. Därför är det intressant att ta del av denna U.S. Senate Minority Report.

Några minnesvärda citat ur kommentarerna:

Greg F

C’mon now, we all know James Hansen is a top of the line scientist without a politically motivated bone in his body.

Not entirely accurate, he does have one bone that is politically motivated. Unfortunately it is his jaw bone.

***************************

bucko36

“Fresh Air” seems to be “leaking” from inside the NASAs “hot air” balloon! It’s about time.

***************************

Robert Wood

Psi:

there are many very important sub-grid scale processes that the models either replicate poorly or completely omit…” Can someone explain what this means?

What is meant is that the models are useless.

****************************

George M

Unfortunately, this is another sterling example of NASA’a dysfunctionality; boss fails to discipline underling. Probably to keep the funds rolling in. Sad, isn’t it? Maybe the oil companies should buy NASA. See how that sits with the greenies.

****************************

David Ermer

Unfortunately this will make absolutely no difference in the ’scientific’/political debate. It will be ignored and I predict this guy will be characterized as having senile dementia or some such.

****************************

Craig M.

This will not get nearly as much media coverage as “Climate change irreversible for 1000 years”, “Obama gets a new dog” or “Britney Spears goes to the washroom”

****************************

Kamikaze Highlanders

I Socker-Connys värld

De verkliga förnekarna i klimattramsdebatten är dom som använder vetenskapen som ett politiskt verktyg och slagträ (eller järnrör) för att skrämma värnlösa medel-svenssons med vetenskap genom att utelämna viktiga saker, genom att inte berätta allt, och vill därmed få sakernas tillstånd att framstå som värre än vad de egentligen är.

Ett flagrant exemplet på detta hittade bloggen Reference Frame på RealClimate Science och i David Archers artikel ”Is The Ocean Carbon Sink Sinking” där han hävdar, helt i motsats till Henrys Lag om flyktiga gasers tillstånd/löslighet i vätska givet olika temperaturer och tryck, att Världshavens funktion som en CO2-slukare har flippat ut och nu slår tillbaka och börja släppa ut gasen CO2 istället eftersom haven nu har fått nog (Nature Strikes Back – beprövat Hollywood-tema i diverse katastroffilmer).

The Southern Ocean is an important avenue of carbon invasion into the ocean, because the deep ocean outcrops here. Le Quere et al. [2007] diagnosed the uptake of CO2 into the Southern Ocean using atmospheric CO2 concentration data from a dozen or so sites in the Southern hemisphere. They find that the Southern Ocean has begun to release carbon since about 1990, in contrast to the model predictions that Southern Ocean carbon uptake should be increasing because of the Henry’s Law thing.

”The Henry’s Law thing” skriver han i förminskande ordalag. Ja, vilken irriterande kille den där Henry är med sin förbenade naturlagskonstant som stör hela klimatalarmismens upplägg.

För den oupplyste om Henrys lag kunde Archer kortfattat talat om vad denna lag innebär för förekomsten av CO2 i vår artmosfär. Per-Olof Persson said på Danne Nordlings blogg och artikeln – ”Har människan ingen påverkan på klimatet?”

Givetvis har denna påstådda urflippning och detta nya katastrofscenario som Archer presenterar sin orsak i att vi, de infantila i politikens mottagande ände, släpper ut CO2 från våra älskade bilar, industrier och vedeldade böcklingrökerier och bastubodar och allt annat kärt du kan tänka dig som eldas med vedträ eller olja.

Att allting i det globala klimatet är i balans, trots klimatets tillsynes oordnande, entropiska (termodynamiken) karaktär, och att Henry’s Lag i det här fallet utgör en naturkonstant som är omöjlig för oss människor att påverka är det sista etablissemanget i den här frågan vill att svenssons skall känna till, än mindre känna sig bekväma med.

Lite skrämseltaktik får fart på all rörelseförmåga verkar de och deras polare resonera. Att det även gäller rörelseförmågan mot en samhällsutveckling ut över stupets brant verkar inte bekymra dom.

Det verkar räcka med goda avsikter vad gäller det mesta i dessa tidevarv. Kritik mot inkompetens i det rådande etablisemangets göranden och låtanden avfärdas som halsstarrighet, elakhet, cynism, inhuman högerpolitik, fascism och allmän övermänniskomentalitet (vilket Nietzsche i den överförda populära felaktiga betydelsen inte hade nåt med att skaffa. Men det är en helt annan diskussion).

Går det fel står alltid en ny villig politiker beredd att ta itu med problemet tills det går fel igen och nästa går upp på podiet, och…ja, och så där fortsätter det, i trots mot all opolitiserad kritik med fårets intelligenta blick understött av plakat-, slagords- och gatuparlamentarikernas ivriga tillrop.