Köp en gris, nu utan säck, kanske…

Webaidshop.se är ett verkligt bra nytänk vad gäller att hjälpa fattiga runt om i världen. Shopen är en del av Läkarmissionen. Här går pengarna raka vägen till dom som behöver hjälpen, inga omvägar via diktaturers ämbetsmannafickor där pengarna och därmed hjälpen snabbt går upp i rök.

Webaidshop blev av tidningen Internetworld utsedd till Sveriges 13:e bästa webplats och dessutom utsågs denna biståndsbutik, som de själva kallar sig, till årets bästa nytänkare 2008.

Alltså, om du vill göra verklig skillnad och bidra med nåt för fattiga människor ute i världen så köper du en gris åt en familj i Burkina Faso eller en möjlighet för ett barn att lära sig skriva och läsa i sin nya byskola.

Utförligare läsning om de generella principerna och det alldeles lysande med ett sånt här initiativ kontra den svenska statsreglerade biståndsprocenten till diverse korrumperade regimers fickor kan du läsa om hos erixon i hans artikel, ”Köp en gris – stöd etiopisk företagsamhet”.

– – – – – – – – – – – – – – –

UPPDATERING: Tyckte hela upplägget verkade störtskönt tills jag surfade in på den här länken på webaidshop.se. Vad möter en om inte mytskapande nonsens om det gudsgoda vänsterflumbegreppet CSR (Företags Sociala Ansvar) och politiskt korrekt propaganda om klimatkompensering.

Att det aldrig kan finnas biståndsverksamhet som kan ge fan i att moralisera över mitt/vårt västerländska framgångsrika välståndsskapande sätt att leva och bygga i tillvaron för att skapa bättre liv åt människor.

Det är sanslöst alltså, ingenstans går människan fri från välmenande korrekthetens apostlars inbillningar och snedvridna föreställningar om saker och ting.

När skall goda och kunniga människor lära sig att företag tar ansvar bara genom att finnas och anställa människor  och ge dem lön och investera och utvecklas och gå med vinst på den ort de befinner sig. Det är att ta SOCIALT ansvar som företag.

Allt annat är vänsterpolitiska och retoriska flumkonstruktioner som enbart grundar sig i bristande kunskaper om grundläggande företagsamhet och organisationskänsla och hur företag leds, sköts och utvecklas.

Det finns inget inneboende, grundläggande ont eller förstörande i företagsamhet eller företagande i sig som därför måste regleras enligt nån slags nyuppfunnen vänster-moralkodex (vanligtvis) för att bli godtagbart…eller, håll i er nu, LÅNGSIKTIGT HÅLLBART.

Bilden av hur företagande gick till på sina håll en gång i tiden har ju bibehållits och vårdats väl inom vänsterretoriken. I den fria företagsamhetens begynnelse och guldålder hämtar de sina exempel på hur det går till överallt 150-200 år senare, nämligen om hur företagande rövarbaroner bara går in för att utnyttja fattiga människor till undermåliga löner och sticka från orten när det inte är lönsamt längre.

Detta är ju enskildheter som lokala lagar och regler säkert har större orsak till, mer än den lättköpta inbillningen att det är så företagsamhet fungerar regelmässigt över allt. I all vänsterretorik blåses alltid enskilda företeelser som de avskyr upp till generella företeelser och bildar exempel på hur nånting är eller fungerar generellt.

Vänsterretoriken på det här området fungerar precis som logiken i etablissemangsmedia, där det sällan förekommande i en i övrigt normalt fungerande värld som uppmärksammas med världskrigsrubriker, det ovanliga skjuts fram, det avvikande uppmärksammas, vardagsdramatiken skall hittas i en lagom stark vinkling om hur det hela egentligen gått till och sen körs allt runt i manipulationskvarnen och skickas ut till röstboskapen (politikernas syn på medborgarna, inte min) tills det framstår som en generell företeelse om hur illa tillståndet faktiskt är, hur allvarligt och på randen till katastrof det egentligen är, om inte…

Påverkar ett företag omgivningen eller orten eller de anställda negativt så till vida att den enskilde företagaren uppenbarligen bryter mot lagar och förordningar de är satta att följa, ja då kan man börja tala om bristande företagaransvar.

Tyvärr har trendmedvetna vänsterprogressiva taktiker lyckats införa de två motbilderna ”Snäll” kontra ”Elak” i det här ämnet. Vem och vilka som befinner sig i vilken kategori är inte svårt att lista ut.

Som sagt, företag tar ansvar bara genom att lokalisera sig på en ort och investera och utvecklas där. Resten av ansvaret ankommer på politikerna som sätter upp regler, lagar och förordningar och höjer, alternativt sänker, skatter och avgifter (!) kring företagsamhet i stort.

En sak dessa politiska taktiker missade när de försökte ”fånga in” de elaka företagen i sitt kontrollnät var och är att det inte finns några ”andra” nyttiga aktiviteter som är skilda från företagens vinstintresse. Ett företag som får vinst och går med vinst tar sitt ansvar.

È Capice?! 😉

Politikens logik

Göteborgs mäktige män och kvinnor har tydligen bestämt sig för att införa trängselavgift så de därigenom får mer pengar att spendera på saker de anser att göteborgarna behöver. Finns säkert nån passus om klimatet, miljön och naturen inbakad i motiveringarna också.

Apropå detta råkade jag läsa bloggen Hayek-Institutet Sverige där S R Larson skriver om dessa avgifter i Stockholm under rubriken ”Trängselavgifter och Dagens Politiska Garv”. Ett citat:

En av de mest komiska skatter som uppfunnits av skattetörstande spendoholics i Riksdagen är trängselavgiften. Så har fungerar den: folk som åker bil betalar en avgift for att åka in i Stockholm; pengarna går till att bygga ut kollektivtrafiken; skatten gör att fler väljer att åka kollektivt; när fler åker kollektivt minskar intäkterna från trangselavgiften; när intäkterna från trängselavgiften minskar, minskar också investeringarna i kollektivtrafiken.

Måhända nåt att tänka på för de skattepröjsande göteborgarna i allmänhet och skattepengsgödslarna vid Gustav Adolfs Torg i synnerhet.

Sammanfattningsvis kan bara sägas att vi får ytterligare en skatt lagd på våra axlar och samhället som helhet blir ytterligare en aning fattigare.

Det är marknaden och den ekonomiskt fria individen som bäst vet hur pengarna i samhället skall allokeras. Men det är som det är med det mesta när det gäller mänskliga kollektiva göranden och låtanden, att ”sent skall syndar’n vakna” och då kostar det ytterligare lite till av dina intjänade skattepengar för att ställa allt till rätta.

Att sticka in huvudet i Lejonkulan

Som bekant gäller att den som kritiserar en genusanalys egentligen är förblindad av sin egen delaktighet i genusordningen och därför utgör ett levande bevis på dess existens. Alltså kanske jag inte borde förstärka genusvetarnas teorier genom att ta upp dessa rapporter. Men eftersom det huvudsakligen inte är genusvetare som läser min blogg så tar jag mig friheten att skriva om ytterligare en i raden av alla genusflumanalyser som ska göra världen till en bättre plats.

Tanja Bergkvist är sannerligen en modig kvinna. Hon kritiserar den pseudovetenskapliga genusforskningen stenhårt, ingående och färgstarkt och inte minst med stor humor på sin blogg.

Hon är till och med så modig att hon klampar in på  6th European Conference on Gender Equality in Higher Education som hålls på Stockholms Universitet, nära hennes egen Matematiska Institution.

I´m crazy ´bout the Mercury…

bulbs

Efter den första september är det glödlampsförbud i Peoples Republic of European States (Friendly name: EU).

Det är så vansinnigt så det trotsar all beskrivning. Det är rent ut sagt provocerande för fria, förment självständiga medborgare.

De miljöreligiösa i PRES ekodesignkommittée (visst låter det fint) anser på fullaste allvar att energibesparingar via glödlampsförbud (för klimatets skull) och övergång till lågenergilampor som innehåller kvicksilver är ett smart drag för att förhindra de annalkande katastroferna.

Då skulle jag vilja säga att då har de inte nämnt den verkliga katastrofen, den annalkande energitillgångskatastrofen. Den kommer däremot att bli verkligt påtaglig. Så påtaglig att du inte kommer att se den eftersom du inte kommer att ha råd att ha dina fina lågenergilampor tända…i framtiden.

De försöker verkligen med all sin intelligens övertyga sig själva (och oss, givetvis) om att ”de gamla lamporna” är värre miljöbovar än de nya med kvicksilver i, så att vi skall svälja dumheterna. Kolla bara på produktionskostnaderna för lågenergilamporna. Suck!

Beslutet att fasa ut glödlampor är det femte produktkravet som faller under det så kallade Ekodesigndirektivet, även känt som EuP, och som syftar till att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen.  – Elektroniktidningen

Det är bara att inse att det inte är farligt med kvicksilver för miljön (eller klimatet, hehehe) och i synnerhet inte för dig i ditt hem om lampan skulle råka gå sönder, käre medborgare.

EU säger ju så å då måste det vara så. Jag menar, många av oss har ju skiten i munnen till och med, så det kan nog inte vara så farligt. Kemikalieinspektionen har dock en sak att säga i frågan.

Bygg fler nya moderna kärnkraftverk så slipper vi det här meningslösa, förnuftsbefriade tjatet om nedskärningar, avvecklingar och besparingar på energi. Det är mer energi vi behöver, inte mindre. Det är energitillväxt vi behöver, inte energiavveckling.

Är det ingen som frågar sig längre varför framtidens energi kommer att bli oerhört mycket dyrare om vi fortsätter som vi gör? De säger att vi måste göra energibesparingar för … miljön och klimatets skull!? Det är den fina politiskt korrekta förevändningen dom levererar så allvarligt och högtidligt åt oss. Här är det inte fråga om demokrati längre. Man skall därför betrakta följande:

En ökning med 20 TWh vindkraft innebär, jämfört med motsvarande produktion av ny kärnkraft, en fördyrad elproduktion med cirka 6 miljarder kronor per år. Dessutom innebär det sannolikt en tredubbling av kostnaderna för elcertifikatsystemet. Något som elkonsumenterna får betala.

Det är bara att böja sig framåt o ta emot, käre medborgare. Vi får väl hoppas att verkningarna från den andra vågen i den globala ekonomiska krisen klingat av vid det laget.

Saken är den att socialister vill backtracka hela den västerländska utvecklingen eftersom deras energipolitik kräver mindre energiförbrukning i framtiden eftersom alla energikostnader kommer att bli skyhöga, då de tillgängliga energislagen kommer att vara färre, typ vindsnurror, solkraftverk, vågkraftverk, och allsköns diverse andra hobbyenergislag som tänkas kan. Det är det dom förbereder oss alla för.

Det är bara att skaffa Nightvision Goggles så man är förberedd när mörkret breder ut sig fullständigt.

Uppdatering 091008: För att nu göra ont värre för alla klimattroende som anser att CO2-utsläpp är ett reellt problem så visar en rapport från Tekniska Högskolan i Finland att förbudet mot de gamla hederliga glödlamporna och introduktionen av de livsfarliga kvicksilverlamporna ökar CO2-utsläppen.

Men det är klart, de där finska forskarna är väl köpta av nåt ovetenskapligt, oseriöst, kommersiellt, plantförstörande, rövar-kapitalist-intresse.

1968 är tillbaka i politiken

Glenn Reynolds, mannen bakom bloggen Instapundit och Pajamas-TV, samtalar med Reason Magazines Nick Gillespie på Reason TV om sin syn på samtiden, Heinleins Libertarianism, Sarah Palin och att han inte är republikan.

Klimatvetenskap värd namnet

Här är en Youtube-video (6 delar) för alla klimat- och naturreligiösa undergångsalarmister. Den borde ha nånting att lära dem. Men tyvärr lär det inte bli så.

Dock, sån här konstruktiv, ifrågasättande, skeptisk och neutral information som nyanserar samtidens rådande klimathysteri börjar bli allt vanligare på de flesta håll.

Det verkar som om det börjar gå upp ett ljus för allt fler människor och, inte minst, forskare och vetenskapsmän på alla områden om hur våldtagen, misshandlad, politiserad och korrumperad vetenskapen inom detta vetenskapliga fält blivit under allt för lång tid av dessa klimathysteriker, de flesta av dem med en politisk ”vänsteragenda” i bakfickan.

Videon har förmodligen samma inverkan på klimathysterikerna och naturromantikerna som vitlök och kristuskors på vampyrer.

Detta på grund av det enkla faktum att den använder sig av riktig vetenskap som verktyg för att granska och ifrågasätta, istället för att använda vetenskapen som ett förvanskat och förvanskande politiskt propagandaverktyg till att banka in den rätta tron och de rätta åsikterna i alla storögda, åhörare i klimatkyrkoförsamlingen.

Och en sak skall vi definitivt inte glömma, ”The science is NOT settled”. Klimatreligionens inkvisitionsbödlar hävdar gärna att diskussionen i klimatfrågan är fastställd, all övrig diskussion är är meningslös, alla forskare (som är nåt att räkna med [enligt inkvisitorerna]) är eniga, det finns inget mer att diskutera.

Låter som ett tankeförbud i stil med det svenska tankeförbudet kring kärnkraften när det begav sig. Tur att IPCC inte stiftar lagar,… eller?