IPCC-professor avslöjas som skeptiker

En av de stora i IPCC, Mike Hulme, säger så här om klimatfrågan i artikeln ”We can´t solve global warming says climate change Professor”:

Can we solve climate change?
No we can’t, according to a leading climate change professor.

Mike Hulme professor of Climate Change at East Anglia University reckons we are heading up a ”dead end” by putting climate change science at the top of the political agenda.

In fact he thinks we are pretty arrogant to think we can control the climate.

Mike, who has spent the last 25 years researching climate change, has just written a book Why we disagree about climate change where he questions why climate change has become ”the mother of all issues.”

Men om Hulme nu menar att det är så arrogant att tro att vi människor kan kontrollera klimatet så måste det ju med all logisk relevans vara lika omöjligt för oss att ”påverka” detsamma i den påstått katastrofala riktningen som hela miljö-, klimat- och undergångsindustrin nu hävdar, eller hur?

Nåväl, Hulme säger vidare:

We shouldn’t be framing climate change as the problem that we have to solve above all others. If we do that we have constructed an unsolvable dilemma because of the multiple reasons why we disagree about climate change. We will never converge on a set of solutions.

Hulme tycker att vi istället skall hantera klimatförändringar som en idé, som demokrati ungefär, alltså ett förhållningssätt som vi är satta att leva under och som kan motivera oss att leva bättre och agera lokalt och regionalt och kanske satsa på att utplåna fattigdom istället.

Instead we should treat climate change as an idea like democracy or justice motivating us to live better so that we can act locally and regionally to get cleaner air, or power or eradicate poverty.

Sant och intressant för att komma från en IPCC-professor. Men insiktsfulla och tråkiga verklighetsbetraktelser lär ju inte få nåt fotfäste i klimatkatastrofsrörelsen eftersom det skulle innebära att vi alla då sätter oss ner i båten i klimatfrågan och fortsätter med det vi förut pysslade med…nämligen att bygga välstånd (=minskad fattigdom), utveckla kärnkraften, öppna upp världshandeln, avskaffa tullar och öppna upp gränser för folk.

Hulme är dock ingen hemsk klimatförnekare, där har inget förändrats i hans syn:

Let’s be very clear about this I’m not denying climate change. I’m not questioning the fundamental science here. Humans are altering the climate around the world in my mind there’s no doubt about that. And climate has an effect on eco systems around the world

Dock ser han vissa faror med vad åtgärderna kan ställa till med:

Mike says the way we are tackling climate change could even lead to reactionary and authoritarian policies such as sending mirrors into space or spraying aerosols in the atmosphere.

Och som alltid är det lika roligt att läsa kommentarerna från läsarna. Carbonicusa, säger t.ex. så här:

The professor is right and the watermelon (green on the outside and ”red” on the inside) eco-socialist commentators are wrong. Get over it. We have more pressing issues. Learn about the environmental kuznets curve, people. What you are advocating flies in the face of the facts.

En kommentator, Stefan, säger så här:

Even if we were ”driving” climate change, ”we” are a mass of six billion people. There does not exist a single intentionality, which could decide to simply ”stop”. We are not a united humanity. We are not the Borg with a central controlling queen. We are six billion individual egos all living in different life conditions, with different needs and wants. Just because a few educated western intellectuals think we should become a united humanity because we ”must” doesn’t mean the six billion think the same. A central issue does not in itself unite anyone. God was a central myth and that idea only united a few hundred million in a very loose sence–dress codes and some behavior. It certainly didn’t liberate or free anybody. Now the environmentalists want to unite us. Not going to happen. Environmentalists have an ignorance about human nature. And saying ”but we have to” is not going to make it happen. Jesus and Buddha tried to teach a higher nobler morality of spiritual unity over 2000 years ago and look what became of all that.

Så här illa kan det oxå gå

Följande är så dumt och tokigt att det trotsar all beskrivning. En annan form av katastrof, så tag varning:

För att underlätta för vår valda regering att fatta de långtgående beslut som krävs för att avvärja klimat­hotet kommer vi under en tid att avstå från all konsumtion över det grundbelopp som finns fastslagen i välfärdspraxis, i Sverige allmänt kallat socialbidrag. Tiden vi valt för denna manifestation är från den globala aktionsdagen 24/10 till köpenhamnsmötets slut 18/12. Vi kommer under denna period inte att röra någonting av det vi tjänar eller av våra tillgångar utöver detta belopp. Vi gör detta för att visa att vi är beredda att minska vår privatkonsumtion för att rädda klimatet.

Citatet kommer från de välmenande och godhjärtade, men tyvärr imbecilla, i föreningen Klimataktion.

Roland Fransson skriver bättre om detta nutidsfenomen. Undrar när vi nånsin kommer att träda in i The Age of Science and Reason 2.0 eftersom ljusskenet, värmen och kunskapen om alla vetenskapliga och övriga landvinningar från Upplysningstiden på 1700-talet börjar falna och ebba ut.

Ju mer information och fakta människan har att tillgå desto högljuddare, dummare och mer infantila grupperingar i samhället verkar det uppstå.

Say cheeze….

Eld eller is som undergångsmodell

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

– Fire and Ice, R. Frost, 1920

Olja är abiotisk, inte fossil, säger forskare

Först var det kurvdiagrammet som kallades ”Hockeyklubban” och som sen visade sig vara helt bort-i-tok fel.

Vidare har vi begreppet ”Peak Oil” som sägar att att jordens olja är fossilt bränsle och därför är en ändlig resurs.

Tydligen är det snart dags att kanske tänka om och vederlägga även detta, enligt artikeln ”Discovery backs theory oil not fossil fuel” som publicerades i Science Magazine och berättar om en studie som har sin utgångspunkt i teorin att olja inte är fossil utan abiotisk, alltså att den genereras av icke-levande faktorer i jordens mantel snarare än från gamla döda skogar och dinosaurier:

A study published in Science Magazine today presents new evidence supporting the abiotic theory for the origin of oil, which asserts oil is a natural product the Earth generates constantly rather than a ”fossil fuel” derived from decaying ancient forests and dead dinosaurs.

Man kan bli fundersam för mindre. Sen gynnar det ju inte saken, tror jag, att forskaren som påstår allt detta, Giora Proskurowski, tagit en gammal nazi-forskares grundforskning och en formel kring hur man gör olja av kol till hjälp för att verifiera sina påståenden.

För att nyansera det hela hittade jag även denna artikel där den mesta och bästa upplysningen faktiskt står att finna hos ”admin”, den som sköter om kommentarerna till artikeln, ”Oil is not a fossil fuel, and CO2 is a victim of Green Hysteria”.

Även här finns mer att läsa och här, och här.

All In the Name of…CO2

Bloggen The Climate Scam pekar på en artikel i The Economist, ”Fewer feet, smaller footprint”, som tar upp de rödgrönas lösningar på det dom anser vara nutida springande och starkt akuta problem, nämligen överbefolkning (!) och utsläpp av CO2 (klimatkatastrof).

Forskaren Thomas Wire menar att för att komma åt den globala uppvärmningen är den familjeplanering han föreslår fem gånger effektivare än de vanliga åtgärderna de rödgröna basunerar ut via sina mediamegafoner.

Mr Wire points out that if all women who wanted contraception were provided with it, it would prevent the release of 34 billion tonnes of carbon dioxide between 2010 and 2050.

Visst. Det stannar säkert vid att bara dela ut kondomer och andra preventivmedel. Behöver läsarna påminnas om historia som verkar upprepa sig? Behöver läsarna påminnas om Gunnar och Alva Myrdal? Behöver läsarna påminnas om socialistiska befolkningsteorier?

Skapa bara ett tillräckligt stort yttre hot där det krävs åtgärder NU och som ALLA måste samlas kring eftersom det är akut. Det räcker för att alla locka fram de mest avskyvärda tänkarna och forskarna och de mest maktgalna och skrupellösa politikerna.

Jag höll på att glömma att det även lockar fram den rätta färgen på vissa journalister:

Given the myriad of other reasons to limit human fertility […], your correspondent (alltså artikelförf. min anm.) cannot help but commend the report to mandarins meeting in Bangkok on September 28th to discuss the forthcoming United Nations Climate Change Conference in Copenhagen.

Monopol+Vetenskap+Politik=Propaganda

EN RÄTTEGÅNG UTAN FÖRSVARARE

är bluff och bedrägeri

AFFÄRSVERKSAMHET UTAN KONKURRENS

är monopol

(klimat)VETENSKAP UTAN DEBATT

är propaganda

Handbok för klimattänkare

Följande citat är saxat ur ”Handbok för klimattänkare” (finns som pdf-fil hos JoNova) och är en alldeles lysande kritisk studie över den rådande klimatalarmismens bevekelsegrunder, deras argument och dess ovetenskaliga fundament.

Det finns inga övertygande vetenskapliga belägg för att människans utsläpp av koldioxid, metan eller andra växthus- gaser orsakar eller inom en nära förestående framtid kommer att orsaka en katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och en rubbning av jordens klimat. Dessutom finns det påtagliga bevis för att en ökning av koldioxidhalten i atmosfären medför många effekter som gynnar det naturliga växt- och djurlivet på jorden.

– Citat: www.petitionproject.org

handbokförtänkare1.0.2b.indd