IPCC-professor avslöjas som skeptiker

En av de stora i IPCC, Mike Hulme, säger så här om klimatfrågan i artikeln ”We can´t solve global warming says climate change Professor”:

Can we solve climate change?
No we can’t, according to a leading climate change professor.

Mike Hulme professor of Climate Change at East Anglia University reckons we are heading up a ”dead end” by putting climate change science at the top of the political agenda.

In fact he thinks we are pretty arrogant to think we can control the climate.

Mike, who has spent the last 25 years researching climate change, has just written a book Why we disagree about climate change where he questions why climate change has become ”the mother of all issues.”

Men om Hulme nu menar att det är så arrogant att tro att vi människor kan kontrollera klimatet så måste det ju med all logisk relevans vara lika omöjligt för oss att ”påverka” detsamma i den påstått katastrofala riktningen som hela miljö-, klimat- och undergångsindustrin nu hävdar, eller hur?

Nåväl, Hulme säger vidare:

We shouldn’t be framing climate change as the problem that we have to solve above all others. If we do that we have constructed an unsolvable dilemma because of the multiple reasons why we disagree about climate change. We will never converge on a set of solutions.

Hulme tycker att vi istället skall hantera klimatförändringar som en idé, som demokrati ungefär, alltså ett förhållningssätt som vi är satta att leva under och som kan motivera oss att leva bättre och agera lokalt och regionalt och kanske satsa på att utplåna fattigdom istället.

Instead we should treat climate change as an idea like democracy or justice motivating us to live better so that we can act locally and regionally to get cleaner air, or power or eradicate poverty.

Sant och intressant för att komma från en IPCC-professor. Men insiktsfulla och tråkiga verklighetsbetraktelser lär ju inte få nåt fotfäste i klimatkatastrofsrörelsen eftersom det skulle innebära att vi alla då sätter oss ner i båten i klimatfrågan och fortsätter med det vi förut pysslade med…nämligen att bygga välstånd (=minskad fattigdom), utveckla kärnkraften, öppna upp världshandeln, avskaffa tullar och öppna upp gränser för folk.

Hulme är dock ingen hemsk klimatförnekare, där har inget förändrats i hans syn:

Let’s be very clear about this I’m not denying climate change. I’m not questioning the fundamental science here. Humans are altering the climate around the world in my mind there’s no doubt about that. And climate has an effect on eco systems around the world

Dock ser han vissa faror med vad åtgärderna kan ställa till med:

Mike says the way we are tackling climate change could even lead to reactionary and authoritarian policies such as sending mirrors into space or spraying aerosols in the atmosphere.

Och som alltid är det lika roligt att läsa kommentarerna från läsarna. Carbonicusa, säger t.ex. så här:

The professor is right and the watermelon (green on the outside and ”red” on the inside) eco-socialist commentators are wrong. Get over it. We have more pressing issues. Learn about the environmental kuznets curve, people. What you are advocating flies in the face of the facts.

En kommentator, Stefan, säger så här:

Even if we were ”driving” climate change, ”we” are a mass of six billion people. There does not exist a single intentionality, which could decide to simply ”stop”. We are not a united humanity. We are not the Borg with a central controlling queen. We are six billion individual egos all living in different life conditions, with different needs and wants. Just because a few educated western intellectuals think we should become a united humanity because we ”must” doesn’t mean the six billion think the same. A central issue does not in itself unite anyone. God was a central myth and that idea only united a few hundred million in a very loose sence–dress codes and some behavior. It certainly didn’t liberate or free anybody. Now the environmentalists want to unite us. Not going to happen. Environmentalists have an ignorance about human nature. And saying ”but we have to” is not going to make it happen. Jesus and Buddha tried to teach a higher nobler morality of spiritual unity over 2000 years ago and look what became of all that.

Så här illa kan det oxå gå

Följande är så dumt och tokigt att det trotsar all beskrivning. En annan form av katastrof, så tag varning:

För att underlätta för vår valda regering att fatta de långtgående beslut som krävs för att avvärja klimat­hotet kommer vi under en tid att avstå från all konsumtion över det grundbelopp som finns fastslagen i välfärdspraxis, i Sverige allmänt kallat socialbidrag. Tiden vi valt för denna manifestation är från den globala aktionsdagen 24/10 till köpenhamnsmötets slut 18/12. Vi kommer under denna period inte att röra någonting av det vi tjänar eller av våra tillgångar utöver detta belopp. Vi gör detta för att visa att vi är beredda att minska vår privatkonsumtion för att rädda klimatet.

Citatet kommer från de välmenande och godhjärtade, men tyvärr imbecilla, i föreningen Klimataktion.

Roland Fransson skriver bättre om detta nutidsfenomen. Undrar när vi nånsin kommer att träda in i The Age of Science and Reason 2.0 eftersom ljusskenet, värmen och kunskapen om alla vetenskapliga och övriga landvinningar från Upplysningstiden på 1700-talet börjar falna och ebba ut.

Ju mer information och fakta människan har att tillgå desto högljuddare, dummare och mer infantila grupperingar i samhället verkar det uppstå.

Say cheeze….

Eld eller is som undergångsmodell

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

– Fire and Ice, R. Frost, 1920

Olja är abiotisk, inte fossil, säger forskare

Först var det kurvdiagrammet som kallades ”Hockeyklubban” och som sen visade sig vara helt bort-i-tok fel.

Vidare har vi begreppet ”Peak Oil” som sägar att att jordens olja är fossilt bränsle och därför är en ändlig resurs.

Tydligen är det snart dags att kanske tänka om och vederlägga även detta, enligt artikeln ”Discovery backs theory oil not fossil fuel” som publicerades i Science Magazine och berättar om en studie som har sin utgångspunkt i teorin att olja inte är fossil utan abiotisk, alltså att den genereras av icke-levande faktorer i jordens mantel snarare än från gamla döda skogar och dinosaurier:

A study published in Science Magazine today presents new evidence supporting the abiotic theory for the origin of oil, which asserts oil is a natural product the Earth generates constantly rather than a ”fossil fuel” derived from decaying ancient forests and dead dinosaurs.

Man kan bli fundersam för mindre. Sen gynnar det ju inte saken, tror jag, att forskaren som påstår allt detta, Giora Proskurowski, tagit en gammal nazi-forskares grundforskning och en formel kring hur man gör olja av kol till hjälp för att verifiera sina påståenden.

För att nyansera det hela hittade jag även denna artikel där den mesta och bästa upplysningen faktiskt står att finna hos ”admin”, den som sköter om kommentarerna till artikeln, ”Oil is not a fossil fuel, and CO2 is a victim of Green Hysteria”.

Även här finns mer att läsa och här, och här.

All In the Name of…CO2

Bloggen The Climate Scam pekar på en artikel i The Economist, ”Fewer feet, smaller footprint”, som tar upp de rödgrönas lösningar på det dom anser vara nutida springande och starkt akuta problem, nämligen överbefolkning (!) och utsläpp av CO2 (klimatkatastrof).

Forskaren Thomas Wire menar att för att komma åt den globala uppvärmningen är den familjeplanering han föreslår fem gånger effektivare än de vanliga åtgärderna de rödgröna basunerar ut via sina mediamegafoner.

Mr Wire points out that if all women who wanted contraception were provided with it, it would prevent the release of 34 billion tonnes of carbon dioxide between 2010 and 2050.

Visst. Det stannar säkert vid att bara dela ut kondomer och andra preventivmedel. Behöver läsarna påminnas om historia som verkar upprepa sig? Behöver läsarna påminnas om Gunnar och Alva Myrdal? Behöver läsarna påminnas om socialistiska befolkningsteorier?

Skapa bara ett tillräckligt stort yttre hot där det krävs åtgärder NU och som ALLA måste samlas kring eftersom det är akut. Det räcker för att alla locka fram de mest avskyvärda tänkarna och forskarna och de mest maktgalna och skrupellösa politikerna.

Jag höll på att glömma att det även lockar fram den rätta färgen på vissa journalister:

Given the myriad of other reasons to limit human fertility […], your correspondent (alltså artikelförf. min anm.) cannot help but commend the report to mandarins meeting in Bangkok on September 28th to discuss the forthcoming United Nations Climate Change Conference in Copenhagen.

Monopol+Vetenskap+Politik=Propaganda

EN RÄTTEGÅNG UTAN FÖRSVARARE

är bluff och bedrägeri

AFFÄRSVERKSAMHET UTAN KONKURRENS

är monopol

(klimat)VETENSKAP UTAN DEBATT

är propaganda

Handbok för klimattänkare

Följande citat är saxat ur ”Handbok för klimattänkare” (finns som pdf-fil hos JoNova) och är en alldeles lysande kritisk studie över den rådande klimatalarmismens bevekelsegrunder, deras argument och dess ovetenskaliga fundament.

Det finns inga övertygande vetenskapliga belägg för att människans utsläpp av koldioxid, metan eller andra växthus- gaser orsakar eller inom en nära förestående framtid kommer att orsaka en katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och en rubbning av jordens klimat. Dessutom finns det påtagliga bevis för att en ökning av koldioxidhalten i atmosfären medför många effekter som gynnar det naturliga växt- och djurlivet på jorden.

– Citat: www.petitionproject.org

handbokförtänkare1.0.2b.indd

Självinsiktens dystra sanning

Tiden förändrar ingen, den avslöjar oss bara.

– Max Frisch

Världens dyraste elektricitet

Världens största solkraftverk skall byggas av First Solar Inc. med billigaste möjliga arbetskraft för att producera den dyraste möjliga elektriciteten … i Mongoliet.

Man förstår genast hur och varför deras räknenissar får kalkylerna att gå ihop.

Läs mer på bloggen Green Hell Blog och i WSJ.

Sarkozy ska rädda mänskligheten…

genom att tillfoga ytterligare en tegelsten i den mur av dårskap som allt fler ser sig nödgade att delta i byggandet av.

Tänk på att det är i förvissningen om att få lägga vantarna på våra pengar som lockar honom o hans polare till att ge sig på detta hjältedåd.

Varför röstar ni på dom?

Å andra sidan har han givit sitt löfte att leda kampen mot global uppvärmning. Ett löfte? Från en politiker? Jag tror inte vi har nåt att oroa oss för egentligen.

Äntligen! LAS snart i utförsbacken

Äntligen börjar den avskydda LAS att diskuteras och debatteras. Nu är det inte långt borta innan den socialistiska käpphästen galloperat ut för gott.

LAS är nog den mest tydliga sinnebilden för det gamla goda uttrycket ”jätteproppen Allan” i samhälet.

Bakom LAS sitter alla gamla, äldre, pompösa, gubbiga och tantiga, trötta, rädda, slentrianmässiga, vänskapsmyglande och förändringsobenägna LO-, vänster- och fackkramare och hukar bakom sina mentala murar osäkra på vad som ska komma borta vid horisonten nästa gång.

Istället för att agera och skaffa sig information och vara beredda på förändringar och utveckling som ett naturligt tillstånd så väljer de hellre att utvecklas genom att reagera i efterhand på omvärldens förändringar. Gärna med en gnutta gnäll i kverulansen medans man jobbar ihop nåt som skall reglera bort det hemska och nya.

Det värsta dessa personer kan tänka sig är att behöva gå till arbetsgivaren, chefen eller nån som har ansvaret på deras arbetsplats och fråga om vad som behöver göras för att jag är färdig med mina ordinare arbetsuppgifter. Självpåtagen initiativkraft, egen ansvarskänsla och positiv kreativitet är bara nåt för strebrar och folk med ambitioner, å en sån vill man ju inte vara.

Nä, LAS är färdigt för ättestupan. Det är en skam för en demokrati att såna här missfoster finns på arbetsmarknaden och som en lag dessutom. Trygghet är det enda argumentet de kan få fram som skäl. Trygghet för vem? Trygghet för den ungdom som har föräldrar med kontakter, kanske?

Det är helt enkelt jävligt mycket 1900-tal över det hela.

Sänk skiten i Kattegatt och sätt upp en minnesplackett på en klipphäll nånstans.

To bail out or not to bail out, that is not the question…

Nu är det ett år sedan Leman Brothers, Bear Sterns gick till de Sälla Jaktmarkerna.

Hit&Run tycker dock att även Citibank, Wells Fargo, AIG, and GMAC kunde hakat på den enkelbiljetten.

Obama-administrationen lyckas naturligtvis vända det hela till att det är för att inte Bush-hökarna bäjlade ut dessa ekonomiska katastrofinstitutioner som krisen blev så omfattande. He.  Jo, just det.

H&R menar även att FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) borde sett till att ytterligare bortåt 500 – 1000 småbanker fått på tafsen och skickats över ättestupan.

Another handful of banks have taken the Friday powder, bringing the total number of 2009 failures to 77. Among the dead was the largest bank to go under this year. The Federal Deposit Insurance Corp. reports that Colonial BancGroup Inc. of Montgomery, Alabama has been liquidated, dying with about $25 billion in assets.

I kommentarsfältet  på H&R artikel bankkrisens årsdag kommenterar Hazel Meade oerhört träffsäkert angående vänsterns ständiga vindflöjelstrategier:

The exquisite irony being that if they had allowed the banks to fail and smaller banks to eat them up, it would have generated the kind of downward social mobility (rich people losing all their cash and going bankrupt), that leftists claim never happens under capitalism.

It’s funny how they can have it both ways – when everything stays stable, they bitch about the rich getting richer, but when the rich eat themselves and the upper echelon implodes, they bitch about the instability and the chaos. Creative destruction, baby. You gotta let old companies die to allow new ones to grow. Old money falls. New money rises.

Somehow the left manages to prove it’s own thesis correct by intervening on behalf of big money, under the thin excuse that somehow we need these people or the whole economy will collapse.

Pure capitalism is perpetual revolution. You need socialism to keep the establishment in place.

Bättre än så tror jag inte vänsterpolitikens skadeverkningar i samhällskroppen kan beskrivas. Med sådana vänner behöver man inga fiender. Etablissemanget (vänster som höger enligt min mening) famlar efter vilka halmstrån som helst för att rättfärdiga sina interventioner, regelverk och fingerpekande från avbytarbänken.

Konsensus+politik=klimatvetenskap

The only thing more dangerous than ignorance is arrogance.

— Albert Einstein

Medias lögner, isen vid polerna och riktig vetenskap

För den som vill lära sig mer om det verkliga vetenskapliga arbetet angående de arktiska isarna och varför de inte kan eller kommer att kollapsa inom en snar framtid eller ens om 100 år, bör läsa ”Why the Greenland and Arctic Ice Sheets are not Collapsing”, av Cliff Ollier och Colin Paine.

Påståendena om de smältande polarisarna (vid Arktis och Antarktis) är en av de vanligaste och mest frekvent förekommande lögnerna som de röd/gröna politiska lobbygrupperna med media och de folkvalda i släptåg vill ha oss medborgare att tro på.

Det praktiska för dem är att lögnen i det här fallet ligger så långt bort för den genomsnittlige medborgaren att kontrollera. Ju längre bort det alarmistiska ligger från oss vanliga medborgare desto större lögn kan du vara säker på att de drar för oss, ja både, lobbygrupper, forskare (statligt avlönade eller bidragsfinansierade eller med en stark politisk vänsteragenda som Greenpeace) och politiker.

Spridandet av eller snarare den vänsterpolitiska marknadsföringen om det relevanta i att vi bör vara rädda för de smältande isarna, och backtracka hela vår västerländska utveckling via högre skatter o avgifter på allt som kan relateras till förstöring av miljö- och klimat, är de mest lögnaktiga och mest ovetenskapliga påståendena du kan ta del av i snuttifieringsmedia och även i program som SVT:s Kunskapskanalen (borde heta propagandakanalen).

(klimatalarmismen är i huvudsak ett vänsterpolitiskt kontroll- och maktprojekt, det är dom som är ”firestarter”, även om veliga kappvändare och makthungriga opportunister till borgarpolitiker världen över också hänger på alarmisttåget numera…eftersom de insett vilken lukrativ verksamhet det är att lura av medborgare deras pengar och spela på deras samveten och skuldkänslor i frågor de inte är speciellt insatta i, genom att tala om för dem vilka klimat- miljö och generella planetförstörare dom är)

Bloggen Watts Up With That? har tittat närmare på Ollier och Paines rapport och skriver bland annat:

In the present paper we shall try to show how the mechanism of glacier flow differs from this simple model, and why it is impossible for the Greenland and Antarctic Ice Sheets to collapse. To understand the relationship between global warming and the breakdown of ice sheets it is necessary to know how ice sheets really work. Ice sheets do not simply grow and melt in response to average global temperature. Anyone with this naive view would have difficulty in explaining why glaciation has been present in the southern hemisphere for about 30 million years, and in the northern hemisphere for only 3 million years.

Men samtidigt är det så att ”klimattåget” redan lämnat stationen. Det vi har att förhålla oss till nu är på vilka sätt vi kan minimera de skador som kommer att uppstå i samhällskroppen, i folks privatekonomier, hos företagens investeringsvilja och vad som kommer att hända med de generella principerna för hur man bygger välstånd, trygghet och individuell medborgerlig ekonomisk självständighet utan politikernas klåfingrighet i människor privatliv, medans de själva seglar fram i gräddfilerna och hötter med aja-baja-fingret åt oss medborgare.

En av läsarna av Watt´s bloggartikel, James F. Evans kommenterar, med ett visst framtidshopp, helt riktigt: ”Basic science will trump alarmism if the “pack” doesn’t run off the cliff like a bunch of lemmings, first.”


Världens mest märkliga nästan-marknadsmonopol

Namnet Craig Newmark ger inga associationer för de flesta svenskar, men för de lite mer Internet-savvy ringer kanske en liten klocka.

Craig Newmark? Du menar Craig´s List, Craig? Aha, ja han ja. Fan vilka fula sidor asså. En designmässig ödemark, ett visuellt kalhygge av blåfärgade hypertextlänkar. Kan dom inte göra nåt åt designen? Ser ju ut som 1994, ju. Fan, har folk inget som helst kvalitetstänk? Har människor så låga krav på standard, frågar sig många som gör ett besök på dessa sidor.

Oavsett alla dessa synpunkter så utmärker sig Craigs List som värlens mest populära och välbesökta kontaktforum alla kategorier i internets historia. Det gäller oavsett om du skall sälja saker eller tjänster, dejta nån, söka jobb eller en reskompis, skänka nåt, köpa ett hus, bara diskutera saker, informera om konserter, ja kort sagt, vad som helst.

Det är världens mest populära men röriga och fuldesignade infrastruktur på nätet för kontakt mellan människor som finns.

Hur har det blivit så här då? Vad är affärsmodellen? Finns inget utvecklingstänk? Craig Newmark har genom åren blivit gränslöst rik eftersom det inte finns någon som helst konkurrent som kommer i närheten av Craig´s olika listors besöksfrekvens. Craig själv har förmodligen svaret:

… craigslist is one of the strangest monopolies in history, where customers are locked in by fees set at zero and where the ambiance of neglect is not a way to extract more profit but the expression of a worldview.

The axioms of this worldview are easy to state. ”People are good and trustworthy and generally just concerned with getting through the day,” Newmark says. If most people are good and their needs are simple, all you have to do to serve them well is build a minimal infrastructure allowing them to get together and work things out for themselves. Any additional features are almost certainly superfluous and could even be damaging.

Här har vi alltså en affärsmodell som i princip gör så lite som möjligt för ”kunderna”. Craig har bara skapat en enkel infrastruktur för att underlätta och hjälpa i möten mellan människor, resten sköter sig självt, alldeles utmärkt.

Har mänskligheten möjligen, med Craigs benägna hjälp, skådat det som hela tiden legat (och ligger) framför våra fötter? Ett nytt sätt för makten att låta folk sköta och styra sina egna liv?

Det är onekligen intressanta och svindlande perspektiv som öppnar sig för den som har lite positivt laddad fantasi och smittsam kreativitet.