Den perfekta politiska murbräckan

From the 1970’s, there was a general feeling that ‘climate change’ would be an excellent vehicle for a variety of agendas. People openly espousing this included Bert Bolin, who was an adviser to the Swedish prime minister, and later the first head of the IPCC. […]

________________________________

Richard S. Lindzen – American atmospheric physicist and Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology [MIT]. Lindzen is known for his work in the dynamics of the middle atmosphere, atmospheric tides and ozone photochemistry. He has published more than 200 books and scientific papers.[1] He was the lead author of Chapter 7, ‘Physical Climate Processes and Feedbacks,’ of the IPCC Third Assessment Report on climate change. He has been a critic of some global warming theories and the alleged political pressures on climate scientists.

(Det fanns ingen wikipediapresentation av Lindzen på svenska när jag sökte på Google så det fick bli den engelska presentationen.)

Han är uppenbarlligen ”to cool to handle” för att hedras med en egen svensk wiki-artikel. 😉

På sidan 24 i kompendiet, ”Deconstructing Global  Warming”, citerar Lindzen kollegan Carl Wunsch på MIT:

It remains possible that the data base is insufficient to compute mean sea level trends with the accuracy necessary to discuss the impact of global warming–as disappointing as this conclusion may be.

Häpp!

Förmynderiets ansikte

Dick Erixon klär av stockholmsvänstern och deras syn på vad höjda skatter har för effekt i våra plånböcker och hur det påverkar våra konsumtionsmönster.

Vänstern har en patologisk felsyn på det här med frihet det är alldeles uppenbart. Dom anser på fullaste allvar att det är dom (makten) som skall bestämma vad vi medborgare skall konsumera … i ett fritt samhälle.

Givetvis stoppar det ju inte med att bara styra konsumtionsmönster, de vill ju styra och ställa i precis allt vi gör men det är i plånboken allting tar sin början. Så pass begriper även socialister av ekonomi. Pengars värde däremot är det sämre ställt med eftersom de är så vana att slänga andras pengar omkring sig.

Vänstern verkar mer se till Maktens frihet att diktera medborgarnas handlingar in i minsta detalj. På så vis kan de ju dessutom cementera sin egen maktposition för långa tider, trots att vi har ”demokrati”… jag menar, det är dom ju så vana vid att det säkert utvecklats till traditions- och vanetänkande.

Dom är offer för och förblindade av sin egen patologiska politiska felsyn om hur man ser till medborgnas väl och ve för att istället som nu, prioritera sin egen maktpolitiska situation den närmaste mandatperioden.

Om detta må vi upplysa, utbilda och informera medborgarna.

San Francisco, USA – 15 October, 2009

Så här protesterade man mot Obama i San Francisco härförleden. En del plakat fick med rätta mer uppmärksamhet än andra av Zomblog.

Sen är Extreme Street Preaching tydligen den senaste trenden i San Francisco. När har vi den här?

Klimatalarmister, vindflöjlar och döda fiskar…

Det hettar till i klimathysterin.

Stephen H. Schneider, biologiprofessor vid Stanford University, är en av de som idag skriker högt om Global Uppvärmning.

Det som hettar till sakernas tillstånd i den här frågan är att han skrek lika högljutt för trettio år sedan, men då var det: -”The Iceage Is Coming”, och att vi kanske borde smälta ner de enorma istäckena vid polerna.

Schneider hotade producenterna av filmen ”Not Evil Just Wrong”, Phelim McAleer och Ann McElhinney, med advokater och åtal om de inte klippte bort det stycke i filmen där han i ett program från 70-talet varnar för den kommande Istiden.

Moderna Myter har klippet där den bortredigerade (censurerade) passagen från den slutliga filmversionen kan ses.

Det är så här alarmisterna gör politik av vetenskap och när det blir obekvämt hotar man med munkavle och censur.

Gore, t.ex.  ger bara intervjuer med godkända journalister och där han har fått se frågorna i förväg. James Hansen (NASA:s numera utfryste forskare) har tappat all trovärdighet. Ben Santer snyggar till data för att passa sin agenda, och ljuger om vad vetenskapen kan intyga. Mann, Gavin och Briffa skyler över allvarlig vetenskaplig ordelighet med rekonstruktioner av temperaturer med hänvisning till trädringar.

Dessa herrar behöver sen bara vicka lite grann på sitt pekfinger åt medias håll så kommer naiva journalister rusandes och prånglar ut deras budskap på nyhetsplats i både tidningar och TV, i featureartiklar och i dokumentärer.

Tre-stegsraketen vänsterforskare – vänsterpolitiker – vänstermedia har blivit en ”Match Made In Heaven”. Man behöver inte ha speciellt livlig fantasi för att inse att när detta äktenskap väl etablerats fungerar resten som ett självspelande piano.

Men allt kanske bara är så enkelt som att när man jobbar i en grönsakshandel, så säljer man grönsaker, jobbar man hos en bilförsäljare, så säljer man bilar, jobbar man i en klädaffär, så säljer man kläder och jobbar man för IPCC, så säljer man…och då behövs ingen j-la vetenskap för att övertyga.

__________________           ********            _________________

ClimateDepot ges intressanta fakta om hur forskarsleven svängdes på 70-talet i fråga om klimatförändringar och de kraftfulla åtgärder som skulle behövas för att ”rädda” jorden … från nedisning (!).

Att tongångarna var så här på 70-talet förnekas givetvis starkt av nutidens ”bättre vetande” uppvärmningsideologer och deras godtrogna lärjungar.

De gör nämligen allt som krävs för att bilden av dom som maktambitiösa, opportunistiska vindflöjlar absolut aldrig skall få fotfäste i medvetandet hos den moderna mediakonsumerande mänskligheten.

***   ***   ***

Schneider har även gjort ett uttalande i Discovery Magazine 1989 som säkert hamnat i klimatalarmismens Hall of Shame:

On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but — which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands, and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broadbased support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This ‘double ethical bind’ we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.

—-

Å ena sidan är vi etiskt bundna, som vetenskapsmän, till den vetenskapliga metoden som innebär att vi måste säga sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen – vilket då även innebär att vi måste inkludera all den tvekan och osäkerhet som vi ser i våra forksningsresultat. Å andra sidan är vi inte bara vetenskapsmän utan även vanliga människor och som de flesta människor vill vi att världen skall bli ett bättre ställe, vilket kan översättas till att vårt arbete går ut på att reducera potentiell katastrofal klimatförändring. För att göra det behöver vi ett brett stöd, så vi kan fånga allmänhetens fantasi och föreställningsförmåga. Det betyder att vi får en massa mediatäckning. Vi måste framställa skrämmande scenarier, göra förenklade, dramatiska påståenden och vara väldigt tysta om de tvivel vi kan ha. Detta dubbla etiska koppel vi så ofta befinner oss i kan inte lösas med någon formel. Var och en av oss måste bestämma vad som är den rätta balansen mellan att vara effektiv och att vara ärlig. Jag hoppas det betyder att man är båda.

Nej, sådan är kapitalismen…

”Du ska inte tro allt du hör”, det är nog en livsdevis de flesta av oss har med oss från vår uppfostran eller skolan.

Du skall i synnerhet dra öronen åt dig och lyssna extra noga när du får höra uttalanden om Kapitalismens negativa sidor. Ja, det gäller även uttalanden från Nobelpristagare i ekonomi:

[…] Joseph E. Stiglitz (delade 2001 Nobelpriset i ekonomi med Georg Akerlof) made a much-cited claim that the current crisis was for capitalism (and markets) the equivalent of the collapse of the Berlin Wall.

Now, we know that all analogies are imperfect, but this one is particularly dicey. When the Berlin Wall collapsed, we saw the bankruptcy of both authoritarian politics and an economics of extensive, almost universal, ownership of the means of production and central planning. We saw a wasteland.

When Wall Street and Main Street were shaken by crisis, however, we witnessed merely a pause in prosperity, not a devastation of it.

———————————————————

– Jagdish Bhagwati, i artikeln, ”Feeble Critiques: Capitalism’s Petty Detractors”.

Den bakåtsträvande klimatkultens lögner

Atmosfärens övre gräns är 350 miljondelar koldioxid – annars skenar klimatet.

Vilken erbarmerlig politiserad smörja till nonsenpåståenden och dito vetenskap Goristerna slänger omkring sig.

Det är Gores forskar- och sanningsalibi J. Hansen som profetiserat kring siffran 350 miljondelar CO2 som övre gräns innan katastrofen slår sina dödsklor i planeten. Trovärdigt och vetenskapligt så det förslår med andra ord.

Ett klimat som ”skenar”, ja, du milde tid. Fastställda gränser för atmosfäriska gaser, där CO2 tillhör en av de mer obetydliga gaserna. Frågan är vem det är som egentligen vill experimentera med klimatet och miljön eller rent av geo-engineering i stratosfären. Då verkar alla principer om försiktiga åtgärder helt sättas åt sidan.

Men å andra sidan, det är kanske lika bra att jorden går under om det är dessa vildhjärnors politiskt förankrade organisationer och ledare (ung. som IRA:s Sinn Fein) som skall sätta agendan efter att de har ”räddat” oss från apokalypsens fasor.

Jag vill inte tänka på vad de kan komma på härnäst att rädda oss ifrån, efteråt alltså, när de räddat oss från det skenande klimatet och vi alla befinner oss i deras ”paradis”.

För var så säker, de lär komma på nåt att rädda dig ifrån, stackars lilla medborgare, och du kommer inte att ha något annat ”demokraturiskt” eller Politiskt Korrekt val än att säga, – ”Ja visst, tack så mycket”.

Huruvida det dom skall rädda dig ifrån är sant eller har någon som helst bäring i verkligheten är oväsentligt.

Det viktiga är att de kan kontrastera sig mot de andra i politiken så att media villigt slukar deras goda demokratur-iska lockbete. Då framstår det som om de andra INTE gör något i en så allvarlig fråga som omfattar hela jordklotets existens. Vad vore Goristerna utan några av den moderna tekniska utvecklingens höjdpunkter, maktetablissemangets kanaler för masskommunikation och Internet?

Genom att påstå sig göra nåt gott (vad kan vara godare och större än att rädda Jorden från undergången?) kan man via politisk lobbyverksamhet förflytta berg…även där inga berg finnes. För att de inte skall låsa in sig i ansvarsdilemmat så har de hittat karriärsugna forskare som är villiga att sälja sig och politisera sina forskningsresultat, allt för det högre ändamålet.

 

       *** ________________ ***________________***________________***

TV-kocken Nigella Lawsons far Nigel Lawson skriver i ämnet bland annat följande:

So the new religion of global warming, however convenient it may be to the politicians, is not as harmless as it may appear. Indeed, the more one examines it, the more it resembles a Da Vinci Code of environmentalism. It is a great story, and a phenomenal bestseller. It contains a grain of truth – and a mountain of nonsense.

And that nonsense could be very damaging indeed.

We appear to have entered a new age of unreason, which threatens to be as economically harmful as it is profoundly disquieting. It is from this, above all, that we really do need to save the planet.

Nigel Lawson har även skrivit en bok i ämnet, ”An appeal to reason”, där en av bokens läsare recenserat den på följande sätt:

As a professional scientist I get tired and annoyed when so many non-scientists tell me about the so-call scientific consensus and the over-whelming evidence to support man-made global warming. At last someone who has written a clear and thoughtful layman’s guide to the scientific support (or lack of) for the anthropogenic global warming hypothesis (!). Although the book lacks real scientific rigor which I would prefer, I can recommend it to thinking non-scientists who wish to know more about the real facts as opposed to the many unsupported claims made by the alarmist sector of the society.

____   ___   ___   ___   ___

”The desire to save humanity is always a false front for the urge to rule it”

  – H L Mencken

Godfrey Bloom slams the sham

Den vetenskapligt politiserade och lögnaktiga konsensus-gröten kring den livgivande gasen CO2:s påstådda verkningar och härjningar med vårt klimat börjar ifrågasättas allt mer, av allt fler.

Nu även i EU-parlamentet. Tänka sig att kättare fortfarande finns. Jag trodde för en tid sedan att kättare var något som hörde medeltiden och inkvisitionen till. Uppenbarligen hade jag fel. Det positiva är dock att vi verkar vara en växande skara.

Upplysningen 2.0 har helt klart framtiden för sig. Det är verkligen dags för en uppgradering.

Här finns ytterligare en film där Godfrey Bloom medverkar, ”How The EU is costing you the Earth”. Och skulle inte detta räcka kan du fortsätta och kyla av dig genom att läsa och titta på den här filmen, ”No Remote Control”.

_________________________________

– via Moderna Myter