Kontinent till salu

Politiske krönikören och kulturkritikern Mark Steyn gör en intressant och nedslående analys kring europas framtid.

Han visar med ett antal exempel hur det kunnat gå så fel med europa. Det tydligaste exemplet som är del i den europeiska katastrofen är de efter andra världskriget framväxande kostsamma välfärdsstaterna och den demografi de skapat:

  • Förmyndarsamhällena förbarnsligade européerna och fick dem att oroa sig över sådana pseudohändelser som klimatförändringar, medan männen blev alltmer feminina.
  • Detta gjorde dem könlösa och överskuggade ”det mesta av deras huvudsakliga uppgifter som vuxna människor”, inte minst instinkten att föröka sig. Från omkring 1980 har födelsetalen gått ner vilket har lett till för få människor som arbetar och betalar skatt för att få ihop tillräckligt med skattepengar för att finansiera pensionerna för dagens arbetare.
  • Eftersom man använder sig av ett system med källskatt så innebär detta ett Ponzisystem där generationerna blir beroende av varandra. Dagens arbetare är beroende av sina barn för sina pensioner.
  • Den demografiska kollapsen innebär att den infödda befolkningen i länder som Ryssland, Italien och Spanien står inför början på en befolkningsminskningsspiral.
  • Det ledde till en förtroendekris, vilket i sin tur ledde till ”den civiliserade världens utmattning”, och lämnade européerna oförberedda på att behöva kämpa själva.

Det är helt enkelt dags att gå med i det amerikanska Green Card-lotteriet, om man nu tror fullt och fast på Steyns analys om europas (hopplösa) framtid…som muslimskt kalifat. Vad skönt det är med en dos välfärdsångest så här kring midsommar.

Ship of Fools

…”Sen när blev det nödvändigt att västerländska författare och andra kändisar lastar av förnödenheter i Gazas hamnar”

Brendan O’Neill på Spiked skriver skarpt och kritiskt om varför Israel reagerar som dom gör och att ”Ship of Fools” inte är något annat än ett västerländskt propagandastunt av den självrättfärdigande moralistiska gåslevervänstern.

Läs och begrunda: ”Gaza Flotilla: Invasion of the Moral Armada”.

The moralistic armada is a physical manifestation of the shallow Israel-bashing that has become utterly unexceptional and uniform in respectable Western circles in recent years. These ships combine the narcissism, self-promotion, pro-interventionism and, ultimately, the pro-imperialist bent to the anti-Zionism that is now widespread in polite society.

Ett skepp kommer lastat, med …

Israeliska militären går igenom en hjälpsändning till folket i Gaza förra året. Det är säkert alldeles annorlunda med den senaste hjälpsändningen. Det finns säkert bara livsmedel i dom containrarna.

Är det dags att reservera sig för vidare kommentarer i frågan?

Kort reflektion kring Israelhatet

När det gäller att kritisera det civila demokratiska samhället och landet Israel som enbart försvarar sig mot fanatiska islamisters fysiska våld och raketbeskjutningar och allsköns hatiska propagandastunt kan man bara kallt konstaera att, ”Svinhugg går igen” och ”som man ropar får man svar”.

Alla israelattacker understöds dessutom av dessa islamisters västerländska allierade i kändisvärlden och i media och i diverse judehatsorganisationer som är inspiraerade av kommunistisk Bader-Meinhof”filosofi”… då är det minsann inga problem överhuvudtaget för pressen och övrig media att få en betraktelse från proffstyckare och experter ända ner till mannen på gatans åsikter om vad som borde göras med landet Israel och vad man tycker rent generellt om judar och deras senaste ”fascistiska, sionistattack”.

Inga som helst kritiska frågor ställs om attackerna mot den israeliska civilbefolkningen eller till de nyttiga idioter till kändisar som lånar ut sig till dessa propaganda- och terroriststunt.

Det är just fragmenteringen och det sönderklippta sammanhanget som gör att media till aningslösa, och nyttiga idioter som går anti-semitismens och judehatets ärenden.

Historielösheten och verklighetsomskrivningen börjar anta enorma proportioner snart. Ingen känner längre till att Israel har all tänkbar rätt till allt område väster om Jordanfloden (ja, just det, det inkluderar både Gaza och Västbanken och delar av Golanhöjderna). Det finns inga som helst hinder för judar eller andra israeler att bosätta sig varhelst de vill på det området.

Läsen och lär, allen I kunskapstörstande fredsälskare humanister, det är så här det ligger till angående den israeliska bosättningspolitiken, inte på något annat sätt, det hjälper inte hur mycket man än vill skriva om historien för sina egna politiska syften, >>>>

Israel har rätt till Gaza och Västbanken