Se där, en växande glaciär, och en till, och…

Alla AGW-anhängare vet väl vid det här laget att en kalvande gläciär är ett tecken på att…på att…ja, just det…på att den v ä x e r.

I artikeln ”Ice Chunk Larger Than Manhattan Breaks Off Greenland Glacier” nämns inte ett ord om det i texten. För att få veta varför detta enorma stycke is brutits loss från Petermannglaciären får man vända sig till Telegraph och artikeln ”Huge ice island breaks from Greenland glacier”:

Mr Muenchow said he had expected an ice chunk to break off from the Petermann Glacier, one of the two largest remaining ones in Greenland because it had been growing in size for seven or eight years. But he did not expect it to be so large.

Istället skall vi påminnas om att Grönlands glaciärer försvunnit allt sedan mitten på 1800-talet. Alltså, en avisning som tagit sin början så långt tilbaka i tiden att mänsklig påverkan knappast kan ledas i bevis som orsak till försvinnandet idag, oavsett hur mycket statliga forskaranslag en vetenskapsman än får, om han håller sig till vetenskap, vill säga.

Ytterligare ett faktum är att alla de tiotusentals glaciärerna runt om på vår planet hela tiden befinner sig cykler där de antingen växer eller drar sig tillbaka.

Detta är tyvärr ett faktum som de västliga demokratiernas sociopolitiska etablissemang gör vad som helst för att hålla Let´s Dance- och Allsång på Skansen-publiken lyckligt omedvetna om.

Jag måste säga att de är duktiga på det dom gör.

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Ice caps and glaciers growing around the world, penguins looking for warmth!

Why does Argentina’s Perito Moreno glacier grow despite climate change?