Single largest armsdeal in the history of the U.S

Critics Slam Obama Administration for ‘Hiding’ Massive Arms Deal

Stackars Obama och alla hans dyrkare. Tråkigt att behöva se sin hjälte vara fångad av så trista realiteter som den världspolitiska verkligheten.

Ur ett perspektiv är Obama en riktig svikare: ”Obama chooses arms deal over women’s rights”.

Kroppssmekning, på en flygplats nära dig.

Flygplatspersonal i USA kommer att vidareutbildas i ”virtual strip search”, samma sökmetod som fängelsevakter utbildas i.

Det beror på att allt fler flygpassagerare i USA i ren protest vägrar genomgå processen med helkroppsröntgen.

De som vägrar låta sig kroppsröntgas hänvisas till den alternativa sökmetoden, kroppsnära handsmekning (ända!) upp i skrevet och in mellan andra påtagliga (!) kvinnliga kroppsdelar. Det lär komma till Europa snart.

Protesterna från den frihetsälskande delen av det amerikanska folket var givetvis lika förutsägbart som ett ösregn en svensk midsommar. Det är inte lika säkert att samma intensiva protester kommer till europa.

Var alltså beredd att bli sedd och betraktad som en blivande fängelsekund nästa gång du skall ut och flyga.

Ett tänkbart scenario: Nygifta skall på bröllopsresa, okänd kvinnlig säkerhetsvakt som snart skall gå av sitt arbetspass polerar familjejuvelerna före den älskade frun tar sig an uppgiften på hotellrummet.

Access till familjejuvelerna och vidhängande attiraljer är inte längre enbart en angelägenhet för din fru och din läkare.

Reason.tv visar hur fängelsevakter tränas i att utföra ”virtual strip search”.

Den som blir lite upprörd av detta skall ha i åtanke att det är för allas bästa att vår frihet kringskärs på det här viset.

Detaljerna i denna transaktion, från oss medborgare till makthavarna, som pågår talar våra kära folkvalda ogärna om.

Det är att varje gång vårt privatliv blottas och ringas in av myndigheterna genom en ny reglering betalar medborgarna i en mycket sällsynt och värdefull valuta som kallas FRIHET.

Denna valuta är oerhört åtråvärd för makthavarna och den tas ifrån oss i små, små stycken varje gång och smälts ner och stöps om till olika försåtliga reglerande myndighetsverktyg av personer som påstår sig vara demokratiskt valda.

Man skall då veta att det finns särintressen idag för vilka idiotiska lagförslag som helst. Bedöms förslaget som varande opinionsmässigt OK så flyger det genom beslutsinstanserna som en oljad puck på hal is.

Den dag det demokratiska smältverket börjar gå åt andra hållet och producera frihetsvaluta åt medborgarna, då skall jag knyta ihop mina fingrar och stoppa en stor näsduk i munnen.

Nästa!

————-

Bad Boy of the Week – Airport Security Officials

A woman is suing the US Government

Three year old girl terrorised by airport security staff

National Opt Out Day (TSA Abuse)

”If You Touch My Junk I’ll Have You Arrested”

Tillbaka till vetenskapen efter 20 års misslyckande

[…] Perhaps we should stop accepting the term, ‘skeptic.’ Skepticism implies doubts about a plausible proposition. Current global warming alarm hardly represents a plausible proposition. Twenty years of repetition and escalation of claims does not make it more plausible. Quite the contrary, the failure to improve the case over 20 years makes the case even less plausible as does the evidence from climategate and other instances of overt cheating.

– Richard Lindzen, American atmospheric physicist and Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.

[Citatet är från Lindzens hearing, ”testimony”, i Representanthusets subkommittée för energi- och miljöfrågor den 17/11]

Samhällskunskap och grundläggande ekonomi

Apropå förra postningen skulle jag vilja peka på en artikel hos Breitbarts Big Hollywood-kolumn och studenternas demonstrationer i London:

Anarchist is Shorthand for Welfare-Addicted Crybaby Loser

Jag frågar mig alltid i sådana här sammanhang om dessa ungar vet vad ordet anarkist verkligen betyder och innebär i alla avseenden. Herre gud, flesta vuxna vet inte vad det betyder. Den som vill kan alltså byta ut ordet mot valfri vänsterbeteckning.

De Grönas kunskapslucka

George Reisman. Det borde räcka att nämna hans namn för att folk ska nicka instämmande och förstående. Nu är det tyvärr inte så.

George Reisman är bra att referera till när du nån gång pratar samhällsekonomi och någon undrar varför våra politiker älskar att förstöra densamma genom ”handlingskraftiga” stimulanspaket och regleringar som medicin mot deras förra handlingskraftiga regleringar och stimulanspaket.

I artikeln Natural Resources and the Environmnet berättar Reisman varför våra naturresurser aldrig kommer att ta slut enligt det scenario som gröna och röda politiker vill ha oss att tro när de pratar hållbar utveckling. Numera gäller detta även vilsna kompasslösa borgarpolitiker.

De vill sälja sina ogrundade påståenden genom alarmistisk klimat- och miljöpropaganda om det ohållbara i den utveckling mänskligheten har ägnat sig åt sedan feodalismen upphörde och den industriella eran tog fart i början på 1800-talet.

Pratar man om ohållbarhet i detta sammanhang visar man att man inte förstår de principiella grunderna för ekonomisk aktivitet och hur vi skapar resurser och värden i samhället och varför vi utvinner just de resurser från naturen som vi gör idag men inte gjorde igår och med all sannolikhet inte kommer att göra i morgon.

…The supply of economically useable natural resources is always only a small fraction of the overall supply of natural resources provided by nature. With the exception of natural gas, even now, after more than two centuries of rapid economic progress, the total of the supply of minerals mined by man each year amounts to substantially less than 25 cubic miles. This is a rate that could be sustained for the next 100 million years before it amounted to something approaching 1 percent of the supply represented by the earth. […] Along the same lines, the entire supply of energy produced by the human race in a year is still far less than that generated by a single hurricane.

I ljuset av ovan nämnda fakta borde det inte komma som en överraskning för någon att ingenting avseende utnyttjandet av jordens naturresurser är ändligt eller att vi utarmar någonting alls. Gruvdrift i nuvarnade skala på jorden skulle till exempel kunna hålla på i 1 miljon år i 100 gånger större skala…och ä-n-d-å bara ha utnyttja 1% av alla idag tillgängliga och ekonomiskt utvinningsbara resurser.

Sån matematik orkar varken rödgröna eller blå politiker eller deras utomparlametariska lobbygrupper besvära det folkliga röstunderlaget med. Det tjänar inte deras syften. Det motverkar till exempel politisk handlingskraft. Reisman ger det hela ytterligare en knorr:

…The supply of economically useable natural resources expands as man increases his knowledge of nature and his physical power over it. It expands as he advances in science and technology and improves and enlarges his supply of capital equipment.

Reisman förklarar vidare varför tillverkning och ekonomisk aktivitet har kommit att anses vara förstörande och skadlig för miljön. Det har sin grund i förnekandet av människan som skapare av värden (resurser) och att man försöker byta ut detta mot en högre icke-mänsklig värdestandard, nämligen den om naturens egenvärde i sig, i dess orörda tillstånd. Reisman förklarar:

With man and his life as the standard of value, the environment is improved when it is filled with houses, farms, factories, and roads, all of which serve directly or indirectly to make his life easier. When nature in and of itself is seen as valuable, then the environment is harmed whenever man creates any of these things or does anything whatever that changes the existing state of nature, for he is then destroying alleged intrinsic values.

Reisman anser att det inte är miljöförstöring och annat näraliggande på den politiska (vänster)agendan vi har att oroa oss för utan istället det han kallar philosophical corruption. Det är det som är orsaken till varför det sprids uppfattningar om att verksamhet som är till för att förbättra villkoren för mänskligt liv på jorden är skadligt för miljön.

Politisk dådkraft – mänsklighetens undergång

”The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome.
The real enemy then, is humanity itself.”

———————–

Romklubben (Club of Rome), första, största och högsta miljöthink-tanken, konsulter till Förenta Nationerna

Den som svävade på målet förut om vad hela AGW- (Anthropologic Global Warming, människoorsakad global uppvärmning), klimat- och miljödebatten handlar om kan sluta med det nu.

Romklubben är misantropiska ”välgörare” bestående av högt uppsatta kapitalister, politiker och akademiker. Dom har som självpåtagen uppgift att rädda mänskligheten från sig själv. Dom anser att dom vet vad som skall och bör göras för att ”komma till rätta med problemen”, och värst av allt, dom är rådgivare till FN:s organ IPCC.

Så, är det någon som kan lägga färdigt sitt pussel nu?

Klimatpropagandan har ingen framgång

Scientific American ställde åtta frågor till sina läsare i en online-undersökning om klimatet, dess påstådda skadliga förändringar och vad vi skall göra åt detta, debatten i stort, klimatvetenskapen och IPCC.

Folk är förnuftigare än dom där, ni vet, tror. Så jag undrar, var är demokratin?

Den Libertarianska moralen

På Reason Online kan man läsa om en ny socialpsykologisk studie av Jonathan Haidt vid universitetet i Virginia som undersöker vad det är som formar Libertarianens moraliska plattform och personlighet:

Understanding Libertarian Morality: The Psychological Roots of an Individualist Ideology”.

Libertarianer betecknas ofta som omoraliska beräknande rationalister med viss böjelse åt en hedonistisk livsstil. Haidts studie visar dock att så inte är fallet. Vi är moraliska i allra högsta grad, bara inte på det sätt som de flesta är tränade att vara, alltså som konservativa och socialister.

We found that, compared to liberals and conservatives, libertarians show 1) stronger endorsement of individual liberty as their foremost guiding principle and correspondingly weaker endorsement of other moral principles, 2) a relatively cerebral style as opposed to emotional intellectual style, and 3) lower interdependence and social relatedness.

¤¤¤   ¤¤¤   ¤¤¤

[…] Modern libertarians are quite diverse, but all types of libertarianism trace their origins back to the enlightenment thinkers of the 17th and 18th century who argued that states, laws, and governments exist for the benefit of the people. The individual is the unit of value, and the liberty of the individual is the essential precondition for human flourishing.

John Locke wrote that “the great and chief end, therefore, of men’s uniting into commonwealths and putting themselves under government is the preservation of their property” (Locke, 1690, Para 123). Locke had an expansive notion of property, which included men’s “lives, liberties, and estates.” His ideas were later paraphrased into one of the most famous phrases in the Declaration of Independence, “life, liberty, and the pursuit of happiness.”

Libertarianism has historically rejected the idea that the needs of one person impose a moral duty upon others. This is one of the major points on which liberals and libertarians diverged in the 20th century.

Libertarianism stayed close to Locke’s and Mill’s notions of liberty as freedom from interference, which the philosopher Isaiah Berlin (1969) later called “negative liberty.” But beginning in the progressive era of the late 19th century, the American left began to adopt European ideas about the conditions and entitlements that people need to make the most of their liberty.

In the emerging social democracies of Europe, as in the American New Deal and Great Society eras, government action came to be seen as essential for ensuring “positive liberty” by providing the social conditions – such as education, health care, and financial security – that enable people to pursue their own happiness.

Ferenc Miskolczi – What warming?

Den ungerska fysikern Dr. Ferenc Miskolczi visar att CO2 är irrelevant i jordens klimat i avhandlingen:

”THE STABLE STATIONARY VALUE OF THE EARTH’S GLOBAL AVERAGE ATMOSPHERIC PLANCK-WEIGHTED GREENHOUSE-GAS OPTICAL THICKNESS”.

Jag vet inte varför jag får små undringar kring varför det är professor emeritusar i väst och vetenskapsmän i gamla östländerna som kritiserar och vederlägger Vattenmelonernas (gröna utanpå, röda inuti och med spridda kärnor av brunt) klimat- och miljödogmer i sådan utsträckning.

Folk i gamla kommuniststater vet väl när det är en varg som närmar sig hönsgården utstyrd i fårakläder. Vad gäller gamla professorer så är det väl för att de känner att de inte längre har något att riskera karriärmässigt genom att äntligen säga sitt hjärtas mening kring sånt de tyckt och tänkt hela tiden om den galna klimatvetenskapen.

Det är dessutom vanligt att klimatalarmisterna sammanför dessa två aspekter, miljö och klimat. De vill att vi skall se dem som två av varandra helt oavhängiga frågor för att få mer tyngd bakom sina argument, men som om dom diskuterades var för sig skulle bli rätt tunna och lätta att vederlägga.

För den som mot förmodan inte vet det så kan man vara kritisk till det pågående (tillfälligt avsomnade?) klimattramset och de ekonomiska konsekvenser detta oundvikligen får för dig som inte åker i gräddfilen.

Jag tänker då närmast på miljön i vår enskilda nära vardag. Det är där vi alla kan och bör börja, innan vi börjar bli alltför halsstarriga mot vår omvärld angående vad de skall och bör göra som vi säger till dem.

Det du ska se och det du inte får se

Bloggen Watts Up With That? håller inte med om att Obama är den Grönaste presidenten, nånsin, som Carl Pope på Huffington Post stillsamt undrar (hävdar) i artikeln, ”The Greenest President Ever?

Genom Popes framställning visar han mer på Obamas ovilja och inkompetens att ta tag i de ekonomiska missförhållandena i riket (roten till allt det onda) och istället visa på Presidentens framfart som en skördetröska på syra på det miljölagstiftande området där huvudpoängen är att minska självstyret inom äganderätten för privata bolag, firmor och affärsrörelser. Typisk vänsterpolitik, helt enkelt.

Efter att ha läst följande artikel angående Obamas kommande statsbesök i Indien: Forty planes and six armoured cars: Obama visit to India the ‘biggest ever by a US President’ kan man inte med den bästa viljan i världen anse at Obama är en grön President.

Och om vi nu skall tala Vattenmelonernas språk så bjuder Watts på lite Carbon Footprint Matematics. Det är riktigt rolig (och pinsam) läsning. För att göra en sammanfattning: Watts räknar ut att Obamas lilla resa, Indien ToR, utsläppsmässigt per capita hamnar mellan Raleigh och Memphis i den uträkning som Brookingsinstitutet gjorde 2008 i större amerikanska städer.

Watts påpekar att vi inte skall glömma bort i sammanhanget de utflykter han skall göra till Sydkorea och Indonesien plus alla övriga aktiviteter när de ändå är där.

Masters. Servants. Providers.

Värme avisning politik forskare – i global skala

Geo-engineering, here we come!

Igår var det så dags igen på världens friaste TV-kanal att sprida lite utvecklingsfientlig CO2-manipulation i dokumentären om en glaciärs förmodade pågående försvinnande. Den som efter att ha sett programmet anser CO2 vara en förorenande gas, räcker upp en hand?

Nåväl. Propagandan är starkt avgränsad (visar bara upp en enda glaciärs tillstånd) lågmäld, försynt, inkännande…och förslagen.

Det var den stackars Columbia-glaciärens uppenbara minskning som stod i fokus. Det var inget reportage om tillståndet hos alla glaciärer i världen, å nej. Sånt är både forskarmässigt (stålar) och politiskt (opinionen) kontraproduktivt.

Korrelationen mellan mänkligt utsläpp av CO2 och global uppvärmning nämndes som om det var det mest självklaraste faktum i hela den vetenskapliga världen.

Det lustiga är att det inte finns någon direkt korrelation mellan ökande halter av CO2 i atmosfären och ”ökad global värme” och därmed glaciärers avisning.

Den omvända eftersläpningen på minst 800 år är ett vetenskapligt säkerställt faktum.

Det är värmen som ökar först, sedan ökar CO2-halten i atmosfären. Värmen är orsaken, ökad CO2 är dess konsekvens. Kan det bero på att värme ger bättre växtförhållanden för växtligheten, vilket i sin tur ger ökade mängder av CO2 i omlopp i haven och i atmosfären? Helt utan mänsklig inblandning?

Det är nåt annat som orsakar ”värme” helt enkelt.

En något avmätt reflektion vid det här laget är att det är rätt märkligt att värme kommit att bli en (politisk) fiende i ett så av cykler styrt och fluktuerande system som vär jords atmosfär och klimat utgör. Var är vetenskapligt förnuft när vi som mänsklighet nu som bäst behöver det?

Hela debatten präglas av (politisk) rädsla, enögdhet och envis irrationalitet på samma sätt som främlingsfientlighet. Politiska krafter som stöder sig på allierade och gelikar i forskarvärlden yrkar på snabba och effektiva och kostsamma åtgärder enligt just deras recept…annars, och detta mot en ”fiende” ingen kan eller vet ett skvatt om.

Hur skall man då kunna vidta rätt åtgäder? Är det verkligen försiktighetsåtgärder att göra eventuell irreversibel planetär skada genom att ösa skattepengar över olika ”mad scientist” geo-engineering projekt för att stävja naturliga variationer i jordens klimat- och vädersystem?

I detta sammanhang skall man inte glömma bort de ekonomiska skador politikerna medvetet försöker åsamka oss i denna den Globala Uppvärmningspolitikens namn.

Det är politisk dådkraft som kommer att bli mänsklighetens undergång om det nu är nåt som kommer att orsaka dess undergång.

————-     ¤ ¤ ¤      —————–    ¤ ¤ ¤   —————

Den som gillar research botaniserar vidare i bloggens högermarginal under rubriken ”Klimatet och verkligheten” och inlägget ”Se där, en växande glaciär, och en till, och…”.

”Demokraternas största självpåtagna katastrof i modern tid”

När jag läst nåt bra som nån annan skrivit vill jag gärna spara det genom att själv skriva en liten blänkare, så man kommer ihåg för framtiden.

Rubriken syftar på Jan Kallbergs analys av det amerikanska mellanårsvalet på opinionen.se.

Kallbergs analys är ingen rolig läsning för Bush-hatande, revanschistiska svenska vänsteranhängare som satte hopp till Obamas intet syftande plattityder, ”Yes, we can” och ”Change”.

Det framgår nu tydligt att det inte finns något bränsle att hämta längre i vänsterns verklighetsfrånvända, känslomässiga ”anden-i-flaskan-politik”. Det är dags att synkronisera sina politiska löften med verkligheten.

Då är det kritisk analys, självdistans, logik, sans, eftertanke och ekonomisk  sparsamhet och avregleringar som är modellen för ett framgångsrikt framtida amerikanskt maktinnehav och för den nord-amerikanska nationen i stort. Politisk handlingskraft är förödande. Det borde väl alla inse vid det här laget?

Löften om vart någon säger han skall köra dig vill ingen ha. Folk vill köpa sina egna biljetter och staka ut sina egna färdriktningar.

Allt handlar om ökad förbrukning av folks pengar

Oavsett om det är Sverige, USA, EU eller något annat västerländskt demokratiskt land så är din skattepeng inkörsporten till framtida politiskt genererade katastrofer…som du oxå kommer att få betala upprensningen av.

Ett vänsterpolitiskt (i synnerhet) motto tonar fram vid horisonten: Alltid mer, aldrig nog. Vänstern hävdar att jordens resurser kommer att ta slut om vi i västvärlden ”håller på som vi gör”. Tar man det i beaktande så finns ett faktum ställt utom allt tvivel, dom har insett en viktig sak som är oändlig och det är källan ur vilken ”andras/folks pengar” öses ur.

Kunde man åtminstone någon gång få tillbaka ett kvitto som verifierar att politikerna har sjukdomsinsikt. Ett kvitto som talar om att: ”Vi är spenderingsmissbrukare av allmänna medel och har svårt att låta bli att spendera mer och mer för att kunna uppfylla våra politiska löften. Vi har seglat fel och blivit megafoner och slavar under en särintressepolitik som flåsar i oss i nacken och som vi därför känner oss nödda och tvingade att hålla oss väl med för att inte förlora makten. Ja, vi erkänner! Ja, vi skall bättra oss!”

Bakom ”Restore Sanity” scenen

Reason TV var ute i folkvimlet dagen då Colbert och Stewart hade sin anti-Tea-Party-manifestation. I klippet ”What We Saw at the Stewart-Colbert Rally to Restore Sanity” visar några frihetsälskande (amerikanska) liberaler hur dom tänker. Det här är politisk TV när den är som bäst.

Låt folk prata fritt och öppet om vad det är dom tycker och tänker om politiken. Då framgår det ofta att en del har tänkt till, en del tänker alldeles för mycket och en del tänker inte alls. T.ex. killen som vill göra en markering mot Rush Limbaugh på sin T-shirt är ett tydligt exempel på en som inte tänkt till alls.

Även kommentaren de sista sekunderna i klippet från reportern är särskilt talande och roande angående hela Restore Sanity-spektaklet. Det finns ingen kompassriktning, det finns ingen debatt, det finns inga argument, it makes no sense, …alla vill bara vara rockstjärnor verkar det som. Allt går enbart ut på att locka bort fokus från Tea-Party-rörelsens senaste demonstration genom halsstarrigt spektakel som uppenbarligen är tänkt att proppa igen mediakanalerna.

Det återstår väl att se om de lyckas eller om Restore Sanity enbart fungerar som bensin på elden när tillräckligt många får ta del av ”the liberal view on things”, och deras lösningar på de ekonomiska problemen som den amerikanska regleringspolitiken skapat.