Single largest armsdeal in the history of the U.S

Critics Slam Obama Administration for ‘Hiding’ Massive Arms Deal

Stackars Obama och alla hans dyrkare. Tråkigt att behöva se sin hjälte vara fångad av så trista realiteter som den världspolitiska verkligheten.

Ur ett perspektiv är Obama en riktig svikare: ”Obama chooses arms deal over women’s rights”.

Kroppssmekning, på en flygplats nära dig.

Flygplatspersonal i USA kommer att vidareutbildas i ”virtual strip search”, samma sökmetod som fängelsevakter utbildas i.

Det beror på att allt fler flygpassagerare i USA i ren protest vägrar genomgå processen med helkroppsröntgen.

De som vägrar låta sig kroppsröntgas hänvisas till den alternativa sökmetoden, kroppsnära handsmekning (ända!) upp i skrevet och in mellan andra påtagliga (!) kvinnliga kroppsdelar. Det lär komma till Europa snart.

Protesterna från den frihetsälskande delen av det amerikanska folket var givetvis lika förutsägbart som ett ösregn en svensk midsommar. Det är inte lika säkert att samma intensiva protester kommer till europa.

Var alltså beredd att bli sedd och betraktad som en blivande fängelsekund nästa gång du skall ut och flyga.

Ett tänkbart scenario: Nygifta skall på bröllopsresa, okänd kvinnlig säkerhetsvakt som snart skall gå av sitt arbetspass polerar familjejuvelerna före den älskade frun tar sig an uppgiften på hotellrummet.

Access till familjejuvelerna och vidhängande attiraljer är inte längre enbart en angelägenhet för din fru och din läkare.

Reason.tv visar hur fängelsevakter tränas i att utföra ”virtual strip search”.

Den som blir lite upprörd av detta skall ha i åtanke att det är för allas bästa att vår frihet kringskärs på det här viset.

Detaljerna i denna transaktion, från oss medborgare till makthavarna, som pågår talar våra kära folkvalda ogärna om.

Det är att varje gång vårt privatliv blottas och ringas in av myndigheterna genom en ny reglering betalar medborgarna i en mycket sällsynt och värdefull valuta som kallas FRIHET.

Denna valuta är oerhört åtråvärd för makthavarna och den tas ifrån oss i små, små stycken varje gång och smälts ner och stöps om till olika försåtliga reglerande myndighetsverktyg av personer som påstår sig vara demokratiskt valda.

Man skall då veta att det finns särintressen idag för vilka idiotiska lagförslag som helst. Bedöms förslaget som varande opinionsmässigt OK så flyger det genom beslutsinstanserna som en oljad puck på hal is.

Den dag det demokratiska smältverket börjar gå åt andra hållet och producera frihetsvaluta åt medborgarna, då skall jag knyta ihop mina fingrar och stoppa en stor näsduk i munnen.

Nästa!

————-

Bad Boy of the Week – Airport Security Officials

A woman is suing the US Government

Three year old girl terrorised by airport security staff

National Opt Out Day (TSA Abuse)

”If You Touch My Junk I’ll Have You Arrested”

Tillbaka till vetenskapen efter 20 års misslyckande

[…] Perhaps we should stop accepting the term, ‘skeptic.’ Skepticism implies doubts about a plausible proposition. Current global warming alarm hardly represents a plausible proposition. Twenty years of repetition and escalation of claims does not make it more plausible. Quite the contrary, the failure to improve the case over 20 years makes the case even less plausible as does the evidence from climategate and other instances of overt cheating.

– Richard Lindzen, American atmospheric physicist and Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.

[Citatet är från Lindzens hearing, ”testimony”, i Representanthusets subkommittée för energi- och miljöfrågor den 17/11]

Samhällskunskap och grundläggande ekonomi

Apropå förra postningen skulle jag vilja peka på en artikel hos Breitbarts Big Hollywood-kolumn och studenternas demonstrationer i London:

Anarchist is Shorthand for Welfare-Addicted Crybaby Loser

Jag frågar mig alltid i sådana här sammanhang om dessa ungar vet vad ordet anarkist verkligen betyder och innebär i alla avseenden. Herre gud, flesta vuxna vet inte vad det betyder. Den som vill kan alltså byta ut ordet mot valfri vänsterbeteckning.

De Grönas kunskapslucka

George Reisman. Det borde räcka att nämna hans namn för att folk ska nicka instämmande och förstående. Nu är det tyvärr inte så.

George Reisman är bra att referera till när du nån gång pratar samhällsekonomi och någon undrar varför våra politiker älskar att förstöra densamma genom ”handlingskraftiga” stimulanspaket och regleringar som medicin mot deras förra handlingskraftiga regleringar och stimulanspaket.

I artikeln Natural Resources and the Environmnet berättar Reisman varför våra naturresurser aldrig kommer att ta slut enligt det scenario som gröna och röda politiker vill ha oss att tro när de pratar hållbar utveckling. Numera gäller detta även vilsna kompasslösa borgarpolitiker.

De vill sälja sina ogrundade påståenden genom alarmistisk klimat- och miljöpropaganda om det ohållbara i den utveckling mänskligheten har ägnat sig åt sedan feodalismen upphörde och den industriella eran tog fart i början på 1800-talet.

Pratar man om ohållbarhet i detta sammanhang visar man att man inte förstår de principiella grunderna för ekonomisk aktivitet och hur vi skapar resurser och värden i samhället och varför vi utvinner just de resurser från naturen som vi gör idag men inte gjorde igår och med all sannolikhet inte kommer att göra i morgon.

…The supply of economically useable natural resources is always only a small fraction of the overall supply of natural resources provided by nature. With the exception of natural gas, even now, after more than two centuries of rapid economic progress, the total of the supply of minerals mined by man each year amounts to substantially less than 25 cubic miles. This is a rate that could be sustained for the next 100 million years before it amounted to something approaching 1 percent of the supply represented by the earth. […] Along the same lines, the entire supply of energy produced by the human race in a year is still far less than that generated by a single hurricane.

I ljuset av ovan nämnda fakta borde det inte komma som en överraskning för någon att ingenting avseende utnyttjandet av jordens naturresurser är ändligt eller att vi utarmar någonting alls. Gruvdrift i nuvarnade skala på jorden skulle till exempel kunna hålla på i 1 miljon år i 100 gånger större skala…och ä-n-d-å bara ha utnyttja 1% av alla idag tillgängliga och ekonomiskt utvinningsbara resurser.

Sån matematik orkar varken rödgröna eller blå politiker eller deras utomparlametariska lobbygrupper besvära det folkliga röstunderlaget med. Det tjänar inte deras syften. Det motverkar till exempel politisk handlingskraft. Reisman ger det hela ytterligare en knorr:

…The supply of economically useable natural resources expands as man increases his knowledge of nature and his physical power over it. It expands as he advances in science and technology and improves and enlarges his supply of capital equipment.

Reisman förklarar vidare varför tillverkning och ekonomisk aktivitet har kommit att anses vara förstörande och skadlig för miljön. Det har sin grund i förnekandet av människan som skapare av värden (resurser) och att man försöker byta ut detta mot en högre icke-mänsklig värdestandard, nämligen den om naturens egenvärde i sig, i dess orörda tillstånd. Reisman förklarar:

With man and his life as the standard of value, the environment is improved when it is filled with houses, farms, factories, and roads, all of which serve directly or indirectly to make his life easier. When nature in and of itself is seen as valuable, then the environment is harmed whenever man creates any of these things or does anything whatever that changes the existing state of nature, for he is then destroying alleged intrinsic values.

Reisman anser att det inte är miljöförstöring och annat näraliggande på den politiska (vänster)agendan vi har att oroa oss för utan istället det han kallar philosophical corruption. Det är det som är orsaken till varför det sprids uppfattningar om att verksamhet som är till för att förbättra villkoren för mänskligt liv på jorden är skadligt för miljön.

Politisk dådkraft – mänsklighetens undergång

”The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome.
The real enemy then, is humanity itself.”

———————–

Romklubben (Club of Rome), första, största och högsta miljöthink-tanken, konsulter till Förenta Nationerna

Den som svävade på målet förut om vad hela AGW- (Anthropologic Global Warming, människoorsakad global uppvärmning), klimat- och miljödebatten handlar om kan sluta med det nu.

Romklubben är misantropiska ”välgörare” bestående av högt uppsatta kapitalister, politiker och akademiker. Dom har som självpåtagen uppgift att rädda mänskligheten från sig själv. Dom anser att dom vet vad som skall och bör göras för att ”komma till rätta med problemen”, och värst av allt, dom är rådgivare till FN:s organ IPCC.

Så, är det någon som kan lägga färdigt sitt pussel nu?

Klimatpropagandan har ingen framgång

Scientific American ställde åtta frågor till sina läsare i en online-undersökning om klimatet, dess påstådda skadliga förändringar och vad vi skall göra åt detta, debatten i stort, klimatvetenskapen och IPCC.

Folk är förnuftigare än dom där, ni vet, tror. Så jag undrar, var är demokratin?