Pan-Arabiskt uppror, maktvakuum och nya förtryckare

Islamists may grab power if Arab regimes fall – SFGate

Den naturliga reaktionen på det som nu snart liknar ett pan-arabiskt uppror (Algeriet, Tunisien, Yemen, Jordanien, Marocko och nu senast Egypten)  mot orättvisor, förtryck, inflation, höjda matpriser, korruption, nationell (ekonomisk) vanskötsel, generell brist på utbildning och förstörda livsdrömmar är att det är bra att folket slänger ut sina förtryckare och värdelösa ledare. Sett ur det perspektivet, all heder åt upprorsmakarna.

Det som lätt glöms bort är de mörka, religiöst fanatiska islamistiska krafter som lurar i bakgrunden och som givetvis parasiterar på detta folkliga uppror av helt andra anledningar än folkflertalet.

Om upproren slår väl ut för alla protester i alla arabländer där det nu kokar finns en hög risk att olika islamistiska grupper kommer att se sin möjlighet till maktövertagande efter de naturliga maktvakuum som eventuellt kommer att uppstå efter de gamla ledarna försvunnit.

The problem is that in most Middle Eastern states, overturning those calcified, venal dictators is not likely to bring to power anything close to a Western-style democracy. Instead, in many places, hard-line Islamists would take up residence in the presidential palaces.

– Joel Brinkley – SFgate.com

Ärliga ord om arabvärldens problem

Hos The Middle East Media Research Institute (MEMRI) ges en översättning som är fascinerande frispråkig med tanke på ämnet den avhandlar. Det är skrivet av kolumnisten Dr. Ahmad ‘Abd Al-Malik, på tidningen Al-Ittihad:

Honest Words From the Arab World: The Problem is Us and Our Leaders

The Arab world abounds in energy sources, fertile lands, and [natural] and human resources, yet it has no industry, agriculture, or clear vision of how to utilize this wealth… [Instead] there is unemployment, misadministration, government corruption, backwardness, terrorism, tribalism, attempts by ethnic groups to secede from the motherland, and political parties that value sectarian identity over identification with the homeland. In the Arab world, there is sycophancy towards the rulers, tyranny of the ruling party, and use of force against anyone attempting to express a different view – just as there is censorship in the government media, which is always [considered] the truest and wisest [voice], and one that does not ’speak nonsense…

Britternas mediala åsikt(s)formeringsdepartement

BBC propaganda machine for climate change

Peter Sisson, fd BBC-reporter och nyhetsankare berättar hur det står (s)till på insidan av BBC, speciellt i klimatfrågan.

En länk till om vad Peter Sisson anser om sin före detta arbetsgivare:

Left-wing bias? It’s written through the BBC’s very DNA, says Peter Sisson

Jag kan inte undgå att notera hur ofta jag läst/läser om pensionerade journalister, professorer emeritusar, jobbytare, och andra som på nära håll betraktat eller varit på insidan av klimatcirkusen i något skeende av sitt yrkesliv och först efteråt känner att de kan tala öppet och berätta vad det är för makthungriga, totalitära och enkelspåriga människor som anammar klimatkatastrofscenarierna och hur lätt de gör det och med vilken frenesi de hela tiden framhärdar i sin ovetenskaliga ”tro”.

[…] Meanwhile, Al Gore, the former U.S. Vice-President and climate change campaigner, entertained the BBC’s editorial elite in his suite at the Dorchester and was given a free run to make his case to an admiring internal audience at Television Centre.

His views were never subjected to journalistic scrutiny, even when a British High Court judge ruled that his film, An Inconvenient Truth, ­contained at least nine scientific errors, and that ministers must send new guidance to teachers before it was screened in schools. From the BBC’s standpoint, the judgment was the real inconvenience, and its ­environment correspondents downplayed its significance.

Inspiration från kommentarerna på Climate Scam och artikeln, ”1984 är här”.

Wikileaks kontaktperson antisemit

Obegripligt att Wikileaks har en antisemit som kontaktperson

[..] Wikileaks svenska kontaktperson Johannes Wahlström, den ryska kontaktpersonens son, har fortfarande inte kommenterat detta, men har tidigare försvarat sin far och dennes åsikter, skriver Expressen Kultur. Det skulle, som Andreas Ekström skriver i Sydsvenskan, vara väldigt välkommet om Johannes Wahlström kunde svara på kritiken och redogöra för sin hållning.

Wikipedia tvättar Johannes Wahlström sig ren från sin antisemitiska hållning genom att hävda att han bara återgivit den israeliska statens mediastrategi:

[…] Vad är det då jag har skrivit som skapat denna reaktion? Jo, jag har redogjort för den israeliska statens mediestrategi.

Tänk så dumma och elaka de där judarna kan bli för sådana till synes struntaktiga saker.

För övrigt så kan man här se hur tydligt Wikipedia används av ”aktivistiska” vänsterfolk/personer för rentvättning, omskrivning, försköning av personer, ideologier, uttalanden och politiska händelser.

”Välkommen, Mr Chance”

Diktaturerna och stormakterna härjar fritt i FN och med FN. Inga-Britt Ahlenius och Niklas Ekdal har skrivit en bok, ”Mr Chance, FN:s förfall under Ban-Ki-Moon”,  som baseras på Ahlenius fem års erfarenheter som internrevisor av FN-organisationen. Det är svidande kritik.

Givetvis hotades hon med repressalier, enligt vad som skrivs i en artikel på biståndsorganets SIDA:s onlinetidning Omvärlden:

FN-toppar till storms mot Ahlenius

Hon skrev också att hon beklagar att FN förlorat i relevans och varnar också för att världsorganisationens möjligheter att skydda människor från krig och katastrofer minskar. Hon anklagade också Ban Ki-Moon för att ha försökt styra internrevisionens verksamhet.

Världens mest kostsamma, välvilliga, politiserade, progressiva, inkompetenta, moralpredikande och fredsbevaranade papperstiger till organisation har i Ban-Ki-Moon skaffat sig en ledare som är totalt inkompetent för sin uppgift att leda organisationen som det en gång avsågs, enligt Ahlenius.

Mr Chance – FN:s förfall under Ban Ki-moon av Inga-Britt Ahlenius.

I boken Mr Chance – FN:s förfall under Ban Ki-moon ger Niklas Ekdal tillsammans med Inga-Britt Ahlenius en unik, aktuell och avslöjande skildring av dagens Förenta Nationerna. Här ges också en återblick på organisationens historia och en beskrivning av vilka utmaningar och svårigheter den står inför och vad som krävs – inte minst av en generalsekreterare – för att FN även i fortsättningen ska kunna vara en stark kraft i världssamfundet.


Progressivt språkbruk

A Modest Proposal to End The Progressive Media Tuscon Hate Talk.

… The Nobel Prize winning economist Paul Krugman couldn’t have really meant it because as TV’s Andy Levy pointed out, less than 14 months ago Krugman opined:

A message to progressives: By all means, hang Senator Joe Lieberman in effigy.

¤ ¤ ¤

[…] Sometimes when a child gets hurt they strike outcomplain about the first thing they can. And usually it’s something of which they are frightened. The progressives felt so much pain over the shooting and deaths in Tucson this past weekend they needed to lash out at someone, and because they are most frightened about the Tea Party, Sarah Palin, talk radio, FOX News etc.,racist haters, they lashed out with false claims against the things that gave them nightmares.

Though it may be a natural reaction, the progressives’ false charges are divisive and fight againstmake it difficult to have a political dialogue between the right and left. The left doesn’t really want to make false claims, they are simply immaturenot age appropriate and have nowhere else to go.

Klargörande: Jag är inget fan av Joe Lieberman.

Poll: Arabs in Jerusalem Want To Live Under Israeli Sovereignty

Poll: Arabs in Jerusalem Want To Live Under Israeli Sovereignty.