Offerrollen berättigar till hat, våld och rasism

Det handlar nog till största delen om projicering: Jude kontra gapig, dålig människa.

Obama och socialismen i USA

World Net Daily skriver om protesterna i Wisconsin:

One of the main groups organizing the Wisconsin union protests is a spinoff from an activist academy modeled after Marxist community organizer Saul Alinsky and described as teaching tactics of direct action, confrontation and intimidation.

President Obama once funded that academy – the radical Midwest Academy. He has been closely tied to the group’s founder, socialist activist Heather Booth.

Obama also is closely tied to scores of other radicals behind the Wisconsin opposition protesting […]

”This is a monetary crisis, rooted in the lending of money created out of thin air”…

[…] In a recent 60 Minutes interview, Obama blamed ”fat cat bankers” for causing the crisis, putting America through its ”worst economic year…in decades.” He went on to chide Wall Street banks for ”fighting tooth and nail” the new regulations he believes would be vital in preventing future crises.

[…] Lurching from crisis to crisis in boom-bust fashion is unacceptable and unnecessary. The Federal Reserve must stop juicing the economy with massive amounts of newly created money and move to a monetary system free of government-caused booms and busts. The only effective way to do this would be to remove control of our money supply from politicians and their appointees. We need to move to a money that is 100% backed by a commodity, such as gold.

Från kommentarerna på artikeln: Alejandro Munoz wrote:

”And one more thing. Comedy is what we have now, whereby governments and big banks create a horrible mess and citizens have to put their life savings to bail out bankers and politicians, so they can continue to use their private jets. That is the sad comedy of central banking.”

Henry Meers replied (not to Alejandro Munoz):

@Ronald. Right now, the Fed can change the value every day. That actually impacts credit negatively, since an interest-rate premium has to be added as a compensation for erratic Fed behavior. The gold standard was simply a definition of the dollar in terms of the periodic table with a lifetime guarantee of convertibility. That would be called hard money, once you have it, it holds value. We are in a soft-money regime now. The real issue has to be the value of the currency, which is the intersection of supply and demand for it. You never know where you stand financially.

Think of a farmer. He loves the inflationary increase of his crop prices; but hates the higher cost of fuel, which can take away any profit. The real value of stuff will assert itself, although we are in a weakend position when inflation is present. The average guy cannot raise his wages fast enough to keep up with inflation.

Ralph Whaley wrote:

Money is created by production not the other way around. It solved the problem of calculation of the myriad of exchange rates required to get from the good produced, to get to the good one wanted in exchange. It enabled men to store up their production for future use. It enabled the production of large scale projects. Over time many objects came to serve that function. Eventually men in reason chose gold because of its attributes. In the 19th century money, defined in units of weight of gold world wide, was responsible for advances in man’s productive efforts that surpassed the entire productive efforts of the previous history of man. The progressive abandonment of objective money culminated in the closing of the American gold window on August 15, 1971. That event was accurately described in the Economist of January 1990 as “the worlds principal currencies were shorn of all links to the value of any real commodity”. The solution to this act of savagery is total separation of government from the economy, free market banking, repeal of legal tender laws and return to money defined in units of weight of gold.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fortsätt läsa artikel >>>

 

 

Långsiktigt hållbar och samhällsnyttig energiförsörjning

Det här är ju bara för komiskt.

I New Brunswick, Canada har en vindkraftspark stått still i ett flertal veckor på grund av kraftig isbildning på propellerbladen.

Läs mer på WUWT: ”Wind Power Fail”.

Att döma av de ansvarigas kommentarer på frågvisa journalisters frågor kan man nästan gissa att de önskar sig lite mer av global uppvärmning så att vädret/klimatet inte går så hårt åt deras dyra och fina vindsnurror.

Nu kan de bara hoppas på att den canadensiska sommaren inte också ställer till det för deras långsisktiga vindsnurror.

Dom lyssnade väl på IPCC:s profetior innan de började bygga vindsnurreparken.

Midnatt, en vägkorsning, en träpåle och massor av vitlök

”I Have a Stake In the Outcome” på WUWT är skriven av gästskribenten, Willis Eschenbach.

Det är en lysande vidräkning med hela den politiserade och alarmistiska klimatindustrin.

En veritabel lavin av argument mot hela denna industris existens och metoder (vetenskapliga såväl som politiska) staplas på varandra ända tills hela denna argumentationsmassa har nått sådana fantasifulla höjder att hela det stora, världsliga, klimatåsiktsformeringsorganet IP(CCCP) kan beskådas i sin helhet, inifrån och ut.

Väl där uppe på toppen av alla sköna, värmande argument mot politiserad ovetenskap och alarmistiska lögner kan man i stillhet betrakta hur hela IPCC börjar smälta, för troll smälter ju som bekant i dagsljus, eller hur?

Följande aptitretare inleder anstormningen:

[…] Some people think the IPCC should be disbanded. I’m not one of them. […]

I think that we should take the IPCC to the crossroads at midnight and pound an aspen stake through its heart, stuff its head with garlic, and scatter the remains to be disinfected by sunlight so it can never, ever rise again.

Let me give you a list of my reasons why this is the preferable outcome, in no particular order:

•   The IPCC has provided very little of value in the way of deliverables. The reports have been clearly political, heavily slanted, and shot through with third-rate science and worse, NGO puff pieces disguised as science.

•   No other branch of science wants, needs, or has anything like the IPCC … which argues against it being a useful construct. Nor would most branches of science tolerate that kind of nonsense, a bunch of government bureaucrats summarizing the science.

[…] Instead of providing us with any kind of certainty or agreement, the IPCC has been the source of endless disagreements, arguments, and food fights. […]

•   The “Summary for Policymakers” is done with lots of input from politicians. Letting politicians assist in the writing of the scientific summary for themselves and other politicians … bad idea.

[… ] Another very important false premise was the charmingly naive idea that Lead Authors would treat their own work the same as they treated the work of other scientists … BWAHAHAHA. Only a lapsed Marxist like Ravetz or one of his kin would be foolish enough to think that would end well.

I den här artikeln, ”Judith, I love you, but you are wrong”, på WUWT, går Willis Eschenbach i svaromål på klimatforskaren Judith Currys tidigare artikel på WUWT, ”On the Credibility of Climate Research, Part II: Towards Rebuilding Trust”. Här säger Eschenbach bland annat:

The biggest problem with Judith’s proposal is her claim that the issue is that climate scientists have not understood how to present their ideas to the public. Judith, […] It is not a communication problem.

The problem is that 71.3% of what passes as peer reviewed climate science is simply junk science, […] It is a problem of lack of substance. Results are routinely exaggerated. “Scientific papers” are larded with “may” and “might” and “could possibly”. Advocacy is a common thread in climate science papers. Codes are routinely concealed, data is not archived. A concerted effort is made to marginalize and censor opposing views.

Tyvärr hoppas politikerna att vanligt, hederligt folk inte bryr sig om att ta reda på sådana här petiga ”spetsfundigheter” när expertisen (forskare och politiker i skön förening) är satta ”rädda jorden” (självpåtaget) och dess befolkning från undergången på grund av, som de säger, människoorsakade klimat- och naturkatastrofer.

Vilka utmärkta politiska initiativ och ambitiösa mål de sätter upp för sig själva. Det finstilta i det här samhällskontraktet är de mindre benägna att prata om, nämligen att du och jag skall betala via våra skatter, avgifter, tullar och andra mervärdesavgifter på vår konsumtion. Du och jag förlorar, de politiska makthavarna och deras strypkoppelförsedda sykofanter och experter vinner, precis som alltid.

Kunskap är makt!

Atlas Shrugged Goes Hollywood

Konsten att förstöra ett litterärt mästerverk på en budget som inte överstiger kostnaden för två avsnitt av TV-sitcomen ”Vänner”!

Nä, lite snäll får jag vara. Filmen är i tre delar à 102 minuter vardera. Andemeningen i filmerna skall tydligen komma till uttryck rätt bra, enligt recensenten, ”intracoastalcruiser”, på IMDb.com.

Objektivismens skapare Ayn Rands, episka mästerverk kommer nu i lättsmält Hollywoodversion…tyvärr, måste jag säga.

En hollywoodversion på den bok som djupast och sannast och bäst och mest och så oerhört ingående och kunnigt kritiserar det socialistiska och den antikapitalistiska mentalitetens samhällsförstörande processer kan aldrig bli bra med tanke på vad för politiska åskådningar som frodas i TinselTown.

Leftywood älskar bara den kapitalism som gör dem själva förmögna, så vem gav tillåtelse till detta? Det blir nog till att hålla utkik i fyndlådan för DVD-filmer på Willys till sommaren. =)

Oavsett hur bra eller dålig nu filmen än blir så vet vi vad vänstern kommer tycka om den. Det ligger med all säkerhet redan färdigskrivna recensioner på tidningsredaktioner runt om i landet/världen. Skrivna efter gängse vänsterjournalistisk mall innehållandes alla de fördomar om allt som kritiserar och klär av den social(istiska)demokratiska hegemoniska, ekonomiska restriktions- och regleringsapparat som används för att nedmontera västvärldens välfärdssamhällen och istället utöka den stora, allomfattande statens moraliska domäner.