”Contrary to normal scientific practices”…

I artikeln, ”IPCC Studies And Reports Have Nothing To Do With Climate Change” skriver Dr Tim Ball om IPCC och vad det är dom har till uppgift att göra och vad folk i allmänhet felaktigt har fått för sig att IPCC gör och är satta att göra:

Most people have no idea what the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) actually studies. They believe their reports are complete reports of climate change. This misconception is mostly because the IPCC arranged it and does little to correct it. In fact, they only look at that portion of climate change caused by humans.

[…] The problem is you cannot determine the human portion of climate change if you don’t know how much it changes naturally – and we don’t. The IPCC assumes humans cause most of the changes that are occurring and are set out to prove that is true.

Everything they’ve done is contrary to normal scientific practices, yet it is presented to the public as solid science. The IPCC has done nothing to publicly or formally disavow claims that the science is settled. It is not settled because it never began, …

[…] Climatology is a generalist discipline in this age of specialization. Climate is the average of the weather by region or over time and weather is the product of a multitude of factors and one of the most complex systems in nature. The weather you experience standing outside includes everything from cosmic radiation in deep space to geothermal heat entering the ocean and almost everything in between.

[…] IPCC claims that human addition to CO2, which is one small part of the “Atmospheric composition,” is 90 percent responsible for all climate change since 1950. It is totally implausible.

Japan Earthquake Update (14 March 2011, 07:00 CET)

För den som vill veta vad egentligen händer borta i Japan och explosionerna vid kärnkraftverket i Fukushima Daiichi utan den sedvanliga vardagsdramatiken som serveras via media så är det bäst att läsa vad som händer direkt från källan, IAEA, som har direktkontakt med japanska NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency).

Kontentan av det man kan utläsa av dessa rapporter är att bättre bekräftelse på hur säkra västerländska (jämfört med kommunistiska Tjernobyl) kärnkraftverk och säkerhetstänkandet är kan man inte få än det som nu har skett i Japan. Hur oönskat ett sånt här ”test” än är.

Japan Earthquake Update (15 March 2011, 03:35 CET)

Japanese authorities yesterday reported to the IAEA at 21:05 CET that the reactors Units 1, 2 and 3 of the Fukushima Daini (Daiichi är systerkraftverket) nuclear power plant are in cold shutdown status. This means that the pressure of the water coolant is at around atmospheric level and the temperature is below 100 degrees Celsius. Under these conditions, the reactors are considered to be safely under control.

En blogg i utbildningssyfte

Dr Tim Ball har en blogg numera. En blogg i utbildningssyfte angående maktexploatering, vetenskap och klimatskepticism. Om inte ädelt så är det i alla fall opportunistiskt. Jag vill gärna höra vad han har att säga. Jag är inte lika säker på att AGW-industrins aktörer är lika intresserade att ta till sig det han har att säga. Hur som helst, det skall bli intressant att följa den.

Han inleder med några spännande synpunkter på Internet och demokratiseringen av informationstillgängligheten och hela den process som förut kontrollerades av bara ett fåtal. Så är det inte längre:

Someone said if you think education is expensive – try ignorance. This website is dedicated to helping people understand the world and the ways it works. We’re in an information revolution because the Internet is democratizing information.

Everyone knows that information is power, but it’s exploitation of power that has allowed a few to control and exploit people. Exploitation can be financial, but more disturbing and controlling is the exploitation of power.

Throughout my career I have worked to help people learn and understand. So much information in today’s world is available, but couched in jargon or terminology alien to most. It was an issue I challenged fellow authors about in our recent book on climate change titled Slaying the Sky Dragon: Death of the Greenhouse Gas Theory.

[…] The other issue I discussed was that climatology is a generalist discipline in a world of specialization. Even a basic understanding requires integration of everything from cosmic radiation from space to volcanic heat on the bottom of the ocean and everything in between.