Resursskapande, framtiden och överflödet av … allt

Det finns en slags religiös ”tro” på att resurser, det är ofta naturresurser som avses, skall ta slut på grund av att Människan (industrisamhället, kapitalismen, frihandel, osv) förbrukar och till slut gör slut på en given och fixerad mängd av nämnda resurser, ungefär som lördagsgodiset.

Ingenting kan vara mer fel, men för att hjälpa alla er som drabbats av det mediala, politiserade Armageddon- och Domedagsvisionerandet och känner avsky för allt vetenskapligt trams och allt annat skeptiskt som kommer i konflikt med era trosföreställningar (ja, ni vet, fakta, empiriska undersökningar, verifierbarhet) så hänvisar jag här till boken ”Abundance – The Future Is Better Than You Think” av Peter Diamandis och Steven Kotler.

Nedan är en intervju av Joe Polish med författarna till boken:

Som förstärkningseffekt vill jag även hänvisa till följande citat från artikeln ”The Growing Abundance of Natural Resources”, av Jerry Taylor.

”Virtually every year since 1800 a book, study, report, or commission has pronounced the imminent depletion of this or that resource on the basis of indices that examine current trends and known reserves. Yet every one of those pronouncements has been not only wrong but spectacularly and embarrassingly wrong.

More efficient technologies that require fewer resource inputs, advanced extraction and harvesting technologies that allow far greater access to resource deposits, and material substitutions that replace scarce resources with far more abundant resources are just a few of the routine advances that mark the entire march of human civilization.

The fundamental flaw in the conservationist paradigm is the premise that global resources are created by nature and thus fixed and finite. Not a single material resource has ever been created by ”nature.” Human knowledge and technology are the resources that turn ”stuff” into useful commodities. What we think of as resources are actually certain sets of capabilities. As De Gregori points ”Humans are the active agent, having ideas that they use to form the environment for human purposes….Resources are not fixed and finite because they are not natural. They are a product of human ingenuity resulting from the creation of technology and science.

The free, competitive marketplace is the most efficient engine of resource creation and conservation because it is the most explosive engine for intellectual and technological advance. Technological advance, the heart of resource creation, depends heavily on the competitive free exchange of ideas, entrepreneurial activity, investments in capital and labor, and a profit mechanism.

The size of our resource pie is determined not by nature but by the social and economic institutions that set the boundaries of technological advance. Closed societies and economies under the heavy hand of central economic planners are doomed to live within the confines of dwindling resource bases and eventually experience the very collapse feared by the conservationists. Liberal societies, built on free markets and open inquiry, create resources and expand the possibilities of mankind.”

New World Order och deras ”granskare”

Om du känner dig lite håglös i den allmänna svenska lågtryckssommaren kan du alltid roa dig en stund med att blicka in i konspirationsteoretikernas universum.

Det är faktiskt lite fängslande läsning emellanåt (lite som Dan Browns böcker) men i en värld där den mediala vardagsdramatiken i nyhetsförmedlingen styr vår uppfattning om verkligheten är det inte konstigt att det här sidospåret av esoterisk vardagsdramatik med (politisk) symbolism, hemliga sällskap och dolda budskap finner sin publik.

Personligen kan jag till exempel tycka att muralmålningarna på Denver International Airport är aningen märkliga och bisarra … i alla fall för en internationell flygplats ankomsthall.

För den som är rädd att tappa fotfästet i verkligheten om de blickar in i dessa konspiratörers överdramatiska mentala ”verklighet” så kastar jag ut en livboj genom att peka på skeptoid.com där ni kan släppa ankar och pusta ut igen.

Frihet o Lycka: Populär politisk doktrin

Vilket annat land i världen har inskrivet tankar/principer om lycka i sin konstitution?

Här är en helt underbar liten dokumentärfilm om ett USA vi sällan tar del av.

Varje år ansöker och får 1 miljon människor ett bevis på medborgarskap i United States of America.

Vi måste börja fråga oss varför så många människor från världens alla hörn söker sig till USA? Vi måste börja fråga oss varför andra länder inte ens är i närheten av samma slags immigrationstryck.

För vissa är svaren enkla. Andra vill komplicera sina svar. Andra bryr sig inte. En del förstår inte vad man menar med att överhuvudtaget diskutera en sån här sak. Andra ser det som ett hot och ett varnande exempel på nåt vi inte skall ta efter.

Det finns helt enkelt nästan lika många synsätt på hur och varför USA:s folkmängd ökar så som den gör och lika många synsätt på om detta är nåt bra, dåligt eller rent av ett varningsexempel på hur illa det kan gå.

Beskatta det här om ni kan

I Forskning och Framsteg framför solforskaren Henrik Lundstedt i artikeln, ”Solens stormar styr den globala uppvärmningen”, en kontroversiell vetenskaplig teori (Det är inte svårt att räkna ut för vilka denna teori är kontroversiell).

Teorin säger att det är solen som styr vårt klimat i stort och därmed det väder vi får i smått runt om på jorden. Solens instrålning tillsammans med molnbildningen är den drivande motorn till jordens alla historiska klimatförändringar.

CO2 är fortfarande, huvudsakligen enbart växtföda och inte någon (gift)gas som har förmågan att välta/tippa över vår planet i kaos och katastrof om det råkar bli nån miljondel för mycket av den i atmosfären.

Henrik Lundstedt, solforskare, säger:

Just nu är solens aktivitet på topp. Den varierande strålningen och de kraftiga plasmautbrotten från solen påverkar klimatet på jorden. Den kan (!) vara orsaken till den globala uppvärmningen.

[…]

I genomsnitt täcks 65 procent av jorden av moln. Förändringar i molntäcket påverkar klimatet på jorden mer än 100 gånger mer effektivt än variationerna i koldioxidhalten i jordens atmosfär. Det som koldioxidhalten skulle behöva 100 år för att åstadkomma med jordens klimat klarar molnvariationen på 3-5 år!

[…]

För att den föreslagna mekanismen för uppvärmning ska förklara den påstådda uppmätta globala uppvärmningen under de senaste 100 åren behöver vi ha haft en ökad solaktivitet och därmed minskad kosmisk strålning. Har vi haft det? Ja, det är precis vad den brittiske forskaren Michael Lockwood hävdar att han har funnit. Han påvisar en ökning för koronans magnetfält med hela 131 procent sedan 1901.

[…]

solaktiviteten har inte bara en 11-årscykel utan också en 80-90-årscykel, den s k Gleissbergcykeln.

[…]

Henrik Lundstedt avslutar artikeln med ett smått politiskt konstaterande om man så vill:

Är detta enbart spekulationer? Min slutsats är att solaktiviteten spelar en mycket större roll än man tidigare hade trott. Jag anser också att arbetet inom den internationella klimatpanelen, IPCC, har försummat solens roll för klimatet på jorden. För kommittén är solen fortfarande en konstant lysande lampa.

Undrar hur mycket statsfinansierade medel solforskning får för att ta reda på om det verkligen är den som orsakar förändringar i jordens olika klimat? Min gissning är att dessa forskare nog får slita ordentligt, vid sidan av sitt esoteriska solforskande, för att överhuvudtaget få ihop stålar för sig och sina kolleger.

Detta är inte en fråga enbart för politiker med ”klimatångest” utan även en plånboksfråga för den enskilde medborgaren. Varje enskild medborgares plånbok är nämligen urkällan till den här ovetenskapliga, politiska erans galenskaper.

Det Progressiva och Ansvaret

“I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.”

―    Robert A. Heinlein

Lazarus Longs anteckningar …

[…] It is a truism that almost any sect, cult, or religion will legislate its creed into law if it acquires the political power to do so, and will follow it by suppressing opposition, subverting all education to seize early the minds of the young, and by killing, locking up, or driving underground all heretics. […]

[…] If you are part of a society that votes, then do so. There may be no candidates and no measures you want to vote for, but there are certain to be ones you want to vote against. In case of doubt, vote against. By this rule you will rarely go wrong. If this is too blind for your taste, consult some well-meaning fool (there is always one around) and ask his advice. Then vote the other way. This enables you to be a good citizen (if such is your wish) without spending the enormous amount of time on it that truly intelligent exercise of franchise requires. […]

[…] Political tags — such as royalist, communist, democrat, populist, fascist, liberal, conservative, and so forth — are never basic criteria. The human race divides politically into those who want people to be controlled and those who have no such desire. The former are idealists acting from highest motives for the greatest good of the greatest number. The latter are surly curmudgeons, suspicious and lacking in altruism. But they are more comfortable neighbors than the other sort. […]

Deras syn på vetenskapen, dess metoder och hur de förhåller sig till fakta…

One can judge from experiment, or one can blindly accept authority. To the scientific mind, experimental proof is all important and theory is merely a convenience in description, to be junked when it no longer fits … To the academic mind, authority is everything and facts are junked when they do not fit theory laid down by authority.

Robert Anson Heinlein – ”Doctor Pinero” in Life-Line (1939)

Climate is what you expect, weather is what you get.

– Ur Robert A. Heinlein’s, ”The Notebook’s of Lazarus Long” (1978)