Peter H. Diamandis har ordet

Peter H. Diamandis höll en föreläsning på TED Talks om resurser, teknikutveckling och mänsklighetens framtid.

Det är skönt att ibland höra att det trots allt finns hopp om framtiden för det är inte lätt att värja sig mot allt det hot- och eländesmångleri vi ständigt matas med via media och som sen förstärks av lobbygrupper, NGO:er, statsbidragsfinansierade forskare och deras politiker.

Den verklighetsbild många skaffar sig och bygger upp kommer i huvudsak från media. Det är helt enkelt media som styr verklighetsberättelsen för det stora flertalet nyhetskonumerande medborgare. Det kan vara den enkla förklaringen till att så många sköljs med av undergångstänkandets oupphörliga mantra om resurser som är nödvändiga för vår västerländska livsstil skall och håller på att ta slut. Det handlar sällan eller aldrig om begränsningar av resurser, det handlar nästan alltid bara om tillgänglighet (accessability), säger Diamandis.

Läs till exempel berättelsen om Napoleon III och hans bankett för Kungen av Siam och hur hedersgästerna förärades bestick i aluminium medans de andra närvarande fick nöja sig med guldbestick. Aluminium var på den tiden det dyraste (finaste) som gick att upp- och frambringa på denna jord. Vi vet ju alla hur det gick sedan? Den då nyuppfunna och oerhört kostsamma elektrolysprocessen för att utvinna aluminium ur bauxit blev lika vanlig och lättillgänglig och enkel som att tillverka läskeblask.

Det är därför det är viktigt med selekterande, sansade och neutralt resonerande motkrafter som Peter Diamandis till, framför allt, de politiska krafter som vill förstärka speciella hotbilder i media för sina egna syften, t.ex. den hysteriska och frenetiska klimat- och miljöhotsindustrin.

Överflöd kontra knapphet

Fakta som endast en ”grön” politiker kan ignorera

The Climate Scam har en artikel skriven av Per Welander med politiskt obehagliga fakta som enbart bidragsgivande planekonomiska politiker kan komma undan med att ignorera:

* Produktionen av vindkraftverk är kostsam och måste beaktas i totalekonomin. Här ingår även anslutning till  elnätet samt att nätet måste förändras i vissa fall.

* Den praktiska livslängden på vindkraftverk är inte 25 år utan närmare 12 år. [2]

* Reservkraft krävs. Det blåser inte alltid. I länder utan vattenkraft blir detta kostsamt samt medför CO2-utsläpp för reservkraften.

* Vindkraftverken är fula och bullrar.

* Skador på fågellivet

* El som produceras av vindkraftverk blir dyr. Så dyr att staten bestämt att subventioner ska utgå.

* Sverige behöver ingen dyr vindkraft då elöverskott finns i framtiden

* I Sverige är elproduktionen redan så gott som CO2-fri så det argumentet från de ”gröna” faller också bort.

 

Hollywoodkapitalister med rätt politisk etikett

Det börjar bli alltför vanligt att den snuskigt rika och förmögna Hollywoodeliten uttalar sig negativt om sitt eget land och kapitalism och programatiskt deklarerar att de sympatiserar med socialism och att de i hjärtat tillhör de 99 procenten förfördelade i den här orättvisa världen som vanstyrs och ägs av 1 procent rika rövarbaroner och andra kapitalistiska mörkermän.

Kultureliten gör detta för att skaffa sig ”street cred” bland de unga och arga och media för att slippa få kritiska frågor och bli synade i sömmarna om hur de förvaltar sina egna rikedomar och förmögenheter (läs: betalar skatt eller skatteplanerar och investerar).

På Pyjamas Media/The Tatler berättar Zombietime i artikeln, ”Another Hollywood Millionaire Outs Self as Faux-Socialist Hypocrite” att den senaste i raden att klistra på sig rätt etikett för att undkomma kritik från de 99 procenten är Joss Whedon, framgångsrik regissör till den senaste superhjältefilmen The Avengers, som korkade upp en veritabel anti-kapitalistdrapa på Comic-Con i fredags (120817) som svar på ett fans fråga om hans anti-corporation-tema i sina produktioner.

Zombietime frågar sig, efter att sammanfattande ha redogjort för oss läsare vad Whedon sa som svar på frågan/-orna, om Whedon är beredd att slänga in lite stålar också tillsammans med det storstilade snacket om socialism, sina röda rötter och kapitalismens tillkortakommanden:

Does Whedon sound the rallying cry for socialism to the assembled Hollywood elite at his $5.8 million mansion overlooking the Riviera Country Club in the toniest part of LA?

Does he rail against the czar as he collects his majority percentage of the $1.33 billion earned by his film The Avengers, the third-most profitable film of all time?

No, Joss Whedon is no socialist. He’s the ultimate capitalist, and he obviously loves to enjoy the lavish comforts that having tens of millions of dollars can bring him.

Joss Whedon is not just the 1%: he’s the 0.000001%. But he thinks he can retain his street cred if he recalls his red diaper baby roots and denounces capitalists like himself.

If you really look forward to a socialist America, Josh, put your money where your mouth is, and sign over your entire personal assets to the central government.

C’mon. We’re waiting.

I kommentarena på The Wraps artikel om Whedons drapa fastnar jag bland annat för kommentaren från signaturen E Kemperman, som säger följande:

Riiight… An Whedon only got paid a modest fee for Avengers and won’t get another cut of the cheese now that the money train is riding in … Or is he donating everything to charity? Oh yes, capitalism has truly mistreated you, Joss. I really liked The Avengers, but I’m kinda not interested in your political opinions.

Och den här av signaturen, Evil Otto:

Socialism is for the masses, never the socialist. Whedon spouts this cookie-cutter leftist crap because he knows, deep down, he’ll never be called on it. He’ll continue to amass wealth and influence beyond the dreams of the proles who work for him, and he’ll never understand his own hypocrisy.

Med detta i backspegeln skall man fråga sig hur många i den hollywoodska filmindustrin som är konservativa och vågar ha åsikter på samma tema som Whedon? Ett perspektiv i frågan ges på Sodahead i artikeln, ”Conservatives In Hollywood: A Real Underdog Story”.

Hollywoodproducenten Gerald Molen (Schindler´s List, Minority Report, Rain Man, Jurassic Park … ) ger sin syn på saken hos Hollywood Reporter.

På utflykt i Berkeley

Zombietimes fotoessäer är alltid intressanta att ta del av. Hans senaste essä, ”A Typical Day In Berkeley” handlar om hans dagstur till Berkley för att göra en del ärenden i staden på andra sidan San Franciscobukten.

För sådana utflykter brukar han sällan ta med kameran men när det bär av till Berkeley för ärenden måste den bara med, berättar han, eftersom det alltid finns nåt intressant att fotografera i och berätta om Berkley. Jag är benägen att hålla med.

Heterodoxi, ekonomisk makt och Maktens ekonomi

Carl Menger och den Österrikiska ekonomiska skolan (1929):

Originally, the historical school of the ”Economic Science of the State” [in Germany, min anm.] was bothered very little by the critical and positive work of the Austrian school and in this respect was very similar to the schools of interventionism abroad. They con­tinued to look down upon serious theoretical work and to spread with­out inhibition the teachings of the omnipotence of the State over the economy in the knowledge that their position of power was guaranteed by governments and political parties.

Österrike-skolan – grundläggande fakta, enligt The Economist:

The Austrian school’s thinking centres on the way “malinvestments” orchestrated by central banks distorts the business cycle. By keeping interest rates artificially low, central banks trick entrepreneurs into believing that society is more abstemious (ung. återhållsam) than it really is. The entrepreneurs then embark on ambitious, long-gestation investment projects, only to discover that the men and materials they require are otherwise engaged in the production of more immediate gratifications. Once this realisation dawns, the entrepreneurs abandon their follies, firing their workers. If wages are flexible and workers mobile, this bust need not be too bad. But misguided attempts by the government or the Fed to prevent unemployment will delay the necessary reshuffling of labour (omsättning, genomströmning av arbetskraft på arbetsmarknaden) from industries too tied up in the future to those catering to the needs of the present.

Scholars such as Lawrence White of George Mason University see in this the grounds for replacing central banks with “free banking” in which private institutions take deposits and issue their own banknotes without government permission or protection. To make these liabilities credible, free banks would probably have to make them redeemable into something else, such as gold. As a consequence, banks will hesitate before expanding too quickly, lest their gold reserves come under threat. This, Mr White argues, would impose a natural check on overexpansions of credit.

Du behöver inte vara Centralbankschef eller ens riksdagspolitiker i en valrörelse för att inse att ett ”Free Banking System” inte passar  överkonsumerande regeringar, valfläskande politiker eller felinvesterande korporativa företagsetablissemang. Så länge det finns en ”högre makt” som köper ut alla som missköter sig med skattebetalarnas pengar kommer den korporativa statens fiskala inkontinens att bestå … på din bekostnad, käre medborgare.

Finländarna har dock ingen större tilltro längre för det europeiska politiska etablissemangets centralt styrda fiskala processer. De börjar redan bygga skyddsvallar.

”Om alla bara kunde sitta stilla och vara tysta runt lägerelden” …

Agronomen Johan Rockström får tala ut i P1:s God Morgon Världen. Han tycker det är besvärande att media polariserar debatten om ”det människoorsakade klimathotet” som kommer att förstöra så mycket och döda så många på vår jord … om inte Rockström och alla anslagsfinansierade experter runt etablissemangets köttgrytor får komma med sina fina men ekonomiskt ohållbara lösningar, vill säga.

Det outtalade och underförstådda är givetvis att så som det fungerat hittills med det lösa och slappa reglerandet och styrandet av Näringslivet och fria individers och medborgares konsumtions- och transportsätt och rent allmänt deras miljöförstörande livsstilar, så skall det inte få fortsätta. Det behövs mer politisk styrning … basta! Mer av Frihet innebär mer av miljöförstöring och än värre klimatkatastrofer, enligt Rockström och hans gelikar.

Rockström i God Morgon Världen (första inslaget efter 10-nyheterna, 120805):

”Så fort det finns en forskare som kommer med en AGW-nyhet så skall det genast finnas en annan skeptisk forskare i media som säger något tvärtom”.

Jo, just det, och Bagdad Bob är ett sanningsorakel. Måste vara besvärligt när ingen vill lyssna på ens sagoberättande om ekonomiskt magiska hållbarhetsprinciper och allsköns utvecklingshindrande Försiktighetsåtgärder.

Man undrar ju verkligen om tungan är snabbare än tanken på ALLA politiserade klimathotskramare och om de verkligen förstår konsekvenserna av det de säger?

Rockström vill helt enkelt kväsa en så starkt politiserad och demokratikrävande debatt som debatten om ”Global Uppvärmning” och ”klimathoten” och hur vi på bästa demokratiska sätt skall skydda oss mot katastrofer i miljön och naturliga variationer i klimatet.

Det moraliska rättfärdigande som agronomen tar till intäkt för att häva ur sig dylika totalitära strävanden är ju givetvis att ”99% av forskarkåren entydigt säger samma sak i den här frågan”, enligt Rockström.

För oss som är (bättre) skolade i den skeptiska traditionen visar ett sånt uttalande enbart att det inte handlar om seriösa forskningsresultat och empiriska undersökningar. Det handlar istället om central- och globalpolitikens odemokratiska försök att värna sin position som den största påverkande och styrande kraften i samhället och världen … med allas våra skattepengar, denna forskning omsätter ca 100 miljarder kronor årligen så det finns stora intressen att upprätthålla klimathotet.

För mig stavas sånt kommunism, socialism, korporativism, fascism, totalitarism och förmodligen till slut diktatur, om vi låter lämlarna hålla på tillräckligt länge.

The Climate Scam och Ingemar Nordin har en artikel om den internationellt kände och erkände klimatprofessorn John Christy som bland annat säger följande kloka ord:

En politik som baseras på observationer, där variationer (i vädret) orsakar de största skadorna, är sannolikt långt mer effektiv än en politik som baseras på spekulativa resultat från modeller, oavsett hur det framtida klimatet blir.

Det skulle vara kul att höra vad en sån som Rockström säger om Ingemar Nordins påståenden:

Givet dessa grundläggande fakta om förekomsten av extremväder inom den naturliga variationen, samt de fundamentala osäkerheterna kring klimatkänsligheten, så kan man med rätta ifrågasätta hela den politik som fokuserar så starkt på att minska koldioxidproduktionen i världens industrialiserade nationer. Hur mycket kostar inte redan idag satsningar på ”förnyelsebar” energi, subventioner till miljöbilar och biobränslen, samt stöttning av handel med utsläppsrättigheter? Och hur mycket pengar tas inte från den enskilde medborgaren i form koldioxidskatter, elcertifikat och medel direkt från statsbudgeten?

Nordin menar mycket riktigt att allt som pågår nu och som anses vara ”den rätta vägen” helt enkelt är fullständiga felinvesteringar. Han förklarar:

[…] om vi skall skydda oss mot väderkatastrofer så behöver vi saker som väl utbyggda och pålitliga vädertjänster som kan förvarna, välfungerande räddningsstyrkor med avancerad utrustning, goda kommunikationsmöjligheter, katastrofmedicinska resurser, säkra elnät och allt annat som hör till för att minska mänskliga och ekonomiska skador. Med dagens klimatpolitik så allokeras massor av offentliga medel på meningslöst bekämpande av koldioxiden istället för att bygga ut samhällets förmåga att svara på naturligt orsakade katastrofsituationer. Och vi försvårar en ekonomisk utveckling både för oss själva och för fattiga u-länder genom att investera i fel saker.

Mats Jangdal har en artikel på Newsmill om John Christys vittnesmål inför den amerikanska senaten – ”Vittnesmålet som hotar tesen om den globala uppvärmningen”.

För den som undrar hur en lögn kan se ut i de här sammanhangen så förtydligar Lena Krantz på The Climate Scam i artikeln, ”Godmorgon världen, dags att vakna nu!”,  vad den senaste larmrapporten om Grönlandsisens avsmältning handlar om:

För tydlighetens skull:

Det grönlänska istäcket är i genomsnitt 1 500 meter tjockt men vid några punkter är tjockleken runt 3 000 meter, det handlade endast om att satelliterna mätte att det var plusgrader på nästan hela Grönlands yta i några få dagar.

Den verkliga landhöjningen (landhöjning minus havshöjning) är ungefär 0,4 cm i Stockholm.

Nyheten om en robustare ismassa än vad man tidigare trott handlade om en ny forskarraport, publicerad i Science. Menar Julia (den förmodat sommarvikarierande journalisten som pratade med Rockström, min. anm.) att forskarna tagit fram dessa nya rön i syfte att ”parera” några dagar med mycket speciell väderlek på Grönland? Eller menar hon kanske att media bara skall rapportera om alarmerande nyheter vad gäller klimatet?

Så var det med det. Nu kan ni fortsätta sova gott allihopa.