Kling och Klang på nya äventyr – eller berättelsen om välvilligheten hos systemets fångar

I gårdagens DN skrev Hanne Kjöller en ledare, Polisen: Vill inget se, vill inget höra, om Sveriges duktigaste polis … någonsin, forskaren Stefan Holgersson. Det är en märklig berättelse vi läsare får ta del av. Hur stod killen ut under alla år?

Ledaren är en bekräftelse på hur illa centralstyrd svensk brottsbekämpning fungerar. Den visar även på hur totalt naiva och inkompetenta chefsgarnityret är eller är de bara offer för ett korrumperande systems tyngd? Det är rent ut sagt häpnadsväckande hur läsaren får den rådande inkompetensen beskriven för sig, den verkar sprida sig som en inverterad murgröna i polisledningen och växa exponentiellt neråt i hierarkin. Givetvis smittar det av sig på moralen hos den vanliga polisen ute i verkligheten.

Det mest iögonfallande som träder fram för läsarna är när Holgersson till slut börjar forska istället. Då visar en av hans undersökningar på ett avancerat trolleri med statistik.

Detta statistiktrolleri har vuxit till den grad att det har blivit en dygd att kunna visa upp fina siffror på att någonting görs, men ingen statistik på att brottsligheten minskar. Det är viktigt att kratta grusgången så att Statens tjänare har någonting att göra. Det är viktigare att upprepade gånger ta samma brottsling/-ar för samma förseelser än att se till att ta storskurken, langaren så droghanteringen försvinner helt:

[…] I en verksamhetsplan från ett län sägs att ”antal anmälda ringa narkotikabrott ska uppgå till minst 1 200”. Låt säga att ett län tagit en storskurk högt upp i narkotikahierarkin så att knarket faktiskt minskat, ja då blir det svårt att nå målet. Att sy in en knarkkung är direkt kontraproduktivt för att uppnå måluppfyllelse. Det polisen i stället får göra är att gång på gång slita in missbrukare. Och att bokföra stora beslag som flera små.

[…] Hans-Gunnar Axberger, professor i medierätt och docent i straffrätt, som satt i betygsnämnden när Holgersson disputerade. Han menar att reaktionen är typisk för en myndighet som inte tål kritisk granskning. Axberger karakteriserar Holgerssons vetenskapliga arbete som ”begåvat och kreativt på gränsen till nyskapande. Ingen som är insatt kan tveka om att det är mycket intressant forskning.”

Det finns mer saker Hanne Kjöllers ledare berättar om kring Holgerssons polis- och forskarkarriär (alkotesten, t.ex.) som borde uppröra även den minst samhälls- eller polisverksamhetsintresserade av svenskar.

Den före detta polisen på bloggen ”Morgonsur” har också intressanta saker att säga på samma tema som Stefan Holgersson.

En iakttagelse: Det verkar som om det börjar bli/är med före detta poliser som lämnar yrket av olika skäl som med före detta professorer (emeritusar) inom olika klimat- och miljörelaterade forskningsgrenar; när de lämnar sina offentliga uppdrag så vill de gärna prata och skriva av sig, låta sig intervjuas och så vidare och det är då sanningarna kommer fram, då avslöjas falskspelet, lögnerna och fusket, ineffektiviteten, myglet, korruptionen och rent av konspirationen (Delingpole: BBC-skandalen).

Två nämnare är gemensamma i aladåben: centralstyrning och ägarlösa skattepengar. Det är två viktiga ingredienser för att de ska kunna hålla trolleriverksamheten levande i dessa politiserade (ovetenskapliga?) cirkusbrancher.

You want Change or I will, …

‘Either we pass Cap and Trade or I will put the EPA in charge of emissions regulations, and I guarantee you that you would much prefer our Senate Bill’

– Barack Obama, President of The United States of America, 2008-2016

Och nu – Medeltid i Retrograd

Mark Carney, chefen för Bank of Englands fru är en uttalad eco-warrior.

… Ms. Carney does not consider modern industrial society to be very desirable. She is against banking and modern farming and wants to use old-fashioned agricultural methods for farming.

… Free-Market Analysis: The wife of the head of the Bank of England, one of the most important posts in banking circles, sounds like an out and out Luddite.

… This is most imporant information because it provides us with yet another insight into the belief systems of banking elites.

… She is part of a what we could call a neo-medieval movement to return the peasants to the land.

… Ms. Carney doesn´t actually believe smaller is better. She wants bigness, just a different kind of bigness, and she wants that bigness inserted above the ”little people” that she wants to look out for.

… Ms. Carney promotes this meme whether she fully understands it or not. She is a redistributor of wealth. She wants to use the massive force of Leviathan – the elites’ chosen tool – to ensure that there is more equality of income and that people do not have access to modern technology, unless the technology is of a certain retrograde kind … like windmills.

… The problem with this perspective is that it literally presages genocide. Government is simply not a force for good; it too often provides us with brutal solutions that feature destruction and even death under the justification of the ”greater good.”

Innan jag fortsätter med slutklämmen vill jag bara påpeka vad Aristoteles en gång sa: ”Kännetecknet på ett utbildat sinne är förmågan att kunna hysa en tankegång utan att för den skull fullt ut acceptera den. [”It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it”].

Så därför är frågan om inte Grönisterna idag skulle kunna skriva under på inskriptionerna på The Georgia Guidestones som visserligen restes i en annan tidsålder (1980) men som idag lätt skulle kunna stå som deras Nya Tio Budord åt mänskligheten. FN skulle kanske rent av kunna ställa upp som co-sponsor?

————————————-

[The Georgia Guidestones restes i en annan tid då kärnvapenkrig fortfarande hängde som en gråmulen svensk novemberhimmel över mänskligheten. Vissa som vill förklara de rätt märkliga (avskyvärda?) budorden menar att de var tänkta som ett meddelande till Apocalypsens överlevare om hur de skulle fortsätta ”administrera” jorden och dess befolkning och inte göra om samma misstag som den mänsklighet som orsakade Apokalypsen]

————————————–

Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about? (!?)

”Our concepts of ballot-box democracy may need to be modified to produce strong governments capable of making difficult decisions.” (!?)

– Maurice Strong, founder of the UN Environment Program

———————–

Den Fria Marknaden fördelar välfärden bäst

The Daily Bell and Dr. Tibor Machan and comments from Ingo Bischoff:

Machan:

[…] This, however, hasn’t reached popular consciousness. instead, most people are schizophrenic and preach collectivism while practicing individualism.

[…] Socialism is the political economic order that sees human beings as part of a larger entity, society, to which they are all beholden and which they must serve not of their own free will but as a matter of coerced duty.

[…] The common sense appeal of communal systems as guiding human action comes from the historical need for collective conduct in the face of threats from groups that would overpower those who are vulnerable. (F. A. Hayek makes this point well in his works.) Once it turned out that individuals who unite of their free will provide better protection to the group, individualism began to gain support. It is better suited to human life, with individuals being the source of solutions to most problems.

Bischoff:

[…] Socialism is neither a form of government, nor is it an economic system. Socialism is quite simply a distribution system that rests to one extent or another on a government mandate to distribute the wealth produced. Therefore, you can have ”Capitalism” and ”Socialism” at the same time. As a matter of fact, most political economies in the world today are of that kind.

[…] The contrast to ”socialism” as a distribution system is not ”capitalism”, but the ”free market” system. The ”free market” system was elevated and protected with the creation of the U.S. Constitution. The ”free market” distribution system can only really function to its full potential with a republican form of government.

[…] What about Communism? Communism is neither a form of government, nor an economic system, nor a distribution system. Communism is an ideology which attempts to replace ”natural law” as the force which influences the survival of the human species. In this attempt, it combines the worst of the governmental system which is dictatorship or oligarchy, with the worst of socialist distribution, where the distribution of wealth is almost totally madated by government. From all his pronouncements (uttalanden, min anm.), I am convinced that President Obama holds a communist ideology, which finds its prescription for implementation in the writings of Marx and Alinsky.

Patientens diagnos

Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes it´s laws

– Mayer Anselm Rotschild, Banker

I det fall du missat den – Four Horsemen

Följande klipp är en paneldiskussion på presstv.com om filmen Four Horsemen:

På svensk TV i Kunskapskanalen repriseras just nu en engelskspråkig dokumentär av Ross och Megan Ashcroft med den knastertorra svenska titeln, ”Systemfel som hotar världen”.

Den engelska titeln, ”Four Horsemen”, anspelar på Uppenbarelsebokens undergångsprofetior i Bibeln där mänskligheten förvarnas om undergången när Apokalypsens fyra ryttare sveper i sporrsträck över världen och allt läggs i ruiner där de dragit fram. En klatschig, målande och färgstark titel för att fånga uppmärksamheten kring en viktig film som borde angå alla som anser att de lever i en demokrati.

Filmen avhandlar många ämnen som har beröring i dagens globala värld men alla ämnen faller tillbaka på orsakerna till den globla ekonomiska krisen och hur det är vi medborgare i västvärldens alla (sken)demokratier som får betala alla krisernas ekonomiska konsekvenser, aldrig dom som orsakar kriserna.

Enligt bloggen går inte filmen hela vägen i sin förklaring till vad som gått snett. Den nämner socialt organiserat våld, skuld, orättvisa, och fattigdom (Four Horsemen) och hur dessa får allt större fotfäste i folklagren.

Filmen analyserar de korrupta och farliga system som orsakar finansiell och etisk kollaps. Är det möjligen de socialistinfluerade tendenserna och regleringarna i ekonomierna som avses? Det nämns aldrig, vilket gör bloggen fundersam på ur vilket temperament filmen är gjord. Nånstans ute på vänsterkanten kan man nog med stor säkerhet säga att filmen tar sitt avstamp då socialismens skadeverkningar i på Den Fria Marknaden aldrig nämns med någon större akuratess.

Filmen har rätt på många punkter och fel på andra mer väsentliga punkter, enligt bloggen. Filmen komplicerar och problematiserar väl mycket kring frågor som kan lösas enbart genom större och mer och tydligare marknadsinslag. Statliga hjälplån till exempel förstör mer än dom hjälper ett land. Konsekvenserna blir helt andra än vad som avsågs från politiskt korrekt håll på hemmaplan.

Handla med fattiga länder istället för att ösa pengar över dem, är en enkel lösning. Som det är nu, visar filmen, går pengarna för IMF-finansierade infrastrukturprojekt rakt ner i det fattiga landets styrande elits fickor och de internationella företags fickor som satts att bygga det fattiga landets nya fina infrastruktur (som ingen i landet har råd att nyttja eftersom de är så fattiga). Vid sidan om står den dystra bonden och tittar på, fortfarande lika fattig, med sin hacka på axeln som sin dyrbaraste ägodel.

Kapitalismen (eg. Den Fria Marknaden) omnämns i filmen bara som att, ”Kapitalismen har inte misslyckats, den har fungerat perfekt, enligt de regler dess skapare satt upp (!?). ”Kapitalismen behöver reformeras. Vilken slags kapitalism skall vi ha i framtiden?” Det är fel frågeställningar och med fel och förvirrande begrepp.

Diskussionen handlar om Den Fria Marknaden och hur välfärden bäst skall distribueras till alla medborgare, inte om hur kapitalismen skall ändras. Ordet kapitalism är ett kunskapsalienerande begrepp skapat av Karl Marx för agiterande, retorikinkontinenta socialister.

Socialister vill gärna peka på kapitalismen och roffa-åt-sig-perspektivet, säga nåt elakt om rövarbaroner och orättvisa och vad man som medborgare kan kräva här i livet och så vidare.

Samtidigt har socialister en blind fläck när de inte inser att det är deras handelshindrande regler som skapar och lockar till sig dessa rövarbaroner och roffa-åt-sig-mentaliteten och försätter en stor del av den övriga marknadens andra, mindre, aktörer ur stridbart skick genom de kostsamma tillstånds- och licensprocesser och allsköns annan byråkratiskt, monopoliserande smörja som injiceras i ekonomin.

Det är ett riggat system för att enbart locka till sig de kapitalstarka intressena i Statens tjänst (Staten och Kapitalet). Ett korrupt och korrumperande system, helt enkelt.

Den Fria Marknaden har inget överordnat etablissemang som sätter spelregler efter politiskt humör för att tillfredsställa en opinion och gynna sig själva. Det överordnade är Markanden i sig själv. Och det mest irriterande är att den sköter sig själv utan alla politiker och deras verklighetsförvridande dekret. Marknaden är utgångspunkten, Marknaden är alltings förutsättning som man förhåller sig till, som man vårdar och inte ens förhandlar om hur man får påverka genom politiska, dekret och regleringar. Det gör Lagen istället. Det är som med den amerikanska konstitutionen, den får inte och kan inte inskränkas, den kan bara utökas.

Den här dokumetären har nåt för alla, såväl nya som gamla skolor och ideologier, utom Den Fria Marknadens lösningar. Det skapar intrycket av att ingen i filmen riktigt förstår vad det är som är fel men eftersom det är så många kloka personer med i filmen (22 stycken och Noam Chomsky; suspekt bara det. Han är lingvistikprofessor) som ger så många kloka svar eftersom de är så många och de är kloka och, … ja, ni hajar. Ordet kapitalism och att vi behöver en annan sorts kapitalism, upprepas väldigt ofta i filmen. Det är inte det saken borde handla om. Det är som Obama och hans ”Change”. Jaja, men ”change” av vad då, herr President? Please, be more specific about what you want to change?

Vi behöver mer Fria, Öppna Marknader utan politikerinblandning, subventioner, bidrag och utlandsstöd eftersom det bara konserverar systemfelen och göder de som gynnas av systemfelen.

Filmen visar mest på dåliga exempel om hur det går till nu istället för att vara pedagogisk och komma med mer lösningar av det slag bloggen önskar (ni vet, mer av allt det den klassiska liberalismen står för) för att vi skall kunna ta oss ur detta eviga ekorrhjul av statliga lånekriser som etablissemanget orsakar men som medborgarna får betala via arbetslöshet, sänkta löner och högre skatter och ”nya kapitalistiska spelregler” för varje ny ekonomisk dikeskörning.

Det finns i grunden bara en orsak. Sluta upp med de socialistiska inslagen i de statliga ekonomierna och marknaderna. Sluta ge politiker incitament för att lägga sig i affärsverksamhet. Sluta upp med politikerstyret av våra ekonomier.Tvätta rent lakanet, en gång för alla, för alla folks väl.

Man jag vet lika väl som alla andra libertarianer att den dagen det verkligen händer, ja, då kramar vi snöbollar i helvetet också.

I Kunskapskanalens tv-tablå anmäls filmen på följande sätt: ”I konsekvensernas tidsålder måste vi granska och ifrågasätta hela systemet i vårt nuvarande samhällsbygge.”

Det är en högst subjektiv och otydligt, svepande ideologisk beskrivning, anser bloggen. Klangbotten för en sådan beskrivning är den alltför vanliga anti-kapitalistiska mentaliteten som enbart visar hur djupt de kunskapsmässiga frätskadorna nått när det gäller synen på ekonomi och dess roll för välfärdens utveckling.

Det är som det är sagt. Det finns ingenting som behöver ifrågasättas i systemet och samhällsbygget mer än de förvridna ekonomiska principerna för sund marknadsekonomi som enbart gynnar de som har, äger för mycket och redan befinner sig på spelplanen där de inte vill ha mer konkurrens, det vill säga storföretagen, stor-, och investeringsbankerna och sist men absolut inte minst, den parasiternade, politikerstyrda, totalomfattande, lägga-sig-i-allting-Välfärdsstaten, utan  så att de alla istället kan få mer utdelning, i evighet, från den vinst- och inkomstbringande såssleven när den svingas över den globala marknadsbuffén.

En aforism som fastnade hos mig i filmen är den att, ”Socialism är för rika och Kapitalism är för fattiga”.

Vi behöver inte fundera länge för att förstå varför vi har mycket av det ena och mindre av det andra i våra ekonomier. Det är inte svårt att de inte vill ändra på ett sånt system utan istället komma med nya lösningar hela tiden. Det betyder att de inte ens på demokratisk väg skulle få för sig att lämna rikedomsbuffén i värmestugan.  Bloggen undrar om det är detta system SVT och en mängd andra anser behöver ifrågasättas i dessa konsekvensernas tidevarv?

Knappast. Vänstertrojkan, i alla dess kalejdoskopiskt gnistrande färger, tillsammans med sina propagandaorgan vill helst renodla maktbasen ännu mer i det redan pågående centralstyrda socialistiska ekonomiprojektet och tvätta bort de marknadsmässiga inslagen i alla system.

Att de skulle inse att det är deras socialistiska ideologi i det marknadsmässiga systemet som leder oss till alla dessa kriser kommer de aldrig att erkänna. Ideologi går alltid före verkligheten. Kollektivet går före individer. De vill hellre styra och fingra och politisera hela vår tillvaro, ställa samhällsgrupp mot samhällsgrupp … och skapa kriser som de sen kan skylla (the usual suspect) för och sen komma med sina lösningar ännu en gång. Det är ett självförsörjande krissystem med åtföljande politiska åtgärder i ett evigt kretslopp, helt enkelt.

Att politikerna långsiktigt korrumperas av verklighetens aktörer (Kapitalisterna, bankerna, Företagen) genom deras påstötningar om ständigt nya privilegier och dispenser från regelverket som en konsekvens av socialismens systembromsande effekter på marknaden är av mindre vikt.

Filmen är en berättelse om förlorare, nämligen alla vi medborgare som sätts i skuld för att kunna åtnjuta det mervärde vi skapat genom vårt arbete.

Legaliserat bedrägeri nämns i paneldiskussionen i klippet ovan. Så sant, så sant.

Det var bättre förr … i Levanten

”Ingen annanstans än i Levantens städer levde stora grupper av muslimer, kristna och judar tillsammans under många århundraden.”

Svenska Dagbladet anmälde tidigare i år i artikeln, Levanten var en brygga mellan öst och väst, en bok av den brittiske historikern Philip Mansel som heter, Levant: Splendour and catastrophe on the Mediterranean.

Levanten (italienskans; Levarsi – Uppgå [avseende soluppgången]) var kosmopoliternas hemvist. Levanten förknippades med tolerans, flexibilitet, öppenhet och frivilligt ekonomiskt, kulturellt och religiöst utbyte (EU?) via de många hamnstäderna där viss reglerad fri handel förekom i stor utsträckning utmed hela medelhavskusten. Detta var givetvis under en period i historien när de politiska ideologierna ännu inte lyckats förstöra idyllen. Imperietiden med Frankrikes och Stor-Britanniens intåg i området blev också början på slutet.

Slutresultatet av alla dessa olika faktorer blev i alla händelser att de grupper som en gång hade bott sida vid sida nu skildes åt – ”unmixing of peoples”, som Mansel kallar det. Idag återstår inte mycket av Levantens anda. Det kosmopolitiska har trängts tillbaka till förmån för hävdandet av religiösa, etniska och nationella identiteter. Det första ”levantinska paradiset” att förstöras blev Chios 1822, efter deltagandet i upproret mot turkarna. En efter en drogs Levantens städer med i samma malström av nationalism och intolerans. 100 år senare blev Smyrnas öde en repris på Chios, skriver Mansel: En inledande grekisk attack, följd av turkisk hypervedergällning till de långsiktiga turkiska intressenas nackdel. […] Till saken kom också de europeiska imperiemakternas inblandning, löften om självständighet kombinerade med uppdelning av ”mandat” sinsemellan. Inte minst Storbritannien och Frankrike, som idag regelmässigt uppmanar till fred och lugn i Mellanöstern, bidrog genom sin expansiva politik under 1900-talets första årtionden till att skapa förutsättningarna för dagens konflikter och till att underminera den levantinska samexistensen av olika folkgrupper och religioner.

Och nu: Kärnfrågan – Vilka är flyktingarna?

Det mest avskyvärda är FN:s roll i det hela. UNHCR hjälper ”vanliga” flyktingar att omplaceras på olika sätt (resettlement) medan UNWRA inte sysslar med sånt. De hjälper inte de arabiska flyktingarna på samma sätt eftersom deras hemländer gjort dem statslösa, de vill inte veta av dem, annat än som spelbrickor i det anti-israeliska politiska propagandaspelet i väst.

UNRWA hjälper istället de arabiska flyktingarna (SIDA är en av de största bidragsgivarna) medans de samtidigt ser till att permanenta deras flyktingstatus genom att applicera speciella kritetier för dessa flyktingar än vad som är brukligt för andra flyktingar. Dessa arabiska flyktingar ärver dessutom sin flyktingstatus. I sanning häpnadsväckande men, som nu när bloggen fått visst perspektiv på frågan genom åren, vars avsikter börjar framstå i all sin tydlighet och makabra förslagenhet.

Vadå, undrar du? Ja, den enkla insikten att det uppenbarligen är skillnad på folkmord och folkmord.

The Westbank – Legal and Historical Facts

Det Allmännas pengar

”The American Republic will endure until the day Congress discovers that it can bribe the public with the public’s money.”

– Alexis de Tocqueville

Newspeak – en formatmall

Syme: It’s a beautiful thing, the destruction of words. You wouldn’t have seen the [Newspeak] Dictionary 10th edition, would you Smith? It’s that thick. [illustrates thickness with fingers] The 11th Edition will be that [narrows fingers] thick.

Winston Smith: So, The Revolution will be complete when the language is perfect?

Syme: The secret is to move from translation, to direct thought, to automatic response. No need for self-discipline. Language coming from here [the larynx], not from here [the brain]” 1984 (film)

Tsafrir Ronen, Hadrianus förbannelse och filistéerna

Tidningen Arutz Sheva berättar om bortgången av Tsafrir Ronen. En man från den israeliska sekulära nationalistiska vänstern. Nationalist och vänster? Såna finns väl bara i Israel?

Tsafrir Ronen var bland annat elit-soldat och kibbutznik/moshvanik. Han dog tyvärr av en hjärtattack vid bara 53 års ålder, 2008.

Tsafrir Ronen var en av de få i dag som verkligen talade ut och kände ett starkt behov av att berätta den sanna historien om landet Israel. Den historeskrivningen är det inte många som kan idag. De som kan vågar inte på grund av repressalier.

Särskilt ville han berätta historien om den romerska kejsaren Hadrianus psykolgiska och propagandistiska dom över Judéen när han, som hämnd för judarnas okuvlighet och upproriskhet, gav deras land ett namn som skulle referera och associera till judarnas gamla ärkefiender, 600 år tidigare, Filistéerna, Phalastinae, Palestine. Idag, i vår moderna tid, har denna Förbannelse, som Tsafrir kallade den, plockats fram och dammats av för att användas av Israels fiender. Deras omskrivning av historien är på god väg att lyckas.

[…] He also said: “I know the left, because that’s where I come from. The left is corrupt and hypocritical. Before the election, they condemned Sharon as a murderer and the like, but now, they applaud him and think he’s great, no matter what evil he does. Why? Because he fights against their enemies. And who are their enemies – Arafat, the PLO, Hamas? No. It’s the settlers. Do you realize what’s going on here? Straight-out anti-Semitism against the religious people. And I’m not religious – I’m a kibbutznik/moshvanik. We have to really pay attention to what’s going on here. Listen to the media, read the newspapers – it’s an anti-Semitic campaign against the pioneers of this country, most of whom are religious.”

Dussintals arresterade i Samarien och Judéen

Arutz Sheva meddelar att efter flera dagars oroligheter i efterdyningarna på Operation Pillars Of Defense, så arresterade nu IDF tillsammans med polisen, dryga 55 terrorister i Samarien och Judéen.

[…] The IDF was assisted by the Israel Police and Border Guards. Fifty-five terrorists were arrested in the campaign, among them members of Hamas, Islamic Jihad, and Fatah. Among the detainees were members of the Palestinian Authority parliament.

För den som vill ha nyheter om konflikten så nära källan som möjligt, för omväxlings skull, ges här den möjligheten i ett litet lättillgängligt länkpaket:

Jerusalem Post – Israels best selling english Daily and most-read english website

Haaretz – the world’s leading English-language Website for real-time news and analysis of Israel and the Middle East.

Arutz Sheva – news, live radio broadcasts, political commentary, Arab press coverage and a video gallery. Also available in French, Russian and Hebrew.

Ynet News – Israel at your fingertips

Israels försvarskrig … alldeles för proportionellt

Följande inlägg skrev bloggen Copyriot 2006, ”Kortslut inte din kompass, Hizbolla måste besegras”, när Hizbollas raketer regnade från södra Libanon och de iranskstyrda raketbefästningarna där.

Det är en lång och uttömmande artikel om Libanon, ”det politiska och religiösa pytti-panna-landet utan regering”, FN:s hyckleri, Hizbollas kopplingar, deras propagandakanal Al-Manar och deras mediestrategier i europa, och den svenska, osannolika, vidriga, politiska höger-vänster slutmålsförbrödringen i anti-israelaktivismen och hur den både beskrivs och ignoreras i svensk media.

[…] Oavsett de många olika bevekelsegrunder som får människor i Sverige att ensidigt ta ställning mot allt som Israel gör för att skydda sina invånare, lyser ett större mönster igenom. Allt det trams som enstaka partipolitiker och ledarskribenter då och då har hävt ur sig om antisemitism inom vänstern till trots; klimatet har förändrats.

[…] Allt detta sammanfattar ganska väl den totala ryggradskollapsen, kortslutningen av varje kompass, som tycks ha spridit sig epidemiskt. För jag är ganska säker på att ett stort antal av dessa vänsteraktivister några år tidigare inte alls hade varit positivt inställda till att demonstrera tillsammans med Hizbollah. Något har hänt. För ett antal år sedan var jag anställd som reporter på tidningen Arbetaren. Nu läser jag veckans huvudledare. Underrubrik: ”Slut upp bakom Hizbollah i dess kamp för ett fritt Libanon”. Jag bara gapar. Tror knappt mina ögon.

Som slutkläm till alla med logiska och moraliska tankesvårigheter i den här konflikten så säger Copyriot något mycket bra om israelhatarnas ständiga mantra, ”Israels oproportionella vedergällningar”:

Att automatiskt stödja ”den svagare parten” är i praktiken ett stöd till ett ändlöst slaktande. Krig går trots allt i någon mening ut på att vinna. ”If they want a low intensity war, we won’t give it to them”. Så, nej, Petter Larsson och andra, ”proportionalitet” betyder inte att man bör eftersträva lika många dödsoffer på varje sida i en konflikt. Blodsspillans symmmetri vore ett groteskt ideal. Allra mest groteskt i vår tids assymetriska krig.

Och det är ju en långsiktig, lågintensiv konflikt av det här slaget terrorister, araber, kommunister och de andra anti-semiterna söker. Då kan de rida på svallvågorna från den politiska exploateringen och bedriva propaganda så länge de önskar. Så det är tydligt, de älskar hat, blod och lögner och de är rasister. Kan man lita på såna människor överhuvudtaget, avseende nånting alls här i livet? Svensk media kan, det vet vi.

IAF bombade fotbollsstadion i Gaza City, men …

… det var inte för att de hatar fotboll, utan för att spränga raket- och bomblagret som stadion fungerade som istället.

Israellycool berättar mer om en intressant fotbollsspelare som troligtvis inte befann sig på stadion och spelade fotboll vid bombningstillfället. Israel släppte honom ur administrativt häkte 2010 (där han tydligen, ähum … hungerstrejkat?!) eftersom någon lyckades förhandla ut honom på grund av hans fotbollskompetens och anknytning till det Gaza-arabiska ”landslaget” och inte som Israelerna påstod, hans anknytningar till terrorister.

IDF förberedda på definitivt slut på terrorismen från Gaza

IDF:s talesperson, Avital Leibovich, ger en Russia Today-journalist svar på tal i klippet nedan trots hans partiska, subjektiva  och tydligt insinuanta frågor, eller, det liknar mer ett förhör.

På journalistens frågor verkar det som om Israel i första hand bara ska se till att försöka vinna omvärldens sympati, inte att se till att skydda sitt lands befolkning. Maken till idiot och journalist!!

Klippet är ytterst symptomatisk på hur Israelhatet och i grund och botten antisemitismen kryper fram hos alla (vänster)journalister som kritiserar Israel eftersom de inte får, kan, vill eller ens vågar kritisera och granska de arabiska Hamasterroristerna.

Hur många kritiskt granskande reportage inifrån Gaza har västvärlden sett? Israel gör nämligen allt de kan för att omvärlden skall få veta hur det går till inne i Gaza. Men se, det är inte mycket nyhetsvärdigt som sipprar ut från Gaza annat än när Israel ”oproportionerligt vedergäller” terroristernas raketbeskjutningar inifrån Gaza. För där råder full totalitär kontroll på allt och alla, även över det ”folk” som röstat mest, tryggast och mest demokratiskt och duktigast i hela världen. Det har den moderna Total-Statens manifestering på Jorden fastslagit, nämligen.

Så vad ska man säga, oproportionerlig vedergällning eller inte (för att vinna omvärldens sympatier), det är dags nu IDF och Israel att få bort Gaza-terroristerna, en gång för alla. Sextiofyra år av konstant rädsla för nästa raketbeskjutning skulle inget land stå ut med.

Och det är som den här bloggen sagt förut … det finns en två-statslösning, så det kan inte vara bristen på land som stör terroristislamisterna i Gaza. Problemet ligger i folkmördarideologins och den religiösa hatfalangens ideliga underblåsande av konflikten, eftersom de tjänar på det.

Ta bort terroristerna och konflikten är över fortare än nån hinner säga, Irantillverkade långdistansraketer.

h/t – Israellycool

Democrats: Not responsible enough … to own a gun!

Vapenhandlaren Cope Reynolds i Pinetop, AZ vill inte göra affärer med de som röstade på Obama i valet. Farbrorn har nog lackat ur på grund av den socialism han ser komma krypandes från Washington och Vita Huset.

Hr Reynolds är nog mer exakt sur på de vapenlagar han anar vid horisonten och de generella regleringar för småföretagare som kommer införas.

While anticipation of stricter gun control may be a contributing factor to the letter, the gun shop will be affected by President Obama’s other policies and regulations just like any other small business.

Det där med vapen är ju rätt farligt. Särskilt i händerna på ansvarsfulla människor i medelklassen som bara vill skydda sig och de sina och sin egendom när polisen inte kan göra det.

En annan syn på saken ger signaturen, USMC:

The only time the liberals tolerate guns is when they’re in the hands of street gangs or terrorists.

Och nu … stöörsta möööjliga tyyyystnad … vi skall strax få se …

… ett av det amerikanska miljöetablissemangets största aktörer (EPA) utföra ett otroligt svårt men mycket uppskattat trick: nämligen hur man får det politiskt inkorrekta att plötsligt framstå som helt politiskt korrekt utan att det minsta ljud hörs … någonstans.

Till sin hjälp har miljöartisterna den pålitliga och nära vännen och tillika mediaartisten, Main Stream Media eller Tunga Media, som han gärna, dock blygsamt, kallar sig själv.

Och nu mina damer och herrar, cirkusgruppen The Establishment, ge dem en stor applåd … ja, här kommer alltså strax, The Eeestablishmeeeent … men var är dom, varför kommer dom inte, vet nån var dom är, nämen, det här är ju … OK, men kör vidare med vad vi har då. Va? Har vi bara bizjournal?:

North Dakota tribal group plans $400M oil refinery

The tribes plan to use 190 acres of the land to build a refinery that will take crude oil from the nearby Bakken region and produce up to 13,000 barrels a day of diesel fuel, gasoline and propane, the Bismarck Tribune reported.

I en värld där oljeraffinaderier i princip inte byggs längre borde det här vara en mega-nyhet när det dessutom är nord-amerikanska indianstammar som gått ihop om att både borra och raffinera olja.

På grund av det politiska läget är det otroligt dyrt att bygga raffinaderier idag säger, Lynn Westfall på Tesoro:

[…] If you were to ask us to go build a brand new refinery anywhere in the world, I would tell you you’d be lucky to have it up and running in six or seven years,” Westfall says. ”And then you’d need 10 to 15 years of today’s margins to pay it back. So building a new refinery is a 20-year bet that margins are going to remain very high.” Few companies are willing to make that bet, …

[…] World Crude Oil Refining Capacity was 83.1 million barrels per day. But, to keep pace with rising demand this capacity has to reach the level of 93 million barrels per day by 2010.
This means the global Oil Refinery Industry has to grow at an average Growth Rate of 1.8% per year.

Nä, sånt här anses verkligen inte som nyheter och ännu mindre som varandes av allmänt intresse. Det gäller att, ähum, pumpa upp sol- och vindindustrin, istället. Undrar om amerikanska staten skjuter till pengar om det visar sig att raffinaderiet inte bär sig ekonomiskt? Har indianerna fått något starta-eget-bidrag, tro?

Via länkarna nedan finns mer att läsa om olja för den som vill spä på eller möjligen smörja upp sina bakgrundskunskaper i ämnet:

Fenomen i vardagen

Somliga har ögon för att titta.

Somliga har ögon för att se.

Sorgligt är att vissa inte förstår

vad skillnaden e.

___________________________

– bloggen, inspiration från ett ögonblick av självupplevd verklighet

Klimatskeptiker bättre än alarmister i vetenskapstest

Global Warming Skeptics Test Better In Science Than Alarmists:

[…] According to the study, published earlier this week, “Members of the public with the highest degrees of scientific literacy and technical reasoning capacity were not the most concerned about climate change.” Indeed, “As respondents’ science-literacy scores increased, concern with climate change decreased.” It seems the media needs to reverse whom it deems “anti-science” and “science deniers.”

[…] When you get right down to it, it has been painfully obvious for quite some time that one side in the global warming debate is supported by objective scientific evidence and the other side is supported by ideology and the need to keep the billions in the government gravy-train dollars flowing, and the speculative, ever-failing computer models that they program themselves.

Dennis Töllborg – Rättsvetenskapens och den Göteborgska Frispråkighetens egen Tjurhaj

I GöteborgsPosten hittar bloggen en intervju med Dennis Töllborg med vidhängande faktaruta om ålder, intressen och annat som journalisten tror läsaren vill veta. Lätt tråkigt, kan man tro, men se icke.

Denna form av intervju, som väl egentligen platsar bäst i Lyckoslanten eller KamratPosten, görs dock här läsvärd och oerhört rolig, dels på grund av journalistens frågor men mest på grund av Töllborgs kärnfulla, direkta och färgstarka svar.

[…] – Det finns en värdeförändring i samhället som jag störs över. Det är som när folk lånar saker. Sen lämnar de tillbaka saken trasig, och säger ”Det var inte meningen”. ”Det får man ju fan hoppas” säger jag då. Men varken Gud eller Reinfeldt kan ju komma ner och fixa det. Har man gjort något fel måste man ta ansvar för det. Plikt är inget negativt för mig.

[…] – Jag hatar när folk är trevliga mot människor, för att sedan prata skit om dem efteråt. Jag ber alla att fara åt helvete i vilket fall. Får man en fråga ska man svara på den ärligt.

Politiserad Mediadramatik och BP-oljan som försvann

Nu meddelas i internationella, ”tunga media”, och i SVT domen i BP-katastrofen i mexikanska golfen 2010. Det är hundratals miljarder i skadestånd. Rätt så.

Men det som slår den vakne nyhetskonumenten är hur bilddramatiken i detta nyhetsinslag rimmar illa med hur liten skada det verkligen blev på kustmiljön på grund av oljespillet?

Mest skada led faktiskt fiskeindustrin i gulfen. Det mesta är ekononomiskt skadestånd till fiskenäringen, alltså. Men precis som med rosten, så sover aldrig välfärdsstatens bidragsfinasierade särintressen. I det här fallet representerade av de miljö- och klimatintressen som lierat sig med mediaetablissemanget.

I SVT:s nyhetssändningar klipps det mediedramatiska meddelandet om domen ihop med gängse lika dramatiska filmklipp på den brinnande oljeplattformen, skvalpande tjockolja i strandkanten, oljedränkta strandängar och pelikaner om vartannat. Det är utan tvekan hemska bilder … men stämmer det intryck inslaget vill ge oss tittare med verkligheten?

”There are a lot of alarmists in the bird world,” Kemp says. ”People see oiled pelicans and they go crazy. But this has been a disaster for people, not biota.”

Är det moraliskt rätt att skruva liiiite på sanningen för att uppnå ”rätt” politisk (miljö-)effekt och känsla hos åskådaren i mediarapporteringen? Finns det ett samhälleligt och högre syfte med att ge mediekonsumenterna en lite förvrängd uppfattning om hur en händelse gick till bara för att uppnå en politisk, dramatisk och TV-inslagssäljande effekt? Självklart måste ju vara det självklara svaret, eller hur?

Lyckligtvis finns det flera aspekter och vinklingar av nyheter som är så starkt politiserade som den här. Tro inget annat.

[…] The shoreline teams have documented more than 600 miles of oiled beaches and marshes, but the beaches are fairly easy to clean, and the beleaguered marshes don’t seem to be suffering much additional damage. Oil has blackened the fringes of the marshes, but most of it stayed within a few feet of the edge

America exaggerated facts on oil spill, BP tells court

[…] BP claimed it has identified 10,000 documents, out of more than 80,000, that the US has sought to suppress. A key issue in the dispute remains just how much oil leaked from the faulty Macondo well after the explosion on board the Deepwater Horizon rig in April 2010. Washington estimated in August 2010 that 4.9 million barrels of oil spilled into the Gulf, according to Bloomberg. But BP pointed out that the US made at least four official estimates of differing amounts.

BP oil spill damage may have been exaggerated

[…] ”The impacts have been much, much less than everyone feared.” Fewer birds have been killed than by the Exxon Valdez, and even the effects on fishing and shrimping have proved less disastrous than expected: so far, the region’s fish and shrimp have tested clean. And, most significantly, the oil itself is dispersing at a wondrous pace – the visible slick reducing dramatically as it approaches the shore. So the questions must be asked: how much of the hype that was generated by this incident served political purposes? And whose interests did it serve? The hysterical anti-oil eco-lobby?

Så vad hände då med all olja? I New Scientist hittar bloggen följande artikel, ”Deep oil in Gulf appears to have vanished”:

[…] Hazen thinks he can explain why the plumes are gone. He had previously collected water samples from inside and outside of the plumes, which he kept at 4 °C – the coldest temperature along the floor of the Gulf. Within days, he found that the microbial populations in the samples began to shift in favour of those able to break down oil. The findings tally with those of other ecologists working in the field. Hazen also found that the oil disappeared faster still in the presence of Corexit 9500A, the dispersant used by BP in the Gulf waters. […] Oil-eating bacteria in the Gulf’s deeper waters may have reacted so fast thanks in part to being primed by natural oil seeps along the sea floor. All things considered, and given that oil stopped flowing two weeks ago, says Hazen, it is not surprising that the plumes are now largely gone.

[…] Some researchers see a lesson in the microbial studies. In future, oil companies prospecting new deep-sea sites should study the local microbial communities and prefer those primed for oil consumption, says Gary King, a microbial ecologist at Louisiana State University in Baton Rouge.

The findings may even provide some validation for BP’s controversial decision to release unprecedented volumes of dispersant into the Gulf, says King. By breaking up oil into droplets, dispersants will have provided microbes with greater access to their meal.

Where did all the oil go? U.S. press and scientists admit that BP spill is vanishing much faster than expected

Tony Hayward sparked outrage in the US when he suggested that the Gulf of Mexico oil spill was nothing but a drop in the ocean. […] The backtracking by the US media in particular stands in stark contrast to the way in which they pursued Mr Hayward in the wake of the spill. Time Magazine, The Washington Post, the New York Times and Vanity Fair have all now raised the prospect that the much maligned ex-BP boss was right after all.
Visst är livet förunderligt på den blå, kolbaserade vattenplaneten, långt där ute i Vintergatans förorter?

The Greening of BBC – En allomfattande proportionslös skandal

Ingen vill tro på politiska konspirationer. Särskilt inte om misstankarna pekar åt maktfullkomlig vänster, gröngardister eller socialister och än mindre om nån påstår att alla ingår i enda osalig Vattenmelonsröra.

Det är den generella utgångspunkten, ända tills man får så pass ovedersägliga fakta framlagda för sig att det inte går att förneka.

Nu har det verifierats att rapporteringen kring miljö- och klimatfrågorna varit och är medvetet kidnappad och tillrättalagd av det gröngardistiska aktivistetablissemanget i överenskommet samförstånd med de enskilda journalisterna på BBC och deras produktionsbolag.

Maurizio Morabito var den som lagligt vaskade fram deltagarlistan på de NGO:er och TV-produktionsbolag som bjudits in till en konferens ihopknåpad av BBC (!?).

Konferensen gavs det klatschiga namnet BBC – CMEP (BBC – Climate Model Evaluation Project). Tydligare än så kan ju knappast misstanken bli om att ett av världens mest respekterade och största journalistiska Public Serviceverksamhet sysslar med och ligger i framkant när det gäller att skapa politiskt tillrättalagd samhällspropaganda med skattemedel. Nu får dessutom e-mailen i ClimateGate 2.0 en helt annan innebörd, skriver, Anthony Watts:

UPDATE: Now this Climategate 2.0 email makes more sense, as they’ve just been carrying water for CRU and the eco-NGO’s all along. The meeting with the 28 was just a pep rally. From: this WUWT post:

BBC’s Kirby admission to Phil Jones on “impartiality”

Alex Kirby in email #4894 writing about the BBC’s “neutrality”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

date: Wed Dec  8 08:25:30 2004
from: Phil Jones <p.jones@uea.xx.xx>
subject: RE: something on new online.
to: “Alex Kirby” <alex.kirby@bbc.xxx.xx>

At 17:27 07/12/2004, you wrote:

Yes, glad you stopped this — I was sent it too, and decided to
spike it without more ado as pure stream-of-consciousness rubbish. I can well understand your unhappiness at our running the other piece. But we are constantly being savaged by the loonies for not giving them any coverage at all, especially as you say with the COP in the offing, and being the objective impartial (ho ho) BBC that we are, there is an expectation in some quarters that we will every now and then let them
say something. I hope though that the weight of our coverage makes it clear that we think they are talking through their hats.
—–Original Message—–

Prof. Phil Jones
Climatic Research Unit

BBC and “impartiality”…”ho, ho” indeed.

James Delingpole på The Telegraph i artikeln, 28 Gates Later…the BBC’s nightmare gets worse and worse, och WUWT i artikeln, BREAKING: The ‘secret’ list of the BBC 28 is now public – let’s call it ‘TwentyEightGate’, har all info om vad som händer i den här pågående politiska skandalen.

Maurizio på Omnologos sammanfattar också varför den här listan på de 28 deltagarna är så viktig:

  • This is incredible. In Jan 2006 the BBC held a meeting of “the best scientific experts” to decide BBC policy on climate change reporting (t)
  • The BBC has been in court blocking FOI attempts to get the list of the 28 attendees, but it’s just been discovered on the wayback machine (t)
  • It turns out that only 3 were current scientists (all alarmists). The rest were activists or journalists (t)
  • The BBC sent four low level representatives: Peter Rippon, Steve Mitchell, Helen Boaden, George Enwistle. All have since risen to power. (t)
  • Amazingly, those are also the exact four who have thus far resigned this week over the false paedophilia accusations against Lord McAlpine. (t)

Vad skönt det är att äntligen ha fått det bekräftat att det här inte längre är en teori om politisk konspiration mellan vissa klimatforskare, aktivistorganisationer (lobbygrupper) och media. Nu är det här ”in-your-face-fakta”. Nu är det fakta, det som vi klimatskeptiker ansett hela tiden.

Det är en politiskt motiverad och orkestrerad bluff. Nu kan också klimatskeptiker-skeptikerna ta sig en ordentlig funderare på vilket lag de skall satsa på i framtiden … om de vill ha nån framtid, vill säga, som liknar den de är van vid. Det vill säga, den del av dem som anser att det som avslöjats är graverande på allra minsta sätt. Det är det tyvärr inte alla som gör. Lyckligtvis lyssnar ingen på folk som yttrar sig om saker de är ointresserade av.

Hur som helst. BBC och Public Service står inte speciellt högt i kurs längre, det inser man med lätthet.

Tittar SVT över sin (eventuella) partiskhet i sin rapportering nu, tro? SVT kan väl aldrig ha BBC som föredöme i hur man drillar och formar ett folks etik, moral och politiska uppfattning, va?

Vad hände med journalistisk objektivet och opartiskhet? Vad hände med att höra båda parter i en samhällsdebatt/politisk konflikt? När blev köpt forskning och Vetenskap ett politiskt redskap att backa upp sina politiska åsikter med? Ett hett tips är att efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning så eskalerade mycket, både i den politiska och den vetenskapliga världen.

Nånting säger mig att dessa journalistiska, etiska regler har glömts eller medvetet lagts åt sidan ju mer mediebolag, enskilda journalister och hela MSM insett att Internet och alternativa media blivit en oövervinnelig, permanent konkurrent om hur folk bevakar och informerar sig om sin omvärld.

Men nu kan ingen längre förneka att media äter ur maktens händer eftersom de alltmer försörjs av de skulor som sipprar ur Leviathans påstått välsignelsebringande händer.

Alla läsare kan väl det där ordspråket om hur makt korrumperar, va?

Sänkta skattesatser ger större intäkter

Heritage Foundation och Daniel J. Mitchell visar i artikeln, ”The Historical Lessons of Lower Tax Rates”, att folk och i synnerhet de rika betalar mer när anledningarna att gömma undan pengarna minskar.

Men politisk handlingskraft och viljan att visa styrka (klämma åt skatteparadisen) är större än viljan att vilja komma till rätta med Välfärdsstaternas fiskala inkontinens.

Kan staten slå två flugor i en smäll genom att både ha kvar och till och med höja skatterna och samtidigt dra några in några hundra miljarder till från skatteparadisen så gör de hellre det än sänker skatterna och ser pengarna från skatteparadisen komma tillbaka av sig själva och söka sina investeringar i landets affärsverksamheter.

Pengarna som sådana gör ju lika stor/liten nytta i skattepardiset som i statens ekonomiskt ineffektiva fickor. Manövern med alla avtal som nu skrivs med skatteparadisen världen över kan därför inte ses som nåt annat än en vulgär demonstration av makt och styrka.

Leviathan blir bara mer hungrig ju mer mat han får.

Maktens megafoner eller maktens granskare

För den som ännu vägrar att tro på det korrumperade förhållandet mellan makten och journalistiken i det fina, lilla landet Sverige så kan bloggen peka på motsatsen.

Fredrik Reinfeldt för samtal med Schibstedt om kvalitetsjournalistik?!

Smaka på den meningen ett tag. Tala nu om vad du tycker. Om du har svårt för att finna ord så förstår jag dig. Sånt här ska bara inte förekomma i öppna, upplysta, västliga demokratier. Makten och media skall inte ha det minsta samröre, utöver det rent professionella.

Man kan läsa om det här klavertrampet av dessa båda parter online på Mediavärlden i artikeln, ”Reinfeldt diskuterade kvalitetsjournalistikens framtid”, med Schibstedt, på deras inbjudan.

Varför i halva Halland bjuder ett mediaföretag in Sveriges Statsminister för att diskutera kvalitén på journalistiken? Sånt håller de på med i diktaturer möjligtvis. Enbart i totalitära stater har en politiker eller än värre en statsminister något som helst intresse av att prata med maktens granskare och kvalitén på det dom gör för att tjäna pengar.

Ur kommentarerna:

etnofil, säger: […] ett mycket stort problem i detta sammanhang torde väl istället vara att det överhuvudtaget finns ett samtal på detta sätt. Den situation som uppstår ger mycket snabbt näring åt alla spekulationer om huruvida den styrande eliten och den mediala eliten ligger i samma säng.

RNE, säger: […] det är absolut inte statsministern som skall definiera den. Där har han fingrarna i en syltburk som han inte skall vara i. Hans manövrar i detta borde vara något för konstitutionsutskottet att undersöka. Det strider förmodligen mot grundlagen.

qnos, säger: Nu har vi kommit dit, där det korrekta förhållandet mellan en journalist och en politiker är som mellan en hund och en lyktstolpe.

Den Goda Allomfattande Staten och det ovårdade samhället den är satt att frisera, eller?

En del säger att du måste skilja på Stat och Samhälle. Andra säger att de är intimt förknippade. En tredje säger att det inte är så enkelt beskrivet vad som är vad och vem som styr eller påverkar vem.

På Mises försöker Wendy McElroy reda ut begreppen genom att göra en research i den politisk-filosofiska idéhistorien i artikeln, Definition av Staten och samhället.

En syn på Staten kan beskrivas så här: Innan lille Kalle ska gå och lägga sig går han fram till pappa som sitter och läser tidningen i sin fåtölj och säger: – ”Pappa, jag funderar på en karriär inom den organiserade brottsligheten. Pappan slutar läsa och höjer i sakta förvåning huvudet med uppspärrade ögon och stirrar rakt fram i tidningen. Sen vrider han på huvudet, plirar med ögonen och lutar sig en aning åt sidan mot sin son och säger: – ”Statlig eller privat sektor?

Planet Earth: Just Amazing

Natural Phenomena – VideoSapien

Vilken underbart skön timelapsevideo. En sann hyllning till människans otroliga skaparkraft … för dom som har förmågan att se och uppskatta denna skönhet, vill säga.

Humans are part of the natural order. We’re risen apes that acquired language and learned to use tools. Skyscrapers and spacecraft may seem unnatural, but they’re just as much a part of the natural order as beaver dams and bird nests. Boring electrical lines hint at the energy solution of a mammalian species. Open your eyes to the world you’ve grown accustomed to, and rejoice in the fact that you can participate in the human project.

– @ReidGower – http://www.twitter.com/reidgower

EU – bidragsprogrammen ger inget som helst mervärde överhuvudtaget

Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti har en blogg på Jyllandsposten. Här skriver han bland annat om EU och dess bidragsfinansierade meningslösheter.

Vi är ju i den tiden på året då alla företag skall ge ut sina årsberättelser och redovisa det gångna årets ekonomiska förehavanden för den omvärld som har intressen investerade i verksamheten.

Detta gäller även en sån byråkratkoloss som EU. Enligt Messerschmidt gynnas ingenting av att EU slänger våra skattepengar efter sina skötebarnsprojekt:

Hermed kan to ting konstateres. 1) Som de seneste 50 blogs har illustreret går en stor del af vore skattekroner via EU til projekter, der aldrig havde fået støtte i et almindeligt demokrati. 2) En stor andel af pengene går ganske enkelt i de forkerte lommer. Jeg spørger derfor: Hvorfor behøver vi egentlig et EU til at donere andre folks penge til disse projekter? Kunne UK ikke betale deres egne golfklubber? Kunne Østrig ikke betale for deres nomade-dansetrup? Kunne Ungarn ikke betale for deres hunde-fitness? Og kunne Spanien ikke selv betale for deres tyrefægtning?

Givetvis tycker inte EU-kommissionen det. Det har ett speciellt mervärde med den här sortens programverksamhet och att den betalas gemensamt inom unionen, hävdas det.

Messerschmidt verkar ha en skön stil och en på det hela taget sund inställning till den kapitalförstöring som EU:s så kallade programverksamhet håller på med.

Visst är det väl i alla fall skönt att man kan enas över nationsgränserna i sin realistiskt, cyniska uppfattning om vuxendagiset i Bryssel. Det kallar jag mervärde och det är helt gratis.

The coming Taxmaggedon – or just more of that artful (italian) bookkeeping mechanism

Obamas valseger hamnade snabbt i skymundan på grund av det ytterst prekära ekonomiska läget USA nu befinner sig i. Som den ”Lame Duck” Obama redan är måste han nu ställa sig i givakt och göra som han blir tillsagd. Både när Kongressen och Senaten säger, ”hoppa” så måste han och alla andra i demokratiska partiet hoppa utta bara fa-an.

På Steyn Online berättar Mark om sin nya bok, After America, eller som Dennis Miller kallar den, ”Wednesday”. Den handlar i korthet om att USA nu måste få till en tvåpartilösning som innebär en i revisorssammanhang sällan skådad italiensk bokföring om de ska kunna skjuta upp det Taxmaggedon Steyn förutspår måste till förr eller senare om den största Välfärdsstaten i världen skall kunna påbörja vandringen mot det nationalekonomiska och fiskala ljuset och komma ut på andra sidan någorlunda helskinnat.

The central question of ”Wednesday” – I mean, ”After America” – is whether the Brokest Nation In History is capable of meaningful course correction. On Tuesday, the American people answered that question. The rest of the world will make its dispositions accordingly. In the weeks ahead, Democrats and Republicans will reach a triumphant ”bipartisan” deal to avert the ”fiscal cliff” through some artful bookkeeping mechanism that postpones Taxmageddon for another year, or six months, or three, when they can reach yet another triumphant deal to postpone it yet again.