Sakta men säkert förändras bilden av USA

Steven Greenhut på Reason Online i artikeln, ”How Big Government Undermines Freedom and Prosperity”:

[…] Something has changed, even as our society has become wealthier. Sure businesses have to comply with regulations and millionaires need to pay taxes, but somewhere we’ve shifted from honoring success to envying it, from viewing government as a limited tool to achieve a few necessary things (infrastructure, enforcing the rule of law) to seeing it as the be-all and end-all of our society.

David Friedman, Global Uppvärmning och problemet med externalitetsargument

Den 14 januari bjöd Libertarian Alliance i London in David Friedman till National Liberal Club för att hålla en föreläsning under rubriken, ”Global Warming, Population, and the Problem With Externality Arguments.”

Några helt vanliga dagar i Gaza …

Filmen säger inte mycket om nånting egentligen. Det verkar mest vara en guidad kameratur som sveper omkring på olika ställen i Gaza. Filmen varken avslöjar, bekräftar eller dementerar någonting kontroversiellt.

Det enda kontroversiella är ju Hamas och deras förtryck av invånarna där och dem framställer man inte i vilket sken som helst när man är inne på deras territorium.

I mitt tycke verkar reportern vara objektiv och ha för avsikt att leverera en neutral betraktelse men på nåt sätt avslöjar han sina värderingar med knappt märkbara, yttranden kring vems felet … egentligen är att det är som det är i Gaza.

Så på det hela taget är det inget kontroversiellt som framkommer i det här klippet och det är väl av den anledningen vi också så sällan (aldrig?) ser några inifrån-Gaza-reportage från MSM, våra ”tunga” maktberoende mediaorganisationer i väst.

För MSM-journalister är det lättare att vara maktkritisk mot Israel inne i Israel, där liberala västerländska pressetiska normer gäller avseende yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Då får de pröva på hur det är att vara centralmaktskritisk journalist på riktigt. Då kan de fara Israel runt och ännu längre och några varv till och prata med lämpliga Israel- och sionistkritiska personer för att det skall bli ett klatschigt ”regim”-kritiskt reportage befriat från all slags objektivitet.

Så, därför kan man säga att det här Gaza-klippet är ovanligt och därför på nåt sätt intressant i sig.

Varför vänsterintellektuella hatar kapitalism

[…] The opposition of wordsmith intellectuals to capitalism is a fact of social significance. They shape our ideas and images of society; they state the policy alternatives bureaucracies consider. From treatises to slogans, they give us the sentences to express ourselves. Their opposition matters, especially in a society that depends increasingly upon the explicit formulation and dissemination of information.

Robert Nozick i artikeln, ”Why Do Intellectuals Oppose Capitalism?”, på The Libertarian Library.

[…] Intellectuals now expect to be the most highly valued people in a society, those with the most prestige and power, those with the greatest rewards. Intellectuals feel entitled to this. But, by and large, a capitalist society does not honor its intellectuals. Ludwig von Mises explains the special resentment of intellectuals, in contrast to workers, by saying they mix socially with successful capitalists and so have them as a salient comparison group and are humiliated by their lesser status.

[…] Intellectuals feel they are the most valuable people, the ones with the highest merit, and that society should reward people in accordance with their value and merit. But a capitalist society does not satisfy the principle of distribution “to each according to his merit or value.” Apart from the gifts, inheritances, and gambling winnings that occur in a free society, the market distributes to those who satisfy the perceived market-expressed demands of others, and how much it so distributes depends on how much is demanded and how great the alternative supply is. Unsuccessful businessmen and workers do not have the same animus against the capitalist system as do the wordsmith intellectuals. Only the sense of unrecognized superiority, of entitlement betrayed, produces that animus.

 

”The Zen Voodoo Master of Doublethink”

Obama’s Progressive Vision: A World Without Political Opposition*,  är en artikel av Peter Suderman på Reason Online om Obamas invigningstal härförleden. Det Suderman och många som kommenterar artikeln fastnar på är Obamas smått korkade uttalande om hur spelplaner förändrats och hur gamla argument som låst fast oss så länge, inte längre gäller. Vad menar karln? Det här står ju inte mycket långt efter sån smörja som Chavez brukar häva ur sig.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them, that the stale political arguments that have consumed us for so long, no longer apply.

Ur kommentarerna kan man bland annat läsa:

[…] It’s amazing how mindnumbingly stupid his speeches are. I don’t know whether to laugh at him for being so stupid as to think they would resonate with the American people, or to tremble with fear at the prospect of the American people being so stupid that the idiocy he spews is convincing to them.

[…] This is nothing less than the bitter fruit of ”revisionist” history. Those who do not remember the mistakes of the past are doomed to repeat them.

Human nature has not changed in 10,000 years, at least. This is why the same old bad ideas seem to keep getting dreamed up time and time again. Without a firm grasp on history, we have only our own flawed nature to guide us. The only way out of this trap is a comprehensive and unflinching understanding of the people who have come before us and the consequences of their actions and choices.

This is of course precisely what the post-modernist perversions of history attempts to pervert and destroy. Those who have fallen victim to this, such as Obama and other leftists, are doomed to make the same mistakes that other leftists made in decades and even centuries past.

Most leftists aren’t really evil, they’re just ignorant of the world and ignorant of themselves.

[…] ”Indeed, that may tell you why his second inaugural is winning such plaudits from liberal pundits. What many of them seem to desire most is a government in which Obama and his fellow Democrats are unopposed, free to govern and spend as they please, unburdened of the task of fighting congressional Republicans, or convincing conservative skeptics”

That is utter bullshit. First of all, these people are not liberals, please stop calling them that. They are a lot of things, but liberal is not one of them. Unless it means they are liberal with other peoples money.

Second, they don’t want a government where Obama and his fellow Democrats in Congress are unopposed, they don’t want a Congress, period. They want a dear leader, a dictator who can, without any limits, just silence the opposition through any means necessary, and implement the worst possible dystopian nightmare imaginable. And with todays technology, it could be far more oppressive and tyrannical than anything the world has ever seen before.

Politikernas krig mot verkligheten

Delingpole berättar att Obama förklarat krig mot verkligheten i kolumnen, Obama declares war on reality:

Vi kommer att svara på hotet från klimatförändringarna, underlåtenhet att göra detta skulle förråda våra barn och kommande generationer. Vissa förnekar fortfarande den överväldigande dom av vetenskap som finns, men ingen kan undvika förödande konsekvenser för rasande bränder, förlamande torka och mer kraftfulla stormar.

Delingpoles slakt av Obamas floskelflora är inte nådig och den är skarp, riktig och helt korrekt. Konsekvensen av att yttra dylika infantila påståenden till den demokratiska del av befolkningen i USA/världen (visst får man intrycket att han riktar sig till omvärlden också?) som inte håller med honom resulterar inte i nåt annat än medial förnedring, som den här till exempel:

[…] As for the idea that ”science” ever has such a thing as an ”overwhelming judgement”: this would be news to Galileo, Newton, Einstein and indeed all the great scientists of history, all of whom made their names by advancing theories which completely overturned the ”overwhelming judgement” of their contemporaries.

Så, visst känns det väl skönt att påverkbara politiker (finns ett elakare ord) kan inhämta oberoende samstämmig kunskap och konsensusvetenskap från forskare som är helt privatfinansierade och absolut inte varit i närheten av en statlig, ekonomisk påtryckning i form av ett bidrag eller en subvention eller nån annan sofistikerat benämnd dusör.

Det dominerande sociala temat: Klimatförändringarna leder till katastrofer om inte politiker får större mandat att agera i frågan. Folket måste ge politiken större makt. Vi har demokrati och folket måste agera nu för att ge politiken större makt.

Den fria marknadsanalysen: Centralmakten kommer aldrig att släppa sitt kompisgrepp om den skatteinbringande syltburken, storkapitalet och dess världsomspännande koncerner. Centralmakten kommer alltid att propagera för att politiken sköter nationalekonomi bättre än enskilda människor och den fria marknaden för att sprida välståndet. Centralpolitik kan inte tillåta privatiseringar och enskilda företag och storkapitalet att förstöra vår jord längre. Politiken måste få/ges större mandat från fler för att infria löftena om att rädda vår jord.

Otillbörlig marknadsföring kallas väl sånt när det sker på den … ähum, fria marknaden?

En sak bloggen kan konstatera är att det är väldigt lätt att inse att politiken är ett uppenbart offer för sin egen inneboende begåvning att skapa slagkraftiga paroller. Paroller som endast syftar till att permanenta och konsolidera centralmakten med lejonparten av folkets pengar. Utfallet på alla paroller och politiska löften är helt ointressanta i det stora perspektivet.

Målet för politiken är att expandera, tänja gränserna för hur mycket folk tål av intrång i deras privatliv. Hittills har ju övningen gått rätt bra. Det är därför vi ser en en expansion av centralmaktstänkandet i dagens politik världen över.

Även en parasit har ju överlevnadsinstinkter. Det sista stadiet i parasitens expansion kommer ju naturligtvis bli att vi alla i demokratisk ordning tillsätter en global regering med en ofantlig och enorm global myndighetsflora, vare sig alla länder vill detta eller ej. Det finns metoder för att se till att såna här drömmar förverkligas. Eller vad tror ni?

Å glöm för allt i världen inte bort att politik är det möjligas konst.

Världens högsta samhällsförstörande skatteförtryck

The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule

– H L Mencken

Nu vill centralmaktens förlängda verkställande arm, jordbruksverket, införa en köttskatt för att ”minska utsläppen”. Lägg märke till att det är under en borgarallians detta sker.

Det Dominerande Sociala Temat: Folk behöver mer av statliga skattefinansierade myndigheter som kan tala om för dem vad de skall äta, för klimatets skull. Mer överstatlighet gynnar både miljön och klimatet, globalt sett.

Den Fria Marknadsanalysen: Staten behöver reglera och styra upp den tunnelseende, hänsynslösa marknaden och privata produktionen av matkött som skövlar inneboende ovärderliga skogs- och naturvärden för snöd vinnings skull utan hänsyn till att även klimatet förstörs och därmed skapar en framtida klimatkatastrof.

Det centralmakterna egentligen vill är att påverka och styra vårt sätt att äta. Genom att förhindra folk i världen från att få tillgång till en av de största proteinkällorna som motverkar svält så planerar man (hoppas man) att decimera jordens befolkning. De som först och främst drabbas av detta är de som idag har svårt att få tillgång till kött.

Så den stora planen är att sänka levnadstandarden i Väst samtidigt som man låter den gamla u-landsvärlden höja sin levnadsstandard i sin egen takt. En dag möts dessa världar i en någorlunda standardmässig jämvikt och då är det dags att införliva Romklubbens Agenda om ett centralt globalt styre. Detta är ett scenario som det är svårt att sia om när det kommer att inträffa men alla ingredienserna för en centralpolitisk global stuvning har inhandlats för länge sen. Det som återstår är bara att hitta den kock som anses lämpligast att röra ihop alla ingredienserna.

Så tänk på det, talet om att ”minska utsläppen för att rädda klimatet” är enbart förevändningar som pekar mot, som skall hjälpa oss små förvirrade medborgare att associera till det högre klimat- och miljöräddande syftet som egentligen endast en global regering i slutändan kan ”ta hand om”. Centralregeringarna runt om i världen är bara till för att knuffa medborgarna i alla länder i rätt riktning via olika skatteinjicerande styrmedel.

Skatt är det perfekta vapnet för den totalomfattande social- och moralstaten att använda mot försvarslösa medborgare som inte förstår sitt eget bästa eller vad som är bra för världen, klimatet och miljön, dels för att finansiera sin egen verksamhet, dels för att hota med sina moraliska pekpinnar: ”eftersom ni inte gör rätt kommer vi att beskatta ytterligare en del av ditt miljöförstörande beteende”.

Det är ungefär som att säga: eftersom ni gör fel kommer ni att få betala en skatt till Centralmakten för att ni skall göra rätt (men reglerna gäller inte för oss som har Makten) och när vi väl tvingat er att göra rätt, leva rätt, äta rätt, bo rätt, åka rätt så kommer vi att tvinga folk att fortsätta betala denna göra-rätt-skatt medans vi letar efter andra saker vi kan komma på som ni gör fel och som vi kan beskatta. Vi måste ju ha pengar till alla kontrollorgan som skall organisera kontrollen av er.

Framtiden i totalstaten, vare sig den kommer att vara global eller regional, kommer inte att dra sig för att hitta på allt mer intrikata förevändningar för att få det att framstå som fullständigt moraliskt accepterat att den fingrar, justerar, styr och ställer i våra och i deras tycke, rätt ointressanta små privatliv via skatter … allt för vårt eget bästa och framför allt … för jordens klimats bästa.

Den dag folk och medborgare lär sig att Statsstyrd Kapitalism på en över- och sönderreglerad ofri marknad, där endast storföretagen och kompiskapitalet har råd att betala för att få åtnjuta alla statliga handelsprivilegierna, inte är nåt annat än socialism i fårakläder, den dagen kanske folk inser vilket oerhört kraftfullt maktinstrument som tagits ifrån dem.

De vill få oss att tro att det endast finns en sorts välfärdsmodell … deras modell. Det är som att vargar talar om för fåren att de kan bestämma på vilket sätt vargarna skall äta upp dem.

Det maktinstrument som kallas Folkkapitalism och fria marknader gynnar nämligen inte centralmakt och inkompetenta politiska beslut som är till medborgarnas ekonomiska nackdel. Medborgarna kan då nämligen rösta med fötterna precis när de vill genom att avstå från eller göra visa ekonomiska små vardagsval med lejonparten av sina egna intjänade pengar. Snacka om direktdemokrati inympad i vardagslivets själva DNA, va? Folket har hand om ALLA pengar via sina egna decentraliserade penningpungar, utan några skendemokratiskt tillsatta lokal- eller rikspolitiker som i första hand ser till hur de skall rädda sitt eget skinn (karriären) före varje politiskt beslut de tar.

Nåt land måste börja … föregå med gott exempel. nån gång.

Sita Sings The Blues

På Techdirts the-law-is-an-ass-I-don’t-want-to-ride dept kan man läsa följande bloggpost, Ahimsa: Sita Sings The Blues Now CC-0 ‘Public Domain’

Ett infantilt tilltal, en infantil agenda, en infantil …

Matt Welch på Reason Online i artikeln, ”White House Gun Policy: Like Ignorant Emotional Appeals From 8-Year-olds”:

It is bad enough to make hasty and inappropriate legislation in the name of dead kids. It is bad enough to constantly formulate and sell policy via individual anecdote. It’s bad enough to draft pre-Tween children for the purposes of political propaganda. But all three at once? The word that comes to mind is infantile.

Barns brist på överflöd är inte fattigdom

Janne Josefsson i Uppdrag Granskning sätter strålkastarljuset på vita överklasskvinnor i välgörenhetsbranchen och deras politiska och överdrivna kampanjer om barnfattigdom i Sverige, ett av de mest socialt övervakande och reglerande och samtidigt ekonomiskt omfördelande länderna i världen.

Barnfattigdomsbegreppet i Sverige har av altruistiska, vita överklasskvinnor förväxlats med bristen på överflöd.

– Bloggen

Det dominerande sociala temat: Vi behöver mer av politiska åtgärder. Vi behöver mer överstatlighet och mindre av kalla och cyniska marknadskrafter. Vi behöver mer av ekonomisk omfördelning och varm och humanistisk socialism.

Den politiska relativismen firar lyckligtvis ingen seger i det här fallet tack vare Janne Josefsson. Förhoppningsvis gör inte den totala socialstaten det heller, på sikt.

Låt folk arbeta och tjäna ihop till sitt eget välstånd utan dessa inkompetenta och välmenande välgörenhetsintressen, köpta och uppbackade av en moralpolitiskt manipulerande socialstat, så slipper vi såna här skamliga manipuleringsförsök av den redan överdrivet krismedvetna och skuldtyngda medelklassen.

Dessa hjälporganisationer fungerar idag inte som nåt annat än nyttiga idioter åt barnmorskestatens krav på mer inflytande i våra privatliv. Där Staten misslyckas med sitt  socialekonomiska trolleri träder välgörenhetsorganisationerna in och trycker ytterligare på medelklassens samvetes ömma punkter.

I det fullfjädrade folkkapitalistiska och på fria marknadskrafter grundade välfärdssamhället behövde de inte politisera sig, och begå såna här kommunikativa misstag, så intill den moraliska skamlighetens gräns som nu för att höras i mediabruset.

The Marxians love of democratic institutions was only a stratagem, a pious fraud for the deception of the masses. Within a socialist community there is no room left for freedom.

Länkar vidare till fler insikter och åsikter på samma tema:

Till SVT Debatt om barnfattigdom

Relativ fattigdom leder fel

Rädda Barnen replikerar om fattigdom

Milton Friedman – Myterna om Välfärdsstatens välsignelser

En bättre akademisk föreläsning har nog aldrig förekommit på något svenskt universitets ekonomiska institution de senaste 35 åren. Friedman kunde lika gärna ha hållit den här föreläsningen igår … eller, förresten, det hade han aldrig kunnat. Han hade aldrig släppts in av Keynesianerna. Frågan är vem som inte har lärt sig nåt de senaste tre decennierna, folket eller politikerna?

A myth is like an air mattress. There’s nothing in it but it’s wonderfully comfortable and deflation causes an uncomfortable jolt.

Milton Friedman, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976. Inom vetenskapen är han mest känd för sin forskning inom konsumtionsanalys, monetär historia och monetär teori samt för hans demonstration av stabiliseringspolitikens komplexitet.[1] Friedmans politiska filosofi var klassisk liberalism och libertarianism.

1) The Robber Baron Myth, 2) The Great Depression Myth, 3) The Demand for Government Service Myth, 4) The Free Lunch Myth, and 5) The Robin Hood Myth.

[…] So, why is this Myth about what caused the Great Depression so widley held? Because Private enterprise has no pressagents, the free market has no pressagents, the government has a great many pressagents, the Federal Reserve has a great many pressagents, and the Fed would never admit, would never proclaim that they produced the Great Depression.

Välj den statistik som passar din agenda

Nyttan, avsikten och andemeningen med en Konstitution

En liten citathistorisk exposé i ämnet; för vem är det obekvämt att laglydiga medborgare har den konstitutionella rätten att äga vapen:

[…] The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.”

– Thomas Jefferson

[…]  to disarm the people – that was the best and most effectual way to enslave them.”

– George Mason, 3 Elliot, Debates at 380

[…] Certainly one of the chief guarantees of freedom under any government, no matter how popular and respected, is the right of citizens to keep and bear arms … The right of citizens to bear arms is just one guarantee against arbitrary government, one more safeguard, against the tyranny which now appears remote in America but which historically has proven to be always possible.”

– Hubert H. Humphrey, Senator, Vice President, 22 October 1959

[…] [The Constitution preserves] the advantage of being armed which Americans possess over the people of almost every other nation… (where) the governments are afraid to trust the people with arms.”

-James Madison, The Federalist Papers, No. 46

[…] That the said Constitution shall never be construed to authorize Congress to infringe the just liberty of the press or the rights of conscience; or to prevent the people of the United States who are peaceable citizens from keeping their own arms … ”

– Samuel Adams, Debates and Proceedings in the Convention of the Commonwealth of Massachusetts, at 86-87 (Pierce & Hale, eds., Boston, 1850)

Så, efter att ha tittat i backspegeln blir det tydligare och mer uppenbart att i vår moderna tid är folket i den alltmer allomfattande socialstaten enbart till för att makten skall kunna spegla, bekräfta och påvisa sin egen förträfflighet när deras senaste meningslösa restriktion applåderas av MSM.

Juridisk och polisiär övervakningsstat parad med världsomspännande juridiskt oreglerat centralbanksstyre tycks inte bekomma särskilt många. Alltför många sover så sött i sina Matrixkuvöser. Det är en kuvös för de som enbart kräver rättigheter av samhället. De borde fullfölja sina tankegångar och ransaka sin moral och etik.

R.I.P. – Här vilar välfärdsstaten – kvävd under sin egen tyngd

Hans Palmstierna på Ludwig von Mises Institutet i Sverige i artikeln, ”Den döende Välfärdsstaten”:

[…] Vill man ha “passiv” inkomst, d.v.s. avkastning på investeringar så måste man investera i företag som faktiskt producerar något. Inte, som idag, låna ut pengarna till staten via statsobligationer (för då är det framtida skattebetalare man förlitar sig på, och inte någon vinstproducerande verksamhet), eller konsumtionslån (för då är det den framtida betalningsförmågan hos en grupp människor som lever på lån man investerar sin framtid i). Att denna typ av utlåning idag utgör en så pass stor del av finansmarknaderna idag beror självklart, som alltid, på statliga regleringar, konstiga skatte-konstruktioner och ett evigt fokus på lågränte-politik.

[…] Lösningen på problemen antas som vanligt vara högre skatter, kombinerat med “klok arbetsmarknadspolitik”. Kommer detta fungera? Svaret blir utan tvivel ett rungande “NEJ”, eftersom problemets storlek beror på just höga skatter och “klok arbetsmarknadspolitik”. Ur en rent ekonomisk synvinkel så finns det i princip inget utrymme för högre skatter i Sverige – vi slog i taket tidigt 90-tal och staten var därefter tvungen att sänka skatterna för att den privata ekonomin inte skulle strypas totalt.

Frivilligheten i civilsamhället kontra tvångsmakten i staten

Dick Erixon på Axess:

[…] Fälldins lugn kan jämföras med den nervösa, irriterade otålighet som präglade Olof Palmes jakt på mer makt. Harry Schein har skrivit om hur vännen Palme ”tyckte om att lägga sig i saker och ting som en statsminister egentligen inte ska lägga sig i. Det gör man för att man tycker det är roligt att bestämma.”

[…] Bonden från Ångermanland såg politiken som en hjälpreda åt medborgaren. Den kunde ordna sådant man inte kan göra själv. Men målet var alltid medborgaren. För Palme blev medborgarna medel för att uppnå en ideologisk ambition. Den socialistiska övertygelsen var så stark att den i sig legitimerade att alltmer av politisk makt centraliserades, och fl yttades från medborgarna till politikerna.

Tänk vad det har spårat ur och apats efter av alla andra partier sedan dess.

Centerns flathet regerar trots allt

I DN förklarar sig centerns partiledare Annie Lööf idag:

Vi är inte och kommer aldrig att bli ”nyliberaler” som det ofta kallas. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala chanser i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat, skriver Annie Lööf (C).

Tänk så snabbt en enda person kan sänka ett parti och samtidigt bevisa hur lite den personen förstår om ämnet hon pratar om. Vadmalsgrå borde vara deras partifärg.

Att fortfarande prata om att utjämna olikheter och orättvisor i samhället, som de värsta totalpolitiska socialister, som arv och uppväxt skapat är ju ett sällan skådat halmstrå för att rättfärdiga ett politiskt partis existens år 2013.

Hur jävla länge har inte politikerna, sossar som borgare, hållit på att försöka utjämna alla dessa orättvisor? Det är inte er uppgift att syssla med sånt. När skall ni begripa det?

Ni är ju våldsamt tröttsamma varianter på samma socialisttema och ni misslyckas lika kapitalt varenda gång. Hur tycker ni att det går med utjämningen? När är utjämningen färdig? Vill ni detaljplanera mera i våra liv i framtiden kanske? Hur mycket mer skatter från oss i folklagren behöver ni för det? Vill ni ha alla våra pengar i framtiden, kanske? Då behöver ni ju inte ens kompromissa och skatteväxla för att tråckla igenom era tokbeslut.

Jag är rädd att den altruistiska självgodheten och dess självuppoffrande moral och dess världssyn har sitt fasta grepp om tankeverksamheten på alltför många som sprätter omkring runt mynttorget och drottninggatan. De borde få äska sina daler från folket istället, år för år.

Så kan ni försöka släppa relingen istället och överlåta lejonparten av alla vardagliga beslut till medborgarna själva nån gång … ?

Va’? Åsa-Nissemarxism?

Basel I, Basel II, Basel III, Ba … äsch!

Financial Times: Get Basel III right and avoid Basel IV:

[…] You never seem to have time to do it right the first time, but you always seem to have time to do it over.

[…] If the financial industry had had tangible equity capital approaching this level in 2008, we might still have had a crisis. But it would have been far less severe and far less costly to the public. Basel III’s implementation has been postponed, and that offers a real chance to get it right. If we do, we won’t need Basel IV.

All den här övertron på ekonomiska datormodeller som skall försöka bestämma hur mycket kapital det skall finnas i samhället slår alltid fel, precis som Österrike-skolan, Mises och en mängd andra sagt hela tiden.

Varifrån känner vi igen denna övertro på datormodeller som spottar ut profetiska antaganden till politiserade forskare? Just det, inom klimatforskningen. Deras prognoser vet vi ju hur bra dom är.

Allt sånt här som vi matas med har ett tydligt och dominerande socialt tema; att det behövs mer av politik, mer regleringar, mer restriktioner, mer förbud, mer avgifter, mer skatter, mer överstatlighet … ja, i grund och botten betyder det helt enkelt mer av socialism och en inte helt obetydlig dos av konservatism, så klart, de förnekar sig inte dom heller avseende hur totalstaten skall utformas bäst.

Synen på medias reaktion på centerpartiets försök till förnyelse

I have always been impressed by the fact that there are a surprising number of individuals who never use their minds if they can avoid it, and an equal number who do use their minds, but in an amazingly stupid way.

– Carl Jung, Man and His Symbols

Den enda allestädes närvarande ideologin

Fascism is the system of government that cartelizes the private sector, centrally plans the economy to subsidize producers, exalts the police State as the source of order, denies fundamental rights and liberties to individuals, and makes the executive State the unlimited master of society … This describes mainstream politics in America today. And not just in America. It’s true in Europe, too. It is so much part of the mainstream that it is hardly noticed any more.

– Lew Rockwell

Den dag amerikanerna inte får lämna sitt land

BIS – Centralbankernas centralbank och världskrisen

BOOT

If a government were put in charge of the Sahara Desert, within five years there’d be a shortage of sand

– Milton Friedman

THE MONEY MASTERS impose BASEL I, II & III on an unsuspecting world, Central Bankers’ Basel III scheme will worsen Worldwide Recession

Frågan som borde ställas är hur länge vi skall låta dem hålla på på det här viset, om nu nånting är upp till medborgarna i demokratiska länder längre. Många som vet bättre än bloggen i dylika frågor menar att det här enbart är ett medvetet krisskapande för kratta manegen för en global regering, ett globalt styre av alla världens länder … givetvis för allas vårt bästa.

Fan tro´t!

[…] The proposed Basel III regulatory capital requirements are an immense and unnecessary burden that will actually threaten the existence of banks with under $1billion in assets. These new regulations will further drive consolidation into a few bigger banks. Some on Wall Street, like mergers and acquisitions expert John Slater, predict that Basel III’s compliance costs will lead to a merger boom, and that in the next 3-5 years 20-30 percent of all banks will merge, further consolidating wealth in fewer and fewer hands. That is the object – world bank/economic and hence political control by a handful of unelected, unaccountable, international bankers beholden to no one […]

Samtidigt ska man vara på sin vakt inför de vänsterkrafter (websiten The Money Makers) som utnyttjar Liberalismens uppgång och vill styra frihetsrörelsen. Varje lurendrejare vet att det lättaste sättet att övertyga sitt offer är att också attackera sitt offers fiende för vinna förtroende.

De vänsterkrafter som likt Libertarianer önskar centralbankernas fall önskar istället för guldstandard (inte nödvändigtvis ett Libertarianskt önskemål, se citat nedan) att Staten själv skall trycka de pengar de behöver. De menar alltså att staten skall äga centralbanken, för då kan staten aldrig sätta sig i skuld, så som vi har det idag med världens alla juridiskt frikopplade centralbanker som styrs från Basel och BIS och deras omvärldsanalyser.

I USA kallas de ”Greenbackers”. I övriga världen kallar vi dom socialister. De är för ett liknande system vi har idag med fiat-valuta eller låtsas-pengar precis som nationalsocialisterna i Tyskland på 30-talet och Mussolinis korporativistiska (fascistiska) statsekonomi.

The position on money that seems to make the most sense in light of Austrian analysis is not a gold-coin standard — though that would be a vast improvement on what we have now — but the production of money on the market according to the normal laws of commerce and contract. Professor Jeff Herbener describes this system here. Guido Hulsmann defends it in The Ethics of Money Production, which makes both a moral and an economic case for it. No fiat-paper advocate has refuted Hulsmann.

Keynes, makteliten, socialdemokraterna och centralbankssystemet

[…] Wars, industrial collapse, recessions and depressions can all be laid at the feet of central banking and the great families that insist on its ongoing implementation. In the age of the Internet Reformation, however, more and more people understand how central banking really works and the devastation it causes.

The 21st century may see a real conflict between a power elite that insists on a central banking model for the economy and millions, if not billions, who begin to demand free markets and freer economies.

Vad, av hela det socialistiska upplägget, är det som deras fanbase inte vill förstå? Blir det för svårt och komplicerat och jobbigt när sanningen uppdagas? Det måste vara jobbigt att inse att man är fotsoldater åt den ekonomiska penningeliten i världen. Den elit som kräver socialism (socialdemokrati) för att kunna skydda sina industrier, förmögenheter och tillgångar från det fria marknadssystemet som istället skyddar den enskilde medborgarens välstånd, livsmöjligheter och tillgångar.

Är alla dom som beundrar socialismen så inkörda på att alla politiska grupperingar och schatteringar och falanger verkligen representerar det dom påstås göra och att allt annat bara är motståndarnas propaganda?

När socialism är för de rika och deras intressen och kapitalism och fria marknader är för de fattiga och deras drömmar är det inte svårt att förstå varför vi har mer av det första och mindre av det andra här i världen.

Gör som vi säger, inte som vi gör

Hyllmetrar kan skrivas om de frommas ogudaktighet

– Herbert Spencer

Intellektuellt och mentalt sladdtrassel i (c)

Dick Erixon analyserar centerpartiet i sitt senaste inlägg, ”Teknikoptimism kontra miljöregleringar”.

[…] Om detta gör C-programmet ingen analys alls. Man föreslår både centralism (”verkningsfulla internationella spelregler för klimatpolitiken”) och tilltro till människorna (”höga ambitioner stärker entreprenörskap, utveckling av miljöteknik och initiativ inom civilsamhället”). Därmed erkänner programmet just den centralism man säger att C är en reaktion emot.

[…] Snacka om hyckleri! MP är bara för folkomröstning när det passar partiet, inte när det passar folket. På samma sätt är C emot centralism, utom i hjärtefrågor som miljö där man ställer sig i armkrok med V om att centralisera makten.

Nytt sätt interagera med datorer

Avdelningen Sci-fi-teknik-på-bio-som-kommer-till-liv-i-verkligheten har sett ett youtube-klipp som visar hur vi kommer att interagera med våra datorer inom en snar framtid.

Det kallas LEAP MOTION … verkar grymt fräckt.

– h/t @hax på twitter

Alice i Underlandet … med en hammare

FBI annual Crime Statistics

Apropå den förespeglade farligheten för den obeväpnade delen av medborgarna i USA när det finns galningar som påstås ”springer runt med gevär och pistoler” på våra gator och torg så finns det andra vapen som enligt FBI används flitigare när mord och dråp begås.

Det bör nu framstå med tydlighet att USA-hatarna och den amerikanska antivapenlobbyn inte läser och än mindre bryr sig om statistik i det här fallet. Statistik är annars ett av deras käraste, ähum, vapen i debatterna när de vill knåda till verkligheten för att passa deras drömsamhälle.

Det är rätt uppenbart att ett försvarslöst folk passar socialister bättre än ett folk med diverse vapenlicenser och generell inympad misstro i sitt DNA mot regeringar, överheten och maktfullkomlighet.

Caroll Quigley, konspirationer och The Global Power Elite

[…] If one understands that Socialism is not a ‘share the wealth’ program but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of super rich men promoting Socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes logical, even the perfect tool of power-seeking megalomaniacs. Communism, or more accurately Socialism, is not a movement of the down-trodden masses but of the economic elite.


– Gary Allen, i den från 1972 bästsäljande boken, ”None dare call it conspiracy”.

Gary Allen som också starkt influerades av historikern Caroll Quigley på Georgetown University när han skrev boken. Andra som också tagit in kunskap från Quigley är förre presidenten i USA, Bill Clinton, enligt wikipedia:

Clinton named Quigley as an important influence on his aspirations and political philosophy in 1991, when launching his presidential campaign in a speech at Georgetown.

Oliver Stone har också använts sig av den Quigleyinfluerade Jim Marrs uttalanden i sina böcker när han gjorde filmen JFK. Marrs är starkt influerad (läs: tolkar fritt) av det Quigley framför i sina böcker om hemliga sällskap som påverkar skeendena i världen.

Den konservativa aktivisten Phyllis Schlafly påstår att Clintons framgång med sin valkampanj berodde på att han förordade The New World Order Agenda.

Det roliga i sammanhanget är bara att Quigley var rätt illa berörd och irriterad på alla författare som tolkade hans böcker alldeles för fritt … och konspiratoriskt för att öka sina försäljningssiffror. Om Gary Allens bok sa han så här:

[…] they constantly misquote me to this effect: that Lord Milner (the dominant trustee of the Cecil Rhodes Trust and a heavy in the Round Table Group) helped finance the Bolsheviks. I have been through the greater part of Milner’s private papers and have found no evidence to support that. Further, None Dare Call It Conspiracy insists that international bankers were a single bloc, were all powerful and remain so today. I, on the contrary, stated in my book that they were much divided, often fought among themselves, had great influence but not control of political life and were sharply reduced in power about 1931-1940, when they became less influential than monopolized industry.

[…] You see, originally the John Birch [Society] periodical had me as a great guy for revealing everything. But then they became absolutely sour and now they denounce me as a member of the Establishment. I’m just baffled by the whole thing.

Så kan det gå när en man vet för mycket, precis som Washington Post Sunday Magazine hävdade i sin artikel, ”The Professor Who Knew To Much”, från 1975.

Man kan tycka vad man vill om detta ämne på vilka grunder som helst och faktiskt kunna påstå också vad som helst utifrån sitt eget politiska perspektiv och eventuella läggning för det dramatiska och hur mycket uppmärksamhet omvärlden bör ge en. Det gör alltihopa väldigt grumligt, tvetydigt, osäkert och väldigt spekulativt, dock inte mindre ointressant.

Därför kan också bloggen därför bara konstatera att om vi nu går mot allt mer globalt centraliserat styre via FN, UNESCO, IMF, Världsbanken, NATO, IPCC, WHO etc. så bör det betyda att vi som världsmedborgare en dag förmodligen måste börja följa denna enhetliga världs lagar, idag är det bara ”samvetsdekret” och råd och tips som prånglas ut via dessa globala organisationers olika kommunikationskanaler.

Det är dock dekret och tips som i alla fall den svenska regeringen verkar ha misstagit för lag eftersom den hoppar och gläfser som en liten terrier utmed husses smalben för att få springa iväg och implementera och missionera om allt som kommer ifrån FN, IPCC, EU eller WHO.

Och precis som medborgare i suveräna nationalstater idag förväntas lyda lagarna i den rådande maktsfären kommer det att förväntas av oss som världsmedborgare att vi lyder dom lagar som ett eventuellt framtida Globalt Parlament stiftar.

Baserat på den här ytterst fria tolkningen så leder det tanken vidare till att eftersom den överväldigande delen av världens stater idag styrs av socialistiska socialdemokratier så kommer dessa globala lagar och all annan samhällelig praxis att reflektera socialistiska värderingar.

En rätt skrämmande tanke för liberaler och fri marknadsförespråkare, eller hur? Vissa, som ni vet, påstår att makteliterna konsoliderar bara sin politiska och ekonomiska makt genom dessa organisationer. Socialism lämpar sig bättre för ett sånt projekt än äkta kapitalism och fria marknader, eller vad ska man tro?

Så här påstås David Rockefeller ha sagt till den församlade journalistkåren i Baden-Baden 1991 då Bilderberggruppen församlades för att lära sig blanda sköna paraplydrinkar, cocktails och röka cigarr och bada bastu:

”We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the work is now much more sophisticated and prepared to march towards a World Government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

Och det här skall han ha sagt vid ett möte med The Trilateral Commission:

[…] For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ”internationalists” and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.

Och så här skall tydligen Roosevelt ha sagt om Rockefeller:

The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the U.S. since the days of Andrew Jackson.” Just thought I’d add it, and yes, Rockefeller should be charged with treason.

Gammalt amerikanskt ordspråk

Det är mänskligt att fela, men för att riktigt ‘fucka upp’ krävs det en politiker

Historiens dom över politiken och dess utövare >>>

Kvinnor: Varför slog du honom? Män: Var slog du honom?

Jeremy Clarkson hos Parkinson:

”We don´t get on, I don´t get on with Piers Morgan”.