Sakta men säkert förändras bilden av USA

Steven Greenhut på Reason Online i artikeln, ”How Big Government Undermines Freedom and Prosperity”:

[…] Something has changed, even as our society has become wealthier. Sure businesses have to comply with regulations and millionaires need to pay taxes, but somewhere we’ve shifted from honoring success to envying it, from viewing government as a limited tool to achieve a few necessary things (infrastructure, enforcing the rule of law) to seeing it as the be-all and end-all of our society.

David Friedman, Global Uppvärmning och problemet med externalitetsargument

Den 14 januari bjöd Libertarian Alliance i London in David Friedman till National Liberal Club för att hålla en föreläsning under rubriken, ”Global Warming, Population, and the Problem With Externality Arguments.”

Några helt vanliga dagar i Gaza …

Filmen säger inte mycket om nånting egentligen. Det verkar mest vara en guidad kameratur som sveper omkring på olika ställen i Gaza. Filmen varken avslöjar, bekräftar eller dementerar någonting kontroversiellt.

Det enda kontroversiella är ju Hamas och deras förtryck av invånarna där och dem framställer man inte i vilket sken som helst när man är inne på deras territorium.

I mitt tycke verkar reportern vara objektiv och ha för avsikt att leverera en neutral betraktelse men på nåt sätt avslöjar han sina värderingar med knappt märkbara, yttranden kring vems felet … egentligen är att det är som det är i Gaza.

Så på det hela taget är det inget kontroversiellt som framkommer i det här klippet och det är väl av den anledningen vi också så sällan (aldrig?) ser några inifrån-Gaza-reportage från MSM, våra ”tunga” maktberoende mediaorganisationer i väst.

För MSM-journalister är det lättare att vara maktkritisk mot Israel inne i Israel, där liberala västerländska pressetiska normer gäller avseende yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Då får de pröva på hur det är att vara centralmaktskritisk journalist på riktigt. Då kan de fara Israel runt och ännu längre och några varv till och prata med lämpliga Israel- och sionistkritiska personer för att det skall bli ett klatschigt ”regim”-kritiskt reportage befriat från all slags objektivitet.

Så, därför kan man säga att det här Gaza-klippet är ovanligt och därför på nåt sätt intressant i sig.

Varför vänsterintellektuella hatar kapitalism

[…] The opposition of wordsmith intellectuals to capitalism is a fact of social significance. They shape our ideas and images of society; they state the policy alternatives bureaucracies consider. From treatises to slogans, they give us the sentences to express ourselves. Their opposition matters, especially in a society that depends increasingly upon the explicit formulation and dissemination of information.

Robert Nozick i artikeln, ”Why Do Intellectuals Oppose Capitalism?”, på The Libertarian Library.

[…] Intellectuals now expect to be the most highly valued people in a society, those with the most prestige and power, those with the greatest rewards. Intellectuals feel entitled to this. But, by and large, a capitalist society does not honor its intellectuals. Ludwig von Mises explains the special resentment of intellectuals, in contrast to workers, by saying they mix socially with successful capitalists and so have them as a salient comparison group and are humiliated by their lesser status.

[…] Intellectuals feel they are the most valuable people, the ones with the highest merit, and that society should reward people in accordance with their value and merit. But a capitalist society does not satisfy the principle of distribution “to each according to his merit or value.” Apart from the gifts, inheritances, and gambling winnings that occur in a free society, the market distributes to those who satisfy the perceived market-expressed demands of others, and how much it so distributes depends on how much is demanded and how great the alternative supply is. Unsuccessful businessmen and workers do not have the same animus against the capitalist system as do the wordsmith intellectuals. Only the sense of unrecognized superiority, of entitlement betrayed, produces that animus.

 

”The Zen Voodoo Master of Doublethink”

Obama’s Progressive Vision: A World Without Political Opposition*,  är en artikel av Peter Suderman på Reason Online om Obamas invigningstal härförleden. Det Suderman och många som kommenterar artikeln fastnar på är Obamas smått korkade uttalande om hur spelplaner förändrats och hur gamla argument som låst fast oss så länge, inte längre gäller. Vad menar karln? Det här står ju inte mycket långt efter sån smörja som Chavez brukar häva ur sig.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them, that the stale political arguments that have consumed us for so long, no longer apply.

Ur kommentarerna kan man bland annat läsa:

[…] It’s amazing how mindnumbingly stupid his speeches are. I don’t know whether to laugh at him for being so stupid as to think they would resonate with the American people, or to tremble with fear at the prospect of the American people being so stupid that the idiocy he spews is convincing to them.

[…] This is nothing less than the bitter fruit of ”revisionist” history. Those who do not remember the mistakes of the past are doomed to repeat them.

Human nature has not changed in 10,000 years, at least. This is why the same old bad ideas seem to keep getting dreamed up time and time again. Without a firm grasp on history, we have only our own flawed nature to guide us. The only way out of this trap is a comprehensive and unflinching understanding of the people who have come before us and the consequences of their actions and choices.

This is of course precisely what the post-modernist perversions of history attempts to pervert and destroy. Those who have fallen victim to this, such as Obama and other leftists, are doomed to make the same mistakes that other leftists made in decades and even centuries past.

Most leftists aren’t really evil, they’re just ignorant of the world and ignorant of themselves.

[…] ”Indeed, that may tell you why his second inaugural is winning such plaudits from liberal pundits. What many of them seem to desire most is a government in which Obama and his fellow Democrats are unopposed, free to govern and spend as they please, unburdened of the task of fighting congressional Republicans, or convincing conservative skeptics”

That is utter bullshit. First of all, these people are not liberals, please stop calling them that. They are a lot of things, but liberal is not one of them. Unless it means they are liberal with other peoples money.

Second, they don’t want a government where Obama and his fellow Democrats in Congress are unopposed, they don’t want a Congress, period. They want a dear leader, a dictator who can, without any limits, just silence the opposition through any means necessary, and implement the worst possible dystopian nightmare imaginable. And with todays technology, it could be far more oppressive and tyrannical than anything the world has ever seen before.

Politikernas krig mot verkligheten

Delingpole berättar att Obama förklarat krig mot verkligheten i kolumnen, Obama declares war on reality:

Vi kommer att svara på hotet från klimatförändringarna, underlåtenhet att göra detta skulle förråda våra barn och kommande generationer. Vissa förnekar fortfarande den överväldigande dom av vetenskap som finns, men ingen kan undvika förödande konsekvenser för rasande bränder, förlamande torka och mer kraftfulla stormar.

Delingpoles slakt av Obamas floskelflora är inte nådig och den är skarp, riktig och helt korrekt. Konsekvensen av att yttra dylika infantila påståenden till den demokratiska del av befolkningen i USA/världen (visst får man intrycket att han riktar sig till omvärlden också?) som inte håller med honom resulterar inte i nåt annat än medial förnedring, som den här till exempel:

[…] As for the idea that ”science” ever has such a thing as an ”overwhelming judgement”: this would be news to Galileo, Newton, Einstein and indeed all the great scientists of history, all of whom made their names by advancing theories which completely overturned the ”overwhelming judgement” of their contemporaries.

Så, visst känns det väl skönt att påverkbara politiker (finns ett elakare ord) kan inhämta oberoende samstämmig kunskap och konsensusvetenskap från forskare som är helt privatfinansierade och absolut inte varit i närheten av en statlig, ekonomisk påtryckning i form av ett bidrag eller en subvention eller nån annan sofistikerat benämnd dusör.

Det dominerande sociala temat: Klimatförändringarna leder till katastrofer om inte politiker får större mandat att agera i frågan. Folket måste ge politiken större makt. Vi har demokrati och folket måste agera nu för att ge politiken större makt.

Den fria marknadsanalysen: Centralmakten kommer aldrig att släppa sitt kompisgrepp om den skatteinbringande syltburken, storkapitalet och dess världsomspännande koncerner. Centralmakten kommer alltid att propagera för att politiken sköter nationalekonomi bättre än enskilda människor och den fria marknaden för att sprida välståndet. Centralpolitik kan inte tillåta privatiseringar och enskilda företag och storkapitalet att förstöra vår jord längre. Politiken måste få/ges större mandat från fler för att infria löftena om att rädda vår jord.

Otillbörlig marknadsföring kallas väl sånt när det sker på den … ähum, fria marknaden?

En sak bloggen kan konstatera är att det är väldigt lätt att inse att politiken är ett uppenbart offer för sin egen inneboende begåvning att skapa slagkraftiga paroller. Paroller som endast syftar till att permanenta och konsolidera centralmakten med lejonparten av folkets pengar. Utfallet på alla paroller och politiska löften är helt ointressanta i det stora perspektivet.

Målet för politiken är att expandera, tänja gränserna för hur mycket folk tål av intrång i deras privatliv. Hittills har ju övningen gått rätt bra. Det är därför vi ser en en expansion av centralmaktstänkandet i dagens politik världen över.

Även en parasit har ju överlevnadsinstinkter. Det sista stadiet i parasitens expansion kommer ju naturligtvis bli att vi alla i demokratisk ordning tillsätter en global regering med en ofantlig och enorm global myndighetsflora, vare sig alla länder vill detta eller ej. Det finns metoder för att se till att såna här drömmar förverkligas. Eller vad tror ni?

Å glöm för allt i världen inte bort att politik är det möjligas konst.

Världens högsta samhällsförstörande skatteförtryck

The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule

– H L Mencken

Nu vill centralmaktens förlängda verkställande arm, jordbruksverket, införa en köttskatt för att ”minska utsläppen”. Lägg märke till att det är under en borgarallians detta sker.

Det Dominerande Sociala Temat: Folk behöver mer av statliga skattefinansierade myndigheter som kan tala om för dem vad de skall äta, för klimatets skull. Mer överstatlighet gynnar både miljön och klimatet, globalt sett.

Den Fria Marknadsanalysen: Staten behöver reglera och styra upp den tunnelseende, hänsynslösa marknaden och privata produktionen av matkött som skövlar inneboende ovärderliga skogs- och naturvärden för snöd vinnings skull utan hänsyn till att även klimatet förstörs och därmed skapar en framtida klimatkatastrof.

Det centralmakterna egentligen vill är att påverka och styra vårt sätt att äta. Genom att förhindra folk i världen från att få tillgång till en av de största proteinkällorna som motverkar svält så planerar man (hoppas man) att decimera jordens befolkning. De som först och främst drabbas av detta är de som idag har svårt att få tillgång till kött.

Så den stora planen är att sänka levnadstandarden i Väst samtidigt som man låter den gamla u-landsvärlden höja sin levnadsstandard i sin egen takt. En dag möts dessa världar i en någorlunda standardmässig jämvikt och då är det dags att införliva Romklubbens Agenda om ett centralt globalt styre. Detta är ett scenario som det är svårt att sia om när det kommer att inträffa men alla ingredienserna för en centralpolitisk global stuvning har inhandlats för länge sen. Det som återstår är bara att hitta den kock som anses lämpligast att röra ihop alla ingredienserna.

Så tänk på det, talet om att ”minska utsläppen för att rädda klimatet” är enbart förevändningar som pekar mot, som skall hjälpa oss små förvirrade medborgare att associera till det högre klimat- och miljöräddande syftet som egentligen endast en global regering i slutändan kan ”ta hand om”. Centralregeringarna runt om i världen är bara till för att knuffa medborgarna i alla länder i rätt riktning via olika skatteinjicerande styrmedel.

Skatt är det perfekta vapnet för den totalomfattande social- och moralstaten att använda mot försvarslösa medborgare som inte förstår sitt eget bästa eller vad som är bra för världen, klimatet och miljön, dels för att finansiera sin egen verksamhet, dels för att hota med sina moraliska pekpinnar: ”eftersom ni inte gör rätt kommer vi att beskatta ytterligare en del av ditt miljöförstörande beteende”.

Det är ungefär som att säga: eftersom ni gör fel kommer ni att få betala en skatt till Centralmakten för att ni skall göra rätt (men reglerna gäller inte för oss som har Makten) och när vi väl tvingat er att göra rätt, leva rätt, äta rätt, bo rätt, åka rätt så kommer vi att tvinga folk att fortsätta betala denna göra-rätt-skatt medans vi letar efter andra saker vi kan komma på som ni gör fel och som vi kan beskatta. Vi måste ju ha pengar till alla kontrollorgan som skall organisera kontrollen av er.

Framtiden i totalstaten, vare sig den kommer att vara global eller regional, kommer inte att dra sig för att hitta på allt mer intrikata förevändningar för att få det att framstå som fullständigt moraliskt accepterat att den fingrar, justerar, styr och ställer i våra och i deras tycke, rätt ointressanta små privatliv via skatter … allt för vårt eget bästa och framför allt … för jordens klimats bästa.

Den dag folk och medborgare lär sig att Statsstyrd Kapitalism på en över- och sönderreglerad ofri marknad, där endast storföretagen och kompiskapitalet har råd att betala för att få åtnjuta alla statliga handelsprivilegierna, inte är nåt annat än socialism i fårakläder, den dagen kanske folk inser vilket oerhört kraftfullt maktinstrument som tagits ifrån dem.

De vill få oss att tro att det endast finns en sorts välfärdsmodell … deras modell. Det är som att vargar talar om för fåren att de kan bestämma på vilket sätt vargarna skall äta upp dem.

Det maktinstrument som kallas Folkkapitalism och fria marknader gynnar nämligen inte centralmakt och inkompetenta politiska beslut som är till medborgarnas ekonomiska nackdel. Medborgarna kan då nämligen rösta med fötterna precis när de vill genom att avstå från eller göra visa ekonomiska små vardagsval med lejonparten av sina egna intjänade pengar. Snacka om direktdemokrati inympad i vardagslivets själva DNA, va? Folket har hand om ALLA pengar via sina egna decentraliserade penningpungar, utan några skendemokratiskt tillsatta lokal- eller rikspolitiker som i första hand ser till hur de skall rädda sitt eget skinn (karriären) före varje politiskt beslut de tar.

Nåt land måste börja … föregå med gott exempel. nån gång.