Inkompetenseskalering i välviljans namn

Dick Erixon skriver om det som allt för få röstberättigade verkar förstå och borde kräva av sina politiska representanter i artikeln, ”Staten oduglig på affärer”:

[…] Politiken ska sätta upp ramarna för ekonomin, däremot ska politikerna inte leka företagare. Politiker i stat, kommun och landsting är odugliga på affärer. Politiken lever i en sorts utopi om att tillfredsställa alla goda ändamål. Deras världsbild är helt osynkad med den verkliga världens förutsättningar.

The Obama Exception – Statlig hjärnforskning 2.0

Kloka forskare höll på med frenologi på 17- och 1800-talen och ända in på 1900-talet, dock i marginell och försvinnande skala. Lyckligtvis ville inga kreativa politker eller mecenater på den tiden finansiera dylik pseudoforskning, villiga forskare fanns det däremot i överflöd

Vi har även haft det stora genprojektet där människans gener kartlagts. Allt för medborgarnas skull givetvis. En cyniker skulle kunna tro att mest var för storföretagens skull för syften som vi enbart kan spekulera om.

Nu har vi nått frenologi/eugenik 2.0 eftersom Obama har godkänt ett antal forskningsmiljarder för att kartlägga och forska på hjärnan i The BAM-projekt (Brain Activity Mapping) på det amerikanska hälsoinstitutet, NIMH, National Institute of Mental Health. Av en inte så svårförståelig anledning plockar detta institut bort bokstaven M i sin officiella framtoning.

Stanford Neuroblog kan man läsa följande:

The Times reports that President Obama’s federal budget proposal in March will likely include billions of dollars for a massive ten-year initiative, which aims to revolutionize systems neuroscience by developing technology to map the activity of every neuron in the brain in real time. […] It may turn out to be a good year for Big Neuroscience. […] If you are reeling with conflicting excitement and suspicion of such grandiose plans and the prospect that the government might actually throw billions of dollars at them, you are not alone.

Johan Norberg skriver en utbroderande historisk exposé i ämnet frenologi och eugenik i artikeln, ”Hur intelligenta kan vi bli?”.

Jon Rappoport skriver om Obamas finansiering av forskningsprojektet BAM i artikeln, ”The hideous BAM in Obama: map your brain for your own good”.

På TechDirt hittar vi artikeln, ”Daily Dirt: ”Where In The Brain?”

EU vill ju inte vara sämre än USA så de tjuvstartade före Obama genom att lova pengar till en forskare, Henry Markham, och hans Blue Brain Projekt.

Slutligen skall även tilläggas att GW Bush på sin tid även hade sitt mastodontlika kartläggningsprojekt, The Teen Screen Project som hade den välvilliga avsikten att försöka finna på mentala störningar så tidigt som möjligt hos ungdomar. Givetvis störtdök projektet efter ett antal miss- och förbrukade forskningsmiljarder.

Kanske blir det Obama som kommer på lösningen hur vi alla kan fås att samarbeta mot ett och samma mål … närhelst Staten så vill och önskar.

Australiens vapenförbud och dess konsekvenser

The results of Australia’s Gun Ban: Armed Robberies up 69%, Assaults With Guns up 28%, Gun Murders up 19%, Home Invasions up 21%.

Australiensarna budskap till amerikanerna: Se upp, det här helvetet kommer till er snart! Ni vet att det redan håller på att hända.

Och den här refrängen har du garanterat inte hört talas om i tunga gammelmedia eftersom den inte passar in i den gängse politiska schlagerfestivalen om hur oerhört farligt det är med handeldvapen i laglydiga, skattebetalande och vapenlicensierade privatpersoners ägo.

I det här fallet stoppade förmodligen den 22-årige Nick Meli, som hade ett licensierat gömt handeldvapen (CCW – ”carrying a concealed weapon”) på sig, en galenpanna från att fortsätta skjuta och mörda fler oskyldiga än de två han redan hunnit skjuta inne på ett köpcenter i Clackamas, Oregon.

Detta hände samma dag Obama höll ett tal efter den ofattbart tragiska massakern i Sandy Hook.

I kommentarerna säger signaturen, Malikyte 13: ”[…] There’s a laundry list of stories every month where an armed citizen prevents a crime. Get off your beloved mainstream media – who has their own anti-gun agenda – and do your own research, because whether you like it or not, guns carried by CCW’ers stop crime. Laws don’t. Fact of life.”

Direktiv 10 – 289 and The World of Anthem

Ayn Rand and Murray Rothbard: Can’t We All Just Get Along?

[…] Mises explained that when the value of money is artificially inflated by a government the economic “bust” that follows the economic “boom” is inevitable.  These cycles are unnaturally created by continued government intervention and would not occur in a truly free market economy.  The only “medicine” is for the government to stay out completely and let the free market work itself out.  Mises explained that interference by a coercive government will lead to more interference. This interventionist practice by a government will lead to unforeseen consequences that will tempt the government to intervene again and thus starting an unintended chain reaction of consequence and intervention.

Smått profetiskt när man tänker på Obamas politik och USA:s ekonomiska slow-motion-kollaps som uppenbarligen försöker överträffa den europeiska ekonomiska onda cirkeln av politiska åtgärder för varje ny Boom-Bust-Cykel i den artificiella, centralstyrda ekonomin.

[…] “most people know in a vague, uneasy way, that Marxist economics are screwy. Yet this does not stop them from advocating the same Marxist economics … The root of the whole modern disaster is philosophical and moral. People are not embracing collectivism because they have accepted bad economics. They are embracing bad economics because they have embraced collectivism.

Vid svarven: Sveriges skarpaste politiska analytiker

Dick Erixon har tittat på Leif GW Perssons, En Pilgrims Död och återger i artikeln, Leif GW Perssons naiva sida, vad han anser om serien, Leif GW, Palme och Sossarna.

Givetvis briljerar Erixon … återigen, när han skruvar fast socialdemokraterna i lögn-, hyckleri- och floskelsvarven. Och som vanligt när Dick svarvat färdigt är det inte mycket som återstår av dessa politiska, ekonomiska och samhällsmoraliska, allmänt ignoranta hycklare.

[…] Holmér var en direkt följd av enpartistaten Sverige på 1900-talet. Socialdemokratin ville kontrollera polisen. Denna aspekt framkommer i TV-serien, och blir motivet till mordet på statsministern. Så på ett sätt ger faktiskt GW Socialdemokratin skulden för morden på Palme. Men detta blir en poäng bara för den riktigt uppmärksamme.

GW gör det nämligen inte till ett problem att ett parti lägger sig i och vill styra polisens arbete. Tvärtom får ilska över detta politiska övergrepp mot grundlagen och rättsstatens principer gestaltas av en psykiskt sjuk och sadistisk överklasskostym i Säpo. Som om den som ogillar politisk inblandning i polisiärt arbete är sinnessjuk. Snacka om vibbar från enpartistatens dagar.

Den intellektuella dolkstöten i vänsterns enda öga

Liberalismen har kanske alltför mycket levat som den lärt: alltså med skepsis och tolerans, den har försökt att förstå sina motståndare och t.o.m. sina fiender i stället för att tvinga dem att visa korten och motivera sina ståndpunkter. Men det viktigaste och mest slagkraftiga argumentet för liberalismen är inte dess teori eller filosofi utan dess praktiska konsekvenser.

Carl Rudbeck om Liberalismen i skriften, ”Den fula ankungen eller den oälskade liberalismen”:

[…] I sina Lettres philosophiques skrev Voltaire: ”Gå in på börsen i London, en plats som är mera respektabel än många kungliga hov, och där kommer du att se representanter för alla nationer samlade för mänsklighetens bästa. Där behandlar juden, muslimen och den kristne varandra som vore de av samma religion och otrogen kallas endast den som gör konkurs.” Här har egennyttan eller profitbegäret ersatt krig och fördomar. Samarbetet över religions- och nationsgränser, internationalismen, har sålunda länge varit något som liberaler haft en positiv syn på.

[…] antiliberaler vill inte i globaliseringen se en fredsskapande utveckling (så, kan de inte avskaffa den liberaliserande globaliseringen så vill de styra den, bloggens anm.) som är i  färd med att binda världen samman i nätverk som gör samarbete nödvändigt (som förvisso inte utesluter konkurrens och konflikter) men som gör krig och våld till allt mer otidsenliga konfliktlösningar. Krig och våld är irrationella. För en liberal är det naturligare att i en främling se en framtida kund än en fiende som måste kuvas eller utrotas.

[…] i själva verket tycks de flesta av de argument som nutida kritiker av
liberalismen använder gå tillbaka till romantiken; liberalismens motståndare lever fortfarande i stor utsträckning i ett romantiskt paradigm som skapades av franska och tyska tänkare som ogillade upplysningen. Rörelser som teknikfientlighet, ekologi, misstro mot globalisering, misstro mot industri och fria rörelser över gränserna har alla romantiska förebilder och rötter.

[…] F d vänstersympatisörer försöker urskulda sina ideologiska felsteg genom att vagt mumla om drömmen om den självständiga människan som var en romantisk idé och som man antog lättare kunde förverkligas inom socialismen än inom kapitalismen. Som vanligt fick vänstern det hela om bakfoten: människan har aldrig varit mera självständig än i liberala kapitalistiska samhällen och aldrig mindre självständig än i den, som det hette, reellt existerande socialismen.

Så hur låter då den nutida centralmaktsstinna politikens credo? ‘Men riktigt ordentligt fria och självständiga människor i nåt slags liberalkapitalistiskt utopia kan vi ju ändå liksom inte ha löst springande omkring som en skock vilda får, eller hur? De måste ju ha ledare, demokratiskt utsedda ledare och ett våldsmonopol som styr upp det kaos och den anarki som annars skulle förgöra alla oss andra och bara lämna de starkaste kvar, eller hur?’

[…] När medborgarna sköter sig själva reduceras statens uppgifter till att se till att det finns institutioner som objektivt och opartiskt kan lösa de konflikter som uppstår i varje samhälle med mer än en medborgare. Då är vi än en gång tillbaka till den liberala tanken på lagar och regler som styr umgänget mellan människor och som klart och tydligt definierar deras rättigheter. I den liberala ideologin är detta statens centrala uppgift, d v s något som ingen annan aktör kan sköta. Vad som sedan skall äga rum i statlig regi och i privat kan bli en förhandlingsfråga.

Det enda jag vill säga till Rudbeck är att USA började byggas på liberala principer måhända men att landet idag knappast längre omtalas för att hålla dessa värderingar speciellt högt. Det började redan gå fel för hundra år sedan när de inrättade Federal Reserve och sen när Roosevelt kom med sin sovjetinspirerade NEP-politik på 30-talet som svar på den depression som den centralekonomiska eliten skapat.

CES CEA CNET CBS, Les Moonves, Gary Shapiro and Dish Hopper w/ Sling DVR Debacle

Milde Jeremias, vilken mediasoppa det blivit sedan CBS-ägda C|Net drog tillbaka CES-vinnaren Dish Hopper with Sling (en mediaspelare som kan spela in program och redigera bort reklamen!?) på uppmaning från nån rådgivare till CBS-chefen Leslie Moonves.

Det är ju uppenbarligen en alldeles lysande produkt som också fick den rättmätiga uppmärksamheten av C|Net på senaste CES-mässan.

Men när nåt är för bra för konsumenterna och medborgarna så kan man slå sig i backen på att det gör intrång på domäner som redan intecknats, eller kommer att tas över och intecknas, av något statligt beskyddat storkapitalintresse.

Och givetvis är det så även med Dish Hopper. Det var som bäddat för att detta klavertramp av C|Nets redaktör skulle få all den negativa uppmärksamhet det fått för CBS och C|Net och all den positiva uppmärksamhet det fått för Dish Networks och deras DVR.

Debaclet handlar i grund och botten om juridik. SCOTUS (Supreme Court of the United States) fick nämligen en gång i tiden (på sjuttiotalet) ett rättsfall där upprörda mediebolag ville förbjuda videoinspelningsapparaterna, VHS och Betamax, eftersom det gick att snabbspola framåt och därmed, hemska tanke, kunna hoppa över reklaminslagen. Givetvis ogillade Högsta Domstolen detta.

Nu menar dock CBS att denna automatiseringsprocess i överhoppandet av reklaminslag går så långt utöver motiveringen i det tidigare ogillandet att förbjuda DVR-spelare som Högsta Domstolen gjorde att mediebolagen nu bör få rätt i sak och att Dish Hoppers produkt blir förbjuden och borttagen från marknaden om den skall fortsätta redigera bort reklam, vill säga.

CBS has sued DISH, arguing that DISH’s automatic skipping of commercials goes beyond the Supreme Court’s personal use exemptions, which were struck back when it was controversial for people to fast-forward through commercials on VHS and Betamax cassette recorders in the home. CBS’s CEO, Les Moonves has stated that defeating DISH in this lawsuit is essential for CBS’s business. And it appears he is willing to override the editorial capacity of CNET to ensure DISH didn’t get any favorable coverage. Moonves has been implicated in CNET’s editors being forced to revoke one of their (many) ‘Best of CES’ which was awarded to the Hopper.

Everyone Is Wrong in the CNET/CES Conflict

CBS Debacle Over DISH Hopper Award Taints Leadership, CNET

CEA Takes Away CNET’s Role In Picking CES Best In Show; Awards Dish Hopper ‘Best In Show’

[…] CBS cited a new policy saying that CNET could not review any products of companies involved in pending legislation with its parent. CBS is suing Dish over the device, which it claims could hurt the broadcast network business model.

[…] The affable boss of the Consumer Electronics Show, Gary Shapiro, blasted CBS in a USA Today editorial after CNET awarded the Dish Network Hopper with Sling ”Best of CES” and then retracted it. Why did CNET change its mind? Because some unnamed executive at parent company CBS, which is currently in a legal battle with Dish, demanded it to. […] And then there is CBS. Exactly what bonehead suit thought it was a good idea to demand that the company pull the citation from the publication? Was he born yesterday? The damage was done; the writers and editors had jumped into the stew pot and sealed their fate. It was too late. Sure, you could have sneakily fired the responsible editor shortly afterward—that’s normally how it is done—but it’s all you could really do. Instead, the Hopper gets even more publicity and CBS looks like a sleazy operation. This point was well made by Shapiro.

Avslutningvis vill bloggen peka på ytterligare en obekväm uppstickare, Aereo, på ”den fria marknaden” som förargat den amerikanska statens mediakompisföretag CBS och därför tvingat CBS att stämma dem.

Det ska fa’n till att vara företagare med nya idéer på en marknad där företagen med de största musklerna (marknadsandelarna) stiftar konkurrenslagar och bestämmer vilka affärsmodeller som skall få finnas tillsammans med sin bäste vän Staten.

Nä, fy fan … var tjackar man spikskor?

Vi är en samling voyeurer och narcissister

Bloggavdelningen, Tecken-i-tiden, har kollat in ett klipp med Adam Carolla: