Centralbank är centralplanering och prisreglering

Daily Bell om fenomenet med Centralbanker i, ”Centralbanking is Central Planning”:

[…] Central banks fix the price of money and its value. And price fixing never works. The Fed, controlling the world’s reserve currency, is the most powerful central bank and the most destructive. The destruction accomplished under Bernanke will linger long after he slips away.

[…] The result is threefold. First, there are literally trillions locked away on bank books that can circulate if and when Western economies become more active. Second, when the money DOES begin to circulate, interest rates will inevitably begin to move up, causing countries like the US to devote more and more cash to interest payments.

Finally, so much money printing has almost terminally distorted the US’s economic picture. Companies that should have failed have not and markets – especially stock markets – have moved up hard because so much paper and electronic money has been printed.

[…] When one looks back at the current era of ruinous Fed policies, one will be struck by two things: The rashness of Ben Bernanke’s actions and the surprising consensus surrounding him regarding perhaps the most egregious example of money printing ever launched within a modern establishment context.

Det vi ser världen över är den eskalerande perfekta ekonomiska globala krisen. När tillräckligt många katastrofer skadat det nuvarande finansiella och ekonomiska systemet innebär det bara att det är moget för ännu större och ännu mer av globalisternas centralplanerande åtgärder.

Framtiden i frälsningens och glädjens rike

Mises om den goda imperialismen, den socialistiska imperialismen i, ”Nation, Socialist Imperialism”:

[…] Socialist imperialism outdoes every earlier imperialism in scope and depth. The inner necessity that has caused it to arise, rooted in the essence of the socialist gospel of salvation, drives it to fundamental boundlessness in every direction. It cannot rest before it has subjugated the entire inhabited world and before it has annihilated everything reminiscent of other forms of human society.

[…] Modern socialism does not come forth in propaganda as a rationalist demand; it is an economic-policy position that presents itself as a doctrine of salvation in the manner of religions. As an economic-policy idea it would have had to compete intellectually with liberalism; it would have had to try to invalidate the arguments of its opponents logically and to turn aside their objections against its own doctrines. Individual socialists have done that, too. By and large, though, socialists have scarcely bothered themselves with scientific discussion of the advantages and disadvantages of the two conceivable systems of social production. They have proclaimed the socialist program as a doctrine of salvation. They have represented all earthly suffering as an emanation of the capitalist social order and have promised, with the implementation of socialism, the removal of everything painful. They held the capitalist economy responsible for all shortcomings of the past and present. In the state of the future all longing and hoping will be fulfilled; there the restless will find rest; the unhappy, happiness; the inadequate, strength; the sick, cure; the poor, wealth; the abstinent, enjoyment. In the state of the future, work will be a pleasure and no longer a torment. In the state of the future, an art will flourish of whose magnificence ”bourgeois” art gives no idea, and a science that will solve all riddles of the universe without remnant. All sexual need will disappear; man and wife will give each other happiness in love that earlier generations never dreamed of. Human character will undergo a thoroughgoing change; it will become noble and spotless; all intellectual, moral, and bodily inadequacies will fall away from mankind. What flourishes for the German hero in Valhalla, for the Christian in God’s bosom, for the Moslem in Mohammed’s paradise?socialism will realize all that on earth.

[…] In this sense, comparing socialism with Christianity was thoroughly justified. Yet the Kingdom of Christ is not of this world; socialism, on the contrary, wants to establish the kingdom of salvation on earth. Therein lies its strength, therein, however, its weakness too, from which it will collapse some day just as quickly as it has triumphed.

They own you …

Down Thru the Cosmic Bunny hole

Politisk konservativ amerikansk humor av den här sorten kan få till och med en så ideologiskt inbiten libertariansk blogg som den här att skratta, trots alla kontroverser vi har med alla socialistiska och konservativa prussiluskor.

Favorit i repris!

Små öar av förnuft och analys …

… bland de vanligtvis så negativa budskapen i nyhetsflödet om hoten mot naturen, djuren, klimatet, miljön och ja, precis vad du vill, i stort sett.

Anders Bolling på Framstegsbloggen pekar på statistik som visar att allt blir bättre, trots det vi matas med i media.

[…] Den återkommande rubriceringen ”artutrotningen tilltar” leder fel, eftersom den i regel inte handlar om att arter dokumenterat försvinner för gott från jordens yta utan om att antalet individer av olika arter decimerats kraftigt. Dessutom upptäcks ständigt nya arter. För att återknyta till groddjuren: Dessa hör till de mest hotade på senare tid, och forskare tror att över 100 arter försvunnit, men A) det beror främst på en svampsjukdom och B) det hittas över 100 nya amfibiearter – varje år.

[…] Alla beslut om bromsad djungelskövling är så klart utomordentliga, men faktum är att den redan har börjat bromsas. Det höggs ner ungefär dubbelt så mycket tropisk skog mellan 1980 och 1995 som under de femton åren därefter. Brasiliens avverkning gick ner med 80 procent mellan 2004 och 2012 till nivåer som inte setts på åtminstone 40 år.

[…] De senaste veckorna har det kommit först en, sedan ytterligare en studie som vänder på steken: I själva verket gynnas (regn)skog mer av den ökade koldioxiden än den missgynnas av den ökade värmen. Den är alltså mer motståndskraftig än man trott. De nya resultaten föranledde huvudmannen bakom den första rapporten, Peter Cox, att backa. Heder åt honom.

Liberalt förnuft, tacksamhet och samförstånd

Dick Erixon skriver i artikeln, ”Khemiri visar fundamental otacksamhet”, om Jasenko Selimovics kommentar i DN till Khemiris tendentiösa artikel om sin situation i rasistlandet Sverige härförleden.

[…] Du och jag ser olika på det här landet. Men jag ber dig, gå inte dit. Så bygger man inte ett mångkulturellt land.

Du väljer att se: detta land är full av smygrasister. Jag väljer att se: ett vänligare, varmare land. Som gav både mig och mina landsmän, en ny chans, lät oss överleva. Vi fick leva lite på övertid. Vad mer kan jag begära? Förutom att man själv arbetar för att även andra ska få det?

Du säger: jag, vi, är ständigt diskriminerade. Jag säger: jag förstår din upplevelse. Men det är inte hela berättelsen om detta land. Inte heller den enda.

[…] Om vi lever i ett så pass rasistiskt land, som du beskriver, då är du och jag, min vän, bara ett alibi som tjänar för att gömma den existerande rasismen. Tidigare såg jag oss som två som har förtjänat sin position. Men nu, i din kropp, insåg jag att det är omöjligt. Du var plötsligt en medelmåttig författare som kompenserar genom att skriva om ”invandrarämnen”. Och jag var en nolla. Nichts. Folkpartiets invandraralibi. Om rasism är överallt, min vän, då måste också vi två vara del av den.

[…] Då, när jag lämnade dig, började jag misstänka att du, Sveland, och många andra väljer att tolka världen så att den bekräftar er världsbild. […] Det finns miljontals möjliga svar. Vi vet inte vilket som är det sanna. Men du //väljer// att tolka det som rasism. På samma sätt som Sveland //väljer// att tolka att Josefssons syfte är att ”få utlopp för sina aggressioner”. Kanske. Men //vi vet inte//. Vi //väljer// och ofta väljer vi det som bekräftar den sanning vi vill se. På samma sätt som Avpixlat, som skapar den sanning de vill se.

Ouvertyr – centralstatens finansiella tyranni

En läsvärd artikel på ett dagsaktuellt tema som libertarianer får ordentlig ståpäls av eftersom alla ens misstankar om centralmaktens nonchalans infrias. Det man kan vara lite rädd för är att detta bara är början på nånting ännu värre:

GRAND THEFT CYPRUS

Det kanske är dags att gå över till det här.