På den ”fria marknaden”: Utmana inte statens kompisars etablerade företag

Via Lew Rockwell och Gary North hittar vi till följande absurditet på den påstått friaste och mest kapitalistiska marknaden i världen: ”Teens Start Rental Car Company That Undercuts Avis And Hertz. Get Sued By City Of San Francisco For “Unfair Business Practices.”

Ungdomar i San Francisco hade en affärsidé om att hyra ut bilarna folk parkerade på flygplatsen medans de var bortresta till turister som kommer till San Francisco på besök. Så de startade en firma som givetvis fick de etablerade biluthyrningsfirmorna Avis och Hertz att reagera på denna konkurrent och uppstickare. Att de var billigare gillades inte alls. Att de dessutom inte betalade procentpengar på sin inkomst till stadens flygplats gjorde att staden SF stämde det uppstartade ungdomsföretaget.

Anklagelsen är att de utsätter de etablerade biluthyrningsfirmorna för ”osund konkurrens”.

Den liberalt sinnade vet att det inte existerar något som heter ”osund konkurrens” på en fri marknad. Det är bara på en planstyrd, ofri, sönderreglerad och av staten privilegiestyrd marknad och ekonomi som liknande begrepp kan brukas för att svartmåla konkurrenter som försöker komma med bättre och billigare affärsidéer för konsumenterna.

Bloggens budskap: Lär er konkurrera på en fri marknad eller flytta på er!

Ur kommentarerna på artikeln i Liberty Crier:

ANCAP308: I live in San Francisco. A beautiful city filled with political morons. This is a city of socialist […]. The Board of Supervisors is almost entirely outwardly socialist. My next door neighbors are socialist and the wife is a grade school principle, next to them is a high school teacher who is a proud Marxist. I encounter communist at the neighborhood cafe routinely. This is a town of spineless men and women. I have been here 26 years and can’t take it anymore. I am an Anarcho-Capitalist , this is my hell.
Det nya innovativa uppstickarföretaget FlightCar bråkar med San Franciscos flygplats om den procentandel flygplatsen anser sig ha rätt till från företag av det här slaget, ”som drar nytta” av flygplatsens existens, heter det.
[…] The startup continued to resist airport regulations, which require off-airport car rental agencies to pay the airport 10 percent of gross profits and a $20 transportation fee for each rental car transaction; fees currently paid by SFO’s more traditional off-airport car rental companies including Advantage, Airport Van Rental, and Pay Less.

Statens anatomi – konfiskera, tvinga, hindra och parasitera

[…] Social power is man’s power over nature, his cooperative transformation of nature’s resources and insight into nature’s laws, for the benefit of all participating individuals. Social power is the power over nature, the living standards achieved by men in mutual exchange. State power, as we have seen, is the coercive and parasitic seizure of this production, a draining of the fruits of society for the benefit of nonproductive (actually antiproductive) rulers. While social power is over nature, State power is power over man. Through history, man’s productive and creative forces have, time and again, carved out new ways of transforming nature for man’s benefit. These have been the times when social power has spurted ahead of State power, and when the degree of State encroachment over society has considerably lessened. But always, after a greater or smaller time lag, the State has moved into these new areas, to cripple and confiscate social power once more.

If the seventeenth through the nineteenth centuries were, in many countries of the West, times of accelerating social power, and a corollary increase in freedom, peace, and material welfare, the twentieth century has been primarily an age in which State power has been catching up, with a consequent reversion to slavery, war, and destruction.

– Murray N. Rothbard, The Anatomy of the State

Centralbanksregimens ekonomiska kräftbur

Och nu över till Lew Rockwell där Gary North påpekar att ”Investerarna säger att Mises hade rätt”.

[…] Because investors believe that the world’s economic recovery is dependent on the $1 trillion counterfeiting operation, no matter what the general economic statistical indicators say. They do not trust the FOMC’s (Federal Reserve System´s Open Market Committee) judgment in assessing these indicators. They do not trust anything except counterfeit money. […] Welcome to lobster trap of central bank inflation.

Stagflation – och sen då?

Why Government and Central Bank Regime of Financial Repression Will Fail

[…] Under an ongoing regime of financial repression, savings, jobs, economic opportunity and living standards will all suffer.  The middle class will be reduced as generations of socioeconomic progress are gradually reversed.  Younger people, mired in stagflation, will be left behind in terms of income and economic opportunity, which will have a long term negative impact.  Since U.S. banks stand to profit from financial repression, it will increase income disparity and the concentration of wealth.  The destructive forces set in motion by financial repression will greatly increase the burden on government social welfare programs.  Thus, financial repression will fail to alleviate government debt unless tax increases and austerity measures follow, which could turn the United States into another Greece.  In theory, financial repression, together with other measures, can liquidate government debt but, in practice, it is a destructive and highly destabilizing approach that will result in a net loss of wealth to society.

Peak Oil – Den perfekta lögnen

Porter Stansberry, The Market Oracle:

[…] Peak Oil was such a simple lie, even politicians could understand it. It was perfect for them because Peak Oil was a problem with no possible solution. When something can’t be fixed, politicians claim all sorts of powers to regulate the issue. That’s when the real trouble started. The idea that we were going to quickly run out of oil played into the same guilty narrative that many politicians were telling about global warming.

Porter Stansberry, marknadsanalytikern och investeringsrådgivaren som blev anklagad av SEC för bedrägligt beteende (!) 2003 och bötfälld 1,5 miljon dollar 2007.

Han måste ju verkligen ljuga om såna saker som Peak Oil och global uppvärmning och hur sunda affärer staten gör i energiomställningens namn.

[…] The theory’s main flaw (Peak Oil) is that it assumes our knowledge of oil and gas reserves is complete. The truth is plainly the opposite. For example, the U.S. Geological Survey estimated in 1994 that the recoverable amount of oil and gas in the North Dakota’s Bakken shale formation totaled 151 million barrels.

Today, about 15 years later, producers in the Bakken are extracting 255 million barrels each year – about 100 million more barrels annually than were supposedly to be in the entire basin.

Med backspegeln som utblick mot omvärlden

Centralbankerna är bra på att trycka nya skuldsedlar (det vi vanliga dödliga kallar ”pengar”) när deras datakalkyler eller skolade ekonomiska analytiker säger åt dem hur mycket som behövs på marknaden/ekonomin just för det givna tillfället. Hur vore det om de var lika bra på att avföra pengar från ekonomin när det behövs?

[…] But this article points out what many, including us, in the alternative press have been explaining for years. Once the money is in the system it’s almost impossible to get it out, short of causing a further recession/depression. Tall Paul Volcker did it once in the early 1980s and nearly crashed the world’s economy. And that was with a monetary volume that is probably only ten percent of what Bernanke has to deal with now.

”The Volcker recession – Who beat inflation?”

[…] What followed was an extraordinarily painful recession. Unemployment rose to near 11%. Manufacturing states were battered by the downturn; the near 17% unemployment rate in Michigan was worse than the state sustained in this latest recession. Mortgage lenders were devastated by high interest rates. The banking system was pushed to the point of insolvency. Things were quite bad. And while growth snapped back to trend rather quickly after the Fed took its foot offf the brake for good, there was considerable suffering through the recession, and the effects of unemployment, on health and earnings of sacked workers, persisted for years.

Skuld- och inflationsekonomiernas dagar sjunger förhoppningsvis på sista versen. Varje ekonomiskt sinnad person med minsta förstånd bör förstå att vi inte kan leva under  centralbanksregimen längre.

Vi måste rädda oss själva och stjälpa den globala bankeliten över bord så vi blir av med deras räntehärjningar i ekonomierna vilket direkt påverkar politiken, såväl inrikes som utrikes.

Detta gäller givetvis i synnerhet och till största delen ett land på jorden, nämligen USA.

[…] Bernanke’s ”genius” was to print enough money to puff up a collapsed system. But now there is too much money in the system and those who run these schemes are faced with the price inflation and higher interest rates or slower growth undermining any velocity the faux-economy has achieved.

[…] That’s because they have no indicators that can tell them. As Alan Greenspan confirmed long ago when he was heading up the Fed, nothing serves as a forward-looking signal. Everything you can respond to can only be sighted in the proverbial rear-view mirror.

Det är dags att införa en ekonomi där det blir tillåtet för den lilla individen att agera på analyserad omvärldsinformation istället för att som nu vara ett ränteoffer för centralbankernas reaktioner på saker som redan hänt i ekonomin.

Men med all sannolikhet är det bara mer av samma gamla medicin vi har att se fram emot, så som det förutspås i följande artikel av Dan Amoss på Mises.com: ”Framtida ekonomisk förstörelse”

[…] Den fria marknaden orsakade inte den finansiella krisen, det var politisk inblandning i räntesatser och kreditfördelning som gjorde det. Utan en korrekt diagnos så kan medicinen vara värre än sjukdomen. I den här destruktiva cykeln så är det populära svaret till den ekonomiska krisen, orsakad av för mycket stat och inflytande ifrån centralbanken, ”ge oss mer stat och galnare centralbanker!”.

[…] vallokalsundersökningar avslöjade att den karaktäristiska amerikanska principen om självtillit inte är så populär längre. Många väljare ser en välfärdsstat, liknande de i Europa, inte som ett misslyckande dömt att sluta i konkurs, utan en modell för USA. De byter sin frihet emot illusionen om ekonomisk trygghet.

[…] På vilket sätt är då statsförsedd ekonomisk trygghet en illusion? Enkelt: det finns inte en chans att betala för dessa tjänster, utan att höja skatter till en nivå som skulle förstöra både de ekonomiska och finansiella marknaderna, eller utplåna värdet på dollarn. Att konfiskera inkomster och tillgångar ifrån ”de rika” (och samtidigt ignorera att det skulle försätta en oberäknelig mängd människor i arbetslöshet) skulle slå in en inte omärkbar buckla i budgetunderskottet. Detta är ett faktum, inte en åsikt. Och tyvärr, snarare än att starta ett faktiskt samtal om underskottet, så väljer politiker att elda på de förgiftade känslorna av avund.

[…] centralbanken (”Federal Reserve”) har målat in sig själv i ett hörn. Kvantitativa lättnader (QE) är en enkelbiljett; det finns i praktiken ingen återvändo, eftersom nytryckta pengar driver upp prisläget ovanför den nivå den skulle varit på annars. Att vända på QE skulle skapa fruktad ”deflation”. Alla utvägar ifrån QE existerar endast i akademiska modeller. Att vända på QE (sälja obligationer och dränera det finansiella systemet på kontanter) skulle i realiteten få samtliga manipulerade finansiella marknader att krascha.

Såsom vi skiljde Staten ifrån kyrkan …

… bör vi skilja staten ifrån pengarna.

Att skilja staten ifrån samröre med centralbanken är en av många nyckelpositioner Libertarianer anser viktiga i skapandet av en fredligare och mer sund ekonomisk värld. Det är trots allt Staten och den sittande makten som en gång i tiden tilllåtit och upplåtit Riksbanken med dess privilegier att verka på svensk mark. Den är helt enkelt en stat i Staten.

Centralbankssystemets avskaffande slår undan fötterna på den nuvarande penningeliten som sätter politikerna i knät och skedmatar dom med de politiska åtgärder som ”måste till” för att parera alla kriser och konjunkturvindar. Kriser och konjunkturer som givetvis alltid kommer att existera i ett ”skuldekonomisystem”.

Vilka förlorar i längden på detta, tror ni? Just det.

Tom Woods har mer att säga i frågan:

[…] The correct argument against the Fed is not that we need the federal government to create our money more directly rather than delegating the task to the Fed, but that is the Greenbacker objection to the Fed (socialism, helt enkelt, bloggens anm.). No free-market person thinks this way. No one who takes liberty seriously thinks this way. This naivete on the part of the Greenbackers is especially hard to believe since so many of them are 9/11 Truthers. That means their position is this: we believe the U.S. government conspired to kill thousands of its own citizens in the interest of furthering its imperial ambitions, but we think they are the best people to trust with the creation of money.

Not all Greenbackers are Truthers, to be sure, but the position is terminally naive all the same.

The purely free-market position is the complete separation of government and money. The Fed’s problem is not that it isn’t creating enough money, as the Greenbackers would have it. The Fed’s problem is that a government-privileged monopoly is creating any money at all.

[…] Given the Greenbackers’ benign view of government, it’s no surprise that many of them are eager to persuade themselves that we’ve had a few good presidents who have tried to stand up for the people but were tragically stopped by the bankers.

Välfärdsstatens ekonomiska perversiteter

Roger W. GarrisonReview of Austrian Economics i den analyserande artikeln, Central Banking, Free Banking and Financial Crises:

[…] Whatever the problems and limitations inherent in free banking or in market economies generally, competition that characterizes a decentralized system wins out over the policy edicts of a central bank largely because of the absence of key perversities that are inherent in central control. The advantages of decentralization are partly in the form of prevention, partly in the form of cure.

One of the major sources of today’s macroeconomic instability, the excessive federal debt and deficits, would be largely absent under free banking. Without a central bank to keep the default-risk premium off Treasury bills, the federal government, like overextended firms and even fiscally irresponsible municipalities, would have had to deal with its fiscal imbalance long ago. Free banking, which is free not to monetize Treasury debt, could accomplish what debt-limitation ceilings, the Gramm-Rudman deficit-reduction plan, or even a balanced-budget amendment cannot accomplish.

Without a chronically high and growing debt and the attendant speculation about the changing particulars of deficit accommodation, financial crises are less likely to occur.

Göteborgspolitiken – den korporativa konsensuskulturens frimureri

– Problemet med att betrakta korruption som resultatet av en anda, är att man inte kan åtala en anda. Men här finns faktiska beslut. Ett politiskt ansvar att utkräva.

– Bo Rothstein, Statsvetare, Göteborgs Universitet

¤¤¤   ¤¤¤   ¤¤¤

Andreas Ekström, Sydsvenskan, 27 aug 2012:

[…] Göteborgsandan är inte ett positivt begrepp. Det är ett uttryck för en djupt rotad samförståndskultur där näringsliv och politik gör upp om storaffärer, infrastruktur och idrott utanför offentligheten. Den bygger på att man känner varann, att man litar på varann och framför allt på att man odlar misstänksamhet mot allt som är främmande.

Jens Littorin, Dagens Nyheter, 13 jun 2013:

[…] – Man kan säga att det gjorts en bypass på den officiella apparaten, vilket slutit makten till ett enda politiskt centrum, säger Erik Amnå.

Han menar att det egentligen inte är något fel på Göteborgsandan i sig och att andra kommuner är gröna av avund på den.

– Felet är att man ensisigt fokuserat på resultat och tonat ner den offentliga kontrollen, säger Amnå.

Jan Höglund och Kenny Genborg, Göteborgsposten, 13 jun 2013:

[…] Göteborgsandan totalsågas i granskningen av muthärvan. Hård kritik riktas mot det politiska ledarskapet. Det skapade ängslig anpasslighet.

Borås Tidning, 12 jun 2013:

[…] Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka civilkurage och öppenhet, ibland även politisk opposition. Denna anda kom att dominera, heter det i rapporten som presenterades i Göteborg på torsdagen.

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, har lett den tre personer starka kommissionen. Han beskriver Göteborg som en stad besatt av sin egen självbild.

– Och det är viktigt att hålla denna självbild vid liv av den politiska eliten. Den förre kommunstyrelseordföranden (Socialdemokraternas Göran Johansson) förkroppsligar naturligtvis denna självbild väldigt tydligt. Men den åberopas även av nuvarande politiker och chefer som stolt vill bära den vidare, säger han till TT.

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet, 14 jun 2013:

[…] Mutor och allmänt korrupt beteende blev med tiden vardag och trots att inblandade borde ha förstått att allt inte var helt korrekt, saknades ryggrad att säga nej. Det kollektivt allmänt vedertagna kan värma gott i en period. […] Ett parti har dominerat Göteborgspolitiken under lång tid och nog hade rörlighet i såväl parti- som stadshustopp varit nyttigt. Men många personer med ”starke man”-karaktär har hängt kvar och sannolikt stärkt den omtalade ”Göteborgsandan”. […] På körskolan är lektioner om grupptryckets skadliga inverkan på föraren obligatoriska. Precis som med Göteborgsandan beror väl skadligheten på om gruppens – eller andans – värderingar är goda eller inte. I Göteborg hade sannolikt lite grupptryck från moraliskt högstående kolleger behövts.

Björn Af Kleen, Caroline Lagergren, Fokus, 31 jan 2011:

[…] Vill man söka Göteborgsandans rötter är det förnäma kvarteret på höjden bakom Götaplatsen en passande start. Villastaden i Lorensberg är ett slags gestaltning av stadens högborgerliga historia i brunt tegel. […] Den korrupta homosociala gratifikationskultur som reportrarna Janne Josefsson och Nils Hansson avslöjade i »Uppdrag granskning« har utspelat sig i Göteborgs bygg- och bostadssektor och speglat vilka livsstilsdrömmar som driver lokala pampar till misstänkt brottslighet.

[…] Det är inte alltför långsökt. Göteborg, mer så än andra svenska städer, har en historia av intimt samarbete mellan privat och offentlig sektor. Och man kan fråga sig huruvida det är denna smidiga samarbetskultur – Göteborgsandan – som nu muterat i tiotalet misstänkta mutbrott. Från början, i det sena 1800-talets välståndsökning, när Göteborg blev rikets första hamnstad, var det inte så mycket ett »samarbete« mellan offentligt och privat som karaktäriserade staden. På den tiden var politiker och kapitalist två sidor av samma mynt.

[…] Symboliskt för Göteborgsandan, enligt Catharina Thörn. Hon definierar andan till en tystnadskultur som kväver konflikter till förmån för en »elitistisk vision av stadens utveckling«.

[…] – Det kanske allra viktigaste i Göteborg är att vi har fått vara massmedialt ifred på ett helt annat sätt än Stockholmspolitiker, säger han. – Det har långt fram i nutiden varit lättare att jobba med frågor över partigränser utan att omedelbart bli beskylld för att vara kryptokommunist eller högergubbe och hur kan du som sosse, och så vidare. Det tror jag spelat väldigt stor roll.

Verkligheten överträffar paranojan

De aningslösa Facebookmedborgarna bryr inte om sånt här eftersom de tror att det bara är nån enstaka statstjänsteman, här eller där som då och då sitter och fluktar lite sporadiskt på olika sociala media. – ”Vad spelar det för roll, jag har ju ”rent-mjöl-i-påsen, ju?”, jag har inget att dölja. Nej, givetvis har dom inte det. Men det är liksom inte det primärt saken gäller.

Hela den moderna statliga massövervakningsapparaten går ju så mycket längre och djupare än så. De avlyssnar telefonsamtal. De läser våra e-mail … eftersom de försöker slå i oss att det är så terrorister kommunicerar när de planerar sina attacker och att det därför är värt att skyffla ner alla medborgare i samma övervakningssäck för att sen bedriva kreativt, statstjänstemannamässigt sorteringarbete … märk väl, inte att slänga data som är ointressant för utredningen, de sparar och sorterar allt, för lite regnigare dagar.

Deras lathet, inkompetens eller vad de än har för ursäkt inför att bedriva ordentlig brottspaning på skäligen misstänkta personer gör att de inte drar sig för att begå övertramp av det här slaget.

De flesta verkar inte förstå de byråkratiska småpåvarnas makt. Dessa tjänstemän sammanställer alla medborgares ”mjölkonsumtion” och gör sociogram och dossiers över varje enskild medborgare och det är dessa byråkrater och tjänstemän, inte lagstiftarna som en del naivt inbillar sig, som avgör om din mjölkonsumtion är suspekt eller inte.

Du inbillar dig bara och invaggar dig i falsk trygghet om din egen uppfattning om renhetsgraden på det mjöl du konsumerar. Det är inte du som avgör det. Det gör dom som står bakom det bländande ljuset från förhörslampan … nån gång i en kanske inte allt för avlägsen framtid, när andra värderingar råder i det lilla fina landet Sverige.

Eric Snowden och Centralstatens upplösning

Joshua Steimle skriver en intressant artikel på Forbes.com, ”Eric Snowden and the disruption of Government”:

[…] The disruptive innovation was the rule of law. Up until the Magna Carta “the law of the land” was whatever the king said it was, and it could change on a whim. The Magna Carta was something new. It was a written set of rules that made the actions of the State somewhat predictable, rather than completely arbitrary. The US Constitution and especially the Bill of Rights continued this trend.

[…] The challenge is the State doesn’t want to go away. As historian Dr. Carroll Quigley pointed out in his writings on instrumentality and institutionalization, the State begins as an instrument to serve society but ends up as an institution serving its own needs. These needs center around self-preservation and expansion of State authority and power. All governments exist by the consent of the governed, but by and large the governed do not push back. They’re busy working jobs, raising families, and going about their business. The masses need considerable prodding before they rebel against abuses performed by the State. But when the abuse of power, or at least the perception of abuse, reaches a tipping point, it is difficult for the State to maintain power.

[…] When it comes to people vs. the State, where the people are both producer and consumer, who better to be in touch with the people’s desires than the people themselves? Watching the posturing of politicians responding to the NSA leaks by demanding Snowden’s extradition while ignoring polls showing a clear majority of Americans do not support the broad monitoring programs exposed by the leaks provides a relevant case study.

Den sista meningen är särskilt intressant att betrakta lite närmare, den som säger att en klar majoritet av amerikanska folket inte stödjer dessa massövervakningprogram.

Det påståendet går på direkt kollisionskurs med det påstående om vad som i morse prånglades ut över västvärldens alla MSM-kanaler.

Det amerikanska folket påstås nämligen i en alldeles nyss, snabbt genomförd undersökning stödja NSA:s och CIA:s massövervakningsprogram. Det har givetvis gjorts ett förörande och försåtligt litet tillägg i frågeställningen i denna snabbt utprånglade enkätundersökning och det var att folket var för dessa massövervakningsprogram OM det leder till att terroristattacker förhindras.

Får vi veta när en terroristattack förhindrats? Var och för vilka hålls dessa presskonferenser?

Ja, ni hajar ju på vilken nivå det hela utspelar sig, va? Vad ska man säga? Någon tar oss för idioter, det är uppenbart.

G8:s druider möts av irländska kulisstäder

Bloggen kommer osökt att tänka på myten om den ryska fursten Grigorij Potemkin och de kulisser av välmående byar han påstås ha satt upp på den nyss erövrade Krim-halvön, inför Katarina II besök 1787. Verkligheten överträffar sannerligen fiktionen.

¤¤¤   ¤¤¤   ¤¤¤

Bilden av verkligheten är uppenbarligen viktigare än själva verkligheten.

¤¤¤   ¤¤¤   ¤¤¤

Northern Ireland builds a Potemkin village to look good for the G8

Northern Ireland builds a Potemkin Village for the G8

Recession out of the picture as Fermanagh puts on a brave face for G8 leaders

Ireland’s Big Lie: The Real Potemkin Village