We the people, Jesus and Corporate Caesar

Signaturen, William Andrew kommenterar Jon Rappoports artikel, ”Would the US Government let Jesus cure cancer”:

[…] Jesus suggested giving to Caesar what belongs to Caesar and attending with care what truly belongs to us. Our modern corporate Caesar has stated its intent to own and control every scrap of existence, including land, sea, air and space; the bodies, cells, and genes of all life; the brains, minds, and whatever soul remains of human beings, along with what informational and technological capital they can produce. What then remains unrendered of our lives?

USB-minne: NSA: Det mest farliga vapnet i kriget mot terrorismen

Journalisten och författaren Jon Rappoport går i svaromål i sin artikel, ”Rappoport replies to a Salon.com article that he´s a Conspiracist”, på en annan artikel, “Here come the Edward Snowden truthers.”, skriven av Alex Seitz-Wald på Salon.com.

Seitz-Wald skriver högdraget och förlöjligande om Rappoport och ett par andra journalister, debattörer och skribenter som inte okritiskt köper Snowdens och medias bild av händelserna och orsakerna till varför och hur de skett. Seitz-Wald skriver bland annat:

[…] Why would these people find it easier to believe Snowden is an [sic] CIA plant than a whistle-blower? Conspiracists are reflexively skeptical of the ‘official narrative,’ even when it should confirm their worldview. Snowden should be a victory for them, but because the mainstream media and the government are corroborating much of what Snowden leaked, the mainstream account immediately becomes suspicious.

Rappoport menar ironiskt att Seitz-Wald har helt rätt i det han säger. Rappoport är kritisk till all officiell information, alltid, hela tiden:

[…] Let’s see. Seitz-Wald claims I would doubt any mainstream account, right? Well, he’s absolutely on the money. I do. Like clockwork. I get up in the morning, I do 70,000 pushups, check my screen, read a “mainstream account” (of anything), and the pleasure of doubt moves right in. I pour milk on my doubt, a few strawberries, and that’s breakfast.

I doubt medical news, political news, economic news, energy news, military news, intelligence-agency news, and news about media. And that’s just for starters.

[…] Unfortunately, the press and public are conditioned to look at disruptions in the body politic as one-move chess games. The hero (or villain) executes a single powerful play and then all hell breaks loose.

Intelligence work doesn’t operate that way. It never has. It’s about prelude, lead-in, middle strategy, end-move, cover story, false trail, and limited hangout.

[…] Has he asked the question with any degree of heat, and has he followed up, and has he stuck to his guns to press the issue further and further to a resolution or a meltdown?

No. And why not? Because those media stars know how far they can go, before the kind of official access they need to keep their jobs would evaporate in a wind of ill-will. To put it another way, they’re cowards.

[…] For another even greater miracle, suppose Alexander finally, after heavy grilling, finally jumped out of his chair and said, “Okay, you want the story? Here it is. It wasn’t our fault. We’re not bumblers. We have security that would make an ant squirm to get through, and even he wouldn’t make it past first base. Somebody with far more skill than Snowden penetrated us, and it’s a heavy blow, and we’re working on it!”

Then, all bets would be off.

Varför anses det av vissa typer av människor (som gärna själva hävdar att de har ett öppet sinne och spänstigt intellekt) att all information som transpirerar via statens egna nyhetsorgan (Rapport och Aktuellt) rätt in i folks vardagsrum är korrekt, välmenande och helt sanningsenlig och att de som kritiserar och ifrågasätter den statliga informationens riktighet, de som är skeptiska och frågvisa till alla officiella berättelser om hur verkligheten är förskaffad reflexmässigt anses vara lögnare och paranoida, löjliga och aningslösa ”konspirationsteoretiker” som fantiserar ihop fantastiska historier då de tycker verkligheten är så tråkig?

Är det så enkelt att vissa inte bryr sig eftersom de accepterar att de är maktlösa och stolt bär denna insikt som en ordensutmärkelse på bröstet och vill skryta för omvärlden om det?

Ligger det inte i själva det journalistiska och vetenskapliga och undersökande värvet att vända och vrida på samhällsinformationen, att granska, undersöka och att vara obekväm, att ställa upp hypoteser och teorier för att se om de håller? Tydligen inte. I den demokratiska konsensuskulturens korthus duger det inte med alternativa verklighetsberättelser, då riskerar nämligen allt att rasa.

Är det inte journalistiskens uppgift att plocka isär och granska påståenden och ställa myndighetspersoner och andra ansvariga makthavare mot väggen, ”trampa dem på tårna” och dissekera deras verksamhet istället för att blint acceptera alla officiella berättelser och servera dem likt processad statlig och näringslös snabbmats-information?

Hans Rosling – Super Soprano of World Prosperity Progress Statistics

Hans Rosling och Gapminder använder Internet och tillgången på statistik precis på det sätt som det skall göras. I början stötte de på motstånd från de vanliga nej-sägarna som givetvis hävdar att det inte är möjligt att släppa all statistik om alla länder fri på det sätt Hans Rosling efterfrågade. Det var FN-chefen för deras enorma statistikdatabas som hävdade det.

Det måste finnas lösenord och pris på den sortens information. De sa i princip till honom att det du tänker göra Hans, det går inte att göra. Vilken tur att det finns personer som inte lyssnar till alla expertliknande överstepräster i vår sekulariserade, semi-religiösa politikerdyrkande värld.

Men vad är det då som driver den så välgörande, välståndsökningen i världen som Hans Rosling visar i sina animerade statistikföreläsningar och som om en så där 35-40 år kommer leda till att i stort sett alla länder i världen kommer att ligga på snarlik välståndsnivå (trots alla statliga resursförstörande interventioner i marknaden).

Jo, det är naturligtvis det de flesta har en vag aning om men egentligen aldrig ordentligt fått lära sig varken i skolan eller senare i livet och som därför ingen riktigt verkar veta hur det borde fungera (inte ens de som gått ekonomlinjen och Handäääls).

Det är givetvis ekonomisk tillväxt (skapandet av resurser), marknadsekonomi, frihandel och liberaliseringar över hela samhällsspektrat som är de viktiga beståndsdelar i berättelsen om hur världens folk och individer skall få det bättre på bekostnad av den ofantliga, skattemissbrukande, resursförstörande och krigförande välfärdsstaten.

Den moderna kontrollerande välfärdsstaten för politiska och moraliska krig på både hemmaplan och bortaplan, kampanjer är ett annat ord för krigföring. Kampanjer har vi gott om i våra välfärdsländer där det samtidigt verkar finnas så mycken ofärd som det måste föras krig mot. Tänk istället att det är ett sätt att påverka människor i massiv skala.

Avsikten och slutmålet är att få alla att tänka och agera på samma eller åtminstone liknande sätt, precis som androider, robotar som inte har annat syfte med livet än bidragsfinansierad familjebildning och statlig måluppfyllelse av den senaste statliga kampanjen. Så tänk vilket kaos det skulle vara om inte staten hade dina skattepengar att finansiera sina välvilliga moralkampanjer gentemot oss medborgare, ingen skulle ju göra som de vill, det skulle ju vara … ja, fullständig anarki.

Nåväl. All utveckling Rosling visar upp sker, som sagt, trots Centralstatens härjningar i folks liv. All utveckling som Rosling visar upp hade gått fortare om vi hade avskaffat ”våra ledare” och därmed hindrat dem från att ställa till med alla problem de senaste två hundra åren. Som mänsklighet bör vi kunna lära av Roslings statistiska perspektiv på historien.

Hans Rosling visar den bästa statistiken du någonsin sett

Hans Rosling: Nya insikter om fattigdom

Så oavsett vad Rosling anser om klimatet och koldioxidens roll i sammanhanget och de förändringar dessa moderna hjärnspöken påstås leda till (den här gången i planetens historia) så visar Roslings statistiska välståndsökningshistoria över världens länder hur som helst att det är ekonomisk tillväxt, vetenskaplig utveckling, resursskapande, ekonomisk frihet, marknadsekonomi, frihandel som är lösningen om man vill HELA mänsklighetens väl.

När man lyssnar på vissa centralpolitiskt finansierade planeträddare av idag får man lätt för sig att det inte riktigt är hela-mänskligheten-scenariot dom kalkylerar med.

¤ — ¤ — ¤

P.S. – att Rosling inflikar klimat och koldioxid som relevant i sammanhanget avslöjar ett grundläggande politiskt avstamp hos honom som räknar med att det är vänsterinspirerade social-centralstatslösningar som skall stå för den huvudsakliga kompassriktningen och pekfingerpekandet för ett lands utveckling.

Framtiden: Brave New Citizens och Statens livsstilsinstitut

Avdelningen: De-fiktiva-uppgifter-den-Fria-Marknaden-inte-klarar-av:

Michelle Minton på Daily Caller berättar om Statliga Behavioral Insight Teams i articeln, ”Today it´s ‘nudge squads’, tomorrow it´s Enforcement”.

[…] But as Fox News revealed in July, it has moved a step closer in creating a “nudge squad,” or as it is officially known, a behavioral insights team. According to a document obtained by Fox, the team will consist of  “4-5 experts in behavioral science and experimental design and evaluation” tasked with “design[ing] public policies that work better, cost less, and help people to achieve their goals.”

Det är alltså statliga arbetsgrupper av beteendeforskare och experter på experimentell design och utvärdering som skall sammanställa statligt påbjudna riktlinjer som fungerar bättre, kostar mindre och hjälper folk att nå sina mål (!). Vågar sätta en peng på att brännvidden på det målsökande kikarsiktet inte understiger 600mm.

Givetvis menar, Minton, att det här är kännetecknande för hur den klåfingriga övervaknings- och välfärdsstaten lägger sig i vanligt folks levnadsvanor genom att försöka få dem att göra bättre livsstilsval. Det handlar alltså om val av livsstilar som inte skall belasta de allmänna försäkringsystemen. Folk skall lära sig äta, dricka bättre (det lär bli ekologisk dyrmat då, får man förmoda. Ett sånt här tillfälle lär de inte försätta).

Det vi kan se här är egentligen inget annat än korporativism eller socialfascism i sin prydno. Det här är strävanden mot att skapa den perfekte, friska medborgaren som inte ligger samhällssystemen till last genom att leva enligt någon opåkallad, osund livsstil som inte subventioneras av Staten, som jobbar hårt, betalar sin skatt och för övrigt snällt och lydigt ställer upp på allt som Staten tutar i The Brave New Citizens. Vågar man gissa på att de hämtat inspiration från ett redan existerande livsstilsinstitut.

[…] But there is a serious problem here that demands our attention. Right now, government is content to nudge or slowly restrict. But eventually, it will want to give orders on what we can and can’t eat or drink. That will mean less choice for consumers, less innovation by food producers and, of course, less freedom for Americans. Because, really, shouldn’t we be deciding the goals we want to accomplish instead of the government?

Största energiskandalen det senaste Århundradet

[…] So it is very upsetting to me to see the fossil fuel industry, by far the best producer of energy, attacked as a “dirty” industry to be eliminated. That is a policy of mass destruction. And unfortunately, it’s not an innocent mistake; the “environmentalist” leaders who hate fossil fuels also hate nuclear power and hydroelectric power, the only other two sources that have provided any significant affordable, reliable power.

The vicious attack on practical energy is rationalized by a phony enthusiasm for solar and wind. Don’t fall for it. If solar or wind were good alternatives, they wouldn’t need political advocates; they’d win out on the market. But solar and wind have been the biggest energy failure of the last century.

– Alex Epstein – Fossil fuels improve the Planet

Läsarrecensioner på Amazon.com:

[…] The best part about this book is that, in defending our industrial way of life against the environmentalists who constantly demand that we have less of everything man-made, the author is always able to claim the moral high-ground, which is ultimately necessary to win any argument. This is a crucial battle of ideas that we must win, to which end this book is excellent intellectual ammunition.

[…] In my age bracket (college students), it is almost heresy to say, ”Fossil fuels improve the planet.” That said, Alex Epstein did a phenomenal job defending that proposition. His position is clear, well-thought-out, and relatable.

[…] The key to this book’s uniqueness is that Epstein takes away the moral high ground from environmentalist opponents of fossil fuels. For once, the environmentalist leaders are called to account for opposing the energy we need to live and prosper.

[…] In my life, it seems a day doesn’t go by without someone — a friend, a family member, a new acquaintance, a columnist, a politician, a character on a television show — criticizing ”man” for something he has done to nature. With his book, Alex attempts to combat such cynicism, to show just how much good man has actually accomplished in his time on this planet, particularly in the last two hundred years as a result of harnessing fossil fuels for energy.

Silence! Brilliant minds at work

Jag skickar er direkt till Dr Tim Balls websida och artikeln, ”Another Bizarre Form Of “The Science is Settled” Claim In The Climate Debate”.

Men innan ni hastar över dit, tänk på följande. Det gäller säkert för fler saker i livet än bara just vetenskapen och forskare:

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

The cult of statism: ”Their goal is dominion … ”

There is plenty of ridiculous stuff going on in the world that is worth being against and complaining about but I think few people are really clear on what exactly they’re pushing for. And that really does matter. Most tyrants have come to power as a result of people’s righteous indignation against some other injustice. And all the while, almost no one advocates actual liberty or true justice. All of politics is about trying to get your beliefs and values forced on everyone else via government. And how well has that worked so far? Voting and politics does not lead to peace, freedom or justice. Ever. So I dare people to reconsider some of their most basic assumptions and beliefs because the fact of the matter is most good, honorable people still advocate widespread evil and oppression, without even noticing.

–  Larken Rose

Frivilighetsförespråkaren, anarkisten, libertarianen (kom inte på fler nedsättande mytomspunna etiketteringar) Larken Rose intervjuades på Daily Bell om sin tid i fängelse (politisk fånge), sitt skrivande, sin politiska filosofi och sin syn på Staten och Centralbanker, bland annat:

[…] They need taxes to control people and redistribute wealth. That’s the reason there is an income tax, and the reason the politicians will never willingly give it up.

Most people have a hard time comprehending the motivation of tyrants. Mere dishonesty and selfishness is not the problem. A common crook just wants to be rich. If those in Congress were common crooks, and just stole a billion dollars each, we’d be infinitely more free than we are now. That’s not their goal.

Their goal is dominion, the subjugation and enslavement of everyone else. In short, they really do hate humanity, because the idea of other people being able to run their own lives is, to a politician, the most horrible thing he can imagine. That’s why they start unnecessary wars, impose unnecessary taxes, write unnecessary laws and so on. Ironically, in a sense, George Bush was absolutely right. There are people out to destroy us because they hate the idea of us being free. But it’s not Arabs in caves in the Middle East. It’s the politicians right here.

[…] Politics is all about lying, making up things so the people think it’s a good thing, or at least a tolerable thing, to let someone else control their lives. All wars are based on lies, from both sets of tyrants. All fiat currencies are lies. And the lie which underlies all of it, all the attempts to subjugate human beings, is the lie that there can be such a thing as a legitimate, useful ruling class, as if mass extortion and violent repression can ever be a good thing for humanity.

Most of history has been people either demanding, or at least tolerating, widespread injustice and aggression, in response to the deceptions and manipulations of megalomaniacs. That will stop only when the big lie, the lie called government, falls apart in the minds of the victimized. If and when people stop believing the lies of those who want to rule the world, then and only then will we see real freedom and peace.

[…] It’s always hilarious to me that anyone still doubts that the banking system is a conspiratorial scam. What do they think, that it just happened this way by accident? Of course, it’s a very old, very organized scheme designed to enslave the world. That sounds so dramatic that people don’t want to hear it or believe it but the evidence is available for all to see. All the gruesome details can be fascinating but I’m just talking about the uncontested basics. A bunch of crooks fabricate money out of thin air, by the trillions. They then lend that made-up money to governments and others the world over, making it so the whole world is indebted to people who produced nothing of value.

The guy who works his butt off to pay his mortgage every month, so he can give a thousand or two or three to a banking cartel that just made up the money in the first place − how is that guy not the slave of the banks? They produced nothing, committed fraud and now the guy really and truly thinks that he has a moral obligation, month after month, to surrender his time and effort to the worthless parasites who run the banking system. Multiply that by a hundred million and that’s the current U.S. of A.

To think that was not the result of a malicious, intentional conspiracy is ridiculous. Sorry if I’m rambling on but as you can tell, the mass enslavement of mankind sort of bothers me.

[…] Daily Bell: Are we in a new era because of the Internet? We call what’s going on right now the Internet Reformation. We are optimistic about what people are learning as regards their society and the manipulations they’ve been subject to as well. What’s your take?

Larken Rose: It wasn’t very long ago that the only ideas that most people were ever exposed to came from the state-worshiping puppets known as the mainstream media. If all you ever hear is collectivist authoritarianism, how would you even know that there could be anything else? How many people would bother to rummage around in the philosophy section of their local library? Who needs it? The talking heads on the TV seem nice and seem educated so let’s just believe them, believe that what they tell us must be the truth and believe that their values and priorities must be the right ones.

Well, the internet has broken that particular mind-control mechanism for good. This interview, for example. Would I know who you are, would you know who I am, and would any of those getting this interview have known about either of us, if not for the internet? Yeah, maybe there would be four or five nonconformists secretly holding a meeting in someone’s basement every other Thursday, but the ability to spread ideas now has just exploded, far beyond what the parasite class will be able to control, ever again.

[…] Daily Bell: You were confident going into your trial that you would make a convincing argument. What happened?

Larken Rose: I did make a convincing argument. Any rational person who observed the trial − and many did − knew that I won, hands down. The trouble is none of the sheep in the jury box seemed to notice. I’m not kidding. The whole case was about whether I believed my income to be taxable. The judge correctly instructed the jury that if I believed I didn’t owe the tax I couldn’t be guilty of any willful tax crime even if my conclusions happened to be incorrect. And during the trial, the prosecutors, the judge, the exhibits they presented and the witnesses they called all agreed that I believe that my income is not subject to the federal income tax.

[…] And they are all absolutely dead wrong, as demonstrated by almost a hundred years of the government’s own official tax regulations. But when I show the [tax] regulations to people they just can’t process it. They can’t imagine that the highly paid tax lawyers wouldn’t know about it if it were true. Literally, most people don’t believe their own eyes when self-described experts disagree. Literally, I have never met an attorney or CPA who knew the regulations ever said that, except for a few who already reached the same conclusion I did. And this is one example of dozens I could give.

So you have a bunch of so-called experts who are ignorant of even the basics, and a couple hundred million common folk who cough up their hard-earned cash, year after year, based on the false assertions and baseless rumors of the ignoramuses who pretend to be experts on tax law.