Syntes: fredspristagaren Obama, Global Money Power, Saudi-Arabien, Al-Qaida och WWIII

När de demokratiska krigshökarna slår på trummorna är det tyst med kritiken i svenska och internationella maktkontrollerade välfärdsstatsmedia. Jämförelserna med Bush och Irak-kriget existerar inte.

De politiska idoldyrkarna ute i stugorna och på bloggarna har tagit semester och läser Kalle Anka på nya äventyr för sina barnaskaror på dagis istället för att skriva insändare på Newsmill mot krigshetsarna. Det är lämpligt tyst när fredspristagaren som representerar Guds demokratiska Rike på Jorden är på blixtvisit i den skandinaviska, kontrollmaniska ankdammen.

Det är tur att det finns andra röster att lyssna på i Internetreformationens tidsålder:

Är det dags att göra med Nobels Fredspris som med prisutdelningen till Årets Svensk … om nu det kollektiva minnet tillåter en dylik återblick?

Den nya miljöreligionen drar till sig livsstilsmänniskorna

[…] klimatalarmismen har blivit en religion. I tidigare, historiska exempel på politiserad forskning – exempelvis Eugeniken och Lysenkos pseudovetenskap – så har avvecklingen av vetenskapsbubblorna ifråga helt enkel skett genom olika politiska händelser (Hitlertysklands diskreditering och Stalins fall, respektive). Men han tror att klimathysterin är värre, inte bara därför att en del forskare och byråkrater är ekonomiskt och karriärmässigt beroende av den, utan därför att dess religiösa drag har fått så många bland allmänheten att bygga sin identitet på den. Att leva ”klimatsmart”, att spara på energi, att skrika på politiker osv. är en livsstil som knappast låter sig förändras genom några snabba omorganiseringar och budgetmässiga nedskärningar. Väldigt många människor, långt utanför forskarnas led, är helt enkelt känslomässigt bundna vid teorin.

[…] Men en sådan avveckling kommer, förr eller senare. Under tiden så har tyvärr mycken forskning varit bortkastad. Lindzen formulerar det bra: ”science becomes  a source of authority rather than a mode of inquiry (vetenskapen blir en källa för auktoritet snarare än för kunskapsinhämtning)”. Vidare, hundratals miljarder euros har lagts på meningslösa energisatsningar. Och ytterligare hundratals miljarder kommer att slängas ut på tomma symbolhandlingar utan att det vare sig skyddar vår miljö eller ger oss någon bättre framtid.

– Ingemar Nordin, på klimatupplysningen i artikeln, ”IPCC och Järntriangeln”

We the people, Jesus and Corporate Caesar

Signaturen, William Andrew kommenterar Jon Rappoports artikel, ”Would the US Government let Jesus cure cancer”:

[…] Jesus suggested giving to Caesar what belongs to Caesar and attending with care what truly belongs to us. Our modern corporate Caesar has stated its intent to own and control every scrap of existence, including land, sea, air and space; the bodies, cells, and genes of all life; the brains, minds, and whatever soul remains of human beings, along with what informational and technological capital they can produce. What then remains unrendered of our lives?

USB-minne: NSA: Det mest farliga vapnet i kriget mot terrorismen

Journalisten och författaren Jon Rappoport går i svaromål i sin artikel, ”Rappoport replies to a Salon.com article that he´s a Conspiracist”, på en annan artikel, “Here come the Edward Snowden truthers.”, skriven av Alex Seitz-Wald på Salon.com.

Seitz-Wald skriver högdraget och förlöjligande om Rappoport och ett par andra journalister, debattörer och skribenter som inte okritiskt köper Snowdens och medias bild av händelserna och orsakerna till varför och hur de skett. Seitz-Wald skriver bland annat:

[…] Why would these people find it easier to believe Snowden is an [sic] CIA plant than a whistle-blower? Conspiracists are reflexively skeptical of the ‘official narrative,’ even when it should confirm their worldview. Snowden should be a victory for them, but because the mainstream media and the government are corroborating much of what Snowden leaked, the mainstream account immediately becomes suspicious.

Rappoport menar ironiskt att Seitz-Wald har helt rätt i det han säger. Rappoport är kritisk till all officiell information, alltid, hela tiden:

[…] Let’s see. Seitz-Wald claims I would doubt any mainstream account, right? Well, he’s absolutely on the money. I do. Like clockwork. I get up in the morning, I do 70,000 pushups, check my screen, read a “mainstream account” (of anything), and the pleasure of doubt moves right in. I pour milk on my doubt, a few strawberries, and that’s breakfast.

I doubt medical news, political news, economic news, energy news, military news, intelligence-agency news, and news about media. And that’s just for starters.

[…] Unfortunately, the press and public are conditioned to look at disruptions in the body politic as one-move chess games. The hero (or villain) executes a single powerful play and then all hell breaks loose.

Intelligence work doesn’t operate that way. It never has. It’s about prelude, lead-in, middle strategy, end-move, cover story, false trail, and limited hangout.

[…] Has he asked the question with any degree of heat, and has he followed up, and has he stuck to his guns to press the issue further and further to a resolution or a meltdown?

No. And why not? Because those media stars know how far they can go, before the kind of official access they need to keep their jobs would evaporate in a wind of ill-will. To put it another way, they’re cowards.

[…] For another even greater miracle, suppose Alexander finally, after heavy grilling, finally jumped out of his chair and said, “Okay, you want the story? Here it is. It wasn’t our fault. We’re not bumblers. We have security that would make an ant squirm to get through, and even he wouldn’t make it past first base. Somebody with far more skill than Snowden penetrated us, and it’s a heavy blow, and we’re working on it!”

Then, all bets would be off.

Varför anses det av vissa typer av människor (som gärna själva hävdar att de har ett öppet sinne och spänstigt intellekt) att all information som transpirerar via statens egna nyhetsorgan (Rapport och Aktuellt) rätt in i folks vardagsrum är korrekt, välmenande och helt sanningsenlig och att de som kritiserar och ifrågasätter den statliga informationens riktighet, de som är skeptiska och frågvisa till alla officiella berättelser om hur verkligheten är förskaffad reflexmässigt anses vara lögnare och paranoida, löjliga och aningslösa ”konspirationsteoretiker” som fantiserar ihop fantastiska historier då de tycker verkligheten är så tråkig?

Är det så enkelt att vissa inte bryr sig eftersom de accepterar att de är maktlösa och stolt bär denna insikt som en ordensutmärkelse på bröstet och vill skryta för omvärlden om det?

Ligger det inte i själva det journalistiska och vetenskapliga och undersökande värvet att vända och vrida på samhällsinformationen, att granska, undersöka och att vara obekväm, att ställa upp hypoteser och teorier för att se om de håller? Tydligen inte. I den demokratiska konsensuskulturens korthus duger det inte med alternativa verklighetsberättelser, då riskerar nämligen allt att rasa.

Är det inte journalistiskens uppgift att plocka isär och granska påståenden och ställa myndighetspersoner och andra ansvariga makthavare mot väggen, ”trampa dem på tårna” och dissekera deras verksamhet istället för att blint acceptera alla officiella berättelser och servera dem likt processad statlig och näringslös snabbmats-information?

Hans Rosling – Super Soprano of World Prosperity Progress Statistics

Hans Rosling och Gapminder använder Internet och tillgången på statistik precis på det sätt som det skall göras. I början stötte de på motstånd från de vanliga nej-sägarna som givetvis hävdar att det inte är möjligt att släppa all statistik om alla länder fri på det sätt Hans Rosling efterfrågade. Det var FN-chefen för deras enorma statistikdatabas som hävdade det.

Det måste finnas lösenord och pris på den sortens information. De sa i princip till honom att det du tänker göra Hans, det går inte att göra. Vilken tur att det finns personer som inte lyssnar till alla expertliknande överstepräster i vår sekulariserade, semi-religiösa politikerdyrkande värld.

Men vad är det då som driver den så välgörande, välståndsökningen i världen som Hans Rosling visar i sina animerade statistikföreläsningar och som om en så där 35-40 år kommer leda till att i stort sett alla länder i världen kommer att ligga på snarlik välståndsnivå (trots alla statliga resursförstörande interventioner i marknaden).

Jo, det är naturligtvis det de flesta har en vag aning om men egentligen aldrig ordentligt fått lära sig varken i skolan eller senare i livet och som därför ingen riktigt verkar veta hur det borde fungera (inte ens de som gått ekonomlinjen och Handäääls).

Det är givetvis ekonomisk tillväxt (skapandet av resurser), marknadsekonomi, frihandel och liberaliseringar över hela samhällsspektrat som är de viktiga beståndsdelar i berättelsen om hur världens folk och individer skall få det bättre på bekostnad av den ofantliga, skattemissbrukande, resursförstörande och krigförande välfärdsstaten.

Den moderna kontrollerande välfärdsstaten för politiska och moraliska krig på både hemmaplan och bortaplan, kampanjer är ett annat ord för krigföring. Kampanjer har vi gott om i våra välfärdsländer där det samtidigt verkar finnas så mycken ofärd som det måste föras krig mot. Tänk istället att det är ett sätt att påverka människor i massiv skala.

Avsikten och slutmålet är att få alla att tänka och agera på samma eller åtminstone liknande sätt, precis som androider, robotar som inte har annat syfte med livet än bidragsfinansierad familjebildning och statlig måluppfyllelse av den senaste statliga kampanjen. Så tänk vilket kaos det skulle vara om inte staten hade dina skattepengar att finansiera sina välvilliga moralkampanjer gentemot oss medborgare, ingen skulle ju göra som de vill, det skulle ju vara … ja, fullständig anarki.

Nåväl. All utveckling Rosling visar upp sker, som sagt, trots Centralstatens härjningar i folks liv. All utveckling som Rosling visar upp hade gått fortare om vi hade avskaffat ”våra ledare” och därmed hindrat dem från att ställa till med alla problem de senaste två hundra åren. Som mänsklighet bör vi kunna lära av Roslings statistiska perspektiv på historien.

Hans Rosling visar den bästa statistiken du någonsin sett

Hans Rosling: Nya insikter om fattigdom

Så oavsett vad Rosling anser om klimatet och koldioxidens roll i sammanhanget och de förändringar dessa moderna hjärnspöken påstås leda till (den här gången i planetens historia) så visar Roslings statistiska välståndsökningshistoria över världens länder hur som helst att det är ekonomisk tillväxt, vetenskaplig utveckling, resursskapande, ekonomisk frihet, marknadsekonomi, frihandel som är lösningen om man vill HELA mänsklighetens väl.

När man lyssnar på vissa centralpolitiskt finansierade planeträddare av idag får man lätt för sig att det inte riktigt är hela-mänskligheten-scenariot dom kalkylerar med.

¤ — ¤ — ¤

P.S. – att Rosling inflikar klimat och koldioxid som relevant i sammanhanget avslöjar ett grundläggande politiskt avstamp hos honom som räknar med att det är vänsterinspirerade social-centralstatslösningar som skall stå för den huvudsakliga kompassriktningen och pekfingerpekandet för ett lands utveckling.

Framtiden: Brave New Citizens och Statens livsstilsinstitut

Avdelningen: De-fiktiva-uppgifter-den-Fria-Marknaden-inte-klarar-av:

Michelle Minton på Daily Caller berättar om Statliga Behavioral Insight Teams i articeln, ”Today it´s ‘nudge squads’, tomorrow it´s Enforcement”.

[…] But as Fox News revealed in July, it has moved a step closer in creating a “nudge squad,” or as it is officially known, a behavioral insights team. According to a document obtained by Fox, the team will consist of  “4-5 experts in behavioral science and experimental design and evaluation” tasked with “design[ing] public policies that work better, cost less, and help people to achieve their goals.”

Det är alltså statliga arbetsgrupper av beteendeforskare och experter på experimentell design och utvärdering som skall sammanställa statligt påbjudna riktlinjer som fungerar bättre, kostar mindre och hjälper folk att nå sina mål (!). Vågar sätta en peng på att brännvidden på det målsökande kikarsiktet inte understiger 600mm.

Givetvis menar, Minton, att det här är kännetecknande för hur den klåfingriga övervaknings- och välfärdsstaten lägger sig i vanligt folks levnadsvanor genom att försöka få dem att göra bättre livsstilsval. Det handlar alltså om val av livsstilar som inte skall belasta de allmänna försäkringsystemen. Folk skall lära sig äta, dricka bättre (det lär bli ekologisk dyrmat då, får man förmoda. Ett sånt här tillfälle lär de inte försätta).

Det vi kan se här är egentligen inget annat än korporativism eller socialfascism i sin prydno. Det här är strävanden mot att skapa den perfekte, friska medborgaren som inte ligger samhällssystemen till last genom att leva enligt någon opåkallad, osund livsstil som inte subventioneras av Staten, som jobbar hårt, betalar sin skatt och för övrigt snällt och lydigt ställer upp på allt som Staten tutar i The Brave New Citizens. Vågar man gissa på att de hämtat inspiration från ett redan existerande livsstilsinstitut.

[…] But there is a serious problem here that demands our attention. Right now, government is content to nudge or slowly restrict. But eventually, it will want to give orders on what we can and can’t eat or drink. That will mean less choice for consumers, less innovation by food producers and, of course, less freedom for Americans. Because, really, shouldn’t we be deciding the goals we want to accomplish instead of the government?

Största energiskandalen det senaste Århundradet

[…] So it is very upsetting to me to see the fossil fuel industry, by far the best producer of energy, attacked as a “dirty” industry to be eliminated. That is a policy of mass destruction. And unfortunately, it’s not an innocent mistake; the “environmentalist” leaders who hate fossil fuels also hate nuclear power and hydroelectric power, the only other two sources that have provided any significant affordable, reliable power.

The vicious attack on practical energy is rationalized by a phony enthusiasm for solar and wind. Don’t fall for it. If solar or wind were good alternatives, they wouldn’t need political advocates; they’d win out on the market. But solar and wind have been the biggest energy failure of the last century.

– Alex Epstein – Fossil fuels improve the Planet

Läsarrecensioner på Amazon.com:

[…] The best part about this book is that, in defending our industrial way of life against the environmentalists who constantly demand that we have less of everything man-made, the author is always able to claim the moral high-ground, which is ultimately necessary to win any argument. This is a crucial battle of ideas that we must win, to which end this book is excellent intellectual ammunition.

[…] In my age bracket (college students), it is almost heresy to say, ”Fossil fuels improve the planet.” That said, Alex Epstein did a phenomenal job defending that proposition. His position is clear, well-thought-out, and relatable.

[…] The key to this book’s uniqueness is that Epstein takes away the moral high ground from environmentalist opponents of fossil fuels. For once, the environmentalist leaders are called to account for opposing the energy we need to live and prosper.

[…] In my life, it seems a day doesn’t go by without someone — a friend, a family member, a new acquaintance, a columnist, a politician, a character on a television show — criticizing ”man” for something he has done to nature. With his book, Alex attempts to combat such cynicism, to show just how much good man has actually accomplished in his time on this planet, particularly in the last two hundred years as a result of harnessing fossil fuels for energy.

Silence! Brilliant minds at work

Jag skickar er direkt till Dr Tim Balls websida och artikeln, ”Another Bizarre Form Of “The Science is Settled” Claim In The Climate Debate”.

Men innan ni hastar över dit, tänk på följande. Det gäller säkert för fler saker i livet än bara just vetenskapen och forskare:

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

The cult of statism: ”Their goal is dominion … ”

There is plenty of ridiculous stuff going on in the world that is worth being against and complaining about but I think few people are really clear on what exactly they’re pushing for. And that really does matter. Most tyrants have come to power as a result of people’s righteous indignation against some other injustice. And all the while, almost no one advocates actual liberty or true justice. All of politics is about trying to get your beliefs and values forced on everyone else via government. And how well has that worked so far? Voting and politics does not lead to peace, freedom or justice. Ever. So I dare people to reconsider some of their most basic assumptions and beliefs because the fact of the matter is most good, honorable people still advocate widespread evil and oppression, without even noticing.

–  Larken Rose

Frivilighetsförespråkaren, anarkisten, libertarianen (kom inte på fler nedsättande mytomspunna etiketteringar) Larken Rose intervjuades på Daily Bell om sin tid i fängelse (politisk fånge), sitt skrivande, sin politiska filosofi och sin syn på Staten och Centralbanker, bland annat:

[…] They need taxes to control people and redistribute wealth. That’s the reason there is an income tax, and the reason the politicians will never willingly give it up.

Most people have a hard time comprehending the motivation of tyrants. Mere dishonesty and selfishness is not the problem. A common crook just wants to be rich. If those in Congress were common crooks, and just stole a billion dollars each, we’d be infinitely more free than we are now. That’s not their goal.

Their goal is dominion, the subjugation and enslavement of everyone else. In short, they really do hate humanity, because the idea of other people being able to run their own lives is, to a politician, the most horrible thing he can imagine. That’s why they start unnecessary wars, impose unnecessary taxes, write unnecessary laws and so on. Ironically, in a sense, George Bush was absolutely right. There are people out to destroy us because they hate the idea of us being free. But it’s not Arabs in caves in the Middle East. It’s the politicians right here.

[…] Politics is all about lying, making up things so the people think it’s a good thing, or at least a tolerable thing, to let someone else control their lives. All wars are based on lies, from both sets of tyrants. All fiat currencies are lies. And the lie which underlies all of it, all the attempts to subjugate human beings, is the lie that there can be such a thing as a legitimate, useful ruling class, as if mass extortion and violent repression can ever be a good thing for humanity.

Most of history has been people either demanding, or at least tolerating, widespread injustice and aggression, in response to the deceptions and manipulations of megalomaniacs. That will stop only when the big lie, the lie called government, falls apart in the minds of the victimized. If and when people stop believing the lies of those who want to rule the world, then and only then will we see real freedom and peace.

[…] It’s always hilarious to me that anyone still doubts that the banking system is a conspiratorial scam. What do they think, that it just happened this way by accident? Of course, it’s a very old, very organized scheme designed to enslave the world. That sounds so dramatic that people don’t want to hear it or believe it but the evidence is available for all to see. All the gruesome details can be fascinating but I’m just talking about the uncontested basics. A bunch of crooks fabricate money out of thin air, by the trillions. They then lend that made-up money to governments and others the world over, making it so the whole world is indebted to people who produced nothing of value.

The guy who works his butt off to pay his mortgage every month, so he can give a thousand or two or three to a banking cartel that just made up the money in the first place − how is that guy not the slave of the banks? They produced nothing, committed fraud and now the guy really and truly thinks that he has a moral obligation, month after month, to surrender his time and effort to the worthless parasites who run the banking system. Multiply that by a hundred million and that’s the current U.S. of A.

To think that was not the result of a malicious, intentional conspiracy is ridiculous. Sorry if I’m rambling on but as you can tell, the mass enslavement of mankind sort of bothers me.

[…] Daily Bell: Are we in a new era because of the Internet? We call what’s going on right now the Internet Reformation. We are optimistic about what people are learning as regards their society and the manipulations they’ve been subject to as well. What’s your take?

Larken Rose: It wasn’t very long ago that the only ideas that most people were ever exposed to came from the state-worshiping puppets known as the mainstream media. If all you ever hear is collectivist authoritarianism, how would you even know that there could be anything else? How many people would bother to rummage around in the philosophy section of their local library? Who needs it? The talking heads on the TV seem nice and seem educated so let’s just believe them, believe that what they tell us must be the truth and believe that their values and priorities must be the right ones.

Well, the internet has broken that particular mind-control mechanism for good. This interview, for example. Would I know who you are, would you know who I am, and would any of those getting this interview have known about either of us, if not for the internet? Yeah, maybe there would be four or five nonconformists secretly holding a meeting in someone’s basement every other Thursday, but the ability to spread ideas now has just exploded, far beyond what the parasite class will be able to control, ever again.

[…] Daily Bell: You were confident going into your trial that you would make a convincing argument. What happened?

Larken Rose: I did make a convincing argument. Any rational person who observed the trial − and many did − knew that I won, hands down. The trouble is none of the sheep in the jury box seemed to notice. I’m not kidding. The whole case was about whether I believed my income to be taxable. The judge correctly instructed the jury that if I believed I didn’t owe the tax I couldn’t be guilty of any willful tax crime even if my conclusions happened to be incorrect. And during the trial, the prosecutors, the judge, the exhibits they presented and the witnesses they called all agreed that I believe that my income is not subject to the federal income tax.

[…] And they are all absolutely dead wrong, as demonstrated by almost a hundred years of the government’s own official tax regulations. But when I show the [tax] regulations to people they just can’t process it. They can’t imagine that the highly paid tax lawyers wouldn’t know about it if it were true. Literally, most people don’t believe their own eyes when self-described experts disagree. Literally, I have never met an attorney or CPA who knew the regulations ever said that, except for a few who already reached the same conclusion I did. And this is one example of dozens I could give.

So you have a bunch of so-called experts who are ignorant of even the basics, and a couple hundred million common folk who cough up their hard-earned cash, year after year, based on the false assertions and baseless rumors of the ignoramuses who pretend to be experts on tax law.

Fossila bränslen förbättrar planeten

Hos Center For Industrial Progress får man ladda hem en gratis eBok av organisationens grundare Alex Epstein:

Why Fossil Fuels Improve the Planet

[…] We’re taught to think of our environment as something that starts out healthy and then we make dirty. The opposite is true. Nature does not give us a healthy, sanitary environment to live in. Try keeping your home environment clean without “unnatural” indoor plumbing, sewer systems, and garbage collection [p.18]

[…] Nature does not provide us with…the environment we need to live long, healthy, happy lives; hence the historical life expectancy of 30. [p. 22]

[…] If we cast aside the Green religion, “renewable energy” is a false ideal that has no place in a rational discussion of energy. The only question that matters about energy is: What sources of energy will best advance human life now … [pp. 36-37]

[…] In Epstein’s words, oil is “the lifeblood of civilization.” It has “revolutionized health care,” “revolutionized agriculture,” and “to exaggerate, only slightly, ‘solved world hunger’” (p. 42).

– h/t NoFrakkinConsensus

Post USA

Kartors gränser ritas ständigt om på grund sånt våra politiker ställer till med för oss titt som tätt. Följande kartbild över ett post-”infoga valfri omvälvande händelse” nord-amerika är både kul och allvarlig på samma gång:

NeoAmerica

Miljökrisprofitörernas psykologiska rationaliseringar

Michael J Hurd om den politiska miljörörelsen och deras strategier mot medborgare och individer:

[…] The psychological responses to those effects can also be devastating. Many Americans are already anxious about what climate change portends. The greater risk is that millions of people will develop severe and persistent anxiety, depression, post-traumatic stress, aggression, and other troubled behavior if the U.S. does not quickly lead the way to dramatically reduce carbon emissions.

[…] One wonders: What will the emotional state of Americans become when air conditioning and heat become too expensive? When the food supply is threatened as business tries to keep up with impossible government-mandated standards for carbon emissions? When flying on airplanes becomes too expensive to make vacations possible, and when driving becomes a luxury that fewer people enjoy at all?

Outlawing or restricting carbon emissions is like outlawing breathing. Life as we know it will seriously deteriorate and perhaps even end for the more economically vulnerable.

Liberal socialists love the environmentalist movement because they see it as an attack on capitalism, profit and private property—things from which they personally benefit, but inexplicably and irrationally detest.

Capitalism Magazine: Environmentalism – Who are the Idiots

Följande länk är en hänvisning till arkivet och kategorin ”Environmentalism” hos Capitalism Magazine.

Det är en mängd artiklar och underbart avslöjande läsning om hela den politiska förstatligade alternativenergi-industrin som lockar till sig en ändlös kö av privata bidragsprofitörer och politiska lobbygrupper fullspäckade av statligt avlönade (indirekt via bidrag) vänsteroppotunister. Skillnaden idag är bara att deras politiska sparkdräkter är mer gröna än röda.

År 2006: Utsikterna för olja, politiker och diverse klåpare till experter och profeter

Walter Williams på Capitalism Magazine år 2006 (!) i, ”Running out of Oil”:

[…] For decades, alarmists have claimed we’re running out of oil. In 1919, the U.S. Geological Survey predicted that world oil production would peak in nine years. During the 1970s, the Club of Rome report, “The Limits to Growth,” said that, assuming no rise in consumption, all known oil reserves would be entirely consumed in just 31 years.

[…] America stands alone in the world as the only nation that has placed a substantial amount of its domestic oil and natural gas potential off-limits. That reflects the awesome control that radical environmentalists have over Congress. With high fuel prices, Americans might be ready to put an end to that control.

Den politiska energigalenskapens hysteriska tidsålder

Imagine you invented a machine that revolutionized travel. You know your invention could cut local and long distance travel time substantially and vastly improve the ability for business to deliver freight efficiently. The invention would add trillions to global GDP. If released, your invention would no doubt be universally used and admired. However, based on the initial safety assessments, analysts predict that if used widely your invention would cause the deaths of 300,000 Americans per year and countless more around the globe. Would you still release it?

If not, imagine a world without cars.

It turns out that car accidents are among the leading causes of death in the US, and yet few of us would give up the luxury, convenience, and autonomy of owning an automobile. We’ve decided the benefits are worth the risk.

Now, the bigger question: why isn’t this same measure used when judging nuclear energy?

Citatet ovan passar in apropå den senaste tidens anti-kärnkraftshysteri och lögnerna om strålningens farlighet i grundvattnet runt det havererade kärnkraftsverket i Fukushima Dai-ichi.

Mer om denna hysteri kan man läsa i Capitalism Magazine i artikeln av John Downs, ”The Symptoms of Nuclear Hysteria”. Där kan man ta del av en mer vetenskapligt och faktamässigt orienterad inställning till de få kärnkraftskatastrofer, snarare missöden, som trots allt inträffat de senaste 60 åren till skillnad från de faktiska lögner som prånglas ut av välståndsfientliga vänsterjournalister och miljögröna aktivistfascister som Greenpeace och deras falska påståenden kring kärnkraftens mytiska farlighet.

John Downs säger följande om radioaktiv strålning och de nivåer som EPA tillåter:

[…] But radiation is not nearly as pernicious or outright dangerous as the media leads us to believe. In the US, by EPA regulations, nuclear plants are expected to annually release radiation less than what any passenger receives on one flight from LA to New York (a route I travel quite often). Living in a brick or concrete building for a year will give you twice the dose of that flight. A chest X-ray will give you over 80 times the dose of your brick-walled apartment. A nuclear plant worker is allowed 10 times the dose from a medical X-ray scan per year. Still, the worker would have to receive double his maximum yearly dose to have a measurable increase in cancer risk – and 4 times that dose in a day to show any signs of radiation sickness.

[…] In comparison, other forms of energy have led to significant deaths and environmental risks. The burning of fossil fuels pumps greenhouse gasses into the atmosphere. Coal mines collapse, trapping and killing miners. Oil tankers and offshore derricks spill petroleum into the ocean. But these risks are more tolerated than nuclear concerns.  The difference lies in the fear of radiation.

Perhaps due to its invisibility, or its mysterious and often long-delayed effects, or perhaps as a relic of Cold War propaganda, the threat of radiation exposure provokes an irrational, emotional response. As a result, nuclear power is often held guilty until proven innocent.

[…] The risk is truly minuscule, especially when we consider the alternatives. As much as President Obama likes to talk about “renewable energy” and “green initiatives,” the reality is that there is no clean source that can provide energy nearly as inexpensively as our current sources. This means that a switch to entirely “green” sources, including wind, solar, and hydro, would cause the average American’s standard of living to drop by an order of magnitude. So, the viable alternatives to nuclear energy are limited to coal, oil, and natural gas. Each of these poses significantly more health and environmental dangers than nuclear.

I artikeln, ”The Enemies Of Nuclear Power”, säger Travis Norsen:

[…] Its safety record is also exemplary. In America today, the nuclear industry ranks among the safest places to work. It experiences only 0.34 accidents resulting in lost work time per 200,000 worker-hours, compared with a 3.1 average throughout private industry. While during the past 40 years, hundreds of thousands have died as a result, directly and indirectly, of coal mining and other means of energy production, there has not been a single fatality, or even a serious injury, resulting from the operation of civilian nuclear plants in the United States.

[…] The annual probability of radiation leakage for the newest reactors is estimated at less than one in a billion–a level of safety no other source of energy can even approach.

Why then is opposition to nuclear power so strong?

The loudest objection raised by the anti-nuclear groups is that there is “no safe level of radiation.” It is also the phoniest. The major sources of radiation are natural and ubiquitous: we are continuously bombarded with radiation from cosmic rays in the upper atmosphere and from naturally occurring radioactive elements in the earth. Compared with these background sources, the radiation from nuclear power plants is negligible.

[…] The average annual radiation dose received by Americans is 360 millirems (or “mrems”), about 300 of which come from naturally occurring sources like radon. By contrast, you would get only 0.01 mrems per year as a result of living 50 feet from a nuclear power plant. Even a single annual cross-country airplane flight exposes you to 3 mrems, while a medical X-ray gives you a dose of 20 mrems.

[…] They are against nuclear power, not on any sound scientific grounds, but for the same reason they consistently oppose logging and oil drilling and dam construction–because they want to reverse the progress we have made in conquering nature to serve man’s interests.

Ja, ni förstår ju att sån här nyansering av hur det verkligen förhåller sig med kärnkraft inte passar in i den Grönpolitiska propagandan, eller hur?

Så det är som vanligt med (grön-)vänstern och deras förhållande till siffror, statistik, fakta, vetenskap och verkligheten, de jobbar alla emot dem så det är därför de drivs till att berätta lögner för den del av befolkningen som de vet inte har kunskap att ifrågasätta deras politik, de är ju dessutom redan köpta via deras korrupta och resursförstörande bidragspolitik.

Den politik de driver måste förneka, relativisera och ljuga om verkliga förhållanden för att kunna få igenom sin politiks misantropiska ”endlösung” (alltså, konsekvenser de aldrig nånsin själva kan förmå sig att inse och givetvis än mindre erkänna). Det är en politik som strävar efter att hålla de fattiga i världen på sin fattigdomsmatta och använda dem som schackbönder i deras avskyvärda politiska spel för att vinna den politiska makten. Energipolitiken är bara en av deras spelstrategier för att nå detta slutmål.

För vidare läsning och kunskapsmässig förkovran:

The Enemies of Nuclear Power ( … the motives of it´s militant opponents)

Reducerad medvetenhet, Falska minnen, Syntetisk Kapitalism och Weapons of Mass Instruction

Alla har ett system de vill trycka in i skallen på oss. Det ena systemet är alltid bättre än de andra. Alla slåss de om våra själar, Kyrkan, Staten, Partiet, samhället … de strävar i grund och botten efter att vi skall passa in i deras system så att vi dessutom kan bli kontrollerbara, möjliga att övervaka, möjliga att påverkas, styras och manipuleras.

Jon Rappoport berättar i artikeln, ”Matrix, Orwellian freedom, surveillance, corrupting language”, om New York-läraren John Taylor Gatto och hans teorier om hur skolan istället för att utbilda eleverna förvirrar dem. Gattos huvudteser lyder enligt följande:

What does the school do to children? Gatto states the following assertions in ”Dumbing Us Down”:

  1. It confuses the students. It presents an incoherent ensemble of information that the child needs to memorize to stay in school. Apart from the tests and trials that programming is similar to the television, it fills almost all the ”free” time of children. One sees and hears something, only to forget it again.
  2. It teaches them to accept their class affiliation.
  3. It makes them indifferent.
  4. It makes them emotionally dependent.
  5. It makes them intellectually dependent.
  6. It teaches them a kind of self-confidence that requires constant confirmation by experts (provisional self-esteem).
  7. It makes it clear to them that they cannot hide, because they are always supervised.[11]

He also draws a contrast between communities and “networks,” with the former being healthy, and schools being examples of the latter; in the United States, networks have become an unhealthy substitute for community.

¤   ¤   ¤

Syftet är, enligt Gatto, att producera nyttiga aktörer åt systemet (övervakningsstaten). Så här vill Jon Rappoport förklara det hela:

[…] One of John Gatto’s more startling insights about education goes as follows: the great robber barons (Rockefeller, Morgan, Carnegie) looked around and realized they owned the country. The game was over. So they invented, and controlled, a second form of “synthetic capitalism”. This sophisticated charade was linked to education. A new professional class of super-educated people would become the major players…

Well, those trained chickens have come home to roost, in the sense that they are now being deployed as experts, tasked to reorganize society in the 21st century. Their job is to turn society into a system, in which freedom is a synonym for “best behavior.”

To make sure this comes to pass, everyone must be watched. The real purpose of surveillance is, in the long run, ensuring that behavior.

[…] Over the past 65 years, a tremendous amount of propaganda has been devoted to redefining freedom as “what freedom should lead to.” Behavior. Brainwashed college students are essentially taught: “Forget the free part of freedom. Let’s skip that. It’s unimportant. Let’s go right to the question of what freedom should produce. That’s why we’re here. That’s what we’re going to learn. It’s a short-cut. We’re going to tell you what any decent and correct human being would do with his freedom, so you can do it.”

[…] Any individual who enlists in this future does so by entering a trance. The tool of hypnosis is a collective definition of The Good. This was exactly the pattern that Plato laid out in The Republic. For him, The Good was the highest Form in the ultimate dimension where all ideas existed in a perfected state. The ruling Philosopher Kings had intimate and superior knowledge of The Good.

Try it yourself. Write down a definition of “the greatest good for the greatest number,” and then, in your life, for a week or so, base all your actions on it. Exclude all other considerations. You’ll find yourself in an altered state, and you’ll also notice you’re, in essence, hypnotizing yourself. You’re narrowing your focus, space, and thought.

You’re referring all your behavior to a central and single idea. You’re systematizing yourself.

This is the principle of reduction of consciousness.

Hur fri känner jag mig? Vems definition av frihet är det jag tvingas acceptera?

Grön energipolitik och Pandoras Löfte

Pandoras Promise – en pro-kärnkraftsfilm som kommer med ett välkommet inlägg i den mytstinna och av lögner och falsk vetenskap fullspäckade debatten om kärnkraftens nackdelar och dess inneboende farlighet för människor och miljö.

Filmen, Pandoras Promise, skär rakt igenom en debatt som är skev, vinklad och starkt propagandistisk (spelar på känslor mer än att redovisa fakta) och som till största delen, för att inte säga helt och hållet, drivs på av miljövänsterns myter och pseudovetenskap med den utomparlamentariska extremvänsterlobbygruppen Greenpeace i spetsen.

Det senaste i den här debatten är haveriet i Fukushima som nu så här två år efter jordbävningen åter triggat igång anti-kärnkraftsrörelsen med påståenden om hur förgiftat grundvattnet är runt kärnkraftverket … när det i själva verket är helt ofarliga strålningsnivåer det handlar om.

På svenska tidningen Ny Tekniks onlineversion hittar vi följande artikel av Monica Kleja, ”Desperat jakt på läckor i Fukushima”. Artikeln är väl inget under av objektivitet, den är istället fylld av korrekt begreppsanvändning, helt enligt det rådande, åsiktsparadigmet inom miljövänstern. Det pratas på ett sofistikerat och förledande sätt om höjda strålningsnivåer, men inte om att denna höjning på nåt som helst farligt sätt överstigit några satta gränsvärden för strålningsdoser som är farliga för människor. Det pratas om kontaminerat och förgiftat grundvatten som läcker ut i havet. Inget nämnsom att nivåerna är så låga att endast homeopater finner anledning att kanske bli oroliga. Det viktiga är att nivåerna höjts … punkt!

Michael Schellberger som presenterar filmen Pandoras Promise i trailern ovan kommer från The Breakthrough Institute som gärna granskar myterna som miljövänstern sprider om kärnkraften. Följande länkar kommer därifrån:

Trollkarlen från Oz: Den andra, tysta verkligheten, som pågår bakom skynket

[…] Well, here’s the thing: we have an official reality and then we have reality, and the two are different. I’m a financial person, and so what I’m interested in is that, you know, all reality can be expressed mathematically with the math of time and money. I’m an investment advisor. What I’m interested in is, if you look at what’s driving the money, it’s reality. So if you’re interested in protecting your clients or your investors or your subscribers’ money, you need to stick with reality

[…] Now, if you look at my understanding of the world it emerged from working on Wall Street or working in the government. I’ve spent many years litigating with the federal government and my personal experience is that the world is driven by quiet decisions made quietly in various groups and then implemented in these ways – that’s how the world works, that’s the basic organizing principle.

[…] So, I come from a world where being able to get together with other people, organize plans, implement those plans and do it quietly and secretly is basis of exercising and accumulating world power. (!) So, when I hear people be derogatory about conspiracies basically that to me in my world that I grew up in is simply a symptom that they have agreed to be powerless and wear it like a badge of honor.

I just come from a different world. I’m not trying to persuade anyone of my particular view of the world. I’m much more interested in maintaining the highest possible learning speed about how to protect and help my clients, investors and subscribers. So I’m very performance orientated.

[…] The NSA and related surveillance systems have gone way beyond – they’re not just an insider training machinery for equipment warfare, they’ve become something much more proactive. It’s proactively figuring out how to manage markets and manage them broadly geopolitically.

– Catherine Austin Fitts (utgivare av The Solari Report) i intervjun ”Debt equals War and Equity Equals Peace”

Gary McKinnon, Statens psyops eller bara en massa gräsligheter

What you see determines what you know, and when that changes everything changes.

– James Burke

Säger namnet Gary McKinnon dig nåt?

Han är en kille som hackade sig in i USA:s militär och försvarsdepartement och NASA:s servrar mellan 2001 eller 2002 i jakt på bevis och information om utomjordisk teknologi som han påstår brittiska och amerikanska regeringarna undanhåller medborgarna, till exempel anti-gravitationsteknologi. Och han påstår att han fann bevis för det han sökte också.

Han står anklagad för en mängd allvarliga brott i USA men britterna vägrar lämna ut honom då han diagnosticerats med Aspergers syndrom och att risken för att han skall begå självmord är för stor om han utlämnas, säger britterna.

Några få TT-meddelanden i Sverige har återgivits i notisform (i DN 2010 och 2012) och då har givetvis inte orsakerna till McKinnons spektakulära hackerattack omnämnts (alltså, hur han tänkte före attackerna och vad han försökte leda i bevis genom att hacka servrarna) överhuvudtaget.

UFO-bloggen Open Minds skriver följande om vad som inspirerade McKinnon:

[…] McKinnon was inspired by physician Dr. Steven Greer’ Disclosure project. Greer had brought together a number of very credible witnesses to testify in front of the Washington National Press Club that they had knowledge of the existence of Extraterrestrial visitation and that it was being hidden from the public. One of the witnesses said they knew that pictures from space were being altered at NASA’s Johnson’s space center; UFOs were allegedly being taken out of pictures.

Följande gräsliga faktum kan vara anledningen till att McKinnons fall, åtminstone i Sverige, fallit så mellan stolarna:

[…] The most shocking find to McKinnon, the one he thought would be his ace in the hole negotiating with the US government, was what he found hacking into the systems of US Space Command. McKinnon says he found a log that listed non-terrestrial officers. He doesn’t believe that these were aliens, but he believes this to be evidence that the US military has a secret battalion in space. Some of these logs were ship to ship transfers, but he says he was usually smoking pot when he hacked, so that prevented him from remembering the names of the ships. McKinnon told the Gaurdian: “I was smoking a lot of dope at the time. Not good for the intellect.”

Det viktiga i svensk press är att bara rapportera om ännu en hackare och att just den här hackaren har Aspergers (en galen hackare med psykiatrisk diagnos!) och att det är en oerhört allvarlig och omfattande hackerattack som förstört datorer och kostat Amerikanska Staten allvarlig skada och otroliga summor pengar (plötsligt är det oerhört väsentligt hur skattebetalarnas pengar används):

Garys fall är uppenbarligen av vikt för USA då fallet varit levande upp till dags dato, enligt den här artikeln och videoklippet i The Guardian från december 2012, ”Gary McKinnon will face no charges in UK”.

Då det inte är osannolikt att anta att det inte är ofta tvister om utlämning av enskilda medborgare hamnar på föredragningslistan inför ledamöterna i det Brittiska Parlamentet (videoklippet), så det är det ju heller inte svårt att anta att USA fortfarande så här tolv år senare är rätt anglägna om att få veta mer exakt vad McKinnon fick reda på och hur mycket han kopierade av den säkerhetsklassade information han påstår sig ha tagit del av.

Vän av ordning frågar ju sig om det här verkligen bara handlar om åtal för intrångsbrott på militär-, regerings- och myndighetsdatorer när McKinnon påstås ha begått ”the biggest military computer hack of all time” … över en 56 kbps-lina medans han rökte spliffar så det stod härliga till?!

I det här klippet diskuterar eller snarare snirklar sig och undviker maktens marionetter James Cameron och Obama, i sann politikerstil, frågorna från den samlade presskåren (några gäspade och somnade nog in under Obamas entoniga anförande):

Kanske är det så att McKinnonfallet bara är ännu en ”psyop” för att kunna hålla fram ett varnande exempel på hur bristfällig säkerheten är på det oreglerade (farliga) och smått anarkistiska Internet.

McKinnon kunde kanske också ha förstått att tystnad och samarbete för att kunna uppnå visst överseende kunde ha varit en utmärkt hävstång i förhandlingar med den amerikanska staten. Nu har han istället blivit en Poster Boy för de som vill förbjuda folk från att röka gräs.

Långsam vandring mot det Gröna slaveriet

På Spiked Online skriver Colin Mcinnes i artikeln, The Long Road To Green Serfdom, om farorna med den nedstängning som håller på att ske i Västvärlden till skanderandet av alla de välkända slagords- och katastrofmantran som prånglas ut via statligt bidragsunderhållen massmedia i Den Grönsocialistiska (”Ohållbara”) Utvecklingens namn:

[…] In looking to a future of growth we need to restate that the Industrial Revolution was an escape from millennia of Malthusian stagnation, superstition and brutality, changing the course of human history for the better. For all of its faults, the resulting pulse of economic growth has been nothing less than a spectacular success. But we also need to provide a clear vision of a future which is more compelling than mainstream green sustainability and provides a renewed direction of historical travel.

The greatest future danger to humanity is not the nuclear energy feared by German greens, climate change or the other calamities that form the cataclysmic imagery of green eschatology. It is a paralysis of inaction due to risk-aversion, coupled with a wider technological pessimism that has robbed us of a coherent vision of a better future. It is up to optimists to argue for that better future, but it needs to be robustly articulated in a popular and progressive vision. The alternative is either long-term economic stagnation or the long road to green serfdom. Germany’s nuclear decision should be a wake-up call.

Det klassiska misstaget den gröna socialismen ständigt gör när de pratar utveckling är att de inte nämner sund frihandelsbaserad ekonomi och ofri, empirisk forskning som några av de viktiga och centrala och oundvikliga delarna i den så omhuldade (dogmatiska?) HÅLLBARHET de så propagandistiskt strör omkring sig i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

Vanföreställningar i samtiden

The Political Economy of Liberal Corporatism:

[…] It is a distortion of fact to speak of monopoly capitalism. It would be more appropriate to speak of monopoly interventionism or of monopoly statism.

– Ludvig von Mises

Kungar härledde förr och rättfärdigade sitt maktinnehav från en påhittat allsmäktig Gud som alla hade att inordna sig under. Det är lätt att förstå hur gammalt och förlegat det måste låta i moderna neo-merkantilisters och korporativisters öron när det är så lätt att själva axla gudsmanteln i det post-demokratiska samhället och vifta avmätt med den ”välgörande” bidragsarmen över samhällsinstitutionerna, från minsta individuella medborgare till de största bank- och företagskonglomeraten.

Vem har lösningarna på det som ständigt river sönder det trygga livet och samhällets rumtidsflöde (space-time continuum)?

Den kommunistiska transplantationen och kortslutningen av marknaden

Via Lew Rockwell kan man ta del av följande alldeles lysande dräpa skriven av motor- och bilbloggaren Eric Peters som menar att:

The USSR Didn’t Disappear in 1991

It moved to North America

[…] Only in the case of post-Constitution America, the fiction is maintained that a free market exists – even as market mechanisms such as moral hazard have been effectively eliminated and losses for large corporations with pull are “insured” by a mafia state that will not permit its crony capitalist partners to not make money – no matter how poorly conceived their products, no matter how ineptly or even criminally they run their businesses. It is Soviet in every way except for the doddering old Premier on the review stand – but no doubt that’s coming, too.

Visst är det fint att Staten påstår sig veta att den fria marknaden inte alltid vet vad som är bra idéer. Om vi hade en icke-sovjetiserad marknad i västvärlden så skulle ju en massa bra idéer aldrig se ljuset.

I VälfärdsStaten: Småföretagande bland baptister och spritsmugglare

Thomas DiLorenzo berättar om unga företagare i Delray Beach, Florida som startade, The Downtowner, en bussfirma med små batteridrivna och ombyggda golfbanebilar, miljövänliga och allt, som kör turister fram och tillbaka från stranden, bland annat.

Givetvis var detta en nagel i ögat på det lokala näringslivs- och politikeretablissemanget i Delray Beach som tyckte och trodde att de redan mutat in all möjlig service och nödvändig handel som turister kunde tänkas behöva i området.

Så givetvis startar kommunen i Delray ett bussbolag, Roundabouts, som kör folk ”gratis”(!). Denna skattefinaniserade, kommunala verksamhet sker under förespegling att det stimulerar den lokala handeln och företagsamheten samtidigt som det lättar upp trafikstockningar (tillskottet av gratis bussar borde ju snarare ha ökat på trafikstockningarna!?).

[…] The Delray Beach city government claimed that the purpose of the “Roundabouts” is to stimulate local business and reduce traffic congestion. It is an example of a “bootleggers and Baptists” coalition, in other words. Economist Bruce Yandle coined the phrase to describe the proponents of alcohol prohibition in the 1920s: Bootleggers wanted prohibition because it kept them in business, and “Baptists” represented people who opposed alcohol consumption for religious reasons. In this case the “bootleggers” are local merchants who think government-subsidized bus service will bring them more business; the “Baptists” are environmentalists and urban planners who think the buses will reduce traffic congestion and air pollution.

Lagen om oförutsedda konsekvenser adderade givetvis en farsartad realitet till den verklighet vi vanliga medborgare befinner oss i och som alltid uppstår när Stat och Kommun ger sig in i affärsverksamhet. I det här fallet visade det sig att bussarna för det mesta gick tomma på dagarna men att beläggningen kvälls- och nattetid var desto bättre, dock av ett klientel som de fina människorna i Delrays handelskammare och kommunfullmäktige nog inte avsett:

[…] It seems that they have being running empty most of the day and night except for a group of homeless people who have decided that sitting in an air-conditioned bus all afternoon is better than being out on the street in the middle of the summer in South Florida. This has caused a panic among the city’s political dispensers of corporate welfare because the homeless people are apparently deterring others from using the Roundabouts, the ostensible reason for the million dollar boondoggle in the first place. The politicians are afraid that city taxpayers might start questioning the propriety of using tax dollars to run empty buses (except for one or two homeless persons) back and forth through town all day and night, so they are proposing to start charging $1 each way.

The best use for the Delray Beach Roundabouts would be to take them out to sea and dump them some place where they can form a reef and fish habitat. It will be good for the environment and good for (non-subsidized) business in the city.

Avarten: Regleringsdemokratin

Regulatory Democracy:

[…] In a fully developed regulatory democracy, power has passed entirely from citizens into the hands of a shadowy elite that runs the country via mercantilism, by pulling the regulatory levers of government for its own benefit. The more regulations there are, the more actual control this elite has. Finally, citizens are entirely bound by regulation; their every action controlled by an unelected bureaucracy and their lives tightly ruled by what they can and cannot do. Their estates are stripped by taxes; their children come under the mind control of public schools; their sons and daughters, having matriculated, join the military for lack of better employment and are sent overseas to pursue foreign wars; their professional venues are controlled by the options offered to them by regulatory democracy – and these venues often reinforce the worst and most petty aspects of the degenerating society itself.

Edward Snowden: A Limited Hangout Operation …

Manipulation på en helt annan nivå än den som beskrivs av Ryan Holiday i föregående inlägg handlar om vilka som har intresse av att manipulera oss till att tro att allt det Edward Snowden sagt är helt och hållet sant.

Daily Bell (R.I.P.) har sina spekulationer i artikeln, ”Is Snowden for Real? Doubts Set In”, om hur slipstenen vevats i detta fall:

[…] One idea floated by a feedbacker is that the powers-that-be, panicked by the Internet, have decided to sacrifice the ultimate dominant social theme, that government knows best. This never occurred to us, but it does make a kind of hazy sense. If the idea is to introduce chaos into the Western world (and so create a more globalist state), what better way to do it then to undermine the legitimacy of the nation-state itself?

Vad kan vara bättre än att skapa kaos och misstro mot själva Nationalstaten och Centralmaktskonceptet som helhet. För att få slut på oroligheterna och rädda alla från undergång så måste alla stater och centralmakter i världen föra ”krig mot kaoset och orosstiftarna” genom mer tvingande åtgärder som ännu mer kringskär den genomsnittlige medborgarens rörelsefrihet och andra trevliga friheter.

[…] Again, we are not accusing Snowden or any of the others around him of deliberately creating something other than what it seems to be. We are merely speculating that at the very top of these enterprises, there is a level of control not easily analyzed but nonetheless present.

The Guardian is a leftist newspaper, the executive branch of which is staffed at the top by a former Morgan Stanley alum. It is a mainstream publication. The idea that this episode continues even now, days later, and is charted in detail by the mainstream media is simply puzzling to us. We’ve seen plenty of instances where compelling articles about regulatory democracy have been snuffed out simply by a lack of media coverage. This scandal has legs. Why?

En sak är säker i alla fall. The Guardians finansiella problem försvann lika fort som en löning i juletid i och med Snowden-affären.

Riches to rags as Guardian bleeds £33m in a year

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Jon Rappoport: Who is Edward Snowden?

[…] If you can’t separate Snowden’s minor revelations from the question of who he is, if you can’t entertain the notion that covert ops and intelligence-agency games are reeking with cover stories, false trails, and limited hangouts, you need more fun in your life. […] If you buy that without further inquiry, I have condos for sale on the dark side of the moon.

NSA? CIA? These guys live for high-level bullshit. They get down on their knees and worship it. They fall into a suicidal funk if they aren’t lying on at least three or four levels at once.

[…] Here is a more likely scenario:

Snowden never saw any of those thousands of documents on an NSA computer. Never happened. He didn’t hack in. He didn’t steal anything.

He was working an op, either as a dupe or knowingly. He was working for…well, let’s see, who would that be?

Who was he working for before he entered the private sector and wound up at NSA?

The CIA.

Would that be the same CIA who hates the NSA with a venomous fervor?

Would that be the same CIA who’s been engaged in a turf war with NSA for decades?

The same CIA who’s watched their own prestige and funding diminish, as human intelligence has given way to electronic snooping?

Yes, it would be. CIA just can’t match the NSA when it comes to gathering signals intel.

Så oavsett om Snowden är verklig eller inte så kommer makthavare, globalister och alla andra étatister inom de ekonomiska och politiska sfärerna att använda det här ”avslöjandet” för att vilja expandera Staten och det de anser bör rymmas inom de gränser som satts upp för staten, om de anser att några gränser alls behövs för vad Staten får göra och skall ha rätt att få göra … gentemot sina medborgare.

Tillägg,130825: De som på allvar tror att allt som står i tidningen är sant och att Edward Snowden var en ensam kille som plötsligt utvecklade ett samvete på grund av alla avskyvärdheter han sett genom åren i den branch han jobbat i, bör läsa följande artikel på Daily Bell, ”Edward Snowden: Limited Hangout or a Globalist Step-Back?:

[…] Like Julian Assange and Occupy Wall Street, Edward Snowden is likely part of a larger dominant social theme, a manipulation created and supported by globalists who have created the world’s mega-surveillance state and now want to publicly enshrine it.

[…] Snowden may not know he is being manipulated. The courageous Glenn Greenwald who used him as a source may not know, either. But the Snowden affair is being blown up for one reason or another.

That is surely a cynical way of viewing the situation but, unfortunately, it is probably also the correct one. Additionally, while this sounds like a grim assessment, it is not one necessarily. More about that at the end of this article.

Let’s speculate about the forces motivating a Snowden gambit. First of all, the surveillance state is so big that those behind its creation cannot deny it anymore. Second, it is has been exposed constantly by the alternative media, making mainstream media look even less credible than usual.

What to do? They used to call what is going on a ”limited hangout.” What we call the Internet Reformation has perhaps forced the hands of those behind the surveillance state. Under pressure to acknowledge what is clearly taking place, they have created a great and dramatic show.

How do you do something like that? With an argument. Creating the argument is simple enough, as is the solution. With so much information available on Intel spying, the powers-that-be have apparently decided it is time to create a public discourse. Thesis (there is surveillance state) plus anti-thesis (it shouldn’t exist) yields to synthesis: Some of it is necessary.

This is how freedoms are eroded in the modern day. The initial effort is a fait accompli and then discussion occurs after its emplacement. Excesses are derided, laws are passed and people are to feel satisfied that the demos ”worked.” Lost in the whole artificial exercise is who erected the initial structure.

Vidare läsning: The Week pekar på 5 saker i Snowdens berättelse som väcker misstänksamhet.

Joshua Fost på Medium.com skriver om Unanswered Questions in NSA Disclosures – Could the real problem be Edward Snowden?.

Media matas till att bli lydiga hundar

I samma utsträckning som bloggen påstår att vi manipuleras av media i det dom strör över oss i informations- och nyhetsväg dagligdags, så är det lika uppenbart att det finns en mängd krafter (ekonomiska, politiska, utomparlamentariska) som i första ledet försökt och hela tiden försöker manipulera media att ta emot deras budskap med förhoppningen att de ska föra det vidare till oss mediakonsumenter. Vilka av alla dessa manipulationsförhoppningar som passerar gatekeeper’n beror helt och hållet på vad som är trendigt just för tidsperioden. Särskilt i Internets tidsålder så spelar mängden klick på en websida avgörande betydelse för vad som skrivs och av vem.

Ryan Holiday är en av dessa manipulatörer som avslöjar hemligheterna:

[…] Media manipulation exploits the difference between perception and reality. The media was long a trusted source of information for the public. Today, all the barriers that made it reliable have broken down. Yet the old perceptions remain. If a random blog is half as reliable as a New York Times article that was fact checked, edited and reviewed by multiple editors, it is twice as easy to get coverage on. So manipulators (myself included) play the volume game. We know that if we can generate enough online buzz people will assume that where there is smoke there is fire…and the unreal becomes real.

Bloggen vill gärna förtydliga att hela artikeln framstår som ett taffligt försök att slå in en kil mellan de två kontrahenterna Nya tidens Internetmedia och 1900-talets långsamma gammel-prassel-pappers-tidningsmedia som man betalade för att få sin manipulation serverad vid frukostbordet.

Artikeln vill alltså peka på att nyheter som folk betalar för är bättre och pålitligare (som det var förr alltså) än nyheter som tillverkas beroende på hur många som klickar på den eller den nyhetsförfattarens artiklar.

Apropå Svenska Vattenfall

Bloggen har inte speciellt mycket till övers för Bert Karlsson men han påstås ha sagt följande:

”Ge en Svensk politiker en fullt utrustad korvkiosk och han/hon kommer att gå i konkurs på mindre än 14 dagar”.

Att staten får mandat att sköta ekonomi och företagande är sannerligen märkligt med tanke på dess track record.

Vi manipuleras till att tro att livet handlar om att leva och navigera mellan och undvika de två fiktiva, mytiska och inhumana kvarnstenarna Rovkapitalism och fullt utblommad Socialism, som om det inte fanns några som helst andra alternativ för människor att styra sina samhällen, liksom.

Staten är ju polare med båda och ger dem privilegier som försvårar för annan mindre ekonomisk verksamhet, privata företag och i synnerhet småföretagande, men såna oväsentligheter skrivs om med små bokstäver, som det finstilta i försäkringsbolagens kontrakt.

Politikens uppgift är alltså att fördela så att alla får det, inte för bra för det räcker ju inte alla resurser i världen till för, påstås det, så i alla fall drägligt. Marknaden klarar ju inte alls av det påstås det också eftersom då denna fördelning staten håller på med blir snedfördelad!!! Jo, för det ser ju så bra ut nu!

Värre nonsens är det svårt att hitta. Får någon det för bra, heter det dessutom, så har det skett på någons eller några andras bekostnad och förmodligen genom diverse olagligheter, vilket ger ytterligare skäl för politikens närvaro att fördela om människors egna tillskapade resurser (läs: förstöra kapital och tillgångar).

Ja, så där fortsätter det. Endast bristfällig pedagogik och utbildning ända från lågstadiet genererar röstberättigade medborgare som kan svälja propaganda av det här slaget.

Samma argument för slaveri … och Centralmakt

Robert Higgs argumenterar hos Lew Rockwell för slaveri som de gjorde förr och för centralmaktskonceptet som statister (förespråkare för den korporativistiska, omfördelande [läs: resursförstörande], ständigt krigförande, våldsmonopolistiska välfärdsstaten) gör idag.

Ni förstår säkert vartåt Higgs argumentationsjämförelse lutar, eller hur?:

Arguments Against the Abolition of Slavery and Arguments Against the Abolition of Government (as We Know It)

Slavery is natural.

Government (as we know it) is natural.

Slavery has always existed.

Government (as we know it) has always existed.

Every society on earth has slavery.

Every society on earth has government (as we know it)

The slaves are not capable of taking care of themselves.

The people are not capable of taking care of themselves

Without masters, the slaves will die off.

Without government (as we know it), the people will die off.

Where the common people are free, they are even worse off than slaves

Where the common people have no government (as we know it), they are much worse off (e.g., Somalia).

Getting rid of slavery would occasion great bloodshed and other evils.

Getting rid of government (as we know it) would occasion great bloodshed and other evils.

Without slavery, the former slaves would run amuck, stealing, raping, killing, and generally causing mayhem.

Without government (as we know it), the people would run amuck, stealing, raping, killing, and generally causing mayhem.

Trying to get rid of slavery is foolishly utopian and impractical; only a fuzzy-headed dreamer would advance such a cockamamie proposal.

Trying to get rid of government (as we know it) is foolishly utopian and impractical; only a fuzzy-headed dreamer would advance such a cockamamie proposal.

Forget abolition. A far better plan is to keep the slaves sufficiently well fed, clothed, housed, and occasionally entertained and to take their minds off their exploitation by encouraging them to focus on the better life that awaits them in the hereafter.

Forget anarchy. A far better plan is to keep the ordinary people sufficiently well fed, clothed, housed, and entertained and to take their minds off their exploitation by encouraging them to focus on the better life that awaits them in the hereafter.

Det känns som om det behövs ny design på de intellektuella skygglapparna hos alla étatister.

seehearspeaknoevil

Brittisk energigalenskap i paritet med den tyska

Richard North på bloggen EUreferendum har gjort decenniets största scoop om De Grönas fullständigt misslyckade energipolitik i EU. Eländet med vindkraftens tillkortakommanden men som likväl hyllas av miljö- och energitotalitära socialister, sprider sig nu till England.

I Storbritannien installerar staten dieselgeneratorer i smyg för att ha som backup när och om vindkraften fallerar.

The dirty secret of Britain’s power madness: Polluting diesel generators built  in secret by foreign companies to kick in when there’s no wind for turbines –  and other insane but true eco-scandals

[…] And under the hugely costly scheme, the  National Grid is set to pay up to 12 times the normal wholesale market rate for  the electricity they generate.

One of the main beneficiaries of the stopgap  plan is the Government itself, which stands to make hundreds of millions of  pounds by leasing out the capacity of the generators in public-sector property  including NHS hospitals, prisons, military bases, police and fire headquarters,  schools and council offices.

But the losers will be consumers who can  expect yet further hikes in their electricity bills in the name of ‘combating  climate change’.

James Delingpole skriver följande i sitt blogginlägg om de brittiska gröna energigalenskaperna, ”Another day, another wind farm scandal”:

[…] The greater the proportion of our total energy capacity taken up by wind, the more unstable our grid becomes. But rather than admit the scale of the problem (already causing havoc in places like Germany), the Coalition has had to persist in the charade that renewables are an essential part of our energy mix. So rather than scrap all wind projects – the only really sensible option – we instead have to go through the nonsense of having even more expensive energy in reserve (ie diesel generators) driving up our bills by another 5 per cent.

Despoten Abraham Lincoln och erövringskrigets egentliga orsaker

Thomas DiLorenzo är professor i Amerikansk Ekonomi vid Loyola Universitetet i Maryland. Han har skrivit en intressant bok som bloggen vill tipsa om. Den heter, ”The Real Lincoln: A New Look at Abraham Lincoln, His Agenda, and an Unnecessary War”.

Mer finns att läsa på Daily Bell om Abraham Lincoln och den historia och den biografi som inte berättas om honom av de som anser att den starka Staten är bästa lösningen för alla:

Daily Bell: Put Lincoln in context. Why is continued mythology so important to the current power structure of the Anglosphere?

Thomas DiLorenzo: The state cannot tell the people that it is bankrupting them and sending their sons and daughters to die by the thousands in aggressive and unconstitutional wars so that crony capitalism can be imposed at gunpoint in foreign countries, and so that the military-industrial complex can continue to rake in billions. That might risk a revolution. So instead, they have to use the happy talk of American virtue and American exceptionalism, the ”god” of democracy,” etc. And the average American, whom the great H.L. Mencken referred to as part of the ”booboisie,” believes it.

[…] Daily Bell: Let’s ask you some tough questions that will be of interest to our readers and our critics alike. Charges have been leveled from some (disreputable) quarters that you are somehow conspiring historically with a Jesuit faction to promote historical inaccuracies regarding Lincoln since you are a professor at Loyola. Could you please explain these charges more comprehensively and then use this form to rebut them?

Thomas DiLorenzo: I don’t usually answer ”when did you stop beating your wife”- type questions since they always come from people with I.Q.s in the single digits. These are people who do not have the mental capacity to learn real economics, so they blabber on about crazy conspiracy theories. The Jesuits at Loyola actually hate me with a passion since they are, with one or two exceptions, Marxist ideologues and I am a libertarian, i.e., the devil. Read my LewRockwell.com article entitled ”Tales from an Academic Looney Bin” if you want to learn of my contempt for the Jesuits who run Loyola University Maryland.

[…] Daily Bell: Do you still believe that secession is in the offing for several or more of ”these united States”? Will it come without bloodshed?

Thomas DiLorenzo: Thank God for the former serfs of the Soviet empire that they only had a totalitariancommunist like Gorbachev to deal with and not a Lincoln. Peaceful secession is the only way out of the new slavery for the average American, and it will only happen if we have a president who is more like Gorbachev than Lincoln. That is one more reason why the Lincoln myth needs to be destroyed.

[…] Lincoln mythology is the ideological cornerstone of American statism. He was in reality the most hated of all American presidents during his lifetime according to an excellent book by historian Larry Tagg entitled The Unpopular Mr. Lincoln: America’s Most Reviled President. He was so hated in the North that the New York Times editorialized a wish that he would be assassinated.

This is perfectly understandable: He illegally suspended Habeas Corpus and imprisoned tens of thousands of Northern political critics without due process; shut down over 300 opposition newspapers; committed treason by invading the Southern states (Article 3, Section 3 of the Constitution defines treason as ”only levying war upon the states” or ”giving aid and comfort to their enemies,” which of course is exactly what Lincoln did). He enforced military conscription with the murder of hundreds of New York City draft protesters in 1863 and with the mass execution of deserters from his army. He deported a congressional critic (Democratic Congressman Clement Vallandigham of Ohio); confiscated firearms; and issued an arrest warrant for the Chief Justice when the jurist issued an opinion that only Congress could legally suspend Habeas Corpus. He waged an unnecessary war (all other countries ended slavery peacefully in that century) that resulted in the death of as many as 850,000 Americans according to new research published in the last two years. Standardizing for today’s population, that would be similar to 8.5 million American deaths in a four-year war.

[…] Lincoln was a nationalist and an imperialist. He was the political son of Alexander Hamilton who, as such, advocated a government that would serve the moneyed elite at the expense of the masses. Hence his lifelong advocacy of protectionist tariffs, corporate welfare, and a central bank to fund it all. This was called ”mercantilism” in the previous centuries, and was the very system the American colonists fought a revolution over.

[…] Yes, the Lincoln myth is the ideological cornerstone of ”American exceptionalism” and has long been invoked by both major political parties to ”justify” anything and everything. President Obama quoted and paraphrased Lincoln in a speech before the United Nations last September, and in his second inaugural address, to support his agenda of waging more aggressive wars in Syria, Iran, and elsewhere. Specifically, he repeated the ”All Men are Created Equal” line from the Gettysburg Address to make the case that it is somehow the duty of Americans to force ”freedom” on all men and women everywhere, all around the globe, at gunpoint if need be. This is the murderous, bankrupting, imperialistic game that Lincoln mythology is used to ”justify.”

Vinnaren tar allt, så även rätten att påverka vad som tillåts komma fram i historieböckerna. Ingen tror väl att Belgiska barn skulle fått lära sig vilken sinnessjuk marionett, despot och folkmördare Hitler var på historielektionerna och i böckerna om Nazisterna vunnit Andra Världskriget?

Historiskt sett kan man alltså se att Centralstatens konstruktörer och dess servicefolk driver ett sjukt spel med aningslösa medborgare eftersom de vet att Bröd och Skådespel på alla samhälls- och mediaplan räcker som distraktion för de små liven.

Allt som händer och har hänt vid de stora historiska vägskälen händer ju bara av en slump utan att några speciella ekonomiska eller politiska intressen krattat manegen över huvudtaget och sen hällt bensin på elden för att försöka uppnå sina långsiktiga  och generationsövergripande syften.