Pan-Arabiskt uppror, maktvakuum och nya förtryckare

Islamists may grab power if Arab regimes fall – SFGate

Den naturliga reaktionen på det som nu snart liknar ett pan-arabiskt uppror (Algeriet, Tunisien, Yemen, Jordanien, Marocko och nu senast Egypten)  mot orättvisor, förtryck, inflation, höjda matpriser, korruption, nationell (ekonomisk) vanskötsel, generell brist på utbildning och förstörda livsdrömmar är att det är bra att folket slänger ut sina förtryckare och värdelösa ledare. Sett ur det perspektivet, all heder åt upprorsmakarna.

Det som lätt glöms bort är de mörka, religiöst fanatiska islamistiska krafter som lurar i bakgrunden och som givetvis parasiterar på detta folkliga uppror av helt andra anledningar än folkflertalet.

Om upproren slår väl ut för alla protester i alla arabländer där det nu kokar finns en hög risk att olika islamistiska grupper kommer att se sin möjlighet till maktövertagande efter de naturliga maktvakuum som eventuellt kommer att uppstå efter de gamla ledarna försvunnit.

The problem is that in most Middle Eastern states, overturning those calcified, venal dictators is not likely to bring to power anything close to a Western-style democracy. Instead, in many places, hard-line Islamists would take up residence in the presidential palaces.

– Joel Brinkley – SFgate.com

Ärliga ord om arabvärldens problem

Hos The Middle East Media Research Institute (MEMRI) ges en översättning som är fascinerande frispråkig med tanke på ämnet den avhandlar. Det är skrivet av kolumnisten Dr. Ahmad ‘Abd Al-Malik, på tidningen Al-Ittihad:

Honest Words From the Arab World: The Problem is Us and Our Leaders

The Arab world abounds in energy sources, fertile lands, and [natural] and human resources, yet it has no industry, agriculture, or clear vision of how to utilize this wealth… [Instead] there is unemployment, misadministration, government corruption, backwardness, terrorism, tribalism, attempts by ethnic groups to secede from the motherland, and political parties that value sectarian identity over identification with the homeland. In the Arab world, there is sycophancy towards the rulers, tyranny of the ruling party, and use of force against anyone attempting to express a different view – just as there is censorship in the government media, which is always [considered] the truest and wisest [voice], and one that does not ’speak nonsense…