Vargens makt över Rödluvans verklighetsförståelse

Det enda säkra man kan säga om oss/dom som älskar frihet när man ser sig om i världen är att vi/de gjort ett dåligt jobb för att få gemene man att förstå sig på ekonomi.

Med det principmässiga yttrandet inleder John Stossel sin artikel Greed is Good – The Pursuit of Self-Interest Benefits Everyone.

Den ofärdiga tanken och den intellektuella ryggmärgsreflexen hos de flesta oskolade är att hur kan karln påstå nåt så befängt som att girighet (self-interest) är något bra som gynnar alla?

Stossel förklarar:

Greed is a constant. Did you ever turn down a raise? We need a free market because it restrains greed. Laws against theft and fraud help, but competition does more.

What could be more humane? Nothing has done more than markets to lift people out of the mud and misery of primitive life.

But progressive blogger Sally Kohn argues: ”We all have a little greed in us. The question is, what values do we hold alongside greed as a society … so that we operate for the better good of everyone?”

What values? My vision of the ”better good” may be different from hers. I don’t want government to decide for me.

”Property rights constrain self-interest,” libertarian economist Donald Boudreaux pointed out. ”We’re all self-interested. We care more about ourselves, our family and our loved ones than we care about strangers. … The problem with government is that it is the institution that best allows people to grab more than what they deserve.

Idag har alla begrepp förvridits till oigenkännbarhet. Joseph Sobran säger så här om Statens roll i våra liv idag:

”Need’ now means wanting someone else’s money. ‘Greed’ means wanting to keep your own. ‘Compassion’ is when a politician arranges the transfer”.

Men hur gör vi med de fattiga då? Och Staten/regeringsmakten behövs ju för att säkerställa jämlikheten på samma sätt som föräldrar behövs för att fördela sockerkakan bland familjemedlemmarna? Verkligheten är ju den att vi har begränsat med resurser, eller hur?

Stossel svarar:

But we don’t have fixed resources! Thanks to economic liberalization, 7 billion people on earth live better than ever. Poverty decreases. That should prove we don’t have fixed resources.