Små öar av förnuft och analys …

… bland de vanligtvis så negativa budskapen i nyhetsflödet om hoten mot naturen, djuren, klimatet, miljön och ja, precis vad du vill, i stort sett.

Anders Bolling på Framstegsbloggen pekar på statistik som visar att allt blir bättre, trots det vi matas med i media.

[…] Den återkommande rubriceringen ”artutrotningen tilltar” leder fel, eftersom den i regel inte handlar om att arter dokumenterat försvinner för gott från jordens yta utan om att antalet individer av olika arter decimerats kraftigt. Dessutom upptäcks ständigt nya arter. För att återknyta till groddjuren: Dessa hör till de mest hotade på senare tid, och forskare tror att över 100 arter försvunnit, men A) det beror främst på en svampsjukdom och B) det hittas över 100 nya amfibiearter – varje år.

[…] Alla beslut om bromsad djungelskövling är så klart utomordentliga, men faktum är att den redan har börjat bromsas. Det höggs ner ungefär dubbelt så mycket tropisk skog mellan 1980 och 1995 som under de femton åren därefter. Brasiliens avverkning gick ner med 80 procent mellan 2004 och 2012 till nivåer som inte setts på åtminstone 40 år.

[…] De senaste veckorna har det kommit först en, sedan ytterligare en studie som vänder på steken: I själva verket gynnas (regn)skog mer av den ökade koldioxiden än den missgynnas av den ökade värmen. Den är alltså mer motståndskraftig än man trott. De nya resultaten föranledde huvudmannen bakom den första rapporten, Peter Cox, att backa. Heder åt honom.

Politiskt välmenande grön miljö- och samhällsvandalism

James Delingpole har läst en rapport från The Global Warming Policy Foundation och inser att det är värre än han trodde, mycket värre:

Not only do the Bat Chomping Eco-Crucifixes (TM) ruin views, kill birds, cause bats to implode, destroy the British film industry, frighten horses, enrich rent-seeking toffs like David Cameron’s father-in-law Sir Reginald Sheffield Bt, drive up electricity bills, kill jobs, create fuel poverty, cause old people to die of hypothermia, wipe out property values, drive people mad with strobing and noise pollution and enable smug liberal idiots to spout rubbish like ”Oh, I don’t mind them. Actually I think they’re rather beautiful”, but also  by 2020 they’re set to drive up consumer bills in the UK alone by £120 billion.