Insikter i den funktionssocialistiska ofärdsstaten

Free Markets and Capitalism are perpetual revolution.

You need socialism to keep the establishment in place.

I VälfärdsStaten: Småföretagande bland baptister och spritsmugglare

Thomas DiLorenzo berättar om unga företagare i Delray Beach, Florida som startade, The Downtowner, en bussfirma med små batteridrivna och ombyggda golfbanebilar, miljövänliga och allt, som kör turister fram och tillbaka från stranden, bland annat.

Givetvis var detta en nagel i ögat på det lokala näringslivs- och politikeretablissemanget i Delray Beach som tyckte och trodde att de redan mutat in all möjlig service och nödvändig handel som turister kunde tänkas behöva i området.

Så givetvis startar kommunen i Delray ett bussbolag, Roundabouts, som kör folk ”gratis”(!). Denna skattefinaniserade, kommunala verksamhet sker under förespegling att det stimulerar den lokala handeln och företagsamheten samtidigt som det lättar upp trafikstockningar (tillskottet av gratis bussar borde ju snarare ha ökat på trafikstockningarna!?).

[…] The Delray Beach city government claimed that the purpose of the “Roundabouts” is to stimulate local business and reduce traffic congestion. It is an example of a “bootleggers and Baptists” coalition, in other words. Economist Bruce Yandle coined the phrase to describe the proponents of alcohol prohibition in the 1920s: Bootleggers wanted prohibition because it kept them in business, and “Baptists” represented people who opposed alcohol consumption for religious reasons. In this case the “bootleggers” are local merchants who think government-subsidized bus service will bring them more business; the “Baptists” are environmentalists and urban planners who think the buses will reduce traffic congestion and air pollution.

Lagen om oförutsedda konsekvenser adderade givetvis en farsartad realitet till den verklighet vi vanliga medborgare befinner oss i och som alltid uppstår när Stat och Kommun ger sig in i affärsverksamhet. I det här fallet visade det sig att bussarna för det mesta gick tomma på dagarna men att beläggningen kvälls- och nattetid var desto bättre, dock av ett klientel som de fina människorna i Delrays handelskammare och kommunfullmäktige nog inte avsett:

[…] It seems that they have being running empty most of the day and night except for a group of homeless people who have decided that sitting in an air-conditioned bus all afternoon is better than being out on the street in the middle of the summer in South Florida. This has caused a panic among the city’s political dispensers of corporate welfare because the homeless people are apparently deterring others from using the Roundabouts, the ostensible reason for the million dollar boondoggle in the first place. The politicians are afraid that city taxpayers might start questioning the propriety of using tax dollars to run empty buses (except for one or two homeless persons) back and forth through town all day and night, so they are proposing to start charging $1 each way.

The best use for the Delray Beach Roundabouts would be to take them out to sea and dump them some place where they can form a reef and fish habitat. It will be good for the environment and good for (non-subsidized) business in the city.

New World Order och deras ”granskare”

Om du känner dig lite håglös i den allmänna svenska lågtryckssommaren kan du alltid roa dig en stund med att blicka in i konspirationsteoretikernas universum.

Det är faktiskt lite fängslande läsning emellanåt (lite som Dan Browns böcker) men i en värld där den mediala vardagsdramatiken i nyhetsförmedlingen styr vår uppfattning om verkligheten är det inte konstigt att det här sidospåret av esoterisk vardagsdramatik med (politisk) symbolism, hemliga sällskap och dolda budskap finner sin publik.

Personligen kan jag till exempel tycka att muralmålningarna på Denver International Airport är aningen märkliga och bisarra … i alla fall för en internationell flygplats ankomsthall.

För den som är rädd att tappa fotfästet i verkligheten om de blickar in i dessa konspiratörers överdramatiska mentala ”verklighet” så kastar jag ut en livboj genom att peka på skeptoid.com där ni kan släppa ankar och pusta ut igen.

Ännu en vit journalist läxas upp

Vita journalister ur etablissemangsmedia i norra amerika har en osnygg tendens att klumpa ihop, fösa samman, etikettera och förenkla samhällsföreteelser när det gäller den svarta delen av befolkningen. Nedlåtande attityd, övertydlighet, långsamt prat och ledande frågor är ingen sällsynthet.

I följande klipp hos Media Rersearch Center får sig Herman Cain en släng av sleven men lyckas ducka rätt snyggt och läxar upp CNN-journalisten Candy Crowleys insinueringar om vad Cain egentligen borde tycka…eftersom han är svart.

Idag, den 14 Juli 1789

Från Wikipedia:

Frankrikes långsiktiga problem

Kungamakten i Frankrike byggde på ett feodalt samhälle där kungen enligt traditionell föreställning fått sin enväldiga makt av Gud, absolutismen. Den katolska kyrkan hade stort inflytande, och de som tillhörde de högre stånden, präster och adel, var befriade från skatt och kunde även driva in skatter för eget ändamål. Frankrikes skattebörda vilade helt på de lägre bonde- och borgarstånden. Dessa var utestängda från statens ämbeten, vilka var förbehållna adeln. Konflikterna med England, senast i de amerikanska kolonierna där fransmännen hjälpt amerikanerna till uppror, hade tvingat regeringen att ytterligare höja skatterna.

I England hade den industriella revolutionen gjort sitt intåg, men den franske kungen, Ludvig XVI, ville inte uppmärksamma eller acceptera de nya idéerna. Samtidigt spreds upplysningsidéerna bland akademikerna inom borgarståndet och därmed tankar om att man skulle kunna införa en konstitutionell monarki och erövra rättigheter åt andra i samhället än kungen och adeln. Den gamla samhällsordningen, l’ancien régime, med en absolut kungamakt och feodala institutioner, hade under 1700-talet blivit alltmer föråldrad och ineffektiv. Skatterna var orättvist fördelade både klassmässigt och regionalt. Den jättelika statsapparaten hade blivit ett självändamål för en privilegierad ämbetsmannaklass. Skillnaderna mellan hovets och högadelns slösaktiga lyxliv och de stora massornas halvsvält gav upphov till missnöje.

Det är dock svårt att passa in de olika aktörerna i enkla kategorier. Även inom det första ståndet fanns det många som ville få till ett systemskifte. Adeln var inte en homogen grupp utan bland dem fanns det grupper som ville ha konstitutionell monarki och till och med republik. Bland borgarna fanns dessutom många som ägde mark under samma villkor som aristokratin, samtidigt som det fanns adelsmän som utan vidare kan betraktas som företagare med borgerlig livsstil. Även benämningar som ”folket”, ”arbetarna” eller ”bönderna” är av liknande skäl problematiska.

Alla insatser ligger på liknande nivåer idag, eller hur? Skillnaden är bara att vi idag har ett högre utgångsläge eller har vi blivit för bekväma för att inse det? Samma aktörer som det gjordes uppror mot 1789 finns ju kvar idag och de börjar räfsa åt sig allt mer av samma typ av privilegier och anta likvärdiga typer av medborgarkontroll som då. Metoderna är idag likvärdiga i sitt syfte men givetvis mer tekniskt sofistikerade och förslagna.

För att istället göra en lång utvikning kort så kan vi nog enas om att upplysningens idéer om den förnuftiga människan, demokrati, mänskliga rättigheter, ett fungerande rättssystem, frihet från ofrivilligt tvång, privatlivets helgd, en ekonomiskt sund och begränsad statsapparat är företeelser som dagens medborgare borde värna om lite mer högljutt än vad vi gör. Tyvärr är det svårt att vaccinera sig mot de mest vanliga virusen i den moderna välfärdsstaten: lättja, likformighet och nånannanismen.

Fråga därför dig själv om du anser att din representativa politiker är den du förtjänar. Just det, det var väl det jag trodde. Du kan däremot vara säker på att din representativa politiker tycker att du är en mönstermedborgare som låter honom eller henne (Nånannan) göra hela tankearbetet.

De nya reaktionärerna

Erixon kommenterar Axess senaste nummer och Torbjörn Elenskys artikel, ”Bildning ger tankefrihet”.

Slutsatsen: det är dags att vi gör oss av med skadeverkningarna av den intellektuella mjällbildning och geggiga tankesmörja som 68:orna orsakat i samhällskroppen i snart 40 års tid nu.

Det är dags att utmana latmasken, kunskapsrelativismen och den politiska inställsamhetens opportunister.