Stuffed politicians, Peak CAGW and Climate Hysteria

The Further a Society Drifts From the Truth, the More It Will Hate Those Who Speaks It

– George Orwell

Alex Singleton på Adam Smith Institute i artikeln, ”Parliament goes hostile on Climate Change” refererar till David TC Davies som i tisdags sa följande om den Brittiska The Climate Change Act:

[…] Parliament’s cushy consensus over climate change is dead. In 2008, when the Climate Change Bill had its third reading in the Commons, only five MPs voted against. But with doomsday predictions failing to materialize, and the planet failing to warm, MPs are starting to get more skeptical.

Peter Lilley sa följande:

[…] The Act is not just the most expensive, impractically ambitious and uncertainly based piece of legislation that I have ever known; it is unique in being legally binding and unilateral. No other country has followed us down that route. Since we went down that route, Canada and Japan have resiled from Kyoto, and Australia has just abandoned its carbon tax. It is time we looked critically at the Act, repealed or revised it, and do not allow ourselves to be slavishly, legally bound to continue doing something that no longer accords with the evidence or goes along with what the rest of the world is doing.

En ledamot i Brittiska Parlamentet, Alan Whitehead, var som förstummad och höll däremot inte med sina parlamentskollegor:

[…] “I really do not know where to start…” “That’s cos you’ve been stuffed!” interjected Tory Philip Davies, to widespread amusement.

Fritt fall för klimatmaffian, alltså. Nu är det ett faktum. I Australien får regeringen gå på grund av allt obekräftat klimatnonsens.

I Tyskland höjs tonläget med ökad frekvens. I England lämnar råttorna det sjunkande skeppet. I EU ställer sig kritikerna på stadiga fötter och avfärdar klimathotet och först ut är naturligtvis Nigel Farage som direkt konfronterar Barosso:

Det framstår allt mer klart och tydligt att allt sedan Berlinmurens fall så har de socialistiska och kommunistiska hordernas åsiktskompost lyckats rätt väl att samordna sig och tränga in i medvetandet hos allt för många drönare och dessutom lyckats rätt bra i sina strävanden att underminera det västerländska välståndsmaskineriet, dess ekonomi, dess indutri, dess uppfinnigsrikedom, dess kreativitet, dess individualitet till allas förfång och underkastelse inför miljökollektivism och klimataltruism.

Detta har de lyckats med genom att byta den nerskitade röda aftondressen till en grön mitt under pågående festligheter i början på 1990-talet och sen byta ut vokabulären om klasskampen mot klimat- och miljökampen. Slutmålet är dock det samma, tro inget annat.

De har lyckats lura med sig en stor del av den nyreligiösa, manipulerbara, icke-kritiskt tänkande delen av befolkningen som söker livsstilar och massrörelser som myror söker sin stack och de har även lyckats manipulera, via sina lobbygrupper och NGO:er, den demokratiska parlamentarismens representanter att ge sig ut på en sällan skådad, socialistisk och statsfinasierad ekonomisk äventyrsvandring som saknar motstycke i känd politisk historia och till och med inom fiktionens värld.

Dylik skit kan nämligen ingen normalbegåvad skarvare till författare skruva ihop, så fullständigt galen och uppåt väggarna är denna centralmaktsreligiösa klimathysteri och ekonomiskt samhällsomvandlande bidragscocktail som finansierar allt med förstavelsen ”miljö-” och som en fritt fungerande marknad aldrig skulle ta i med tång ens.

När det gäller det frikostiga gödslandet med skattepengar rakt ner i alla de ”klimat- och miljöalternativa” svarta hålen verkar miljöetablissemangets principer om Försiktighetsåtgärder som bortblåsta.

Tillgången på skattepengar är nog det enda de verkar tro är en outsinlig global resurs för den uppfattningen verkar de ha tagit till sig med hull och hår … ”det är ju häftigt att betala skatt”, gu´bevars.

De förstår tyvärr sämre varför samhällets grottväggar börjar rasa samman eftersom de inte är lika häftigt för vänster- och miljöpaddlare att ta till sig kunskapen om hur resurser skapas … av fria individer, på fria marknader utan några frihandelsavtal eller dito zoner, i länder befriade från allomfattande staters skatteglaciärer.

– h/t Klimatupplysningen i inlägget, ”Vår blogg har passerat 10 miljoner hits” och signaturen Slabadang

“A lie can travel all the way around the world while the truth is putting on its shoes.”

– Modernare uppdatering av bloggen av Samuel Clemens gamla aforism

NWO eller världen bortom EU, NAFTA och AFTA

Uppdatering, 130325:

Euro-krisen förvandlar EU till en Bananrepublik.

————————————-

Annika Ström – Melin på DN levererar ordentlig systemkritik i artikeln, ”Hela havet stormar”:

[…] Så ska det inte gå till i en rättsstat. Men EU är ingen parlamentarisk demokrati, utan bygger på samarbete mellan suveräna, demokratiska stater som har bestämt sig för att överlämna viss beslutsmakt till gemensamma, överstatliga organ.

[…] Att de politiska ledarna tänjer och överskrider gränserna för sina befogenheter är förvisso begripligt, anser han. De allvarliga problemen ska lösas, men de långtgående konsekvenserna måste också uppmärksammas.

Just precis. Det gäller att skapa tillräckligt stora kriser som bara MÅSTE hanteras till vilket pris som helst. Överskridandet av befogenheter, vare sig de är av rättsligt juridisk art eller politiskt demokratisk, spelar mindre roll när det gjorts tillräckligt många gånger. Så där värst många av den rätta politiska sorten verkar ju inte bry sig och protestera vidare högljutt, så det är väl bara att köra på.

I missbrukssammanhang kallas det tillvänjning. Det finns bara en sak kvar att konstatera: Den religiöspolitiska samhällsaltruismen och den datorsimulerade ekonomistyrningen av samhällsekonomi och prissättning (socialism) är nu bevislig

en patologisk.

Skiljelinjen har blivit suddigare och det verkar inte längre finnas heliga principer. Men vad blir kvar av demokratin i medlemsländerna om EU tar över så snart det anses nödvändigt?

Centralstyrningen i kombination med oförutsägbarheten kan bereda väg för riktigt otrevliga beslut, fruktar Sverker Gustavsson.

”Man kan till exempel få för sig att be en regering ställa in ett planerat val, eller styra ett land på dekret. Sådant hände i Europa under mellankrigstiden”.

Var är vaccinet … eller bensågen?

Den enda allestädes närvarande ideologin

Fascism is the system of government that cartelizes the private sector, centrally plans the economy to subsidize producers, exalts the police State as the source of order, denies fundamental rights and liberties to individuals, and makes the executive State the unlimited master of society … This describes mainstream politics in America today. And not just in America. It’s true in Europe, too. It is so much part of the mainstream that it is hardly noticed any more.

– Lew Rockwell

The Formation of the Coming Global Neo-Nazi Elite Government

Anthony Wile på The Daily Bell i artikeln, ”Elite Neo-Nazis … Is Russia Today (RT) Part of the Controlled Media Matrix and the Imposition of Global Government?”

Överdrivet konspiratoriskt eller bara skön, stilsäker sammanställning och analys av alla de dominerande sociala teman (även meme eller arketyper) som faktiskt ligger mitt framför näsan på oss alla att se och läsa om … på the Internets?

[…] We arrive at these conclusions as we always do, using facts to intuit patterns. The patterns are what we call the dominant social themes of the elite.

[…] Our overlords are planning global Nazism of the kind they first installed and then destroyed in Germany.

They are nearly there, in my view. China’s model is already a Nazi one. Russia’s, too, in many ways. The BRICs have similar models.

The EU has been compared to the USSR but Nazi Germany might be a better model.

We write a lot about the Internet Reformation here at The Daily Bell. My hope is that the free-flow of information will create a pushback that will disallow the creation of a global Nazi regime.

[…] Make no mistake. It was the power elite that helped fund Hitler, just as the Internet has revealed to us that the West funded what became the Soviet Union.

Anthony Wile avslutar med en passus till RT och dess medarbetare:

[…] Let me add that it is truly difficult to write this editorial, as I enjoyed the people I met working with RT, especially their international news producer with whom I had regular contact. I have no doubt there are many genuinely well-meaning individuals working for RT. As with any big media organization, only the few at the top know the real agenda. But I cannot sit by silently and not share my opinion.

EU – bidragsprogrammen ger inget som helst mervärde överhuvudtaget

Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti har en blogg på Jyllandsposten. Här skriver han bland annat om EU och dess bidragsfinansierade meningslösheter.

Vi är ju i den tiden på året då alla företag skall ge ut sina årsberättelser och redovisa det gångna årets ekonomiska förehavanden för den omvärld som har intressen investerade i verksamheten.

Detta gäller även en sån byråkratkoloss som EU. Enligt Messerschmidt gynnas ingenting av att EU slänger våra skattepengar efter sina skötebarnsprojekt:

Hermed kan to ting konstateres. 1) Som de seneste 50 blogs har illustreret går en stor del af vore skattekroner via EU til projekter, der aldrig havde fået støtte i et almindeligt demokrati. 2) En stor andel af pengene går ganske enkelt i de forkerte lommer. Jeg spørger derfor: Hvorfor behøver vi egentlig et EU til at donere andre folks penge til disse projekter? Kunne UK ikke betale deres egne golfklubber? Kunne Østrig ikke betale for deres nomade-dansetrup? Kunne Ungarn ikke betale for deres hunde-fitness? Og kunne Spanien ikke selv betale for deres tyrefægtning?

Givetvis tycker inte EU-kommissionen det. Det har ett speciellt mervärde med den här sortens programverksamhet och att den betalas gemensamt inom unionen, hävdas det.

Messerschmidt verkar ha en skön stil och en på det hela taget sund inställning till den kapitalförstöring som EU:s så kallade programverksamhet håller på med.

Visst är det väl i alla fall skönt att man kan enas över nationsgränserna i sin realistiskt, cyniska uppfattning om vuxendagiset i Bryssel. Det kallar jag mervärde och det är helt gratis.

The Oracle In London – Boris Johnson

Londons borgmästare, Boris Johnson bryter igenom tankepolisens generella istäcke och släpper sina innersta tankars alla förtöjningar i dagens The Telegraph i artikeln, ”Europe is driving full-tilt, foot on the pedal, into a brick wall”,  när han skriver om tillståndet för Grekland, valutan Euro och EU-politikernas tomma, socialistinfluerade floskler om hur det är politikerna som skall skapa ”Tillväxt och Jobb” om vi bara får ”ännu mer EU”, istället för att prata om villkoren för företagen och arbetstagarna, som ju är ddom som verkligen skapar nya jobbtillfällen.

Som situationen är nu i EU, menar Boris Johnson, är det de nordliga högproduktiva länderna i europa som försörjer de lågproduktiva sydliga länderna. En idealsituation för socialister, helt enkelt. Då kan de verkligen ställa länder, folk och grupper emot varandra och exploatera dessa skapade konflikter fullt ut och styra ner ALLA länder i den jämställda fattigdoms- och regleringssörjan.

[…] Come with me through the streets of Athens, not far from Syntagma Square, and your mind will reel with the horrified realisation that history is not a one-way ratchet, that human progress is not guaranteed, and that a proud country can be reduced – by years of torture and bullying – to a state verging on total political, economic and moral collapse.

[…] Unemployment is rising by the day, and among young people it now stands at a shameful 54 per cent. Yup, folks – those are the results of an EU plan to produce “growth and jobs”. It was called the euro, and it has been a catastrophe for Greece and pretty bad (with one notable exception) for the rest of the continent.

[…] The euro has turned out to be a doomsday machine, a destroyer of jobs, a killer of growth, because it entrenches and exacerbates the fundamental and historic inability of some countries to compete with Germany in making high-quality goods with low-unit labour costs. Unable to devalue their way back into the game, these countries are forced to watch industry wilt under German imports, as the euro serves as a giant trebuchet to fire swish German saloon cars and machine tools across the rest of Europe.

[…] Germany is almost alone in recording economic growth in the first part of 2012; Germany is doing well from the euro; and so the theory is that Germany should pay to keep the whole racket going by bailing out the improvident and the uncompetitive, just as London and the South East subsidise the rest of the UK.

[…] Europe now has the lowest growth of any region in the world. We have already wasted years in trying to control this sickness in the euro, and we are saving the cancer and killing the patient.

[…] We have lost countless jobs by kidding ourselves that the answer to the crisis might be “more Europe”. And all for what? To salvage the prestige of the European Project, and to spare the egos of those who were wrong and muddle-headed enough to campaign for the euro.

Det är dags att göra som medborgarna i DDR angående det socialistiska egoprojektet EU och enhetsvalutan euro … [fortsättning lär följa] …

Uncommon Knowledge borde vara Common Knowledge

Här kommer ett tankefrö att ta med sig till vardagsrumsfåtöljen efter julmiddagen när ni dricker glögg och samtalar om livet och hur allting hänger ihop och faller sönder.

Hoover Institutets Uncommon Knowledge är ett politiskt diskussionsprogram med inbjudna gäster som leds av Peter Robinson som även är medgrundare till den konservativa bloggen Ricochet.

I följande klipp diskuterar Robinson om Vattenmeloner, EU-projektet och slutet för världen, så som vi känner den, med James Delingpole.