Våld i etablissemangets finkultur kontra våld i folkets masskultur

[…] There has always been violence in art. There is violence in the Bible, violence in Homer, violence in Shakespeare, and many psychiatrists believe that it serves as a catharsis rather than a model. I think the question of whether there has been an increase in screen violence and, if so, what effect this has had, is to a very great extent a media-defined issue. I know there are well-intentioned people who sincerely believe that films and TV contribute to violence, but almost all of the official studies of this question have concluded that there is no evidence to support this view. At the same time, I think the media tend to exploit the issue because it allows them to display and discuss the so-called harmful things from a lofty position of moral superiority.

But the people who commit violent crime are not ordinary people who are transformed into vicious thugs by the wrong diet of films or TV. Rather, it is a fact that violent crime is invariably committed by people with a long record of anti-social behaviour, or by the unexpected blossoming of a psychopath who is described afterward as having been ‘…such a nice, quiet boy,’ but whose entire life, it is later realized, has been leading him inexorably to the terrible moment, and who would have found the final ostensible reason for his action if not in one thing then in another.

In both instances immensely complicated social, economic and psychological forces are involved in the individual’s criminal behaviour. The simplistic notion that films and TV can transform an otherwise innocent and good person into a criminal has strong overtones of the Salem witch trials. This notion is further encouraged by the criminals and their lawyers who hope for mitigation through this excuse. I am also surprised at the extremely illogical distinction that is so often drawn between harmful violence and the so-called harmless violence of, say, ”Tom and Jerry” cartoons or James Bond movies, where often sadistic violence is presented as unadulterated fun. I hasten to say, I don’t think that they contribute to violence either. Films and TV are also convenient whipping boys for politicians because they allow them to look away from the social and economic causes of crime, about which they are either unwilling or unable to do anything.

– Stanley Kubrick in interview with Michel Ciment about the movie A Clockwork Orange

Atlas Shrugged Goes Hollywood

Konsten att förstöra ett litterärt mästerverk på en budget som inte överstiger kostnaden för två avsnitt av TV-sitcomen ”Vänner”!

Nä, lite snäll får jag vara. Filmen är i tre delar à 102 minuter vardera. Andemeningen i filmerna skall tydligen komma till uttryck rätt bra, enligt recensenten, ”intracoastalcruiser”, på IMDb.com.

Objektivismens skapare Ayn Rands, episka mästerverk kommer nu i lättsmält Hollywoodversion…tyvärr, måste jag säga.

En hollywoodversion på den bok som djupast och sannast och bäst och mest och så oerhört ingående och kunnigt kritiserar det socialistiska och den antikapitalistiska mentalitetens samhällsförstörande processer kan aldrig bli bra med tanke på vad för politiska åskådningar som frodas i TinselTown.

Leftywood älskar bara den kapitalism som gör dem själva förmögna, så vem gav tillåtelse till detta? Det blir nog till att hålla utkik i fyndlådan för DVD-filmer på Willys till sommaren. =)

Oavsett hur bra eller dålig nu filmen än blir så vet vi vad vänstern kommer tycka om den. Det ligger med all säkerhet redan färdigskrivna recensioner på tidningsredaktioner runt om i landet/världen. Skrivna efter gängse vänsterjournalistisk mall innehållandes alla de fördomar om allt som kritiserar och klär av den social(istiska)demokratiska hegemoniska, ekonomiska restriktions- och regleringsapparat som används för att nedmontera västvärldens välfärdssamhällen och istället utöka den stora, allomfattande statens moraliska domäner.

A Day In Dogville – The Dead Dog Murder Mystery

En förunderlig liten mordgåta från MGM, på den tid då det begav sig.

– [Del 2] –