Beskyddarverksamhet i konkurrens

[Det är inte speciellt svårt att se militären som en metafor för Centralstaten. Hur maffian arbetar vet väl alla? ]

 

I manosfären: perspektiv på feminismen (socialism)

Bloggen Captain Capitalist förklarar hur internetfenomenet Manosfären, dess värderingar och feminism (socialism) fullständigt utesluter varandra:

[…] If you look at what men stand for (the themes that are being written about in the Manosphere) they are largely traits of that of conservatives or libertarians.

Independence.
Freedom.
Self Reliance.
Production.
Wealth
Success.
Competition.
Excellence.
Integrity.
Honor.
Physical health

If you look at our presumed opposite number  (feminists or women in general) they write about/champion:

Dependence
Government assistance/reliance
Commune
Equality in opportunity AND outcomes
”Fairness”
Sameness
Preventing hurt feelings by the elimination of success
The elimination of concepts like ”best” or ”better”
Fat acceptance

Now we can debate about the details, but frankly, it cannot be any more stark and any more clear.

Men champion ideologies themed around capitalism/conservative/libertarianism/freedom/the individual

Women champion ideologies themed around socialism/democrat/dependency/commune.

But there are many insightful ramifications for this ”boiling down” of the two spheres’ ideologies.

Den intellektuella dolkstöten i vänsterns enda öga

Liberalismen har kanske alltför mycket levat som den lärt: alltså med skepsis och tolerans, den har försökt att förstå sina motståndare och t.o.m. sina fiender i stället för att tvinga dem att visa korten och motivera sina ståndpunkter. Men det viktigaste och mest slagkraftiga argumentet för liberalismen är inte dess teori eller filosofi utan dess praktiska konsekvenser.

Carl Rudbeck om Liberalismen i skriften, ”Den fula ankungen eller den oälskade liberalismen”:

[…] I sina Lettres philosophiques skrev Voltaire: ”Gå in på börsen i London, en plats som är mera respektabel än många kungliga hov, och där kommer du att se representanter för alla nationer samlade för mänsklighetens bästa. Där behandlar juden, muslimen och den kristne varandra som vore de av samma religion och otrogen kallas endast den som gör konkurs.” Här har egennyttan eller profitbegäret ersatt krig och fördomar. Samarbetet över religions- och nationsgränser, internationalismen, har sålunda länge varit något som liberaler haft en positiv syn på.

[…] antiliberaler vill inte i globaliseringen se en fredsskapande utveckling (så, kan de inte avskaffa den liberaliserande globaliseringen så vill de styra den, bloggens anm.) som är i  färd med att binda världen samman i nätverk som gör samarbete nödvändigt (som förvisso inte utesluter konkurrens och konflikter) men som gör krig och våld till allt mer otidsenliga konfliktlösningar. Krig och våld är irrationella. För en liberal är det naturligare att i en främling se en framtida kund än en fiende som måste kuvas eller utrotas.

[…] i själva verket tycks de flesta av de argument som nutida kritiker av
liberalismen använder gå tillbaka till romantiken; liberalismens motståndare lever fortfarande i stor utsträckning i ett romantiskt paradigm som skapades av franska och tyska tänkare som ogillade upplysningen. Rörelser som teknikfientlighet, ekologi, misstro mot globalisering, misstro mot industri och fria rörelser över gränserna har alla romantiska förebilder och rötter.

[…] F d vänstersympatisörer försöker urskulda sina ideologiska felsteg genom att vagt mumla om drömmen om den självständiga människan som var en romantisk idé och som man antog lättare kunde förverkligas inom socialismen än inom kapitalismen. Som vanligt fick vänstern det hela om bakfoten: människan har aldrig varit mera självständig än i liberala kapitalistiska samhällen och aldrig mindre självständig än i den, som det hette, reellt existerande socialismen.

Så hur låter då den nutida centralmaktsstinna politikens credo? ‘Men riktigt ordentligt fria och självständiga människor i nåt slags liberalkapitalistiskt utopia kan vi ju ändå liksom inte ha löst springande omkring som en skock vilda får, eller hur? De måste ju ha ledare, demokratiskt utsedda ledare och ett våldsmonopol som styr upp det kaos och den anarki som annars skulle förgöra alla oss andra och bara lämna de starkaste kvar, eller hur?’

[…] När medborgarna sköter sig själva reduceras statens uppgifter till att se till att det finns institutioner som objektivt och opartiskt kan lösa de konflikter som uppstår i varje samhälle med mer än en medborgare. Då är vi än en gång tillbaka till den liberala tanken på lagar och regler som styr umgänget mellan människor och som klart och tydligt definierar deras rättigheter. I den liberala ideologin är detta statens centrala uppgift, d v s något som ingen annan aktör kan sköta. Vad som sedan skall äga rum i statlig regi och i privat kan bli en förhandlingsfråga.

Det enda jag vill säga till Rudbeck är att USA började byggas på liberala principer måhända men att landet idag knappast längre omtalas för att hålla dessa värderingar speciellt högt. Det började redan gå fel för hundra år sedan när de inrättade Federal Reserve och sen när Roosevelt kom med sin sovjetinspirerade NEP-politik på 30-talet som svar på den depression som den centralekonomiska eliten skapat.

Det var bättre förr … i Levanten

”Ingen annanstans än i Levantens städer levde stora grupper av muslimer, kristna och judar tillsammans under många århundraden.”

Svenska Dagbladet anmälde tidigare i år i artikeln, Levanten var en brygga mellan öst och väst, en bok av den brittiske historikern Philip Mansel som heter, Levant: Splendour and catastrophe on the Mediterranean.

Levanten (italienskans; Levarsi – Uppgå [avseende soluppgången]) var kosmopoliternas hemvist. Levanten förknippades med tolerans, flexibilitet, öppenhet och frivilligt ekonomiskt, kulturellt och religiöst utbyte (EU?) via de många hamnstäderna där viss reglerad fri handel förekom i stor utsträckning utmed hela medelhavskusten. Detta var givetvis under en period i historien när de politiska ideologierna ännu inte lyckats förstöra idyllen. Imperietiden med Frankrikes och Stor-Britanniens intåg i området blev också början på slutet.

Slutresultatet av alla dessa olika faktorer blev i alla händelser att de grupper som en gång hade bott sida vid sida nu skildes åt – ”unmixing of peoples”, som Mansel kallar det. Idag återstår inte mycket av Levantens anda. Det kosmopolitiska har trängts tillbaka till förmån för hävdandet av religiösa, etniska och nationella identiteter. Det första ”levantinska paradiset” att förstöras blev Chios 1822, efter deltagandet i upproret mot turkarna. En efter en drogs Levantens städer med i samma malström av nationalism och intolerans. 100 år senare blev Smyrnas öde en repris på Chios, skriver Mansel: En inledande grekisk attack, följd av turkisk hypervedergällning till de långsiktiga turkiska intressenas nackdel. […] Till saken kom också de europeiska imperiemakternas inblandning, löften om självständighet kombinerade med uppdelning av ”mandat” sinsemellan. Inte minst Storbritannien och Frankrike, som idag regelmässigt uppmanar till fred och lugn i Mellanöstern, bidrog genom sin expansiva politik under 1900-talets första årtionden till att skapa förutsättningarna för dagens konflikter och till att underminera den levantinska samexistensen av olika folkgrupper och religioner.

Democrats: Not responsible enough … to own a gun!

Vapenhandlaren Cope Reynolds i Pinetop, AZ vill inte göra affärer med de som röstade på Obama i valet. Farbrorn har nog lackat ur på grund av den socialism han ser komma krypandes från Washington och Vita Huset.

Hr Reynolds är nog mer exakt sur på de vapenlagar han anar vid horisonten och de generella regleringar för småföretagare som kommer införas.

While anticipation of stricter gun control may be a contributing factor to the letter, the gun shop will be affected by President Obama’s other policies and regulations just like any other small business.

Det där med vapen är ju rätt farligt. Särskilt i händerna på ansvarsfulla människor i medelklassen som bara vill skydda sig och de sina och sin egendom när polisen inte kan göra det.

En annan syn på saken ger signaturen, USMC:

The only time the liberals tolerate guns is when they’re in the hands of street gangs or terrorists.

Debatter vi önskar se

Den legendariska TV-serien, Free To Choose, i tio avsnitt med Milton Friedman från 1980 som gjordes av det amerikanska skattefinansierade TV-bolaget PBS (Public Broadcasting Service) finns att betitta på Youtube i sin helhet.

Thatcherism: Ett föredöme … i Kina!

Thatchers ekonomiska idéer har letat sig in ända upp i den kinesiska kommuniststatens elitskola, China Executive Leadership Academy.

Det är dock ingen ordinär kommunistisk partiskola förstår man av professor Jiang Haishans uttalande:

We have an open attitude towards all civilisations that are useful to us, and [we] learn from them …

Eller så kan man säga: We are the Borg!

Tänk vad mycket elände komunisterna i väst nu kan skylla den förfärliga Kapitalismen för. Den har ju helt förvridit huvudet på de stackars kineserna.