Judisk humor är bäst

Humoravdelningen har äran att presentera LATMA TV

Obama’s advisor & the PLO embassy – The full Tribal Update:

Morsi’s letter from Obama and the man who fled too much (index: 4:07):

Ett av världens mest mångsidiga ord

Perhaps one of the most interesting words
in the English language today, is the word FUCK.
Out of all of the English words which begin with the letter F, FUCK is the only word referred to as the ”F” word, it’s the one magical word.
FUCK as most words in the english language,
is derived from German,
the word ”fricken[?]”, which means to strike.
In English, FUCK falls into many grammatical categories.

As a transitive verb, for instance.
John FUCK-ed Shirley.
As an intransitive verb, Shirley FUCKS.
It’s meaning’s not always sexual;
it can be used as an adjective, such as
John’s doing all the FUCK-ing work.
As part of an adverb,
Shirley talks too FUCK-ing much.
As an adverb enhancing an adjective,
Shirley is FUCK-ing beautiful.
As a noun, I don’t give a FUCK.
As part of a word abso-FUCKING-lutely,
or in-FUCKING-credible.
And, as almost every word in the sentence,
FUCK the FUCK-ing FUCK-ers.

As you must realize,
there aren’t too many words
with the versatility of FUCK.
As in these examples describing situations
such as fraud,
I got FUCK-ed at the used car lot.
Dismay, Aw FUCK it.
Trouble, I guess I’m really FUCK-ed now.
Agression, Don’t FUCK with me buddy.
Difficulty, I don’t understand this FUCK-ing question.
Inquiry, Who the FUCK was that?
Dissatisfaction, I don’t like what the FUCK is going on here.
Incompetence, He’s a FUCK-off.
Dismissal, Why don’t you go outside and play hide-and-go-FUCK yourself?

I’m sure you can think of many more examples.
With all these multi purpose applications,
how can anyone be offended when you use the word?
We say, use this unique, flexible word more often in your daily speech.
It will identify the quality of your character immediately.
Say it loudly, and proudly!
FUCK you!

Kom inte och påstå att vi är våldsamma, för då …

Det går att skämta om allt men då får man även vara beredd på reaktionerna och ta konsekvenserna.

Saken är ju den att folk ser humorn i sånt här därför att det finns en gnutta sanning i det. Sanningen om dem själva är det som stör präster, prussiluskor, muftis och mullor allra mest.

Bisarr intervju med Labourledaren

Labourledaren Ed Miliband verkar bara ha övat in ett svar inför den här intervjun eller så är det här ett försök till Political Live Reality Humour. Han ger exakt samma svar till alla frågor under intervjun. Helt bisarrt. Är han en robot? Har det blivit överslag i kablaget? Felprogrammering?

————————————————————————————————————————

Politiskt objektiv humor? Njaaa…

… det lyfter liksom inte riktigt ordentligt.

Men vad begär man, det är ju CNN International Edition. Alla skall ha en släng av sleven, annars blir det inte rättvist.

Det blir inte riktigt roligt heller. Vad ska han dra in Inhofe i det hela för? Ni vet, James Inhofe, republikanen (!) och klimatförnekaren. 😉

James Stewart har ordet:

Politikens logik

Göteborgs mäktige män och kvinnor har tydligen bestämt sig för att införa trängselavgift så de därigenom får mer pengar att spendera på saker de anser att göteborgarna behöver. Finns säkert nån passus om klimatet, miljön och naturen inbakad i motiveringarna också.

Apropå detta råkade jag läsa bloggen Hayek-Institutet Sverige där S R Larson skriver om dessa avgifter i Stockholm under rubriken ”Trängselavgifter och Dagens Politiska Garv”. Ett citat:

En av de mest komiska skatter som uppfunnits av skattetörstande spendoholics i Riksdagen är trängselavgiften. Så har fungerar den: folk som åker bil betalar en avgift for att åka in i Stockholm; pengarna går till att bygga ut kollektivtrafiken; skatten gör att fler väljer att åka kollektivt; när fler åker kollektivt minskar intäkterna från trangselavgiften; när intäkterna från trängselavgiften minskar, minskar också investeringarna i kollektivtrafiken.

Måhända nåt att tänka på för de skattepröjsande göteborgarna i allmänhet och skattepengsgödslarna vid Gustav Adolfs Torg i synnerhet.

Sammanfattningsvis kan bara sägas att vi får ytterligare en skatt lagd på våra axlar och samhället som helhet blir ytterligare en aning fattigare.

Det är marknaden och den ekonomiskt fria individen som bäst vet hur pengarna i samhället skall allokeras. Men det är som det är med det mesta när det gäller mänskliga kollektiva göranden och låtanden, att ”sent skall syndar’n vakna” och då kostar det ytterligare lite till av dina intjänade skattepengar för att ställa allt till rätta.

Feminist eller miljömaniker? Inget, jag skrattar åt det

Roger Scruton skriver om skrattets plats i samhället utifrån en betraktelse på feminismens bittert, buttra, humorbefriade och maniska syn på män, kvinnor och det enda korrekta inrättandet av samhällets funktioner i stort.

Tecknen är tydliga på vad detta är för slags fenomen om man tittar på den humorbefriade och distanslösa religionen.

Bristen på skrattets välgörande distanserade verkan inför olika företeelser vi ställs inför kan även appliceras på den rådande klimat- och miljömanin i samhället.

Blåögda och glada i hågen, käckt skuttande och dansande över soldränkta klöverängar säljer vi aningslöst ut de genom århundraden tillskansade medborgerliga fri- och rättigheterna som vore dem inte mer värda än dammråttor vid vårstädningen, samtidigt som vi i vår naivitet tror att vi vinner Det Nya Sköna (Gröna) Samhället.

A society that does not laugh is one without an important safety valve, and a society in which people interpret crude humor not as the first step toward friendly relations, but as a mortal offense, is one in which ordinary life has become fraught with danger. Human beings who live in communities of strangers are greatly in need of laughter, if their differences are not to lead to civil war. This was one of the functions of the ethnic joke. When Poles, Irish, Jews, and Italians competed for territory in the New World to which they had escaped, they provisioned themselves with a store of ethnic jokes with which to laugh off their manifest differences. […]

What should be our response to this? It is easy to say that we should laugh at it. But losing your career is not a laughing matter; still less is it a laughing matter to be put on a list of targets by the Islamist offense-machine. What is needed, it seems to me, is a seriously rude, arrogant, and well-educated class of journalists, who would lend each other support in ridiculing the pretensions of the censors.

– Roger Scruton, The Decline Of Laughter

Så det är bäst ni ser upp alla censorer, småpåvar och prussiluskor. Ni vet vilka ni är. Men det är kanske där problemet utkristalliserar sig, genom eran brist på självkännedom, självkritik och inte minst självdistans.

Christopher Hitchens har skrivit en riktig temperatur- och pulshöjare i artikeln ”Why Women Aren’t Funny”. Men det vet vi ju alla att så inte är fallet.

Humor is part of the armor-plate with which to resist what is already farcical enough. […] But without tragedy there could be no comedy. […]

– Christopher Hitchens