81% av USA:s moskéer stöder Jihad

På Breitbart presenterar Andrew G. Bostom en uppseendeväckande undersökning om islamism, sharia och jihad i USA.

[…] this is an Islamization campaign promoted by the Organization of the Islamic Conference, notably Saudi Arabia, which rewarded Erdogan, for his role in the Alliance, specifically, as “services to Islam,” with the “King Faisal International Prize,” considered the “Nobel prize” of the Arab world.

[…] Erdogan (Turkish Prime Minister) has always aroused his Muslim constituencies by brazenly appealing to their deep-seated jihadist sentiments as he did while mayor of Istanbul, in 1997, delivering a fiery speech that reminded the masses of these words from the  poem “The Soldier’s Prayer,” written (in 1912) by Turkish nationalist poet Ziya Gokalp: The minarets are our bayonets, the domes our helmets, the mosques our barracks and the faithful our army.

[…] The landmark study just published, “Sharia and Violence in American Mosques” (Kedar M, Yerushalmi D. The Middle East Quarterly, Summer 2011, Vol. 18, No. 3, pp. 59-72) sought to expand considerably upon the NYPD’s post-hoc, case study (from 2007) approach—systematically gathering objective survey data, with much greater methodological rigor—and address these two a priori questions: I) Is there a robust association between observable measures of religious devotion, coupled to Sharia-adherence in US mosques, and the presence of violence-sanctioning materials at these mosques?; and II) Is there a robust association between the presence of violence-sanctioning materials at a mosque, and the advocacy of jihadism by the mosque’s leadership via recommending the study of these materials, or other manifest behaviors?

[…] The study’s results provide clear—and ominous—affirmative answers to the a priori questions posed. Sharia-adherence was strongly associated with the presence of jihad-violence sanctioning materials, and the presence of jihad-violence sanctioning materials was in turn robustly associated with advocacy of jihadism by mosque imams—religious leaders. This key summary finding was highlighted by the authors:

…51 percent of mosques had texts that either advocated the use of violence in the pursuit of a Shari‘a-based political order or advocated violent jihad as a duty that should be of paramount importance to a Muslim; 30 percent had only texts that were moderately supportive of violence like the Tafsir Ibn Kathir and Fiqh as-Sunna; 19 percent had no violent texts at all.

Thus 81% of this statistical sample representative of US mosques were deemed as moderately (30%) to highly (51%) supportive of promulgating jihad violence to impose Shari’a.

[…] Publication of the “Sharia and Violence in American Mosques” study provides irrefragable evidence that the overwhelming majority of American mosques—consistent with mainstream Islamic doctrine and practice since the founding of the Muslim creed—are inculcating jihadism with the goal of implementing Sharia here in America.

Finally, Whittaker Chambers’ autobiographical opus “Witness,” which chronicles his apostasy from Communism, offers these searing insights that elucidate how American Muslims could rationalize such seditious behaviors—consistent with Islamic doctrine—and why this phenomenon remains largely incomprehensible to American non-Muslims, despite its existential threat to them.

Pan-Arabiskt uppror, maktvakuum och nya förtryckare

Islamists may grab power if Arab regimes fall – SFGate

Den naturliga reaktionen på det som nu snart liknar ett pan-arabiskt uppror (Algeriet, Tunisien, Yemen, Jordanien, Marocko och nu senast Egypten)  mot orättvisor, förtryck, inflation, höjda matpriser, korruption, nationell (ekonomisk) vanskötsel, generell brist på utbildning och förstörda livsdrömmar är att det är bra att folket slänger ut sina förtryckare och värdelösa ledare. Sett ur det perspektivet, all heder åt upprorsmakarna.

Det som lätt glöms bort är de mörka, religiöst fanatiska islamistiska krafter som lurar i bakgrunden och som givetvis parasiterar på detta folkliga uppror av helt andra anledningar än folkflertalet.

Om upproren slår väl ut för alla protester i alla arabländer där det nu kokar finns en hög risk att olika islamistiska grupper kommer att se sin möjlighet till maktövertagande efter de naturliga maktvakuum som eventuellt kommer att uppstå efter de gamla ledarna försvunnit.

The problem is that in most Middle Eastern states, overturning those calcified, venal dictators is not likely to bring to power anything close to a Western-style democracy. Instead, in many places, hard-line Islamists would take up residence in the presidential palaces.

– Joel Brinkley – SFgate.com

Om ryckningar, osportsliget och Järvafältets blodröda nyans

Och för alla dom åsiktsinnehavare i mellanösternfrågan, invandringsfrågan, islamistfrågan, terroristfrågan, rasistfrågan som har svårt för nyanserna och vart de vattentäta skotten går vad gäller åsikter, ställningstaganden och generell moraluppfattning föreslår jag att de läser Henrik Alexanderssons inlägg Det slår aldrig fel!

Att smeta ner den politiska motståndaren med ovederhätfiga nedsättande epitet och åsiktsetiketter är den moraliskt korruptes och politiskt desperates sista utväg innan han tappar ansiktet fullständigt.

Vad du än gör, drick inte juice

Som alla säkert vet; en bild säger mer än tusen ord. Dibbuk och Atlas Shrugs har mer att förtälja angående det demokratiskt valda Hamas.

118

[The picture above was taken by RedSquirrel of VSB, New York, Sunday December 28, 2008 (at 2 PM) at 50 St and Fifth Avenue]

Ser ni den andra handen vid bokstaven ”J”? Den tillhör killen bakom med glasögon som nog försöker riva åt sig plakatet och påtala pinsamheten för den tappre gudssoldaten. I nån slags kategori måste det här bli årets bild.

Den som orkar bry sig om sådana oväsentligheter som Hamas stadgar i detta sammanhang kan läsa dom här.

—-
– via Dibbuk