Res Ipsa Loquitor, …

På Daily Bell i artikeln, ”Stock Markets Up, Gold Down – Is Something Wrong With This Picture?”, är de mer än lovligt misstänksamma mot den gängse mediarapporteringen om att mer pengar nu börjar strömma in i hedgefonder och aktiemarknaden och att guld och andra värdefulla metaller sjunker.

De menar att man lätt skulle kunna tro att de gamla goda tiderna är tillbaka igen och att den centralekonomiska finansiella krisen är över, …

För att beskriva hur det verkligen står till refererar Daily Bell till publicisten och finansoraklet Mortimer Zuckerman som i en WSJ-artikel från i mars, säger:

[…] The Great Recession is an apt name for America’s current stagnation, but the present phase might also be called the Grand Illusion—because the happy talk and statistics that go with it, especially regarding jobs, give a rosier picture than the facts justify. The country isn’t really advancing. By comparison with earlier recessions, it is going backward.

Synen på medias reaktion på centerpartiets försök till förnyelse

I have always been impressed by the fact that there are a surprising number of individuals who never use their minds if they can avoid it, and an equal number who do use their minds, but in an amazingly stupid way.

– Carl Jung, Man and His Symbols

Maktens megafoner eller maktens granskare

För den som ännu vägrar att tro på det korrumperade förhållandet mellan makten och journalistiken i det fina, lilla landet Sverige så kan bloggen peka på motsatsen.

Fredrik Reinfeldt för samtal med Schibstedt om kvalitetsjournalistik?!

Smaka på den meningen ett tag. Tala nu om vad du tycker. Om du har svårt för att finna ord så förstår jag dig. Sånt här ska bara inte förekomma i öppna, upplysta, västliga demokratier. Makten och media skall inte ha det minsta samröre, utöver det rent professionella.

Man kan läsa om det här klavertrampet av dessa båda parter online på Mediavärlden i artikeln, ”Reinfeldt diskuterade kvalitetsjournalistikens framtid”, med Schibstedt, på deras inbjudan.

Varför i halva Halland bjuder ett mediaföretag in Sveriges Statsminister för att diskutera kvalitén på journalistiken? Sånt håller de på med i diktaturer möjligtvis. Enbart i totalitära stater har en politiker eller än värre en statsminister något som helst intresse av att prata med maktens granskare och kvalitén på det dom gör för att tjäna pengar.

Ur kommentarerna:

etnofil, säger: […] ett mycket stort problem i detta sammanhang torde väl istället vara att det överhuvudtaget finns ett samtal på detta sätt. Den situation som uppstår ger mycket snabbt näring åt alla spekulationer om huruvida den styrande eliten och den mediala eliten ligger i samma säng.

RNE, säger: […] det är absolut inte statsministern som skall definiera den. Där har han fingrarna i en syltburk som han inte skall vara i. Hans manövrar i detta borde vara något för konstitutionsutskottet att undersöka. Det strider förmodligen mot grundlagen.

qnos, säger: Nu har vi kommit dit, där det korrekta förhållandet mellan en journalist och en politiker är som mellan en hund och en lyktstolpe.

Arkimedes irriterande grundläggande princip

Cliff Ollier:

Your front-page article states that Peter Garrett claimed the break-up of the Wilkins ice shelf in West Antarctica indicated sea level rises of 6 metres were possible. His claim includes two basic errors. Firstly, shelf ice is floating, because it is less dense than seawater. When floating ice melts, there is no change in sea level. This is a bit of elementary physics known as Archimedes’ Principle.

Secondly, the breakup of ice shelves is normal and inevitable. Ice caps grow by precipitation in the uplands, flow at depth, and at the ice front the ice either melts or breaks off as icebergs. The ice never simply keeps flowing to the equator. Icebergs are produced in both times of climate warming and times of cooling, so they tell us nothing of climate change.

Ja, där ser man, väl förborgad kunskap medvetet undanhållen allmänheten, skulle man kunna tro. Holland som nation är främst i världen på studier om kustregioner och havets nivåer men är inte speciellt oroade för någon katastrofal höjning av havsnivåerna.

När hörde du senast ett klimatlarm med holländskt ursprung om hur hotat deras land är av just katastrofalt höjda havsnivåer orsakade av global uppvärmning som smälter isarna i arktis?

Two favourites of sea level alarmists are Tuvalu and the Maldives. Sea level measurements for Tuvalu (and 10 other stations) between 1992 and 2006 are available on Fig. 13 on the Australian Bureau of Meteorology website. For about the past eight years the sea level seems to be virtually constant. Sea level in the Maldives was studied in detail by the sea level scientists, Nils Axel-Mörner. His team determined the sea level curve over the past 5,000 years based on evidence of morphology, stratigraphy, biology and archaeology supported by extensive C14 dating, and found that “All over the Maldives there is evidence of a sub-recent sea level some 20 cm higher than the present one. In the 1970s, sea level fell to its present position.” Holland is very low and would be particularly vulnerable to any large rise of sea level. It is also a world leader in coastal study and engineering, and they are not alarmed.

National Science Foundation, fick göra en pinsam rättelse (i slutet på fjärde stycket) efter sitt påstående om att smältande havsisar höjer havsnivåerna och hotar alla världenbs kuststäder på ett katastrofalt sätt.

David Burton (flitig läsare och kommenterare på WUWT), upplyste NSF om Archimedes princip och att felaktigheten fått stå okorrigerad på deras websida i 6,5 år. Efter det påpekandet gjorde de en rättelse:

Since the error was on your site for over 6.5 years, misleading readers into believing that melting sea ice contributes to coastal sea level rise, I think it is important that you identify the error on your site, with a footnote which explains what was wrong with it.

Detta är alltså en vetenskaplig forskarförening, märk väl, som inte har klart för sig de mest grundläggande fysikaliska principerna om kroppar i vatten:

Just like Archimedes discovered millennia ago, it is well known today that the Arctic ice cap displaces it’s own weight in the water so that when it melts it will not cause a rise in global sea level. Surprisingly, the National Science Foundation has just figured this out (thanks to someone complaining about it) and has issued a correction to their sea ice page.

Vilken otur kan man tycka. Samma slags otur och varianter på temat är tyvärr rätt utbrett även i MSM. Tro inte att journalister vet nåt om ett ämne. Det tar dom reda på, ofta med utgångspunkt i sin politiska övertygelse. Det ingår i jobbet som journalist att ta reda på saker om det man inte vet nåt om, att intervjua, göra research och sen sålla i sitt material, ofta med ett subjektivt politiskt åsiktsfilter påslaget. De personliga, politiska åsikterna styr ofta vinklingen.

Media hämtar dessutom sin näring och ekonomiska vinst genom dess inneboende dramaturgi. Det är medias natur att dramatisera vardagen, att vinkla till händelser i verkligheten och göra den lite mer spännande än vad den egentligen är.

Därmed (under)hålls läse-, lyssnar- och tittarkretsen i konstant indignerat och förfasat tillstånd över verklighetens förunderligheter. Kan man sen väva in ett budskap om att människan är orsak till det mesta som det rapporteras och skrivs om i ämnet så är hälften av, om inte hela, arbetet utfört åt ingenjörstrupperna i parlamenten runt om i världen.

Ännu en vit journalist läxas upp

Vita journalister ur etablissemangsmedia i norra amerika har en osnygg tendens att klumpa ihop, fösa samman, etikettera och förenkla samhällsföreteelser när det gäller den svarta delen av befolkningen. Nedlåtande attityd, övertydlighet, långsamt prat och ledande frågor är ingen sällsynthet.

I följande klipp hos Media Rersearch Center får sig Herman Cain en släng av sleven men lyckas ducka rätt snyggt och läxar upp CNN-journalisten Candy Crowleys insinueringar om vad Cain egentligen borde tycka…eftersom han är svart.

Och nu, vänstersväng

Hur genomsyrade av vänsteråsikter är våra mediakanaler och den generella samhällsbeskrivning vi får oss till livs varje dag? Hur objektiva är den övervägande majoriteten socialister i journalistkåren? Hur allvarligt tar journalistkåren sitt uppdrag att vara åsiktsmässigt neutrala och objektiva i sin samhällsrapportering? Hur opåverkade tror vi nyhetsmediakonsumenter att vi går genom livet under dessa omständigheter? Vågar vi erkänna för oss själva att vi påverkas till att ha de rätta åsikterna? Ska inte demokrati vara ett växthus för alla slags åsikter för medborgarna att välja emellan?

I USA har samhällsforskaren Tim Groseclose tagit fram ett verktyg för att komma fram till hur partiska media är åt det ena eller andra politiska hållet:

—   —   —   —

Såna här undersökningar för att skaffa bevis är egentligen att skjuta myggor med luftvärnskanon. Det räcker att lyssna på radio eller nåt nyhetsinslag på tv för att inse hur vänsterskruvat partisk den övervägande delen av all nyhetsrapportering är i media.

Det minsta krav man skulle kunna ställa är att journalister skall omfattas av samma slags krav på varudeklaration och öppenhet och genomlysning som ställs på våra politiker.

Wikileaks kontaktperson antisemit

Obegripligt att Wikileaks har en antisemit som kontaktperson

[..] Wikileaks svenska kontaktperson Johannes Wahlström, den ryska kontaktpersonens son, har fortfarande inte kommenterat detta, men har tidigare försvarat sin far och dennes åsikter, skriver Expressen Kultur. Det skulle, som Andreas Ekström skriver i Sydsvenskan, vara väldigt välkommet om Johannes Wahlström kunde svara på kritiken och redogöra för sin hållning.

Wikipedia tvättar Johannes Wahlström sig ren från sin antisemitiska hållning genom att hävda att han bara återgivit den israeliska statens mediastrategi:

[…] Vad är det då jag har skrivit som skapat denna reaktion? Jo, jag har redogjort för den israeliska statens mediestrategi.

Tänk så dumma och elaka de där judarna kan bli för sådana till synes struntaktiga saker.

För övrigt så kan man här se hur tydligt Wikipedia används av ”aktivistiska” vänsterfolk/personer för rentvättning, omskrivning, försköning av personer, ideologier, uttalanden och politiska händelser.