Fasciststatens samhällsekonomiska irrfärder

I vänstersocialist-staten (socialism/kommunism) ägs produktionsmedlen av staten och numera vet man av erfarenhet att det ekonomiska systemet med tiden går käpprätt åt helvete just för att det styrs av företagsekonomiskt blinda politrucker.

Det mest absurda är nog att de begriper sig på ekonomi men ogillar det ”de fria” fascistekonomierna i väst åstadkommer för samhället och för enskilda människor i stort.

Om vi är riktigt uppmärksamma nu, så är ju ”de fria ekonomierna” enbart högersocialismens, något mer framgångsrika ekonomiska övningar. DDR byggde ju av rädsla och avundsjuka sin ”anti-fascistiska skyddsvall” rakt genom Tyskland och Berlin. Man kan ju bara föreställa sig avundsjukan hos vänsterpolitruckerna om de fick se vad Liberalismens fria handel (inte frihandel) och anarkokapitalism på sunda och minimalt och objektivt reglerade marknader kan åstadkomma för folk och samhälle. Vad fascistekonomi åstadkommer för internationella storbolag och Stater vet vi redan, det är rena mumman för de inblandade gängen.

I höger-socialisternas (fascisternas) stat går det lite bättre. Där kontrolleras och beskattas och styrs nämligen de som äger och förstår sig på produktionsmedlen istället. Ägande involverar så mycket oönskat ansvar. Därför låter man de som förstår sig på ägande, underhåll, tillverkning, marknadsföring, ekonomi och allt annat som hör företagandet till att sköta det dom är bäst på.

Här tillkommer även en bonuspoäng för fascisterna; när det går dåligt för näringslivet har politikerna en syndabock på köpet som det går att snickra kreativ beskattnings- och regleringspolitik utav i evighet. Det är denna insikt många före detta sovjetkommunister kommit till insikt om efter de befunnit sig ett tag i Väst. Skillnaden nu är bara att de måste ge sken av att jobba för sina politiska målsättningar i ”fri västerländsk demokratisk anda”, vilket kan vara nog så jobbigt … om man inte har statliga privilegier på sin sida vill säga.

Kontroll och regleringssocialism måste ju vara en bättre lösning än vad de där kommunisterna sysslar med, tänker fascisterna. Att fascism primärt sysslar med nationalism och segregering av människor i staten är enbart propaganda från deras socialistiska kusiner längre ut på vänsterkanten. Fascisternas ekonomiska övningar vill vänster-socialisterna sällan prata om.

Eftersom vi nu är i Sverige så är allt en salig blandning av än det ena och än det andra, så ingen kan ha riktigt rätt i sin samhällsanalys. Alla kan peka finger åt alla och alla kan ha lite rätt eftersom alla missförhållanden som dessa båda socialistiska ismer ställer till för oss medborgare manifesterar sig i Sverige.

I fasciststaten instrueras och påverkas alla till att tänka på helheten, nationen, kroppen (corpus, korporativism) gruppen (fasces).

Då finns oxå bara utrymme för ett slags tänkande, då bygger inte längre samhällstanken på att ena åsiktsmässigt oliktänkande och ekonomiskt fria medborgare utan då gäller som högsta ideal istället folklig politisk aktivism där klasskampen för gruppens rättigheter sipprat ner i de djupare folklagren på behörigt avstånd från de styrande i toppen. Nere hos folket gäller principerna om att dela och splittra och vinna över medborgare i olika läger och rättighetsgrupper samtidigt som Staten roffar åt sig äran och lägger armen om dem som lyckas skrapa åt sig mest och störst rättigheter på den generella rättvisans och det allmännas bekostnad.

Detta är viktigt att ha i tankarna (!) när man läser om följande absurditeter i Aftonbladet.

Nu får alla etanolbilsägare läsa om hur lurade de blivit. Är det nån som frågar sig varför just Aftonbladet har den nyheten? Är alla samhällsduktiga AB-läsare sossar och miljöpartister, måhända? Utan att göra vidare efterforskning om vad AB skrivit om etanol tidigare, så vågar bloggen sig kanske på en gissning om att AB pushat sina läsare att köpa etanolbil eftersom det är så miljövänligt.

Om de har gjort det så har de med all sannolikhet säkert inte berättat om de utbud- och efterfrågeaspekter som styr den av fasciststaten skattetyngda och sönderreglerade globala biobränslemarknaden, ja, alla marknader egentligen. Givetvis är det den rena otyglade och giriga kapitalismen som återgigen får spela syndabock när tokvänsterns ekonomiska irrfärder med småfolkets pengar kör i diket.

Etanolbränsleboomen är alltså över. Ekonomisk hållbarhet var det ju aldrig fråga om, det visste alltför många redan från början. Det där med ekonomisk hållbarhet har aldrig legat för varken vänster eller höger-socialister. Funkar det inte så betalar ju staten mellanskillnaden, så i deras virtuella verklighet fungerar det ju med Disneylandekonomi.

Robert Collin:

[…] Svensk etanol- och biogasproduktion ser just nu ut att vara mycket dyra äventyr. Dyra för skattebetalarna, som betalat det mesta av notan, och dyra för dem som lurades att köpa etanolbilar.
[…] Det har gått så långt att en del tillverkare, som Ford, uppmanat ägarna att köra på bensin. Andra tillverkare rekommenderar en tank ren bensin för att tvätta ur motorn efter två, tre tankar E85. Bilisterna blev försökskaniner i ett projekt som aldrig borde ha ägt rum. Det är inte konstigt att Lantmännen överväger att stänga fabriken.

Lurades att köpa etanolbilar!? Det låter det. Jag vet inte hur många ställen i socialisternas rättighetskatalog man kan åberopa angående det här. Givetvis kommer besvärade politiker återigen hänvisa till den besvärliga och otillräckligt reglerade kapitalismen och den trilskande, dumma marknaden.

Alla som nu känner sig skamsna men fortfarande vill ha ett ord med i debatten kommer att skylla på de enda två saker i den här världen som politiker förstört så till den grad att ingen längre vet eller förstår vad ”fri” som försättsord innebär i ekonomiska sammanhang, än mindre hur detta kan rädda mänskligheten från en återgång till nån modern avart till senmedeltida privilegie- och feodalsamhälle där byteshandel återuppstått igen.

Man förstår med lätthet att bevarandet och konsolideringen av den fascistekonomiska och politiska maktbasen överglänser allt annat i prioritet, speciellt när man läser Henrik Alexanderssons, ”TTIP: Slaget om demokratin och den fria ekonomin”.

En liten passus till Henrik bara; ekonomin har aldrig varit fri, den har alltid varit i händerna på socialister, speciellt i de korporativa höger-socialisternas händer eftersom …

Free Markets and Capitalism are perpetual revolution. You need socialism to keep the establishment in place

[…] The right-wing socialists are by far the most dangerous, because they are not known as socialists and call themselves capitalists, individualists, private enterprisers, etc.

 

Insikter i den funktionssocialistiska ofärdsstaten

Free Markets and Capitalism are perpetual revolution.

You need socialism to keep the establishment in place.

Varför vänsterintellektuella hatar kapitalism

[…] The opposition of wordsmith intellectuals to capitalism is a fact of social significance. They shape our ideas and images of society; they state the policy alternatives bureaucracies consider. From treatises to slogans, they give us the sentences to express ourselves. Their opposition matters, especially in a society that depends increasingly upon the explicit formulation and dissemination of information.

Robert Nozick i artikeln, ”Why Do Intellectuals Oppose Capitalism?”, på The Libertarian Library.

[…] Intellectuals now expect to be the most highly valued people in a society, those with the most prestige and power, those with the greatest rewards. Intellectuals feel entitled to this. But, by and large, a capitalist society does not honor its intellectuals. Ludwig von Mises explains the special resentment of intellectuals, in contrast to workers, by saying they mix socially with successful capitalists and so have them as a salient comparison group and are humiliated by their lesser status.

[…] Intellectuals feel they are the most valuable people, the ones with the highest merit, and that society should reward people in accordance with their value and merit. But a capitalist society does not satisfy the principle of distribution “to each according to his merit or value.” Apart from the gifts, inheritances, and gambling winnings that occur in a free society, the market distributes to those who satisfy the perceived market-expressed demands of others, and how much it so distributes depends on how much is demanded and how great the alternative supply is. Unsuccessful businessmen and workers do not have the same animus against the capitalist system as do the wordsmith intellectuals. Only the sense of unrecognized superiority, of entitlement betrayed, produces that animus.

 

Caroll Quigley, konspirationer och The Global Power Elite

[…] If one understands that Socialism is not a ‘share the wealth’ program but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of super rich men promoting Socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes logical, even the perfect tool of power-seeking megalomaniacs. Communism, or more accurately Socialism, is not a movement of the down-trodden masses but of the economic elite.


– Gary Allen, i den från 1972 bästsäljande boken, ”None dare call it conspiracy”.

Gary Allen som också starkt influerades av historikern Caroll Quigley på Georgetown University när han skrev boken. Andra som också tagit in kunskap från Quigley är förre presidenten i USA, Bill Clinton, enligt wikipedia:

Clinton named Quigley as an important influence on his aspirations and political philosophy in 1991, when launching his presidential campaign in a speech at Georgetown.

Oliver Stone har också använts sig av den Quigleyinfluerade Jim Marrs uttalanden i sina böcker när han gjorde filmen JFK. Marrs är starkt influerad (läs: tolkar fritt) av det Quigley framför i sina böcker om hemliga sällskap som påverkar skeendena i världen.

Den konservativa aktivisten Phyllis Schlafly påstår att Clintons framgång med sin valkampanj berodde på att han förordade The New World Order Agenda.

Det roliga i sammanhanget är bara att Quigley var rätt illa berörd och irriterad på alla författare som tolkade hans böcker alldeles för fritt … och konspiratoriskt för att öka sina försäljningssiffror. Om Gary Allens bok sa han så här:

[…] they constantly misquote me to this effect: that Lord Milner (the dominant trustee of the Cecil Rhodes Trust and a heavy in the Round Table Group) helped finance the Bolsheviks. I have been through the greater part of Milner’s private papers and have found no evidence to support that. Further, None Dare Call It Conspiracy insists that international bankers were a single bloc, were all powerful and remain so today. I, on the contrary, stated in my book that they were much divided, often fought among themselves, had great influence but not control of political life and were sharply reduced in power about 1931-1940, when they became less influential than monopolized industry.

[…] You see, originally the John Birch [Society] periodical had me as a great guy for revealing everything. But then they became absolutely sour and now they denounce me as a member of the Establishment. I’m just baffled by the whole thing.

Så kan det gå när en man vet för mycket, precis som Washington Post Sunday Magazine hävdade i sin artikel, ”The Professor Who Knew To Much”, från 1975.

Man kan tycka vad man vill om detta ämne på vilka grunder som helst och faktiskt kunna påstå också vad som helst utifrån sitt eget politiska perspektiv och eventuella läggning för det dramatiska och hur mycket uppmärksamhet omvärlden bör ge en. Det gör alltihopa väldigt grumligt, tvetydigt, osäkert och väldigt spekulativt, dock inte mindre ointressant.

Därför kan också bloggen därför bara konstatera att om vi nu går mot allt mer globalt centraliserat styre via FN, UNESCO, IMF, Världsbanken, NATO, IPCC, WHO etc. så bör det betyda att vi som världsmedborgare en dag förmodligen måste börja följa denna enhetliga världs lagar, idag är det bara ”samvetsdekret” och råd och tips som prånglas ut via dessa globala organisationers olika kommunikationskanaler.

Det är dock dekret och tips som i alla fall den svenska regeringen verkar ha misstagit för lag eftersom den hoppar och gläfser som en liten terrier utmed husses smalben för att få springa iväg och implementera och missionera om allt som kommer ifrån FN, IPCC, EU eller WHO.

Och precis som medborgare i suveräna nationalstater idag förväntas lyda lagarna i den rådande maktsfären kommer det att förväntas av oss som världsmedborgare att vi lyder dom lagar som ett eventuellt framtida Globalt Parlament stiftar.

Baserat på den här ytterst fria tolkningen så leder det tanken vidare till att eftersom den överväldigande delen av världens stater idag styrs av socialistiska socialdemokratier så kommer dessa globala lagar och all annan samhällelig praxis att reflektera socialistiska värderingar.

En rätt skrämmande tanke för liberaler och fri marknadsförespråkare, eller hur? Vissa, som ni vet, påstår att makteliterna konsoliderar bara sin politiska och ekonomiska makt genom dessa organisationer. Socialism lämpar sig bättre för ett sånt projekt än äkta kapitalism och fria marknader, eller vad ska man tro?

Så här påstås David Rockefeller ha sagt till den församlade journalistkåren i Baden-Baden 1991 då Bilderberggruppen församlades för att lära sig blanda sköna paraplydrinkar, cocktails och röka cigarr och bada bastu:

”We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the work is now much more sophisticated and prepared to march towards a World Government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

Och det här skall han ha sagt vid ett möte med The Trilateral Commission:

[…] For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ”internationalists” and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.

Och så här skall tydligen Roosevelt ha sagt om Rockefeller:

The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the U.S. since the days of Andrew Jackson.” Just thought I’d add it, and yes, Rockefeller should be charged with treason.

Rationell egoism bättre än altruistisk självuppoffring

Craig Braddle på The Objective Standard i artikeln, ”Capitalism and the Moral High Ground”:

[…] Under socialism, the government forces individuals and businesses to act against their judgment for the sake of the “collective” or “society”; hence the term “socialism” (e.g., present-day Sweden).

[…] Advocates of capitalism must come to see that self-sacrifice is not moral but evil—evil because it is irrational and anti-life. Man’s life does not require that he give up the values on which his life depends. It requires the opposite. It requires that he pursue and protect his life-serving values. And it requires a social system that enables him to do so. Human life requires capitalism: the social system of universal selfishness and prosperity. And if we are to defend capitalism, we must repudiate the morality of self-sacrifice and embrace the morality of self-interest: rational egoism.

[…] Egoism does not call for “doing whatever one pleases” or “doing whatever one feels like doing” or “stabbing others in the back to get what one wants.” Those are caricatures of egoism perpetrated by pushers of altruism who seek to equate egoism with hedonism and subjectivism. Egoism does not hold pleasure or feelings as the standard of value. It holds man’s life as the standard of value—and reason as man’s basic means of living.20

[…] egoism identifies the fact that people must think rationally and act accordingly in order to live and prosper, the principle of individual rights identifies the fact that if people are to act in accordance with their judgment, they must be free to do so. Whereas altruism underlies and supports statism, egoism underlies and supports capitalism.

[…] Under capitalism (which has yet to exist),10 the government is forbidden from forcing individuals or businesses to act against their judgment. In a capitalist society, everyone is legally free to act on his own judgment for his own sake. The government serves only to protect individuals and businesses from physical force by banning it from social relationships and by using retaliatory force as necessary against those who initiate its use.

[…] Despite all this force, however, Americans are, in some respects, still free to act on their judgment for their own sake: free to choose their careers, their hobbies, and their residences—providing that their choices do not “harm” the “environment”; free to marry their lovers—unless their lovers happen to share their gender; free to have an abortion—unless doing so would involve intact dilation and extraction; free to speak their minds—except with respect to certain kinds of political speech, broadcasting, and advertising; free to keep, use, and dispose of their earnings—except the large percentage taken by federal, state, and local governments via taxation; and free to offer employment to whomever they choose—except would-be immigrants from countries that have reached their quotas for emigration to the land of waning liberty.

In short, Americans are partially forced to act against their judgment and partially free to act in accordance with their judgment.

What is the moral status of this arrangement? The arrangement is immoral—immoral because, insofar as the government forces people to act against their judgment, it impedes their ability to live fully as human beings.

Det är lätt att förstå att altruism länge varit ett dominerande socialt tema som prånglats ut av eliterna och att det är något folk och medborgare matats med av eliterna genom historien i det speciella syftet att inte kräva för stort ekonomiskt och individuellt utrymme i rent självintresse och på eventuell bekostnad av eliternas utbredning. Med lite altruism så håller vi massorna på plats.

Kyrkan t.ex. har ju historiskt spelat en stor roll i spridandet av denna för mänskligt liv och rationellt tänkande och individuellt och personligt välmående så depraverade moraluppfattning.

Metoderna för att hålla folk i herrens tukt och förmaning kan väl inte vara obekant för någon med eftergymnasial utbildning. Och idag, i vilka andra moderna maktelitistiska och ekonomiskt starka kotterier samlas gudsälskarna och altruisterna, tror ni? Jo, i de politiska maktcentrumen.

Socialism: samhällets upplösning

A society that chooses between capitalism and socialism does not choose between two social systems; it chooses between social cooperation and the disintegration of society. Socialism: is not an alternative to capitalism; it is an alternative to any system under which men can live as human beings.

– Ludwig von Mises

Den Fria Marknaden fördelar välfärden bäst

The Daily Bell and Dr. Tibor Machan and comments from Ingo Bischoff:

Machan:

[…] This, however, hasn’t reached popular consciousness. instead, most people are schizophrenic and preach collectivism while practicing individualism.

[…] Socialism is the political economic order that sees human beings as part of a larger entity, society, to which they are all beholden and which they must serve not of their own free will but as a matter of coerced duty.

[…] The common sense appeal of communal systems as guiding human action comes from the historical need for collective conduct in the face of threats from groups that would overpower those who are vulnerable. (F. A. Hayek makes this point well in his works.) Once it turned out that individuals who unite of their free will provide better protection to the group, individualism began to gain support. It is better suited to human life, with individuals being the source of solutions to most problems.

Bischoff:

[…] Socialism is neither a form of government, nor is it an economic system. Socialism is quite simply a distribution system that rests to one extent or another on a government mandate to distribute the wealth produced. Therefore, you can have ”Capitalism” and ”Socialism” at the same time. As a matter of fact, most political economies in the world today are of that kind.

[…] The contrast to ”socialism” as a distribution system is not ”capitalism”, but the ”free market” system. The ”free market” system was elevated and protected with the creation of the U.S. Constitution. The ”free market” distribution system can only really function to its full potential with a republican form of government.

[…] What about Communism? Communism is neither a form of government, nor an economic system, nor a distribution system. Communism is an ideology which attempts to replace ”natural law” as the force which influences the survival of the human species. In this attempt, it combines the worst of the governmental system which is dictatorship or oligarchy, with the worst of socialist distribution, where the distribution of wealth is almost totally madated by government. From all his pronouncements (uttalanden, min anm.), I am convinced that President Obama holds a communist ideology, which finds its prescription for implementation in the writings of Marx and Alinsky.