Små öar av förnuft och analys …

… bland de vanligtvis så negativa budskapen i nyhetsflödet om hoten mot naturen, djuren, klimatet, miljön och ja, precis vad du vill, i stort sett.

Anders Bolling på Framstegsbloggen pekar på statistik som visar att allt blir bättre, trots det vi matas med i media.

[…] Den återkommande rubriceringen ”artutrotningen tilltar” leder fel, eftersom den i regel inte handlar om att arter dokumenterat försvinner för gott från jordens yta utan om att antalet individer av olika arter decimerats kraftigt. Dessutom upptäcks ständigt nya arter. För att återknyta till groddjuren: Dessa hör till de mest hotade på senare tid, och forskare tror att över 100 arter försvunnit, men A) det beror främst på en svampsjukdom och B) det hittas över 100 nya amfibiearter – varje år.

[…] Alla beslut om bromsad djungelskövling är så klart utomordentliga, men faktum är att den redan har börjat bromsas. Det höggs ner ungefär dubbelt så mycket tropisk skog mellan 1980 och 1995 som under de femton åren därefter. Brasiliens avverkning gick ner med 80 procent mellan 2004 och 2012 till nivåer som inte setts på åtminstone 40 år.

[…] De senaste veckorna har det kommit först en, sedan ytterligare en studie som vänder på steken: I själva verket gynnas (regn)skog mer av den ökade koldioxiden än den missgynnas av den ökade värmen. Den är alltså mer motståndskraftig än man trott. De nya resultaten föranledde huvudmannen bakom den första rapporten, Peter Cox, att backa. Heder åt honom.

Politikernas krig mot verkligheten

Delingpole berättar att Obama förklarat krig mot verkligheten i kolumnen, Obama declares war on reality:

Vi kommer att svara på hotet från klimatförändringarna, underlåtenhet att göra detta skulle förråda våra barn och kommande generationer. Vissa förnekar fortfarande den överväldigande dom av vetenskap som finns, men ingen kan undvika förödande konsekvenser för rasande bränder, förlamande torka och mer kraftfulla stormar.

Delingpoles slakt av Obamas floskelflora är inte nådig och den är skarp, riktig och helt korrekt. Konsekvensen av att yttra dylika infantila påståenden till den demokratiska del av befolkningen i USA/världen (visst får man intrycket att han riktar sig till omvärlden också?) som inte håller med honom resulterar inte i nåt annat än medial förnedring, som den här till exempel:

[…] As for the idea that ”science” ever has such a thing as an ”overwhelming judgement”: this would be news to Galileo, Newton, Einstein and indeed all the great scientists of history, all of whom made their names by advancing theories which completely overturned the ”overwhelming judgement” of their contemporaries.

Så, visst känns det väl skönt att påverkbara politiker (finns ett elakare ord) kan inhämta oberoende samstämmig kunskap och konsensusvetenskap från forskare som är helt privatfinansierade och absolut inte varit i närheten av en statlig, ekonomisk påtryckning i form av ett bidrag eller en subvention eller nån annan sofistikerat benämnd dusör.

Det dominerande sociala temat: Klimatförändringarna leder till katastrofer om inte politiker får större mandat att agera i frågan. Folket måste ge politiken större makt. Vi har demokrati och folket måste agera nu för att ge politiken större makt.

Den fria marknadsanalysen: Centralmakten kommer aldrig att släppa sitt kompisgrepp om den skatteinbringande syltburken, storkapitalet och dess världsomspännande koncerner. Centralmakten kommer alltid att propagera för att politiken sköter nationalekonomi bättre än enskilda människor och den fria marknaden för att sprida välståndet. Centralpolitik kan inte tillåta privatiseringar och enskilda företag och storkapitalet att förstöra vår jord längre. Politiken måste få/ges större mandat från fler för att infria löftena om att rädda vår jord.

Otillbörlig marknadsföring kallas väl sånt när det sker på den … ähum, fria marknaden?

En sak bloggen kan konstatera är att det är väldigt lätt att inse att politiken är ett uppenbart offer för sin egen inneboende begåvning att skapa slagkraftiga paroller. Paroller som endast syftar till att permanenta och konsolidera centralmakten med lejonparten av folkets pengar. Utfallet på alla paroller och politiska löften är helt ointressanta i det stora perspektivet.

Målet för politiken är att expandera, tänja gränserna för hur mycket folk tål av intrång i deras privatliv. Hittills har ju övningen gått rätt bra. Det är därför vi ser en en expansion av centralmaktstänkandet i dagens politik världen över.

Även en parasit har ju överlevnadsinstinkter. Det sista stadiet i parasitens expansion kommer ju naturligtvis bli att vi alla i demokratisk ordning tillsätter en global regering med en ofantlig och enorm global myndighetsflora, vare sig alla länder vill detta eller ej. Det finns metoder för att se till att såna här drömmar förverkligas. Eller vad tror ni?

Å glöm för allt i världen inte bort att politik är det möjligas konst.

40 år in i framtiden

Familjen Lindell i Hässelby i Stockholm har i sex månader, under 2011, kämpat för att skära ned på sina koldioxidutsläpp.

– Vi tog bort kött, fisk, ägg, ost, alla mejeriprodukter. Vi kunde inte fika, inte gå på restaurang, kunde inte göra någonting. Då var det extremt för att verkligen komma lågt, säger pappa Nils Lindell, 53.

Synd att man inte kan säga att det är science fiction. Är det här vad vi har att vänta? En framtid av samvetstyngda, moraliskt självspäkande medelklassfamiljer som tävlar i att framstå som bäst i att minimera den livgivande spårgasen CO2, för att staten och anslagskorrumperade forskare säger så.

Man tar sig för pannan. Hur många klimatpoäng får man om man håller tyst och inte pratar, alternativt inte öppnar munnen och andas när man opponerar sig mot korkad vänster- och allianspolitik? Finns det duktighetspoäng också, kanske? Månadens klimaträddare på reklampelare över hela staden? Kanske lite skattebonus? En gratis månad genom vägtullsmuren som omger staden, kanske?

Men å andra sidan är det bara dumt och elakt att skriva som jag gör, för tänk om inte dessa kreativa skattekreatörer och planeträddare hade våra skattepengar att visa sig duktiga med … ja, då skulle ju all vettig och förståndig utveckling stanna av här i världen … och jorden skulle gå under i en samtidig klimat- och miljökatastrof. Doh!!

Divätemonoxid … ???

Det här är ju bara för roligt. En av vänsterpartiets nedskickade deltagare på Doha-konferensen chattade med SvD:s läsare om klimatet. Det blev inte mycket klimatsnack, mest ironiseringar över hela mijlöcirkusen från läsarnas sida. Vänsterpartiets Jens Holm svarar t.ex. på en läsares lite kluriga fråga att han har dålig koll på huruvida hans parti vill förbjuda divätemonoxid (H2O – vatten) eftersom som det står för 95% av växthuseffekten.

Jag får en känsla av att gapet mellan folket/-en och den förda politiken i den här frågan bara blir större och större ju längre vi matas med gammelmedias tendentiösa rapportering kring det här generella klimat-, miljö- och omställningstramset.

Kent: Är ni beredda att förbjuda divätemonoxid då den svarar för 95% av växthuseffekten? Om inte varför?

Jens Holm: Har tyvärr dålig koll på det.

Hans: Hur skiljer sig V:s miljöpolitik från MP:s?

Jens Holm: Mycket tycker vi gemensamt om, men vi betonar klimatinvesteringar mer än vad de gör. Jag tycker också att våra satsningar på mer av offentlig konsumtion också träffar mer rätt ur ett klimathänsenende. Men känns bra att ha en så pålitlig partner som MP i riksdagen.

Rikard: Anser du att kontinuerlig ekonomisk tillväxt uttagen i större produktion ( i väst) är förenligt med en ambition att nå 2-gradersmålet?

Jens Holm: Nej, det är inte hållbart. Jag vill att våra moderna samhällen ska ställa om och konsumera mer av skola, äldreomsorg, kultur och annat som tär betydligt mindre på klimatet och våra knappa resurser.

En stilla undran; förtjänar sånt här klimatpolitiskt vänstertrams vuxet, utbildat och hårt arbetande folks respekt? Denna ekvation fungerar ju bara om majoriteten inte vet eller kan någonting om det politikerna talar om och när politiska paroller, drömtillstånd och floskler blir viktigare än verkligheten och de faktiska omständigheter som råder där.

You want Change or I will, …

‘Either we pass Cap and Trade or I will put the EPA in charge of emissions regulations, and I guarantee you that you would much prefer our Senate Bill’

– Barack Obama, President of The United States of America, 2008-2016

Klimathotarna och yttrandefriheten

Washington Times uppmärksammar klimathotsforskaren Michael Manns stämning av Mark Steyns förlöjligande artikel av hans forskning i National Review Online. Michael Mann tycker inte om att bli kallad bluffmakare i sammanhang där allmänheten kan läsa om det.

Climate Change CryBabies

The global-warming proponent was particularly peeved at a National Review  article by columnist Mark Steyn and a Competitive  Enterprise Institute (CEI) blog post containing  verbal jabs labeling his work as fraudulent. “It is one thing to attempt to  engage in discussion about debatable topics,” wrote Mr.  Mann in his complaint. “It is quite another to discredit consistently  validated scientific research through the professional and personal defamation  of a Nobel Prize recipient.” […] The latter statement came as something of a surprise to the people who hand out  that prestigious award. “Michael Mann has  never been awarded the Nobel Peace Prize,” a spokesman for the Norwegian Nobel  Institute told the Washington Examiner.

Det här är inte första gången Mann känner sig förnärmad. 2010 ironiserades det över hans forskning i ett youtube-klipp som hette, ”Hide the decline” och som hade mer än 600.000 tittare men där klippets ägare, Elmer Beauregard på M4GW, tvingades ta bort det på grund av att MM lackade ur och klagade hos Google. Beauregegard som då inte hade de ekonomiska resurserna att gå emot Mann är idag glad att NRO och CEI inte backar för hans stämning.

Washington Times avslutar med:

It’s essential for the survival of free speech that the peddlers of half-baked  doomsday tales not get away with chilling spirited dissent. Global-warming  proponents propagate the myth that “the science is settled” to shut down all  possible disagreement. Those who run to a judge and cry about YouTube videos or  clever blog posts clearly are not confident in the truth of their position. Mr. Mann’s lawsuit ought to be thrown out.

”Om alla bara kunde sitta stilla och vara tysta runt lägerelden” …

Agronomen Johan Rockström får tala ut i P1:s God Morgon Världen. Han tycker det är besvärande att media polariserar debatten om ”det människoorsakade klimathotet” som kommer att förstöra så mycket och döda så många på vår jord … om inte Rockström och alla anslagsfinansierade experter runt etablissemangets köttgrytor får komma med sina fina men ekonomiskt ohållbara lösningar, vill säga.

Det outtalade och underförstådda är givetvis att så som det fungerat hittills med det lösa och slappa reglerandet och styrandet av Näringslivet och fria individers och medborgares konsumtions- och transportsätt och rent allmänt deras miljöförstörande livsstilar, så skall det inte få fortsätta. Det behövs mer politisk styrning … basta! Mer av Frihet innebär mer av miljöförstöring och än värre klimatkatastrofer, enligt Rockström och hans gelikar.

Rockström i God Morgon Världen (första inslaget efter 10-nyheterna, 120805):

”Så fort det finns en forskare som kommer med en AGW-nyhet så skall det genast finnas en annan skeptisk forskare i media som säger något tvärtom”.

Jo, just det, och Bagdad Bob är ett sanningsorakel. Måste vara besvärligt när ingen vill lyssna på ens sagoberättande om ekonomiskt magiska hållbarhetsprinciper och allsköns utvecklingshindrande Försiktighetsåtgärder.

Man undrar ju verkligen om tungan är snabbare än tanken på ALLA politiserade klimathotskramare och om de verkligen förstår konsekvenserna av det de säger?

Rockström vill helt enkelt kväsa en så starkt politiserad och demokratikrävande debatt som debatten om ”Global Uppvärmning” och ”klimathoten” och hur vi på bästa demokratiska sätt skall skydda oss mot katastrofer i miljön och naturliga variationer i klimatet.

Det moraliska rättfärdigande som agronomen tar till intäkt för att häva ur sig dylika totalitära strävanden är ju givetvis att ”99% av forskarkåren entydigt säger samma sak i den här frågan”, enligt Rockström.

För oss som är (bättre) skolade i den skeptiska traditionen visar ett sånt uttalande enbart att det inte handlar om seriösa forskningsresultat och empiriska undersökningar. Det handlar istället om central- och globalpolitikens odemokratiska försök att värna sin position som den största påverkande och styrande kraften i samhället och världen … med allas våra skattepengar, denna forskning omsätter ca 100 miljarder kronor årligen så det finns stora intressen att upprätthålla klimathotet.

För mig stavas sånt kommunism, socialism, korporativism, fascism, totalitarism och förmodligen till slut diktatur, om vi låter lämlarna hålla på tillräckligt länge.

The Climate Scam och Ingemar Nordin har en artikel om den internationellt kände och erkände klimatprofessorn John Christy som bland annat säger följande kloka ord:

En politik som baseras på observationer, där variationer (i vädret) orsakar de största skadorna, är sannolikt långt mer effektiv än en politik som baseras på spekulativa resultat från modeller, oavsett hur det framtida klimatet blir.

Det skulle vara kul att höra vad en sån som Rockström säger om Ingemar Nordins påståenden:

Givet dessa grundläggande fakta om förekomsten av extremväder inom den naturliga variationen, samt de fundamentala osäkerheterna kring klimatkänsligheten, så kan man med rätta ifrågasätta hela den politik som fokuserar så starkt på att minska koldioxidproduktionen i världens industrialiserade nationer. Hur mycket kostar inte redan idag satsningar på ”förnyelsebar” energi, subventioner till miljöbilar och biobränslen, samt stöttning av handel med utsläppsrättigheter? Och hur mycket pengar tas inte från den enskilde medborgaren i form koldioxidskatter, elcertifikat och medel direkt från statsbudgeten?

Nordin menar mycket riktigt att allt som pågår nu och som anses vara ”den rätta vägen” helt enkelt är fullständiga felinvesteringar. Han förklarar:

[…] om vi skall skydda oss mot väderkatastrofer så behöver vi saker som väl utbyggda och pålitliga vädertjänster som kan förvarna, välfungerande räddningsstyrkor med avancerad utrustning, goda kommunikationsmöjligheter, katastrofmedicinska resurser, säkra elnät och allt annat som hör till för att minska mänskliga och ekonomiska skador. Med dagens klimatpolitik så allokeras massor av offentliga medel på meningslöst bekämpande av koldioxiden istället för att bygga ut samhällets förmåga att svara på naturligt orsakade katastrofsituationer. Och vi försvårar en ekonomisk utveckling både för oss själva och för fattiga u-länder genom att investera i fel saker.

Mats Jangdal har en artikel på Newsmill om John Christys vittnesmål inför den amerikanska senaten – ”Vittnesmålet som hotar tesen om den globala uppvärmningen”.

För den som undrar hur en lögn kan se ut i de här sammanhangen så förtydligar Lena Krantz på The Climate Scam i artikeln, ”Godmorgon världen, dags att vakna nu!”,  vad den senaste larmrapporten om Grönlandsisens avsmältning handlar om:

För tydlighetens skull:

Det grönlänska istäcket är i genomsnitt 1 500 meter tjockt men vid några punkter är tjockleken runt 3 000 meter, det handlade endast om att satelliterna mätte att det var plusgrader på nästan hela Grönlands yta i några få dagar.

Den verkliga landhöjningen (landhöjning minus havshöjning) är ungefär 0,4 cm i Stockholm.

Nyheten om en robustare ismassa än vad man tidigare trott handlade om en ny forskarraport, publicerad i Science. Menar Julia (den förmodat sommarvikarierande journalisten som pratade med Rockström, min. anm.) att forskarna tagit fram dessa nya rön i syfte att ”parera” några dagar med mycket speciell väderlek på Grönland? Eller menar hon kanske att media bara skall rapportera om alarmerande nyheter vad gäller klimatet?

Så var det med det. Nu kan ni fortsätta sova gott allihopa.

Misslyckade klimatkonferenser ger ett annat tonläge 20 år senare

Paul Driessen and David Rothbard tar sig an klimatkonferensernas misslyckanden under de senaste 20 åren i artikeln, ”Rio+20 is greatest threat to biodiversity” och märker ett annat tonläge hos dessa förnumstiga, utomparlamentariska bidragsfinansierade planeträddare:

The UN Conference on Sustainable Development is underway in Rio de Janeiro. This time, 20 years after the original 1992 Rio “Earth Summit,” thousands of politicians, bureaucrats and environmental activists are toning down references to “dangerous man-made climate change,” to avoid repeating the acrimony and failures that characterized its recent climate conferences in Copenhagen, Cancun and Durban.

[..] Their wish list also includes myriads of opportunities to delay, prevent and control energy and economic development, hydrocarbon use, logging, farming, family size, and the right of individual countries, states, communities and families to make and regulate their own development and economic decisions.

Är inte detta bevis nog för att politiker är sanna opportunister som inte ser längre in i framtiden än nästa mandatperiod eller vart närmaste dusör står att finna? Nu är det den biologiska mångfalden som står i fokus och skall haussas upp till att vara det största hotet mot planeten Jorden. Den här omvändelsen görs för att det påstås vara enklare att sälja in än klimathotet.

[…] This rebranding is “by design,” according to conference organizers, who say sustainable development and biodiversity is an “easier sell” these days than climate change […]

Martin Kaiser, ledare för tyska Greenpeace, sa att Riokonferensen egentligen var över innan den ens börjat. Ledarna för världens länder vill väl heller inte längre förknippas med floppar och misslyckanden av den här digniteten. Var är Obama? Nåt som hört nåt uttalande ännu? WWF experten (?) Alois Vedder räds:

‘The sustainability summit in Rio threatens to turn into a event for pure show”

Driessen och Rothbard menar att det finns åtminstone två viktiga anledningar till varför vi måste göra allt vi kan för att förhindra dessa utomparlamentariska försök till maktövertagande av aktivister och byråkrater utan något som helst demokratiskt mandat.

1. Det finns ingen vetenskaplig grund för påståenden om att hundratals eller tusentals arter är utsatta för risk.

[…] Of 191 bird and mammal species recorded as having gone extinct since 1500, 95% were on islands, where humans and human-introduced predators and diseases wrought the destruction, notes ecology researcher Dr. Craig Loehle. On continents, only six birds and three mammals were driven to extinction, and no bird or mammal species in recorded history is known to have gone extinct due to climate change […]

2. Det största hotet mot växt- och djurarter är just de policys och program som nu agiteras för och läggs fram i Rio.

[…] The Rio+20 biodiversity and sustainability agenda means artificially reduced energy and economic development. It means rationed resources, sustained poverty and disease, and unsustainable inequality, resentment, conflict, and pressure on wildlife and their habitats. Simply put, 99% of humans and wild kingdom species are being ill served by the 0.1% UN and environmentalist elites gathered in Brazil, and purporting to speak for mankind and planet.

———- ¤ ¤ ¤  —————  ¤ ¤ ¤ ———–

CFACT.org

Eco-Imperialism: Green Power Black Death – Paul Driessen

De Fördömdas Planet och obekväma faktum

Walter Starck, en av de ledande forskarna och pionjärerna kring korallrevsforskningen i världen, skriver intressant i På Quadrant Online om Antropogenic Global Warming

Sammanfattningsvis visar artikeln på hur demokratiska människors ökande insikt om att AGW är en bluff och enbart framställer demokratier i dålig dager. Kan detta vara ett av kommunistinternationalens syften? Nåväl, …

Starck radar upp de vanligaste variationerna på undergångs- och förstörelsetemat som kablas ut i TV, radio och tidningar med jämna mellanrum och sågar dem jämns med fotvårtorna:

[…] Climate alarmists claim that the global climate has warmed by about 0.7°C over the past century and that this is entirely due to the greenhouse effect of fossil fuel emissions. Even if one ignores the sundry uncertainties involved in the amount and cause of any such warming and accepts the entire fraction of a degree as real and due solely to the use of fossil fuels, why should this be so alarming? 0.7° is only a small fraction of the warming which occurs daily between night and day or winter and summer or from one day to the next.  It is an amount which commonly occurs while one is eating breakfast or within a few minutes of the sun emerging from behind clouds.  As an annual average it is about what one might expect from moving a two hour drive along the coast or a hundred metres downhill.  In other words, it’s barely perceptible, trivial in either detriment or benefit and totally incommensurate with all the dramatic claims being made.

[…] The idea that a few degrees of warming will somehow wreak havoc on the environment arises from the postmodern mythology of nature as fragile and existing in a delicate state of balance which is vulnerable to collapse at the slightest disturbance. If caused by humans, any detectable effect is described as an impact.

[…] This fairy tale view of nature has found strong appeal with the large population of urban non-producers which our increasing prosperity has spawned. Environmentalism offers them a satisfying sense of righteousness and absolves any need of gratitude for the effort from others their way of life demands or guilt about the massive impact it imposes on nature.  In reality, the delicate fragile myth bears little relation to the tough, hard, messy and often tragic struggle which is life in nature. This is also the reality with which primary producers must cope in order for the urban cocoon to exist. Without a constant flow of energy, food and water the condition of life in the huge modern urban areas would become desperate within a few days; and ironically, it is where the naïve demands of climate alarmists would quickly lead if fully implemented.

Det är en insiktsfull analys Starck ger av hur den miljö- och klimatindustri fungerar som har till syfte att ”omvända” oss syndfulla naturförstörande urbana lättingar.

De övriga käpphästarna du säkert hört varianter på i media är hur havsnivån ökar och hotar att dränka bosättningar och ödelägga tusentals människoliv. Utrotning av av tusentals djurarter påstås givetvis också vara en konsekvens av ökande värme på jorden.

Korallrevens påstådda oerhörda känslighet inför mänsklig indirekt påverkan är en annan viktig banérförare i kampen mot och avvecklandet av den västerländska välståndsmaskinen. Starck har dock en annan historia att berätta för oss demokratiska medborgare om orsakerna till de vitblekta korallreven:

[…] Coral reefs have survived everything from asteroid impacts to ice ages and even extensive reconfiguration of the oceans and continents by plate tectonics. Nevertheless, the self-appointed experts of climate change tell us that coral bleaching due to a barely detectable warming threatens reefs with extinction and is already devastating them through coral bleaching events. […] What the doomscryers have failed to recognise is that the warm water associated with bleaching events does not come from heating of the atmosphere but is a result of periods of extended calm weather when normal wave driven mixing ceases and a shallow surface layer heats up from the sun. A week or more of calm weather can result in the upper metre or two of the ocean becoming bathtub warm. […] The strong bleaching events claimed to be due to climate change have all been the result of this kind of El Niño associated calms which have nothing to do with atmospheric co2 […] Scars from numerous past bleaching events can be seen in the skeletons of corals over the past thousand years and also in fossil corals from millions of years ago.

Där ser man. Undanhållandet av obekväma faktum går uppenbarligen igen i all verklighetsbeskrivning hos våra människoälskande planeträddare. De ljuger inte men de säger inte heller hela sanningen. De anser säkert att de arbetar med helgade medel.

Så därför använder jag mig av den ännu mänskliga rättigheten (men ännu ej den demokratiskt politiska förmånen) att betacka mig för denna sortens människors allomfattande politiska avsikter, som denna natur-, miljö- och klimatalarmism till syvende och sist kokar ner till.

Starck fortsätter sina smått prosaiska sågningsövningar av alarmisterna genom att avhandla de mest kända käpphästarna och påstådda hoten som vi matas med och det är allt ifrån metangasutsläpp från nötboskap, alternativ energi och mediafenomenet att Goda Nyheter på det här området är Dåliga Nyheter och hur klimatexperterna fungerar.

Han fortsätter med en styckerubrik som handlar om ClimateGate, en annan om hur Peer-Review går till, en annan om var forskarpengarna på området kommer ifrån (Starck lär ju veta). Litanian verkar inte ha någon ände men han avslutar faktiskt med den nästan viktigaste punkten i hela bluffen och det är kvalitén på vetenskapen som bedrivs, den urusla alltså.

Det är mycket intressant läsning och ger en AGW-kritiker en rejäl arsenal av argument.

Så till exempel är ju Stora Barriärrevet ett av medias käraste och tydligaste exempel på hur fruktansvärt vi människor indirekt skadar vår planet, eller hur? Saken är  bara den att det finns inga synliga bevis, inte om man skall tro det som står i Walter Starcks artikel från 2005 i alla fall, ”Great Barrier Reef threatened: so where is the evidence?”

Om inte den mediala sanningen befriar dig är det nåt fel på de filter den måste passera igenom!

Socialistiskt globalt ekonomiskt omfördelningsverktyg

Nu är ytterligare en avslöjande spik inslagen i IPCC:s och klimatalarmismens gravkista. Den kista som vi som använder oss av sund, ärlig och opolitiserad vetenskap i vår argumentation bara väntar på att få sänka i jorden.

Här är en länk till James Hansens (socialist verksam på NASA) fullständigt galna brev till Obama om hur han skall/borde utnyttja bluffen om människoorsakad katastrofal klimatförändring/-ar.

Det är riktigt pinsam läsning för alla maktgodtrogna och välmenande ”troende” icke-socialister.

James Hansen erkänner öppet att mänsklighetens största politiskt orkestrerade bluff egentligen i grunden bygger på socialistiska teorier och strategier om hur man skall undergräva det kapitalistiska västerlandet (politiskt utnyttjande av AGW-teorin för att skuldbelägga medelklassen och på sikt kastrera denna klass politiska in- och påverkan) för att uppnå det socialistiska globala Shangri-La, genom punktskatter och diverse andra förbud och regleringar…annars förstör vi jorden om vi fortsätter bränna fossila bränslen:

The public will support the tax if it is returned to them, equal shares on a per capita basis (half shares for children up to a maximum of two child-shares per family), deposited monthly in bank accounts. No large bureaucracy is needed. A person reducing his carbon footprint more than average makes money. A person with large cars and a big house will pay a tax much higher than the dividend.

Intressant i sammanhanget är också artikeln, ”Here Comes The Sun, And There Goes Antropogenic Warmism: The Truth About Global Warming”, av Andrew G. Bostom på Big Peace.

I korthet skriver Bostom hur Jasper Kirby på det europeiska CERN-laboratoriet blev tystad efter han lagt fram sina forskningsresultat som han kommit fram till i den nya atmosfärkammaren på CERN. Hans forskningsresultat hävdade att kosmisk strålning orsakar och styr molnbildningen i vår atmosfär och påverkar därmed hur kallt och varmt vi får det här nere på jorden. Det påstått ökade antalet co2-partiklar per miljondel i vår atmosfär har alltså ingenting med värmen på jorden att göra. Det är istället en samverkan mellan den kosmiska strålningen från solen, som varierar betydligt, och jordens magnetfält som styr detta helt slumpartat.

”Contrary to normal scientific practices”…

I artikeln, ”IPCC Studies And Reports Have Nothing To Do With Climate Change” skriver Dr Tim Ball om IPCC och vad det är dom har till uppgift att göra och vad folk i allmänhet felaktigt har fått för sig att IPCC gör och är satta att göra:

Most people have no idea what the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) actually studies. They believe their reports are complete reports of climate change. This misconception is mostly because the IPCC arranged it and does little to correct it. In fact, they only look at that portion of climate change caused by humans.

[…] The problem is you cannot determine the human portion of climate change if you don’t know how much it changes naturally – and we don’t. The IPCC assumes humans cause most of the changes that are occurring and are set out to prove that is true.

Everything they’ve done is contrary to normal scientific practices, yet it is presented to the public as solid science. The IPCC has done nothing to publicly or formally disavow claims that the science is settled. It is not settled because it never began, …

[…] Climatology is a generalist discipline in this age of specialization. Climate is the average of the weather by region or over time and weather is the product of a multitude of factors and one of the most complex systems in nature. The weather you experience standing outside includes everything from cosmic radiation in deep space to geothermal heat entering the ocean and almost everything in between.

[…] IPCC claims that human addition to CO2, which is one small part of the “Atmospheric composition,” is 90 percent responsible for all climate change since 1950. It is totally implausible.

Politisk dådkraft – mänsklighetens undergång

”The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome.
The real enemy then, is humanity itself.”

———————–

Romklubben (Club of Rome), första, största och högsta miljöthink-tanken, konsulter till Förenta Nationerna

Den som svävade på målet förut om vad hela AGW- (Anthropologic Global Warming, människoorsakad global uppvärmning), klimat- och miljödebatten handlar om kan sluta med det nu.

Romklubben är misantropiska ”välgörare” bestående av högt uppsatta kapitalister, politiker och akademiker. Dom har som självpåtagen uppgift att rädda mänskligheten från sig själv. Dom anser att dom vet vad som skall och bör göras för att ”komma till rätta med problemen”, och värst av allt, dom är rådgivare till FN:s organ IPCC.

Så, är det någon som kan lägga färdigt sitt pussel nu?

Klimatpropagandan har ingen framgång

Scientific American ställde åtta frågor till sina läsare i en online-undersökning om klimatet, dess påstådda skadliga förändringar och vad vi skall göra åt detta, debatten i stort, klimatvetenskapen och IPCC.

Folk är förnuftigare än dom där, ni vet, tror. Så jag undrar, var är demokratin?

Ferenc Miskolczi – What warming?

Den ungerska fysikern Dr. Ferenc Miskolczi visar att CO2 är irrelevant i jordens klimat i avhandlingen:

”THE STABLE STATIONARY VALUE OF THE EARTH’S GLOBAL AVERAGE ATMOSPHERIC PLANCK-WEIGHTED GREENHOUSE-GAS OPTICAL THICKNESS”.

Jag vet inte varför jag får små undringar kring varför det är professor emeritusar i väst och vetenskapsmän i gamla östländerna som kritiserar och vederlägger Vattenmelonernas (gröna utanpå, röda inuti och med spridda kärnor av brunt) klimat- och miljödogmer i sådan utsträckning.

Folk i gamla kommuniststater vet väl när det är en varg som närmar sig hönsgården utstyrd i fårakläder. Vad gäller gamla professorer så är det väl för att de känner att de inte längre har något att riskera karriärmässigt genom att äntligen säga sitt hjärtas mening kring sånt de tyckt och tänkt hela tiden om den galna klimatvetenskapen.

Det är dessutom vanligt att klimatalarmisterna sammanför dessa två aspekter, miljö och klimat. De vill att vi skall se dem som två av varandra helt oavhängiga frågor för att få mer tyngd bakom sina argument, men som om dom diskuterades var för sig skulle bli rätt tunna och lätta att vederlägga.

För den som mot förmodan inte vet det så kan man vara kritisk till det pågående (tillfälligt avsomnade?) klimattramset och de ekonomiska konsekvenser detta oundvikligen får för dig som inte åker i gräddfilen.

Jag tänker då närmast på miljön i vår enskilda nära vardag. Det är där vi alla kan och bör börja, innan vi börjar bli alltför halsstarriga mot vår omvärld angående vad de skall och bör göra som vi säger till dem.

Klimatalarmister, vindflöjlar och döda fiskar…

Det hettar till i klimathysterin.

Stephen H. Schneider, biologiprofessor vid Stanford University, är en av de som idag skriker högt om Global Uppvärmning.

Det som hettar till sakernas tillstånd i den här frågan är att han skrek lika högljutt för trettio år sedan, men då var det: -”The Iceage Is Coming”, och att vi kanske borde smälta ner de enorma istäckena vid polerna.

Schneider hotade producenterna av filmen ”Not Evil Just Wrong”, Phelim McAleer och Ann McElhinney, med advokater och åtal om de inte klippte bort det stycke i filmen där han i ett program från 70-talet varnar för den kommande Istiden.

Moderna Myter har klippet där den bortredigerade (censurerade) passagen från den slutliga filmversionen kan ses.

Det är så här alarmisterna gör politik av vetenskap och när det blir obekvämt hotar man med munkavle och censur.

Gore, t.ex.  ger bara intervjuer med godkända journalister och där han har fått se frågorna i förväg. James Hansen (NASA:s numera utfryste forskare) har tappat all trovärdighet. Ben Santer snyggar till data för att passa sin agenda, och ljuger om vad vetenskapen kan intyga. Mann, Gavin och Briffa skyler över allvarlig vetenskaplig ordelighet med rekonstruktioner av temperaturer med hänvisning till trädringar.

Dessa herrar behöver sen bara vicka lite grann på sitt pekfinger åt medias håll så kommer naiva journalister rusandes och prånglar ut deras budskap på nyhetsplats i både tidningar och TV, i featureartiklar och i dokumentärer.

Tre-stegsraketen vänsterforskare – vänsterpolitiker – vänstermedia har blivit en ”Match Made In Heaven”. Man behöver inte ha speciellt livlig fantasi för att inse att när detta äktenskap väl etablerats fungerar resten som ett självspelande piano.

Men allt kanske bara är så enkelt som att när man jobbar i en grönsakshandel, så säljer man grönsaker, jobbar man hos en bilförsäljare, så säljer man bilar, jobbar man i en klädaffär, så säljer man kläder och jobbar man för IPCC, så säljer man…och då behövs ingen j-la vetenskap för att övertyga.

__________________           ********            _________________

ClimateDepot ges intressanta fakta om hur forskarsleven svängdes på 70-talet i fråga om klimatförändringar och de kraftfulla åtgärder som skulle behövas för att ”rädda” jorden … från nedisning (!).

Att tongångarna var så här på 70-talet förnekas givetvis starkt av nutidens ”bättre vetande” uppvärmningsideologer och deras godtrogna lärjungar.

De gör nämligen allt som krävs för att bilden av dom som maktambitiösa, opportunistiska vindflöjlar absolut aldrig skall få fotfäste i medvetandet hos den moderna mediakonsumerande mänskligheten.

***   ***   ***

Schneider har även gjort ett uttalande i Discovery Magazine 1989 som säkert hamnat i klimatalarmismens Hall of Shame:

On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but — which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands, and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broadbased support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This ‘double ethical bind’ we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.

—-

Å ena sidan är vi etiskt bundna, som vetenskapsmän, till den vetenskapliga metoden som innebär att vi måste säga sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen – vilket då även innebär att vi måste inkludera all den tvekan och osäkerhet som vi ser i våra forksningsresultat. Å andra sidan är vi inte bara vetenskapsmän utan även vanliga människor och som de flesta människor vill vi att världen skall bli ett bättre ställe, vilket kan översättas till att vårt arbete går ut på att reducera potentiell katastrofal klimatförändring. För att göra det behöver vi ett brett stöd, så vi kan fånga allmänhetens fantasi och föreställningsförmåga. Det betyder att vi får en massa mediatäckning. Vi måste framställa skrämmande scenarier, göra förenklade, dramatiska påståenden och vara väldigt tysta om de tvivel vi kan ha. Detta dubbla etiska koppel vi så ofta befinner oss i kan inte lösas med någon formel. Var och en av oss måste bestämma vad som är den rätta balansen mellan att vara effektiv och att vara ärlig. Jag hoppas det betyder att man är båda.

All In the Name of…CO2

Bloggen The Climate Scam pekar på en artikel i The Economist, ”Fewer feet, smaller footprint”, som tar upp de rödgrönas lösningar på det dom anser vara nutida springande och starkt akuta problem, nämligen överbefolkning (!) och utsläpp av CO2 (klimatkatastrof).

Forskaren Thomas Wire menar att för att komma åt den globala uppvärmningen är den familjeplanering han föreslår fem gånger effektivare än de vanliga åtgärderna de rödgröna basunerar ut via sina mediamegafoner.

Mr Wire points out that if all women who wanted contraception were provided with it, it would prevent the release of 34 billion tonnes of carbon dioxide between 2010 and 2050.

Visst. Det stannar säkert vid att bara dela ut kondomer och andra preventivmedel. Behöver läsarna påminnas om historia som verkar upprepa sig? Behöver läsarna påminnas om Gunnar och Alva Myrdal? Behöver läsarna påminnas om socialistiska befolkningsteorier?

Skapa bara ett tillräckligt stort yttre hot där det krävs åtgärder NU och som ALLA måste samlas kring eftersom det är akut. Det räcker för att alla locka fram de mest avskyvärda tänkarna och forskarna och de mest maktgalna och skrupellösa politikerna.

Jag höll på att glömma att det även lockar fram den rätta färgen på vissa journalister:

Given the myriad of other reasons to limit human fertility […], your correspondent (alltså artikelförf. min anm.) cannot help but commend the report to mandarins meeting in Bangkok on September 28th to discuss the forthcoming United Nations Climate Change Conference in Copenhagen.

Världens dyraste elektricitet

Världens största solkraftverk skall byggas av First Solar Inc. med billigaste möjliga arbetskraft för att producera den dyraste möjliga elektriciteten … i Mongoliet.

Man förstår genast hur och varför deras räknenissar får kalkylerna att gå ihop.

Läs mer på bloggen Green Hell Blog och i WSJ.

Sarkozy ska rädda mänskligheten…

genom att tillfoga ytterligare en tegelsten i den mur av dårskap som allt fler ser sig nödgade att delta i byggandet av.

Tänk på att det är i förvissningen om att få lägga vantarna på våra pengar som lockar honom o hans polare till att ge sig på detta hjältedåd.

Varför röstar ni på dom?

Å andra sidan har han givit sitt löfte att leda kampen mot global uppvärmning. Ett löfte? Från en politiker? Jag tror inte vi har nåt att oroa oss för egentligen.

Politikens logik

Göteborgs mäktige män och kvinnor har tydligen bestämt sig för att införa trängselavgift så de därigenom får mer pengar att spendera på saker de anser att göteborgarna behöver. Finns säkert nån passus om klimatet, miljön och naturen inbakad i motiveringarna också.

Apropå detta råkade jag läsa bloggen Hayek-Institutet Sverige där S R Larson skriver om dessa avgifter i Stockholm under rubriken ”Trängselavgifter och Dagens Politiska Garv”. Ett citat:

En av de mest komiska skatter som uppfunnits av skattetörstande spendoholics i Riksdagen är trängselavgiften. Så har fungerar den: folk som åker bil betalar en avgift for att åka in i Stockholm; pengarna går till att bygga ut kollektivtrafiken; skatten gör att fler väljer att åka kollektivt; när fler åker kollektivt minskar intäkterna från trangselavgiften; när intäkterna från trängselavgiften minskar, minskar också investeringarna i kollektivtrafiken.

Måhända nåt att tänka på för de skattepröjsande göteborgarna i allmänhet och skattepengsgödslarna vid Gustav Adolfs Torg i synnerhet.

Sammanfattningsvis kan bara sägas att vi får ytterligare en skatt lagd på våra axlar och samhället som helhet blir ytterligare en aning fattigare.

Det är marknaden och den ekonomiskt fria individen som bäst vet hur pengarna i samhället skall allokeras. Men det är som det är med det mesta när det gäller mänskliga kollektiva göranden och låtanden, att ”sent skall syndar’n vakna” och då kostar det ytterligare lite till av dina intjänade skattepengar för att ställa allt till rätta.

I´m crazy ´bout the Mercury…

bulbs

Efter den första september är det glödlampsförbud i Peoples Republic of European States (Friendly name: EU).

Det är så vansinnigt så det trotsar all beskrivning. Det är rent ut sagt provocerande för fria, förment självständiga medborgare.

De miljöreligiösa i PRES ekodesignkommittée (visst låter det fint) anser på fullaste allvar att energibesparingar via glödlampsförbud (för klimatets skull) och övergång till lågenergilampor som innehåller kvicksilver är ett smart drag för att förhindra de annalkande katastroferna.

Då skulle jag vilja säga att då har de inte nämnt den verkliga katastrofen, den annalkande energitillgångskatastrofen. Den kommer däremot att bli verkligt påtaglig. Så påtaglig att du inte kommer att se den eftersom du inte kommer att ha råd att ha dina fina lågenergilampor tända…i framtiden.

De försöker verkligen med all sin intelligens övertyga sig själva (och oss, givetvis) om att ”de gamla lamporna” är värre miljöbovar än de nya med kvicksilver i, så att vi skall svälja dumheterna. Kolla bara på produktionskostnaderna för lågenergilamporna. Suck!

Beslutet att fasa ut glödlampor är det femte produktkravet som faller under det så kallade Ekodesigndirektivet, även känt som EuP, och som syftar till att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen.  – Elektroniktidningen

Det är bara att inse att det inte är farligt med kvicksilver för miljön (eller klimatet, hehehe) och i synnerhet inte för dig i ditt hem om lampan skulle råka gå sönder, käre medborgare.

EU säger ju så å då måste det vara så. Jag menar, många av oss har ju skiten i munnen till och med, så det kan nog inte vara så farligt. Kemikalieinspektionen har dock en sak att säga i frågan.

Bygg fler nya moderna kärnkraftverk så slipper vi det här meningslösa, förnuftsbefriade tjatet om nedskärningar, avvecklingar och besparingar på energi. Det är mer energi vi behöver, inte mindre. Det är energitillväxt vi behöver, inte energiavveckling.

Är det ingen som frågar sig längre varför framtidens energi kommer att bli oerhört mycket dyrare om vi fortsätter som vi gör? De säger att vi måste göra energibesparingar för … miljön och klimatets skull!? Det är den fina politiskt korrekta förevändningen dom levererar så allvarligt och högtidligt åt oss. Här är det inte fråga om demokrati längre. Man skall därför betrakta följande:

En ökning med 20 TWh vindkraft innebär, jämfört med motsvarande produktion av ny kärnkraft, en fördyrad elproduktion med cirka 6 miljarder kronor per år. Dessutom innebär det sannolikt en tredubbling av kostnaderna för elcertifikatsystemet. Något som elkonsumenterna får betala.

Det är bara att böja sig framåt o ta emot, käre medborgare. Vi får väl hoppas att verkningarna från den andra vågen i den globala ekonomiska krisen klingat av vid det laget.

Saken är den att socialister vill backtracka hela den västerländska utvecklingen eftersom deras energipolitik kräver mindre energiförbrukning i framtiden eftersom alla energikostnader kommer att bli skyhöga, då de tillgängliga energislagen kommer att vara färre, typ vindsnurror, solkraftverk, vågkraftverk, och allsköns diverse andra hobbyenergislag som tänkas kan. Det är det dom förbereder oss alla för.

Det är bara att skaffa Nightvision Goggles så man är förberedd när mörkret breder ut sig fullständigt.

Uppdatering 091008: För att nu göra ont värre för alla klimattroende som anser att CO2-utsläpp är ett reellt problem så visar en rapport från Tekniska Högskolan i Finland att förbudet mot de gamla hederliga glödlamporna och introduktionen av de livsfarliga kvicksilverlamporna ökar CO2-utsläppen.

Men det är klart, de där finska forskarna är väl köpta av nåt ovetenskapligt, oseriöst, kommersiellt, plantförstörande, rövar-kapitalist-intresse.

Klimatvetenskap värd namnet

Här är en Youtube-video (6 delar) för alla klimat- och naturreligiösa undergångsalarmister. Den borde ha nånting att lära dem. Men tyvärr lär det inte bli så.

Dock, sån här konstruktiv, ifrågasättande, skeptisk och neutral information som nyanserar samtidens rådande klimathysteri börjar bli allt vanligare på de flesta håll.

Det verkar som om det börjar gå upp ett ljus för allt fler människor och, inte minst, forskare och vetenskapsmän på alla områden om hur våldtagen, misshandlad, politiserad och korrumperad vetenskapen inom detta vetenskapliga fält blivit under allt för lång tid av dessa klimathysteriker, de flesta av dem med en politisk ”vänsteragenda” i bakfickan.

Videon har förmodligen samma inverkan på klimathysterikerna och naturromantikerna som vitlök och kristuskors på vampyrer.

Detta på grund av det enkla faktum att den använder sig av riktig vetenskap som verktyg för att granska och ifrågasätta, istället för att använda vetenskapen som ett förvanskat och förvanskande politiskt propagandaverktyg till att banka in den rätta tron och de rätta åsikterna i alla storögda, åhörare i klimatkyrkoförsamlingen.

Och en sak skall vi definitivt inte glömma, ”The science is NOT settled”. Klimatreligionens inkvisitionsbödlar hävdar gärna att diskussionen i klimatfrågan är fastställd, all övrig diskussion är är meningslös, alla forskare (som är nåt att räkna med [enligt inkvisitorerna]) är eniga, det finns inget mer att diskutera.

Låter som ett tankeförbud i stil med det svenska tankeförbudet kring kärnkraften när det begav sig. Tur att IPCC inte stiftar lagar,… eller?

A really beautiful mind

De AGW-religiösa är en vänlig, humanistisk och människoälskande sort som älskar avvikande åsikter, debatter och frihetlig socialism…så länge alla håller sig inom de underförstådda ramarna för diskussionen i samhällsdebatten.

Hur och vartåt ramarna sträcker sig i den vetenskapliga forskningen och dess metoder är de däremot inte lika noga med.

Inom forskningen och vetenskapen tar de vad slags prematura forskningsresultat som helst som passar deras politiska syften och upphöjer dom till sanning, direkt, ja, alltså som en ren försiktighetsåtgärd.

Försiktighetstgärder, det är verkligt fina åtgärder det ska ni veta, det visar på stort ansvarstagande och genom att visa att man tar ansvar så kan man lättare bygga opinion och peka på dom andra som inte tar lika stort och försiktigt ansvar…oavsett hur korkade dessa ansvarsfulla och försiktiga åtgärder än är.

I artikeln The Civil Heretic av Nicholas Dawidoff kan vi läsa om den kände och högt ärade och utomordentligt smarta fyskiern Freeman Dyson som fick sin släng av sleven när han avfärdade AGW-hotet och den rådande klimatalarmismen, för ungefär fyra år sedan, om att vi måste rädda jorden nu (med förtäckt socialism och diverse medborgerliga inskränkningar) innan den går under.

Nedsättande ryktesspridning började dyka upp lika säkert som amen i kyrkan. Dysons son vet:

Dyson’s son, George, a technology historian, says his father’s views have cooled friendships, while many others have concluded that time has cost Dyson something else. There is the suspicion that, at age 85, a great scientist of the 20th century is no longer just far out, he is far gone — out of his beautiful mind.

But in the considered opinion of the neurologist Oliver Sacks, Dyson’s friend and fellow English expatriate, this is far from the case. “His mind is still so open and flexible,” Sacks says. Which makes Dyson something far more formidable than just the latest peevish right-wing climate-change denier.

Dyson säger så här:

[…] “most consider me wrong about global warming.” That educated Americans tend to agree with the conclusion about global warming reached earlier this month at the International Scientific Conference on Climate Change in Copenhagen (“inaction is inexcusable”) only increases Dyson’s resistance. Dyson may be an Obama-loving, Bush-loathing liberal who has spent his life opposing American wars and fighting for the protection of natural resources, but he brooks no ideology and has a withering aversion to scientific consensus. […]

Dyson has said he believes that the truths of science are so profoundly concealed that the only thing we can really be sure of is that much of what we expect to happen won’t come to pass. […]

Det framstår hur som helst klart och tydligt att tramsfrågan om klimatet och den livgivande gasen CO2:s hot mot mänkligheten är en guldkalv för politiken och alla dom som flockas och lockas av dess utdunstningar.

Den är inkörsporten till allsköns framtida politiskt påbjudna excesser vad gäller medborgerliga inskränkningar och förbudslagar, nya skattepålagor och höjningar av redan befintliga skatter och avgifter.

Nicholas Dawidoff skriver vidare:

[…] It was four years ago that Dyson began publicly stating his doubts about climate change. Speaking at the Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future at Boston University, Dyson announced that “all the fuss about global warming is grossly exaggerated.” Since then he has only heated up his misgivings, declaring in a 2007 interview with Salon.com that “the fact that the climate is getting warmer doesn’t scare me at all” and writing in an essay for The New York Review of Books, the left-leaning publication that is to gravitas what the Beagle was to Darwin, that climate change has become an “obsession” — the primary article of faith for “a worldwide secular religion” known as environmentalism. Among those he considers true believers, Dyson has been particularly dismissive of Al Gore, whom Dyson calls climate change’s “chief propagandist,” and James Hansen, the head of the NASA Goddard Institute for Space Studies in New York and an adviser to Gore’s film, “An Inconvenient Truth.” Dyson accuses them of relying too heavily on computer-generated climate models that foresee a Grand Guignol of imminent world devastation as icecaps melt, oceans rise and storms and plagues sweep the earth, and he blames the pair’s “lousy science” for “distracting public attention” from “more serious and more immediate dangers to the planet.” […]

För den som inte visste det redan så behövs det bara en enda forskare som har rätt, när det gäller riktig vetenskap. Det tydligaste tecknet på att ett vetenskapligt spörsmål kidnappats av politiken är när ord som, ”det råder konsensus i frågan”, spridit sig ända ut till gräsrötterna i samhällsdebatten. Då är det inte vetenskapens rön som ligger till grund för de åtgärder som tas i den aktuella frågan. Då vet du med säkerhet att vetenskapen nyttjas som ett politiskt redskap för att slå in ”den rätta vetskapen” i huvudet på dig.

I sådana ögonblick skall du också fråga dig hur fri du egentligen är, käre medborgare, eller snarare hur ofta och hur mycket du utsätts för manipulation (propaganda, politisk påverkan) av alla dem som påstår att de enbart vill ditt bästa och att deras jobb går ut på att verkställa dina och alla andra medborgares önskningar.

Kyoto: Economic Pain, No Climate Gain

[…] One final point on the science of climate change: I am approached by many in the media and others who ask, “What if you are wrong to doubt the dire global warming predictions? Will you be able to live with yourself for opposing the Kyoto Protocol?”

My answer is blunt. The history of the modern environmental movement is chock full of predictions of doom that never came true. We have all heard the dire predictions about the threat of overpopulation, resource scarcity, mass starvation, and the projected death of our oceans.

None of these predictions came true, yet it never stopped the doomsayers from continuing to predict a dire environmental future. The more the eco-doomsayers’ predictions fail, the more the eco-doomsayers predict. These failed predictions are just one reason I respect the serious scientists out there today debunking the latest scaremongering on climate change.

But more importantly, it is the global warming alarmists who should be asked the question — “What if they are correct about man-made catastrophic global warming?” — because they have come up with no meaningful solution to their supposed climate crisis in the two decades that they have been hyping this issue. […]

I am reminded of a question the media often asks me about how much I have received in campaign contributions from the fossil fuel industry. My unapologetic answer is ‘Not Enough,’ — especially when you consider the millions partisan environmental groups pour into political campaigns. […]

– Senator James Inhofe, Chairman, Senate Environment and Public Works Committee i A Skeptics Guide To Debunking Global Warming Alarmism, Hot & Cold Media Spin Cycle: A Challenge to Journalists who Cover Global Warming

En riktigt cool alarmist

På 70-talet var det alarmistiska tongångar i en helt annan riktning. Då skulle världen gå under på grund av att det skulle bli kallare och att maten för världens befolkning skulle ta slut. Det var läge att hamstra och bunkra upp inför nästa snöfall.

Nu är det ju inte helt osannolikt, det Peter Gwynne skrev i sin artikel i Newsweek 1975, att jorden kan gå mot kyldöden. Det har jorden gjort otaliga gånger tidigare i sin existens.

Det är snarare vi människor som dör av kyla och svält om vi inte så snällt tar och flyttar på oss, för den framvällande snö- och ismassan, till varmare och behagligare breddgrader.

Redaktören på Newsweek kallar artikeln för ”den enskilt mest citerade ensides-artikeln i vårt magasins historia”.

Detta anser de AGW-troende vara klimatförnekarnas enda lilla halmstrå att klänga fast vid när vi skall visa på hur fel en/flera forskare OCH inte minst journalister kan ha i kontroversiella samhällsomdanande forskarämnen som finansieras med statliga medel och där politiker flitigt nyttjar prematura forskningsresultat för att skörda opinionspoäng.

Gwynne säger till och med att:

It was at the time an accurate representation of what was going on in the field. It was an accurate representation of what climatologists believed, and what was actually happening.

Inte ens ett sånt citat kan övertyga ambitiösa klimatkatastrofsproselyter (nyligen konverterade) och dito akolyter (prästens medhjälpare). Connelly på AGW-sajten Realclimate fokuserar givetvis sin kritik på att artikeln var en droppe i havet som ingen tog notis om. Det är sant. Dock, undviker han att nämna det Gwynne talar om i citatet ovan.

Vi skall ha klart för oss att forskarna var inte lika medvetna då som nu om hur de kunde utnyttja media för att spinna igång intresset för sina omogna forskningsresultat (NGO:ers och lobbygruppers påtryckningar var inte lika omfattande på den tiden) och därmed springa förbi mindre ambitiösa kollegor och därmed hamna först i kön kring guldkalven, alltså vilka som skall få åtnjuta de största slevarna av de statliga forskarpengarna och all medial uppmärksamhet och eventuell berömmelse.

Det har alltså gått från att vara forskaroro om global nedkylning till att nu vara politiker- och forskaroro kring global uppvärmning.

Omsvängningen bland forskarna på området skall alltså ha skett på grund av alla satelliter som numera finns i omloppsbana och som mäter alla upptänkliga saker och förändringar i vår atmosfär och som samlar in dessa data som forskarna sedan bearbetar (hmmmm?) och stoppar in i sina fina datorprogram som lydigt talar om för dem att ”Alarm, Alarm, global uppvärming förestående, katastrof om 100 år, vidta åtgärder, vidta åtgärder, genast”.

Sämre ursäkt för sin maktutövning kan ju en politiker få.

Alla klagar på vädret, det är bara vänstern som lagstiftar om det.

—– —– —–

Läs vidare om ”Varför klimatmodellering inte är klimatvetenskap”.

God natt jord. I dubbel bemärkelse

Klimat-miljö-trams-rörelsen firar triumfer kort sagt varje dag.

Nu har de lyckats lobba fram att det är av vikt att göra en symbolisk nedsläckning runt om i världen för … hahahaha, klimatets skull. Nåt mer vansinnigt och skrattretande fånigt trams har jag nog aldrig varit med om bland vuxna människor.

Det är fanimig så man tar sig för pannan. Detta är misantropernas totala seger över människans tekniska framsteg, sociala utveckling, folkliga bildning och utbildning (mot inbillning) och hela den historiskt banbrytande och välståndsskapande upplysningstraditionen.

På ren pin kiv ska jag gå ut och köpa lite byggarbetsplatsstrålkastare och några elektriska oljeradiatorer, 2000 wattare. Vem vet, då kanske klimatet får ordentlig hicka. Skulle vara kul å se om inte annat.

Sen finns det alltid dom som fuskar och börjar släcka ner före alla andra. Vissa gör tydligen vad som helst för att vara bäst i klassen.

Lögner, rena och skära lögner

How will we manage to get environmentalism out of the clutches of religion, and back to a scientific discipline? There’s a simple answer: we must institute far more stringent requirements for what constitutes knowledge in the environmental realm. I am thoroughly sick of politicized so-called facts that simply aren’t true. It isn’t that these ”facts” are exaggerations of an underlying truth. Nor is it that certain organizations are spinning their case to present it in the strongest way. Not at all—what more and more groups are doing is putting out is lies, pure and simple. Falsehoods that they know to be false.

– Micheal Crichton, i artikeln/föreläsningen ”Environmentalism as Religion” på Commonwealth Club, San Francisco, CA September 15, 2003

Ytterligare ett steg mot miljöfascistisk övervakningsstat

Har du fått din elmätare utbytt ännu? Oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet så skall nu din elförbrukning läsas av på mikroöret. Det låter väl bra tycker du, kanske?

Bered dig då på att detta är den politiskt uppsminkade framsidan av den verklighet som presenteras för dig, o du naive, blåögde medborgare. I förlängningen är det ditt avtryck som förorenande människa på jorden och av klimatet som skall mätas och beskattas, styras upp och regleras. Känner du smaken av tvångströjan?

De nya elmätarna är ytterligare en byggsten i framväxandet (medvetet eller omedvetet) av den totala (miljö)övervakningsstatens infrastruktur. Allt görs givetvis för allas bästa och för miljöns bästa (detta är sminket). Michael D. Mehta är professor i sociologi vid Winnipeg University och har givit sin syn på denna samhällets panopticering (Allseende, Panopticon Society) och övervakning av medborgarna. I detta sammanhang är även TELDOK-rapporten ”Kan Storebror hejdas” intressant läsning.

Det som inte nämns är att all den insamlade data som den här precisionsmätningen av folks elförbrukning för med sig kommer att fungera som statistiskt underlag för ambitiösa och karriärkåta politiker att ytterligare införa tekniska kontroll- och styrmekanismer för att minimera dina felaktiga livsval (under förespeglingen att dessa livsval är katastrofala för Klimatet och Miljön).

Påtryckningsmedel via skatteuttag tycker politikerna är förlegat och alldeles för trubbigt och långsamt som styrmedel. Du konsumerar och lägger ju ändå inte pengarna på det dom vill. Du uppför dig ju som en virrpanna i verkligheten anser dom. De vill ju bara hjälpa dig att hålla en rakare linje genom livet angående dina livsval. Att dina livsval antingen påtagligt fördyras och din frihet minskas bekymrar dem mindre.

Allt det här kommer ju till för att de anser att du inte är att lita på, att du inte förstår ditt eget bästa, att du inte förstår klimatets och miljöns och den här planetens bästa och därför behöver lite hjälp på traven för att göra de korrekta livsval du hade gjort om du bara hade varit lite klokare och förnuftigare.

Nu spelar det ingen roll att du är lite dum i huvudet eftersom politikerna i den Goda Staten tar hand om den här svåröverbryggade problematiken med vår medborgerliga dumhet och oförmåga att marschera i snöräta åsiktsled…för allas bästa.

Pär Ström på Den Nya Välfärden gav sin syn på det hela i Expressen i artikeln ”Stoppa miljö-STASI”. Karl Palmås, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som forskar på företags roll i samhället, har en mer förlåtande och kanske mer nyanserad syn på det hela i artikeln ”Efter Storebror: Demokratiserad övevakning och kontrollsamhälle” i Fria Tidningen:

Samtidigt kan beteendemönster hos medborgare bara påfinnas om det finns en rik tillgång på rådata. Kontrollsamhället förutsätter därför existensen av ett brett lapptäcke av överlappande datakällor. Dess utveckling är alltså i symbios med intensifieringen och demokratiseringen av traditionell, panoptisk övervakning. […]

Vad är det då som gör kontrollsamhällets metodiker så attraktiva? En viktig förklaring är att de blir alltmer nödvändiga för att bibehålla ordning i en tid då medborgare rör sig fritt mellan olika panoptiska institutioner. Medborgare – och än mer de kunskaper och ‘andar’ de besitter – är inte längre låsta till en bostad, en företagsbyggnad, eller ett nationellt territorium. […]

Samtidigt kan beteendemönster hos medborgare bara påfinnas om det finns en rik tillgång på rådata. Kontrollsamhället förutsätter därför existensen av ett brett lapptäcke av överlappande datakällor. Dess utveckling är alltså i symbios med intensifieringen och demokratiseringen av traditionell, panoptisk övervakning. […]

Denna dubbla utveckling – demokratiserad panopticism plus kontrollsamhälle – följer alltså inte någon ‘masterplan’, sammansatt av konspirerande mörkermän. Det är snarare tillfälligheter som gjort att dessa två samhällstrender börjat samverka och bilda en sammanhängande logik. Samma gällde för övrigt framväxten av panoptiska organisationer, som fängelset och fabriken. […]

Samtidigt gör ju ordningsmakter sitt bästa för att positionera sig i detta framväxande samhälle. För det första har stater fortfarande bäst tillgång till information från panoptisk övervakning. För att få ett försprång i kontrollsamhället måste ordningsmakten få tillgång till så många överlappande datakällor som möjligt. Den information som skapas ur demokratiseringen av panoptisk övervakning har alltså en tendens till att ändå, när politiker spelar sina kort väl, hamna i staters händer. Ett bra exempel är det datalagringsdirektiv som Bodström drev igenom i EU-parlamentet, direkt efter terrorbombningarna i London. […]

För den som ändå känner att denna tvångströja blir för mycket, och att han/hon inte kommer att palla trycket med mindre än att sälja sin moral till djävulen, så finns det tröst i bedrövelsen.

Motkraften som sakta växer fram går ut på s.k. sousveillance (franskans ‘sous’ – under). Enligt NY Times skall ursprunget till sousveillance vara när Rodney King misshandlades brutalt av några Los Angeles-poliser och allt videofilmades av en förbipasserande medborgare.

J. Hansens f.d. chef avslöjar sig som Klimatskeptiker

Bloggen Watts Up With That? Har uppmärksammat ännu en avhoppare från det totalitära klimattåget som rusar mot katastrofens brant.

Den här gången är det ingen mindre än James Hansens tidigare chef John S. Theon, f.d. chief of the Climate Processes Research Program at NASA och även tidigare Chief of the Atmospheric Dynamics & Radiation Branch, som slänger av sig tvångströjan. Det blev väl alldeles för varmt till slut, kan man gissa.

Han uppskattar tillfället att äntligen få berätta att han anser att människan inte är orsak till den påstådda och eventuellt katastrofala förändringen av klimatet.

I appreciate the opportunity to add my name to those who disagree that global warming is man made,” Theon wrote to the Minority Office at the Environment and Public Works Committee on January 15, 2009. “I was, in effect, Hansen’s supervisor because I had to justify his funding, allocate his resources, and evaluate his results […]

[…] Hansen was never muzzled even though he violated NASA’s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankind’s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1988 in his testimony before Congress

För nytillkomna i klimatdebatten så är James Hansen NASAs chefsklimatolog (nä, inte kosmetolog, klimatolog. Fast vid närmare eftertanke, så…) på GISS (Goddard Institute for Space Studies) och den man som först började yra om klimatet och en stundande katastrof 1988 i  USAs Kongress. Han är även den vars klimatdata det oftast citeras från och refereras till i gammelmedia. Ja, ni vet de där tidningarna och journalisterna som totalt tappat bort sitt updrag om att granska, kritisera och ifrågasätta Maktens (VälfärdStaten) skenbara särintressedemokrati i Sverige.

Det är någonting speciellt med alla dessa f.d. chefer och pensionerade forskare och vetenskapare. De har en förmåga att låta tunga löpa fritt och säga som det är och det dom VERKLIGEN anser, tycker och tänker EFTER de slutat sina forskarkarriärer.

Tänk även på att det endast behövs en enda person som har rätt när det gäller vetenskap och forskning. Därför är det intressant att ta del av denna U.S. Senate Minority Report.

Några minnesvärda citat ur kommentarerna:

Greg F

C’mon now, we all know James Hansen is a top of the line scientist without a politically motivated bone in his body.

Not entirely accurate, he does have one bone that is politically motivated. Unfortunately it is his jaw bone.

***************************

bucko36

“Fresh Air” seems to be “leaking” from inside the NASAs “hot air” balloon! It’s about time.

***************************

Robert Wood

Psi:

there are many very important sub-grid scale processes that the models either replicate poorly or completely omit…” Can someone explain what this means?

What is meant is that the models are useless.

****************************

George M

Unfortunately, this is another sterling example of NASA’a dysfunctionality; boss fails to discipline underling. Probably to keep the funds rolling in. Sad, isn’t it? Maybe the oil companies should buy NASA. See how that sits with the greenies.

****************************

David Ermer

Unfortunately this will make absolutely no difference in the ’scientific’/political debate. It will be ignored and I predict this guy will be characterized as having senile dementia or some such.

****************************

Craig M.

This will not get nearly as much media coverage as “Climate change irreversible for 1000 years”, “Obama gets a new dog” or “Britney Spears goes to the washroom”

****************************

Medeltidsauktoritet styr och fakta ignoreras

The Renaissance began when the absolute authority of the church and ancient texts was overthrown. Science then evolved as our most reliable method for acquiring knowledge, free of superstition and political authority. Suppose you wanted to know whether big cannonballs or small cannonballs fell faster. In medieval times you argued theoretically with what could be gleaned from the Bible, the works of Aristotle, or maybe a Papal announcement. In the Renaissance you ignored the authorities and simply dropped cannon balls from a tower and observed what happened – this was science, where empirical evidence trumps theory.

Så skriver den välmeriterade forskaren David Evans i artikeln ”The ETS: Completely Unnecessary” (ETS – Emission Trading Scheme).

Han menar att många investerat sitt åsiktskapital i AGW-teorin (AGW – Antropogenic Global Warming) och verkar helt bortse från att det i huvudsak är staten i alla länder som sponsrar denna typ av politiserad forskning. Det finns alltså en politisk avsikt (vinst för politikerbranchen) med att föra fram teorin om att människans utsläpp av CO2 är skadlig för klimatet så till den grad att det leder till katastrof OM inget görs NU (bråttom, bråttom, bråttom, alltså).

Evans menar att AGW-anhängarna är känslomässiga,  medeltida och okunniga i sitt sätt att tänka och resonera vad gäller forskningen och dess metoder och de verkliga implikationerna av det dom står för.

Antingen beror detta på att de inte förstår bättre och bara hasplar ur sig saker för att andra de anser sig lita på säger så eller för att de ärligen vill rulla tillbaka samhällsutvecklingen så som vi känner den tillbaka till tiden för Renässansen och Upplysningsidealens uppkomst.

Läs även en annan (bättre) sammanfattning på bloggen En Kättares Notiser…

En ny Grön Aristokrati

Ben Pile skriver om den nya Gröna Aristokratin  i The Register.

Aristocrats once were referred to as ‘the nobility’, or ‘nobs’. These days we prefer decisions to be made democratically – the idea being that we can judge for ourselves which ideas serve our interests, thank you very much, ma’am.

But in recent years, politicians have sought legitimacy for their positions from outside of the democratic process. A new aristocracy is emerging from the emptiness of UK politics – and it’s considerably more virtuous than thou.

Pile förklarar utförligare i sin artikel ”The New Green Aristocracy (They don’t work for you)” att politikerna idag söker ny legitimitet utanför den demokratiska processen hos dessa klimat- och miljöalarmerande Grönokrater som i sin tur hämtar och backar upp sina argument för sin politik med vacklande vetenskap och dubiösa forskningsresultat.

Politikerna återger i och med detta allmänhetens cyniska inställning till politiker med sin egen cyniska inställning till politiken, menar Ben Pile.

Pile säger vidare att de är mer angelägna om att framhålla sina egna högre stående dygder och etiska grunder än att förklara konsekvenserna och potentialen i deras politiska idéer.

Contrary to many a green claim, science has been unable to provide unambiguous advice from which climate change policies can be formulated. Hence Labour, the Tories, the Lib-Dems, the Greens, and various activists, have all made different policies, and argued that the others will lead us inevitably to environmental catastrophe.

[…] Perhaps it could still be claimed that society is more vulnerable to climate than was previously understood. But, again, this is not “science”. It’s a speculative claim about the extent to which the direction of society is determined by climatic conditions – and exactly the kind of soft judgement which Turner admits.

[…] The purpose of the climate change bill is not to save us from catastrophe, but to set the scene for a new climate change aristocracy to rule over us in its own interests.