Faktaförnekande och utvecklingshindrande feel-goodsymbolism

[…] Earth Hour teaches all the wrong lessons, and it actually increases CO2 emissions. Its vain symbolism reveals exactly what is wrong with today’s feel-good environmentalism.

– Björn Lomborg

Det här ligger i linje med miljövänsterns politicering av begreppet risk. Allt de vill förbjuda och reglera sker alltid enligt den paralyserande Försiktighetsprincipen.

Ronald Bailey, säger i artikeln, ”Why Do People Believe Scientifically Untrue Things?”:

”Kahan identifies the ideological left as people who tend to have egalitarian or communitarian views. Egalitarians want to reduce disparities between people, and communitarians believe that society is obliged to take care of everyone […] When the results of scientific research are perceived to perturb (störa) those values, it should be no surprise that left-leaners have a greater tendency to moralize them, to favor government intervention to control them, and to disdain conservatives who resist liberal moralizing. […] One particularly powerful moralizing tool that is chiefly deployed by progressives is the precautionary principle. […] Beliefs about how much risk people should be allowed to take or to be exposed to are moral views. […] the strong urge to avoid scientific and technological risk is far more characteristic of people who have egalitarian and communitarian values. The precautionary principle is not a neutral risk analysis tool; it is an embodiment of left-leaning moral values.

När man ser på vänstern ur det här utvecklingshindrande och moraliserande perspektivet förstår man lättare varför de försöker kidnappa vetenskapen och göra om den och dess oberoende resultat till moraliserande principer om vad som MÅSTE eller BÖR göras baserat på objektiva och neutrala forskningsresultat.

Vetskapen att något är sant betyder inte per automatik att det samtidigt talar om för oss vad vi skall eller måste göra, hur vi måste agera, t.ex. politiskt.

[…] Scientific research may identify some problems that truly require a collective response but for social peace, the default response toward most issues should be social and political tolerance of individual choices. Texas A&M researcher Chris Ferguson gets it right on how scientists should respond to any efforts to moralize scientific findings. “Put simply, it may be best (!) for scientists to remain committed to the production of objective information,” he writes. He adds,“Deciding how such information ‘should’ be used arguably strays into advocacy and becomes problematic.”

———   ———-   ———

The problem with the Precautionary Principle is not that it leads in the wrong direction, but that – if taken for all it is worth – it leads in no direction at all.

If we avoid actions that carry a small risk of significant harm, then we should not spend a lot of money to reduce risks because those expenditures carry risks.

The Greening of BBC – En allomfattande proportionslös skandal

Ingen vill tro på politiska konspirationer. Särskilt inte om misstankarna pekar åt maktfullkomlig vänster, gröngardister eller socialister och än mindre om nån påstår att alla ingår i enda osalig Vattenmelonsröra.

Det är den generella utgångspunkten, ända tills man får så pass ovedersägliga fakta framlagda för sig att det inte går att förneka.

Nu har det verifierats att rapporteringen kring miljö- och klimatfrågorna varit och är medvetet kidnappad och tillrättalagd av det gröngardistiska aktivistetablissemanget i överenskommet samförstånd med de enskilda journalisterna på BBC och deras produktionsbolag.

Maurizio Morabito var den som lagligt vaskade fram deltagarlistan på de NGO:er och TV-produktionsbolag som bjudits in till en konferens ihopknåpad av BBC (!?).

Konferensen gavs det klatschiga namnet BBC – CMEP (BBC – Climate Model Evaluation Project). Tydligare än så kan ju knappast misstanken bli om att ett av världens mest respekterade och största journalistiska Public Serviceverksamhet sysslar med och ligger i framkant när det gäller att skapa politiskt tillrättalagd samhällspropaganda med skattemedel. Nu får dessutom e-mailen i ClimateGate 2.0 en helt annan innebörd, skriver, Anthony Watts:

UPDATE: Now this Climategate 2.0 email makes more sense, as they’ve just been carrying water for CRU and the eco-NGO’s all along. The meeting with the 28 was just a pep rally. From: this WUWT post:

BBC’s Kirby admission to Phil Jones on “impartiality”

Alex Kirby in email #4894 writing about the BBC’s “neutrality”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

date: Wed Dec  8 08:25:30 2004
from: Phil Jones <p.jones@uea.xx.xx>
subject: RE: something on new online.
to: “Alex Kirby” <alex.kirby@bbc.xxx.xx>

At 17:27 07/12/2004, you wrote:

Yes, glad you stopped this — I was sent it too, and decided to
spike it without more ado as pure stream-of-consciousness rubbish. I can well understand your unhappiness at our running the other piece. But we are constantly being savaged by the loonies for not giving them any coverage at all, especially as you say with the COP in the offing, and being the objective impartial (ho ho) BBC that we are, there is an expectation in some quarters that we will every now and then let them
say something. I hope though that the weight of our coverage makes it clear that we think they are talking through their hats.
—–Original Message—–

Prof. Phil Jones
Climatic Research Unit

BBC and “impartiality”…”ho, ho” indeed.

James Delingpole på The Telegraph i artikeln, 28 Gates Later…the BBC’s nightmare gets worse and worse, och WUWT i artikeln, BREAKING: The ‘secret’ list of the BBC 28 is now public – let’s call it ‘TwentyEightGate’, har all info om vad som händer i den här pågående politiska skandalen.

Maurizio på Omnologos sammanfattar också varför den här listan på de 28 deltagarna är så viktig:

  • This is incredible. In Jan 2006 the BBC held a meeting of “the best scientific experts” to decide BBC policy on climate change reporting (t)
  • The BBC has been in court blocking FOI attempts to get the list of the 28 attendees, but it’s just been discovered on the wayback machine (t)
  • It turns out that only 3 were current scientists (all alarmists). The rest were activists or journalists (t)
  • The BBC sent four low level representatives: Peter Rippon, Steve Mitchell, Helen Boaden, George Enwistle. All have since risen to power. (t)
  • Amazingly, those are also the exact four who have thus far resigned this week over the false paedophilia accusations against Lord McAlpine. (t)

Vad skönt det är att äntligen ha fått det bekräftat att det här inte längre är en teori om politisk konspiration mellan vissa klimatforskare, aktivistorganisationer (lobbygrupper) och media. Nu är det här ”in-your-face-fakta”. Nu är det fakta, det som vi klimatskeptiker ansett hela tiden.

Det är en politiskt motiverad och orkestrerad bluff. Nu kan också klimatskeptiker-skeptikerna ta sig en ordentlig funderare på vilket lag de skall satsa på i framtiden … om de vill ha nån framtid, vill säga, som liknar den de är van vid. Det vill säga, den del av dem som anser att det som avslöjats är graverande på allra minsta sätt. Det är det tyvärr inte alla som gör. Lyckligtvis lyssnar ingen på folk som yttrar sig om saker de är ointresserade av.

Hur som helst. BBC och Public Service står inte speciellt högt i kurs längre, det inser man med lätthet.

Tittar SVT över sin (eventuella) partiskhet i sin rapportering nu, tro? SVT kan väl aldrig ha BBC som föredöme i hur man drillar och formar ett folks etik, moral och politiska uppfattning, va?

Vad hände med journalistisk objektivet och opartiskhet? Vad hände med att höra båda parter i en samhällsdebatt/politisk konflikt? När blev köpt forskning och Vetenskap ett politiskt redskap att backa upp sina politiska åsikter med? Ett hett tips är att efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning så eskalerade mycket, både i den politiska och den vetenskapliga världen.

Nånting säger mig att dessa journalistiska, etiska regler har glömts eller medvetet lagts åt sidan ju mer mediebolag, enskilda journalister och hela MSM insett att Internet och alternativa media blivit en oövervinnelig, permanent konkurrent om hur folk bevakar och informerar sig om sin omvärld.

Men nu kan ingen längre förneka att media äter ur maktens händer eftersom de alltmer försörjs av de skulor som sipprar ur Leviathans påstått välsignelsebringande händer.

Alla läsare kan väl det där ordspråket om hur makt korrumperar, va?

Climategate 2.0 – Here we go again!

De e mycke nu!

Nu har ytterligare e-mailkorrespondens läckt ut. Den här gången är det alla gamla kändisar på området som hamnat i fokus – Michael Mann, Keith Briffa, Phil Jones, Kevin Trenberth.

James Delingpole och Andrew Watts berättar mer om hur dessa klimatets överstepräster säger en sak offentligt men givetvis inte kan hålla god min i sin mailkorrespondens.

Det här börjar bli tjatigt men jag tror faktiskt att faktamängden till slut tränger igenom hinnan av förnekelse som alla vänster-, miljö- och klimatbesserwissrar omges av. Det handlar inte om klimatet, utan om politisk socialistisk aktivism. Endast med skruvad vänsterlogik och vetenskaplig Lysenkoism kan man komma fram till någon annan slutsats.

De brukar till exempel visa med bildexempel och haltande statistik hur många människor som dör i allt fler naturkatastrofer i fattiga länder orsakade av den globala uppvärmningen.

Ledsen att behöva spräcka ballongen för somliga, men Ronald Bailey på Reason Online säger mycket riktigt att fattiga människor dör i naturkatastrofer på grund av att de är fattiga, inte på grund av att det blivit 1.0 grader varmare genomsnittligt på jorden sedan 50-talet.

Let’s conclude with two observations: First, recent research indicates that man-made climate change has not been nor is it likely to be a big contributor to losses stemming from weather disasters in the next few decades. Second, boosting the wealth of poor people through economic growth is their best protection against meteorological disasters in the long run, whether fueled by future man-made climate change or not.

Men det är skönt att vi nu äntligen fått det bekräftat: Det handlar verkligen om Mann-made Global Warming.

För den som inte kan sluta vältra sig i hur klimatbluffens lögner och ovetenskapligheter rullas upp inför omvärldens ögon kan ni läsa följande artikel, ”Al Gore’s “drowned polar bear” AIT (An Inconvenient Truth) source under investigation”, om hur den berömde isbjörnsforskarens metodik är uppe för granskning. Han misstänks för att ha farit med osanningar kring hur det … egentligen står till med alla snälla, vita och gulliga isbjörnar.

Det här bättre än stand-up komedi på lokal.

”Härmed säger jag upp mitt medlemskap”

Den 14 september härförleden kunde man på Climate Depot konstatera att en Dr. Ivan Giaever, nobelpristagare i Fysik 1973, säger upp sitt medlemskap i The American Physical Society (APS) på grund av föreningens stöd till de politiska skrämseluppfattningarna om att människan är orsak till uppvärmningen av det globala klimatet

Giaever skrev till föreningens ordförande och förklarade varför han inte förnyade sitt medlemskap. Han skrev då att han inte längre kunde vara med i en förening som påstår att motåtgärder mot klimatförändringarna måste sättas in snarast, det är odiskutabelt [incontrovertible], för att förhindra att Jorden inte går under på grund av de sönderslitande ekonomiska, sociala, geologiska och ekologiska effekter det får om klimatet blir varmare:

Thank you for your letter inquiring about my membership. I did not renew it because I cannot live with the (APS) statement below (on global warming): APS: ‘The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now.

Giaever skrev vidare i sitt e-mail till ordförande i APS:

In the APS it is ok to discuss whether the mass of the proton changes over time and how a multi-universe behaves, but the evidence of global warming is incontrovertible? The claim (how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?) is that the temperature has changed from ~288.0 to ~288.8 degree Kelvin in about 150 years, which (if true) means to me is that the temperature has been amazingly stable, and both human health and happiness have definitely improved in this ‘warming’ period.”

Andra forskare och vetenskapare förutom Giaever har tidigare också sagt upp sina medlemskap på grund av APS hållning i klimathysterifrågan och de åtgärder de anser måste tas till för att de skall kunna förhindra de multipla katastrofer som kommer att drabba människan om de inte får tillräckligt mycket av våra pengar för att rädda oss med sina förbud och regleringar.

Professor emeritus Harold Lewis, säger bland annat:

Global warming is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life

Det är klart att Global Uppvärmning är verklig…

den har ju pågått ända sedan den senaste istiden släppte sitt grepp om planetens norra hemisfär. Sen har vi ju haft en liten istid kring medeltiden och efter den en uppvärmning, så …

Det är dock annat som avses när forskarrön av det här slaget, ”Global warming is real”, kablas ut över världen och snappas upp av svenska nyhetsbyråer och radioprogram med tveksamt objektivt uppdrag.

Berkleyprofessorn Richard Mullers resultat skall tydligen, förutom att ses som nya och kontroversiella, även ses som ett noga framvaskat seriöst ”in your face-resultat” mot alla … ähum, klimatskeptiker och, vad är det vi kallas mer, förnekare. Det är så man baxnar.

James Delingpoles inledande kommentar till Richard Mullers forskarrön är rätt rolig:

”The planet has been warming,” says a new study of temperature records, conducted by Berkeley professor Richard Muller. I wonder what he’ll be telling us next: that night follows day? That water is wet? That great white sharks have nasty pointy teeth? That sheep go ”baaaa”?


När Delingpole hör sånt här och även läser artiklar som den här, ”The Case Against Global-Warming Skepticism”, vill han gärna klargöra att han har examen i språkliga studier och retorik och har därmed förmågan att avslöja första klassens skitsnack, när han stöter på det.

This is why the standard rebuttal to the term ”climate change denier” is: ”But I don’t deny that climate changes. I recognise that it has done so since the dawn of time. What I question is not the process of climate change, but what causes is it, whether it represents a problem and whether there’s anything we can do about it other than sensible mitigation.”

Det är inte konstigt att man får en känsla av att det inte är klimatet som är så viktigt för klimatalarmisterna. De vill helt enkelt inte lyssna.

Dom vill inte höra att klimatet alltid har förändrats sedan tidernas begynnelse även då människan inte fanns. De viftar bort vår skepcis till deras teorier om det katastrofala i att det blir 0,7 grader varmare per hundra år. De hävdar dessutom med en dåres envishet att det är annorlunda nu med den här uppvärmningen.

Det dom heller inte vill höra är att vår skepcis grundar sig på insikten att åtgärderna för att stoppa detta eventuella katastrofala framtida scenario på skattebetalares bekostnad och våra medborgerliga friheters bekostnad är alldeles för långtgående, integritetskränkande och destruktivt och alldeles för hämmande på den framtida ekonomiska samhällsutvecklingen. Alarmisterna kan inte dölja sin avsky för kärnkraft och fossila bränslen, t.ex.

Skepticismen grundar sig även på insikten om de socialistiska och totalstatliga dragen över dessa kostsamma och drastiska åtgärder. Det är ett faktum som inte går att dölja hur mycket grönt de än målar över dem.

Ten dishonest slogans about global warming, and ten little facts

En liten sol i ett kallt och mörkt universum

Den 27:e mars är det miljö- och klimatjippo igen.

Då vill de godhjärtade, i sinnet rena, välvilliga och humanistiska delarna av befolkningen i världen att vi skall släcka allt elektriskt ljus för att Rädda Jorden från klimatundergången eller miljödomedagen… eller vad det nu kan vara dom inbillat sig.

Känslostyrt vansinne värjer man sig inte med lätthet emot. Särskilt inte när det letat sig ända in i de lagstiftande församlingarna i det fria Väst.

Dock finns det ett förnuftsmässigt litet ljus och undantag i den lilla sydsvenska staden Tomelilla som skiner starkt och envist i ett för övrigt mörkt och i högsta grad kallt och vidskepligt mentalt universum.

IPCC-professor avslöjas som skeptiker

En av de stora i IPCC, Mike Hulme, säger så här om klimatfrågan i artikeln ”We can´t solve global warming says climate change Professor”:

Can we solve climate change?
No we can’t, according to a leading climate change professor.

Mike Hulme professor of Climate Change at East Anglia University reckons we are heading up a ”dead end” by putting climate change science at the top of the political agenda.

In fact he thinks we are pretty arrogant to think we can control the climate.

Mike, who has spent the last 25 years researching climate change, has just written a book Why we disagree about climate change where he questions why climate change has become ”the mother of all issues.”

Men om Hulme nu menar att det är så arrogant att tro att vi människor kan kontrollera klimatet så måste det ju med all logisk relevans vara lika omöjligt för oss att ”påverka” detsamma i den påstått katastrofala riktningen som hela miljö-, klimat- och undergångsindustrin nu hävdar, eller hur?

Nåväl, Hulme säger vidare:

We shouldn’t be framing climate change as the problem that we have to solve above all others. If we do that we have constructed an unsolvable dilemma because of the multiple reasons why we disagree about climate change. We will never converge on a set of solutions.

Hulme tycker att vi istället skall hantera klimatförändringar som en idé, som demokrati ungefär, alltså ett förhållningssätt som vi är satta att leva under och som kan motivera oss att leva bättre och agera lokalt och regionalt och kanske satsa på att utplåna fattigdom istället.

Instead we should treat climate change as an idea like democracy or justice motivating us to live better so that we can act locally and regionally to get cleaner air, or power or eradicate poverty.

Sant och intressant för att komma från en IPCC-professor. Men insiktsfulla och tråkiga verklighetsbetraktelser lär ju inte få nåt fotfäste i klimatkatastrofsrörelsen eftersom det skulle innebära att vi alla då sätter oss ner i båten i klimatfrågan och fortsätter med det vi förut pysslade med…nämligen att bygga välstånd (=minskad fattigdom), utveckla kärnkraften, öppna upp världshandeln, avskaffa tullar och öppna upp gränser för folk.

Hulme är dock ingen hemsk klimatförnekare, där har inget förändrats i hans syn:

Let’s be very clear about this I’m not denying climate change. I’m not questioning the fundamental science here. Humans are altering the climate around the world in my mind there’s no doubt about that. And climate has an effect on eco systems around the world

Dock ser han vissa faror med vad åtgärderna kan ställa till med:

Mike says the way we are tackling climate change could even lead to reactionary and authoritarian policies such as sending mirrors into space or spraying aerosols in the atmosphere.

Och som alltid är det lika roligt att läsa kommentarerna från läsarna. Carbonicusa, säger t.ex. så här:

The professor is right and the watermelon (green on the outside and ”red” on the inside) eco-socialist commentators are wrong. Get over it. We have more pressing issues. Learn about the environmental kuznets curve, people. What you are advocating flies in the face of the facts.

En kommentator, Stefan, säger så här:

Even if we were ”driving” climate change, ”we” are a mass of six billion people. There does not exist a single intentionality, which could decide to simply ”stop”. We are not a united humanity. We are not the Borg with a central controlling queen. We are six billion individual egos all living in different life conditions, with different needs and wants. Just because a few educated western intellectuals think we should become a united humanity because we ”must” doesn’t mean the six billion think the same. A central issue does not in itself unite anyone. God was a central myth and that idea only united a few hundred million in a very loose sence–dress codes and some behavior. It certainly didn’t liberate or free anybody. Now the environmentalists want to unite us. Not going to happen. Environmentalists have an ignorance about human nature. And saying ”but we have to” is not going to make it happen. Jesus and Buddha tried to teach a higher nobler morality of spiritual unity over 2000 years ago and look what became of all that.

Ljudet av pengar i ett avloppsrör

Via bloggen En kättares notiser… läser vi att utbyggnaden av vindkraften skall snabbas på och för att det skall bli praktiskt genomförbart så måste den gängse byråkratiska processen snabbas upp, vilket bland annat innebär att t.ex. PBL:s krav på detaljplan och bygglov åsidosätts. Det finns mer invändningar mot att lägga allt för många ägg i vindkraftskorgen:

Problemet med vindkraften är emellertid att den måste backas upp av reservkraft eftersom vinden är opålitlig. Den bästa reglerkraften är kraftbolagens vattenmagasin. Ju mer vindkraft som byggs, desto mer av vattenkraften måste användas som reglerkraft. Och då får vi, enligt vissa branschanalytiker, en ”vindkraftsparadox”, det vill säga att vindkraften binder upp vattenkraften vilket ställer krav på mer kärnkraft som en pålitlig energibas.

– Ny Teknik, i artikeln ”Rena rama vindkraftssnurren”

Naturpoesi som politisk kraft

[…] Consider the basic premises about Man and his world that these ancient morality tales have transmitted across the centuries–premises communicated in songs, sermons, images, icons, fiction, films, and scholarly works–premises that have shaped the thinking and the lives of billions. Here, in summary, is their message:

Everything in nature exists in harmonious balance and perfect order (the Eden Premise). Man’s duty is to find a humble niche within this benign, bountiful, and balanced paradise, where he can exist simply and non-intrusively (the virtue of humility). However, Man’s ambition–especially his quest to improve himself by gaining and applying knowledge–represents a grave peril to this pastoral ideal (the sin of pride). Man’s ambitious exercise of his creative intelligence disturbs the tranquility and destroys the harmony of the pristine natural order (the danger of reason and the sin of selfish ambition).

To prevent chaos, therefore, Man’s evil selfish appetites must be curbed, and his intelligence suppressed. That is the task of morality, whose virtues consist of constraints: humility, obedience, self-suppression, sacrifice of self to a ”greater” good. By limiting Man’s disruptive ambitions and creative aspirations, then, morality will preserve the natural balance and order.

Since antiquity, this worldview has been drummed dogmatically into billions of brains–so successfully that it’s now the reigning interpretive template. It’s the basis for most people’s understanding of the world around them. It’s the code of values governing their choices and actions. It’s the metaphysical and moral heritage upon which writers such as Al Gore and Philip Shabecoff draw–and which they intuitively trust their readers to share.

It’s the spiritual soil in which the seeds of the environmentalist philosophy and movement have taken root and flourished.

It’s also the complete antithesis of the philosophical outlook of America’s Founders: a rejection of the Enlightenment outlook that, like Prometheus, championed Man and his requirements for living on earth: reason, science, individualism, self-responsibility, personal freedom, private property, and capitalism.

Rational individualism was the emerging worldview for people newly liberated from superstition, savagery, stagnation, and slavery–people striving to explore, develop, use, and enjoy the earth’s resources. Rational individualism was the philosophy of modernity.

But even in America, this modern, progressive ideal never fully overcame the pre-modern ”ideal” of The Eden Premise. That atavistic ideal continued to hold a viselike grip upon millions who feared the prospect of self-responsibility, and hated the socio-economic system that demanded it. […]

—-   —-   —-   —-   —-   —-   —-   —-

Citatet är från Robert James Bidinotto på EcoNot. Han visar på hur väl Grönokraternas avsikter stämmer överens med skapelseberättelsen och hur Adam och Eva sparkades ut på ändan för att de sökte kunskap istället för att överlämna sina liv till Pappas (Guds) Goda Veta-Bäst-Vilja och allt saliggörande försyn även kallat ödet.

Myten om den naturliga balansen i paradiset (den av människan orörda naturen) passar in även idag på resonemanget som förs av Grönokraterna.

Straffet för denna oförskämdhet bestod i att sparkas ut ur paradiset för att lämnas åt sina egna syndfulla öden.

Den underförstådda synden består i att tvingas kopulera för att föröka sig och kunna överleva utan Guds skyddande hand, som ju stod till buds i den välövervakade och balanserade himmelska trädgården (Var inte kommunisterna rätt bra på att expatriera speciellt utvalda medborgare från sin paradisiska trädgård också om jag inte minns fel).