En dröm att stilla bedja om …

You call Marxism Scientific?

The experiments have ALL failed.

Now DEAL with the results.

– h/t Absolute Marxist

Ljusets fiender är Mörkrets vänner

I en nyutkommen bok av Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet, som heter, ”Ljusets Fiender, Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten” (2013), gör författaren upp med det kritiska tänkandets skuggsida i den svenska samhällsdebatten:

[…] Men att delar av det svenska etablissemanget relativiserar totalitära ideologier är ingenting nytt, skriver Lundberg. ”Solzjenitsyn får inte bli den enda rösten från Sovjet, ej heller får han bli en slutstation i diskussionen om socialismen”, skrev DN:s dåvarande chefredaktör Olof Lagercrantz 1974, i en sågning av Alexandr Solzjenitsyns Gulagarkipelagen. En uppdatering av tredje ståndpunkten som var särskilt vanlig på 1950-talet, där man vägrade välja sida mellan västvärldens liberala demokratier och Sovjetunionens kommunism. Visst, det ansågs hemskt med sovjetiska arbetsläger, men var livet verkligen så mycket bättre i USA eller Sverige? Tredje ståndpunkten finns ännu kvar i denna form. När Vänsterpartiets fyra partiledarkandidater 2011 – Ulla Andersson, Rossana Dinamarca, Hans Linde och Jonas Sjöstedt – fick frågan om vilket land som var mest demokratiskt av Kuba och USA förmådde ingen av dem ge ett rakt svar.

[…] När Ayatollah Khomeini från sin sjukbädd utfärdade en fatwa mot Salman Rushdie år 1989 slöt de flesta svenska debattörer och kulturskribenter upp bakom författaren. Yttrandefriheten och det sekulära samhället försvarades närmast mangrant. Nästan 20 år senare tecknade Lars Vilks sin rondellhund. Av vänstern – akademiker, journalister och kulturskribenter – fördömdes den nästan unisont. I dag har fatwan internaliserats på svenska universitet, kultursidor och i statliga utredningar. Tanken om en islamofobisk västvärld har slagit rot. I sin bok Ljusets fiender – Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten (Timbro) visar Johan Lundberg hur ställningstaganden som Myrdals inte längre är en avvikelse, utan snarare tillhör den ideologiska mittfåran.

Är det för långt ifrån sanningen om bloggen påstår att det är människor med liknande eller rent av samma politiska temperament som också kritiserar Hanne Kjöller för hennes fullständigt omoraliska och totalt oförlåtliga faktafel i boken, ”En halv sanning är också en lögn”, istället för att prata om det boken handlar om?

Den kommunistiska transplantationen och kortslutningen av marknaden

Via Lew Rockwell kan man ta del av följande alldeles lysande dräpa skriven av motor- och bilbloggaren Eric Peters som menar att:

The USSR Didn’t Disappear in 1991

It moved to North America

[…] Only in the case of post-Constitution America, the fiction is maintained that a free market exists – even as market mechanisms such as moral hazard have been effectively eliminated and losses for large corporations with pull are “insured” by a mafia state that will not permit its crony capitalist partners to not make money – no matter how poorly conceived their products, no matter how ineptly or even criminally they run their businesses. It is Soviet in every way except for the doddering old Premier on the review stand – but no doubt that’s coming, too.

Visst är det fint att Staten påstår sig veta att den fria marknaden inte alltid vet vad som är bra idéer. Om vi hade en icke-sovjetiserad marknad i västvärlden så skulle ju en massa bra idéer aldrig se ljuset.

Thatcherism: Ett föredöme … i Kina!

Thatchers ekonomiska idéer har letat sig in ända upp i den kinesiska kommuniststatens elitskola, China Executive Leadership Academy.

Det är dock ingen ordinär kommunistisk partiskola förstår man av professor Jiang Haishans uttalande:

We have an open attitude towards all civilisations that are useful to us, and [we] learn from them …

Eller så kan man säga: We are the Borg!

Tänk vad mycket elände komunisterna i väst nu kan skylla den förfärliga Kapitalismen för. Den har ju helt förvridit huvudet på de stackars kineserna.

Cuba goes China

Visst är det trevligt när anti-kapitalisterna inser vilket som är det rätta ekonomiska systemet och vad det är som skapar välstånd åt folket och utveckling i samhället? Nu återstår bara att de börjar inse vad som är fel i deras verklighetsfrämmande politiska system.

Kuba – Folket vill ha mer frihet

Kommer den kinesiska modellen att fungera på Kuba? En av världens mest repressiva regimer har öppnat upp en liten reva i det kommunistiska skynket. Folk får nu i alla fall känna lukten av pengar, lite grann.

De reformer som gjordes tidigare i år var inte för att nedmontera kommunismen utan enbart åtgärder för att marionettmästarna skall kunna sitta kvar ännu lite längre och dra i trådarna.

Daniel Calingaert på Freedom House har skrivit om Raoul Castro´s Kuba och hur framtiden eventuellt kommer att te sig för befolkningen, ”Will winds of change sweep Cuba?”.

Vad som behövs för social rättvisa…

CAIR: ”Islam Stands For Social Justice. First and Foremost.”

Är det alltså det här som krävs för att uppnå generell Jämlikhet i samhället och det oerhört diffusa begreppet Social Rättvisa? Ursäkta mig, men det enda jag kommer att tänka på när jag hör ordet Islam, det är Sociala Orättvisor.

Ett samhälle styrt av Guds ord? Koranen är ju Guds ord återgivet av Muhammed till skillnad från Bibeln som är skriven av människor, det är ihågkomster, legender, minnen och en gnutta historia nedtecknade av människor långt senare efter lille jesus död. OK, jag vet, Gamla och Nya Testamentet.

Jag vill bara säga att det gäller att ha klart för sig att det är skillnad på magi och trollkonster.

Om nu islam är så rättvist vad gäller sociala frågor undrar jag bara helt kort varför det verkar vara så oerhörda sociala orättvisor i alla muslimska länder? Det kan väl aldrig vara sociala rättvisor som får folk att fly sina hemländer?

Jag sätter en slant på att denna insikt bortförklaras med att det är samma sak som gäller för islam som för kommunismen, att det inte är äkta islam. Religionens äkta budskap förvanskas alltid av typer som skall utföra frälsningsidéerna i praktisk politik? Men givetvis finns det alltid en äkta och snäll opposition som finge de bara makten så blevo allting frid och fröjd och Guds Frid på Jorden, Amen!

Nå, hur som helst, jag undrar bara eftersom jag inte tycker mig se så mycket av det fagra tal om rättvisor och jämlikhet som muslimer, islamister, eller för den delen, socialister och kommunister slänger omkring sig.