Socialistisk Frihet: Vilken form av diktatur väljer du?

Ayn Rands lexicons beskrivning av fascism/communism/socialism:

[…] It is obvious what the fraudulent issue of fascism versus communism accomplishes: it sets up, as opposites, two variants of the same political system; it eliminates the possibility of considering capitalism; it switches the choice of “Freedom or dictatorship?” into “Which kind of dictatorship?”—thus establishing dictatorship as an inevitable fact and offering only a choice of rulers. The choice—according to the proponents of that fraud—is: a dictatorship of the rich (fascism) or a dictatorship of the poor (communism).

Beskyddarverksamhet i konkurrens

[Det är inte speciellt svårt att se militären som en metafor för Centralstaten. Hur maffian arbetar vet väl alla? ]

 

300 miljoner vapen i fria medborgares ägo

I tider av global finansiell, monetär, politisk och ekonomiskt medvetet skapad oro där centralmakten/-er världen över gärna vill ha så passiva och ofarliga medborgare som möjligt är det intressant att följa det amerikanska ståhejet kring att avväpna medborgarna.

Nord-Amerikanerna är ett folk som har genetiskt inprogrammerad misstänksamhet mot regeringen. De har dessutom en konstitution, avseende denna misstänksamhet mot regeringar som börjar få kontrollhybris, att luta sig mot som få andra folk i världen har.

De måste ständigt bevaka och försvara existensen av denna konstitution, och även förklara vitsen med konstitutioner för vissa progressiva amerikaner, och se till så att den inte enbart blir ett dekorativt grytunderlägg när kreativa socialister (dems) och konservativa (GOP) dukar upp sina politiska soppskålar och syltburkar.

Vi i Sverige kanske inte skall vara så snabba med att lämna in våra vapen (jägare och hemvärnsgubbar och andra). Vårt försvar är ju ett minne blott snart och då borde väl åtminstone ett snabbmobiliserat hemvärn vara värt någonting. Jag tror inte ens tanken föresvävat någon ömfoting i Rosenbad.

NY Daily News, ”The US Gun Control Fallacy”:

[…] The cat, in other words, is out of the bag when it comes to gun control. 47% of American adults own guns. Gun ownership is not a partisan issue: Union members, traditionally Democratic in political party affiliation, own guns in high numbers. What the gun prohibitionists advocate is impossible: a centuries-turning back of the clock to a point at which the presence of guns in American society might have been legally proscribed and practically prevented. To attempt such a “solution” today would spark nothing less than a civil war.

Vi gillar auktoritära typer som styr över oss

24 auktoritära karaktärstyper (älskare av staten; icke att blanda ihop med snarlika, konkurrerande men olagliga och kriminella institutioner). Med lite självrannsakan hittar nog alla sin plats på jorden.

24-types-of-authoritarians-199x300

– från mises economics blog och tecknaren Davi Barker

40 år in i framtiden

Familjen Lindell i Hässelby i Stockholm har i sex månader, under 2011, kämpat för att skära ned på sina koldioxidutsläpp.

– Vi tog bort kött, fisk, ägg, ost, alla mejeriprodukter. Vi kunde inte fika, inte gå på restaurang, kunde inte göra någonting. Då var det extremt för att verkligen komma lågt, säger pappa Nils Lindell, 53.

Synd att man inte kan säga att det är science fiction. Är det här vad vi har att vänta? En framtid av samvetstyngda, moraliskt självspäkande medelklassfamiljer som tävlar i att framstå som bäst i att minimera den livgivande spårgasen CO2, för att staten och anslagskorrumperade forskare säger så.

Man tar sig för pannan. Hur många klimatpoäng får man om man håller tyst och inte pratar, alternativt inte öppnar munnen och andas när man opponerar sig mot korkad vänster- och allianspolitik? Finns det duktighetspoäng också, kanske? Månadens klimaträddare på reklampelare över hela staden? Kanske lite skattebonus? En gratis månad genom vägtullsmuren som omger staden, kanske?

Men å andra sidan är det bara dumt och elakt att skriva som jag gör, för tänk om inte dessa kreativa skattekreatörer och planeträddare hade våra skattepengar att visa sig duktiga med … ja, då skulle ju all vettig och förståndig utveckling stanna av här i världen … och jorden skulle gå under i en samtidig klimat- och miljökatastrof. Doh!!

Kontroll, övervakning och R2D2

Som trogen återgivare av sakernas tillstånd i den verklighet som ”tunga media” väljer att inte lägga särskilt stor vikt vid och därför inte belysa och beskriva för medborgaren så kan bloggen berätta, efter att ha läst artikeln ”Gov’t cameras in your car? E-toll patent hints at Big Brotherish future”, att det Österrikiska företaget Kapsch TrafficCom AG undertecknat ett avtal med amerikanska vägtullskonsortiet E-Z Pass och att Kapsch samtidigt, enligt en patentansökan, nu kan presentera det första vägtullsanpassade kamera- och transpondersystemet som ser och registrerar allt utanför din bil…och allt inne i din bil.

The stated reason for an inward-pointing camera is to verify the number of occupants in the car for enforcement of HOV and HOT lanes. The outward-pointing camera could be used for the same purpose, helping authorities enforce minimum occupant rules against drivers who aren’t carrying transponders.

För den som nu fick problem med sväljrefexerna skall tilläggas att det hela än så länge bara befinner sig på idé- och patentstadiet.

Företaget Kapsch TrafficCom AG säger att medborgarna skall inte läsa in för mycket i att det sökts ett patent på det här området. Det är normalt förfarande i branchen. Företaget har avdelningar som gör omkring 20 patentansökningar per år. Det handlar till största delen om att skydda idéer, inte att verkliga produkter är på väg ut på marknaden.

Lee Tien, en säkerhetsexpert hos Electronic Frontier Foundation har ett annat perspektiv på det hela:

I think (drivers) should be pretty concerned,” he said. ”You want to make sure any use of that technology is very carefully regulated. People should let the E-Z Pass folks know now what they think about any possible plans to introduce cameras in their cars, now, while it’s being developed, rather than before it’s already a fait accompli, and some agency says it’s already spent millions on it and can’t turn back now.

Det Tien varnar för är det som brukar kallas Surveillance Spill-Over Effect. Det betyder på svenska att övervakningens ursprungliga syfte lätt hittar nya saker som den kan användas till och som initialt då inte brukar vara reglerade.

En juridisk gråzon brukar det talas om, då lagstiftaren och brukaren ännu inte vet huruvida det nya användningsättet är lagligt eller ej men likväl kör på som om det vore helt lagligt (jag antar att det är en försiktighetsåtgärd i nåt avseende). Den starkaste motivationen företagen och staten har för att hjälpa fram sådan här teknik är de enorma skattkistor i form av databaser över hur folk rör sig och som de vet kan bli tillgängliga för dem om tekniken slår väl ut.

You could imagine that they could limit the capacity of devices […] so it would not be as powerful a surveillance device. But that’s not the general dynamic,” he said. ”Once you have the device out there, someone says, ‘Why not use it for this, or that.That’s usually where the battle between privacy and other social goals is lost.

Ironiskt nog håller den här spilleffektens samhällspolitiska konsekvenser att spelas upp i Tyskland just, säger Tien. Där har polisen i terroristbekämpande syfte använt sig av en trojan, kallad R2D2, för att avlyssna presumtiva terrorister.

Polisen hade givetvis laglig rätt enligt det juridiska och rättsliga förfaringssättet där polisen måste inhämta åklagarens godkännande för att få avlyssna misstänkta för att använda denna trojan men det påstås också att den kommit användas i helt andra syften än vad som ursprungligen var tänkt och det är i den änden av nystanet skandalen nu håller på att rullas upp.

The question is […] about questioning our demand for surveillance, and thinking about the kind of society we are building and encouraging when we legitimize the continual, gradual architecting of the social world into a surveillance society.

 

I all hemlighet

Vad är det Google kokar ihop med kommunisterna i Nord-Korea egentligen?

South Korean paper Chosun Ilbo reports that the 12-member delegation rolled into the Googleplex at around 10 a.m. […] The visit was not open to the media and it was not announced beforehand.

[…] Most North Koreans don’t have Internet access, and the small number who do can’t access Google.

[…] The North Korean group has been in the U.S. since March 21. They’ve made stops in other cities including New York, San Diego, Los Angeles, and San Francisco, and they’ve toured Qualcomm, Bloomberg News, Bloomingdales, and Citigroup, according to reports.

I Chosun Ilbo rapporteras det att:

The U.S. government has banned high-ranking North Korean officials including Vice Foreign Minister Kim Kye-gwan and Ri Gun, director-general of the U.S. affairs bureau at the North’s Foreign Ministry but permits visits from mid-ranking North Korean officials at the invitation of private U.S. groups for economic, cultural and educational purposes.

Meanwhile, Choe Tae-bok, the chairman of the North’s Supreme People’s Assembly, visited the United Kingdom for four days starting on March 28 to ask for food aid.