Om religion

Religions were invented to stop the thinking man from going mad

/okänd

Heterodoxi, ekonomisk makt och Maktens ekonomi

Carl Menger och den Österrikiska ekonomiska skolan (1929):

Originally, the historical school of the ”Economic Science of the State” [in Germany, min anm.] was bothered very little by the critical and positive work of the Austrian school and in this respect was very similar to the schools of interventionism abroad. They con­tinued to look down upon serious theoretical work and to spread with­out inhibition the teachings of the omnipotence of the State over the economy in the knowledge that their position of power was guaranteed by governments and political parties.

Österrike-skolan – grundläggande fakta, enligt The Economist:

The Austrian school’s thinking centres on the way “malinvestments” orchestrated by central banks distorts the business cycle. By keeping interest rates artificially low, central banks trick entrepreneurs into believing that society is more abstemious (ung. återhållsam) than it really is. The entrepreneurs then embark on ambitious, long-gestation investment projects, only to discover that the men and materials they require are otherwise engaged in the production of more immediate gratifications. Once this realisation dawns, the entrepreneurs abandon their follies, firing their workers. If wages are flexible and workers mobile, this bust need not be too bad. But misguided attempts by the government or the Fed to prevent unemployment will delay the necessary reshuffling of labour (omsättning, genomströmning av arbetskraft på arbetsmarknaden) from industries too tied up in the future to those catering to the needs of the present.

Scholars such as Lawrence White of George Mason University see in this the grounds for replacing central banks with “free banking” in which private institutions take deposits and issue their own banknotes without government permission or protection. To make these liabilities credible, free banks would probably have to make them redeemable into something else, such as gold. As a consequence, banks will hesitate before expanding too quickly, lest their gold reserves come under threat. This, Mr White argues, would impose a natural check on overexpansions of credit.

Du behöver inte vara Centralbankschef eller ens riksdagspolitiker i en valrörelse för att inse att ett ”Free Banking System” inte passar  överkonsumerande regeringar, valfläskande politiker eller felinvesterande korporativa företagsetablissemang. Så länge det finns en ”högre makt” som köper ut alla som missköter sig med skattebetalarnas pengar kommer den korporativa statens fiskala inkontinens att bestå … på din bekostnad, käre medborgare.

Finländarna har dock ingen större tilltro längre för det europeiska politiska etablissemangets centralt styrda fiskala processer. De börjar redan bygga skyddsvallar.

Insikter mentalt blockerade för vänstern

Dick Erixon i artikeln, ”Kulturvänstern, makten och indignationsprivilegiet”:

… Och därmed kan man ju vända Lena Anderssons resonemang mot kulturvänstern: deras hat och hån mot borgerlig kritik beror på att de borgerliga budskapen trampar på mycket ömma tår hos vänstern – de gapar och skriker för att stilla samvetet, men i praktiken innebär deras samhällssyn en ekonomisk kollaps a la Grekland – som naturligtvis drabbar de mindre bemedlade hårdast. Fria marknader, tillväxt och meritokrati gynnar oss som kommer ur arbetarklass bäst. Bara där blir vi jämlika med de intellektuella i rödvinsvänstern.

Så sant som det är sagt.

Putins häxmästare får sparken

Putin ejects Kremlin ”puppet master” after protests

De folkliga protesterna i Ryssland, framför allt i Moskva, mot Putins tolvåriga, odemokratiska styre har tvingat fram en rad desperata åtgärder. Givetvis efter diverse påtryckningar från utomparlamentariska mångmiljardärer (inre nationella oroligheter är aldrig bra för affärerna) som Putin gärna håller sig väl med.

Putin som hånat och bespottat demonstranterna och oppositionen och hävdat att han är opåverkad av oppositionens krav verkar trots allt ha tagit åt sig av den massiva kritiken, dock i från fel håll.

I  det inre kabinettet av Putins administration finns en figur som både av politiska fiender och vänner kallas ”The Puppetmaster”, Vladislav Surkov. Han är arkitekten och manusförfatteran bakom Putins tolvåriga maktinnehav.

The sacrifice of Vladislav Surkov, branded the Kremlin’s ‘puppet master’ by enemies and friends alike, is also a rare admission of failure for Russia’s ‘alpha dog’ leader: Surkov’s system was Putin’s system. […] When asked why he was leaving the Kremlin, Surkov deliberately misquoted a slogan from the French Revolution, saying: ”Stabilization is eating up its children.”

Surkovs efterträdare verkar bli hans ärkefiende, Vyacheslav Volodin, en advokat och medlem i Putins Parti, Det Förenade Ryssland.

Om man skall hoppas på några synbara och påtagliga förbättringar avseende det demokratiska underskottet i denna semitotalitära plundringsekonomi så verkar det inte finnas några större förhoppningar. Ommöbleringar i adminstrationen under politiska kriser är bara allt för vanligt och till intet förpliktande. Det är enbart ett skådespel som inför folket skall signalera en möjlig kommande strategiomvandling och som ett svar på kritiken för att alla ”skall sätta sig ner i båten”.

”What happened today is nothing more than shuffling people from one office into another,” Mikhail Prokhorov, Russia’s third richest man who demanded Surkov be sacked in September, said through a spokesman. ”Little will change from these shifts.”

[…]

Putin has dismissed the protesters as chattering monkeys or a motley crew of leaderless opponents bent on sowing chaos, but Surkov gave a more refined view: he said they were among the best people in Russian society. You cannot simply swipe away their opinions in an arrogant way, said Surkov, who will now have to move his portrait of Argentine-born revolutionary Che Guevara from his Kremlin office.

Putins politiske arkitekt, en kille som har Che Guevara som förebild och dessutom påstår sig ha ett öra till folket? Suck! Man upphör aldrig att förvånas över totalitära politikers förakt för vanligt folks intelligens. På ett annat sätt är det tur eftersom den sortens nonchalans ofta till slut blir deras fall när folk fått nog.

Om vänsterns politiserande, manshatiska genuspedagogik på dagis

Pär Ström som driver Den Nya Välfärden intervjuar Sveriges skarpaste genuskritiker, Tanja Bergkvist.

Lyssna gärna men håll i hakan, detta är en inblick i den moderna välfärdsstatens mest meningslösa statsfinansierade forskningsprojekt. Det är, bland annat, sånt här dina skattepengar går till, bäste medborgare:

Vuxendagis för Marxister och manshatande FIminister? Ja, kanske det. Frågan är om sån här skit skall finnas på landets dagisverksamheter och förskolor?.

Jag förfäktar ofta uppfattningen att allt är politik när jag bemöts med suckar och ointresse när det pratas politik emellanåt. Men här är jag nog benägen att dra en gräns. Vi måste skydda de små telningarna från dessa rödgardister och deras sjuka syn på verkligheten.

Bort med politik och vänsterpolitiseringen  från förskoleverksamheterna. Hör ni det, ALLIANSEN!?

Gärna kättare men inte förnekare

deniertxt

Utdraget är från Christopher C. Horners bok ”Red Hot Lies: How Global Warming Alarmists Use Threats, Fraud And Deception To Keep You Misinformed” och inledningen på kapitlet ”Fear and Loathing”.

Den citerade gamle miljökämpen och aktivisten David Bellamy uttrycker sig även så här i artikeln, ”David Bellamy: Global Warming Is Nonsense” i brittiska Daily Express:

The ice caps are actually getting bigger. Two thousand years ago, the Romans were growing red grapes on the Scottish border and we had another very warm period in the Middle Ages. […] There was less carbon dioxide being put out then so how can CO2 be the driver of climate change? It’s cyclical. In the last mini ice-age, which ended around 1850, the Thames used to freeze solid and we’re heading for another cool-down now. I’ve seen evidence that says there has not been a rise in global temperature since 1998, despite the increase in carbon dioxide being pumped into the atmosphere. This makes me think the global warmers are telling lies.

Handbok för klimattänkare

Följande citat är saxat ur ”Handbok för klimattänkare” (finns som pdf-fil hos JoNova) och är en alldeles lysande kritisk studie över den rådande klimatalarmismens bevekelsegrunder, deras argument och dess ovetenskaliga fundament.

Det finns inga övertygande vetenskapliga belägg för att människans utsläpp av koldioxid, metan eller andra växthus- gaser orsakar eller inom en nära förestående framtid kommer att orsaka en katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och en rubbning av jordens klimat. Dessutom finns det påtagliga bevis för att en ökning av koldioxidhalten i atmosfären medför många effekter som gynnar det naturliga växt- och djurlivet på jorden.

– Citat: www.petitionproject.org

handbokförtänkare1.0.2b.indd