Reducerad medvetenhet, Falska minnen, Syntetisk Kapitalism och Weapons of Mass Instruction

Alla har ett system de vill trycka in i skallen på oss. Det ena systemet är alltid bättre än de andra. Alla slåss de om våra själar, Kyrkan, Staten, Partiet, samhället … de strävar i grund och botten efter att vi skall passa in i deras system så att vi dessutom kan bli kontrollerbara, möjliga att övervaka, möjliga att påverkas, styras och manipuleras.

Jon Rappoport berättar i artikeln, ”Matrix, Orwellian freedom, surveillance, corrupting language”, om New York-läraren John Taylor Gatto och hans teorier om hur skolan istället för att utbilda eleverna förvirrar dem. Gattos huvudteser lyder enligt följande:

What does the school do to children? Gatto states the following assertions in ”Dumbing Us Down”:

  1. It confuses the students. It presents an incoherent ensemble of information that the child needs to memorize to stay in school. Apart from the tests and trials that programming is similar to the television, it fills almost all the ”free” time of children. One sees and hears something, only to forget it again.
  2. It teaches them to accept their class affiliation.
  3. It makes them indifferent.
  4. It makes them emotionally dependent.
  5. It makes them intellectually dependent.
  6. It teaches them a kind of self-confidence that requires constant confirmation by experts (provisional self-esteem).
  7. It makes it clear to them that they cannot hide, because they are always supervised.[11]

He also draws a contrast between communities and “networks,” with the former being healthy, and schools being examples of the latter; in the United States, networks have become an unhealthy substitute for community.

¤   ¤   ¤

Syftet är, enligt Gatto, att producera nyttiga aktörer åt systemet (övervakningsstaten). Så här vill Jon Rappoport förklara det hela:

[…] One of John Gatto’s more startling insights about education goes as follows: the great robber barons (Rockefeller, Morgan, Carnegie) looked around and realized they owned the country. The game was over. So they invented, and controlled, a second form of “synthetic capitalism”. This sophisticated charade was linked to education. A new professional class of super-educated people would become the major players…

Well, those trained chickens have come home to roost, in the sense that they are now being deployed as experts, tasked to reorganize society in the 21st century. Their job is to turn society into a system, in which freedom is a synonym for “best behavior.”

To make sure this comes to pass, everyone must be watched. The real purpose of surveillance is, in the long run, ensuring that behavior.

[…] Over the past 65 years, a tremendous amount of propaganda has been devoted to redefining freedom as “what freedom should lead to.” Behavior. Brainwashed college students are essentially taught: “Forget the free part of freedom. Let’s skip that. It’s unimportant. Let’s go right to the question of what freedom should produce. That’s why we’re here. That’s what we’re going to learn. It’s a short-cut. We’re going to tell you what any decent and correct human being would do with his freedom, so you can do it.”

[…] Any individual who enlists in this future does so by entering a trance. The tool of hypnosis is a collective definition of The Good. This was exactly the pattern that Plato laid out in The Republic. For him, The Good was the highest Form in the ultimate dimension where all ideas existed in a perfected state. The ruling Philosopher Kings had intimate and superior knowledge of The Good.

Try it yourself. Write down a definition of “the greatest good for the greatest number,” and then, in your life, for a week or so, base all your actions on it. Exclude all other considerations. You’ll find yourself in an altered state, and you’ll also notice you’re, in essence, hypnotizing yourself. You’re narrowing your focus, space, and thought.

You’re referring all your behavior to a central and single idea. You’re systematizing yourself.

This is the principle of reduction of consciousness.

Hur fri känner jag mig? Vems definition av frihet är det jag tvingas acceptera?

Apropå Svenska Vattenfall

Bloggen har inte speciellt mycket till övers för Bert Karlsson men han påstås ha sagt följande:

”Ge en Svensk politiker en fullt utrustad korvkiosk och han/hon kommer att gå i konkurs på mindre än 14 dagar”.

Att staten får mandat att sköta ekonomi och företagande är sannerligen märkligt med tanke på dess track record.

Vi manipuleras till att tro att livet handlar om att leva och navigera mellan och undvika de två fiktiva, mytiska och inhumana kvarnstenarna Rovkapitalism och fullt utblommad Socialism, som om det inte fanns några som helst andra alternativ för människor att styra sina samhällen, liksom.

Staten är ju polare med båda och ger dem privilegier som försvårar för annan mindre ekonomisk verksamhet, privata företag och i synnerhet småföretagande, men såna oväsentligheter skrivs om med små bokstäver, som det finstilta i försäkringsbolagens kontrakt.

Politikens uppgift är alltså att fördela så att alla får det, inte för bra för det räcker ju inte alla resurser i världen till för, påstås det, så i alla fall drägligt. Marknaden klarar ju inte alls av det påstås det också eftersom då denna fördelning staten håller på med blir snedfördelad!!! Jo, för det ser ju så bra ut nu!

Värre nonsens är det svårt att hitta. Får någon det för bra, heter det dessutom, så har det skett på någons eller några andras bekostnad och förmodligen genom diverse olagligheter, vilket ger ytterligare skäl för politikens närvaro att fördela om människors egna tillskapade resurser (läs: förstöra kapital och tillgångar).

Ja, så där fortsätter det. Endast bristfällig pedagogik och utbildning ända från lågstadiet genererar röstberättigade medborgare som kan svälja propaganda av det här slaget.

Sommarsvensken skall bearbetas med Klimatlögner, manipulation och propaganda

Klimatmanipulationen och den mentala bearbetningen av dig som medborgare avslöjas på The Climate Scam av Lars Jonsson i inlägget, ”Klimatångestens profeter i DN”:

[…] Blott deras bakgrund borde få en kritisk läsare att höja ett varnande finger, en millöpartist, en försäkringsman och en professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning (!) i Linköping. Det är inte första gången som jag reagera för denna samvetslösa och numera institutionaliserade spridningen av så kallad klimatångest. Den tycks livnära många i dagens samhälle. För att behålla sitt mandat ligger det i miljöpartistens Per Bolunds intresse att skrämma befolkningen med de ”klimatrelaterade väderfenomenen”, koncernchefen för IF Torbjörn Magnusson, lever ju av att varna för allsköns risker som föranleder dig att se över ”ditt försäkringsskydd” och Björn-Ola Linnér måsta hålla klimatbrasan vid liv eftersom han innehar en professur i hur den skall släckas. Rubriken på artikeln är ”Samhällets beredskap dåligt för att möta extremt väder”.

[…] När jag ser igenom denna statistik tycks mig situationen inte ha förändrats så drastiskt under 1900-talet, även om det finns en pik kring millenniumskiftet. Vådliga skyfall återkommer med viss regelbundenhet, och visst skall vi vara förberedda. Men måste värmlänningarna avregistrera bilen, avstå att grilla fläskkarré och ta cykelsläpet till närmsta Elonbutik för att byta till ett energisnålare kylskåp utifrån SMHI´s rapporter? Jag har svårt att se logiken. kanske är det inte detta som artikelförfattarna hävdar, de kanske nöjer sig med att semestersvensken har tillräckligklimatångest för att via skattsedeln (fortfarande vilja, bloggens anm.) bekosta alla dessa profeter som varnar för syndafloden.

Fundera ett slag i hammocken nu i sommar hur underbart livet skulle kunna vara om alla politiker och deras politiskt anslutna konsensusforskare, domedgasprofeter och handlingskraftiga åtgärdsgenier inte hade tillgång till våra skattepengar på det sätt de har idag. Tänk på hur mycket annat nyttigt våra gemensamma pengar skulle kunna användas till (tänk på vad du själv skulle kunna använda dem till, rent av), istället för att de som nu missbrukas bort på meningslösheter av det här slaget bara för att makten och dess etablissemang skall kunna rättfärdiga sin närvaro och klåfingrighet i våra liv … genom lögner, manipulation och propaganda.

Men de menar väl bara väl, eller hur? Då skall vi komma ihåg att det är lång ansamlad, mänsklig erfarenhet som kommit fram till insikten att Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Frågan är hur snabbt vi kommer dit nu när föresatserna dessutom är skattefinansierade.

Ur kommentarerna:

Signaturen Björn, säger följande:

”När man har läst denna utmärkta sammanställning (av Lars Jonsson, bloggens anm.), inser man att de tre som oroar sig måste lida av antingen fobier, eller så kanske man gör en personlig vinst på att föra ut dessinformation. Frågan är om det inte är åtalbart att individer i samhällstjänst, larmar obefogat. Att larma innan man förstår vad som är vad, orsak och verkan, är det snarare omstörtande verksamhet, som i detta fallet, de tre dessinformatörerna håller sig med. Klimatförändringar har alltid funnits och kommer alltid att finnas så länge vår planet finns till. Men att nu reducera dess orsak till enbart emission av antropogen koldioxid, är ingenting annat än understödd propaganda, som förs av sådana som de tre skribenterna. Denna ansvarslöshet hos offentliga personer måste stoppas, för de bedriver dessutom propaganda med offentliga medel.”

Högervinden avtar, socialistiska jetströmmen rusar på

Fredag morgon. SVT nyhetsrapporterar. En frukostreflektion kring medialt språkbruk och dess syften.

Ett kärt manipulativt begrepp i media är ordet ”högervindar”. Politiska högervindar avtar eller tilltar i olika hög grad, då och då i mediarapporteringen. I kristider som nu rapporteras givetvis att högervindar avtar. Det inger hopp hos socialisternas fanbase inför framtiden, till exempel inför ett stundande valår.

Det skall även, förmodar jag, inge en trygghetskänsla hos den oroliga och ekonomiskt åtgärds- och regleringsutsatta medelklassen som kan tillåtas drömma om fler bidrag och större subventioner från den röda centralmakten. Allt är med andra ord lugnt. Saker och ting återgår till det normala. Allt är som förut, inga kriser i sikte, ekonomiska eller andra. Dessutom, priset på guld sjunker ju och mer kapital flödar in på aktiemarknaden. Så, cirkulera, återgå till era sysselsättningar! Här finns inget att se längre.

Försök nu påminna dig att du hört det politiskt motsatta begreppet ”vänstervindar” i några sammanhang. Nä, precis. Det är sällsynt eller till och med helt och hållet obefintligt.

Vänstervinden, den är någonting helt annat, mycket större och osynlig (det talas inte om den) för oss i den stora mediakonsumerande massan. Vänstervinden fungerar precis som den atmosfäriska väderreglerande jetströmmen, den styr högervinden, av och på, när de rätta förutsättningarna uppstår. Den är allestädes närvarande, vinande och framrusande, lämpligt osynlig, högt ovanför våra huvuden.

Den opartiske granskaren skulle ställa sig frågan om denna begreppsanvändning sker omedvetet som en del av det underhållande mediala språkbruket eller helt enkelt är uttänkta strategier för att påverka den demokratiska massan.

Användandet av ett visst språkbruk är en liten men tydlig indikation på vilka det är som befolkar den påstått opartiskt granskande mediavärlden, vilka värderingar de har, vilken politisk grundsyn lejonparten av journalisterna har i de rapporteringsorgan vi har att hålla oss till, förutom Internet.

Den snart 20-åriga ”Internetreformationen” har lyckligtvis ändrat på dessa mediala konsumtionsvillkor. Det går idag, för den som vill, att kontrollera och granska medias syften och agendor på ett helt annat sätt än förr när mediakonsumenterna skedmatades som fågelungar och fostrades till (via det mediala språkbruket) att acceptera allt som sades och hur omvärlden var beskaffad. Idag kan man lättare få en annan syn och vinkling på de betydelsefulla, större strömningarna i våra samhällen.

Tack för det, oberoende teknikutveckling, lyckligen befriad från centralstatliga propåer om vad folk och individer behöver och inte behöver.

”One of the sources of the Fascist movement is the desire to avoid a too-rational and too-comfortable world”

– George Orwell, 1943 in – Can Socialist Be Happy?

Makt, magi och ett alldeles speciellt slags monopol

”Money is Power”, or shall we say, ”The Monopoly to Create Credit Money and charge interest is Absolute Power”.

– Okänd, dock inte mindre insiktsfull bedömare

Små öar av förnuft och analys …

… bland de vanligtvis så negativa budskapen i nyhetsflödet om hoten mot naturen, djuren, klimatet, miljön och ja, precis vad du vill, i stort sett.

Anders Bolling på Framstegsbloggen pekar på statistik som visar att allt blir bättre, trots det vi matas med i media.

[…] Den återkommande rubriceringen ”artutrotningen tilltar” leder fel, eftersom den i regel inte handlar om att arter dokumenterat försvinner för gott från jordens yta utan om att antalet individer av olika arter decimerats kraftigt. Dessutom upptäcks ständigt nya arter. För att återknyta till groddjuren: Dessa hör till de mest hotade på senare tid, och forskare tror att över 100 arter försvunnit, men A) det beror främst på en svampsjukdom och B) det hittas över 100 nya amfibiearter – varje år.

[…] Alla beslut om bromsad djungelskövling är så klart utomordentliga, men faktum är att den redan har börjat bromsas. Det höggs ner ungefär dubbelt så mycket tropisk skog mellan 1980 och 1995 som under de femton åren därefter. Brasiliens avverkning gick ner med 80 procent mellan 2004 och 2012 till nivåer som inte setts på åtminstone 40 år.

[…] De senaste veckorna har det kommit först en, sedan ytterligare en studie som vänder på steken: I själva verket gynnas (regn)skog mer av den ökade koldioxiden än den missgynnas av den ökade värmen. Den är alltså mer motståndskraftig än man trott. De nya resultaten föranledde huvudmannen bakom den första rapporten, Peter Cox, att backa. Heder åt honom.

Ett välkänt mönster med ”tvättad” etikett

Mussolini, Flynn continued, had initiated ”a kind of statism in which the government should be responsible for the material welfare of the people.” Flynn would have called it socialism, but he noted that Mussolini called it fascism because that ”didn’t have a bad name.” Yet the only new industry that kept Italy prosperous was ”militarism and war.” By 1937 Mussolini was spending 37 billion lire on the armed forces. Now Americans, Flynn noted, were emulating Mussolini.

 

– Ur förordet på John T. Flynns bok, ”As We Go Marching” (1944).