En dröm att stilla bedja om …

You call Marxism Scientific?

The experiments have ALL failed.

Now DEAL with the results.

– h/t Absolute Marxist

På den ”fria marknaden”: Utmana inte statens kompisars etablerade företag

Via Lew Rockwell och Gary North hittar vi till följande absurditet på den påstått friaste och mest kapitalistiska marknaden i världen: ”Teens Start Rental Car Company That Undercuts Avis And Hertz. Get Sued By City Of San Francisco For “Unfair Business Practices.”

Ungdomar i San Francisco hade en affärsidé om att hyra ut bilarna folk parkerade på flygplatsen medans de var bortresta till turister som kommer till San Francisco på besök. Så de startade en firma som givetvis fick de etablerade biluthyrningsfirmorna Avis och Hertz att reagera på denna konkurrent och uppstickare. Att de var billigare gillades inte alls. Att de dessutom inte betalade procentpengar på sin inkomst till stadens flygplats gjorde att staden SF stämde det uppstartade ungdomsföretaget.

Anklagelsen är att de utsätter de etablerade biluthyrningsfirmorna för ”osund konkurrens”.

Den liberalt sinnade vet att det inte existerar något som heter ”osund konkurrens” på en fri marknad. Det är bara på en planstyrd, ofri, sönderreglerad och av staten privilegiestyrd marknad och ekonomi som liknande begrepp kan brukas för att svartmåla konkurrenter som försöker komma med bättre och billigare affärsidéer för konsumenterna.

Bloggens budskap: Lär er konkurrera på en fri marknad eller flytta på er!

Ur kommentarerna på artikeln i Liberty Crier:

ANCAP308: I live in San Francisco. A beautiful city filled with political morons. This is a city of socialist […]. The Board of Supervisors is almost entirely outwardly socialist. My next door neighbors are socialist and the wife is a grade school principle, next to them is a high school teacher who is a proud Marxist. I encounter communist at the neighborhood cafe routinely. This is a town of spineless men and women. I have been here 26 years and can’t take it anymore. I am an Anarcho-Capitalist , this is my hell.
Det nya innovativa uppstickarföretaget FlightCar bråkar med San Franciscos flygplats om den procentandel flygplatsen anser sig ha rätt till från företag av det här slaget, ”som drar nytta” av flygplatsens existens, heter det.
[…] The startup continued to resist airport regulations, which require off-airport car rental agencies to pay the airport 10 percent of gross profits and a $20 transportation fee for each rental car transaction; fees currently paid by SFO’s more traditional off-airport car rental companies including Advantage, Airport Van Rental, and Pay Less.

Oj, oj, oj …

Obama talar till väl utvalda delar av folket och får applåder:

“I refuse to take ‘no’ for an answer,” Mr. Obama said in Shaker Heights, drawing applause from his audience. “When Congress refuses to act and as a result hurts our economy and puts our people at risk, then I have an obligation as president to do what I can without them.”

Man vågar eller vill liksom inte tänka på vad det stora landet i väster håller på att förvandlas till och vad som sakta håller på att ske. Tanken är så otrolig att många bara fnissar och slår bort den med en handviftning.

Två socialister samtalar och mina öron blöder

Rasistkortet angående TEA-rörelsen delas givetvis ut av Sean Penn lika säkert som ett brev på gamla svenska posten > > > CNN’s Piers Morgan Doesn’t Challenge Sean Penn’s Racial Attack On Tea Party. Lyssnar man noga säger Morgan faktiskt, ”… there are elements in the tea-party that just want to get the black man out of the WH …”.

Morgan har trots allt viss förmåga att nyansera sig och inte göra misstaget att svartmåla en hel folkrörelse på grund av några rötägg som ingen visserligen aldrig sett röken av i media. Morgan gör dock senare misstaget att han slutar vara journalistiskt objektiv genom att inte förmå Penn att förtydliga vad han menar, vilka belägg han har för sina påståenden.

Det här är inget annat än ett samtal mellan politiska åsiktsbröder som sitter och klappar varandra på axeln och samtalar om en speciell och särskilt utvald och reviderad version av verkligheten som de sen vill presentera som den verklighet vi alla lever i.

———–

Men för att ta fasta på socialisten i dessa båda personer tycker jag att de borde de fråga sig: Vad har kapitalismen gjort för mig på sistone? Ja, i stort sett precis allting som skiljer oss från grottmänniskan. Men inte ens det är tillräckligt för att tillfredsställa kapitalismens kritiker. Dessa anti-kapitalister har en tendens att ta all slags utveckling för given, som nånting som bara händer oss människor allt eftersom tiden passerar, istället för att värdesätta den produktiva utkomsten av mänsklig kapitalistisk och resursskapande verksamhet.

—-

Det socialister aldrig kommer att förstå är hur den naturliga, fria marknaden kan fungera som den bästa resursallokeraren och prisregleraren på precis allting utan att en enda politiker varit i närheten och tänkt till med en reglering.

Detta är dessutom ett riktigt skrämmande faktum eftersom Frankrikes president Sarkozy visar att påståendet är fullständigt sant (endast en socialist kan relativisera bort det), ”France wants more regulation of food commodity prices”.

Sarkozy: ”En marknad som inte är reglerad är ingen marknad utan ett lotteri”. Det går även att se det som att en marknad som är reglerad är ingen marknad utan enbart ett statligt styrt distributionssystrem (det är nu den frågande, oförstående blicken hos socialisterna uppstår).

¤   ¤   ¤   ¤

There are many socialists who have never come to grips in any way with the problems of economics, and who have made no attempt at all to form for  themselves any clear conception of the conditions which determine the character of human society. There are others, who have probed deeply into the economic history of the past and present, and striven, on this basis, to construct a theory of economics of the “bourgeois” society. They have criticized freely enough the economic structure of “free” society, but have consistently neglected to apply to the economics of the disputed socialist state the same caustic acumen, which they have revealed elsewhere, not always with success. Economics, as such, figures all too sparsely in the glamorous pictures painted by the Utopians. They invariably explain how, in the cloud-cuckoo lands of their fancy, roast pigeons will in some way fly into the mouths of the comrades, but they omit to show how this miracle is to take place. Where they do in fact commence to be more explicit in the domain of economics, they soon find themselves at a loss–one remembers, for instance, Proudhon’s fantastic dreams of an “exchange bank”–so that it is not difficult to point out their logical fallacies. When Marxism solemnly forbids its adherents to concern themselves with economic problems beyond the expropriation of the expropriators, it adopts no new principle, since the Utopians throughout their descriptions have also neglected all economic considerations, and concentrated attention solely upon painting lurid pictures of existing conditions and glowing pictures of that golden age which is the natural consequence of the New Dispensation.

– Ludvig von Mises

Samhälleliga förtryckarmekanismer: Kläder

Zomblog var på fotoutflykt under World Naked Bike Ride i San Francisco:

Vad finns kvar att protestera mot i den fria västvärlden? Tydligen inte mycket mer än att en förmodat bidragsfinansierad särintressegrupp/förening tycker att bärandet av kläder är ett utslag av förtryck från samhället sida.

Det är inte många bilder som behöver beskådas innan man inser att det där påfundet med kläder var en riktigt bra idé.

Nä, inte för att jag är pryd men att beskåda sånt här är inte uppbyggligt för karaktären så nu känner jag att det är dags att gå och doppa ögonen i blekmedel och ta fram spypåsen.

Hett tips: Köp aldrig en begagnad cykel i San Francisco!

I God Marxistisk anda

Guilt by association, påvisa samröre istället för att vederlägga fakta. Detta var kommunisternas reflexmässiga reaktion när någon övade målskytte på deras doktriner förr i tiden. De var köpta av Kapitalisterna på nåt sätt och därmed ointressanta att lyssna på. Nazisterna använde sig av jude-argumentet när de stötte på folk med andra åsikter. Socialister avfärdar meningsmotståndare på båda grunderna.

George Reismann, den gode laissez-faire-ekonomen, går i denna artikel i svaromål på en annan artikel han skrev om de rådande forskningsrönen om CO2, global uppvärmning och växthuseffekten.

Reismann menar att det är samma taktik idag från den Grönvänstern när de attackeras av åsiktsmotståndare.

Reisman pekar på det allra vanligaste och slentrianmässiga motargumentet när någon ifrågasätter den teoribildning som kallas Växthuseffekten och alla de oräkneliga och besläktade debatter som bubblar upp i dess kölvatten.

Miljövänstern (självutnämnd och den Goda Parten i denna konflikt) menar att all åsiktbildning som motsäger dem i denna debatt är finansierad av Exxon Mobile och eventuellt andra oljefirmor. Om nu så vore fallet, säger George Reisman, är det väl högst normalt.

Exxon kanske gör efterforskningar själv för att se om anklagelserna verkligen stämmer. Om det verkligen förhåller sig så att konsumtionen av deras produkter bidrar till att värma upp jorden på ett onaturligt och miljömässigt farligt sätt som leder till katastrofens rand. Exxon Mobiles bästa försvar måste ju vara sanningen i det här fallet. Vilket är det bästa försvaret sett ur deras egenintresse? Spridandet av lögner eller fakta som stöder deras sak?

En branch som kanske ser slutet på sina dagar på grund av socialistiskt influerad lagstiftning lägger väl sig inte ner självmant och blottar strupen på grund av att rödingarna plötsligt blivit gröna och istället via diverse lobbygrupper och NGO:er försöker förinta och smutskasta företagsamhet och kapitalism var helst den dyker upp i medialt lämpliga avarter runtom i världen.

Förmodar att det också är en del i den gröna strategin, att fånga medias intresse och rikta fokus så ofta och så intensivt att beskrivningarna av de hemska undantagen och felstegen i marknadsekonomin utmålas som regelmässiga i folks medvetanden eftersom någon tydligen vill ha det till att Kapitalister tycker att kapitalism är ett felfritt och perfekt system i förhållande till alla andra politiska system. Inget kan vara mer fel.

Det är det nog ingen kapitalist eller fri marknadsförespråkare som tycker. Men ett förtydligande bör göras kring dagens statskramande etablissemang av kapitalister som förmodligen är de första att opponera sig mot en mindre men tydligare reglerad världsmarknad och den prissänkande konkurrens det innebär för oss konsumenter. En statligt subventionerande och konkurrensmotande kompisarm runt axelpartiet gör alltid gott för affärerna (deras affärer, inte dina affärer. Du skall helst inte ha några).

Det är därför alla meningsmotståndare till En Grön Världsordning diskvalificeras som duperade, hjärt- och samvetslösa kapitalistlakejer och neo-liberaler (i princip det värsta du kan vara idag efter rasist/fascist och nazist) som bara vill förstöra, förtrycka och roffa åt sig helt tanklöst på andras bekostnad och därför är deras åsikter inte värda att överhuvudtaget tas till övervägande som beskrivning av verkligheten på det rådande forskningsområdet.

Med andra ord gäller det att bevaka Det Gröna korthusbygget från anfall på alla fronter. Vi kan bara hoppas att världen får ha sin gilla gång och värka ut eländesmånglarna sakta men säkert och låta historieböckerna än en gång göra sitt arbete (minns klimatdebatten om den kommande istiden på 70-talet) om inte förnuftet dessförinnan lyckas finna tillräckligt god jordmån i lejonparten av det demokratiska förnuftets medlemmar.

Makten över problemformuleringsinitiativet måste erövras från Vattenmelonerna.