USB-minne: NSA: Det mest farliga vapnet i kriget mot terrorismen

Journalisten och författaren Jon Rappoport går i svaromål i sin artikel, ”Rappoport replies to a Salon.com article that he´s a Conspiracist”, på en annan artikel, “Here come the Edward Snowden truthers.”, skriven av Alex Seitz-Wald på Salon.com.

Seitz-Wald skriver högdraget och förlöjligande om Rappoport och ett par andra journalister, debattörer och skribenter som inte okritiskt köper Snowdens och medias bild av händelserna och orsakerna till varför och hur de skett. Seitz-Wald skriver bland annat:

[…] Why would these people find it easier to believe Snowden is an [sic] CIA plant than a whistle-blower? Conspiracists are reflexively skeptical of the ‘official narrative,’ even when it should confirm their worldview. Snowden should be a victory for them, but because the mainstream media and the government are corroborating much of what Snowden leaked, the mainstream account immediately becomes suspicious.

Rappoport menar ironiskt att Seitz-Wald har helt rätt i det han säger. Rappoport är kritisk till all officiell information, alltid, hela tiden:

[…] Let’s see. Seitz-Wald claims I would doubt any mainstream account, right? Well, he’s absolutely on the money. I do. Like clockwork. I get up in the morning, I do 70,000 pushups, check my screen, read a “mainstream account” (of anything), and the pleasure of doubt moves right in. I pour milk on my doubt, a few strawberries, and that’s breakfast.

I doubt medical news, political news, economic news, energy news, military news, intelligence-agency news, and news about media. And that’s just for starters.

[…] Unfortunately, the press and public are conditioned to look at disruptions in the body politic as one-move chess games. The hero (or villain) executes a single powerful play and then all hell breaks loose.

Intelligence work doesn’t operate that way. It never has. It’s about prelude, lead-in, middle strategy, end-move, cover story, false trail, and limited hangout.

[…] Has he asked the question with any degree of heat, and has he followed up, and has he stuck to his guns to press the issue further and further to a resolution or a meltdown?

No. And why not? Because those media stars know how far they can go, before the kind of official access they need to keep their jobs would evaporate in a wind of ill-will. To put it another way, they’re cowards.

[…] For another even greater miracle, suppose Alexander finally, after heavy grilling, finally jumped out of his chair and said, “Okay, you want the story? Here it is. It wasn’t our fault. We’re not bumblers. We have security that would make an ant squirm to get through, and even he wouldn’t make it past first base. Somebody with far more skill than Snowden penetrated us, and it’s a heavy blow, and we’re working on it!”

Then, all bets would be off.

Varför anses det av vissa typer av människor (som gärna själva hävdar att de har ett öppet sinne och spänstigt intellekt) att all information som transpirerar via statens egna nyhetsorgan (Rapport och Aktuellt) rätt in i folks vardagsrum är korrekt, välmenande och helt sanningsenlig och att de som kritiserar och ifrågasätter den statliga informationens riktighet, de som är skeptiska och frågvisa till alla officiella berättelser om hur verkligheten är förskaffad reflexmässigt anses vara lögnare och paranoida, löjliga och aningslösa ”konspirationsteoretiker” som fantiserar ihop fantastiska historier då de tycker verkligheten är så tråkig?

Är det så enkelt att vissa inte bryr sig eftersom de accepterar att de är maktlösa och stolt bär denna insikt som en ordensutmärkelse på bröstet och vill skryta för omvärlden om det?

Ligger det inte i själva det journalistiska och vetenskapliga och undersökande värvet att vända och vrida på samhällsinformationen, att granska, undersöka och att vara obekväm, att ställa upp hypoteser och teorier för att se om de håller? Tydligen inte. I den demokratiska konsensuskulturens korthus duger det inte med alternativa verklighetsberättelser, då riskerar nämligen allt att rasa.

Är det inte journalistiskens uppgift att plocka isär och granska påståenden och ställa myndighetspersoner och andra ansvariga makthavare mot väggen, ”trampa dem på tårna” och dissekera deras verksamhet istället för att blint acceptera alla officiella berättelser och servera dem likt processad statlig och näringslös snabbmats-information?

Högervinden avtar, socialistiska jetströmmen rusar på

Fredag morgon. SVT nyhetsrapporterar. En frukostreflektion kring medialt språkbruk och dess syften.

Ett kärt manipulativt begrepp i media är ordet ”högervindar”. Politiska högervindar avtar eller tilltar i olika hög grad, då och då i mediarapporteringen. I kristider som nu rapporteras givetvis att högervindar avtar. Det inger hopp hos socialisternas fanbase inför framtiden, till exempel inför ett stundande valår.

Det skall även, förmodar jag, inge en trygghetskänsla hos den oroliga och ekonomiskt åtgärds- och regleringsutsatta medelklassen som kan tillåtas drömma om fler bidrag och större subventioner från den röda centralmakten. Allt är med andra ord lugnt. Saker och ting återgår till det normala. Allt är som förut, inga kriser i sikte, ekonomiska eller andra. Dessutom, priset på guld sjunker ju och mer kapital flödar in på aktiemarknaden. Så, cirkulera, återgå till era sysselsättningar! Här finns inget att se längre.

Försök nu påminna dig att du hört det politiskt motsatta begreppet ”vänstervindar” i några sammanhang. Nä, precis. Det är sällsynt eller till och med helt och hållet obefintligt.

Vänstervinden, den är någonting helt annat, mycket större och osynlig (det talas inte om den) för oss i den stora mediakonsumerande massan. Vänstervinden fungerar precis som den atmosfäriska väderreglerande jetströmmen, den styr högervinden, av och på, när de rätta förutsättningarna uppstår. Den är allestädes närvarande, vinande och framrusande, lämpligt osynlig, högt ovanför våra huvuden.

Den opartiske granskaren skulle ställa sig frågan om denna begreppsanvändning sker omedvetet som en del av det underhållande mediala språkbruket eller helt enkelt är uttänkta strategier för att påverka den demokratiska massan.

Användandet av ett visst språkbruk är en liten men tydlig indikation på vilka det är som befolkar den påstått opartiskt granskande mediavärlden, vilka värderingar de har, vilken politisk grundsyn lejonparten av journalisterna har i de rapporteringsorgan vi har att hålla oss till, förutom Internet.

Den snart 20-åriga ”Internetreformationen” har lyckligtvis ändrat på dessa mediala konsumtionsvillkor. Det går idag, för den som vill, att kontrollera och granska medias syften och agendor på ett helt annat sätt än förr när mediakonsumenterna skedmatades som fågelungar och fostrades till (via det mediala språkbruket) att acceptera allt som sades och hur omvärlden var beskaffad. Idag kan man lättare få en annan syn och vinkling på de betydelsefulla, större strömningarna i våra samhällen.

Tack för det, oberoende teknikutveckling, lyckligen befriad från centralstatliga propåer om vad folk och individer behöver och inte behöver.

”One of the sources of the Fascist movement is the desire to avoid a too-rational and too-comfortable world”

– George Orwell, 1943 in – Can Socialist Be Happy?

Res Ipsa Loquitor, …

På Daily Bell i artikeln, ”Stock Markets Up, Gold Down – Is Something Wrong With This Picture?”, är de mer än lovligt misstänksamma mot den gängse mediarapporteringen om att mer pengar nu börjar strömma in i hedgefonder och aktiemarknaden och att guld och andra värdefulla metaller sjunker.

De menar att man lätt skulle kunna tro att de gamla goda tiderna är tillbaka igen och att den centralekonomiska finansiella krisen är över, …

För att beskriva hur det verkligen står till refererar Daily Bell till publicisten och finansoraklet Mortimer Zuckerman som i en WSJ-artikel från i mars, säger:

[…] The Great Recession is an apt name for America’s current stagnation, but the present phase might also be called the Grand Illusion—because the happy talk and statistics that go with it, especially regarding jobs, give a rosier picture than the facts justify. The country isn’t really advancing. By comparison with earlier recessions, it is going backward.

Synen på medias reaktion på centerpartiets försök till förnyelse

I have always been impressed by the fact that there are a surprising number of individuals who never use their minds if they can avoid it, and an equal number who do use their minds, but in an amazingly stupid way.

– Carl Jung, Man and His Symbols

”Om alla bara kunde sitta stilla och vara tysta runt lägerelden” …

Agronomen Johan Rockström får tala ut i P1:s God Morgon Världen. Han tycker det är besvärande att media polariserar debatten om ”det människoorsakade klimathotet” som kommer att förstöra så mycket och döda så många på vår jord … om inte Rockström och alla anslagsfinansierade experter runt etablissemangets köttgrytor får komma med sina fina men ekonomiskt ohållbara lösningar, vill säga.

Det outtalade och underförstådda är givetvis att så som det fungerat hittills med det lösa och slappa reglerandet och styrandet av Näringslivet och fria individers och medborgares konsumtions- och transportsätt och rent allmänt deras miljöförstörande livsstilar, så skall det inte få fortsätta. Det behövs mer politisk styrning … basta! Mer av Frihet innebär mer av miljöförstöring och än värre klimatkatastrofer, enligt Rockström och hans gelikar.

Rockström i God Morgon Världen (första inslaget efter 10-nyheterna, 120805):

”Så fort det finns en forskare som kommer med en AGW-nyhet så skall det genast finnas en annan skeptisk forskare i media som säger något tvärtom”.

Jo, just det, och Bagdad Bob är ett sanningsorakel. Måste vara besvärligt när ingen vill lyssna på ens sagoberättande om ekonomiskt magiska hållbarhetsprinciper och allsköns utvecklingshindrande Försiktighetsåtgärder.

Man undrar ju verkligen om tungan är snabbare än tanken på ALLA politiserade klimathotskramare och om de verkligen förstår konsekvenserna av det de säger?

Rockström vill helt enkelt kväsa en så starkt politiserad och demokratikrävande debatt som debatten om ”Global Uppvärmning” och ”klimathoten” och hur vi på bästa demokratiska sätt skall skydda oss mot katastrofer i miljön och naturliga variationer i klimatet.

Det moraliska rättfärdigande som agronomen tar till intäkt för att häva ur sig dylika totalitära strävanden är ju givetvis att ”99% av forskarkåren entydigt säger samma sak i den här frågan”, enligt Rockström.

För oss som är (bättre) skolade i den skeptiska traditionen visar ett sånt uttalande enbart att det inte handlar om seriösa forskningsresultat och empiriska undersökningar. Det handlar istället om central- och globalpolitikens odemokratiska försök att värna sin position som den största påverkande och styrande kraften i samhället och världen … med allas våra skattepengar, denna forskning omsätter ca 100 miljarder kronor årligen så det finns stora intressen att upprätthålla klimathotet.

För mig stavas sånt kommunism, socialism, korporativism, fascism, totalitarism och förmodligen till slut diktatur, om vi låter lämlarna hålla på tillräckligt länge.

The Climate Scam och Ingemar Nordin har en artikel om den internationellt kände och erkände klimatprofessorn John Christy som bland annat säger följande kloka ord:

En politik som baseras på observationer, där variationer (i vädret) orsakar de största skadorna, är sannolikt långt mer effektiv än en politik som baseras på spekulativa resultat från modeller, oavsett hur det framtida klimatet blir.

Det skulle vara kul att höra vad en sån som Rockström säger om Ingemar Nordins påståenden:

Givet dessa grundläggande fakta om förekomsten av extremväder inom den naturliga variationen, samt de fundamentala osäkerheterna kring klimatkänsligheten, så kan man med rätta ifrågasätta hela den politik som fokuserar så starkt på att minska koldioxidproduktionen i världens industrialiserade nationer. Hur mycket kostar inte redan idag satsningar på ”förnyelsebar” energi, subventioner till miljöbilar och biobränslen, samt stöttning av handel med utsläppsrättigheter? Och hur mycket pengar tas inte från den enskilde medborgaren i form koldioxidskatter, elcertifikat och medel direkt från statsbudgeten?

Nordin menar mycket riktigt att allt som pågår nu och som anses vara ”den rätta vägen” helt enkelt är fullständiga felinvesteringar. Han förklarar:

[…] om vi skall skydda oss mot väderkatastrofer så behöver vi saker som väl utbyggda och pålitliga vädertjänster som kan förvarna, välfungerande räddningsstyrkor med avancerad utrustning, goda kommunikationsmöjligheter, katastrofmedicinska resurser, säkra elnät och allt annat som hör till för att minska mänskliga och ekonomiska skador. Med dagens klimatpolitik så allokeras massor av offentliga medel på meningslöst bekämpande av koldioxiden istället för att bygga ut samhällets förmåga att svara på naturligt orsakade katastrofsituationer. Och vi försvårar en ekonomisk utveckling både för oss själva och för fattiga u-länder genom att investera i fel saker.

Mats Jangdal har en artikel på Newsmill om John Christys vittnesmål inför den amerikanska senaten – ”Vittnesmålet som hotar tesen om den globala uppvärmningen”.

För den som undrar hur en lögn kan se ut i de här sammanhangen så förtydligar Lena Krantz på The Climate Scam i artikeln, ”Godmorgon världen, dags att vakna nu!”,  vad den senaste larmrapporten om Grönlandsisens avsmältning handlar om:

För tydlighetens skull:

Det grönlänska istäcket är i genomsnitt 1 500 meter tjockt men vid några punkter är tjockleken runt 3 000 meter, det handlade endast om att satelliterna mätte att det var plusgrader på nästan hela Grönlands yta i några få dagar.

Den verkliga landhöjningen (landhöjning minus havshöjning) är ungefär 0,4 cm i Stockholm.

Nyheten om en robustare ismassa än vad man tidigare trott handlade om en ny forskarraport, publicerad i Science. Menar Julia (den förmodat sommarvikarierande journalisten som pratade med Rockström, min. anm.) att forskarna tagit fram dessa nya rön i syfte att ”parera” några dagar med mycket speciell väderlek på Grönland? Eller menar hon kanske att media bara skall rapportera om alarmerande nyheter vad gäller klimatet?

Så var det med det. Nu kan ni fortsätta sova gott allihopa.

New World Order och deras ”granskare”

Om du känner dig lite håglös i den allmänna svenska lågtryckssommaren kan du alltid roa dig en stund med att blicka in i konspirationsteoretikernas universum.

Det är faktiskt lite fängslande läsning emellanåt (lite som Dan Browns böcker) men i en värld där den mediala vardagsdramatiken i nyhetsförmedlingen styr vår uppfattning om verkligheten är det inte konstigt att det här sidospåret av esoterisk vardagsdramatik med (politisk) symbolism, hemliga sällskap och dolda budskap finner sin publik.

Personligen kan jag till exempel tycka att muralmålningarna på Denver International Airport är aningen märkliga och bisarra … i alla fall för en internationell flygplats ankomsthall.

För den som är rädd att tappa fotfästet i verkligheten om de blickar in i dessa konspiratörers överdramatiska mentala ”verklighet” så kastar jag ut en livboj genom att peka på skeptoid.com där ni kan släppa ankar och pusta ut igen.

Det spårade ur för flera veckor sen …

…och det verkar bara eskalera. Dessa noggrannt planerade börshandlarprotester jämförs ofta med TEA-rörelsen i MSM och då är det folkligheten i OWS-protesterna som avses.

Det pinsamma är att det finns inga som helst jämförelsepunkter. Bara det faktum att det aldrig arresterades någon enda TEA-partyanhängare över huvudtaget i samband med TEA-rörelsens demonstrationer säger allt. Det var hur städat och lugnt som helst.

Om det nu verkligen är folkligheten i OWS-protesterna som vänstern och MSM vill fokusera på så är det lätt att förstå varför det aldrig rapporteras om följande.

UnionLeader.com (inte direkt mainstream media) kan man läsa om en kvinna som arresterats för att hon agerat hallick åt en bortrövad sextonåring som rymt hemifrån. Flickan rekryterades av kvinnan bland ”OWS-aktivister” i Manchester, New Hampshire.

A woman is charged with felony prostitution. Police allege Jensen met a teen at the local protest, which is an offshoot of Occupy Wall Street, and used the Internet to arrange a first liaison for the girl with a man who turned out to be an undercover police officer. Police said the teen’s mother called them Thursday about noon to say her daughter was missing and that her photograph had been posted on a website advertising adult party entertainment.

Från Kommentarerna:

Harrison Brown said:
This movement or whatever it’s called has become an opportunity for homeless people to get free food and place to crash, thieves to rob people, and predators to prey. Time for municipal leaders nationwide to put an end to it. The gathering places, mainly city parks, has disrupted business and tourism all over. Not to mention the unsanitary conditions. Don’t go away mad, just go away!

John Taylor said:
Harrison Brown!
You must have missed the Occupy Boston protestors, who kicked the homeless out of their camp because they were ”looking for free food, a handouts, and didn’t really bring anything to the table”. Wow, that is who they are, LOL.