USA och Kina konvergerar mer och mer …

… tvärtemot den gängse verklighetsberättelsen i media som gärna vill göra USA och Kina till kontrahenter om världsherraväldet, ekonomiskt och militärt. Ungefär som ett nytt kalla kriget, en herre-på-täppan-konflikt som kanske mynnar ut i en militär konflikt.

Den bilden är lätt och enkel och lagom Hollywoodskt underhållande för massorna. Det är lätt och enkelt att förstå och får de flesta att titta åt det håll eliten vill. En lätt och oskyldig distraktion från det som verkligen håller på och hända under allas våra näsor.

Det som håller på att hända är att under tiden drar den världsomspännade ekonomiska makteliten upp framtidsplanerna för hela länder och riggar ekonomiskt reglerade handelsregioner som skyddar deras företag- och koncerner.

De har redan NATO (militären), FN (parlament), IMF (kontroll av penningflödet), WHO (djur-, natur-, miljö- och klimatpropaganda). Allt detta ligger redan färdigdukat för att kunna kicka in med full kraft när tiden bedöms vara inne.

USA, EU, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina t.ex. håller redan på att göra gemensam sak i sina strävanden att lämna över allt mer makt till FN som en världsregering med alla dessa totalstater som undersåtar enligt maktfullkomlig, nationalsocialistisk, korporativistisk/fascistisk, låtsas-pengs-tryckande och låtsas-pengs-missbrukande, tysk 30-talsmodell. Tjusigt värre, eller hur?

Så, varför är kinesiska eliten intresserade av mer och hårdare vapenkontroll i USA?

Why the Chinese Demand US Gun Control

[…] If you are interested in what can happen and be the results of an unarmed populace, look no further than China’s Great Leap Forward under Mao.
[…] an unarmed population always invites the retaliation of tyrants. And we can also see that gun control does little to reduce violence statistically. Australian officials have been busy disarming their populace but violence is not down appreciably, as it is only law-abiding citizens that allow themselves to be disarmed. Criminals remain armed.

Daily Bell pekar på det underliggande dominanta sociala temat som skall uppfattas som att Kina med all rätt är bekymrade över allt våld i USA. Den fria marknadsanalysen, säger The Daily Bell, bekräftar bara det som alla dominanta teman pekar på; Kina börjar göra sin röst hörd mer och mer tydligt i världspolitiken.

[…] And as we have pointed out recently, both China and the US are converging on a new kind of sociopolitical and economic system that may mimic Germany’s National Socialism more than any other political paradigm.