Syntes: fredspristagaren Obama, Global Money Power, Saudi-Arabien, Al-Qaida och WWIII

När de demokratiska krigshökarna slår på trummorna är det tyst med kritiken i svenska och internationella maktkontrollerade välfärdsstatsmedia. Jämförelserna med Bush och Irak-kriget existerar inte.

De politiska idoldyrkarna ute i stugorna och på bloggarna har tagit semester och läser Kalle Anka på nya äventyr för sina barnaskaror på dagis istället för att skriva insändare på Newsmill mot krigshetsarna. Det är lämpligt tyst när fredspristagaren som representerar Guds demokratiska Rike på Jorden är på blixtvisit i den skandinaviska, kontrollmaniska ankdammen.

Det är tur att det finns andra röster att lyssna på i Internetreformationens tidsålder:

Är det dags att göra med Nobels Fredspris som med prisutdelningen till Årets Svensk … om nu det kollektiva minnet tillåter en dylik återblick?

”The Zen Voodoo Master of Doublethink”

Obama’s Progressive Vision: A World Without Political Opposition*,  är en artikel av Peter Suderman på Reason Online om Obamas invigningstal härförleden. Det Suderman och många som kommenterar artikeln fastnar på är Obamas smått korkade uttalande om hur spelplaner förändrats och hur gamla argument som låst fast oss så länge, inte längre gäller. Vad menar karln? Det här står ju inte mycket långt efter sån smörja som Chavez brukar häva ur sig.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them, that the stale political arguments that have consumed us for so long, no longer apply.

Ur kommentarerna kan man bland annat läsa:

[…] It’s amazing how mindnumbingly stupid his speeches are. I don’t know whether to laugh at him for being so stupid as to think they would resonate with the American people, or to tremble with fear at the prospect of the American people being so stupid that the idiocy he spews is convincing to them.

[…] This is nothing less than the bitter fruit of ”revisionist” history. Those who do not remember the mistakes of the past are doomed to repeat them.

Human nature has not changed in 10,000 years, at least. This is why the same old bad ideas seem to keep getting dreamed up time and time again. Without a firm grasp on history, we have only our own flawed nature to guide us. The only way out of this trap is a comprehensive and unflinching understanding of the people who have come before us and the consequences of their actions and choices.

This is of course precisely what the post-modernist perversions of history attempts to pervert and destroy. Those who have fallen victim to this, such as Obama and other leftists, are doomed to make the same mistakes that other leftists made in decades and even centuries past.

Most leftists aren’t really evil, they’re just ignorant of the world and ignorant of themselves.

[…] ”Indeed, that may tell you why his second inaugural is winning such plaudits from liberal pundits. What many of them seem to desire most is a government in which Obama and his fellow Democrats are unopposed, free to govern and spend as they please, unburdened of the task of fighting congressional Republicans, or convincing conservative skeptics”

That is utter bullshit. First of all, these people are not liberals, please stop calling them that. They are a lot of things, but liberal is not one of them. Unless it means they are liberal with other peoples money.

Second, they don’t want a government where Obama and his fellow Democrats in Congress are unopposed, they don’t want a Congress, period. They want a dear leader, a dictator who can, without any limits, just silence the opposition through any means necessary, and implement the worst possible dystopian nightmare imaginable. And with todays technology, it could be far more oppressive and tyrannical than anything the world has ever seen before.

Politikernas krig mot verkligheten

Delingpole berättar att Obama förklarat krig mot verkligheten i kolumnen, Obama declares war on reality:

Vi kommer att svara på hotet från klimatförändringarna, underlåtenhet att göra detta skulle förråda våra barn och kommande generationer. Vissa förnekar fortfarande den överväldigande dom av vetenskap som finns, men ingen kan undvika förödande konsekvenser för rasande bränder, förlamande torka och mer kraftfulla stormar.

Delingpoles slakt av Obamas floskelflora är inte nådig och den är skarp, riktig och helt korrekt. Konsekvensen av att yttra dylika infantila påståenden till den demokratiska del av befolkningen i USA/världen (visst får man intrycket att han riktar sig till omvärlden också?) som inte håller med honom resulterar inte i nåt annat än medial förnedring, som den här till exempel:

[…] As for the idea that ”science” ever has such a thing as an ”overwhelming judgement”: this would be news to Galileo, Newton, Einstein and indeed all the great scientists of history, all of whom made their names by advancing theories which completely overturned the ”overwhelming judgement” of their contemporaries.

Så, visst känns det väl skönt att påverkbara politiker (finns ett elakare ord) kan inhämta oberoende samstämmig kunskap och konsensusvetenskap från forskare som är helt privatfinansierade och absolut inte varit i närheten av en statlig, ekonomisk påtryckning i form av ett bidrag eller en subvention eller nån annan sofistikerat benämnd dusör.

Det dominerande sociala temat: Klimatförändringarna leder till katastrofer om inte politiker får större mandat att agera i frågan. Folket måste ge politiken större makt. Vi har demokrati och folket måste agera nu för att ge politiken större makt.

Den fria marknadsanalysen: Centralmakten kommer aldrig att släppa sitt kompisgrepp om den skatteinbringande syltburken, storkapitalet och dess världsomspännande koncerner. Centralmakten kommer alltid att propagera för att politiken sköter nationalekonomi bättre än enskilda människor och den fria marknaden för att sprida välståndet. Centralpolitik kan inte tillåta privatiseringar och enskilda företag och storkapitalet att förstöra vår jord längre. Politiken måste få/ges större mandat från fler för att infria löftena om att rädda vår jord.

Otillbörlig marknadsföring kallas väl sånt när det sker på den … ähum, fria marknaden?

En sak bloggen kan konstatera är att det är väldigt lätt att inse att politiken är ett uppenbart offer för sin egen inneboende begåvning att skapa slagkraftiga paroller. Paroller som endast syftar till att permanenta och konsolidera centralmakten med lejonparten av folkets pengar. Utfallet på alla paroller och politiska löften är helt ointressanta i det stora perspektivet.

Målet för politiken är att expandera, tänja gränserna för hur mycket folk tål av intrång i deras privatliv. Hittills har ju övningen gått rätt bra. Det är därför vi ser en en expansion av centralmaktstänkandet i dagens politik världen över.

Även en parasit har ju överlevnadsinstinkter. Det sista stadiet i parasitens expansion kommer ju naturligtvis bli att vi alla i demokratisk ordning tillsätter en global regering med en ofantlig och enorm global myndighetsflora, vare sig alla länder vill detta eller ej. Det finns metoder för att se till att såna här drömmar förverkligas. Eller vad tror ni?

Å glöm för allt i världen inte bort att politik är det möjligas konst.

Democrats: Not responsible enough … to own a gun!

Vapenhandlaren Cope Reynolds i Pinetop, AZ vill inte göra affärer med de som röstade på Obama i valet. Farbrorn har nog lackat ur på grund av den socialism han ser komma krypandes från Washington och Vita Huset.

Hr Reynolds är nog mer exakt sur på de vapenlagar han anar vid horisonten och de generella regleringar för småföretagare som kommer införas.

While anticipation of stricter gun control may be a contributing factor to the letter, the gun shop will be affected by President Obama’s other policies and regulations just like any other small business.

Det där med vapen är ju rätt farligt. Särskilt i händerna på ansvarsfulla människor i medelklassen som bara vill skydda sig och de sina och sin egendom när polisen inte kan göra det.

En annan syn på saken ger signaturen, USMC:

The only time the liberals tolerate guns is when they’re in the hands of street gangs or terrorists.

Chomsky, Encore!

Den svenska (extrem)vänsterns egen lilla amerikahatande poster boy måste ha fått morgongröten spetsad med nåt vitaliserande.

Noam Chomsky är verkligen på krigsstigen mot demokraterna och deras högste förändringsorganisatör och hans administration. Nu hävdar Chomsky att Obamaadministrationen helt enkelt mördar sina kritiker, till skillnad mot Bushadministrationen som bara torterade och fick sina motståndare att försvinna.

Med historie- och nutidsskildrare som Noam Chomsky i dagens smått kaotiska informationsflöde, av både höger- och vänsterpropaganda, behöver världen sannerligen inte bara en väl fungerande undersökande och objektiv journalistkår.

Jag tror dessutom att vi informationskonsumenter bör förse oss med ett välutvecklat bullshitfilter.

Det är inte mycket som passerar gränsvärdena för vad som klassas som respekt för läsarna idag.

How´s that hopey, changey thing working out for ya´?

Håll i hatten, kors i taket och milde Jeremias, nu har det hänt.

Världens mest notoriske, MIT-härbärgerande, extremvänster”filosof” Noam Chomsky, håller med Sarah Palin i hennes skämtande om Obama och hans numera historiska, världskända och till intet förpliktande valfloskel, ”Hope and Change”.

Oj, oj, oj …

Obama talar till väl utvalda delar av folket och får applåder:

“I refuse to take ‘no’ for an answer,” Mr. Obama said in Shaker Heights, drawing applause from his audience. “When Congress refuses to act and as a result hurts our economy and puts our people at risk, then I have an obligation as president to do what I can without them.”

Man vågar eller vill liksom inte tänka på vad det stora landet i väster håller på att förvandlas till och vad som sakta håller på att ske. Tanken är så otrolig att många bara fnissar och slår bort den med en handviftning.