Den nya miljöreligionen drar till sig livsstilsmänniskorna

[…] klimatalarmismen har blivit en religion. I tidigare, historiska exempel på politiserad forskning – exempelvis Eugeniken och Lysenkos pseudovetenskap – så har avvecklingen av vetenskapsbubblorna ifråga helt enkel skett genom olika politiska händelser (Hitlertysklands diskreditering och Stalins fall, respektive). Men han tror att klimathysterin är värre, inte bara därför att en del forskare och byråkrater är ekonomiskt och karriärmässigt beroende av den, utan därför att dess religiösa drag har fått så många bland allmänheten att bygga sin identitet på den. Att leva ”klimatsmart”, att spara på energi, att skrika på politiker osv. är en livsstil som knappast låter sig förändras genom några snabba omorganiseringar och budgetmässiga nedskärningar. Väldigt många människor, långt utanför forskarnas led, är helt enkelt känslomässigt bundna vid teorin.

[…] Men en sådan avveckling kommer, förr eller senare. Under tiden så har tyvärr mycken forskning varit bortkastad. Lindzen formulerar det bra: ”science becomes  a source of authority rather than a mode of inquiry (vetenskapen blir en källa för auktoritet snarare än för kunskapsinhämtning)”. Vidare, hundratals miljarder euros har lagts på meningslösa energisatsningar. Och ytterligare hundratals miljarder kommer att slängas ut på tomma symbolhandlingar utan att det vare sig skyddar vår miljö eller ger oss någon bättre framtid.

– Ingemar Nordin, på klimatupplysningen i artikeln, ”IPCC och Järntriangeln”

Centerns flathet regerar trots allt

I DN förklarar sig centerns partiledare Annie Lööf idag:

Vi är inte och kommer aldrig att bli ”nyliberaler” som det ofta kallas. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala chanser i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat, skriver Annie Lööf (C).

Tänk så snabbt en enda person kan sänka ett parti och samtidigt bevisa hur lite den personen förstår om ämnet hon pratar om. Vadmalsgrå borde vara deras partifärg.

Att fortfarande prata om att utjämna olikheter och orättvisor i samhället, som de värsta totalpolitiska socialister, som arv och uppväxt skapat är ju ett sällan skådat halmstrå för att rättfärdiga ett politiskt partis existens år 2013.

Hur jävla länge har inte politikerna, sossar som borgare, hållit på att försöka utjämna alla dessa orättvisor? Det är inte er uppgift att syssla med sånt. När skall ni begripa det?

Ni är ju våldsamt tröttsamma varianter på samma socialisttema och ni misslyckas lika kapitalt varenda gång. Hur tycker ni att det går med utjämningen? När är utjämningen färdig? Vill ni detaljplanera mera i våra liv i framtiden kanske? Hur mycket mer skatter från oss i folklagren behöver ni för det? Vill ni ha alla våra pengar i framtiden, kanske? Då behöver ni ju inte ens kompromissa och skatteväxla för att tråckla igenom era tokbeslut.

Jag är rädd att den altruistiska självgodheten och dess självuppoffrande moral och dess världssyn har sitt fasta grepp om tankeverksamheten på alltför många som sprätter omkring runt mynttorget och drottninggatan. De borde få äska sina daler från folket istället, år för år.

Så kan ni försöka släppa relingen istället och överlåta lejonparten av alla vardagliga beslut till medborgarna själva nån gång … ?

Va’? Åsa-Nissemarxism?

Den demokratiska välfärdsstatens diskreta charm

”Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that my ignorance is just as good as your knowledge.”

— Isaac Asimov

Myten om Peak Oil

Oljan är ändlig så tillvida att man tillslut inte kan utvinna mer av den på ett ekonomiskt försvarbart och lönsamt sätt. Inser man detta och har det synsättet på Peak Oil i dagens debatt så ligger dagens alarmism i ämnet långt in i framtiden.

Många av de personer som ropar Peak Oil idag förstår inte att det begreppet bygger på i högsta grad genomsnittliga data och att det inte är några exakta och självklara siffror. I princip är Peak Oil-kalkyler baserade på siffror som inte håller för en närmare granskning.

Påståendena om Peak Oil är svaga som bäst. För att spalta upp problematiken kan vi börja med att titta på kända utvinningsbara källor. Det är inte frågan om några exakta siffror. Prospekteringsbolag avslöjar inte de källor de känner till av konkurrensskäl eftersom de prospekterar på mark och områden de inte alltid äger helt och hållet, och därför är det vanskligt att berätta vad man hittat i officiella dokument.

Det är så prospekteringsindustrin fungerar. Det är affärshemligheter helt enkelt. Alla företag värda namnet har affärshemligheter. Oljebolagen vet inte heller alltid hur mycket en känd källa kan ge. Reservoaren kan ge en viss mängd beroende på hur reservoarmaterialet är beskaffat. Vad gäller utvinningsmetoder så sker framsteg hela tiden. En teknikutveckling, alltså.

Ofta går man numera tillbaka till gamla källor och drar ut mer ur dem med ny teknik. Oljegrus, oljeskiffrer, men även cenozoiska sediment där man tidigare inte trodde det fanns olja i är är intressanta för oljeindustrin. Vad gäller framtida oljekällor och oljemängder, så kan man inte veta hur mycket som kan finnas.

Variablerna är allt för osäkra för att kunna göra kvalificerade bedömningar, helt enkelt. På grund av allt det ovan nämnda kommer därför oljan aldrig att ta slut helt någonsin, trots att den är ändlig, rent faktamässigt och intellektuellt begreppsmässigt.

Den kommer bli olönsam att utvinna på lång sikt. Oljan kommer bli dyrare. Till slut så dyr att man absolut inte kan använda den som bränsle utan bara till diverse plastprodukter. Men då kommer också snart den paradoxala marknadsekonomiska effekten att träda in som gör att den kommer att tappa rejält i värde, om utbud och efterfrågan tillåts råda på en fri och förståndigt reglerad marknad, vill säga.

Men detta kommer troligtvis aldrig du eller jag att få uppleva under vår livstid. Flertalet, om inte alla, världens länder har då hunnit ersätta oljan som bränsle i stora delar av sina nationers industriella infrastrukturer vid det laget.

Om man får föreslå att vi bortser från Peak Oil ett litet tag så vill jag bara nämna att vi har betydligt värre ekonomiska hot som tornar upp sig vid den världsekonomiska horisonten än oljebrist. Olja kan ersättas i många fall. Det är värre med en del andra ämnen.

I en inte allt för avlägsen framtid kommer världen att uppleva brist på många industriellt viktiga metaller. Nickel, koppar och guld, bara för att nämna några. Detta beror inte på att malmkällorna nått sin topp (Peak Copper, eller nåt liknande), utan för att efterfrågan ökar mer än tillväxten. Här finns inga ersättningsalternativ på samma sätt som för oljan.

Ser man Peak Oil-alarmismen och hela energidebatten ur det här marknadsmässiga perspektivet förstår man med lätthet att det är politiska och anti-kapitalistiska NGO:er som styr och påverkar mycket av det politiker står upp och mumlar en massa diffusa paroller om. Man förstår även att dessa NGO:er påverkar vad, hur och hur mycket media skriver och rapporterar om detta för att hålla oss läsare på en angenämnt lätt stressad och oroad nivå inför vårt västerländska levnadssätt.

Så därför, vad ni än gör, kära läsare, ta inte mediabilden om tillståndet om någonting till intäkt för hur världen ser ut, var alltid kritisk, var alltid skeptisk, ta reda på fakta själv om du är osäker.

Bakom den förenklande slöjan som media breder ut över oss medborgare så är världens beskaffenhet oerhört mycket mer nyanserad än den statiska bild de förmedlar till oss.

Ignoranta bakåtsträvare och självgoda anti-humanister släcker ljuset ikväll

Ross McKitrick gästpostar på WUWT apropå Earth Hour ikväll:

[…] Earth Hour celebrates ignorance, poverty and backwardness. By repudiating the greatest engine of liberation it becomes an hour devoted to anti-humanism. It encourages the sanctimonious gesture of turning off trivial appliances for a trivial amount of time, in deference to some ill-defined abstraction called “the Earth,” all the while hypocritically retaining the real benefits of continuous, reliable electricity.

[…] I don’t want to go back to nature. […] For humans, living in “nature” meant a short life span marked by violence, disease and ignorance. People who work for the end of poverty and relief from disease are fighting against nature. I hope they leave their lights on.

[…] I like visiting nature but I don’t want to live there, and I refuse to accept the idea that civilization with all its tradeoffs is something to be ashamed of.

På Stockholmsinitiativets blogg, The Climate Scam, finns en artikel om Earth Hourjippot:

Det började i Sidney i Australien 2007 och sjösattes av två mycket inflytelserika parter, nämligen Världsnaturfonden (WWF) och Fairfax Media Limited. […] WWF är en global organisation med kontor i 30 länder och 5000 anställda. Tillsammans äger de Earth Hour Limited. […] Earth Hour Limited är således ganska okänt, medan händelsen Earth Hour är väldigt känd. Inte minst det faktum att detta event är uppbackat av både ett mäktigt media-konsortium och en världsomspännande miljöorganisation med stora muskler för reklam har gjort att det fått ett enormt genomslag.

Även Bill Gates vill ha ett ord med i laget:

Gates: To Help Poor, Lower Energy Costs.Lowering energy costs is the best way to improve the situations of impoverished people around the world says Bill Gates in an interview with WSJ’s Alan Murray at the 2012 ECO:nomics conference.

En enkel Googlesökning med orden ”vindkraft” och ”dyr” ger 459.000 söksvar till artiklar i ämnet.

Känslor är makt, inte kunskap

Ett kort meddelande från avdelningen Absurditeter-och-missuppfattningar-bortom-Orwells-1984-eftersom-den-inte-var-en-instruktionsbok.

Skolstyrelsen (Dep. of Education) i New York bannlyser 50 ord i standardiserade tester för att inte någon elev skall ta anstöt av dessa farliga, känsloframkallande ord.

Ordet ”terrorism” (barn med anhöriga som dog i 11/9), ”födelsedag” (Jehovas vittnen firar inte födelsedagar), ”dinosaurie” (Kreationister tror jorden bara är 6000 år), ”dans” (associerar för mycket till sex, förutom balett, då), ”Skilsmässa” (ja, gissa själv), är några av de ord som anses olämpliga att finnas med i ett standardiserat kunskapstest.

Detta måste vara en ”anka” eftersom det är valår i USA. Det finns inga rimliga möjligheter att detta kan hända i vänster(liberala), progressiva New York.

Vad är vitsen med förutsättningslös utbildning annars? Vad är meningen med objektiv (och opolitiserad) vetenskap? Vad är meningen med universell kunskap om livet och det vi tillåts veta enbart skall handla om indoktrinering, uteslutning och skyddandet av det egna sekteristiska tänkandet?

Här ser vi alltså ytterligare en effekt av den politiska inkompetensens välmenande försiktighetsåtgärder som leder rakt ner i kunskapsmörkret, Upplysningens motsats.

Det är inte svårt att veta vilket gammalt etablissemang som önskar oss alla dit

De fria och välmående men osynliga araberna i Israel

Lars Larson, känd amerikansk radiopratare, besöker Judéen och Samarien i Israel (just det, på den s.k. ”ockuperade” Västbanken). Avseende medias raportering därifrån så kan man tro att det är den sista vita fläcken på världskartan, och man undrar varför.

Larson nämner det faktum att en miljon araber lever och arbetar i Israel och att de har det bättre, på alla plan, än i vilket annat arabland som helst. Det är stort hysch-hysch om sånt när det rapporteras om Israel. Det borde i kontrast till den sedvanliga nyhetsrapporteringen vara nyhetsvärdigt på nåt sätt, nån gång.

MSM, vänstern och anti-semiterna vill ha oss mediakonsumenter att tro att araberna är ”The Underdog” i konflikten och att det är dom som terroriseras fysiskt, psykiskt och förtrycks i det tysta av judarna, inget kan vara mer felaktigt.

Men vad som helst kan påstås vara sant om man tror att man lyckas med att utplåna historien och sen fullständigt förneka den och dom som pekar på den.

– via Israellycool.com

The Cult of Ignorance

Du ska jobba så att jag får ekonomisk rättvisa

The Ususal Suspects demonstrerar i New York på Wall Street. De vill förstöra kapitalismen och ersätta den med ett rättvisare ekonomiskt system. Tänka sig!

Det kanske är dags att lägga ner utbildningsdepartementet i Sverige innan eländet kommer hit och vi också börjar pumpa ut sån här kunskapssörja i samhället från våra skolor? Jaså, det är redan för sent?

Vi har aldrig haft så lite oreglerad kapitalism och dito marknadstänk i världen som som nu i vår tid, ändå skall vi behöva höra sånt här från folk som inte ens har ett jobb. Till dessa indignerade aktivisters försvar kan man säga att de utifrån en rad grumliga anledningar, som de nog inte är riktigt på det klara med själva, står och skäller vid fel träd.

Man kan inte ha förtroende för de intellektuella tankegångarna i såna här protester när de skäller på sin socialistregering (ja, just det, Obamaadministrationen) och anser att kapitalism är orsak till den allomfattande moderna välvärdsstatens ständiga ekonomiska dikeskörningar som hela tiden räddas med samma idiotiska stimulanspaket till konkurrensutsatta företag och hela den övriga samhälleliga bidragsfloran.

Aktivisterna borde lära sig fokusera på vad det är dom är arga på först. Sen rentvätta sin lista med argument och presentera den på ett mer tilltalande sätt.

Kvantitet är inte alltid bättre än kvalitet. Såna här protester är inget annat än Ravepartyn utan discjockey, ingen tar dom på allvar som är över 25 bast:

Saxat från wikipedia:

Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige[1] och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).

I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen.

Och på avdelningen Kuriosajournalistik kan jag här länka till ett klipp där Al-Jazeera rapporterar (objektivt och neutralt) om dessa anti-kapitalistprotester:

Det miljövänstern inte vill du skall veta om gröna jobb och grön energi

James Delingpole som skriver i Telegraph, inleder sin sågning av det förmodat gröna samhället med en rivstart:

Green jobs are a waste of space, a waste of money, a lie, a chimera. You know that. I know that. We’re familiar with the report by Dr Gabriel Calzada Alvarez of the Rey Juan Carlos University in Spain which shows that for every “green job” that is created another 2.2 jobs are LOST in the real economy.

Han säger även att alternativ s.k. ”grön energi” är en bluff. Den är enbart gångbar på grund av Big Government-subventioner för den kan inte tillgodose ens en bråkdel av vårt samhälles energibehov.

Det är förmodligen därför de måste göra så här —> ”How the British Establishment is conspiring to prop up the AGW myth”.

The Royal Society of Artist (RCA) såg sig tvungna att avboka en föreläsning med en Professor Ian Plimer, stark motståndare till allt om människoorsakad Global Uppvärmning, för årets s.k. Prince Philip-föreläsning där bland annat Hertigen av Edinburgh skulle sitta med i publiken.

Här är utdrag ur det avspisande brevet till Professor Plimer från ordföranden i RCA:

I am afraid I am writing to you with some disappointing news regarding
the Prince Philip Annual Lecture on 5 May.

As you well know, the debate around climate change has recently become
highly politically charged, both globally and especially in your home
country. Equally, as I am sure you are aware, members of the Royal
Family need to be scrupulous in avoiding any appearance of advocating or
supporting a particular political stance. The RSA’s charitable status
also requires us to maintain absolute political independence in our
programme of events and research events.

After discussion with Buckingham Palace, it is therefore with great
regret that we must withdraw your invitation to give this year’s Prince
Philip Lecture. The Duke of Edinburgh is personally disappointed as he
read your book with great interest and was looking forward to hearing
you speak, but I know that you will recognise that the now highly
controversial debate surrounding this issue would make it inevitable
that he was seen to be taking a particular position.

Ja, fy för den lede om det nånsin skulle komma in lite balanserande åsikter i den här högst ovetenskapliga debatten.

Men det handlar ju inte om vetenskap, det handlar inte om korrekthet, det handlar inte om empirism, det handlar inte om sökandet efter sanningen, det handlar bara om politik och välfärdsstatens kontroll över pengarnas fördelning till olika pris- och marknadsförstörande subventioner.

Professor Plimer om saken:

Strange that those who preach environmentalism at The Palace are feted (honoured, celebrated) as concerned scientists with no political agenda whereas those that try to speak rationality are regarded as political.

Det är illa ställt…

… med samhällsjournalistiken i det föränderliga Sverige.

Det är illa ställt med journalistkåren som aldrig lyckas förklara och beskriva förändringarna så att folk förstår och i den förståelsen kan känna sig trygga och mindre rädda för de förändringar landet står inför.

Det är illa ställt med journalistiken och den totala mediabevakningen kring dessa skeenden när den enda korrekta, insiktsfulla, nyanserade samtida verklighetsbeskrivningen av Sverige sker på en blogg som heter ”I hjärtat rebell”.

Det är sorgligt ställt med den svenska nyhetsrapporteringen och den djupare samhällsbeskrivningen när media diskuterar mediahanteringsstrategier av nya politiska partiuppkomlingar istället för att diskutera orsakerna till det växande folkliga missnöjet och varför de gamla partierna inte attraherar väljarna längre med sin antedeluvianska, mossbelupna politik.

Det är eländig journalistik och bristande journalistisk intellektuell förmåga när nya partier hellre svartmålas för kriminalitet istället för att stöta och blöta deras argument, så som man bör göra i en trygg, folklig demokrati med yttrandefrihet och där det finns en folkrepresentation värd namnet.

Media, forskare och myten om ”Peak Oil”

Myten om Peak Oil drivs av generell okunskap om oljeindustrins verksamheter och den forskningsterminologi som finns tillgänglig på området.

Detta är dock ingenting som bekymrar media som villigt och overifierat sprider vidare Peak Oil-rörelsens advokaters myter om att oljan skall ta slut och att vi måste ”ställa om”.

Ja, inte alla. I en NYT op-ed, ”Peak Oil Is a Waste of Energy” förklarar Michael Lynch hur det blivit så att folk på fullt allvar går omkring och tror att oljan skall ta slut inom deras livstid.

A careful examination of the facts shows that most arguments about peak oil are based on anecdotal information, vague references and ignorance of how the oil industry goes about finding fields and extracting petroleum. And this has been demonstrated over and over again: the founder of the Association for the Study of Peak Oil first claimed in 1989 that the peak had already been reached, and Mr. Schlesinger argued a decade earlier that production was unlikely to ever go much higher.

Lynch beskriver vidare hur en annan rapportör och underhållare av Peak Oil-myten, författaren Paul Roberts, förfasades över att den vätska som till stor del kommer upp ur borrhålen i Saudi-Arabiens största oljereservoar i Ghawar-fältet är saltvatten. Han brydde sig inte om att ta reda på eller nämna att orsaken till detta är att man pumpar in saltvatten i borrhålen för att hålla trycket uppe och därmed göra det lättare att få upp oljan.

En annan kritiker och konsult Matthew Simmons är bekymrad över att ojeprospekterarna använder sig av s.k. ”Fuzzy Logic” (ung. ‘grumlig logik’) för att hitta olja. ”Fuzzy Logic” är ett programmeringsmetod som har varit känd i många år och används där många sökta faktorer är svårfångade och varierande – allt från fysik till internationella relationer – och har visat sig framgångsrik för sitt syfte.

Lynch nämner att det ovan nämda bara är de allra senaste argumenten som fabricerats fram och håller fram de tre vanligaste huvudargumenten hos Peak Oil-rörelsen:

[…] for the most part the peak-oil crowd rests its case on three major claims: that the world is discovering only one barrel for every three or four produced; that political instability in oil-producing countries puts us at an unprecedented risk of having the spigots turned off; and that we have already used half of the two trillion barrels of oil that the earth contained.

Och Lynch fortsätter att metodiskt beskära och såga av de vilt växande mytskapande grenarna i Peak Oil-skogen.

I slutklämmen på sin artikel gör Michael Lynch en prognos för framtiden som är ljusare än någon svensk politker någonsin kunnat förutspå, än mindre ana eller ens vågat sig på att tänka i sin numera nästan allomfattande inställsamma, politiskt korrekta, ”ställa om”-kreativitet:

[…] Oil remains abundant, and the price will likely come down closer to the historical level of $30 a barrel as new supplies come forward in the deep waters off West Africa and Latin America, in East Africa, and perhaps in the Bakken oil shale fields of Montana and North Dakota. But that may not keep the Chicken Littles from convincing policymakers in Washington and elsewhere that oil, being finite, must increase in price. (That’s the logic that led the Carter administration to create the Synthetic Fuels Corporation, a $3 billion boondoggle that never produced a gallon of useable fuel.)

Konsensus+politik=klimatvetenskap

The only thing more dangerous than ignorance is arrogance.

— Albert Einstein