Den nya miljöreligionen drar till sig livsstilsmänniskorna

[…] klimatalarmismen har blivit en religion. I tidigare, historiska exempel på politiserad forskning – exempelvis Eugeniken och Lysenkos pseudovetenskap – så har avvecklingen av vetenskapsbubblorna ifråga helt enkel skett genom olika politiska händelser (Hitlertysklands diskreditering och Stalins fall, respektive). Men han tror att klimathysterin är värre, inte bara därför att en del forskare och byråkrater är ekonomiskt och karriärmässigt beroende av den, utan därför att dess religiösa drag har fått så många bland allmänheten att bygga sin identitet på den. Att leva ”klimatsmart”, att spara på energi, att skrika på politiker osv. är en livsstil som knappast låter sig förändras genom några snabba omorganiseringar och budgetmässiga nedskärningar. Väldigt många människor, långt utanför forskarnas led, är helt enkelt känslomässigt bundna vid teorin.

[…] Men en sådan avveckling kommer, förr eller senare. Under tiden så har tyvärr mycken forskning varit bortkastad. Lindzen formulerar det bra: ”science becomes  a source of authority rather than a mode of inquiry (vetenskapen blir en källa för auktoritet snarare än för kunskapsinhämtning)”. Vidare, hundratals miljarder euros har lagts på meningslösa energisatsningar. Och ytterligare hundratals miljarder kommer att slängas ut på tomma symbolhandlingar utan att det vare sig skyddar vår miljö eller ger oss någon bättre framtid.

– Ingemar Nordin, på klimatupplysningen i artikeln, ”IPCC och Järntriangeln”

Centerns flathet regerar trots allt

I DN förklarar sig centerns partiledare Annie Lööf idag:

Vi är inte och kommer aldrig att bli ”nyliberaler” som det ofta kallas. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala chanser i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat, skriver Annie Lööf (C).

Tänk så snabbt en enda person kan sänka ett parti och samtidigt bevisa hur lite den personen förstår om ämnet hon pratar om. Vadmalsgrå borde vara deras partifärg.

Att fortfarande prata om att utjämna olikheter och orättvisor i samhället, som de värsta totalpolitiska socialister, som arv och uppväxt skapat är ju ett sällan skådat halmstrå för att rättfärdiga ett politiskt partis existens år 2013.

Hur jävla länge har inte politikerna, sossar som borgare, hållit på att försöka utjämna alla dessa orättvisor? Det är inte er uppgift att syssla med sånt. När skall ni begripa det?

Ni är ju våldsamt tröttsamma varianter på samma socialisttema och ni misslyckas lika kapitalt varenda gång. Hur tycker ni att det går med utjämningen? När är utjämningen färdig? Vill ni detaljplanera mera i våra liv i framtiden kanske? Hur mycket mer skatter från oss i folklagren behöver ni för det? Vill ni ha alla våra pengar i framtiden, kanske? Då behöver ni ju inte ens kompromissa och skatteväxla för att tråckla igenom era tokbeslut.

Jag är rädd att den altruistiska självgodheten och dess självuppoffrande moral och dess världssyn har sitt fasta grepp om tankeverksamheten på alltför många som sprätter omkring runt mynttorget och drottninggatan. De borde få äska sina daler från folket istället, år för år.

Så kan ni försöka släppa relingen istället och överlåta lejonparten av alla vardagliga beslut till medborgarna själva nån gång … ?

Va’? Åsa-Nissemarxism?

Den demokratiska välfärdsstatens diskreta charm

”Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that my ignorance is just as good as your knowledge.”

— Isaac Asimov

Myten om Peak Oil

Oljan är ändlig så tillvida att man tillslut inte kan utvinna mer av den på ett ekonomiskt försvarbart och lönsamt sätt. Inser man detta och har det synsättet på Peak Oil i dagens debatt så ligger dagens alarmism i ämnet långt in i framtiden.

Många av de personer som ropar Peak Oil idag förstår inte att det begreppet bygger på i högsta grad genomsnittliga data och att det inte är några exakta och självklara siffror. I princip är Peak Oil-kalkyler baserade på siffror som inte håller för en närmare granskning.

Påståendena om Peak Oil är svaga som bäst. För att spalta upp problematiken kan vi börja med att titta på kända utvinningsbara källor. Det är inte frågan om några exakta siffror. Prospekteringsbolag avslöjar inte de källor de känner till av konkurrensskäl eftersom de prospekterar på mark och områden de inte alltid äger helt och hållet, och därför är det vanskligt att berätta vad man hittat i officiella dokument.

Det är så prospekteringsindustrin fungerar. Det är affärshemligheter helt enkelt. Alla företag värda namnet har affärshemligheter. Oljebolagen vet inte heller alltid hur mycket en känd källa kan ge. Reservoaren kan ge en viss mängd beroende på hur reservoarmaterialet är beskaffat. Vad gäller utvinningsmetoder så sker framsteg hela tiden. En teknikutveckling, alltså.

Ofta går man numera tillbaka till gamla källor och drar ut mer ur dem med ny teknik. Oljegrus, oljeskiffrer, men även cenozoiska sediment där man tidigare inte trodde det fanns olja i är är intressanta för oljeindustrin. Vad gäller framtida oljekällor och oljemängder, så kan man inte veta hur mycket som kan finnas.

Variablerna är allt för osäkra för att kunna göra kvalificerade bedömningar, helt enkelt. På grund av allt det ovan nämnda kommer därför oljan aldrig att ta slut helt någonsin, trots att den är ändlig, rent faktamässigt och intellektuellt begreppsmässigt.

Den kommer bli olönsam att utvinna på lång sikt. Oljan kommer bli dyrare. Till slut så dyr att man absolut inte kan använda den som bränsle utan bara till diverse plastprodukter. Men då kommer också snart den paradoxala marknadsekonomiska effekten att träda in som gör att den kommer att tappa rejält i värde, om utbud och efterfrågan tillåts råda på en fri och förståndigt reglerad marknad, vill säga.

Men detta kommer troligtvis aldrig du eller jag att få uppleva under vår livstid. Flertalet, om inte alla, världens länder har då hunnit ersätta oljan som bränsle i stora delar av sina nationers industriella infrastrukturer vid det laget.

Om man får föreslå att vi bortser från Peak Oil ett litet tag så vill jag bara nämna att vi har betydligt värre ekonomiska hot som tornar upp sig vid den världsekonomiska horisonten än oljebrist. Olja kan ersättas i många fall. Det är värre med en del andra ämnen.

I en inte allt för avlägsen framtid kommer världen att uppleva brist på många industriellt viktiga metaller. Nickel, koppar och guld, bara för att nämna några. Detta beror inte på att malmkällorna nått sin topp (Peak Copper, eller nåt liknande), utan för att efterfrågan ökar mer än tillväxten. Här finns inga ersättningsalternativ på samma sätt som för oljan.

Ser man Peak Oil-alarmismen och hela energidebatten ur det här marknadsmässiga perspektivet förstår man med lätthet att det är politiska och anti-kapitalistiska NGO:er som styr och påverkar mycket av det politiker står upp och mumlar en massa diffusa paroller om. Man förstår även att dessa NGO:er påverkar vad, hur och hur mycket media skriver och rapporterar om detta för att hålla oss läsare på en angenämnt lätt stressad och oroad nivå inför vårt västerländska levnadssätt.

Så därför, vad ni än gör, kära läsare, ta inte mediabilden om tillståndet om någonting till intäkt för hur världen ser ut, var alltid kritisk, var alltid skeptisk, ta reda på fakta själv om du är osäker.

Bakom den förenklande slöjan som media breder ut över oss medborgare så är världens beskaffenhet oerhört mycket mer nyanserad än den statiska bild de förmedlar till oss.

Ignoranta bakåtsträvare och självgoda anti-humanister släcker ljuset ikväll

Ross McKitrick gästpostar på WUWT apropå Earth Hour ikväll:

[…] Earth Hour celebrates ignorance, poverty and backwardness. By repudiating the greatest engine of liberation it becomes an hour devoted to anti-humanism. It encourages the sanctimonious gesture of turning off trivial appliances for a trivial amount of time, in deference to some ill-defined abstraction called “the Earth,” all the while hypocritically retaining the real benefits of continuous, reliable electricity.

[…] I don’t want to go back to nature. […] For humans, living in “nature” meant a short life span marked by violence, disease and ignorance. People who work for the end of poverty and relief from disease are fighting against nature. I hope they leave their lights on.

[…] I like visiting nature but I don’t want to live there, and I refuse to accept the idea that civilization with all its tradeoffs is something to be ashamed of.

På Stockholmsinitiativets blogg, The Climate Scam, finns en artikel om Earth Hourjippot:

Det började i Sidney i Australien 2007 och sjösattes av två mycket inflytelserika parter, nämligen Världsnaturfonden (WWF) och Fairfax Media Limited. […] WWF är en global organisation med kontor i 30 länder och 5000 anställda. Tillsammans äger de Earth Hour Limited. […] Earth Hour Limited är således ganska okänt, medan händelsen Earth Hour är väldigt känd. Inte minst det faktum att detta event är uppbackat av både ett mäktigt media-konsortium och en världsomspännande miljöorganisation med stora muskler för reklam har gjort att det fått ett enormt genomslag.

Även Bill Gates vill ha ett ord med i laget:

Gates: To Help Poor, Lower Energy Costs.Lowering energy costs is the best way to improve the situations of impoverished people around the world says Bill Gates in an interview with WSJ’s Alan Murray at the 2012 ECO:nomics conference.

En enkel Googlesökning med orden ”vindkraft” och ”dyr” ger 459.000 söksvar till artiklar i ämnet.

Känslor är makt, inte kunskap

Ett kort meddelande från avdelningen Absurditeter-och-missuppfattningar-bortom-Orwells-1984-eftersom-den-inte-var-en-instruktionsbok.

Skolstyrelsen (Dep. of Education) i New York bannlyser 50 ord i standardiserade tester för att inte någon elev skall ta anstöt av dessa farliga, känsloframkallande ord.

Ordet ”terrorism” (barn med anhöriga som dog i 11/9), ”födelsedag” (Jehovas vittnen firar inte födelsedagar), ”dinosaurie” (Kreationister tror jorden bara är 6000 år), ”dans” (associerar för mycket till sex, förutom balett, då), ”Skilsmässa” (ja, gissa själv), är några av de ord som anses olämpliga att finnas med i ett standardiserat kunskapstest.

Detta måste vara en ”anka” eftersom det är valår i USA. Det finns inga rimliga möjligheter att detta kan hända i vänster(liberala), progressiva New York.

Vad är vitsen med förutsättningslös utbildning annars? Vad är meningen med objektiv (och opolitiserad) vetenskap? Vad är meningen med universell kunskap om livet och det vi tillåts veta enbart skall handla om indoktrinering, uteslutning och skyddandet av det egna sekteristiska tänkandet?

Här ser vi alltså ytterligare en effekt av den politiska inkompetensens välmenande försiktighetsåtgärder som leder rakt ner i kunskapsmörkret, Upplysningens motsats.

Det är inte svårt att veta vilket gammalt etablissemang som önskar oss alla dit

De fria och välmående men osynliga araberna i Israel

Lars Larson, känd amerikansk radiopratare, besöker Judéen och Samarien i Israel (just det, på den s.k. ”ockuperade” Västbanken). Avseende medias raportering därifrån så kan man tro att det är den sista vita fläcken på världskartan, och man undrar varför.

Larson nämner det faktum att en miljon araber lever och arbetar i Israel och att de har det bättre, på alla plan, än i vilket annat arabland som helst. Det är stort hysch-hysch om sånt när det rapporteras om Israel. Det borde i kontrast till den sedvanliga nyhetsrapporteringen vara nyhetsvärdigt på nåt sätt, nån gång.

MSM, vänstern och anti-semiterna vill ha oss mediakonsumenter att tro att araberna är ”The Underdog” i konflikten och att det är dom som terroriseras fysiskt, psykiskt och förtrycks i det tysta av judarna, inget kan vara mer felaktigt.

Men vad som helst kan påstås vara sant om man tror att man lyckas med att utplåna historien och sen fullständigt förneka den och dom som pekar på den.

– via Israellycool.com