Reducerad medvetenhet, Falska minnen, Syntetisk Kapitalism och Weapons of Mass Instruction

Alla har ett system de vill trycka in i skallen på oss. Det ena systemet är alltid bättre än de andra. Alla slåss de om våra själar, Kyrkan, Staten, Partiet, samhället … de strävar i grund och botten efter att vi skall passa in i deras system så att vi dessutom kan bli kontrollerbara, möjliga att övervaka, möjliga att påverkas, styras och manipuleras.

Jon Rappoport berättar i artikeln, ”Matrix, Orwellian freedom, surveillance, corrupting language”, om New York-läraren John Taylor Gatto och hans teorier om hur skolan istället för att utbilda eleverna förvirrar dem. Gattos huvudteser lyder enligt följande:

What does the school do to children? Gatto states the following assertions in ”Dumbing Us Down”:

 1. It confuses the students. It presents an incoherent ensemble of information that the child needs to memorize to stay in school. Apart from the tests and trials that programming is similar to the television, it fills almost all the ”free” time of children. One sees and hears something, only to forget it again.
 2. It teaches them to accept their class affiliation.
 3. It makes them indifferent.
 4. It makes them emotionally dependent.
 5. It makes them intellectually dependent.
 6. It teaches them a kind of self-confidence that requires constant confirmation by experts (provisional self-esteem).
 7. It makes it clear to them that they cannot hide, because they are always supervised.[11]

He also draws a contrast between communities and “networks,” with the former being healthy, and schools being examples of the latter; in the United States, networks have become an unhealthy substitute for community.

¤   ¤   ¤

Syftet är, enligt Gatto, att producera nyttiga aktörer åt systemet (övervakningsstaten). Så här vill Jon Rappoport förklara det hela:

[…] One of John Gatto’s more startling insights about education goes as follows: the great robber barons (Rockefeller, Morgan, Carnegie) looked around and realized they owned the country. The game was over. So they invented, and controlled, a second form of “synthetic capitalism”. This sophisticated charade was linked to education. A new professional class of super-educated people would become the major players…

Well, those trained chickens have come home to roost, in the sense that they are now being deployed as experts, tasked to reorganize society in the 21st century. Their job is to turn society into a system, in which freedom is a synonym for “best behavior.”

To make sure this comes to pass, everyone must be watched. The real purpose of surveillance is, in the long run, ensuring that behavior.

[…] Over the past 65 years, a tremendous amount of propaganda has been devoted to redefining freedom as “what freedom should lead to.” Behavior. Brainwashed college students are essentially taught: “Forget the free part of freedom. Let’s skip that. It’s unimportant. Let’s go right to the question of what freedom should produce. That’s why we’re here. That’s what we’re going to learn. It’s a short-cut. We’re going to tell you what any decent and correct human being would do with his freedom, so you can do it.”

[…] Any individual who enlists in this future does so by entering a trance. The tool of hypnosis is a collective definition of The Good. This was exactly the pattern that Plato laid out in The Republic. For him, The Good was the highest Form in the ultimate dimension where all ideas existed in a perfected state. The ruling Philosopher Kings had intimate and superior knowledge of The Good.

Try it yourself. Write down a definition of “the greatest good for the greatest number,” and then, in your life, for a week or so, base all your actions on it. Exclude all other considerations. You’ll find yourself in an altered state, and you’ll also notice you’re, in essence, hypnotizing yourself. You’re narrowing your focus, space, and thought.

You’re referring all your behavior to a central and single idea. You’re systematizing yourself.

This is the principle of reduction of consciousness.

Hur fri känner jag mig? Vems definition av frihet är det jag tvingas acceptera?

Vanföreställningar i samtiden

The Political Economy of Liberal Corporatism:

[…] It is a distortion of fact to speak of monopoly capitalism. It would be more appropriate to speak of monopoly interventionism or of monopoly statism.

– Ludvig von Mises

Kungar härledde förr och rättfärdigade sitt maktinnehav från en påhittat allsmäktig Gud som alla hade att inordna sig under. Det är lätt att förstå hur gammalt och förlegat det måste låta i moderna neo-merkantilisters och korporativisters öron när det är så lätt att själva axla gudsmanteln i det post-demokratiska samhället och vifta avmätt med den ”välgörande” bidragsarmen över samhällsinstitutionerna, från minsta individuella medborgare till de största bank- och företagskonglomeraten.

Vem har lösningarna på det som ständigt river sönder det trygga livet och samhällets rumtidsflöde (space-time continuum)?

Sommarsvensken skall bearbetas med Klimatlögner, manipulation och propaganda

Klimatmanipulationen och den mentala bearbetningen av dig som medborgare avslöjas på The Climate Scam av Lars Jonsson i inlägget, ”Klimatångestens profeter i DN”:

[…] Blott deras bakgrund borde få en kritisk läsare att höja ett varnande finger, en millöpartist, en försäkringsman och en professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning (!) i Linköping. Det är inte första gången som jag reagera för denna samvetslösa och numera institutionaliserade spridningen av så kallad klimatångest. Den tycks livnära många i dagens samhälle. För att behålla sitt mandat ligger det i miljöpartistens Per Bolunds intresse att skrämma befolkningen med de ”klimatrelaterade väderfenomenen”, koncernchefen för IF Torbjörn Magnusson, lever ju av att varna för allsköns risker som föranleder dig att se över ”ditt försäkringsskydd” och Björn-Ola Linnér måsta hålla klimatbrasan vid liv eftersom han innehar en professur i hur den skall släckas. Rubriken på artikeln är ”Samhällets beredskap dåligt för att möta extremt väder”.

[…] När jag ser igenom denna statistik tycks mig situationen inte ha förändrats så drastiskt under 1900-talet, även om det finns en pik kring millenniumskiftet. Vådliga skyfall återkommer med viss regelbundenhet, och visst skall vi vara förberedda. Men måste värmlänningarna avregistrera bilen, avstå att grilla fläskkarré och ta cykelsläpet till närmsta Elonbutik för att byta till ett energisnålare kylskåp utifrån SMHI´s rapporter? Jag har svårt att se logiken. kanske är det inte detta som artikelförfattarna hävdar, de kanske nöjer sig med att semestersvensken har tillräckligklimatångest för att via skattsedeln (fortfarande vilja, bloggens anm.) bekosta alla dessa profeter som varnar för syndafloden.

Fundera ett slag i hammocken nu i sommar hur underbart livet skulle kunna vara om alla politiker och deras politiskt anslutna konsensusforskare, domedgasprofeter och handlingskraftiga åtgärdsgenier inte hade tillgång till våra skattepengar på det sätt de har idag. Tänk på hur mycket annat nyttigt våra gemensamma pengar skulle kunna användas till (tänk på vad du själv skulle kunna använda dem till, rent av), istället för att de som nu missbrukas bort på meningslösheter av det här slaget bara för att makten och dess etablissemang skall kunna rättfärdiga sin närvaro och klåfingrighet i våra liv … genom lögner, manipulation och propaganda.

Men de menar väl bara väl, eller hur? Då skall vi komma ihåg att det är lång ansamlad, mänsklig erfarenhet som kommit fram till insikten att Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Frågan är hur snabbt vi kommer dit nu när föresatserna dessutom är skattefinansierade.

Ur kommentarerna:

Signaturen Björn, säger följande:

”När man har läst denna utmärkta sammanställning (av Lars Jonsson, bloggens anm.), inser man att de tre som oroar sig måste lida av antingen fobier, eller så kanske man gör en personlig vinst på att föra ut dessinformation. Frågan är om det inte är åtalbart att individer i samhällstjänst, larmar obefogat. Att larma innan man förstår vad som är vad, orsak och verkan, är det snarare omstörtande verksamhet, som i detta fallet, de tre dessinformatörerna håller sig med. Klimatförändringar har alltid funnits och kommer alltid att finnas så länge vår planet finns till. Men att nu reducera dess orsak till enbart emission av antropogen koldioxid, är ingenting annat än understödd propaganda, som förs av sådana som de tre skribenterna. Denna ansvarslöshet hos offentliga personer måste stoppas, för de bedriver dessutom propaganda med offentliga medel.”

De monomana konfliktmakarnas strategier

Dick Erixon rakar återigen hem en fullpoängare i artikeln, ”Sverigedemokraternas bäste vän: Khemiri”, när han beskriver gnället från kulturelitens senaste gullgosse.

”Khemiri utmålar sig och alla med invandrarbakgrund – “mörka, icke-blonda, svarthåriga” – som svaga, stackars offer som vita svenskar ständigt trampar på, förnedrar och utsätter för ett “konstanta lågintensiva förtryck”. Vi är riktiga svin som inte erkänner hur dåliga vi svenskar är som människor. Samtidigt tycks Khemiri mena att alla med invandrarbakgrund är änglar som inte ens kan ha tillstymmelse till fördomar och förakt mot svennar.”

Det verkar som om någon är ute för att provocera och medvetet skapa motsättningar i tider där folket i samhällets botten- och mellanskikt redan känner sig pressade och utsatta och irriterade på inkompetenta ”folkvalda”. Bättre propagandist för de som kräver en stark ledare eller dito stat (tänk; folket i tyskland på 30-talet) är svår att uppbåda (socialister vurmar ju gärna för såna).

I det här sammanhanget när Sverige och invandrare och flyktingar debatteras i media kommer jag alltid att tänka på USA. Det är en märklig skillnad på folk som invandrar eller flyr/söker asyl och kommer till Sverige och folk som kommer till USA på ungefär liknande villkor.

I USA blir dom och uppfattas och känner sig som ”amerikaner” i samma sekund de satt sin fot på amerikansk mark, och dom är stolta över det och de möjligheter som nu ligger i deras framtid, de har invandrat eller flytt dit för att skaffa nytt medborgarskap och se till att få ett nytt liv … trots alla upptänkliga fel, orättvisor och eventuellt ”lågintensivt förtryck” som finns i det samhället. I USA gnäller de inte, där jobbar de på och skapar sin egen framtid (även om Obamas centralistiska vänsterpolitik numera håller på att förändra bilden av USA som möjligheternas land; han har väl Sverige som förebild?!).

I Sverige blir du aldrig svensk. Här är du alltid invandrare eller flykting i nån form, mer eller mindre. Och dom nyttjas och utnyttjas politiskt (ungefär som de arabiska flyktingarna i UNWRA:s flyktingläger) för att slå sina politiska motståndare i huvudet när helst det passar i debatten.

I Sverige kan de på sin höjd uppnå status som tredje-generationssvensk, vilket då skall visa ungefär hur duktiga och hur länge de och deras familjer tvingats stå ut i vårt kalla, oförsonliga, rasistiska och kulturdepraverade land.

Vad tror en sån som denne Khemiri (och hans politiska strateger) att han uppnår med sitt politiserade anti-svenska gnäll, annat än konfliktskapande? Vad tror han blir bättre med att han framställer sig som ett offer? Syftar hans anektoder och hörsägner (inget visar att det är nåt annat i artikeln) om lågintensivt förtryck i det svenska samhället till att hjälpa socialisterna till makten eftersom bidrag till alla offer i samhället och moraliska pekpinnar i morgon-TV-sofforna blir fler och större  och mer frekventa då? Eller är det så banalt att alla socialistiska humanister och statsförsörjda kulturarbetare söker uppfostra och ta ur svensken hans (latenta) rasism genom att framhålla offerstämpeln. Att demonisera en stor del av en befolkning som varandes rasister lär inte vara ett framgångsrecept för valseger 2014, det är då ett som är säkert.

För att vara författare verkar du vara en gnällspik av sällan skådad sort, endast värdigt en svensk socialist. Men du har väl lärt dig hur man marknadsför sig i Sverige om man vill ha lite dusörer och ryggklappningar från stats- och etablissemangshåll. Kanske lurar ännu ett litet författarpris runt hörnet inom kort.

Det sätt socialister bygger politisk opinion på i det här fallet är avskyvärt och ovärdigt en demokrati.

Ett infantilt tilltal, en infantil agenda, en infantil …

Matt Welch på Reason Online i artikeln, ”White House Gun Policy: Like Ignorant Emotional Appeals From 8-Year-olds”:

It is bad enough to make hasty and inappropriate legislation in the name of dead kids. It is bad enough to constantly formulate and sell policy via individual anecdote. It’s bad enough to draft pre-Tween children for the purposes of political propaganda. But all three at once? The word that comes to mind is infantile.

Al Gore predikar gröna investeringar, men …

… sina egna miljoner vill han inte förmera i den gröna alternativbranchen. WND – WorldNetDaily berättar mer i, Al Gore bails from Green-energy investment:

[…] If you are thinking about green energy for your portfolio, Al Gore has a few words of advice: “Don’t do it.”

[…] “Generation Investment (Gores egen investeringsfond) says it is all about climate change, but it is just a typical investment fund with typical stocks,” Gunderson said.

[…] Not one company that makes solar panels, or windmills or biogas or electric cars. Catheters and commercial real estate, yes. Solar panels, no.”

*   *   *

Ormolja! Kom å köp! Extra billigt idag. Ormolja löser alla era krämpor i ett nafs. En flaska ormolja för 100 SEK! Billigare blir det inte! Passa på!

*   *   *   *

One company in which Al Gore invested has contracts with utilities that received a combined subsidy of $560m (£340m) from the US energy department

Via The Street. Why does Al Gore hate America’s green-tech industry and love China and Bain Capital?

AL GORE AVOIDS GREEN INVESTMENTS

Gore’s green money machine

Al Gore Runs Out of Green Energy Suckers to Scam

Gore Envy? Not So Fast Joe … there’s this one little inconvenient detail a little lower down in the story:

[…] Fourteen green-tech firms in which Gore invested received or directly benefited from more than $2.5 billion in loans, grants and tax breaks, part of President Obama’s historic push to seed a U.S. renewable-energy industry with public money . . .

The Greening of BBC – En allomfattande proportionslös skandal

Ingen vill tro på politiska konspirationer. Särskilt inte om misstankarna pekar åt maktfullkomlig vänster, gröngardister eller socialister och än mindre om nån påstår att alla ingår i enda osalig Vattenmelonsröra.

Det är den generella utgångspunkten, ända tills man får så pass ovedersägliga fakta framlagda för sig att det inte går att förneka.

Nu har det verifierats att rapporteringen kring miljö- och klimatfrågorna varit och är medvetet kidnappad och tillrättalagd av det gröngardistiska aktivistetablissemanget i överenskommet samförstånd med de enskilda journalisterna på BBC och deras produktionsbolag.

Maurizio Morabito var den som lagligt vaskade fram deltagarlistan på de NGO:er och TV-produktionsbolag som bjudits in till en konferens ihopknåpad av BBC (!?).

Konferensen gavs det klatschiga namnet BBC – CMEP (BBC – Climate Model Evaluation Project). Tydligare än så kan ju knappast misstanken bli om att ett av världens mest respekterade och största journalistiska Public Serviceverksamhet sysslar med och ligger i framkant när det gäller att skapa politiskt tillrättalagd samhällspropaganda med skattemedel. Nu får dessutom e-mailen i ClimateGate 2.0 en helt annan innebörd, skriver, Anthony Watts:

UPDATE: Now this Climategate 2.0 email makes more sense, as they’ve just been carrying water for CRU and the eco-NGO’s all along. The meeting with the 28 was just a pep rally. From: this WUWT post:

BBC’s Kirby admission to Phil Jones on “impartiality”

Alex Kirby in email #4894 writing about the BBC’s “neutrality”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

date: Wed Dec  8 08:25:30 2004
from: Phil Jones <p.jones@uea.xx.xx>
subject: RE: something on new online.
to: “Alex Kirby” <alex.kirby@bbc.xxx.xx>

At 17:27 07/12/2004, you wrote:

Yes, glad you stopped this — I was sent it too, and decided to
spike it without more ado as pure stream-of-consciousness rubbish. I can well understand your unhappiness at our running the other piece. But we are constantly being savaged by the loonies for not giving them any coverage at all, especially as you say with the COP in the offing, and being the objective impartial (ho ho) BBC that we are, there is an expectation in some quarters that we will every now and then let them
say something. I hope though that the weight of our coverage makes it clear that we think they are talking through their hats.
—–Original Message—–

Prof. Phil Jones
Climatic Research Unit

BBC and “impartiality”…”ho, ho” indeed.

James Delingpole på The Telegraph i artikeln, 28 Gates Later…the BBC’s nightmare gets worse and worse, och WUWT i artikeln, BREAKING: The ‘secret’ list of the BBC 28 is now public – let’s call it ‘TwentyEightGate’, har all info om vad som händer i den här pågående politiska skandalen.

Maurizio på Omnologos sammanfattar också varför den här listan på de 28 deltagarna är så viktig:

 • This is incredible. In Jan 2006 the BBC held a meeting of “the best scientific experts” to decide BBC policy on climate change reporting (t)
 • The BBC has been in court blocking FOI attempts to get the list of the 28 attendees, but it’s just been discovered on the wayback machine (t)
 • It turns out that only 3 were current scientists (all alarmists). The rest were activists or journalists (t)
 • The BBC sent four low level representatives: Peter Rippon, Steve Mitchell, Helen Boaden, George Enwistle. All have since risen to power. (t)
 • Amazingly, those are also the exact four who have thus far resigned this week over the false paedophilia accusations against Lord McAlpine. (t)

Vad skönt det är att äntligen ha fått det bekräftat att det här inte längre är en teori om politisk konspiration mellan vissa klimatforskare, aktivistorganisationer (lobbygrupper) och media. Nu är det här ”in-your-face-fakta”. Nu är det fakta, det som vi klimatskeptiker ansett hela tiden.

Det är en politiskt motiverad och orkestrerad bluff. Nu kan också klimatskeptiker-skeptikerna ta sig en ordentlig funderare på vilket lag de skall satsa på i framtiden … om de vill ha nån framtid, vill säga, som liknar den de är van vid. Det vill säga, den del av dem som anser att det som avslöjats är graverande på allra minsta sätt. Det är det tyvärr inte alla som gör. Lyckligtvis lyssnar ingen på folk som yttrar sig om saker de är ointresserade av.

Hur som helst. BBC och Public Service står inte speciellt högt i kurs längre, det inser man med lätthet.

Tittar SVT över sin (eventuella) partiskhet i sin rapportering nu, tro? SVT kan väl aldrig ha BBC som föredöme i hur man drillar och formar ett folks etik, moral och politiska uppfattning, va?

Vad hände med journalistisk objektivet och opartiskhet? Vad hände med att höra båda parter i en samhällsdebatt/politisk konflikt? När blev köpt forskning och Vetenskap ett politiskt redskap att backa upp sina politiska åsikter med? Ett hett tips är att efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning så eskalerade mycket, både i den politiska och den vetenskapliga världen.

Nånting säger mig att dessa journalistiska, etiska regler har glömts eller medvetet lagts åt sidan ju mer mediebolag, enskilda journalister och hela MSM insett att Internet och alternativa media blivit en oövervinnelig, permanent konkurrent om hur folk bevakar och informerar sig om sin omvärld.

Men nu kan ingen längre förneka att media äter ur maktens händer eftersom de alltmer försörjs av de skulor som sipprar ur Leviathans påstått välsignelsebringande händer.

Alla läsare kan väl det där ordspråket om hur makt korrumperar, va?