Merkantilismens välutnyttjade missuppfattning

På CEI i artikeln, ”The Mercantilist Fallacy” får vi förklaringen till varför merkantilismens  fördärvande nationalekonomiska idéer fått ny kraft i och med neomerkantilismen:

[…] So why do policy makers denounce imports as a burden and tout exports as the ultimate prize? The answer begins with a misconception that dates back to colonial times. Mercantilism is based on the fallacy that exports increase national wealth while imports represent a decrease. The mercantilist fallacy has proven an extremely useful tool for domestic producers unable to compete with foreign firms, and for the politicians who seek to protect them at the expense of consumers and the broader economy.

Det är ju inte svårt att räkna ut hur lättkorrumperat ett sånt här system blir och hur det är till medborgarnas ekonomiska nackdel.

Den politiska adeln, och deras kompisar i näringslivet, anser helt enkelt att deras visioner är, ack, så mycket viktigare. De släpper aldrig kontrollen över de korporativa, merkatilistiska byråkratstrukturer och nätverk de skapat idogt genom århundradena.

De skulle aldrig få för sig att släppa efter och etablera nån slags decentraliserad, finansiellt anarkistisk och för landet och folket bättre, ekonomisk frihetsrörelse och frihandelsmässig konsumentrörelse som dessutom skulle klara sig tusenfalt bättre utan centralpolitiska, ineffektiva ekonomiska regleringar och interventioner som bara leder oss ut ur och in i konjunkturcykler, vilka enbart är till för att bankeliten skall få betalt för sina nyss utförda finansiella excesser och utsvävningar.

Så, då ska vi se, ett litet diagnostiskt test: Vilka är det som tvingas agera ekonomisk spypåse när det fina folket berikar sig med sina prisstyrningsmekanismer? Vänta, vänta, …. snart sjunker det in, väääänta, …

Nähä, det viktigaste idag verkar visst vara att inte bry sig om såna här världsligheter utan istället följa herdens väg vart han än går, oavsett hur vilsen han är och hur inkompetent han än framstår, för det är ju trots allt vår herde som hittills tagit oss till nya betesmarker dag efter dag, år efter år, i evighet.

Vadå? Nä, det var inte jag som började prata i liknelser om herdar och mufflonfår.

Caroll Quigley, konspirationer och The Global Power Elite

[…] If one understands that Socialism is not a ‘share the wealth’ program but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of super rich men promoting Socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes logical, even the perfect tool of power-seeking megalomaniacs. Communism, or more accurately Socialism, is not a movement of the down-trodden masses but of the economic elite.


– Gary Allen, i den från 1972 bästsäljande boken, ”None dare call it conspiracy”.

Gary Allen som också starkt influerades av historikern Caroll Quigley på Georgetown University när han skrev boken. Andra som också tagit in kunskap från Quigley är förre presidenten i USA, Bill Clinton, enligt wikipedia:

Clinton named Quigley as an important influence on his aspirations and political philosophy in 1991, when launching his presidential campaign in a speech at Georgetown.

Oliver Stone har också använts sig av den Quigleyinfluerade Jim Marrs uttalanden i sina böcker när han gjorde filmen JFK. Marrs är starkt influerad (läs: tolkar fritt) av det Quigley framför i sina böcker om hemliga sällskap som påverkar skeendena i världen.

Den konservativa aktivisten Phyllis Schlafly påstår att Clintons framgång med sin valkampanj berodde på att han förordade The New World Order Agenda.

Det roliga i sammanhanget är bara att Quigley var rätt illa berörd och irriterad på alla författare som tolkade hans böcker alldeles för fritt … och konspiratoriskt för att öka sina försäljningssiffror. Om Gary Allens bok sa han så här:

[…] they constantly misquote me to this effect: that Lord Milner (the dominant trustee of the Cecil Rhodes Trust and a heavy in the Round Table Group) helped finance the Bolsheviks. I have been through the greater part of Milner’s private papers and have found no evidence to support that. Further, None Dare Call It Conspiracy insists that international bankers were a single bloc, were all powerful and remain so today. I, on the contrary, stated in my book that they were much divided, often fought among themselves, had great influence but not control of political life and were sharply reduced in power about 1931-1940, when they became less influential than monopolized industry.

[…] You see, originally the John Birch [Society] periodical had me as a great guy for revealing everything. But then they became absolutely sour and now they denounce me as a member of the Establishment. I’m just baffled by the whole thing.

Så kan det gå när en man vet för mycket, precis som Washington Post Sunday Magazine hävdade i sin artikel, ”The Professor Who Knew To Much”, från 1975.

Man kan tycka vad man vill om detta ämne på vilka grunder som helst och faktiskt kunna påstå också vad som helst utifrån sitt eget politiska perspektiv och eventuella läggning för det dramatiska och hur mycket uppmärksamhet omvärlden bör ge en. Det gör alltihopa väldigt grumligt, tvetydigt, osäkert och väldigt spekulativt, dock inte mindre ointressant.

Därför kan också bloggen därför bara konstatera att om vi nu går mot allt mer globalt centraliserat styre via FN, UNESCO, IMF, Världsbanken, NATO, IPCC, WHO etc. så bör det betyda att vi som världsmedborgare en dag förmodligen måste börja följa denna enhetliga världs lagar, idag är det bara ”samvetsdekret” och råd och tips som prånglas ut via dessa globala organisationers olika kommunikationskanaler.

Det är dock dekret och tips som i alla fall den svenska regeringen verkar ha misstagit för lag eftersom den hoppar och gläfser som en liten terrier utmed husses smalben för att få springa iväg och implementera och missionera om allt som kommer ifrån FN, IPCC, EU eller WHO.

Och precis som medborgare i suveräna nationalstater idag förväntas lyda lagarna i den rådande maktsfären kommer det att förväntas av oss som världsmedborgare att vi lyder dom lagar som ett eventuellt framtida Globalt Parlament stiftar.

Baserat på den här ytterst fria tolkningen så leder det tanken vidare till att eftersom den överväldigande delen av världens stater idag styrs av socialistiska socialdemokratier så kommer dessa globala lagar och all annan samhällelig praxis att reflektera socialistiska värderingar.

En rätt skrämmande tanke för liberaler och fri marknadsförespråkare, eller hur? Vissa, som ni vet, påstår att makteliterna konsoliderar bara sin politiska och ekonomiska makt genom dessa organisationer. Socialism lämpar sig bättre för ett sånt projekt än äkta kapitalism och fria marknader, eller vad ska man tro?

Så här påstås David Rockefeller ha sagt till den församlade journalistkåren i Baden-Baden 1991 då Bilderberggruppen församlades för att lära sig blanda sköna paraplydrinkar, cocktails och röka cigarr och bada bastu:

”We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the work is now much more sophisticated and prepared to march towards a World Government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

Och det här skall han ha sagt vid ett möte med The Trilateral Commission:

[…] For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ”internationalists” and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.

Och så här skall tydligen Roosevelt ha sagt om Rockefeller:

The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the U.S. since the days of Andrew Jackson.” Just thought I’d add it, and yes, Rockefeller should be charged with treason.

Och nu … stöörsta möööjliga tyyyystnad … vi skall strax få se …

… ett av det amerikanska miljöetablissemangets största aktörer (EPA) utföra ett otroligt svårt men mycket uppskattat trick: nämligen hur man får det politiskt inkorrekta att plötsligt framstå som helt politiskt korrekt utan att det minsta ljud hörs … någonstans.

Till sin hjälp har miljöartisterna den pålitliga och nära vännen och tillika mediaartisten, Main Stream Media eller Tunga Media, som han gärna, dock blygsamt, kallar sig själv.

Och nu mina damer och herrar, cirkusgruppen The Establishment, ge dem en stor applåd … ja, här kommer alltså strax, The Eeestablishmeeeent … men var är dom, varför kommer dom inte, vet nån var dom är, nämen, det här är ju … OK, men kör vidare med vad vi har då. Va? Har vi bara bizjournal?:

North Dakota tribal group plans $400M oil refinery

The tribes plan to use 190 acres of the land to build a refinery that will take crude oil from the nearby Bakken region and produce up to 13,000 barrels a day of diesel fuel, gasoline and propane, the Bismarck Tribune reported.

I en värld där oljeraffinaderier i princip inte byggs längre borde det här vara en mega-nyhet när det dessutom är nord-amerikanska indianstammar som gått ihop om att både borra och raffinera olja.

På grund av det politiska läget är det otroligt dyrt att bygga raffinaderier idag säger, Lynn Westfall på Tesoro:

[…] If you were to ask us to go build a brand new refinery anywhere in the world, I would tell you you’d be lucky to have it up and running in six or seven years,” Westfall says. ”And then you’d need 10 to 15 years of today’s margins to pay it back. So building a new refinery is a 20-year bet that margins are going to remain very high.” Few companies are willing to make that bet, …

[…] World Crude Oil Refining Capacity was 83.1 million barrels per day. But, to keep pace with rising demand this capacity has to reach the level of 93 million barrels per day by 2010.
This means the global Oil Refinery Industry has to grow at an average Growth Rate of 1.8% per year.

Nä, sånt här anses verkligen inte som nyheter och ännu mindre som varandes av allmänt intresse. Det gäller att, ähum, pumpa upp sol- och vindindustrin, istället. Undrar om amerikanska staten skjuter till pengar om det visar sig att raffinaderiet inte bär sig ekonomiskt? Har indianerna fått något starta-eget-bidrag, tro?

Via länkarna nedan finns mer att läsa om olja för den som vill spä på eller möjligen smörja upp sina bakgrundskunskaper i ämnet:

Sarkozy ska rädda mänskligheten…

genom att tillfoga ytterligare en tegelsten i den mur av dårskap som allt fler ser sig nödgade att delta i byggandet av.

Tänk på att det är i förvissningen om att få lägga vantarna på våra pengar som lockar honom o hans polare till att ge sig på detta hjältedåd.

Varför röstar ni på dom?

Å andra sidan har han givit sitt löfte att leda kampen mot global uppvärmning. Ett löfte? Från en politiker? Jag tror inte vi har nåt att oroa oss för egentligen.